Газета "Об'єднання "Самопоміч" 2014

Газета "Об'єднання "Самопоміч" з підсумками 2014 року

ЗАВДАННЯ 2015НОВА СИЛА В ПАРЛАМЕНТІ
В ЄДНОСТІ — СИЛА!
18 (307)
  Хтось з вищих сил все ж тримає під своєю 
опікою  український  народ  і  дає  йому  без-
кінечні шанси на гідне життя в своїй країні. 
Досі  про  українців  говорили,  що  це  народ, 
який  ніколи  не  втрачає  шанс  втратити  чер-
говий  шанс.  Попередні  керівники  держави 
за практично мовчазної згоди народу — нас з 
вами, створили на прекрасній багатій україн-
ській землі, яка знаходиться в центрі Європи, 
найбагатшому  континенті  світу,  страшну  по-
твору — машину з грабунку країни, де люди-
на — ніхто, а злодій, що її грабує — господар 
життя.
  Бандити  настільки  звикли  до  пасивності 
людей,  що  втратили  відчуття  реальності  і 
перейшли  межу  терпіння  народу.  Українці 
повстали! Це відчуття втратили і в Москві, де 
були впевнені, що зможуть з наскоку добити 
країну, в якій вони роками насаджували свою 
агентуру, купували депутатів і міністрів пачка-
ми,  запудрювали  мізки  мільйонам  українців 
своєю пропагандою. А українці стали до бою з 
агресором, з однією з найбільших армій світу!
  2014  рік,  мабуть,  найдраматичніший 
в українській історії з часів Другої світової 
війни.  Народ  ціною  неймовірних  зусиль 
і  страшних  втрат  заявив  на  весь  світ,  що 
українці заслуговують на свою землю. Тепер 
це треба довести важкою працею і готовні-
стю змінюватись.
  Об’єднання  «Самопоміч»  вдячне  усім 
українцям,  які  повірили  в  нас  у  2014  році, 
долучились до нашого руху, почали створю-
вати осередки в своїх містах і селах, голо-
сували  за  нас  на  парламентських  виборах, 
допомагали  під  час  виборчої  кампанії.  Ми 
прийшли в парламент, щоби продовжити Ре-
волюцію Гідності революцією ефективності 
у  владі.  Щоби  країна  нарешті  використала 
свій шанс, який нам вкотре дала історія.
В критичній ситуації важливо, аби кожен ро-
бив добре те, що може - був на своєму місці. В 
2014 році для мене було кілька пріоритетів. 
По-перше, надзвичайно важливим був поря-
док і стабільність у Львові. В час революції це 
Після виборів парламент оновився на 56% відсотків. У фракції Самопомочі - 32 депутати і, на-
гадаємо, жодного колишнього нардепа. Їхня ціль – відродити в Україні справжній парламента-
ризм, коли депутати ВАЖКО ПРАЦЮЮТЬ над рішеннями, законами.
Про перший місяць роботи в парламенті, перші досягнення – в інтерв’ю із головою фракції «Са-
мопоміч» Олегом Березюком та заступницею Голови Верховної Ради Оксаною Сироїд. 
був тил повстання – до нас їхали поранені, 
переслідувані  спецорганами,  від  нас  йшла 
допомога грішми, матеріалами. На Львів ди-
вились з особливою надією. По-друге, треба 
було готувати нових людей у владу. Старі ка-
дри в парламенті, уряді треба кимось замі-
няти. «Самопоміч» стала тим осередком, яка 
об’єднала нових, порядних, професійних лю-
дей. Доля зробила їх політиками. На 2015 рік 
завдання є не менш складними. Попри різні 
пропозиції,  я  маю  намір  до  кінця  каденції 
виконувати свої обов’язки мера Львова. Але 
ті речі, за які буде боротись фракція «Само-
помочі» у Верховній Раді, мають допомагати 
не лише Львову. Наше завдання – повернути 
українським  містам  і  селам  повноваження 
та гроші, дати їм можливість бути сильними 
та успішними. Звичайно, самих повноважень 
недостатньо. Потрібні люди, які вдало їх ви-
користають для громади. Пошук і об’єднання 
таких людей – завдання «Самопомочі». Я ба-
жаю нам усім в Новому році Перемоги, Сили 
духу та Успіху! Україна на це заслужила!
