Аюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docx

..

Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò
Åðºíõèé ç¿é
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò
Àæëûí áàéðíû çîðèëãî Áàðèëãûí ñàëáàðò õèéãäýõ àæëóóäûã öàã òóõàé
á¿ðä íü норм сдандартын дагуу áèåë¿¿ëæ,
óäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã äààëãàâàðûã ÷àíäëàí
áèåë¿¿ëýõ.
Àæëûí áàéðíû ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðýã -Өрөөний бүтэц байгууламж, үйлдвэрлэгчийн
зөвлөмжид үндэслэн, программчлалын
товчлуурыг ашиглан мэдрэмжийн хэмжээг
тохируулах.
-Эрсдэл болон аюулгүй байдлын шаардлагыг
тооцоолохын тулд захиалагчтай зөвлөлдөх.
-Булан, хана, шал, таазанд хадаас тогтоох буюу
цахилгаан холбооны утас нэвтрэх нүх гаргах.
-Системийг шалгаж, холболтууд салсан эсэх,
тусгаарлагчид эвдэрсэн эсэхийг илрүүлэх.
-Нэвтрэх нүхнүүд, дээврийн зай, ханын хөндий
зэргээр кабель утсыг явуулж, тоноглолуудад
хүргэх ба утаснууд, мэдээлэх системийг
тогтоож, кабелийг таслан, үзүүрүүдийг шувтлан
холболт хийх.
-Суурилуулалт хийгдэх байранд үзлэг хийж,
ажлын удирдамж, барилгын төлөвлөгөө,
суурилуулалтын гарын авлага зэргийг судлан
ашиглах материал, суурилуулалтын горимыг
тодорхойлох.
-Аюулгүйн систем, дохиоллын багаж хэрэгсэл,
холбогдох тоног төхөөрөмжийг схем зураг,
цахилгааны схем, барилгын төлөвлөлтийн
Áàéãóóëëàãûí íýð
Íýãæèéí íýð Áàðèëãûí салбар
Àæëûí áàéðíû íýð Аюулгүй болон галын дохиоллын систем
суурилуулагч
Øóóä õàðúÿàëàãäàõ àæëûí
áàéð
Åðºíõèé çàõèðàë
Øóóä õàðúÿàëàõ àæëûí áàéð Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан
мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн болон
зааварлагч.
Àæëûí íºõöºë Õýâèéí
дагуу засварлах.
-Хяналтын самбар, хаалга цонхны контактууд,
мэдрэгчүүд, видео камернууд зэргийг
суурилуулж бэхлэн тогтоох ба тэдэнд
цахилгаан болон холбооны утсыг холбоно.
-Хяналтын багаж хэрэгслүүдийг модон раманд
бэхлэн хадна. Цахилгааны схем, мэдрэгчүүдийг
системийн тодорхойлолтын дагуу холбож,
туршин ажиллуулж, шаардлагатай бол
засварлах.
-Нөөц батарей, програмын удирдлага, дуут
дохио болон бусад аюулгүй байдлыг хангах
төхөөрөмж, хэрэгслүүдийг зөв ажиллаж буй
эсэхийг шалгаж, доголдлыг оношлох.
-Хэрэглэгчдэд зориулан системийг үзүүлэн
тайлбарлах ба хуурамч дохиолол өгсөн үед
гарах үр дагаврыг тайлбарлах.
-Шинээр гарч байгаа бүтээгдэхүүн,
бүтээгдэхүүний шинэчлэл өөрчлөлтийн талаар
мэдээлэл цуглуулах, судлах.
-Сэлбэг, материал захиална. Нэхэмжлэх болон
баталгаа олгох баримт бичиг бэлтгэнэ. Тоног
төхөөрөмж суурилуулахтай холбоотой үнэ
өртгийг хэрэглэгчдэд мэдэгдэх.
Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ
àæëóóä
Аюулгүйн болон галын сэрэмжүүлэх дохио,
утас, тоног төхөөрөмжийг програмчилж,
суурилуулж, засч шинэчилнэ. Ажил
гүйцэтгэхдээ холбогдох хууль, дүрэмд
нийцүүлнэ.
Õàðèëöàõ îáúåêò Áàéãóóëëàãûí äîòîð: Ерөнхий болон гүйцэтгэх захирал,
êîìïàíèéí áàðèëãûí àæèëëàã÷èä, õîëáîãäîõ áóñàä
õýëòñèéí àæèëëàã÷èä
Áàéãóóëëàãûí ãàäíà òàëä: Эрчим хүч, цахилгаан
дулаан бусад хîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóä.
Àæëûí ýöñèéí ¿ð ä¿íãèéí
òàëààð àæèë ýðõëýã÷èéí
õ¿ëýýõ õàðèóöëàãà
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòîíä çààñàí ¿íäñýí ÷èã
¿¿ðãèéí õ¿ðýýíä õèéãäýõ àæëóóäûí ã¿éöýòãýëä
áîëîí êîìïàíèéí õºäºëìºðèéí äîòîîä æóðàì, õºäºëìºðèéí
ãýðýýíä çààñàí ä¿ðýì æóðìûí äàãóó õàðèóöëàãà
õ¿ëýýíý.
Àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà, íºõöºë
Áîëîâñðîë Энэ ажлыг хийхэд мэргэжлийн дагуу
шаардагдах сургалтад суралцаж, мэргэжлийн
үнэмлэхтэй байх.
Òóðøëàãà, óð ÷àäâàð Ажил гүйцэтгэх, бусадтай харилцах, ярьж
ойлгуулах, шийдэл гаргах, техникийн зураг,
схем унших, тооцоолох чадвартай байх.
Àæëûí áàéðíû íººö õýðýãñýë Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ àæëóóäûí õ¿ðýýíä
øààðäàãäàõ íººö õýðýãñë¿¿ä.
-Гар багаж
-Хэмжилтийн багаж болон бусад хэрэглэл.
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò áîëîâñðóóëñàí îãíîî: 2014 îíû 08-ð ñàðûí 05
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò áîëîâñðóóëñàí: ………………/ /
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòûã õÿíàñàí: ……………..……./ /

