Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
МОДЕЛ НА ВЛОЖЕНИТЕ МНОЖЕСТВА (NESTED
SET MODEL)
доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова
МОДЕЛ НА ВЛОЖЕНИТЕ МНОЖЕСТВА (NESTED SET
MODEL) – СЪДЪРЖАНИЕ
 Същност
 Извличане на цялото дърво
 Намиране на всички въ...
СЪЩНОСТ
 Моделът на вложените множества
 е един от начините за представяне на йерархични данни
в релационни таблици;
 й...
СЪЩНОСТ (2)
 Йерархията се поддържа, като всяка категория съдържа
подкатегориите си.
 Представянето на йерархията в табл...
СЪЩНОСТ (3)
 За определяне на левите и десните стойности се започва
номериране от най-лявата страна на най-външния елемен...
СЪЩНОСТ (4)
 Получава се дървовидната структура:
66Цветанка Георгиева
ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦЯЛОТО ДЪРВО
 Възможно е извличане на цялото дърво чрез използване на
съединяване на таблицата със себе си, ...
ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦЯЛОТО ДЪРВО (2)
SELECT node.CategoryName
FROM nested_categories AS node,
nested_categories AS parent
WHERE n...
ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦЯЛОТО ДЪРВО (3)
SELECT node.CategoryName
FROM nested_categories AS node,
nested_categories AS parent
WHERE n...
НАМИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪРХОВЕ-ЛИСТА
 Може да се забележи, че левите и десните стойности на
листовите върхове са последовател...
ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪТ ДО ДАДЕН ЕЛЕМЕНТ
 Намирането на върховете, които са предшественици на
даден връх, може да извърши със за...
ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪТ ДО ДАДЕН ЕЛЕМЕНТ (2)
SELECT parent.CategoryName
FROM nested_categories AS node,
nested_categories AS pare...
НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ
 За намирането на дълбочината на всеки връх може да се
използва функцията COUNT заед...
НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (2)
SELECT node.CategoryName,
(COUNT(parent.CategoryName) - 1) AS depth
FROM nested_c...
НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (3)
 Дълбочината на всеки връх може да се използва за
извеждане на върховете в йерар...
НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (4)
SELECT REPLICATE(' ',
5* (COUNT(parent.CategoryName) – 1)) +
node.CategoryName
AS...
НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (5)
 Вместо интервали могат да се добавят тагове <li></li>,
както и задаване на атри...
НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (6)
SELECT '<li class="level' +
LTRIM(STR(COUNT(parent.CategoryName) - 1)) +
'">' +
n...
АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЛОЖЕНИ МНОЖЕСТВА
 Нека е добавена таблица за продукти, за да може да се
демонстрира използването н...
АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЛОЖЕНИ МНОЖЕСТВА (2)
 За извеждане на категориите в йерархията и броя на
продуктите от всяка катег...
АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЛОЖЕНИ МНОЖЕСТВА (3)
SELECT parent.CategoryName,
COUNT(Products.ProductName) AS CountOfProducts
FRO...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ
 Ако трябва да се добави връх след даден връх (например
Научна литература), е необходимо да се и...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (2)
 Ако трябва да се добави връх след даден връх (например
Научна литература), е необходимо да ...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (3)
DECLARE @myRight int
SELECT @myRight = rgt FROM nested_categories
WHERE CategoryName = 'Научн...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (4)
DECLARE @myRight int
SELECT @myRight = rgt FROM nested_categories
WHERE CategoryName = 'Научн...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (5)
 Ако трябва да се добави връх като наследник на даден връх,
който няма съществуващи наследни...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (6)
 Ако трябва да се добави връх като наследник на даден връх,
който няма съществуващи наследни...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (7)
DECLARE @myLeft int
SELECT @myLeft = lft FROM nested_categories
WHERE CategoryName = 'Бази от...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (8)
DECLARE @myLeft int
SELECT @myLeft = lft FROM nested_categories
WHERE CategoryName = 'Бази от...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ
 Действията, които трябва да се изпълнят при изтриването на
връх, зависят от неговото местоположение...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (2)
 Действията, които трябва да се изпълнят при изтриването на
връх, зависят от неговото местополож...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (3)
DECLARE @myLeft int, @myRight int, @myWidth int
SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt,
@myWidth = ...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (4)
DECLARE @myLeft int, @myRight int, @myWidth int
SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt,
@myWidth = ...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (5)
 Изтриване на връх със запазване на неговите наследници
(например Научна литература) изисква сле...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (6)
 Изтриване на връх със запазване на неговите наследници
(например Научна литература) изисква сле...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (7)
DECLARE @myLeft int, @myRight int
SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt
FROM nested_categories
WHE...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (8)
DECLARE @myLeft int, @myRight int
SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt
FROM nested_categories
WHE...
3838Цветанка Георгиева
Цветанка Георгиева-Трифонова, 2017
Някои права запазени.
Презентацията е достъпна под лиценз Creati...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Модел на вложените множества (Nested Set Model)

742 Aufrufe

Veröffentlicht am

Един от начините за представяне на йерархични данни в релационни таблици е чрез използване на модела на вложените множества. При модела на вложените множества йерархията се представя с помощта вложени контейнери.

