ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός
στον δυτικό κόσμο και ως Άγιος
Παύλος γεννηθείς ως Σαού,
ήταν Απόστολος και συγγραφέας
των μισών περίπου βιβλίων της
Καινής Διαθήκης.
Ήταν μία από τις σπουδαιότερες
προσωπικότητες της πρώιμης
εποχής του Χριστιανισμού,
υποστηρικτής της
παγκοσμιότητας της
Διδασκαλίας Του Ιησού.
Για το λόγο αυτό, έλαβε το
όνομα «Απόστολος των εθνών».
Ο Παύλος ήταν φανατικός
διώχτης των Χριστιανών.
Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό
είδε ένα δυνατό φως το οποίο
του έλεγε: Σαούλ, γιατί με
καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε
τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή
του απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς
ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει
στη Δαμασκό όπου θα
συναντήσει τον Ανανία ο οποίος
θα του πει το τι του επιφυλάσσει
ο Θεός.
Ο Παύλος τυφλώθηκε από το
φως, όμως οι άνθρωποι που
ήταν γύρω του τον οδήγησαν
στη Δαμασκό. Εκεί
συνάντησε τον Ανανία ο
οποίος του είπε να βαπτιστεί
και να διαδώσει σε ολόκληρο
τον κόσμο αυτό που είδε και
άκουσε.
Σκηνές από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου
(πηγή byzarticon.gr)
Το ταξίδι αυτό αρχίζει από την
Αντιόχεια της Συρίας και
περιλαμβάνει την Κύπρο και
ακολούθως τις πόλεις της
Μικράς Ασίας: Πέργη της
Παμφυλίας, Αντιόχεια της
Πισιδίας και τις μικρασιατικές
πόλεις της Λυκαονίας (ή
Νότιας Γαλατίας), όπως το
Ικόνιο, τα Λύστρα και τη
Δέρβη. Μάλιστα στην περιοχή
της Γαλατίας Μικράς Ασίας,
οι κοινότητες που ιδρύονται
περιλαμβάνουν Χριστιανούς
εξ Ιουδαίων και εξ εθνικών, οι
οποίοι αρχικά συνυπάρχουν
και συμβιώνουν αρμονικά,
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Η Δεύτερη Περιοδεία του Παύλου,
πραγματοποιείται μετά την
Αποστολική Σύνοδο και συμπίπτει με
τη νέα εποχή που αρχίζει στις
σχέσεις Ελληνισμού και
Χριστιανισμού. Αρχίζει από την
Αντιόχεια με τη συνοδεία του Σίλα
και όχι του Βαρνάβα τη φορά αυτή, ο
οποίος με τον ανεψιό του Ιωάννη
Μάρκο αναλαμβάνει νέα αποστολή
στην Κύπρο. Μετά από επίσκεψη
στις Εκκλησίες της Λυκαονίας με την
προσθήκη στη συνοδεία του
Τιμοθέου, που τον παραλαμβάνει στα
Λύστρα, πηγαίνει στη Φρυγία και
στη Γαλατική χώρα και στη συνέχεια
στην Τρωάδα, από όπου ύστερα από
ένα όραμα έρχεται στη Μακεδονία.
Ο Παύλος την εποχή αυτή είχε
πλέον ιδρύσει Εκκλησίες στη
Μικρά Ασία και στην Ελλάδα με
ένα σημαντικό κέντρο στην
Κόρινθο και είχε αρχίσει να
εργάζεται στην επίσης σημαντική
Έφεσο. Ακολούθησε μια περίοδος
σταθεροποίησης.
Μετά την επιστροφή του στην
Αντιόχεια και αφού παρέμεινε εκεί
ένα διάστημα, ο Παύλος έφυγε για
τη Γαλατική χώρα και τη Φρυγία
για να στηρίξει τις Εκκλησίες που
είχε ιδρύσει κατά την προηγούμενη
Περιοδεία του. Κατόπιν,
περιόδευσε στη δυτική περιοχή της
Βιθυνίας και κατέληξε στην
Έφεσο, το ορμητήριο της Τρίτης
Περιοδείας του, στην οποία έφτασε
διά ξηράς μέσω της περιοχής της
Φρυγίας. Την εποχή αυτή ίδρυσε
Εκκλησίες στις Κολοσσές, στην
Ιεράπολη και στη Λαοδίκεια.
Ο Παύλος δεν παρέμεινε για πολύ στη
Ρώμη, αλλά αναχώρησε με προορισμό
την Ιερουσαλήμ. Φθάνοντας όμως
στην Κρήτη, ο ίδιος και οι συνεργάτες
του πληροφορήθηκαν ότι η
κατάσταση στην Ιουδαία και την
Ιερουσαλήμ δεν ήταν καλή, αλλά
επικρατούσε αναρχία μετά τον
ξαφνικό θάνατο του Επιτρόπου
Φήστου. Πράγματι, ο ιστορικός
Ιώσηπος πληροφορεί για αυτό το
γεγονός, το οποίο δημιούργησε ένα
κενό Ρωμαϊκής εξουσίας για πολλούς
μήνες. Η εξέλιξη των γεγονότων ήταν
τέτοια που δεν θα κατάφερνε ποτέ πια
να επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ.
 Οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι τα πρώτα γραπτά
μνημεία της Καινής Διαθήκης και αποτελούν έργα
περιστασιακά, γράφτηκαν δηλαδή για να απαντήσουν σε
διάφορα ερωτήματα που έθεταν οι νεοϊδρυθείσες Εκκλησίες
στον Απόστολο. Κατά τη συγγραφή των Επιστολών του
ακολουθεί ο Παύλος τους ισχύοντες κανόνες της Ελληνικής
επιστολογραφίας (προοίμιο που περιέχει τον αποστολέα,
παραλήπτη και χαιρετισμό - ανάπτυξη του θέματος - τελικοί
χαιρετισμοί) και προσθέτει στο τέλος ιδιόχειρο χαιρετισμό
προς δήλωση της γνησιότητας της Επιστολής (Ρωμ. 16:22, Α'
Κορ. 16:21, Γαλ. 6:11, Κολ. 4:18, Β' Θεσ. 3:17, Φιλ. 19).
 Η διάταξη των Επιστολών του Παύλου στον κανόνα της
Καινής Διαθήκης έγινε ανάλογα με την έκταση τους. Πρώτη
δηλ. τοποθετήθηκε η προς Ρωμαίους, που είναι η μεγαλύτερη
(16 κεφάλαια) και τελευταία η προς Φιλήμονα (25 στίχοι):
προς Ρωμαίους
προς Κορινθίους Α'
προς Κορινθίους Β'
προς Γαλάτας
προς Εφεσίους
προς Φιλιππησίους
προς Κολοσσαείς
προς Θεσσαλονικείς Α'
προς Θεσσαλονικείς Β'
προς Τιμόθεον Α'
προς Τιμόθεον Β'
προς Τίτον
προς Φιλήμονα
προς Εβραίους (η επιστολή αυτή, συνήθως
ακολουθεί μετά από την ομάδα των 13
Επιστολών του Παύλου)
 Οι 14 Παύλειες Επιστολές, για τις οποίες οι
Πράξεις των Αποστόλων δίνουν ένα πολύτιμο
ιστορικό πλαίσιο, αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα
της Καινής Διαθήκης. Οι Επιστολές αυτές
σημαδεύουν το Αποστολικό έργο του Παύλου
στην «ειδωλολατρική» γη.
 Η χρονολογική τοποθέτηση των Επιστολών του
Παύλου στη διάρκεια της ζωής και της
Ιεραποστολικής του δράσης είναι δυνατή από τις
πληροφορίες των ίδιων των Επιστολών σε
συνδυαομό προς αντίστοιχες πληροφορίες των
Πράξεων ή από τη συσχέτιση τους με γεγονότα
της ιστορίας:
Ο Απόστολος Παύλος θεωρείται ως ο πρώτος Χριστιανός
Θεολόγος: ο μόνος από την πρώτη γενιά του Χριστιανισμού
που είχε αναπτύξει δική του συγκροτημένη άποψη πάνω σε
Θεολογικά και πρακτικά (ηθικά) θέματα. Για αυτό και
αποτέλεσαν για τη μεταγενέστερη Εκκλησία αυθεντία οι
Επιστολές του ώστε να θεωρείται ο «πρώτος» μετά τον «Ένα»
(Χριστό).
Όλοι σχεδόν οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τον Παύλο,
επιδίωξαν να βρουν τις πηγές της σκέψης του και να
ανακαλύψουν την προέλευση των διατυπώσεων της
διδασκαλίας του, ακολουθώντας τρεις ερμηνευτικούς δρόμους:
1. Η σχολή της υπερφυσικής ερμηνείας: Η σχολή αυτή αποδέχεται
ότι ο Παύλος μίλησε περί Του Χριστού ως Θεού, όπως το αποδέχεται
η Ορθόδοξη και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
2. Η φιλελεύθερη σχολή: Σε αυτήν είναι διαδεδομένες οι φυσικές
ερμηνείες της Θεολογίας του Παύλου και απορρίπτεται το
υπερφυσικό. Ο Ιησούς Χριστός θεωρείται ένα σημαντικό ιστορικό
πρόσωπο, και η εμπειρία του Παύλου που οδήγησε στη μεταστροφή
του ήταν μία ψευδαίσθηση. Αρνούμενοι τη Θεότητα του Χριστού,
αποδέχονται ότι ο Ιησούς δεν ζήτησε να πιστέψουν σε αυτόν, αλλά
στο Θεό.
3. Η ριζοσπαστική σχολή: Οι οπαδοί της σχολής αυτής αποδέχονται
ότι ο Παύλος υπήρξε ο δεύτερος ιδρυτής του Χριστιανισμού και δεν
ήταν μαθητής και ακόλουθος της Διδασκαλίας Του Χριστού.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF
%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82#
%CE%97_%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF
%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%
BF%CF%83+%CF%80%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%83&clie
nt=firefox-b-
EDHaElAFsQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1218&bih=607&dpr=1.5
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
1 von 16

