Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 26 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Biljke.pptx

 1. 1. BILJNI ORGANI
 2. 2. KORIJEN STABLO LIST
 3. 3. • Vegetativni biljni ogran; • Funkcije: - Fotosinteza - Transpiracija - Razmjena gasova
 4. 4. SPOLJAŠNJA GRAĐA LISTA (DJELOVI LISTA)
 5. 5. Potpun list LISNA OSNOVA LISNA PLOČA Nepotpun list (sjedeći) LISNI RUKAVAC LISNA PLOČA LISNA DRŠKA
 6. 6. ANATOMSKA GRAĐA LISTA Mezofil
 7. 7. •Fotosinteza
 8. 8. • Transpiracija
 9. 9. • Razmjena gasova - disanje
 10. 10. PRESJEK KROZ LIST BILJAKA VLAŽNIH STANIŠTA STOMA
 11. 11. Trn - kaktus Rašljike - grašak Listovi karnivornih biljaka Trn - ruža
 12. 12. • Vegetativni biljni organ • Uloga: - Pričvršćuje biljku za podlogu - Upija iz podloge vodu i mineralne materije
 13. 13. • Korjenov sistem
 14. 14. • Korjenove dlake upijaju vodu i mineralne materije • Voda preko kore i endodermisa dolazi do provodnih snopića • Kasparijeve trake
 15. 15. • Građa korijena – uzdužni presjek Epidermis Endodermis
 16. 16. • Primarna građa korijena • Rizodermis • Primarna kora • Centralni cilindar: - pericikl - floem - ksilem Centralni cilindar
 17. 17. • Sekundarno debljanje korijena
 18. 18. • Vegetativni biljni organ • Uloga: - Provodi materije - Deponuje hranjive materije - Pričvršćuje biljku za podlogu - U razmnozavanju...
 19. 19. • Primarna građa stabla • Epidermis • Primarna kora • Centralni cilindar - Floem - Ksilem • Srž Epidermis Primarna kora Primarni floem Primarni ksilem Srž Kambijum
 20. 20. • Sekundarna građa stabla • Peridermis • Kora • Sekundarno drvo • Srž Peridermis Plutin kambijum Kora Primarni floem Sekundarni ksilem Primarni ksilem Srž Sekundarni floem Interfascikularni kambijum
 21. 21. FILOKLADIJE STOLONE TRN RAŠLJIKA

×