Απόστολος Παύλος.pptx

«Απόστολος Παύλος»
Εισαγωγή
Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έχει
ρωμαϊκή και ιουδαϊκή υπηκοότητα. Το εβραϊκό όνομα του αποστόλου,
ήταν Σαούλ αλλά για τους συμπολίτες του εκτός της Συναγωγής ήταν ο
Παύλος (Paulus).
Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και
εβραϊκή. Η κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του,
αλλά και οι παραθέσεις που κάνει στις επιστολές του, μολονότι
βασίζονται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, δείχνουν γνώση και του
Εβραϊκού κειμένου, άρα και της αρχαίας Εβραϊκής.
Ο Στράβων μάς πληροφορεί ότι η Ταρσός στα χρόνια του Παύλου ήταν
ανώτερη από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια στα γράμματα, και ήταν
έδρα πολλών στωικών φιλοσόφων. Στην πόλη αυτή ο Παύλος διδάχθηκε
την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε επαφή με τη σκέψη και τη ζωή του
ελληνισμού.
Αντιλήψεις του Αποστόλου Παυλου
π.Χ.:
• Πίστευε στον εαυτό του, στην καταγωγή του, στη μόρφωσή του, στον
Νόμο και στις παραδόσεις.
• Δεν μπορούσε να καταλάβει το κήρυγμα του Στεφάνου για τον
Μεσσία.
• Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς, καθώς τους θεωρεί
επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του.
μ.Χ.:
• Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για τον εαυτό του, τον Νόμο και
τις παραδόσεις των πατέρων.
• Δικαιώνει μέσα του τον Στέφανο. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
• Απο διώκτης γίνεται Απόστολος των Εθνών.
• Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα, η αγάπη του Χριστού και η
Οικουμένη.
Μεταστροφή του
Αποστόλου Παύλου
O Aπόστολος Παύλος, έγινε χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου
Αποστόλου ή κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον
Χριστό ο οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό
αξίωμα.
Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο του
Ευαγγελίου "εκ κοιλίας μητρός του", και μετέτρεψε το ζήλο του για τον
Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου.
Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του, ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση
που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των Αποστόλων,
ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του Χριστού καθ'
οδόν προς την Δαμασκό.
Απόστολος Παύλος.pptx
1η Αποστολική
Περιοδεία
(46-48 μ.Χ.)
Αντιοχεια Συρίας
Σελεύκεια
Σαλαμίνα Κύπρου
Πάφος
Αττάλεια
Πέργη
Ικόνιο
Λύστρα
Δέρβη
Αντιόχεια Συρίας
2η Αποστολική
Περοδεία
(49-52 μ.Χ.)
Αντιόχεια
Συρίας
Τρωάδα
Φιλίππους
Θεσσαλονίκη
Βέροια
Αθήνα
Κόρινθος
3η Αποστολική
Περιοδεία
(52-56 μ.Χ.)
Αντιόχεια
Έφεσος
Τρωάδα
Ελλάδα
Μίλητος
Ιεροσόλυμα
Καισάρεια
4η Αποστολική
Περιοδεία
(62-64μ.Χ.)
Κρήτη
Έφεσος
Ισπανία
Μακεδονία
Μ.Ασία
Ρώμη
Αποστολικές Περιοδείες του
Αποστόλου Παύλου
Το κήρυγμα του Αποστόλου
Παύλου στην Αθήνα
Η Ιεραποστολική δράση του Παύλου στην Αθήνα δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί ως επιτυχία. Το αντίθετο θα μπορούσε να
υποστηρίξει κανείς. Ο Λουκάς έχει συνείδηση των
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν εκεί και των δυσχερειών
που περικλείει το θέμα Ευαγγέλιο - Ελληνισμός. Γενικά
παρατηρεί, ότι οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τον Παύλο
με σκεπτικισμό και με τη φράση «ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ
τούτου».
Το κήρυγμα περί της αναστάσεως των νεκρών φαίνεται να
υπήρξε, κατά τον Λουκά, η κύρια πέτρα του σκανδάλου για τους
Αθηναίους φιλοσόφους. Στην ομιλία του όπως παραδίδεται
στις Πράξεις, ο Παύλος προσπάθησε να ανταποκριθεί στις
ανάγκες ενός ακροατηρίου με φιλοσοφική παιδεία, τελικά
όμως, στην Αθήνα δεν ιδρύθηκε Εκκλησία.
Απόστολος Παύλος.pptx
Τα βασικά σημεία του
κηρύγματος
• Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς.
• Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των
ανθρώπων. Είναι ρυθμιστής της ζωής τους.
• Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι, δηλαδή, ύπαρξη υλική
και δεν παριστάνεται με είδωλα.
• O Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί σε
μετάνοια τους ανθρώπους για να είναι έτοιμοι την ημέρα της
Κρίσεως.
• Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Εκείνος
θα αναστήσει τους ανθρώπους για τη Κρίση.
Επιστολές του Αποστόλου
Παύλου
Οι επιστολές του Παύλου ή γράμματα του Παύλου, είναι τα
δεκατέσσερα βιβλία της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται
στον Απόστολο Παύλο, αν και η συγγραφή ορισμένων είναι υπό
αμφισβήτηση.
Μεταξύ αυτών των επιστολών είναι μερικά από τα πρώτα
υπάρχοντα χριστιανικά χειρόγραφα. Παρέχουν μια εικόνα για τις
πεποιθήσεις και τις αντιπαραθέσεις του πρώιμου Χριστιανισμού.
Ως μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης, αποτελούν θεμελιώδη
κείμενα τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ηθική θεολογία.
Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο Παύλος έγραψε αυτές τις
επιστολές με τη βοήθεια ενός γραμματέα που θα επηρέαζε το
στυλ τους, αν όχι το θεολογικό τους περιεχόμενο.
Οι Επιστολές του Αποστόλου
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
Α' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
Α' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Β' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Α' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ
Β' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Απόστολος Παύλος.pptx
Βιβλιογραφία
• http://apostolospaulos.pbworks.com/w/page/25124959/%CE%9
1%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%C
E%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-
%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE
%99%CE%9A%CE%9F/
• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%
CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%
8D%CE%BB%CE%BF%CF%82#%CE%97_%CE%A4%CF%81%CE%AF
%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE
%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B5%CF%8
1%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
• Σημειώσεις
• Δαμοπούλου Σοφία
• Β1
• 2022-23
1 von 14

