SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Η μεταβατική εποχή : Οι έριδες για το ζήτημα
των εικόνων (εικονομαχία)
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
Πνευματική κίνηση
• εμφανίστηκε στο Βυζάντιο στα μέσα του 9ου αι.
• Είναι σύμφωνη με τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας ή όχι η λατρεία
των εικόνων;
Πρωτεργάτες της εικονομαχικής κίνησης
ΛΕΩΝ Γ΄ Ίσαυρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε΄ Ίσαυρος
ΙΟΥΔΑΪΚΗ (θρησκεία των
Είχαν επηρεαστεί από τις Εβραίων)
ανεικονικές αντιλήψεις
δύο θρησκειών ΙΣΛΑΜΙΚΗ (θρησκεία των
Αράβων)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
που οδήγησαν στην
απαγόρευση των εικόνων
1.
Οι αγρότες της ανατολικής Μ. Ασίας είχαν ανεικονικές αντιλήψεις
Οι αγρότες αυτοί αποτελούσαν το κύριο αμυντικό σώμα του Βυζαντίου
κατά των Αράβων
Οι Ίσαυροι είχαν κάθε λόγο να ευνοήσουν τους αγρότες αυτούς
Οι Ίσαυροι υιοθετούν ανεικονικές
αντιλήψεις
2.
Γύρω από τις εικόνες
είχαν εκδηλωθεί
δεισιδαιμονίες και
υπερβολές
3.
Οι μοναχοί επηρεάζουν τα λαϊκά στρώματα
Τα μοναστήρια εκμεταλλευόμενα την εικονολατρία
πλουτίζουν
Ζημιώνουν με αυτόν τον τρόπο την οικονομία του
κράτους
Οι Ίσαυροι επιθυμούν να περιορίσουν την
επιρροή των μοναχών
4.
Οι εχθροί του Βυζαντίου σημειώνουν νίκες στις
πολεμικές συγκρούσεις με το Βυζάντιο
Οι Ίσαυροι πιστεύουν ότι
Οι επιτυχίες των εχθρών οφείλονται
στην δίκαιη οργή του Θεού για ό,τι
συνέβαινε στο χώρο της λατρείας
Επιχειρήματα των εικονομάχων
Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και
άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι
ειδωλολάτρες [...]. Όμως δεν πρέπει να
προσκυνούμε κατασκευάσματα των
ανθρώπινων χεριών και κάθε είδους
ομοίωμα [...]. Πληροφόρησέ με ποιος μας
κληροδότησε αυτή την παράδοση, δηλαδή
να σεβόμαστε και να προσκυνούμε
κατασκευάσματα χεριών, ενώ ο Θεός
απαγορεύει την προσκύνηση, και εγώ θα
συμφωνήσω ότι αυτό είναι νόμος του Θεού.
Από επιστολή του Λέοντος Γ΄ στον πάπα
Γρηγόριο Β΄, Travaux et memoires 3
(1968) 279.
Επιχειρήματα των εικονολατρών
Εφόσον προσκυνώ και σέβομαι το σταυρό και
τη λόγχη, τον κάλαμο και τον σπόγγο, με τα
οποία οι θεοκτόνοι Ιουδαίοι προσέβαλαν και
σκότωσαν τον Κύριό μου, γιατί όλα αυτά
στάθηκαν όργανα του έργου της σωτηρίας των
ανθρώπων, πώς να μην προσκυνήσω και τις
εικόνες που κατασκευάζουν οι πιστοί με αγαθή
προαίρεση και με σκοπό τη δοξολογία και την
ανάμνηση των παθημάτων του Χριστού; Και