Recomendados

Απόστολος Παύλος.pptx von
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
178 views14 Folien
Απόστολος Παύλος.pptx von
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
171 views6 Folien
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx von
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
81 views23 Folien
Ιεραποστολή και Διακονία.pptx von
Ιεραποστολή και Διακονία.pptxΙεραποστολή και Διακονία.pptx
Ιεραποστολή και Διακονία.pptxΔήμητρα Τζίνου
92 views39 Folien
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου von
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου ΠαύλουΜάχη Χούλη
5.4K views17 Folien
Απόστολος Παύλος.pptx von
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
92 views8 Folien

Más contenido relacionado

Similar a ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

Απόστολος Παύλος.pptx von
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
117 views13 Folien
η βιογραφια του αποστολου παυλου von
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
874 views21 Folien
η βιογραφια του αποστολου παυλου von
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
511 views21 Folien
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx von
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
75 views21 Folien
θε1 απόστολος βαρναβας von
θε1 απόστολος βαρναβαςθε1 απόστολος βαρναβας
θε1 απόστολος βαρναβαςatzarakiei
543 views8 Folien

Similar a ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx(20)

θε1 απόστολος βαρναβας von atzarakiei
θε1 απόστολος βαρναβαςθε1 απόστολος βαρναβας
θε1 απόστολος βαρναβας
atzarakiei543 views
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα von 9 dimotiko sxoleio Veroias
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην ΕλλάδαΤα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων von Papanikolaou Dimitris
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμωνΕλληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ. von stillis
8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ.8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ.
8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ.
stillis955 views
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος von 88DIMATH
Ιγνάτιος ο ΘεοφόροςΙγνάτιος ο Θεοφόρος
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος
88DIMATH707 views
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ von Ελενη Ζαχου
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ

Más de Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
71 views33 Folien
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx von
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
86 views14 Folien
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx von
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 views4 Folien
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx von
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 views6 Folien
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx von
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
121 views21 Folien
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt von
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
110 views25 Folien

Más de Δήμητρα Τζίνου(20)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx

Último

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxssuser86b52c
23 views71 Folien
Xmas_2023.pptx von
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx41dimperisteriou
149 views17 Folien
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... von
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...2lykkomo
850 views7 Folien
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2EmployEdu
172 views4 Folien
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες von
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςDimitra Mylonaki
114 views23 Folien
ΑΝΑΠΗΡΙΑ. von
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ssuser43d27b
9 views7 Folien

Último(20)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c23 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo850 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu172 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες von Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki114 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.5K views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... von gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212558 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b41 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c15 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist100 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c13 views