Андрій Садовий, міський голова Львова,
лідер Об’єднання «Самопоміч»
МИ ПРИЙШЛИ В ПАРЛАМЕНТ,
ЩОБИ ПРОДОВЖИТИ РЕВОЛЮ-
ЦІЮ ГІДНОСТІ РЕВОЛЮЦІЄЮ
ЕФЕКТИВНОСТІ У ВЛАДІ
Фото: Максим Баландюх
29 ГРУДНЯ 2014 РОКУ
У РАДІ ВИ ПРАЦЮЄТЕ ТРОХИ БІЛЬШЕ
МІСЯЦЯ. ВАШІ ВРАЖЕННЯ?
Дуже  відчутно  те,  що  за  минулі  10  років 
остаточно і, боюся сказати, навіть безповорот-
но  зруйнована  парламентська  гілка  влади.  З 
2004  року  до  сьогоднішнього  дня  парламен-
ту  в Україні  не  існувало. Депутати  натискали 
кнопки за «протискання» лобістських законів.
Законів, які руйнували державу, економіку, вій-
сько,  державні  органи  управління.  А  резуль-
тат — те, що ми маємо сьогодні: війну, втрату 
території, відсутність інституцій управління.
    На жаль, я і багато людей дізналися про 
це декілька місяців тому. Ніхто нікому раніше 
не говорив, що парламенту не існує. 
ЩО ТАКЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ?
Якісний парламентаризм — це якісні закони, 
які відповідають відносинам, що існують в су-
спільстві на даний момент і розвивають його.
  Депутати —  це  якісне  представництво  лю-
дей.  Депутат  має  бути  представником  свого 
суспільства,  він  має  жити  в  ньому.  Більшість 
депутатів  не  живуть  в  суспільстві,  вони  жи-
вуть  поза  межами  або  над  ним.  У  кращому 
випадку  —  будинок-машина-парламент.  Пар-
ламент-будинок-машина.  Я  би  сказав,  80% 
депутатського корпусу так жило.
АЛЕ ВІДБУЛАСЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ…
Це повстання людей проти неякісного управ-
ління державою. У тому числі, проти парламенту, 
який не управляв державою, а управляв актива-
ми і пасивами декількох людей в країні.
  А  що  сталося?  В  парламенті  не  стало  ко-
муністів.  І  в  парламенті  з’явилося  близько 
50–60  людей,  які  є  представниками  зовсім 
іншого середовища. Середовища середнього 
і малого бізнесу, громадських організацій, са-
моврядних структур, в тому числі, військових. 
Серед них 32 особи — представники фракції 
«Самопоміч»,  які  зараз  насправді  є  тією  си-
лою людей, що вносить добрий стиль в функ-
ціонування парламенту. Ми члени коаліції.
ПРО КОАЛІЦІЮ. ОДНІ НАПОЛЯГАЛИ, ЩО
ДАВАЙТЕ ВЖЕ ШВИДШЕ ЇЇ ГОТУЙТЕ. ІНШІ —
НАВІЩО ПОСПІШАТИ, ЦЕ МАЄ БУТИ ЯКІСНО.
ВЕРХОВНА РАДА ЗСЕРЕДИНИ…
От  я  зайшла  в  цей  кабінет.  Почалося  з 
того, що я сказала: «Тут не має бути жодного 
подарунка, мене не треба возити на мерсе-
десі, мені не потрібна державна охорона, ми 
не будемо розсилати грамоти з нагоди дня 
електрика,  сантехніка,  бо  це  радянська  си-
стема. 
ВИ РАНІШЕ ВЖЕ ПРАЦЮВАЛИ В РАДІ. ЩО
ЗМІНИЛОСЯ МАЙЖЕ ЗА 20 РОКІВ?
В  1996-му,  коли  я  прийшла  працювати 
помічником  народного  депутата,  то  був  та-
кий «золотий» період: ми прийняли Консти-
туцію, було піднесення. Почало розвиватися 
законодавство,  кодекси  почали  приймати, 
проводили ґрунтовні засідання Комітетів. Це 
був розквіт парламентаризму.
  Із  прийняттям  змін  до  Конституції 
в 2004 році, це все почало сходити нанівець. 
Вся  парламентська  робота  пішла  «під  ки-
лим».  
ЧИ ВДАЛОСЯ СТАТИ ТІЄЮ НОВОЮ СИЛОЮ
В ПАРЛАМЕНТІ?
  Я  відчуваю,  що  ми  є  таким  «двигунцем». 
Почали  з того,  що  «виколупали»  підготовку 
коаліційної угоди з-під «килима» і «поклали» 
цей процес «на стіл», навчили людей говори-
ти, шукати компроміси.
  Ця  наполегливість  наша,  вона  є  дуже  но-
вою для українського парламенту останньо-
го десятиліття.