εφόσον προσκυνώ την εικόνα του σταυρού που
κατασκευάζεται από οποιοδήποτε υλικό, πώς
να μην προσκυνήσω την εικόνα του Χριστού
που κατέστησε σωτήριο τον σταυρό; Ότι δεν
προσκυνώ την ύλη είναι φανερό, διότι, αν
καταστραφεί το εκτύπωμα ενός σταυρού που
είναι κατασκευασμένος από ξύλο, παραδίδω το
ξύλο στη φωτιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το
ξύλο των εικονισμάτων, όταν αυτά
καταστραφούν.
Ιωάννης Δαμασκηνός, Περί εικόνων, Λόγος
δεύτερος, κεφ. 19, Migne, Patrologia Graeca, τ.
94, στήλη 1305.
Την εικονομαχία την χωρίζουμε σε δύο
φάσεις
Α΄φάση
726-787 Β΄φάση
815-843
Α’ ΦΑΣΗ
ΑΡΧΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΕΛΟΣ
Απομακρύνθηκε η εικόνα του
Χριστού από τη Χαλκή Πύλη της
Πόλης
Ο λαός της πρωτεύουσας
διαμαρτύρεται
❖ Δημοσιεύεται το πρώτο
αυτοκρατορικό διάταγμα κατά
της λατρείας των εικόνων
❖ Οι εικονόφιλοι εξορίζονται,
φυλακίζονται, οι περιουσίες
τους δημεύονται
❖ Ο Ιωάννης Δαμασκηνός
υπερασπίζεται τους
εικονολάτρες
❖ Ο Κων/νος Ε’ καταστρέφει
πολλά μοναστήρια
Η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος :
o Συγκαλείται από την
αυτοκράτειρα Ειρήνη
o Αποκαθιστά τη λατρεία
των εικόνων
o Στις εικόνες
απονέμεται μόνο
τιμητική προσκύνηση
(γιορτάζεται την 1η
Κυριακή της Σαρακοστής ή
Κυριακή της Ορθοδοξίας)
Εικονομάχοι
καλύπτουν την
εικόνα του Χριστού
με ασβέστη. Ψαλτήρι
Χλουντόφ (περί το
830). Μόσχα,
Ιστορικό Μουσείο.
Β’ ΦΑΣΗ
Αυτοκράτορας : Λέοντας Ε’
αποδίδει στην εικονολατρία τις ήττες
των
Βυζαντινών στα πεδία των μαχών
Η αυγούστα Θεοδώρα τερματίζει
τη Β’ φάση
Οριστική αποκατάσταση
και αναστήλωση των
εικόνων
Με την αναστήλωση των εικόνων :
Τερματίζονται οι
θρησκευτικές
διαμάχες
Εγκαινιάζεται
περίοδος γόνιμης
συνεργασίας κράτους
και εκκλησίας
Τα μοναστήρια
πολλαπλασιάζονται
και πλουτίζουν
Περιορίζονται οι
υπερβολές στη λατρεία
των εικόνων και των
λειψάνων
Συνέπειες
της
εικονομαχί
ας
Στη διάρκεια της
εικονομαχίας
απαγορεύεται η
παράσταση θείων
προσώπων και η
ανάρτηση εικόνων
Στασιμότητα στην
παραγωγή εικόνων
Η Εκκλησία της
Ρώμης
δυσαρεστημένη
από τους
εικονομάχους
αυτοκράτορες
απομακρύνεται
από το Βυζάντιο
Στη διάρκεια της
εικονομαχίας
υποχωρεί η
ενασχόληση με
τα γράμματα
Στη διάρκεια της
εικονομαχίας
καταστρέφονται
πολλά έργα τέχνης
Μετά τη νίκη των
εικόνων
καταστρέφονται
πολλά σημαντικά
κείμενα των
εικονομάχων
Στη διάρκεια της
εικονομαχίας οι
εκκλησίες
διακοσμούνται
με ζώα, φυτά και
διακοσμητικά
μοτίβα

