Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Громадсько-активна школа

615 Aufrufe

Veröffentlicht am

До навчання

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Громадсько-активна школа

 1. 1. Партнерство школи і громади як чинник громадянського суспільства. Громадсько активна школа
 2. 2. Громадянське суспільство — це люди, які думають і діють незалежно від держави. Дж. Сорос
 3. 3. Державно-громадський тип управління освітою: чи діє нормативна база? • Національна доктрина розвитку освіти • Закон про загальну середню освіту • Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу • Примірне положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу • Про орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу • Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю • Положення про громадський контроль над незалежним тестуванням та вступною кампанією
 4. 4. Громадсько активна школа: Партнерство+волонтерство +демократзація
 5. 5. Громадсько-активна школа: 3 шляхи розвитку /| 1 2 3 1. Імітація діяльності = недовіра громади. 2. Формалізація діяльності = тісні рамки централізації. 3. Багатогранна діяльність, оперта на ініціативі = громадянське суспільство.
 6. 6. Проблеми громадсько-активної школи в Україні: централізація 1. Налагодження горизонтальних, а не вертикальних зв’язків. 2. Бюрократія. 3. Надмірне втручання держави.
 7. 7. Як діяти “незалежно від держави”, коли вона: • - встановлює державні стандарти освіти і стежить за їх дотриманням; • - визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти; • - здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням державних стандартів; • ? забезпечує зв’язок із закладами освіти, державними органами інших країн; • - проводить акредитацію вищих та професійно-технічних закладів освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії;
 8. 8. Як діяти “незалежно від держави”, коли вона: • ?Формує і розробляє державне замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою; • Розробляє умови прийому до закладів освіти; • ?Забезпечує випуск підручників, посібників; • Розробляє проекти положень про заклади освіти, що затверджує КМУ; • Організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, пед. і вчених звань; • Реалізує державну політику в галузі освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням.
 9. 9. Що може громада? Громадський контроль Громадський моніторинг Делегування повноважень про розподіл ресурсів органам місцевої влади….
 10. 10. Що може школа? • організовує навчально-виховний процес, вибір методів навчання та виховання, запровадження інновацій; • виявляє освітні потреби та адекватно реагує на них; • створює сприятливий освітній простір для запровадження освітніх інновацій, ціложиттєвого навчання тощо.
 11. 11. Проблеми громадсько активної школи в Україні: демократизація НННН Низький вплив громади на якість освіти Очікування, які не можна втілити - В НАВЧАННЯ (через малу варіативну частину); -У ВИХОВАННЯ (через надмірну кількість обов’язкових заходів)
 12. 12. Проблеми громадсько активної школи в Україні: партнерство 1. Закритість ресурсів школи. 2. Правова неврегульованість питань взаємодії шкіл із жертводавцями. 3. Фінансова несамостійність шкіл. 4. Недовіра до школи.
 13. 13. Довіра до освіти • 60% громадян уважають, що стан системи освіти погіршився • 57% опитаних уважають, що знижується загальний освітній рівень населення. • 18% висловили впевненість, що школа сьогодні дає хороші знання. (2009 р.) 57 % не задоволені рівем української освіти. (2011 р.)
 14. 14. Параметри довіри до школи (за соціологічним дослідженням компанії Ґеллап) 1. Компетентність і відповідальність учителів 2. Спеціалізовані навчальні та виховні програми 3. Ефективна робота керівника 4. Приміщення й територія школи 5. Тепла, дружня атмосфера 6. Позитивне ставлення працівників до учнів 7. Дисципліна 8. Успішність учнів 9. Участь батьків 10. Одяг учнів та вчителів
 15. 15. Що робити? 1. Розширювати можливості громади в управлінні школою. 2.Налагоджувати горизонтальні зв’язки школи і утверджувати її більшу самостійність. 3. Впроваджувати фінансування, пов'язане з досягненнями (замість постатейного бюджетування, програмно/проектно- цільове).
 16. 16. Дякую за увагу Матеріали надані ЛОІППО

×