Απόστολος Παύλος.pptx

Απόστολος Παύλος.pptx
Βιογραφικά Αποστόλου Παύλου
Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός στον δυτικό κόσμο και ως Άγιος Παύλος, ήταν
Απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης.
Ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του
Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της Διδασκαλίας Του Ιησού. Για
τον λόγο αυτό, έλαβε το όνομα «Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν».
Όπως ο ίδιος λέει, γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας γύρω στο 5-15 μ.Χ, από
γονείς ιουδαίους της φυλής Βενιαμίν και απεβίωσε το 67 μ.Χ στην Ρώμη,
Ιταλία. Ο πατέρας του ήταν Ρωμαίος πολίτης το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι
προερχόταν από τα ανώτερα στρώματα του πληθυσμού της Κιλικίας και ίσως
ήταν φαρισαίος ως προς τις θρησκευτικές προτιμήσεις.
Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και εβραϊκή. Η
κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του και γι' αυτό
μετέπειτα στην Ιερουσαλήμ μιλά «τῇ Ἑβραΐδ διαλέκτῳ».
Μεταστροφή στο Χριστιανισμό
• Για το γεγονός της μεταστροφής του Παύλου προς το Χριστιανισμό, εκτός
από τις αναφορές στις επιστολές , υπάρχουν και τρεις παράλληλες
διηγήσεις στις Πράξεις.
• Σύμφωνα με τις παραπάνω μαρτυρίες που μάλλον έχουν πηγή τον ίδιο
τον Παύλο, έγινε Χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου Αποστόλου ή
κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον Χριστό ο
οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό αξίωμα.
• Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο
του Ευαγγελίου «εκ κοιλίας μητρός του», και μετέτρεψε τον ζήλο του για
τον Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου.
• Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση
που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των
Αποστόλων, ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του
Χριστού καθ' οδόν προς τη Δαμασκό. Η δική του αφήγηση είναι
πραγματικά σύντομη: «ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεός, ὁ ἀφορίσας με ἐκ
κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ, αποκαλύψαι τὸν
υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν».
• Η περιγραφή του γεγονότος αυτού γίνεται με εκτενέστερο τρόπο στα τρία
σημεία των Πράξεων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Αν και είναι αδύνατον
να διασαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη, επίκεντρο του γεγονότος ήταν
ασφαλώς το όραμα του Ιησού εν δόξη. Αυτό έπεισε τον Παύλο ότι ο
Ιησούς ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη ως Κύριος στους ουρανούς.
Ήταν επίσης απόδειξη για τον Παύλο ότι κακώς είχε σταυρωθεί και κατά
συνέπειαν δεν ίσχυε η κατά τον Νόμο κατάρα του Θεού.
Απόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Βασικά σημεία
του κηρύγματός
του στον Άρειο
Πάγο
Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς.- Βωμός στον άγνωστο
Θεό - Είχαν ανεκπλήρωτες θρησκευτικές
αναζητήσεις
Ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου και όλων
των ανθρώπων και ρυθμιστής της ζωής τους. Ο
άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή
Ο Θεός είναι δημιουργός. Δεν είναι ύπαρξη υλική
και δεν παριστάνεται με είδωλα.
Ο Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και
καλεί σε μετάνοια για να είναι έτοιμοι την ημέρα
της Κρίσης.
Ο Θεός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή του.
Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους.
Απαντήσεις στις ερωτήσεις για το κήρυγμα του
αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο
1. Για ποιους λόγους προσκάλεσαν οι Αθηναίοι τον Παύλο να τους μιλήσει;
Απάντηση : Επειδή ήταν περίεργοι να μάθουν για την νέα θρησκεία για την οποία μιλούσε
2. Τί θα γινόταν αν οι Αθηναίοι δεν προσκαλούσαν τον Παύλο στον Άρειο Πάγο ή αν εκείνος αρνούνταν;
Απάντηση : Ο Χριστιανισμός θα είχε φτάσει Ελλάδα πολύ αργότερα απ' ότι έφτασε ή δε θα έφτανε ποτέ.
3. Ποια θα ήταν η διαφορά στο κήρυγμα του Παύλου, εάν δε γνώριζε την παράδοση και τον πολιτισμό των Αθηναίων;
Απάντηση : Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει άλλα επιχειρήματα για να τους πείσει
4. Για ποιο λόγο αναφέρθηκε ο Παύλος στον βωμό προς τον άγνωστο θεό;
Απάντηση : Για να τους γνωρίσει τον Θεό και τον Χριστιανισμό
5. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε η αρχαία αγορά και ο Άρειος Πάγος, τί θα άλλαζε στην ιστορία;
Απάντηση : Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε ο Άρειος Πάγος και η αρχαία αγορά, ο Παύλος θα είχε βρει κάποιο άλλο μέρος για να
τους μιλήσει
6. Τί θα άλλαζε αν ο Παύλος δε συζητούσε με εκείνους που έβλεπε στην αγορά και δεν έβλεπε, δεν περπατούσε και δεν
παρατηρούσε με προσοχή τους Ιερούς τόπου των Αθηναίων;
Απάντηση : Τότε, ο Παύλος θα έπρεπε να βρει έναν άλλο τρόπο για να γνωρίσει τους Αθηναίους και να τους διαδώσει τον
Χριστιανισμό. Θα ήταν πολύ δύσκολο να τους προσεγγίσει.
Απόστολος Παύλος.pptx
Πηγές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF
%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%
8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1136
https://www.sansimera.gr/biographies/856
Προσωπικές σημειώσεις και δραστηριότητες
• Εργασία πρώτου τετραμήνου
• Θέμα : Απόστολος Παύλος
• Μαθητής : Βασίλης Σαριτζόγλου
• Τμήμα Β΄1
1 von 12

