Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Методична робота

Опис методичної роботи у Васильківському НВК № 4

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Методична робота

 1. 1. Васильківський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” № 4 Васильківської міської ради Київської області Наш заклад — не просто навчальний заклад, в якому дитина навчається; це – дім, у якому минає дитинство.
 2. 2. Головною метою діяльності педагогів закладу є:  виховання здорової, творчої, компетентної особистості – громадянина України;  носія національних цінностей, загальнолюдських надбань;  Людини, яка живе в гармонії з природою та з собою;  вміє самовизначитися і самореалізуватися.
 3. 3. Науково-методична проблема закладу:Науково-методична проблема закладу: “Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес як умова підвищення якості освіти” IV етап — узагальнення результатів упровадження досвіду в практику роботи Підсумковий етап  Термін реалізації: вересень 2016 — травень 2017  Мета: здійснення моніторингу динаміки змін роботи професійної компетентності педагогів закладу; підбиття підсумків над проблемою, оцінка рівня самореалізації вчителів; оприлюднення загальних підсумків впровадження проблемного питання, підготовка, матеріалів з цього питання.
 4. 4. Робота Васильківського НВК №4, спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми на 2016-2017 навчальний рік ІV етап. Підбиття підсумків роботи над науково-методичною проблемою Науково-методична проблема: " Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес як умова підвищення якості освіти " Робота з поширення передового педагогічного досвіду Моніторинг роботи колективу над проблемою Визначення критеріїв оцінки діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу Узагальнення результатів роботи над проблемою Організаційні заходи Аналітичні дослідження: • якість освітніх послуг закладу; • рівень інтелектуального, творчого потенціалу вчителя; • результативність навчально- виховної роботи закладу; (лютий-березень 2017 р.) Управління навчально-виховним процесом Вивчення стану викладання предметів: • фізична культура • основи здоров’я • гурткова робота; • зарубіжна література; • математика Круглий стіл «Використання засобів інформаційно- комунікаційних та здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі» Майстер-класи педагогів закладу • діагностування педагогів (квітень 2017) • анкетування учнів (березень, 2017) • моніторинг стану здоров’я (лютий 2017) Підготовка аналітичного звіту про результати роботи закладу щодо реалізації науково-методичної проблеми (травень 2017) Педагогічна рада: «Формування в учнів навичок здорового способу життя, культури поведінки, навчання їх способів розв’язання конфліктів» Педагогічна рада: «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів та дошкільників у процесі оволодіння ключовими компетентностями». Семінар-практикум «Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для розвитку здорової особистості» Засідання методичної ради з питання підготовки до педради
 5. 5. Умови для впровадження завдань щодо реалізації проблеми закладу:  розробки уроків;  взаємовідвідування уроків, виховних заходів;  участь у різноманітних конкурсах;  опанування вчителями ІКТ ;  створення умов для методичного вдосконалення педагогічних працівників;  висвітлення тематичної інформації щодо реалізації проблеми серед учасників навчально- виховного процесу.
 6. 6. Форми роботи  систематизація матеріалу, напрацьованого колективом з даної проблеми;  проведення конференцій і творчих звітів учителів;  проведення відкритих уроків з використанням інноваційних методів навчання;  подорож по діагностичній карті підвищення методичної майстерності педагогів;  звіт адміністрації закладу перед колективом про результативність упровадження науково-методичної проблеми в практику роботи кожного вчителя
 7. 7. Основні напрями методичної роботи закладу:  кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;  створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;  проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;  залучення педагогів закладу до інноваційної діяльності