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
 • Login to see the comments

Модел на вложените множества (Nested Set Model)

 1. 1. МОДЕЛ НА ВЛОЖЕНИТЕ МНОЖЕСТВА (NESTED SET MODEL) доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова
 2. 2. МОДЕЛ НА ВЛОЖЕНИТЕ МНОЖЕСТВА (NESTED SET MODEL) – СЪДЪРЖАНИЕ  Същност  Извличане на цялото дърво  Намиране на всички върхове-листа  Извличане на път до даден елемент  Намиране на дълбочината на върховете  Агрегатни функции във вложени множества  Добавяне на нови върхове  Изтриване на върхове 22Цветанка Георгиева
 3. 3. СЪЩНОСТ  Моделът на вложените множества  е един от начините за представяне на йерархични данни в релационни таблици;  йерархията се представя с помощта вложени контейнери. 33Цветанка Георгиева
 4. 4. СЪЩНОСТ (2)  Йерархията се поддържа, като всяка категория съдържа подкатегориите си.  Представянето на йерархията в таблица се осъществява чрез използване на левите и десните стойности за записване на вложените в дадена категория елементи (подкатегории). 44Цветанка Георгиева
 5. 5. СЪЩНОСТ (3)  За определяне на левите и десните стойности се започва номериране от най-лявата страна на най-външния елемент и се продължава надясно. 55Цветанка Георгиева
 6. 6. СЪЩНОСТ (4)  Получава се дървовидната структура: 66Цветанка Георгиева
 7. 7. ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦЯЛОТО ДЪРВО  Възможно е извличане на цялото дърво чрез използване на съединяване на таблицата със себе си, при което се свързва родителски връх parent с всеки връх node, лявата стойност на който е между лявата и дясната стойност на неговия родителски връх. SELECT node.CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND parent.CategoryName = 'Всички' ORDER BY node.lft 77Цветанка Георгиева
 8. 8. ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦЯЛОТО ДЪРВО (2) SELECT node.CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND parent.CategoryName = 'Всички' ORDER BY node.lft 88Цветанка Георгиева
 9. 9. ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦЯЛОТО ДЪРВО (3) SELECT node.CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND parent.CategoryName = 'Всички' ORDER BY node.lft 99Цветанка Георгиева
 10. 10. НАМИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪРХОВЕ-ЛИСТА  Може да се забележи, че левите и десните стойности на листовите върхове са последователни числа.  Затова намирането на листовите върхове се извършва чрез намиране на върховете, за които rgt = lft + 1. SELECT CategoryName FROM nested_categories WHERE rgt = lft + 1 1010Цветанка Георгиева
 11. 11. ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪТ ДО ДАДЕН ЕЛЕМЕНТ  Намирането на върховете, които са предшественици на даден връх, може да извърши със заявка от следния вид: SELECT parent.CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND node.CategoryName = 'Бази от данни' ORDER BY node.lft 1111Цветанка Георгиева
 12. 12. ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪТ ДО ДАДЕН ЕЛЕМЕНТ (2) SELECT parent.CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND node.CategoryName = 'Бази от данни' ORDER BY node.lft 1212Цветанка Георгиева
 13. 13. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ  За намирането на дълбочината на всеки връх може да се използва функцията COUNT заедно с GROUP BY, за да се преброят върховете-предшественици на всеки връх: SELECT node.CategoryName, (COUNT(parent.CategoryName) - 1) AS depth FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt GROUP BY node.CategoryName, node.lft ORDER BY node.lft 1313Цветанка Георгиева
 14. 14. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (2) SELECT node.CategoryName, (COUNT(parent.CategoryName) - 1) AS depth FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt GROUP BY node.CategoryName, node.lft ORDER BY node.lft 1414Цветанка Георгиева
 15. 15. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (3)  Дълбочината на всеки връх може да се използва за извеждане на върховете в йерархията, така че всеки елемент да има отстъп, съответстващ на неговата дълбочина. SELECT REPLICATE(' ', 5* (COUNT(parent.CategoryName) – 1)) + node.CategoryName AS CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt GROUP BY node.CategoryName, node.lft ORDER BY node.lft 1515Цветанка Георгиева
 16. 16. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (4) SELECT REPLICATE(' ', 5* (COUNT(parent.CategoryName) – 1)) + node.CategoryName AS CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt GROUP BY node.CategoryName, node.lft ORDER BY node.lft 1616Цветанка Георгиева
 17. 17. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (5)  Вместо интервали могат да се добавят тагове <li></li>, както и задаване на атрибута class на тези тагове, съответстващ на дълбочината на върховете. SELECT '<li class="level' + LTRIM(STR(COUNT(parent.CategoryName) - 1)) + '">' + node.CategoryName + '</li>' AS CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt GROUP BY node.CategoryName, node.lft ORDER BY node.lft 1717Цветанка Георгиева