  Ми зараз багато працюємо, аби повністю 
відновити законодавчий процес, щоби була 
повноцінна праця в комітетах. Треба повер-
нути  депутатів  до  ВАЖКОЇ  РОБОТИ. Мені 
здається,  коли  ми  повернемо  депутатів 
до важкої роботи, до публічної відповідаль-
ності,  обмеживши  депутатську  недотор-
каність,  елітарність  депутатства  суттєво  об-
межиться.
ЧОГО ВДАЛОСЯ ДОСЯГНУТИ ЗА ПЕРШИЙ
МІСЯЦЬ РОБОТИ?
Зареєстрований  Закон  «Про  судоустрій  і 
статус суддів». Я з цим йшла до парламенту. 
Я цим опікувалася 10 років. 
  Але  це  лише  зареєстрований  законопро-
ект. Ще треба пройти весь шлях. І в комітетах 
обговорити, і публічні обговорення провести, 
і якість закону зберегти.
  Оскільки так  сталося,  що  я —  віце-спікер, 
у цій роботі бачу нові виклики і можливості. 
Я  б  хотіла  забезпечити  оновлення  апарату 
ВОЛОНТЕРИ КАМПАНІЇ З БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ «БЕЗПЕЧНЕ МІСТО»
НАВЧАЮТЬ ДІТЕЙ ЯК БЕЗПЕЧНО ПЕРЕХОДИТИ ЧЕРЕЗ ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД
ВНАСЛІДОК ЩОРІЧНИХ «ЯРМАРКІВ СПОРТУ» КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У ЛЬВІВСЬКИХ
СЕКЦІЯХ ЗРОСЛА НА ТРЕТИНУ
ТЕСТ НА ЧЕСНІСТЬ. ДЕПУТАТИ ФРАКЦІЇ «САМОПОМІЧ» В КИЇВРАДІ, ЯК І ОБІ-
ЦЯЛИ, ПРОЙШЛИ ПЕРЕВІРКУ НА  ДЕТЕКТОРІ БРЕХНІ. ДЕПУТАТІВ ПЕРЕВІРЯ-
ЛИ, ЧИ ПОРУШУВАЛИ ВОНИ ЗАКОН «ПРО КОРУПЦІЮ». НЕПРАВДИВИХ ВІД-
ПОВІДЕЙ ПОЛІГРАФ НЕ  ВИЯВИВ, ВОНИ НІКОЛИ НЕ  ЗЛОВЖИВАЛИ СВОЇМИ
ПОВНОВАЖЕННЯМИ, НЕ ВИМАГАЛИ ТА НЕ БРАЛИ ХАБАРІВ, НЕ ПРИТЯГАЛИСЬ
ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВИЙШЛО ЯКІСНО?
У парламенті вперше за всі роки існування 
сформувалася  демократична  коаліція.  Впер-
ше за всі роки незажності — в парламенті де-
мократична  коаліція  конституційної  більшо-
сті. Теоретично ми можемо приймати будь-які 
закони. 
  Сьогодні, кого би з членів коаліції не спита-
ли про коаліційну угоду, він буде говорити, що 
це дуже добрий документ, такого ще не було. 
Справжня угода, яка нагадує німецьку.
  Як вона народжувалася? Коли ми прийшли 
в парламент — нові люди, і сказали, давайте, 
сідаємо і пишемо коаліційну угоду, то нам від-
повіли зверхньо, мовляв, ви собі пишіть, а там 
нагорі все вирішать. Ми спитали, вибачте, а де 
у  вас  верх?  Нам  не  могли  відповісти  на  це 
питання. Для  нас  законодавча  гілка  влади — 
«верх» — це кожен депутат Верховної Ради. І 
ми почали працювати. І справді, за два тижні 
роботи ми зробили якісний документ. Він ліг 
в основу програми уряду.
ВИ ДУЖЕ КРИТИЧНО ВИСЛОВЛЮЄТЕСЯ З
ПРИВОДУ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ 2015. ВІН
НАСПРАВДІ НАСТІЛЬКИ НЕПРОФЕСІЙНИЙ?
У  бюджеті  є  принципове  питання —  його 
наповнення.  Де  брати  гроші,  щоб  платити 
зарплати  вчителям,  медсестрам,  лікарям.  Де 
їх брати? Є два шляхи. Це обкладання подат-
ками всіх і вся. Підняття їх. А інший варіант — 
обкладання податками такі галузі економіки, 
які в нас в країні є монопольно-олігархічни-
ми: це нафто- і газовидобування, руда, хімія 
та інші галузі, які ніколи не мали адекватного 
оподаткування  і  всі  надприбутки  300–400–
500% просто виводили в приватні дивіденди. 
