рівнешлях буд

рівнешлях буд

Детальнаінформаціяпроюридичнуособу
Повне найменуванняюридичноїособи та скорочене уразі
його наявності
ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО
"РІВНЕАВТОШЛЯХБУД"
(ПРАТ"РІВНЕАВТОШЛЯХБУД")
Повне та скорочене найменуванняюридичноїособи
англійськоюмовоюу разі їх наявності
Організаційно-правоваформа ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО
Назва юридичноїособи "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД"
Ідентифікаційнийкодюридичноїособи 31435931
Центральнийчимісцевийорганвиконавчої влади,до сфери
управлінняякогоналежить державне підприємствоабо
частка держави у статутномукапіталі юридичноїособи,якщо
ця частка становить не менше 25 відсотків
Місцезнаходженняюридичноїособи
33000, Рівненськаобл.,містоРівне,
ВУЛИЦЯСОБОРНА,будинок446
Перелікзасновників(учасників) юридичноїособи,утому
числі прізвище,ім'я,побатькові,якщо засновник – фізична
особа; найменування,місцезнаходженнята
ідентифікаційнийкодюридичноїособи,якщо засновник –
юридичнаособа
Два акціонери-юридичні особизгідно
реєстру№62/11 від 27.10.2011
(реєстраторТОВ"Захід-Реєстр")
Розмірвнескудо статутногофонду
(грн.):5110000.00
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК
(КОНТРОЛЕР)- КАРЯЧКІНВІТАЛІЙ
ІВАНОВИЧУКРАЇНА ОБЛ.РІВНЕНСЬКА
М. РІВНЕВУЛ. ОСТАФОВА Б. 35 КВ. 16
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК
(КОНТРОЛЕР)-БОГУЦЬКИЙВАЛЕРІЙ
СТАНІСЛАВОВИЧКРАЇНА ОБЛ.
РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК
(КОНТРОЛЕР)-ЮХИМЧУКЮРІЙ
МИКОЛАЙОВИЧУКРАЇНА ОБЛ.
РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ
Дані пророзмірстатутногокапіталу(статутногоабо
складеногокапіталу) тапродатузакінченняйого формування
Розмір(грн.):5110000.00
Види діяльності
Код КВЕД 25.11 Виробництво
будівельних металевих конструкційі
частин конструкцій;
Код КВЕД 42.99 Будівництвоінших
споруд,н. в. і.у.;
Код КВЕД 46.73 Оптоваторгівля
деревиною,будівельнимиматеріалами
та санітарно-технічнимобладнанням;
Код КВЕД 71.12 Діяльністьусфері
інжинірингу,геологіїтагеодезії,
надання послугтехнічного
консультуваннявцих сферах;
Код КВЕД 74.90 Іншапрофесійна,
науковата технічнадіяльність,н.в.і.у.;
Код КВЕД 42.11 Будівництводорігі
автострад (основний)
Відомості прооргани управлінняюридичноїособи ЗАГАЛЬНІЗБОРИ
Прізвище,ім'я,по батькові,датаобрання (призначення) осіб,
які обираються(призначаються) дооргану управління
юридичноїособи, уповноважених представлятиюридичну
особуу правовідносинах з третімиособами,абоосіб,які
маютьправо вчинятидії від імені юридичноїособибез
довіреності,утомучислі підписуватидоговорита дані про
наявністьобмеженьщодопредставництвавід імені
юридичноїособи
БРЕДИХІНВІКТОРВОЛОДИМИРОВИЧ-
керівникз 07.07.2010 (ЗГІДНОіз
СТАТУТОМ)
Дата та номерзаписув Єдиномудержавномуреєстрі про
проведеннядержавноїреєстраціїюридичноїособи – уразі,
колидержавна реєстраціяюридичноїособи булапроведена
післянабраннячинності Законом України"Про державну
реєстраціююридичних осібтафізичних осіб-підприємців"
Дата державноїреєстрації,датата номерзапису в Єдиному Дата державноїреєстрації:29.03.2001
державномуреєстрі провключеннядоЄдиногодержавного
реєструвідомостейпроюридичнуособу – у разі,коли