Recomendados

Барилга буулгах ажилтан.docx von
Барилга буулгах ажилтан.docxБарилга буулгах ажилтан.docx
Барилга буулгах ажилтан.docxssuser773cdc
10 views2 Folien
Барилгын даамал.docx von
Барилгын даамал.docxБарилгын даамал.docx
Барилгын даамал.docxssuser773cdc
9 views3 Folien
Барилгын даамал.docx von
Барилгын даамал.docxБарилгын даамал.docx
Барилгын даамал.docxssuser773cdc
60 views3 Folien
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx von
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docxБарилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docxssuser773cdc
7 views3 Folien
Барилгын угсралтын менежер.docx von
Барилгын угсралтын менежер.docxБарилгын угсралтын менежер.docx
Барилгын угсралтын менежер.docxssuser773cdc
8 views2 Folien
Барилгын угсралтын менежер.docx von
Барилгын угсралтын менежер.docxБарилгын угсралтын менежер.docx
Барилгын угсралтын менежер.docxssuser773cdc
19 views2 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Аюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docx

Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx von
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxssuser773cdc
6 views2 Folien
Сантехникийн инженер .docx von
Сантехникийн инженер .docxСантехникийн инженер .docx
Сантехникийн инженер .docxssuser773cdc
59 views3 Folien
Барилгын засал чимэглэлчин.docx von
Барилгын засал чимэглэлчин.docxБарилгын засал чимэглэлчин.docx
Барилгын засал чимэглэлчин.docxssuser773cdc
27 views2 Folien
Cs101 lec3 von
Cs101 lec3Cs101 lec3
Cs101 lec3Nergui Batjargal
1.2K views73 Folien
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx von
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxssuser773cdc
5 views2 Folien
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx von
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxssuser773cdc
3 views2 Folien

Similar a Аюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docx(8)

Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx von ssuser773cdc
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
ssuser773cdc6 views
Сантехникийн инженер .docx von ssuser773cdc
Сантехникийн инженер .docxСантехникийн инженер .docx
Сантехникийн инженер .docx
ssuser773cdc59 views
Барилгын засал чимэглэлчин.docx von ssuser773cdc
Барилгын засал чимэглэлчин.docxБарилгын засал чимэглэлчин.docx
Барилгын засал чимэглэлчин.docx
ssuser773cdc27 views
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx von ssuser773cdc
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
ssuser773cdc5 views
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx von ssuser773cdc
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
ssuser773cdc3 views
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx von ssuser773cdc
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
ssuser773cdc3 views

Más de ssuser773cdc

Барилгын зураг төслийн инженер.docx von
Барилгын зураг төслийн инженер.docxБарилгын зураг төслийн инженер.docx
Барилгын зураг төслийн инженер.docxssuser773cdc
26 views2 Folien
Барилгын инженер.docx von
Барилгын инженер.docxБарилгын инженер.docx
Барилгын инженер.docxssuser773cdc
7 views2 Folien
Шаварчин.docx von
Шаварчин.docxШаварчин.docx
Шаварчин.docxssuser773cdc
12 views3 Folien
Шугамын турба хоолой тавигч.docx von
Шугамын турба хоолой тавигч.docxШугамын турба хоолой тавигч.docx
Шугамын турба хоолой тавигч.docxssuser773cdc
8 views3 Folien
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docx von
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docxХөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docxssuser773cdc
100 views3 Folien
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx von
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docxЦахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docxssuser773cdc
83 views3 Folien