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνKvarnalis75
 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)Katzelakis Dimitrios
 
χριστιανική άσκηση μοναχισμός
χριστιανική άσκηση  μοναχισμόςχριστιανική άσκηση  μοναχισμός
χριστιανική άσκηση μοναχισμόςdesphan
 
2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της ΠόληςKvarnalis75
 
5. Η Εικονομαχία
5. Η Εικονομαχία5. Η Εικονομαχία
5. Η ΕικονομαχίαKvarnalis75
 
1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο Διαφωτισμός1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο ΔιαφωτισμόςKvarnalis75
 
Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
Το εμπόριο και ο πολιτισμός του ΙσλάμΤο εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμvserdaki
 
Οι ανακαλύψεις (Ιστορία Β' Γυμνασίου, κεφ.7.Ι.1.)
Οι ανακαλύψεις (Ιστορία Β' Γυμνασίου, κεφ.7.Ι.1.)Οι ανακαλύψεις (Ιστορία Β' Γυμνασίου, κεφ.7.Ι.1.)
Οι ανακαλύψεις (Ιστορία Β' Γυμνασίου, κεφ.7.Ι.1.)elnas
 
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)Kvarnalis75
 
1. Η εποχή του Διαφωτισμού
1. Η εποχή του Διαφωτισμού1. Η εποχή του Διαφωτισμού
1. Η εποχή του ΔιαφωτισμούKvarnalis75
 
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗΒ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗManolis Savorianakis
 
ιουδαϊσμός (2)
ιουδαϊσμός (2)ιουδαϊσμός (2)
ιουδαϊσμός (2)parazanneio
 

Was ist angesagt? (20)

2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
 
Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς.
Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς.Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς.
Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς.
 
ο αποστολος παυλος στην ελλαδα
ο αποστολος παυλος στην ελλαδαο αποστολος παυλος στην ελλαδα
ο αποστολος παυλος στην ελλαδα
 
1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
 
χριστιανική άσκηση μοναχισμός
χριστιανική άσκηση  μοναχισμόςχριστιανική άσκηση  μοναχισμός
χριστιανική άσκηση μοναχισμός
 
2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης
 
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...
 
5. Η Εικονομαχία
5. Η Εικονομαχία5. Η Εικονομαχία
5. Η Εικονομαχία
 
1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο Διαφωτισμός1. Ο Διαφωτισμός
1. Ο Διαφωτισμός
 
Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
Το εμπόριο και ο πολιτισμός του ΙσλάμΤο εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
 
Οι ανακαλύψεις (Ιστορία Β' Γυμνασίου, κεφ.7.Ι.1.)
Οι ανακαλύψεις (Ιστορία Β' Γυμνασίου, κεφ.7.Ι.1.)Οι ανακαλύψεις (Ιστορία Β' Γυμνασίου, κεφ.7.Ι.1.)
Οι ανακαλύψεις (Ιστορία Β' Γυμνασίου, κεφ.7.Ι.1.)
 
Πρωτοχριστιανικά Σύμβολα
Πρωτοχριστιανικά ΣύμβολαΠρωτοχριστιανικά Σύμβολα
Πρωτοχριστιανικά Σύμβολα
 
1.Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
1.Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου1.Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
1.Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
 
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
 
1. Η εποχή του Διαφωτισμού
1. Η εποχή του Διαφωτισμού1. Η εποχή του Διαφωτισμού
1. Η εποχή του Διαφωτισμού
 
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
 
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.
 
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗΒ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
 
ιουδαϊσμός (2)
ιουδαϊσμός (2)ιουδαϊσμός (2)
ιουδαϊσμός (2)
 

Ähnlich wie Η μεταβατική εποχή _ Οι έριδες για το ζήτημα. των εικόνων (εικονομαχία).pdf

ΜΑΘΗΜΑ 7 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ 7 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΜΑΘΗΜΑ 7 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ 7 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑManolis Savorianakis
 
εικονομαχια Ppt
εικονομαχια Pptεικονομαχια Ppt
εικονομαχια Pptartedinou
 
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνNasia Fatsi
 
PPT ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ.pdf
PPT ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ.pdfPPT ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ.pdf
PPT ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ.pdfssuser2f8893
 
Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνΟι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνisakell
 
Φύλλο εργασίας - Εικονομαχία
Φύλλο εργασίας - ΕικονομαχίαΦύλλο εργασίας - Εικονομαχία
Φύλλο εργασίας - Εικονομαχίαseventekidou
 
Oι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Oι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνOι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Oι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνvaralig
 
18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης
18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης
18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστηςIoannis Psifas
 
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1.6 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ -ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1.6 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ -ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΒ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1.6 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ -ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1.6 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ -ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΕλενη Ζαχου
 
ΣΤ' Θεματική ενότητα: Η διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης γίνεται έργο τέχνης
ΣΤ' Θεματική ενότητα: Η διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης γίνεται έργο τέχνηςΣΤ' Θεματική ενότητα: Η διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης γίνεται έργο τέχνης
ΣΤ' Θεματική ενότητα: Η διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης γίνεται έργο τέχνηςΔήμητρα Τζίνου
 
εικονομαχία και ζωγραφική
εικονομαχία και ζωγραφικήεικονομαχία και ζωγραφική
εικονομαχία και ζωγραφικήxatzistamati
 
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνΗ μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνNikoc Tourkakic
 

Ähnlich wie Η μεταβατική εποχή _ Οι έριδες για το ζήτημα. των εικόνων (εικονομαχία).pdf (20)

2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων.
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων.2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων.
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων.
 
ΜΑΘΗΜΑ 7 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ 7 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΜΑΘΗΜΑ 7 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ 7 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
 
εικονομαχια Ppt
εικονομαχια Pptεικονομαχια Ppt
εικονομαχια Ppt
 
Εικονομαχία Δραστηριότητες
Εικονομαχία ΔραστηριότητεςΕικονομαχία Δραστηριότητες
Εικονομαχία Δραστηριότητες
 
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
 
oi erides gia to zitima ton eikonon
oi erides gia to zitima ton eikononoi erides gia to zitima ton eikonon
oi erides gia to zitima ton eikonon
 
PPT ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ.pdf
PPT ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ.pdfPPT ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ.pdf
PPT ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ.pdf
 
Η εικονομαχία
Η εικονομαχίαΗ εικονομαχία
Η εικονομαχία
 
Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνΟι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
 
Φύλλο εργασίας - Εικονομαχία
Φύλλο εργασίας - ΕικονομαχίαΦύλλο εργασίας - Εικονομαχία
Φύλλο εργασίας - Εικονομαχία
 
H εικονομαχία
H εικονομαχίαH εικονομαχία
H εικονομαχία
 
Εικονομαχία (με τις πηγές).pptx
Εικονομαχία (με τις πηγές).pptxΕικονομαχία (με τις πηγές).pptx
Εικονομαχία (με τις πηγές).pptx
 
Oι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Oι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνOι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Oι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
 
εικονομαχία
εικονομαχίαεικονομαχία
εικονομαχία
 
εικονομαχια
εικονομαχιαεικονομαχια
εικονομαχια
 
18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης
18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης
18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης
 
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1.6 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ -ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1.6 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ -ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΒ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1.6 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ -ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1.6 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ -ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 
ΣΤ' Θεματική ενότητα: Η διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης γίνεται έργο τέχνης
ΣΤ' Θεματική ενότητα: Η διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης γίνεται έργο τέχνηςΣΤ' Θεματική ενότητα: Η διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης γίνεται έργο τέχνης
ΣΤ' Θεματική ενότητα: Η διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης γίνεται έργο τέχνης
 
εικονομαχία και ζωγραφική
εικονομαχία και ζωγραφικήεικονομαχία και ζωγραφική
εικονομαχία και ζωγραφική
 
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνΗ μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
 