державна реєстраціяюридичноїособибулапроведенадо
набраннячинності Законом України"Про державну
реєстраціююридичних осібтафізичних осіб-підприємців"
Дата запису:07.12.2004
Номерзапису: 1 591 120 0000 000052
Дата державноїреєстрації,датата номерзапису в Єдиному
державномуреєстрі пропроведеннядержавноїреєстрації
юридичноїособи, яка утворенав результаті перетворення
Назва установчогодокумента
Дані пронаявність відміткипроте,що юридичнаособа
створюєтьсята діє на підставі модельногостатуту
Дані провідокремлені підрозділиюридичноїособи
Дані проперебуванняюридичноїособив процесі
провадженняу справі пробанкрутство,санації
Дані проперебуванняюридичноїособив процесі
припинення
Відомості прострок, визначенийзасновниками (учасниками)
юридичноїособи, судом або органом,що прийняврішення
проприпиненняюридичноїособи,для заявлення
кредиторамисвоїх вимог
Дата та номерзапису про державнуреєстраціюприпинення
юридичноїособи, підставадля його внесення
Дата та номерзаписупро відмінудержавноїреєстрації
припиненняюридичноїособи,підставадля його внесення
Дані проюридичних осіб,правонаступникомяких є
зареєстрованаюридичнаособа
Дані проюридичних осіб-правонаступників:повне
найменуваннята місцезнаходженняюридичних осіб-
правонаступників,їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходженняреєстраційноїсправи
Управліннязабезпеченнянадання
адміністративних послугРівненської
міської ради
Дата та номерзаписупро взяття та зняттяз обліку,назвата
ідентифікаційнікодиорганівстатистики,Міндоходів,
ПенсійногофондуУкраїни, в яких юридична особа перебуває
на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ
СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційнийкодоргану:21680000;
Дата взяттяна облік:29.03.2001
ДПI У М.РIВНОМУ ГУ ДФС У
РIВНЕНСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційнийкодоргану:39550744;
Відомості провідомчийреєстр:(дані
провзяття на облікяк платника
податків);
Дата взяттяна облік:30.03.2001;
Номервзяття на облік:28-100/1252
ДПI У М.РIВНОМУ ГУ ДФС У
РIВНЕНСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційнийкодоргану:39550744;
Відомості провідомчийреєстр:(дані
провзяття на облікяк платникаєдиного
внеску);
Дата взяттяна облік:25.01.2005;
Номервзяття на облік:1717021-7975
Дані органівстатистики проосновний вид економічної
діяльності юридичноїособи,визначенийна підставі даних
державних статистичних спостереженьвідповіднодо
статистичноїметодологіїза підсумкамидіяльності за рік
Код КВЕД 42.11 Будівництводорігі
автострад
Дані прореєстраційнийномерплатникаєдиноговнеску,клас
професійногоризикувиробництваплатникаєдиноговнеску
за основнимвидом його економічноїдіяльності
Дані прореєстраційнийномер
платникаєдиноговнеску:1717021-
7975;
Дані проклас професійногоризику
виробництваплатникаєдиноговнеску
за основнимвидом його економічної
діяльності:52
Термін,до якогоюридична особаперебуває наоблікув
органі Міндоходівза місцемпопередньоїреєстрації,уразі
зміни місцезнаходженняюридичноїособи
Дата відкриттявиконавчогопровадженнящодоюридичної
особи (длянезавершених виконавчих проваджень)
Інформаціяпроздійсненнязв'язку з юридичноюособою
Телефон1: 0362631030
Телефон2: 0362-642012
Факс: 0362-642015