Más de ssuser773cdc(20)

Барилгын зураг төслийн инженер.docx von ssuser773cdc
Барилгын зураг төслийн инженер.docxБарилгын зураг төслийн инженер.docx
Барилгын зураг төслийн инженер.docx
ssuser773cdc26 views
Барилгын инженер.docx von ssuser773cdc
Барилгын инженер.docxБарилгын инженер.docx
Барилгын инженер.docx
ssuser773cdc7 views
Шугамын турба хоолой тавигч.docx von ssuser773cdc
Шугамын турба хоолой тавигч.docxШугамын турба хоолой тавигч.docx
Шугамын турба хоолой тавигч.docx
ssuser773cdc8 views
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docx von ssuser773cdc
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docxХөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
ssuser773cdc100 views
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx von ssuser773cdc
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docxЦахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx
ssuser773cdc83 views
Шил зүсэгч, шиллэгч .docx von ssuser773cdc
Шил зүсэгч, шиллэгч .docxШил зүсэгч, шиллэгч .docx
Шил зүсэгч, шиллэгч .docx
ssuser773cdc91 views
Сантехникч.docx von ssuser773cdc
Сантехникч.docxСантехникч.docx
Сантехникч.docx
ssuser773cdc82 views
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docx von ssuser773cdc
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docxХалаалт, агааржуулалтын механикч.docx
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docx
ssuser773cdc63 views
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docx von ssuser773cdc
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docxӨрлөгчин, өрөг угсрагч.docx
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docx
ssuser773cdc58 views
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx von ssuser773cdc
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docxПлита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx
ssuser773cdc69 views
Өргөх машин механизмын оператор.docx von ssuser773cdc
Өргөх машин механизмын оператор.docxӨргөх машин механизмын оператор.docx
Өргөх машин механизмын оператор.docx
ssuser773cdc6 views
Иргэний барилгын инженер, техникч.docx von ssuser773cdc
Иргэний барилгын инженер, техникч.docxИргэний барилгын инженер, техникч.docx
Иргэний барилгын инженер, техникч.docx
ssuser773cdc36 views
Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docx von ssuser773cdc
Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docxДотор засал чимэглэлийн дизайнер.docx
Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docx
ssuser773cdc5 views
Иргэний барилгын инженер.docx von ssuser773cdc
Иргэний барилгын инженер.docxИргэний барилгын инженер.docx
Иргэний барилгын инженер.docx
ssuser773cdc45 views
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx von ssuser773cdc
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docxБүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx
ssuser773cdc34 views
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx von ssuser773cdc
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docxБарилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
ssuser773cdc38 views
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx von ssuser773cdc
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docxБетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx
ssuser773cdc26 views
Бетон, армотурчин.docx von ssuser773cdc
Бетон, армотурчин.docxБетон, армотурчин.docx
Бетон, армотурчин.docx
ssuser773cdc32 views

Аюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docx

  • 1. Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò Åðºíõèé ç¿é Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò Àæëûí áàéðíû çîðèëãî Áàðèëãûí ñàëáàðò õèéãäýõ àæëóóäûã öàã òóõàé á¿ðä íü норм сдандартын дагуу áèåë¿¿ëæ, óäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã äààëãàâàðûã ÷àíäëàí áèåë¿¿ëýõ. Àæëûí áàéðíû ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðýã -Өрөөний бүтэц байгууламж, үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжид үндэслэн, программчлалын товчлуурыг ашиглан мэдрэмжийн хэмжээг тохируулах. -Эрсдэл болон аюулгүй байдлын шаардлагыг тооцоолохын тулд захиалагчтай зөвлөлдөх. -Булан, хана, шал, таазанд хадаас тогтоох буюу цахилгаан холбооны утас нэвтрэх нүх гаргах. -Системийг шалгаж, холболтууд салсан эсэх, тусгаарлагчид эвдэрсэн эсэхийг илрүүлэх. -Нэвтрэх нүхнүүд, дээврийн зай, ханын хөндий зэргээр кабель утсыг явуулж, тоноглолуудад хүргэх ба утаснууд, мэдээлэх системийг тогтоож, кабелийг таслан, үзүүрүүдийг шувтлан холболт хийх. -Суурилуулалт хийгдэх байранд үзлэг хийж, ажлын удирдамж, барилгын төлөвлөгөө, суурилуулалтын гарын авлага зэргийг судлан ашиглах материал, суурилуулалтын горимыг тодорхойлох. -Аюулгүйн систем, дохиоллын багаж хэрэгсэл, холбогдох тоног төхөөрөмжийг схем зураг, цахилгааны схем, барилгын төлөвлөлтийн Áàéãóóëëàãûí íýð Íýãæèéí íýð Áàðèëãûí салбар Àæëûí áàéðíû íýð Аюулгүй болон галын дохиоллын систем суурилуулагч Øóóä õàðúÿàëàãäàõ àæëûí áàéð Åðºíõèé çàõèðàë Øóóä õàðúÿàëàõ àæëûí áàéð Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн болон зааварлагч. Àæëûí íºõöºë Õýâèéí
  • 2. дагуу засварлах. -Хяналтын самбар, хаалга цонхны контактууд, мэдрэгчүүд, видео камернууд зэргийг суурилуулж бэхлэн тогтоох ба тэдэнд цахилгаан болон холбооны утсыг холбоно. -Хяналтын багаж хэрэгслүүдийг модон раманд бэхлэн хадна. Цахилгааны схем, мэдрэгчүүдийг системийн тодорхойлолтын дагуу холбож, туршин ажиллуулж, шаардлагатай бол засварлах. -Нөөц батарей, програмын удирдлага, дуут дохио болон бусад аюулгүй байдлыг хангах төхөөрөмж, хэрэгслүүдийг зөв ажиллаж буй эсэхийг шалгаж, доголдлыг оношлох. -Хэрэглэгчдэд зориулан системийг үзүүлэн тайлбарлах ба хуурамч дохиолол өгсөн үед гарах үр дагаврыг тайлбарлах. -Шинээр гарч байгаа бүтээгдэхүүн, бүтээгдэхүүний шинэчлэл өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл цуглуулах, судлах. -Сэлбэг, материал захиална. Нэхэмжлэх болон баталгаа олгох баримт бичиг бэлтгэнэ. Тоног төхөөрөмж суурилуулахтай холбоотой үнэ өртгийг хэрэглэгчдэд мэдэгдэх. Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ àæëóóä Аюулгүйн болон галын сэрэмжүүлэх дохио, утас, тоног төхөөрөмжийг програмчилж, суурилуулж, засч шинэчилнэ. Ажил гүйцэтгэхдээ холбогдох хууль, дүрэмд нийцүүлнэ. Õàðèëöàõ îáúåêò Áàéãóóëëàãûí äîòîð: Ерөнхий болон гүйцэтгэх захирал, êîìïàíèéí áàðèëãûí àæèëëàã÷èä, õîëáîãäîõ áóñàä õýëòñèéí àæèëëàã÷èä Áàéãóóëëàãûí ãàäíà òàëä: Эрчим хүч, цахилгаан дулаан бусад хîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóä. Àæëûí ýöñèéí ¿ð ä¿íãèéí òàëààð àæèë ýðõëýã÷èéí õ¿ëýýõ õàðèóöëàãà Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòîíä çààñàí ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðãèéí õ¿ðýýíä õèéãäýõ àæëóóäûí ã¿éöýòãýëä áîëîí êîìïàíèéí õºäºëìºðèéí äîòîîä æóðàì, õºäºëìºðèéí ãýðýýíä çààñàí ä¿ðýì æóðìûí äàãóó õàðèóöëàãà õ¿ëýýíý. Àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà, íºõöºë Áîëîâñðîë Энэ ажлыг хийхэд мэргэжлийн дагуу шаардагдах сургалтад суралцаж, мэргэжлийн
  • 3. үнэмлэхтэй байх. Òóðøëàãà, óð ÷àäâàð Ажил гүйцэтгэх, бусадтай харилцах, ярьж ойлгуулах, шийдэл гаргах, техникийн зураг, схем унших, тооцоолох чадвартай байх. Àæëûí áàéðíû íººö õýðýãñýë Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ àæëóóäûí õ¿ðýýíä øààðäàãäàõ íººö õýðýãñë¿¿ä. -Гар багаж -Хэмжилтийн багаж болон бусад хэрэглэл. Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò áîëîâñðóóëñàí îãíîî: 2014 îíû 08-ð ñàðûí 05 Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò áîëîâñðóóëñàí: ………………/ / Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòûã õÿíàñàí: ……………..……./ /