Mehr von ssuser2f8893

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (Σημειώσεις 1ης Εβδομάδας).pdf
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (Σημειώσεις 1ης Εβδομάδας).pdfΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (Σημειώσεις 1ης Εβδομάδας).pdf
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (Σημειώσεις 1ης Εβδομάδας).pdfssuser2f8893
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfssuser2f8893
 
PRESENTATION -ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.pdf
PRESENTATION -ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.pdfPRESENTATION -ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.pdf
PRESENTATION -ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.pdfssuser2f8893
 
1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf
1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf
1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdfssuser2f8893
 
PRESENTATION- ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΝΕΟ.pdf
PRESENTATION- ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΝΕΟ.pdfPRESENTATION- ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΝΕΟ.pdf
PRESENTATION- ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΝΕΟ.pdfssuser2f8893
 
Presentation ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.pptx
Presentation ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.pptxPresentation ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.pptx
Presentation ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.pptxssuser2f8893
 
συμβουλευτικη και επαγγελματικος προσανατολισμος
συμβουλευτικη και επαγγελματικος προσανατολισμοςσυμβουλευτικη και επαγγελματικος προσανατολισμος
συμβουλευτικη και επαγγελματικος προσανατολισμοςssuser2f8893
 
Βυζαντινη ιστορια - η α αλωση της ΠΟΛΗς.pptx
Βυζαντινη ιστορια - η α αλωση της ΠΟΛΗς.pptxΒυζαντινη ιστορια - η α αλωση της ΠΟΛΗς.pptx
Βυζαντινη ιστορια - η α αλωση της ΠΟΛΗς.pptxssuser2f8893
 
Tsilimikgra_ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ JA.pptx
Tsilimikgra_ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ JA.pptxTsilimikgra_ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ JA.pptx
Tsilimikgra_ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ JA.pptxssuser2f8893
 
MyCareer-Karakostidis.pdf
MyCareer-Karakostidis.pdfMyCareer-Karakostidis.pdf
MyCareer-Karakostidis.pdfssuser2f8893
 
συμβουλευτική.pptx
συμβουλευτική.pptxσυμβουλευτική.pptx
συμβουλευτική.pptxssuser2f8893
 
Διαφάνειες_ ppt.pptx
Διαφάνειες_ ppt.pptxΔιαφάνειες_ ppt.pptx
Διαφάνειες_ ppt.pptxssuser2f8893
 
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptx
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptxΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptx
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptxssuser2f8893
 
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdfssuser2f8893
 
PPP-to-Psych-2019-04-12.pdf
PPP-to-Psych-2019-04-12.pdfPPP-to-Psych-2019-04-12.pdf
PPP-to-Psych-2019-04-12.pdfssuser2f8893
 
ΤΘΔΔ Νεοελλ.Γλ.ΛΟγ26.10.21.pptx
ΤΘΔΔ Νεοελλ.Γλ.ΛΟγ26.10.21.pptxΤΘΔΔ Νεοελλ.Γλ.ΛΟγ26.10.21.pptx
ΤΘΔΔ Νεοελλ.Γλ.ΛΟγ26.10.21.pptxssuser2f8893
 
Kατηγορούμενο-Θεωρία-Powerpoint (3).ppt
Kατηγορούμενο-Θεωρία-Powerpoint (3).pptKατηγορούμενο-Θεωρία-Powerpoint (3).ppt
Kατηγορούμενο-Θεωρία-Powerpoint (3).pptssuser2f8893
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΓΕΛ.pptx
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΓΕΛ.pptxΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΓΕΛ.pptx
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΓΕΛ.pptxssuser2f8893
 
