Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docx

.

Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò
Åðºíõèé ç¿é
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò
Àæëûí áàéðíû çîðèëãî Áàðèëãûí ñàëáàðò õèéãäýõàæëóóäûãöàã òóõàé
á¿ðä íü норм сдандартын дагуу áèåë¿¿ëæ,
óäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã äààëãàâàðûã ÷àíäëàí
áèåë¿¿ëýõ.
Àæëûí áàéðíû ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðýã -План зургийг уншиж дүгнэн, ажлын цар хүрээг
тодорхойлох.
-Барилгын материал,хөрсний хээрийн болон лабораторийн
шинжилгээ-туршилтыг гүйцэтгэхэд туслах.
-Барилга, бусад инженерийн байгууламжийг барьж
байгуулахтай холбоотой техникийн асуудал,талбайн зураг
зүйн судалгааг явуулах,тайланг бэлтгэхэд туслах.
-Зураг төслийн стандарт шаардлага,холбогдох хууль
тогтоомжийг биелүүлэх, барилгын ажил, барилгын
материалынстандартыг хангуулах.
-Зураг төслийн дагуу барилгын ажилд шаардлагатай
ажиллах хүч болон материалын тоо хэмжээ, өртгийг
нарийвчлан тооцож, үнэлгээг бэлтгэхэд туслах.
-Барилгын урсгал болон их засварынажлыг зохион
байгуулах.
-Барилга байгууламжийг шалгах, галд нэрвэгдсэн шалтгаан,
нөхцлийг тогтоолгох, буулгаж зайлуулах талаар зөвлөх.
-Барилгын зураг, төсөл боловсруулах шатанд гал мэдрэгч
болон усаар цацаж унтраах системийг суурилуулах, гал
гарахад учирч болох аюулын тухайд зөвлөгөө өгөх.
Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ
àæëóóä
Инженерийн барилгын инженерийн техникч нь барилга
байгууламж, усан хангамж, ариутгах татуургын шугам, зам,
гүүр,далан, нисэх буудлын барилга, байгууламжийн
төслийн эрэл хайгуул, зураг төсөл, барилга угсралт,
ашиглалт, арчлалт ба засварынажлынтехникийн асуудлыг
шийдэхэд туслах үүрэг гүйцэтгэнэ. Гал түймрээс урьдчилан
Áàéãóóëëàãûí íýð “Ãàöóóðò” ÕÕÊ
Íýãæèéí íýð Áàðèëãûí õýëòýñ
Àæëûí áàéðíû íýð Иргэний барилгын инженер, техникч
Øóóä õàðúÿàëàãäàõ àæëûí
áàéð
Åðºíõèé çàõèðàë
Øóóä õàðúÿàëàõ àæëûí áàéð Барилгын инженер болох, онцгой байдлын
алба, дэд бүтэц, хот төлөвлөлт, боловсролын
салбарт дэвшин ажиллах.
Àæëûí íºõöºë Õýâèéí
сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомж, журам, стандарт
бусад техникийн нормативын биелэлтийг хангуулах ажлыг
бас эрхэлнэ. Барилгын инженерийн төлөвлөсөн барилга,
хурдны зам,гүүр болон бусад нэгдсэн том төслүүд дээр
ажилладаг. Мөн сурталчилгааны болон орон сууцны газрын
хөгжлийн ажилд тусалдаг.
Õàðèëöàõ îáúåêò Áàéãóóëëàãûí äîòîð: Ерөнхий болон гүйцэтгэх захирал,
êîìïàíèéí áàðèëãûí àæèëëàã÷èä,õîëáîãäîõ áóñàä
õýëòñèéí àæèëëàã÷èä
Áàéãóóëëàãûí ãàäíà òàëä: Хîëáîãäîõ
áàéãóóëëàãóóä.
Àæëûí ýöñèéí ¿ð ä¿íãèéí
òàëààð àæèë ýðõëýã÷èéí
õ¿ëýýõ õàðèóöëàãà
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòîíä çààñàí ¿íäñýí ÷èã
¿¿ðãèéí õ¿ðýýíä õèéãäýõ àæëóóäûí ã¿éöýòãýëä
áîëîí êîìïàíèéí õºäºëìºðèéí äîòîîä æóðàì, õºäºëìºðèéí
ãýðýýíä çààñàí ä¿ðýì æóðìûí äàãóó õàðèóöëàãà
õ¿ëýýíý.
Àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà, íºõöºë
Áîëîâñðîë Барилгын инженер болон барилгын техникийн
мэргэжлийн дипломын болон бакалаврын
зэрэгтэй байх
Òóðøëàãà, óð ÷àäâàð -Загварчлах
-Төлөвлөх
-Тооцоолох
-Зохион байгуулах
-Ажил гүйцэтгэх
-Бусадтай харилцах
-Ярьж ойлгуулах
-Шийдэл гаргах чадвартай байх.
Àæëûí áàéðíû íººö õýðýãñýë Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ àæëóóäûí õ¿ðýýíä
øààðäàãäàõíººö õýðýãñë¿¿ä.
-Зургийн хэрэгсэл
-Хэмжих багаж
-Хэрэгсэл
-Барилгын зураг төсөв
-Компьютер
-Хэвлэгч
-Ажлын хувцас
-Хөдөлмөр хамгааллынхэрэглэл.
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòáîëîâñðóóëñàí îãíîî: 2014 îíû 08-ð ñàðûí 05
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòáîëîâñðóóëñàí: ………………/ /
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòûãõÿíàñàí: ……………..……./ /