 8. 8. Структура методичної роботи з педагогічними кадрами у НВК № 4 на 2016/2017 навчальний рік а Індивідуальні форми роботи Консультування педагогічних працівників різних категорій Методична рада закладу Методичні об’єднання вчителів- предметників Українська мова і література Російська мова Зарубіжна література Історія, правознавство Іноземна мова Математика, інформатика, фізика, економіка Географія Природознавство Біологія, хімія Початкова школа Фізична культура, захист Вітчизни Трудове навчання Образотворче мистецтво Музичне мистецтво Класних керівників Ініціативна група Моніторинг якості освіти Атестація педагогів Вивчення, апробація, узагальнення ППД вчителів Відділ освіти Васильківської міської ради Підвищення кваліфікації на курсах у КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» Науково- методичний центр Загальношкільні, міські семінари, майстер-класи, конференції Методичний кабінет Васильківського НВК №4 Педагогічна рада Соціально- психологічна служба Психолого- педагогічний семінар І н ф о р м а ц і й н и й ц е н т р Бібліотека, читальназала зала Веб-сайтшколи Радіовузол Кабінет інформатики інформатики Локальний центр дистанційного навчання інформатики ПрограмаІнтел Заходи з професійного розвитку педагогів Фахові конкурси: Учитель року-2017 Шкільна бібліотека- 2017 Панорама педагогічної майстерності вчителя Вихователі Динамічні групи вчителів
 9. 9. Основними завданнями роботи є:  посилення практичної спрямованості методичної роботи з педагогічними працівниками;  підвищення результативності їх роботи зі здібними і обдарованими учнями;  посилення роботи з учнями, які мають початковий рівень знань;  сприяння пробудженню в кожного учня бажання до постійного самовдосконалення, розвитку його творчих здібностей
 10. 10. 15% 10% 10% 15%10%5% 5% 5% 10% 5% 10% педагогічна рада засідання МО інструктивно- методичні наради семінари-практикуми круглі столи взаємовідвідування уроків методичні тижні тренінги курси вивчення ППД самоосвіта
 11. 11. Консультування Співбесіди Наставництво Взаємовідвідування уроків Участь у різноманітних фахових конкурсах Діагностування Відкриті уроки та позакласні заходи Дистанційне навчання Участь педагогів у веб-семінарах ІНДИВІДУАЛЬНІ Узагальнення досвіду та видання посібників Самоосвіта Майстер-клас Консультпункт Оволодіння сучасною комп’ютерною технікою
 12. 12. Практичний семінар Методичні тренінги Ініціативні творчі групи Школа педагогічної майстерності Шкільні методичні об’єднання Методична рада Групові Динамічні групи Фокус - групи
 13. 13. Творчі звіти Єдині методичні дні Тиждень педагогічної майстерності Аукціон педагогічних ідей та технологій Психолого-педагогічний семінар Науково-методична конференція Педагогічні читання Інструктивно-методичні наради Педагогічна рада Методичні виставки КОЛЕКТИВНІ
 14. 14. Нетрадиційні форми методичної роботи  педагогічний консиліум;  методична естафета;  вернісаж уроків та занять;  прем’єра творчого пошуку;  тиждень авторських уроків;  тиждень нестандартних уроків;  педагогічна олімпіада;  психолого-педагогічний турнір;  методичний ринг;  виставка педагогічної творчості
 15. 15. Завдання методичної роботи на 2016-2017 навчальний рік  Ознайомлювати вчителів із сучасними інноваційними педагогічними технологіями.  Актуалізувати та розширювати понятійний апарат педагогів, поглиблювати їх теоретичні та практичні знання.  Показувати необхідність науково обґрунтованого впровадження сучасних технологій у практику роботи.  Стимулювати прагнення вчителів до пошуку, творчості.  Створювати умови для обміну досвідом роботи, педагогічних знахідок.
 16. 16.  Навчання вчителя триває все життя. Сучасна парадигма освіти, застосування новітніх технологій потребують якісного нового підходу до підвищення фахової майстерності педагога “Тож педагогічна майстерність — це право чи обов’язок учителя?”  - Стан душі не може бути обов’язком.  - Творчий потенціал учителя — це дар, а не обов’язок.  - Учитель живе доти, доки вчиться.  - Твори, працюй творчо, будь майстром своєї справи.

×