Recomendados

Απόστολος Παύλος.pptx von
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
124 views35 Folien
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx von
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
220 views14 Folien
Απόστολος Παύλος.pptx von
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
92 views8 Folien
Απόστολος Παύλος.pptx von
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
178 views14 Folien
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx von
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
75 views21 Folien
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx von
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
166 views13 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Απόστολος Παύλος.pptx

Απόστολος Παύλος.pptx von
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
234 views19 Folien
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptx von
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
94 views22 Folien
η βιογραφια του αποστολου παυλου von
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
874 views21 Folien
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx von
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
115 views16 Folien
η βιογραφια του αποστολου παυλου von
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
511 views21 Folien

Similar a Απόστολος Παύλος.pptx(20)

η β΄περιοδεια του αποστολου παυλου Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ von Paraskevi Ioakeimidoy
η β΄περιοδεια του αποστολου παυλου Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥη β΄περιοδεια του αποστολου παυλου Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
η β΄περιοδεια του αποστολου παυλου Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου von Μάχη Χούλη
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
Μάχη Χούλη5.4K views
6 μεταστροφη του παυλου τελικό von Ελενη Ζαχου
6 μεταστροφη του παυλου τελικό6 μεταστροφη του παυλου τελικό
6 μεταστροφη του παυλου τελικό
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα von 9 dimotiko sxoleio Veroias
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην ΕλλάδαΤα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου von Roy Akanthopoulou
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλουγ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου
Roy Akanthopoulou977 views

Más de Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
69 views33 Folien
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx von
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
84 views14 Folien
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx von
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 views4 Folien
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx von
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 views6 Folien
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx von
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
121 views21 Folien
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt von
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
110 views25 Folien

Más de Δήμητρα Τζίνου(16)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx

Último

Veroia in Autumn.pdf von
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdfdpavlidou
11 views35 Folien
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxssuser86b52c
12 views37 Folien
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx von
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxgymkeram
17 views24 Folien
Politexneio_2023.pptx von
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
39 views6 Folien
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες von
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςDimitra Mylonaki
107 views23 Folien
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023gymkeram
27 views61 Folien

Último(20)

Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c12 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram17 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist39 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες von Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki107 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu127 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.1K views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ von Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212557 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c13 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas27 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212422 views