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

 • 2. Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός στον δυτικό κόσμο και ως Άγιος Παύλος γεννηθείς ως Σαού, ήταν Απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της Διδασκαλίας Του Ιησού. Για το λόγο αυτό, έλαβε το όνομα «Απόστολος των εθνών».
 • 3. Ο Παύλος ήταν φανατικός διώχτης των Χριστιανών. Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό είδε ένα δυνατό φως το οποίο του έλεγε: Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή του απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει στη Δαμασκό όπου θα συναντήσει τον Ανανία ο οποίος θα του πει το τι του επιφυλάσσει ο Θεός.
 • 4. Ο Παύλος τυφλώθηκε από το φως, όμως οι άνθρωποι που ήταν γύρω του τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί συνάντησε τον Ανανία ο οποίος του είπε να βαπτιστεί και να διαδώσει σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό που είδε και άκουσε. Σκηνές από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου (πηγή byzarticon.gr)
 • 5. Το ταξίδι αυτό αρχίζει από την Αντιόχεια της Συρίας και περιλαμβάνει την Κύπρο και ακολούθως τις πόλεις της Μικράς Ασίας: Πέργη της Παμφυλίας, Αντιόχεια της Πισιδίας και τις μικρασιατικές πόλεις της Λυκαονίας (ή Νότιας Γαλατίας), όπως το Ικόνιο, τα Λύστρα και τη Δέρβη. Μάλιστα στην περιοχή της Γαλατίας Μικράς Ασίας, οι κοινότητες που ιδρύονται περιλαμβάνουν Χριστιανούς εξ Ιουδαίων και εξ εθνικών, οι οποίοι αρχικά συνυπάρχουν και συμβιώνουν αρμονικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
 • 7. Η Δεύτερη Περιοδεία του Παύλου, πραγματοποιείται μετά την Αποστολική Σύνοδο και συμπίπτει με τη νέα εποχή που αρχίζει στις σχέσεις Ελληνισμού και Χριστιανισμού. Αρχίζει από την Αντιόχεια με τη συνοδεία του Σίλα και όχι του Βαρνάβα τη φορά αυτή, ο οποίος με τον ανεψιό του Ιωάννη Μάρκο αναλαμβάνει νέα αποστολή στην Κύπρο. Μετά από επίσκεψη στις Εκκλησίες της Λυκαονίας με την προσθήκη στη συνοδεία του Τιμοθέου, που τον παραλαμβάνει στα Λύστρα, πηγαίνει στη Φρυγία και στη Γαλατική χώρα και στη συνέχεια στην Τρωάδα, από όπου ύστερα από ένα όραμα έρχεται στη Μακεδονία.
 • 8. Ο Παύλος την εποχή αυτή είχε πλέον ιδρύσει Εκκλησίες στη Μικρά Ασία και στην Ελλάδα με ένα σημαντικό κέντρο στην Κόρινθο και είχε αρχίσει να εργάζεται στην επίσης σημαντική Έφεσο. Ακολούθησε μια περίοδος σταθεροποίησης. Μετά την επιστροφή του στην Αντιόχεια και αφού παρέμεινε εκεί ένα διάστημα, ο Παύλος έφυγε για τη Γαλατική χώρα και τη Φρυγία για να στηρίξει τις Εκκλησίες που είχε ιδρύσει κατά την προηγούμενη Περιοδεία του. Κατόπιν, περιόδευσε στη δυτική περιοχή της Βιθυνίας και κατέληξε στην Έφεσο, το ορμητήριο της Τρίτης Περιοδείας του, στην οποία έφτασε διά ξηράς μέσω της περιοχής της Φρυγίας. Την εποχή αυτή ίδρυσε Εκκλησίες στις Κολοσσές, στην Ιεράπολη και στη Λαοδίκεια.
 • 9. Ο Παύλος δεν παρέμεινε για πολύ στη Ρώμη, αλλά αναχώρησε με προορισμό την Ιερουσαλήμ. Φθάνοντας όμως στην Κρήτη, ο ίδιος και οι συνεργάτες του πληροφορήθηκαν ότι η κατάσταση στην Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ δεν ήταν καλή, αλλά επικρατούσε αναρχία μετά τον ξαφνικό θάνατο του Επιτρόπου Φήστου. Πράγματι, ο ιστορικός Ιώσηπος πληροφορεί για αυτό το γεγονός, το οποίο δημιούργησε ένα κενό Ρωμαϊκής εξουσίας για πολλούς μήνες. Η εξέλιξη των γεγονότων ήταν τέτοια που δεν θα κατάφερνε ποτέ πια να επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ.