Συναισθηματική νοημοσύνη και σταδιοδρομία - Σίσσυ Καραβία.pdf
Συναισθηματική νοημοσύνη και σταδιοδρομία - Σίσσυ Καραβία.pdfΣυναισθηματική νοημοσύνη και σταδιοδρομία - Σίσσυ Καραβία.pdf
Συναισθηματική νοημοσύνη και σταδιοδρομία - Σίσσυ Καραβία.pdfssuser2f8893
 
microsoftofficepowerpoint-150331091949-conversion-gate01.pdf
microsoftofficepowerpoint-150331091949-conversion-gate01.pdfmicrosoftofficepowerpoint-150331091949-conversion-gate01.pdf
microsoftofficepowerpoint-150331091949-conversion-gate01.pdfssuser2f8893
 

Mehr von ssuser2f8893 (20)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (Σημειώσεις 1ης Εβδομάδας).pdf
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (Σημειώσεις 1ης Εβδομάδας).pdfΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (Σημειώσεις 1ης Εβδομάδας).pdf
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (Σημειώσεις 1ης Εβδομάδας).pdf
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
 
PRESENTATION -ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.pdf
PRESENTATION -ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.pdfPRESENTATION -ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.pdf
PRESENTATION -ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.pdf
 
1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf
1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf
1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf
 
PRESENTATION- ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΝΕΟ.pdf
PRESENTATION- ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΝΕΟ.pdfPRESENTATION- ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΝΕΟ.pdf
PRESENTATION- ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΝΕΟ.pdf
 
Presentation ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.pptx
Presentation ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.pptxPresentation ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.pptx
Presentation ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.pptx
 
συμβουλευτικη και επαγγελματικος προσανατολισμος
συμβουλευτικη και επαγγελματικος προσανατολισμοςσυμβουλευτικη και επαγγελματικος προσανατολισμος
συμβουλευτικη και επαγγελματικος προσανατολισμος
 
Βυζαντινη ιστορια - η α αλωση της ΠΟΛΗς.pptx
Βυζαντινη ιστορια - η α αλωση της ΠΟΛΗς.pptxΒυζαντινη ιστορια - η α αλωση της ΠΟΛΗς.pptx
Βυζαντινη ιστορια - η α αλωση της ΠΟΛΗς.pptx
 
Tsilimikgra_ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ JA.pptx
Tsilimikgra_ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ JA.pptxTsilimikgra_ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ JA.pptx
Tsilimikgra_ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ JA.pptx
 
MyCareer-Karakostidis.pdf
MyCareer-Karakostidis.pdfMyCareer-Karakostidis.pdf
MyCareer-Karakostidis.pdf
 
συμβουλευτική.pptx
συμβουλευτική.pptxσυμβουλευτική.pptx
συμβουλευτική.pptx
 
Διαφάνειες_ ppt.pptx
Διαφάνειες_ ppt.pptxΔιαφάνειες_ ppt.pptx
Διαφάνειες_ ppt.pptx
 
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptx
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptxΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptx
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptx
 
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf
 
PPP-to-Psych-2019-04-12.pdf
PPP-to-Psych-2019-04-12.pdfPPP-to-Psych-2019-04-12.pdf
PPP-to-Psych-2019-04-12.pdf
 
ΤΘΔΔ Νεοελλ.Γλ.ΛΟγ26.10.21.pptx
ΤΘΔΔ Νεοελλ.Γλ.ΛΟγ26.10.21.pptxΤΘΔΔ Νεοελλ.Γλ.ΛΟγ26.10.21.pptx
ΤΘΔΔ Νεοελλ.Γλ.ΛΟγ26.10.21.pptx
 
Kατηγορούμενο-Θεωρία-Powerpoint (3).ppt
Kατηγορούμενο-Θεωρία-Powerpoint (3).pptKατηγορούμενο-Θεωρία-Powerpoint (3).ppt
Kατηγορούμενο-Θεωρία-Powerpoint (3).ppt
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΓΕΛ.pptx
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΓΕΛ.pptxΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΓΕΛ.pptx
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΓΕΛ.pptx
 