Recomendados

радіотрек von
радіотрекрадіотрек
радіотрекЮрій Дюг
764 views5 Folien
товариство з обмеженою відповідальністю сталь м von
товариство з обмеженою відповідальністю сталь мтовариство з обмеженою відповідальністю сталь м
товариство з обмеженою відповідальністю сталь мЮрій Дюг
1.2K views5 Folien
гема олексій іванович von
гема олексій івановичгема олексій іванович
гема олексій івановичЮрій Дюг
4.1K views4 Folien
Інформація про юридичну особу von
Інформація про юридичну особуІнформація про юридичну особу
Інформація про юридичну особуNatusya Gusaruk
780 views5 Folien
управляюча компанія покровська von
управляюча компанія покровська управляюча компанія покровська
управляюча компанія покровська Юрій Дюг
3.3K views4 Folien
друга управляюча компанія von
друга управляюча компаніядруга управляюча компанія
друга управляюча компаніяЮрій Дюг
3.3K views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

транс захід-логістик von
транс захід-логістиктранс захід-логістик
транс захід-логістикЮрій Дюг
3.5K views4 Folien
Управляюча компанія Сонячна von
Управляюча компанія СонячнаУправляюча компанія Сонячна
Управляюча компанія СонячнаЮрій Дюг
3.3K views4 Folien
управляюча компанія галицька von
управляюча компанія галицькауправляюча компанія галицька
управляюча компанія галицькаЮрій Дюг
3.2K views6 Folien
мартекс von
мартексмартекс
мартексЮрій Дюг
1K views5 Folien
бездіжий олег - ФОП von
бездіжий олег - ФОПбездіжий олег - ФОП
бездіжий олег - ФОПЮрій Дюг
3.3K views3 Folien
Выписка von
ВыпискаВыписка
Выписка123postnews
2K views7 Folien

Was ist angesagt?(20)

транс захід-логістик von Юрій Дюг
транс захід-логістиктранс захід-логістик
транс захід-логістик
Юрій Дюг3.5K views
Управляюча компанія Сонячна von Юрій Дюг
Управляюча компанія СонячнаУправляюча компанія Сонячна
Управляюча компанія Сонячна
Юрій Дюг3.3K views
управляюча компанія галицька von Юрій Дюг
управляюча компанія галицькауправляюча компанія галицька
управляюча компанія галицька
Юрій Дюг3.2K views
бездіжий олег - ФОП von Юрій Дюг
бездіжий олег - ФОПбездіжий олег - ФОП
бездіжий олег - ФОП
Юрій Дюг3.3K views
альянс престиж буд довідка von Юрій Дюг
альянс престиж буд довідкаальянс престиж буд довідка
альянс престиж буд довідка
Юрій Дюг121 views
Витяг з реєстру про ПП Флора станом на 05.02.2015 von 4vlada
Витяг з реєстру про ПП Флора станом на 05.02.2015Витяг з реєстру про ПП Флора станом на 05.02.2015
Витяг з реєстру про ПП Флора станом на 05.02.2015
4vlada3.4K views
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі von Pravotv
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязіМін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі
Pravotv5.2K views
альянс престиж буд довідка von Юрій Дюг
альянс престиж буд довідкаальянс престиж буд довідка
альянс престиж буд довідка
Юрій Дюг13.6K views
відповідь юстиції СБУ von Юрій Дюг
відповідь юстиції СБУвідповідь юстиції СБУ
відповідь юстиції СБУ
Юрій Дюг4.9K views
Аудиторський звіт ЕАТ 2016 von Galka IFua
Аудиторський звіт ЕАТ 2016Аудиторський звіт ЕАТ 2016
Аудиторський звіт ЕАТ 2016
Galka IFua4.2K views
ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах, що виникають із корпорат... von ssuserab165d
ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах, що виникають із корпорат...ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах, що виникають із корпорат...
ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах, що виникають із корпорат...
ssuserab165d2.6K views
Мінюст про процедуру перейменування ОСББ і ЖБК von Dmytro Karpiy
Мінюст про процедуру перейменування ОСББ і ЖБКМінюст про процедуру перейменування ОСББ і ЖБК
Мінюст про процедуру перейменування ОСББ і ЖБК
Dmytro Karpiy145 views

Destacado

Декларації Григорія Таргонського von
Декларації Григорія ТаргонськогоДекларації Григорія Таргонського
Декларації Григорія ТаргонськогоЮрій Дюг
2.1K views40 Folien
а. стоян пресконф рівне_30.06.16 von
а. стоян пресконф рівне_30.06.16а. стоян пресконф рівне_30.06.16
а. стоян пресконф рівне_30.06.16Юрій Дюг
955 views40 Folien
прежевальско1 von
прежевальско1прежевальско1
прежевальско1Юрій Дюг
410 views92 Folien
Rish 11920 von
Rish 11920Rish 11920
Rish 11920Юрій Дюг
282 views4 Folien
рівненський район землі під садівництво von
рівненський район землі під садівництворівненський район землі під садівництво
рівненський район землі під садівництвоЮрій Дюг
159 views15 Folien
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК von
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК Юрій Дюг
1.4K views4 Folien