Recomendados

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx von
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
115 views16 Folien
Απόστολος Παύλος.pptx von
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
92 views8 Folien
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx von
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
75 views21 Folien
Απόστολος Παύλος.pptx von
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
124 views35 Folien
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx von
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
81 views23 Folien
Απόστολος Παύλος.pptx von
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
160 views12 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Απόστολος Παύλος.pptx

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx von
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
117 views23 Folien
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου von
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου ΠαύλουΜάχη Χούλη
5.4K views17 Folien
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx von
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
205 views19 Folien
αποστολος παυλος von
αποστολος παυλοςαποστολος παυλος
αποστολος παυλοςΚαπετανάκης Γεώργιος
267 views1 Folie
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx von
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
83 views40 Folien
Απόστολος Παύλος.pptx von
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
182 views17 Folien

Similar a Απόστολος Παύλος.pptx(20)

β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου von Μάχη Χούλη
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
Μάχη Χούλη5.4K views
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα von 9 dimotiko sxoleio Veroias
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην ΕλλάδαΤα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων von Papanikolaou Dimitris
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμωνΕλληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
ορθοδοξος χριστιανισμος von Eva Kousiouri
ορθοδοξος χριστιανισμοςορθοδοξος χριστιανισμος
ορθοδοξος χριστιανισμος
Eva Kousiouri648 views

Más de Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
78 views33 Folien
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx von
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
88 views14 Folien
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx von
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 views4 Folien
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx von
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 views6 Folien
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx von
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
121 views21 Folien
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt von
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
110 views25 Folien

Más de Δήμητρα Τζίνου(18)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx

Último

ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
1.6K views15 Folien
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
48 views19 Folien
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 gymkeram
11 views23 Folien
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ von
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚDimitra Mylonaki
21 views39 Folien
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx von
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxIrini Panagiotaki
5 views35 Folien
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
31 views14 Folien

Último(20)

ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.6K views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ von Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 views
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx von Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
Palaiodologiko_2023.pptx von 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist53 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου von Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 views
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu108 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu213 views