 18. 18. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (6) SELECT '<li class="level' + LTRIM(STR(COUNT(parent.CategoryName) - 1)) + '">' + node.CategoryName + '</li>' AS CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt GROUP BY node.CategoryName, node.lft ORDER BY node.lft 1818Цветанка Георгиева
 19. 19. АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЛОЖЕНИ МНОЖЕСТВА  Нека е добавена таблица за продукти, за да може да се демонстрира използването на агрегатни функции. 1919Цветанка Георгиева
 20. 20. АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЛОЖЕНИ МНОЖЕСТВА (2)  За извеждане на категориите в йерархията и броя на продуктите от всяка категория може да се използва следната заявка: SELECT parent.CategoryName, COUNT(Products.ProductName) AS CountOfProducts FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent, Products WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND node.CategoryID = Products.CategoryID GROUP BY parent.CategoryName 2020Цветанка Георгиева
 21. 21. АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЛОЖЕНИ МНОЖЕСТВА (3) SELECT parent.CategoryName, COUNT(Products.ProductName) AS CountOfProducts FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent, Products WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND node.CategoryID = Products.CategoryID GROUP BY parent.CategoryName 2121Цветанка Георгиева
 22. 22. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ  Ако трябва да се добави връх след даден връх (например Научна литература), е необходимо да се изпълнят следните действия:  Всички върхове, които се намират надясно от новия връх трябва да увеличат лявата и дясната си стойност с 2; предшествениците на новия връх увеличават само дясната си стойност с 2;  Лявата стойност на новия връх се получава от дясната стойност на дадения връх, като се увеличи с 1;  Дясната стойност на новия връх се получава от дясната стойност на дадения връх, като се увеличи с 2. 2222Цветанка Георгиева
 23. 23. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (2)  Ако трябва да се добави връх след даден връх (например Научна литература), е необходимо да се изпълнят следните действия:  Всички върхове, които се намират надясно от новия връх трябва да увеличат лявата и дясната си стойност с 2;  Лявата стойност на новия връх се получава от дясната стойност на дадения връх, като се увеличи с 1;  Дясната стойност на новия връх се получава от дясната стойност на дадения връх, като се увеличи с 2. 2323Цветанка Георгиева
 24. 24. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (3) DECLARE @myRight int SELECT @myRight = rgt FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Научна литература' UPDATE nested_categories SET rgt = rgt + 2 WHERE rgt > @myRight UPDATE nested_categories SET lft = lft + 2 WHERE lft > @myRight INSERT INTO nested_categories (CategoryID, CategoryName, lft, rgt) VALUES (12, 'Учебници', @myRight + 1, @myRight + 2) 2424Цветанка Георгиева
 25. 25. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (4) DECLARE @myRight int SELECT @myRight = rgt FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Научна литература' UPDATE nested_categories SET rgt = rgt + 2 WHERE rgt > @myRight UPDATE nested_categories SET lft = lft + 2 WHERE lft > @myRight INSERT INTO nested_categories (CategoryID, CategoryName, lft, rgt) VALUES (12, 'Учебници', @myRight + 1, @myRight + 2) 2525Цветанка Георгиева
 26. 26. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (5)  Ако трябва да се добави връх като наследник на даден връх, който няма съществуващи наследници (например Бази от данни), е необходимо да се изпълнят следните действия:  Всички върхове, които се намират надясно от дадения връх трябва да увеличат лявата и дясната си стойност с 2, както и дясната стойност на дадения връх; предшествениците на новия връх увеличават само дясната си стойност с 2;  Лявата стойност на новия връх се получава от лявата стойност на дадения връх, като се увеличи с 1;  Дясната стойност на новия връх се получава от лявата стойност на дадения връх, като се увеличи с 2. 2626Цветанка Георгиева
 27. 27. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (6)  Ако трябва да се добави връх като наследник на даден връх, който няма съществуващи наследници (например Бази от данни), е необходимо да се изпълнят следните действия:  Всички върхове, които се намират надясно от дадения връх трябва да увеличат лявата и дясната си стойност с 2, както и дясната стойност на дадения връх;  Лявата стойност на новия връх се получава от лявата стойност на дадения връх, като се увеличи с 1;  Дясната стойност на новия връх се получава от лявата стойност на дадения връх, като се увеличи с 2. 2727Цветанка Георгиева