Συναισθηματική νοημοσύνη και σταδιοδρομία - Σίσσυ Καραβία.pdf
Συναισθηματική νοημοσύνη και σταδιοδρομία - Σίσσυ Καραβία.pdfΣυναισθηματική νοημοσύνη και σταδιοδρομία - Σίσσυ Καραβία.pdf
Συναισθηματική νοημοσύνη και σταδιοδρομία - Σίσσυ Καραβία.pdf
 
microsoftofficepowerpoint-150331091949-conversion-gate01.pdf
microsoftofficepowerpoint-150331091949-conversion-gate01.pdfmicrosoftofficepowerpoint-150331091949-conversion-gate01.pdf
microsoftofficepowerpoint-150331091949-conversion-gate01.pdf
 

Η μεταβατική εποχή _ Οι έριδες για το ζήτημα. των εικόνων (εικονομαχία).pdf

 • 1. Η μεταβατική εποχή : Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων (εικονομαχία)
 • 2. ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ Πνευματική κίνηση • εμφανίστηκε στο Βυζάντιο στα μέσα του 9ου αι. • Είναι σύμφωνη με τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας ή όχι η λατρεία των εικόνων;
 • 3. Πρωτεργάτες της εικονομαχικής κίνησης ΛΕΩΝ Γ΄ Ίσαυρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε΄ Ίσαυρος
 • 4. ΙΟΥΔΑΪΚΗ (θρησκεία των Είχαν επηρεαστεί από τις Εβραίων) ανεικονικές αντιλήψεις δύο θρησκειών ΙΣΛΑΜΙΚΗ (θρησκεία των Αράβων)
 • 6. 1. Οι αγρότες της ανατολικής Μ. Ασίας είχαν ανεικονικές αντιλήψεις Οι αγρότες αυτοί αποτελούσαν το κύριο αμυντικό σώμα του Βυζαντίου κατά των Αράβων Οι Ίσαυροι είχαν κάθε λόγο να ευνοήσουν τους αγρότες αυτούς Οι Ίσαυροι υιοθετούν ανεικονικές αντιλήψεις
 • 7. 2. Γύρω από τις εικόνες είχαν εκδηλωθεί δεισιδαιμονίες και υπερβολές
 • 8. 3. Οι μοναχοί επηρεάζουν τα λαϊκά στρώματα Τα μοναστήρια εκμεταλλευόμενα την εικονολατρία πλουτίζουν Ζημιώνουν με αυτόν τον τρόπο την οικονομία του κράτους Οι Ίσαυροι επιθυμούν να περιορίσουν την επιρροή των μοναχών
 • 9. 4. Οι εχθροί του Βυζαντίου σημειώνουν νίκες στις πολεμικές συγκρούσεις με το Βυζάντιο Οι Ίσαυροι πιστεύουν ότι Οι επιτυχίες των εχθρών οφείλονται στην δίκαιη οργή του Θεού για ό,τι συνέβαινε στο χώρο της λατρείας
 • 10. Επιχειρήματα των εικονομάχων Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες [...]. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών και κάθε είδους ομοίωμα [...]. Πληροφόρησέ με ποιος μας κληροδότησε αυτή την παράδοση, δηλαδή να σεβόμαστε και να προσκυνούμε κατασκευάσματα χεριών, ενώ ο Θεός απαγορεύει την προσκύνηση, και εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτό είναι νόμος του Θεού. Από επιστολή του Λέοντος Γ΄ στον πάπα Γρηγόριο Β΄, Travaux et memoires 3 (1968) 279. Επιχειρήματα των εικονολατρών Εφόσον προσκυνώ και σέβομαι το σταυρό και τη λόγχη, τον κάλαμο και τον σπόγγο, με τα οποία οι θεοκτόνοι Ιουδαίοι προσέβαλαν και σκότωσαν τον Κύριό μου, γιατί όλα αυτά στάθηκαν όργανα