Recomendados

Барилгын угсралтын менежер.docx von
Барилгын угсралтын менежер.docxБарилгын угсралтын менежер.docx
Барилгын угсралтын менежер.docxssuser773cdc
19 views2 Folien
Барилгын зураг төслийн инженер.docx von
Барилгын зураг төслийн инженер.docxБарилгын зураг төслийн инженер.docx
Барилгын зураг төслийн инженер.docxssuser773cdc
26 views2 Folien
Барилгын засал чимэглэлчин.docx von
Барилгын засал чимэглэлчин.docxБарилгын засал чимэглэлчин.docx
Барилгын засал чимэглэлчин.docxssuser773cdc
27 views2 Folien
Барилгын даамал.docx von
Барилгын даамал.docxБарилгын даамал.docx
Барилгын даамал.docxssuser773cdc
9 views3 Folien
Барилгын инженер.docx von
Барилгын инженер.docxБарилгын инженер.docx
Барилгын инженер.docxssuser773cdc
7 views2 Folien
Барилга буулгах ажилтан.docx von
Барилга буулгах ажилтан.docxБарилга буулгах ажилтан.docx
Барилга буулгах ажилтан.docxssuser773cdc
10 views2 Folien

Más contenido relacionado

Más de ssuser773cdc

Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx von
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxssuser773cdc
6 views2 Folien
Шаварчин.docx von
Шаварчин.docxШаварчин.docx
Шаварчин.docxssuser773cdc
12 views3 Folien
Шугамын турба хоолой тавигч.docx von
Шугамын турба хоолой тавигч.docxШугамын турба хоолой тавигч.docx
Шугамын турба хоолой тавигч.docxssuser773cdc
8 views3 Folien
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docx von
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docxХөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docxssuser773cdc
100 views3 Folien
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx von
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docxЦахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docxssuser773cdc
83 views3 Folien
Шил зүсэгч, шиллэгч .docx von
Шил зүсэгч, шиллэгч .docxШил зүсэгч, шиллэгч .docx
Шил зүсэгч, шиллэгч .docxssuser773cdc
91 views3 Folien

Más de ssuser773cdc(20)

Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx von ssuser773cdc
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
ssuser773cdc6 views
Шугамын турба хоолой тавигч.docx von ssuser773cdc
Шугамын турба хоолой тавигч.docxШугамын турба хоолой тавигч.docx
Шугамын турба хоолой тавигч.docx
ssuser773cdc8 views
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docx von ssuser773cdc
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docxХөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
ssuser773cdc100 views
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx von ssuser773cdc
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docxЦахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx
ssuser773cdc83 views
Шил зүсэгч, шиллэгч .docx von ssuser773cdc
Шил зүсэгч, шиллэгч .docxШил зүсэгч, шиллэгч .docx
Шил зүсэгч, шиллэгч .docx
ssuser773cdc91 views
Сантехникч.docx von ssuser773cdc
Сантехникч.docxСантехникч.docx
Сантехникч.docx
ssuser773cdc82 views
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docx von ssuser773cdc
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docxХалаалт, агааржуулалтын механикч.docx
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docx
ssuser773cdc63 views
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docx von ssuser773cdc
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docxӨрлөгчин, өрөг угсрагч.docx
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docx
ssuser773cdc58 views
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx von ssuser773cdc
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docxПлита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx
ssuser773cdc69 views
Сантехникийн инженер .docx von ssuser773cdc
Сантехникийн инженер .docxСантехникийн инженер .docx
Сантехникийн инженер .docx
ssuser773cdc59 views
Өргөх машин механизмын оператор.docx von ssuser773cdc
Өргөх машин механизмын оператор.docxӨргөх машин механизмын оператор.docx
Өргөх машин механизмын оператор.docx
ssuser773cdc6 views
Иргэний барилгын инженер, техникч.docx von ssuser773cdc
Иргэний барилгын инженер, техникч.docxИргэний барилгын инженер, техникч.docx
Иргэний барилгын инженер, техникч.docx
ssuser773cdc36 views
Иргэний барилгын инженер.docx von ssuser773cdc
Иргэний барилгын инженер.docxИргэний барилгын инженер.docx
Иргэний барилгын инженер.docx
ssuser773cdc45 views
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx von ssuser773cdc
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docxБүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx
ssuser773cdc34 views
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx von ssuser773cdc
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docxБарилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
ssuser773cdc38 views
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx von ssuser773cdc
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docxБетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx
ssuser773cdc26 views
Бетон, армотурчин.docx von ssuser773cdc
Бетон, армотурчин.docxБетон, армотурчин.docx
Бетон, армотурчин.docx
ssuser773cdc32 views
Барилгын засал чимэглэлчин.docx von ssuser773cdc
Барилгын засал чимэглэлчин.docxБарилгын засал чимэглэлчин.docx
Барилгын засал чимэглэлчин.docx
ssuser773cdc12 views

Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docx

  • 1. Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò Åðºíõèé ç¿é Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò Àæëûí áàéðíû çîðèëãî Áàðèëãûí ñàëáàðò õèéãäýõàæëóóäûãöàã òóõàé á¿ðä íü норм сдандартын дагуу áèåë¿¿ëæ, óäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã äààëãàâàðûã ÷àíäëàí áèåë¿¿ëýõ. Àæëûí áàéðíû ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðýã -План зургийг уншиж дүгнэн, ажлын цар хүрээг тодорхойлох. -Барилгын материал,хөрсний хээрийн болон лабораторийн шинжилгээ-туршилтыг гүйцэтгэхэд туслах. -Барилга, бусад инженерийн байгууламжийг барьж байгуулахтай холбоотой техникийн асуудал,талбайн зураг зүйн судалгааг явуулах,тайланг бэлтгэхэд туслах. -Зураг төслийн стандарт шаардлага,холбогдох хууль тогтоомжийг биелүүлэх, барилгын ажил, барилгын материалынстандартыг хангуулах. -Зураг төслийн дагуу барилгын ажилд шаардлагатай ажиллах хүч болон материалын тоо хэмжээ, өртгийг нарийвчлан тооцож, үнэлгээг бэлтгэхэд туслах. -Барилгын урсгал болон их засварынажлыг зохион байгуулах. -Барилга байгууламжийг шалгах, галд нэрвэгдсэн шалтгаан, нөхцлийг тогтоолгох, буулгаж зайлуулах талаар зөвлөх. -Барилгын зураг, төсөл боловсруулах шатанд гал мэдрэгч болон усаар цацаж унтраах системийг суурилуулах, гал гарахад учирч болох аюулын тухайд зөвлөгөө өгөх. Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ àæëóóä Инженерийн барилгын инженерийн техникч нь барилга байгууламж, усан хангамж, ариутгах татуургын шугам, зам, гүүр,далан, нисэх буудлын барилга, байгууламжийн төслийн эрэл хайгуул, зураг төсөл, барилга угсралт, ашиглалт, арчлалт ба засварынажлынтехникийн асуудлыг шийдэхэд туслах үүрэг гүйцэтгэнэ. Гал түймрээс урьдчилан Áàéãóóëëàãûí íýð “Ãàöóóðò” ÕÕÊ Íýãæèéí íýð Áàðèëãûí õýëòýñ Àæëûí áàéðíû íýð Иргэний барилгын инженер, техникч Øóóä õàðúÿàëàãäàõ àæëûí áàéð Åðºíõèé çàõèðàë Øóóä õàðúÿàëàõ àæëûí áàéð Барилгын инженер болох, онцгой байдлын алба, дэд бүтэц, хот төлөвлөлт, боловсролын салбарт дэвшин ажиллах. Àæëûí íºõöºë Õýâèéí
  • 2. сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомж, журам, стандарт бусад техникийн нормативын биелэлтийг хангуулах ажлыг бас эрхэлнэ. Барилгын инженерийн төлөвлөсөн барилга, хурдны зам,гүүр болон бусад нэгдсэн том төслүүд дээр ажилладаг. Мөн сурталчилгааны болон орон сууцны газрын хөгжлийн ажилд тусалдаг. Õàðèëöàõ îáúåêò Áàéãóóëëàãûí äîòîð: Ерөнхий болон гүйцэтгэх захирал, êîìïàíèéí áàðèëãûí àæèëëàã÷èä,õîëáîãäîõ áóñàä õýëòñèéí àæèëëàã÷èä Áàéãóóëëàãûí ãàäíà òàëä: Хîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóä. Àæëûí ýöñèéí ¿ð ä¿íãèéí òàëààð àæèë ýðõëýã÷èéí õ¿ëýýõ õàðèóöëàãà Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòîíä çààñàí ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðãèéí õ¿ðýýíä õèéãäýõ àæëóóäûí ã¿éöýòãýëä áîëîí êîìïàíèéí õºäºëìºðèéí äîòîîä æóðàì, õºäºëìºðèéí ãýðýýíä çààñàí ä¿ðýì æóðìûí äàãóó õàðèóöëàãà õ¿ëýýíý. Àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà, íºõöºë Áîëîâñðîë Барилгын инженер болон барилгын техникийн мэргэжлийн дипломын болон бакалаврын зэрэгтэй байх Òóðøëàãà, óð ÷àäâàð -Загварчлах -Төлөвлөх -Тооцоолох -Зохион байгуулах -Ажил гүйцэтгэх -Бусадтай харилцах -Ярьж ойлгуулах -Шийдэл гаргах чадвартай байх. Àæëûí áàéðíû íººö õýðýãñýë Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ àæëóóäûí õ¿ðýýíä øààðäàãäàõíººö õýðýãñë¿¿ä. -Зургийн хэрэгсэл -Хэмжих багаж -Хэрэгсэл -Барилгын зураг төсөв -Компьютер -Хэвлэгч -Ажлын хувцас -Хөдөлмөр хамгааллынхэрэглэл. Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòáîëîâñðóóëñàí îãíîî: 2014 îíû 08-ð ñàðûí 05 Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòáîëîâñðóóëñàí: ………………/ /