Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Nächste SlideShare
Български ханове -тест за 2 клас
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

Teilen

год. отчет 2015 2016

Herunterladen, um offline zu lesen

Годишен отчет

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

год. отчет 2015 2016

 1. 1. СОУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив ГОДИШЕН ОТЧЕТ на Методическо обединение Начален етап 2015/2016 учебна година
 2. 2. Брой ученици през учебната 2015/2016г. 492 ученици І клас(6 паралелки) – 128 ученици и 1 ученик на индивидуална форма на обучение ІІ клас(6 паралелки) – 130 ученици ІІІ клас(6 паралелки) – 126 ученици и 1 ученик на индивидуална форма на обучение за даровити деца ІV клас(5 паралелки) – 106 ученици ПИГ (20 групи) – 432 ученици
 3. 3. Постижения и награди 1. Кристиан Иванов Гюров – Іг 2. Тодор Стоянов Иванов – Іг 3. Александър Петков Ладоня – ІІб 4. Виктория Иванова Иванова – ІІб 5. Деница Асенова Караславова – ІІб 6. Денислав Христов Аргиров ІІІа 7. Алекса Джонатан Пает – ІІІв 8. Диана Николаева Караколева – ІІІв 9. Диян Красимиров Ангелов – ІІІв 10. Елена Данчева Желева – ІІІв 11. Димитър Николаев Колев – ІІІд 12. Петър Аргилов Маринчешки – ІІІд 13. Димитър Иванов Йорданов – ІVд 14. Златина Ангелова Тикларова – ІVг 15. Константин Петков Глухарски – ІVд 16. Христина Рангелова Димитрова - ІVг
 4. 4. Постижения и награди
 5. 5. Пълна стипендия за едногодишен курс на обучение на Фарос 1. Александър Петков Ладоня – ІІб 2. Виктория Иванова Иванова – ІІб 3. Никол Тодорова Байкова – ІІб 4. Боряна Даниелова Танева – ІІе Постижения и награди 1. Боряна Даниелова Танева – ІІе І място от Природонаучен музей за Деня на Земята 1. Белослава Георгиева Трифонова – ІІв І място за Пловдив в състезания “Иван Рилски” Безплатни учебници 1. Калина Димитрова Дойчева - ІІб
 6. 6. Атанас Петров
 7. 7. Градско училищно първенство по плуване Ученически игри 2015/2016 1. Теодора Маркова 2. Христина Димитрова 3. Яница Иванова 4. Елена Желева 5. Анна Минкова 6. Вяра Корабелова Отборното І място при момичетата във възрастовата група от 4 до 7 клас Отборното І място при момчетата във възрастовата група от 4 до 7 клас 1. Калоян Данчев 2. Даниел Анастасов 3. Никола Чипев 4. Теодор Здравков 5. Даниел Дочев 6. Тихомир Неделчев
 8. 8. Комплексен отборен шампион
 9. 9. Без извинени и неизвинени отсъствия за учебната 2015/2016 г. І клас – 13 ученици ІІ клас - 6 ученици ІІІ клас – 10 ученици ІV клас – 27 ученици
 10. 10. Квалификационна дейност -2015/2016 учебна година Обучение – ,, Формиращо оценяване” 1. Емилия Петкова
 11. 11. БДП 1. Марияна Петришка 2. Димитър Байкушев 3. Теодора Кордева 4. Пепа Бурова 5. Таня Каракашева Съвременният учебник – особености, характеристики и критерии за избор 1. Мима Здравкова Квалификационна дейност -2015/2016 учебна година Технологиите в класната стая 1. Валентина Търева 2. Невена Петрова
 12. 12. Конференции 2015 /2016 учебна година 1. Валентина Търева 2. Даниела Ладоня 3. Елена Раевска 4. Мария Бончева 5. Теодора Мерланова “Иновации за по-добро образование” – Америка за България 1. Невена Петрова ІІ регионална конференция на началните учители
 13. 13. 1. Теодора Мерланова 2. Невена Петрова 3. Валентина Търева 4. Мима Здравкова 5. Наташа Паунова 6. Юлия Череджийска 7. Ивелина Денкова 8. Цветан Райчев 9. Марина Ангелова 10. Васка Петракова 11. Елена Раевска Дискусия на тема “Игровизация в учебния процес” – ПУ и проф. Милтенов