Απόστολος Παύλος.pptx

 • 2. Βιογραφικά Αποστόλου Παύλου Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός στον δυτικό κόσμο και ως Άγιος Παύλος, ήταν Απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της Διδασκαλίας Του Ιησού. Για τον λόγο αυτό, έλαβε το όνομα «Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν». Όπως ο ίδιος λέει, γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας γύρω στο 5-15 μ.Χ, από γονείς ιουδαίους της φυλής Βενιαμίν και απεβίωσε το 67 μ.Χ στην Ρώμη, Ιταλία. Ο πατέρας του ήταν Ρωμαίος πολίτης το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι προερχόταν από τα ανώτερα στρώματα του πληθυσμού της Κιλικίας και ίσως ήταν φαρισαίος ως προς τις θρησκευτικές προτιμήσεις. Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και εβραϊκή. Η κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του και γι' αυτό μετέπειτα στην Ιερουσαλήμ μιλά «τῇ Ἑβραΐδ διαλέκτῳ».
 • 3. Μεταστροφή στο Χριστιανισμό • Για το γεγονός της μεταστροφής του Παύλου προς το Χριστιανισμό, εκτός από τις αναφορές στις επιστολές , υπάρχουν και τρεις παράλληλες διηγήσεις στις Πράξεις. • Σύμφωνα με τις παραπάνω μαρτυρίες που μάλλον έχουν πηγή τον ίδιο τον Παύλο, έγινε Χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου Αποστόλου ή κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον Χριστό ο οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό αξίωμα. • Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο του Ευαγγελίου «εκ κοιλίας μητρός του», και μετέτρεψε τον ζήλο του για τον Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου. • Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των Αποστόλων, ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του Χριστού καθ' οδόν προς τη Δαμασκό. Η δική του αφήγηση είναι πραγματικά σύντομη: «ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεός, ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ, αποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν». • Η περιγραφή του γεγονότος αυτού γίνεται με εκτενέστερο τρόπο στα τρία σημεία των Πράξεων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Αν και είναι αδύνατον να διασαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη, επίκεντρο του γεγονότος ήταν ασφαλώς το όραμα του Ιησού εν δόξη. Αυτό έπεισε τον Παύλο ότι ο Ιησούς ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη ως Κύριος στους ουρανούς. Ήταν επίσης απόδειξη για τον Παύλο ότι κακώς είχε σταυρωθεί και κατά συνέπειαν δεν ίσχυε η κατά τον Νόμο κατάρα του Θεού.
 • 8. Βασικά σημεία του κηρύγματός του στον Άρειο Πάγο Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς.- Βωμός στον άγνωστο Θεό - Είχαν ανεκπλήρωτες θρησκευτικές αναζητήσεις Ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων και ρυθμιστής της ζωής τους. Ο άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή Ο Θεός είναι δημιουργός. Δεν είναι ύπαρξη υλική και δεν παριστάνεται με είδωλα. Ο Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και καλεί σε μετάνοια για να είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσης. Ο Θεός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή του. Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους.
 • 9. Απαντήσεις στις ερωτήσεις για το κήρυγμα του αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο 1. Για ποιους λόγους προσκάλεσαν οι Αθηναίοι τον Παύλο να τους μιλήσει; Απάντηση : Επειδή ήταν περίεργοι να μάθουν για την νέα θρησκεία για την οποία μιλούσε 2. Τί θα γινόταν αν οι Αθηναίοι δεν προσκαλούσαν τον Παύλο στον Άρειο Πάγο ή αν εκείνος αρνούνταν; Απάντηση : Ο Χριστιανισμός θα είχε φτάσει Ελλάδα πολύ αργότερα απ' ότι έφτασε ή δε θα έφτανε ποτέ. 3. Ποια θα ήταν η διαφορά στο κήρυγμα του Παύλου, εάν δε γνώριζε την παράδοση και τον πολιτισμό των Αθηναίων; Απάντηση : Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει άλλα επιχειρήματα για να τους πείσει 4. Για ποιο λόγο αναφέρθηκε ο Παύλος στον βωμό προς τον άγνωστο θεό; Απάντηση : Για να τους γνωρίσει τον Θεό και τον Χριστιανισμό 5. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε η αρχαία αγορά και ο Άρειος Πάγος, τί θα άλλαζε στην ιστορία; Απάντηση : Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε ο Άρειος Πάγος και η αρχαία αγορά, ο Παύλος θα είχε βρει κάποιο άλλο μέρος για να τους μιλήσει 6. Τί θα άλλαζε αν ο Παύλος δε συζητούσε με εκείνους που έβλεπε στην αγορά και δεν έβλεπε, δεν περπατούσε και δεν παρατηρούσε με προσοχή τους Ιερούς τόπου των Αθηναίων; Απάντηση : Τότε, ο Παύλος θα έπρεπε να βρει έναν άλλο τρόπο για να γνωρίσει τους Αθηναίους και να τους διαδώσει τον Χριστιανισμό. Θα ήταν πολύ δύσκολο να τους προσεγγίσει.
 • 12. • Εργασία πρώτου τετραμήνου • Θέμα : Απόστολος Παύλος • Μαθητής : Βασίλης Σαριτζόγλου • Τμήμα Β΄1