Απόστολος Παύλος.pptx

 • 2. Εισαγωγή Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έχει ρωμαϊκή και ιουδαϊκή υπηκοότητα. Το εβραϊκό όνομα του αποστόλου, ήταν Σαούλ αλλά για τους συμπολίτες του εκτός της Συναγωγής ήταν ο Παύλος (Paulus). Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και εβραϊκή. Η κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του, αλλά και οι παραθέσεις που κάνει στις επιστολές του, μολονότι βασίζονται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, δείχνουν γνώση και του Εβραϊκού κειμένου, άρα και της αρχαίας Εβραϊκής. Ο Στράβων μάς πληροφορεί ότι η Ταρσός στα χρόνια του Παύλου ήταν ανώτερη από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια στα γράμματα, και ήταν έδρα πολλών στωικών φιλοσόφων. Στην πόλη αυτή ο Παύλος διδάχθηκε την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε επαφή με τη σκέψη και τη ζωή του ελληνισμού.
 • 3. Αντιλήψεις του Αποστόλου Παυλου π.Χ.: • Πίστευε στον εαυτό του, στην καταγωγή του, στη μόρφωσή του, στον Νόμο και στις παραδόσεις. • Δεν μπορούσε να καταλάβει το κήρυγμα του Στεφάνου για τον Μεσσία. • Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς, καθώς τους θεωρεί επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του. μ.Χ.: • Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για τον εαυτό του, τον Νόμο και τις παραδόσεις των πατέρων. • Δικαιώνει μέσα του τον Στέφανο. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. • Απο διώκτης γίνεται Απόστολος των Εθνών. • Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα, η αγάπη του Χριστού και η Οικουμένη.
 • 4. Μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου O Aπόστολος Παύλος, έγινε χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου Αποστόλου ή κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον Χριστό ο οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό αξίωμα. Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο του Ευαγγελίου "εκ κοιλίας μητρός του", και μετέτρεψε το ζήλο του για τον Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του, ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των Αποστόλων, ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του Χριστού καθ' οδόν προς την Δαμασκό.
 • 6. 1η Αποστολική Περιοδεία (46-48 μ.Χ.) Αντιοχεια Συρίας Σελεύκεια Σαλαμίνα Κύπρου Πάφος Αττάλεια Πέργη Ικόνιο Λύστρα Δέρβη Αντιόχεια Συρίας 2η Αποστολική Περοδεία (49-52 μ.Χ.) Αντιόχεια Συρίας Τρωάδα Φιλίππους Θεσσαλονίκη Βέροια Αθήνα Κόρινθος 3η Αποστολική Περιοδεία (52-56 μ.Χ.) Αντιόχεια Έφεσος Τρωάδα Ελλάδα Μίλητος Ιεροσόλυμα Καισάρεια 4η Αποστολική Περιοδεία (62-64μ.Χ.) Κρήτη Έφεσος Ισπανία Μακεδονία Μ.Ασία Ρώμη Αποστολικές Περιοδείες του Αποστόλου Παύλου
 • 7. Το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα Η Ιεραποστολική δράση του Παύλου στην Αθήνα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχία. Το αντίθετο θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς. Ο Λουκάς έχει συνείδηση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν εκεί και των δυσχερειών που περικλείει το θέμα Ευαγγέλιο - Ελληνισμός. Γενικά παρατηρεί, ότι οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τον Παύλο με σκεπτικισμό και με τη φράση «ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου». Το κήρυγμα περί της αναστάσεως των νεκρών φαίνεται να υπήρξε, κατά τον Λουκά, η κύρια πέτρα του σκανδάλου για τους Αθηναίους φιλοσόφους. Στην ομιλία του όπως παραδίδεται στις Πράξεις, ο Παύλος προσπάθησε να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός ακροατηρίου με φιλοσοφική παιδεία, τελικά όμως, στην Αθήνα δεν ιδρύθηκε Εκκλησία.
 • 9. Τα βασικά σημεία του κηρύγματος • Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς. • Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων. Είναι ρυθμιστής της ζωής τους. • Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι, δηλαδή, ύπαρξη υλική και δεν παριστάνεται με είδωλα. • O Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί σε μετάνοια τους ανθρώπους για να είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσεως. • Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους για τη Κρίση.
 • 10. Επιστολές του Αποστόλου Παύλου Οι επιστολές του Παύλου ή γράμματα του Παύλου, είναι τα δεκατέσσερα βιβλία της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται στον Απόστολο Παύλο, αν και η συγγραφή ορισμένων είναι υπό αμφισβήτηση. Μεταξύ αυτών των επιστολών είναι μερικά από τα πρώτα υπάρχοντα χριστιανικά χειρόγραφα. Παρέχουν μια εικόνα για τις πεποιθήσεις και τις αντιπαραθέσεις του πρώιμου Χριστιανισμού. Ως μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης, αποτελούν θεμελιώδη κείμενα τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ηθική θεολογία. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο Παύλος έγραψε αυτές τις επιστολές με τη βοήθεια ενός γραμματέα που θα επηρέαζε το στυλ τους, αν όχι το θεολογικό τους περιεχόμενο.
 • 11. Οι Επιστολές του Αποστόλου ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Α' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Α' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