 14. 14. Участие в Национален учителски събор – София - 19.06.2016 г. 1. Юлия Череджийска 2. Невена Петрова 3. Боянка Неделчева 4. Елена Раевска 5. Цветан Райчев 6. Марийка Филипова 7. Мима Здравкова
 15. 15. Резултати от изходно ниво
 16. 16. І клас 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Отличен Мн. добър Добър Среден Слаб Български език и литература Математика Роден край
 17. 17. ІІ клас 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Отличен Мн. добър Добър Среден Слаб Български език и литература Математика Околен свят
 18. 18. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Английски език Английски език ІІ клас
 19. 19. ІІІ клас 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Отличен Мн. добър Добър Среден Слаб Английски език Английски език
 20. 20. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Отличен Мн. добър Добър Среден Слаб Английски език Английски език ІV клас
 21. 21. ІІІ клас 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Отличен Мн. добър Добър Среден Слаб Български език и литература Математика Човекът и обществото Човекът и природата
 22. 22. ІV клас 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Отличен Мн. добър Добър Среден Слаб Български език и литература Математика Човекът и обществото Човекът и природата
 23. 23. НВО ІV клас Анализ на резултатите за учебната 2015/2016 година СОУ„ Димитър Матевски” гр. Пловдив 1. Национално външно оценяване – ІV клас 1.1.Брой явили се ученици (2016 г.) БЕЛ – 12 май Математика – 10 май Човекът и природата – 13 май Човекът и обществото – 16 май явили се нея- вили се % нея- вили се явили се нея- вили се % нея- вили се яви- ли нея- вили се % нея- вили се явили се нея- вили се % нея- вили се Общ брой 105 - - 105 - - 105 - - 105 - - От тях - бр. със СОП
 24. 24. 1.2. Сравнение на училищните средни резултати (в точки) по предмети с предходни години 2014 2015 2016 Разлика между 2016 и предходната година БЕЛ 16.79 17.31 15.85 –1.46 Математика 16.70 16.41 16 –0.41 Човекът и обществото 17.10 14.98 17.82 +2.84 Човекът и природата 17.96 17.94 16.62 –1.32 Общ среден бал: 17.14 16.66 16.57 –0.09
 25. 25. 1.2. Сравнение на училищните средни резултати (в точки) по предмети с предходни години
 26. 26. 1.3. Сравнение на средните училищни резултати (в точки) по предмети за 2016 г. с областни и национални средни резултати НВО – 2016 г. Училищен среден резултат Областен среден резултат Разлика между училищен и областен резултат Национал ен среден резултат Разлика между училищен и национален резултат БЕЛ 15.85 13.89 +1.96 Математика 16 14.11 +1.89 Човекът и обществото 17.82 16.24 +1.58 Човекът и природата 16.62 15.16 +1.46 Общ среден тестови бал: 16.57 14.85 +1.72
 27. 27. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Училищен среден резултат Областен среден резултат Разлика между училищен и областен резултат БЕЛ Математика Човекът и обществото Човекът и природата Общ среден тестови бал Област Пловдив – на осмо място по успех Област Смолян - на първо място по успех Училищни резултати Пр.БЕЛ 13.89/15.59 / 15.8; Мат. 14.11 /15.92/ 16; ЧО 16.24/18.33 / 17.82; ЧП 15.16/16.75/16.62. 1.3. Сравнение на средните училищни резултати (в точки) по предмети за 2016 г. с областни и национални средни резултати
