Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Урок 60 Рівноприскорений прямолінійний рух.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Osnovni ponjattja
Osnovni ponjattja
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 26 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Урок 60 Рівноприскорений прямолінійний рух.pptx (16)

Weitere von ssuser1c1ce9 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Урок 60 Рівноприскорений прямолінійний рух.pptx

 1. 1. УРОК 60 Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення руху
 2. 2. Для чого необхідно вивчати механічний рух? Проблемне питання У 7 класі, ви дізналися про Механічний рух Рівномірний прямолінійний рух
 3. 3. Механічний рух – це зміна з часом положення тіла в просторі відносно інших тіл Повторюємо кінематику Кінематика – це розділ механіки, що вивчає рух тіл і при цьому не розглядає причин, якими цей рух викликаний
 4. 4. Повторюємо кінематику Відносно яких тіл рухаються зображені тіла? Відносно яких тіл вони перебувають у стані спокою? Чому механічний рух називають відносним?
 5. 5. Повторюємо кінематику Матеріальна точка – це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати
 6. 6. Повторюємо кінематику У якому випадку тіла можна вважати матеріальними точками?
 7. 7. Повторюємо кінематику Траєкторія руху – це уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається
 8. 8. Повторюємо кінематику Рух тіл (за формою траєкторії) Прямолінійний Криволінійний
 9. 9. Повторюємо кінематику Шлях – це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії [ 𝑙 ] = м
 10. 10. Повторюємо кінематику Переміщення 𝒔 – напрямлений відрізок прямої, який з’єднує початкове і кінцеве положення тіла
 11. 11. Повторюємо кінематику Рівномірний прямолінійний рух – це механічний рух при якому тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення 𝑣 = 𝑠 𝑡
 12. 12. Прискорення Під час руху швидкість може змінюватися Дуже стрімко Порівняно повільно Як охарактеризувати стрімкість зміни швидкості?
 13. 13. Прискорення 𝜐0 𝜐 𝑎 𝑋 𝑂 Прискорення – це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла 𝑎 = 𝑣 − 𝜐0 𝑡 𝑎 – прискорення руху тіла 𝜐0 – початкова швидкість 𝑣 – швидкість руху тіла через інтервал часу t
 14. 14. Прискорення 𝜐 𝑎 𝑋 𝜐 𝑎 𝑋 𝑎𝑥 = 𝑎 𝑣𝑥 = 𝑣 𝑎𝑥 = −𝑎 𝑣𝑥 = 𝑣 𝑎 = 1 м/с с = 1 м с2 Формула (проекція на ОХ) 𝑎𝑥 = 𝑣𝑥 − 𝑣0𝑥 𝑡 𝑂 𝑂
 15. 15. Прискорення 𝜐1 𝑎1 𝑋 𝜐1 𝑎1 𝑋 𝜐2 𝑎2 𝑋 𝜐2 𝑎2 = 0 𝑋 1 2 3 4 Як змінюється швидкість руху тіла в даний момент часу? 𝑂 𝑂 𝑂
 16. 16. 𝑡 𝑎𝑥 𝑂 𝑡 𝑎𝑥 > 0 𝑎𝑥 = 0 𝑎𝑥 < 0 Рівноприскорений прямолінійний рух Рівноприскорений прямолінійний рух – це рух, під час якого швидкість руху тіла за будь- які рівні інтервали часу змінюється однаково
 17. 17. Миттєва швидкість Миттєва швидкість – це швидкість руху тіла в даний момент часу, швидкість руху в даній точці траєкторії 𝑣 = 𝜐0 + 𝑎𝑡 Формула (проекція на ОХ) 𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥 + 𝑎𝑥𝑡
 18. 18. Формула (проекція на ОХ) 𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥 + 𝑎𝑥𝑡 Миттєва швидкість Визначте початкову швидкість і прискорення руху тіла: 𝑣𝑥 = 20 − 3𝑡 𝑣𝑥 = −10 + 2𝑡
 19. 19. 𝑡 𝑣𝑥 𝑂 𝑣0𝑥 1 2 Прискорення Графіки залежності 𝒗𝒙(𝒕)
 20. 20. Розв'язування задач 1. Швидкість потягу за 20 с збільшилася від 15 м/с до 20 м/с. Яке прискорення потяга?
 21. 21. Розв'язування задач 2. Модуль прискорення автомобіля під час гальмування дорівнює 1,2 м/с2. Якою стане швидкість його руху через 8 с, якщо початкова швидкість руху дорівнює 15 м/с?
 22. 22. Розв'язування задач 3. Мотоцикл, що рухається зі швидкістю 90 км/год, зупиняється перед світлофором. Визначте час гальмування мотоцикла, якщо його прискорення 5 м/с2.
 23. 23. Бесіда за питаннями 1. Який рух називають рівноприскореним прямолінійним? 3. Якою є одиниця прискорення в СІ? 2. Дайте означення прискорення.
 24. 24. Бесіда за питаннями 4. Який вигляд має графік залежності 𝒂𝒙(𝒕) для рівноприскореного прямолінійного руху? 6. Як рухається тіло, якщо напрямок його прискорення збігається з напрямком швидкості руху? 5. Запишіть рівняння залежності 𝒗𝒙(𝒕) для рівноприскореного прямолінійного руху.
 25. 25. Домашнє завдання Опрацювати § 28, Вправа № 28 (2, 3)
 26. 26. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×