І з них не платили податків. Приблизно — це 
до 100 мільярдів гривень щороку, що є трети-
ною держбюджету України. При наявності цих 
податків ці люди все одно будуть заробляти. 
Просто  їх  заробіток  буде  не  300%,  а  100%. 
Хіба це погано? Це дуже добре.
ЗА «САМОПОМІЧ» ПРОГОЛОСУВАЛИ МАЙЖЕ
13% УКРАЇНЦІВ. ХТО ЦІ ЛЮДИ?
Партія «Самопоміч» має виваженого виборця, 
який сам себе зробив, але якому заважає держа-
ва. А треба зробити так, щоб вона не заважала. 
БУЛО 400 ДЕПУТАТІВ, ЯКИМИ КЕРУВАЛИ 5–6 ОСІБ, А ДЕПУТАТИ
НАТИСКАЛИ КНОПКИ ЗА «ПРОТИСКАННЯ» ЛОБІСТСЬКИХ ЗАКОНІВ
МИ ГОТОВІ ГОЛОСУВАТИ ЗА ЗАКОНИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ ДЕРЖАВУ КРАЩОЮ, І МИ
НЕ ГОТОВІ ГОЛОСУВАТИ ЗА ЗАКОНИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ ДЕРЖАВУ ГІРШОЮ
ДЕСЯТИЛІТТЯ ВАЖКОЇ ПРАЦІ СОТЕНЬ НЕБАЙДУЖИХ ЛЮДЕЙ, ТИСЯЧІ ВОЛОНТЕ-
РІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ – ЦЕ РЕЦЕПТ УСПІХУ «САМОПОМОЧІ» У ЛЬВОВІ
Верховної Ради.
  Апарат сьогодні складається з трьох кате-
горій  людей.  Перша —  надзвичайно  добро-
совісні  люди,  які  зберегли  кращі  традиції 
державної служби. Їх треба леліяти і берегти. 
Тому що у всіх інших органах державної вла-
ди ті традиції зруйновані. Апарат ВР — єдине 
місце, де вижила інституційна пам’ять. Я зна-
ла це завжди.
  Друга  категорія  —  люди,  яким  байдуже 
на  кого  працювати.  Вони  не  мають  патріо-
тизму. Я їх називаю тими, хто попередньому 
режиму патрони подавав. Вислужувалися.
  І третя частина — це заведені сюди люди 
попереднім режимом. Часто, підозрюю, вони 
працювали  на  користь  Росії,  держави-агре-
сора.  Тому  ми  не  можемо  обійти  реформу 
апарату.  Від  ефективності  цих  людей  зале-
жить якість роботи самого парламенту.
  Час перейти з друкованих тонн документів 
на  документи  в  електронному  вигляді.  Час 
обладнати  приміщення  електронною  про-
пускною  системою,  щоб  на  кожному  вході 
не було по 20 охоронців. 
  І  ще  один  виклик,  важливий  -  віднови-
ти  парламентаризм:  законодавчі  процеси  і 
контрольні повноваження парламенту.
  Парламент підніметься з колін, відчує що 
таке  парламентська  гідність  після  того,  як 
зрозуміє, які в нього є повноваження, і що 
він повинен робити.
ЯК ФРАКЦІЯ ПОЧУВАЄТЬСЯ В КОАЛІЦІЇ?
Всі  одне  до  одного  приглядаються.  Ми 
невеличка фракція, але дуже значуща.
  Думаю,  парламент  вже  неодноразо-
во  бентежили  наші  принципові  позиції. 
Наприклад,  коли  готувалася  коаліцій-
на  угода,  ми  принципово  відстоювали 
те,  щоби  не  було  надто  формалізовано-
го  підтвердження  з  боку  міністрів  своїх 
обов’язків.  І  зараз  ми  принципово  стояли 
на тому, щоби закон про РНБО був прийня-
тий лише тоді, коли він відповідатиме Кон-
ституції, хоча це був законопроект Прези-
дента. Водночас, ми так само сказали, що 
повністю  підтримуємо  позицію  Прези-
дента щодо позаблокового статусу. Думаю, 
багатьох  така  позиція  бентежить.  Вони 
звикли, що ти мусиш бути на чиємусь боці. 
А те,  що ти  мусиш  бути  на  боці  Конститу-
ції, на боці інтересів держави, просто бути 
добросовісним у своїх намірах, а не діяти 
в чиїхось персональних інтересах — це но-
винка для цього парламенту.