 28. 28. 1.4. Резултати (среден тестови бал в точки) за 2016 година по паралелки (за училищата с повече от една паралелка) Паралелка БЕЛ МАТ ЧО ЧП Среден тестов бал общо ІV а клас 15.95 16.55 18.32 16.36 67.18 ІV б клас 14.70 15.05 17.80 15.70 63.25 ІV в клас 15.00 14.67 16.52 15.81 62 ІV г клас 16.40 16.85 17.80 17.00 68.05 ІV д клас 17.09 16.82 18.59 18.14 70.64
 29. 29. 1.4. Резултати (среден тестови бал в точки) за 2016 година по паралелки (за училищата с повече от една паралелка)
 30. 30. 1.5. Сравнение на резултатите по паралелки в оценки от НВО с годишния успех (ЗП) – 2016 г. БЕЛ Математика Човекът и обществото Човекът и природата ЗП НВО Разли- ка ЗП НВО Разли- ка ЗП НВО Разли- ка ЗП НВО Разли- ка ІV а 5.00 5.20 –0.20 4.91 5.45 –0.54 4.91 5.80 –0.89 5.09 5.35 –0.26 ІV б 5.35 4.80 +0.50 5.10 5.01 +0.09 5.65 5.65 0 5.45 5.10 +0.35 ІV в 5.28 5.00 +0.28 5.10 4.75 +0.35 5.50 5.35 +0.15 5.50 5.15 +0.35 ІV г 5.25 5.40 –0.15 5.25 5.45 –0.20 5.25 5.65 –0.40 5.35 5.50 –0.15 ІV д 5.41 5.50 –0.09 5.23 5.40 –0.17 4.82 5.85 –1.03 5.64 5.75 –0.11 Средно ІV клас 5.26 5.18 +0.08 5.12 5.21 –0.09 5.23 5.66 –0.43 5.41 5.35 +0.06
 31. 31. 1.5. Сравнение на резултатите по паралелки в оценки от НВО с годишния успех (ЗП) – 2016 г.
 32. 32. Издадени удостоверения за завършен І клас - 129 Издадени удостоверения за завършен начален етап - 106
 33. 33. Дейности за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2015 г. – 2016 г. 1. Участие в инициативата „Да създадем библиотека”
 34. 34. Дейности за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2015г – 2016г. 2. Организиране публични четения  Четене с родители  Среща с писателя Виктор Самуилов
 35. 35. Дейности за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2015г – 2016г. Среща с писателя Борислав Ганчев
 36. 36. Дейности за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2015г – 2016г. 3. Проведени дейности през Националната седмица на четенето  „Любими приказни герои гостуват на най-малките” Състезание за – „ Най-добър четец” , „ Най-добър разказвач”, „Чета до първа грешка”, „ Пътуваща книжка”
 37. 37. Дейности за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2015г – 2016г. 3. Проведени дейности през Националната седмица на четенето  Участие във финала „Младият Пловдив чете” - ІІІб клас Ден на традиции и нови технологии в ДО на НБ „Ив. Вазов“.
 38. 38. 7. Дейности осъществени в изпълнение на Стратегията Драматизации на любими приказки Дейности за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2015г – 2016г.
 39. 39.  Мултимедийни презентации
 40. 40. Дейности за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2015г – 2016г. 4. Организиране на занимания по четене и български език в рамките на целодневната учебна организация - рецитал на тема „ Трети март”
 41. 41.  Съчиняване на химн на училището и рецитал за живота и дейността на Д. Матевски и неговия съратник Левски Дейности за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2015г – 2016г.
 42. 42. Ден на народните будители
 43. 43. В памет на Васил Левски
 44. 44. Есенен празник
 45. 45. Денят на Земята
 46. 46. Денят на Земята
 47. 47. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Весело лято! Изготвил:М. Здравкова

Годишен отчет

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

390

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

1

Befehle

Downloads

15

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×