Destacado(16)

Декларації Григорія Таргонського von Юрій Дюг
Декларації Григорія ТаргонськогоДекларації Григорія Таргонського
Декларації Григорія Таргонського
Юрій Дюг2.1K views
а. стоян пресконф рівне_30.06.16 von Юрій Дюг
а. стоян пресконф рівне_30.06.16а. стоян пресконф рівне_30.06.16
а. стоян пресконф рівне_30.06.16
Юрій Дюг955 views
рівненський район землі під садівництво von Юрій Дюг
рівненський район землі під садівництворівненський район землі під садівництво
рівненський район землі під садівництво
Юрій Дюг159 views
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК von Юрій Дюг
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
Юрій Дюг1.4K views
декларація Віктора Козлова von Юрій Дюг
декларація Віктора Козлова декларація Віктора Козлова
декларація Віктора Козлова
Юрій Дюг5.3K views
презентація освітленння переходів у Рівному von Юрій Дюг
презентація освітленння переходів у Рівномупрезентація освітленння переходів у Рівному
презентація освітленння переходів у Рівному
Юрій Дюг915 views
тарасюк _декларація von Юрій Дюг
тарасюк _деклараціятарасюк _декларація
тарасюк _декларація
Юрій Дюг569 views
"Сім днів" матеріали розміщені в 2014 року von Юрій Дюг
"Сім днів" матеріали розміщені в 2014 року"Сім днів" матеріали розміщені в 2014 року
"Сім днів" матеріали розміщені в 2014 року
Юрій Дюг1.2K views
Програма економічної підтримки газети "7 днів" von Юрій Дюг
Програма економічної підтримки газети "7 днів"Програма економічної підтримки газети "7 днів"
Програма економічної підтримки газети "7 днів"
Юрій Дюг1.2K views
Програма розвитку інформаційного простору von Юрій Дюг
Програма розвитку інформаційного просторуПрограма розвитку інформаційного простору
Програма розвитку інформаційного простору
Юрій Дюг1.4K views
пректи рішень Макарова von Юрій Дюг
пректи рішень Макаровапректи рішень Макарова
пректи рішень Макарова
Юрій Дюг4.8K views

Similar a рівнешлях буд

Витяг з реєстру - спілка von
Витяг з реєстру - спілкаВитяг з реєстру - спілка
Витяг з реєстру - спілкаЮрій Дюг
100 views4 Folien
витяг з ЄДРПОУ Смарт-Холдинг_23.01.2023 року[1058].pdf von
витяг з ЄДРПОУ Смарт-Холдинг_23.01.2023 року[1058].pdfвитяг з ЄДРПОУ Смарт-Холдинг_23.01.2023 року[1058].pdf
витяг з ЄДРПОУ Смарт-Холдинг_23.01.2023 року[1058].pdfEugen Povetkin
6.9K views17 Folien
витяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdf von
витяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdfвитяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdf
витяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdfEugen Povetkin
7K views10 Folien
презентація тема 4 von
презентація  тема 4презентація  тема 4
презентація тема 4cit-cit
1.9K views16 Folien
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015 von
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015Juscutum
485 views21 Folien
Державна реєстрація суб'єктів підприємництва von
Державна реєстрація суб'єктів підприємництваДержавна реєстрація суб'єктів підприємництва
Державна реєстрація суб'єктів підприємництваKyiv National Economic University
346 views14 Folien

Similar a рівнешлях буд(19)

