Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

зразок заповнення форми 11 (зміна кведів 2012)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

зразок заповнення форми 11 (зміна кведів 2012)

Herunterladen, um offline zu lesen

Зразок заповнення форми 11 (зміна КВЕДів 2012). Зразок заповнення Форми 11 для зміни КВЕДів фізичної особи-підприємця.

Зразок заповнення форми 11 (зміна КВЕДів 2012). Зразок заповнення Форми 11 для зміни КВЕДів фізичної особи-підприємця.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (16)

Aktuellste (20)

Anzeige

зразок заповнення форми 11 (зміна кведів 2012)

  1. 1. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 14.10.2011 № 3178/5 Форма 11 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців І. Відомості про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Прізвище П Е Т Р О В Ім’я С Е Р Г І Й По батькові І В А Н О В И Ч Реєстраційний номер облікової картки платника податків 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Паспортні дані*: серія номер ІІ. Перелік змін, що вносяться до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (необхідне відмітити) Зміна реєстраційного номера облікової картки платника податків (у випадках, установлених законом) Зміна паспортних даних (у випадках, установлених законом) Зміна прізвища, та/або імені, та/або по батькові фізичної особи – підприємця Зміна громадянства фізичної особи – підприємця Зміна місця проживання фізичної особи – підприємця Зміна видів діяльності, що здійснює фізична особа – підприємець Зміна додаткової інформації про фізичну особу – підприємця ІІІ. Відомості про фізичну особу – підприємця з урахуванням змін Реєстраційний номер облікової картки платника податків 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Паспортні дані*: серія номер Прізвище П Е Т Р О В Ім’я С Е Р Г І Й По батькові І В А Н О В И Ч Місце проживання фізичної особи – підприємця: УКРАЇНА + або громадянство (країна) Область Автономна Республіка Крим Район області Район міста + Поштовий індекс П Е Ч Е Р С Ь К И Й Місто + Селище міського типу Селище Село К И Ї В Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою В У Л И Ц Я Л Е Н І Н А Будинок 1 Корпус Тип К В А Р Т И Р А № 1 приміщення** *Тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті. **Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо. Сторінку заповнив __________________Петров С.І.________________________&______________________01.01.2012 р._______ (прізвище, ініціали) (підпис) (дата)
  2. 2. 2 Продовження реєстраційної картки форми 11 Види діяльності фізичної особи – підприємця № Код виду економічної Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до КВЕД Вкл Вик з/ діяльності . л. п 2 2 . 1 3 . 0 В И Д А Н Н Я Ж У Р Н А Л І В Т А V . . П Е Р І О Д И Ч Н И Х П У Б Л І К А - . . Ц І Й 2 2 . 1 5 . 0 І Н Ш І В И Д И В И Д А В Н И Ч О Ї V . . Д І Я Л Ь Н О С Т І 7 4 . 4 0 . 0 Р Е К Л А М Н А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь V 5 8 . 1 4 . В И Д А Н Н Я Ж У Р Н А Л І В І V . . П Е Р І О Д И Ч Н И Х В И Д А Н Ь 5 8 . 1 9 . І Н Ш І В И Д И В И Д А В Н И Ч О Ї V . . Д І Я Л Ь Н О С Т І 7 3 . 1 1 . Р Е К Л А М Н І А Г Е Н Т С Т В А V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Додаткова інформація про фізичну особу – підприємця Зв’язок з фізичною особою – підприємцем Телефон 1 Телефон 2 + 3 8 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 Факс Адреса сторінки в Інтернеті Адреса електронної пошти P R I V A T N I Y @ G M A I L . C O M Інші відомості IV. Спосіб отримання виписки з Єдиного державного реєстру (потрібне відмітити) Видати заявнику Поштове відправлення Сторінки картки заповнив ___________ Петров С.І.________________________ &_______________01.01.2012 р. (прізвище, ініціали) (підпис) (дата)
  3. 3. 3 Продовження реєстраційної картки форми 11 (заявниками не подається) V. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) Номер запису Дата запису (дд.мм.рррр) . . Виписка з Єдиного державного реєстру: серія номер Державний реєстратор Прізвище Ім’я По батькові Місце проведення державної реєстрації Державний реєстратор _________________________________________________________________________________ (підпис) (дата) VI. Відомості про отримання виписки з Єдиного державного реєстру Виписку з Єдиного державного реєстру отримав (потрібне відмітити): Фізична особа – підприємець Уповноважена особа (особа за довіреністю) __________________________________________________________________________________________________ (прізвище, ініціали) (підпис) (дата) Поштове відправлення виписки з Єдиного державного реєстру (заповнюється державним реєстратором) ____________________________________ (дата) Державний реєстратор __________________________________________________________________________________ (підпис) (дата)

×