 28. 28. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (7) DECLARE @myLeft int SELECT @myLeft = lft FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Бази от данни' UPDATE nested_categories SET rgt = rgt + 2 WHERE rgt > @myLeft UPDATE nested_categories SET lft = lft + 2 WHERE lft > @myLeft INSERT INTO nested_categories (CategoryID, CategoryName, lft, rgt) VALUES (13, 'Добиване на данни', @myLeft + 1, @myLeft + 2) 2828Цветанка Георгиева
 29. 29. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (8) DECLARE @myLeft int SELECT @myLeft = lft FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Бази от данни' UPDATE nested_categories SET rgt = rgt + 2 WHERE rgt > @myLeft UPDATE nested_categories SET lft = lft + 2 WHERE lft > @myLeft INSERT INTO nested_categories (CategoryID, CategoryName, lft, rgt) VALUES (13, 'Добиване на данни', @myLeft + 1, @myLeft + 2) 2929Цветанка Георгиева
 30. 30. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ  Действията, които трябва да се изпълнят при изтриването на връх, зависят от неговото местоположение в йерархията.  Изтриването на даден връх и всичките му наследници (например Информатика) изисква:  Изтриване на дадения връх и неговите наследници;  Намаляване на левите и десните стойности на върховете, които се намират отдясно на дадения връх, с неговата широчина (rgt - lft + 1); предшествениците на изтрития връх намаляват само дясната си стойност. 3030Цветанка Георгиева
 31. 31. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (2)  Действията, които трябва да се изпълнят при изтриването на връх, зависят от неговото местоположение в йерархията.  Изтриването на даден връх и всичките му наследници (например Информатика) изисква:  Изтриване на дадения връх и неговите наследници;  Намаляване на левите и десните стойности на върховете, които се намират отдясно на дадения връх, с неговата широчина (rgt - lft + 1). 3131Цветанка Георгиева
 32. 32. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (3) DECLARE @myLeft int, @myRight int, @myWidth int SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt, @myWidth = rgt - lft + 1 FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Информатика' DELETE FROM nested_categories WHERE lft BETWEEN @myLeft AND @myRight UPDATE nested_categories SET rgt = rgt - @myWidth WHERE rgt > @myRight UPDATE nested_categories SET lft = lft - @myWidth WHERE lft > @myRight 3232Цветанка Георгиева
 33. 33. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (4) DECLARE @myLeft int, @myRight int, @myWidth int SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt, @myWidth = rgt - lft + 1 FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Информатика' DELETE FROM nested_categories WHERE lft BETWEEN @myLeft AND @myRight UPDATE nested_categories SET rgt = rgt - @myWidth WHERE rgt > @myRight UPDATE nested_categories SET lft = lft - @myWidth WHERE lft > @myRight 3333Цветанка Георгиева
 34. 34. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (5)  Изтриване на връх със запазване на неговите наследници (например Научна литература) изисква следните действия:  Изтриване на дадения връх;  Намаляване на левите и десните стойности на вървете, които са наследници на дадения връх, с 1;  Намаляване на левите и десните стойности на вървете, които се намират отдясно на дадения връх, с 2; предшествениците на изтрития връх намаляват само дясната си стойност с 2. 3434Цветанка Георгиева
 35. 35. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (6)  Изтриване на връх със запазване на неговите наследници (например Научна литература) изисква следните действия:  Изтриване на дадения връх;  Намаляване на левите и десните стойности на вървете, които са наследници на дадения връх, с 1;  Намаляване на левите и десните стойности на вървете, които се намират отдясно на дадения връх, с 2. 3535Цветанка Георгиева
 36. 36. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (7) DECLARE @myLeft int, @myRight int SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Научна литература' DELETE FROM nested_categories WHERE lft = @myLeft UPDATE nested_categories SET rgt = rgt - 1, lft = lft - 1 WHERE lft BETWEEN @myLeft AND @myRight UPDATE nested_categories SET rgt = rgt - 2 WHERE rgt > @myRight UPDATE nested_categories SET lft = lft - 2 WHERE lft > @myRight 3636Цветанка Георгиева
 37. 37. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (8) DECLARE @myLeft int, @myRight int SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Научна литература' DELETE FROM nested_categories WHERE lft = @myLeft UPDATE nested_categories SET rgt = rgt - 1, lft = lft - 1 WHERE lft BETWEEN @myLeft AND @myRight UPDATE nested_categories SET rgt = rgt - 2 WHERE rgt > @myRight UPDATE nested_categories SET lft = lft - 2 WHERE lft > @myRight 3737Цветанка Георгиева
 38. 38. 3838Цветанка Георгиева Цветанка Георгиева-Трифонова, 2017 Някои права запазени. Презентацията е достъпна под лиценз Creative Commons, Признание-Некомерсиално-Без производни, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

×