Витяг з реєстру - спілка von Юрій Дюг
Витяг з реєстру - спілкаВитяг з реєстру - спілка
Витяг з реєстру - спілка
Юрій Дюг100 views
витяг з ЄДРПОУ Смарт-Холдинг_23.01.2023 року[1058].pdf von Eugen Povetkin
витяг з ЄДРПОУ Смарт-Холдинг_23.01.2023 року[1058].pdfвитяг з ЄДРПОУ Смарт-Холдинг_23.01.2023 року[1058].pdf
витяг з ЄДРПОУ Смарт-Холдинг_23.01.2023 року[1058].pdf
Eugen Povetkin6.9K views
витяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdf von Eugen Povetkin
витяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdfвитяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdf
витяг з ЄДРПОУ регал петролеум_25.01.2023 року[1059].pdf
Eugen Povetkin7K views
презентація тема 4 von cit-cit
презентація  тема 4презентація  тема 4
презентація тема 4
cit-cit1.9K views
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015 von Juscutum
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015
Juscutum485 views
Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись... von Sokolovskyi and Partners Law Firm
Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись...Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись...
Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись...
Забезпечення позову у спорах, що виникають з корпоративних відносин von Pravotv
Забезпечення позову у спорах, що виникають з корпоративних відносинЗабезпечення позову у спорах, що виникають з корпоративних відносин
Забезпечення позову у спорах, що виникають з корпоративних відносин
Pravotv1.2K views
Порядок державної реєстрації суб’єктів господарювання von Kyiv National Economic University
Порядок державної реєстрації суб’єктів господарюванняПорядок державної реєстрації суб’єктів господарювання
Порядок державної реєстрації суб’єктів господарювання
Зразок заповнення Форми 4: приклад заповнення реєстраційної картки форма 4 von Реєстратор Київ
Зразок заповнення Форми 4: приклад заповнення реєстраційної картки форма 4Зразок заповнення Форми 4: приклад заповнення реєстраційної картки форма 4
Зразок заповнення Форми 4: приклад заповнення реєстраційної картки форма 4
Мін’юст затвердив нові правила щодо відомостей про КБВ, які вступають в силу ... von juliaIvan1
Мін’юст затвердив нові правила щодо відомостей про КБВ, які вступають в силу ...Мін’юст затвердив нові правила щодо відомостей про КБВ, які вступають в силу ...
Мін’юст затвердив нові правила щодо відомостей про КБВ, які вступають в силу ...
juliaIvan15.6K views
Владислав Ентин,э-декларация за 2016 von Андрій Попов
Владислав Ентин,э-декларация за 2016Владислав Ентин,э-декларация за 2016
Владислав Ентин,э-декларация за 2016

Más de Юрій Дюг

!Babydoc analizy von
!Babydoc analizy!Babydoc analizy
!Babydoc analizyЮрій Дюг
179 views10 Folien
!Babydoc poslugy von
!Babydoc poslugy!Babydoc poslugy
!Babydoc poslugyЮрій Дюг
329 views2 Folien
The book for the writer Kateryna Smachylo von
The book for the writer Kateryna SmachyloThe book for the writer Kateryna Smachylo
The book for the writer Kateryna SmachyloЮрій Дюг
60 views20 Folien
Proekt taruf kvutok_04_2018 von
Proekt taruf kvutok_04_2018Proekt taruf kvutok_04_2018
Proekt taruf kvutok_04_2018Юрій Дюг
205 views21 Folien
Проект рішення Рязанов von
Проект рішення РязановПроект рішення Рязанов
Проект рішення РязановЮрій Дюг
2K views3 Folien
проект порядку денного von
проект порядку денногопроект порядку денного
проект порядку денногоЮрій Дюг
234 views21 Folien

Más de Юрій Дюг(20)

The book for the writer Kateryna Smachylo von Юрій Дюг
The book for the writer Kateryna SmachyloThe book for the writer Kateryna Smachylo
The book for the writer Kateryna Smachylo
Юрій Дюг60 views
Проект рішення Рязанов von Юрій Дюг
Проект рішення РязановПроект рішення Рязанов
Проект рішення Рязанов
Юрій Дюг2K views
проект порядку денного von Юрій Дюг
проект порядку денногопроект порядку денного
проект порядку денного
Юрій Дюг234 views
Рекомендації як розбити бюджетно відкритішою von Юрій Дюг
Рекомендації як розбити бюджетно відкритішоюРекомендації як розбити бюджетно відкритішою
Рекомендації як розбити бюджетно відкритішою
Юрій Дюг147 views
Таблиця бюджетної прозорості, ефективності використання бюджетних коштів ОТГ von Юрій Дюг
Таблиця бюджетної прозорості, ефективності використання бюджетних коштів ОТГТаблиця бюджетної прозорості, ефективності використання бюджетних коштів ОТГ
Таблиця бюджетної прозорості, ефективності використання бюджетних коштів ОТГ
Юрій Дюг89 views
Як зробити об’єднані територіальні громади публічними і відкритими von Юрій Дюг
Як зробити об’єднані територіальні громади публічними і відкритимиЯк зробити об’єднані територіальні громади публічними і відкритими
Як зробити об’єднані територіальні громади публічними і відкритими
Юрій Дюг757 views
Рекомендації як розбити громаду публічнішою: von Юрій Дюг
Рекомендації як розбити громаду публічнішою:Рекомендації як розбити громаду публічнішою:
Рекомендації як розбити громаду публічнішою:
Юрій Дюг41 views