 • 10.  Οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι τα πρώτα γραπτά μνημεία της Καινής Διαθήκης και αποτελούν έργα περιστασιακά, γράφτηκαν δηλαδή για να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα που έθεταν οι νεοϊδρυθείσες Εκκλησίες στον Απόστολο. Κατά τη συγγραφή των Επιστολών του ακολουθεί ο Παύλος τους ισχύοντες κανόνες της Ελληνικής επιστολογραφίας (προοίμιο που περιέχει τον αποστολέα, παραλήπτη και χαιρετισμό - ανάπτυξη του θέματος - τελικοί χαιρετισμοί) και προσθέτει στο τέλος ιδιόχειρο χαιρετισμό προς δήλωση της γνησιότητας της Επιστολής (Ρωμ. 16:22, Α' Κορ. 16:21, Γαλ. 6:11, Κολ. 4:18, Β' Θεσ. 3:17, Φιλ. 19).  Η διάταξη των Επιστολών του Παύλου στον κανόνα της Καινής Διαθήκης έγινε ανάλογα με την έκταση τους. Πρώτη δηλ. τοποθετήθηκε η προς Ρωμαίους, που είναι η μεγαλύτερη (16 κεφάλαια) και τελευταία η προς Φιλήμονα (25 στίχοι):
 • 11. προς Ρωμαίους προς Κορινθίους Α' προς Κορινθίους Β' προς Γαλάτας προς Εφεσίους προς Φιλιππησίους προς Κολοσσαείς προς Θεσσαλονικείς Α' προς Θεσσαλονικείς Β' προς Τιμόθεον Α' προς Τιμόθεον Β' προς Τίτον προς Φιλήμονα προς Εβραίους (η επιστολή αυτή, συνήθως ακολουθεί μετά από την ομάδα των 13 Επιστολών του Παύλου)
 • 12.  Οι 14 Παύλειες Επιστολές, για τις οποίες οι Πράξεις των Αποστόλων δίνουν ένα πολύτιμο ιστορικό πλαίσιο, αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα της Καινής Διαθήκης. Οι Επιστολές αυτές σημαδεύουν το Αποστολικό έργο του Παύλου στην «ειδωλολατρική» γη.  Η χρονολογική τοποθέτηση των Επιστολών του Παύλου στη διάρκεια της ζωής και της Ιεραποστολικής του δράσης είναι δυνατή από τις πληροφορίες των ίδιων των Επιστολών σε συνδυαομό προς αντίστοιχες πληροφορίες των Πράξεων ή από τη συσχέτιση τους με γεγονότα της ιστορίας:
 • 13. Ο Απόστολος Παύλος θεωρείται ως ο πρώτος Χριστιανός Θεολόγος: ο μόνος από την πρώτη γενιά του Χριστιανισμού που είχε αναπτύξει δική του συγκροτημένη άποψη πάνω σε Θεολογικά και πρακτικά (ηθικά) θέματα. Για αυτό και αποτέλεσαν για τη μεταγενέστερη Εκκλησία αυθεντία οι Επιστολές του ώστε να θεωρείται ο «πρώτος» μετά τον «Ένα» (Χριστό). Όλοι σχεδόν οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τον Παύλο, επιδίωξαν να βρουν τις πηγές της σκέψης του και να ανακαλύψουν την προέλευση των διατυπώσεων της διδασκαλίας του, ακολουθώντας τρεις ερμηνευτικούς δρόμους:
 • 14. 1. Η σχολή της υπερφυσικής ερμηνείας: Η σχολή αυτή αποδέχεται ότι ο Παύλος μίλησε περί Του Χριστού ως Θεού, όπως το αποδέχεται η Ορθόδοξη και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 2. Η φιλελεύθερη σχολή: Σε αυτήν είναι διαδεδομένες οι φυσικές ερμηνείες της Θεολογίας του Παύλου και απορρίπτεται το υπερφυσικό. Ο Ιησούς Χριστός θεωρείται ένα σημαντικό ιστορικό πρόσωπο, και η εμπειρία του Παύλου που οδήγησε στη μεταστροφή του ήταν μία ψευδαίσθηση. Αρνούμενοι τη Θεότητα του Χριστού, αποδέχονται ότι ο Ιησούς δεν ζήτησε να πιστέψουν σε αυτόν, αλλά στο Θεό. 3. Η ριζοσπαστική σχολή: Οι οπαδοί της σχολής αυτής αποδέχονται ότι ο Παύλος υπήρξε ο δεύτερος ιδρυτής του Χριστιανισμού και δεν ήταν μαθητής και ακόλουθος της Διδασκαλίας Του Χριστού.