του έργου της σωτηρίας των ανθρώπων, πώς να μην προσκυνήσω και τις εικόνες που κατασκευάζουν οι πιστοί με αγαθή προαίρεση και με σκοπό τη δοξολογία και την ανάμνηση των παθημάτων του Χριστού; Και εφόσον προσκυνώ την εικόνα του σταυρού που κατασκευάζεται από οποιοδήποτε υλικό, πώς να μην προσκυνήσω την εικόνα του Χριστού που κατέστησε σωτήριο τον σταυρό; Ότι δεν προσκυνώ την ύλη είναι φανερό, διότι, αν καταστραφεί το εκτύπωμα ενός σταυρού που είναι κατασκευασμένος από ξύλο, παραδίδω το ξύλο στη φωτιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το ξύλο των εικονισμάτων, όταν αυτά καταστραφούν. Ιωάννης Δαμασκηνός, Περί εικόνων, Λόγος δεύτερος, κεφ. 19, Migne, Patrologia Graeca, τ. 94, στήλη 1305.
 • 11. Την εικονομαχία την χωρίζουμε σε δύο φάσεις Α΄φάση 726-787 Β΄φάση 815-843
 • 12. Α’ ΦΑΣΗ ΑΡΧΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΕΛΟΣ Απομακρύνθηκε η εικόνα του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη της Πόλης Ο λαός της πρωτεύουσας διαμαρτύρεται ❖ Δημοσιεύεται το πρώτο αυτοκρατορικό διάταγμα κατά της λατρείας των εικόνων ❖ Οι εικονόφιλοι εξορίζονται, φυλακίζονται, οι περιουσίες τους δημεύονται ❖ Ο Ιωάννης Δαμασκηνός υπερασπίζεται τους εικονολάτρες ❖ Ο Κων/νος Ε’ καταστρέφει πολλά μοναστήρια Η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος : o Συγκαλείται από την αυτοκράτειρα Ειρήνη o Αποκαθιστά τη λατρεία των εικόνων o Στις εικόνες απονέμεται μόνο τιμητική προσκύνηση (γιορτάζεται την 1η Κυριακή της Σαρακοστής ή Κυριακή της Ορθοδοξίας)
 • 13. Εικονομάχοι καλύπτουν την εικόνα του Χριστού με ασβέστη. Ψαλτήρι Χλουντόφ (περί το 830). Μόσχα, Ιστορικό Μουσείο.
 • 14. Β’ ΦΑΣΗ Αυτοκράτορας : Λέοντας Ε’ αποδίδει στην εικονολατρία τις ήττες των Βυζαντινών στα πεδία των μαχών Η αυγούστα Θεοδώρα τερματίζει τη Β’ φάση Οριστική αποκατάσταση και αναστήλωση των εικόνων
 • 15. Με την αναστήλωση των εικόνων : Τερματίζονται οι θρησκευτικές διαμάχες Εγκαινιάζεται περίοδος γόνιμης συνεργασίας κράτους και εκκλησίας Τα μοναστήρια πολλαπλασιάζονται και πλουτίζουν Περιορίζονται οι υπερβολές στη λατρεία των εικόνων και των λειψάνων
 • 16. Συνέπειες της εικονομαχί ας Στη διάρκεια της εικονομαχίας απαγορεύεται η παράσταση θείων προσώπων και η ανάρτηση εικόνων Στασιμότητα στην παραγωγή εικόνων Η Εκκλησία της Ρώμης δυσαρεστημένη από τους εικονομάχους αυτοκράτορες απομακρύνεται από το Βυζάντιο Στη διάρκεια της εικονομαχίας υποχωρεί η ενασχόληση με τα γράμματα Στη διάρκεια της εικονομαχίας καταστρέφονται πολλά έργα τέχνης Μετά τη νίκη των εικόνων καταστρέφονται πολλά σημαντικά κείμενα των εικονομάχων Στη διάρκεια της εικονομαχίας οι εκκλησίες διακοσμούνται με ζώα, φυτά και διακοσμητικά μοτίβα