рівнешлях буд

 • 1. Детальнаінформаціяпроюридичнуособу Повне найменуванняюридичноїособи та скорочене уразі його наявності ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД" (ПРАТ"РІВНЕАВТОШЛЯХБУД") Повне та скорочене найменуванняюридичноїособи англійськоюмовоюу разі їх наявності Організаційно-правоваформа ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО Назва юридичноїособи "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД" Ідентифікаційнийкодюридичноїособи 31435931 Центральнийчимісцевийорганвиконавчої влади,до сфери управлінняякогоналежить державне підприємствоабо частка держави у статутномукапіталі юридичноїособи,якщо ця частка становить не менше 25 відсотків Місцезнаходженняюридичноїособи 33000, Рівненськаобл.,містоРівне, ВУЛИЦЯСОБОРНА,будинок446 Перелікзасновників(учасників) юридичноїособи,утому числі прізвище,ім'я,побатькові,якщо засновник – фізична особа; найменування,місцезнаходженнята ідентифікаційнийкодюридичноїособи,якщо засновник – юридичнаособа Два акціонери-юридичні особизгідно реєстру№62/11 від 27.10.2011 (реєстраторТОВ"Захід-Реєстр") Розмірвнескудо статутногофонду (грн.):5110000.00 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- КАРЯЧКІНВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧУКРАЇНА ОБЛ.РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕВУЛ. ОСТАФОВА Б. 35 КВ. 16 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-БОГУЦЬКИЙВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧКРАЇНА ОБЛ. РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ
 • 2. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ЮХИМЧУКЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧУКРАЇНА ОБЛ. РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ Дані пророзмірстатутногокапіталу(статутногоабо складеногокапіталу) тапродатузакінченняйого формування Розмір(грн.):5110000.00 Види діяльності Код КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкційі частин конструкцій; Код КВЕД 42.99 Будівництвоінших споруд,н. в. і.у.; Код КВЕД 46.73 Оптоваторгівля деревиною,будівельнимиматеріалами та санітарно-технічнимобладнанням; Код КВЕД 71.12 Діяльністьусфері інжинірингу,геологіїтагеодезії, надання послугтехнічного консультуваннявцих сферах; Код КВЕД 74.90 Іншапрофесійна, науковата технічнадіяльність,н.в.і.у.; Код КВЕД 42.11 Будівництводорігі автострад (основний) Відомості прооргани управлінняюридичноїособи ЗАГАЛЬНІЗБОРИ Прізвище,ім'я,по батькові,датаобрання (призначення) осіб, які обираються(призначаються) дооргану управління юридичноїособи, уповноважених представлятиюридичну особуу правовідносинах з третімиособами,абоосіб,які маютьправо вчинятидії від імені юридичноїособибез довіреності,утомучислі підписуватидоговорита дані про наявністьобмеженьщодопредставництвавід імені юридичноїособи БРЕДИХІНВІКТОРВОЛОДИМИРОВИЧ- керівникз 07.07.2010 (ЗГІДНОіз СТАТУТОМ) Дата та номерзаписув Єдиномудержавномуреєстрі про проведеннядержавноїреєстраціїюридичноїособи – уразі, колидержавна реєстраціяюридичноїособи булапроведена післянабраннячинності Законом України"Про державну реєстраціююридичних осібтафізичних осіб-підприємців" Дата державноїреєстрації,датата номерзапису в Єдиному Дата державноїреєстрації:29.03.2001
 • 3. державномуреєстрі провключеннядоЄдиногодержавного реєструвідомостейпроюридичнуособу – у разі,коли державна реєстраціяюридичноїособибулапроведенадо набраннячинності Законом України"Про державну реєстраціююридичних осібтафізичних осіб-підприємців" Дата запису:07.12.2004 Номерзапису: 1 591 120 0000 000052 Дата державноїреєстрації,датата номерзапису в Єдиному державномуреєстрі пропроведеннядержавноїреєстрації юридичноїособи, яка утворенав результаті перетворення Назва установчогодокумента Дані пронаявність відміткипроте,що юридичнаособа створюєтьсята діє на підставі модельногостатуту Дані провідокремлені підрозділиюридичноїособи Дані проперебуванняюридичноїособив процесі провадженняу справі пробанкрутство,санації Дані проперебуванняюридичноїособив процесі припинення Відомості прострок, визначенийзасновниками (учасниками) юридичноїособи, судом або органом,що прийняврішення проприпиненняюридичноїособи,для заявлення кредиторамисвоїх вимог Дата та номерзапису про державнуреєстраціюприпинення юридичноїособи, підставадля його внесення Дата та номерзаписупро відмінудержавноїреєстрації припиненняюридичноїособи,підставадля його внесення Дані проюридичних осіб,правонаступникомяких є зареєстрованаюридичнаособа Дані проюридичних осіб-правонаступників:повне найменуваннята місцезнаходженняюридичних осіб-
 • 4. правонаступників,їх ідентифікаційні коди Місцезнаходженняреєстраційноїсправи Управліннязабезпеченнянадання адміністративних послугРівненської міської ради Дата та номерзаписупро взяття та зняттяз обліку,назвата ідентифікаційнікодиорганівстатистики,Міндоходів, ПенсійногофондуУкраїни, в яких юридична особа перебуває на обліку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: Ідентифікаційнийкодоргану:21680000; Дата взяттяна облік:29.03.2001 ДПI У М.РIВНОМУ ГУ ДФС У РIВНЕНСЬКIЙ ОБЛАСТI: Ідентифікаційнийкодоргану:39550744; Відомості провідомчийреєстр:(дані провзяття на облікяк платника податків); Дата взяттяна облік:30.03.2001; Номервзяття на облік:28-100/1252 ДПI У М.РIВНОМУ ГУ ДФС У РIВНЕНСЬКIЙ ОБЛАСТI: Ідентифікаційнийкодоргану:39550744; Відомості провідомчийреєстр:(дані провзяття на облікяк платникаєдиного внеску); Дата взяттяна облік:25.01.2005; Номервзяття на облік:1717021-7975 Дані органівстатистики проосновний вид економічної діяльності юридичноїособи,визначенийна підставі даних державних статистичних спостереженьвідповіднодо статистичноїметодологіїза підсумкамидіяльності за рік Код КВЕД 42.11 Будівництводорігі автострад Дані прореєстраційнийномерплатникаєдиноговнеску,клас професійногоризикувиробництваплатникаєдиноговнеску за основнимвидом його економічноїдіяльності Дані прореєстраційнийномер платникаєдиноговнеску:1717021- 7975; Дані проклас професійногоризику виробництваплатникаєдиноговнеску за основнимвидом його економічної діяльності:52 Термін,до якогоюридична особаперебуває наоблікув органі Міндоходівза місцемпопередньоїреєстрації,уразі
 • 5. зміни місцезнаходженняюридичноїособи Дата відкриттявиконавчогопровадженнящодоюридичної особи (длянезавершених виконавчих проваджень) Інформаціяпроздійсненнязв'язку з юридичноюособою Телефон1: 0362631030 Телефон2: 0362-642012 Факс: 0362-642015