Віра Прохира
Світлана Блінова
ЩЕ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ПІД ПАТРОНАТОМ
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКО-
ГО У  ЛЬВОВІ З’ЯВИЛОСЯ ТОВАРИСТВО
«САМОПОМІЧ». У  2004-МУ  ЛЬВІВ’ЯНИ,
ПЕРЕЙНЯВШИ ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСА-
ДИ МИНУЛИХ ПОКОЛІНЬ, ВІДНОВИЛИ
«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ». З ТОГО ЧАСУ
ЖИТТЯ У  МІСТІ КАРДИНАЛЬНО ЗМІНИЛО-
СЯ, ТОЖ СЬОГОДНІ МЕШКАНЦІ  ЛЬВОВА
НАВІТЬ НЕ УЯВЛЯЮТЬ, ЯК БИ ВИГЛЯДАЛО
МІСТО БЕЗ ЦІЄЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
  Десятиліття  важкої  праці  сотень  небайду-
жих людей, тисячі волонтерів та громадських 
активістів — це рецепт успіху «Самопомочі» 
у  Львові.  У  2004  р.  організація  налічувала 
кілька працівників: один юрист, журналіст та 
консультант на гарячій лінії. Однак за корот-
кий час об’єднання почало надавати реальну 
допомогу городянам, і кількість прихильників 
та волонтерів зросла.
  В офісі «Самопомочі» щодня кипить робота. 
Це своєрідний «вулик», працелюбний колек-
тив, який щиро любить рідний Львів. Тут щод-
ня обговорюються важливі питання: де і що 
потребує вирішення. Як результат — чимало 
проблем у місті подолано.
  «До  нас  може  прийти  кожен  охочий.  Пра-
цівник на рецепції порадить, до кого і у який 
із  відділів  краще  звернутися.  Також  працю-
ють  гаряча  телефонна  лінія  та  електронна 
пошта, куди надходять запити від львів’ян», — 
розповідає керівник «Об’єднання «Самопоміч» 
у Львові Андрій Шевців.
  Далі запит скеровується у відповідний від-
діл організації. У юридичному відділі юристи 
надають  правову  допомогу,  рекомендації  і 
роз’яснення  людям,  які  звертаються.  Також 
працює  відділ  роботи  з  мешканцями,  де 
вирішуються житлові й комунальні проблеми. 
Маємо відділ соціально-культурних програм 
та здорового способу життя. Загально-органі-
заційний відділ аналізує усі звернення, події, 
що відбуваються у місті, підтримує комуніка-
ції  із  міською,  обласною  владою та  іншими 
державними органами. Медіа-відділ створює 
програми на радіо та телебаченні, водночас 
функціонують  сайт та  сторінки  у  соціальних 
мережах.
  Та все ж, рушійна сила «Самопомочі» — во-
лонтери,  які  понад  усе  прагнуть  розвитку 
рідного  міста.  «Щороку  з  нами  співпрацює 
велика кількість добровольців, як дорослі, так 
школярі і студенти, які долучаються до проек-
тів об’єднання. Завдяки цьому вони отримують 
досвід, а найсумлінніші — хорошу характери-
стику. Назагал «Самопоміч» у Львові — це така 
собі модель міста, адже у нас опрацьовуються 
різні напрями діяльності міської господарки: 
інфраструктура, соціальна робота, гуманітар-
на сфера, спорт, здоров’я. Відтак, ми постійно 
реалізовуємо необхідні для міста кампанії і 
заходи», — додає Андрій Шевців.
  Поза  тим,  триває  й  активно  розвиваєть-
ся  кампанія  «Безпечне  місто».  Поштовхом 
до  цього  проекту  стала  сумна  статистика 
ДАІ,  яка  продемонструвала  критичну  ситуа-
цію на дорогах Львова. Зокрема, підлітковий 
травматизм, високу смертність серед молоді 
через  власну  необережність  на  дорозі  або 
порушення  правил  дорожнього  руху  водія-
ми. Якраз тому у серпні 2013 року стартува-
ла кампанія із безпеки на дорозі «Безпечне 
місто». До нас долучилися волонтери із педа-
гогічного коледжу, велосипедисти та майбутні 
фахівці із безпеки на дорозі. Торік відбулося 
250 тренінгів у 90 школах міста, у яких взяли 
участь  8  тисяч  першокласників.  Цього  року 
планка ще вища — плануємо охопити 16 ти-
сяч школярів.
  «Нині  ми  починаємо  наполегливіше  пра-
цювати  над  програмами  «Відповідальне  мі-
сто» (відповідальна один перед одним грома-
да, турбота про дітей-сиріт, літніх людей, осіб 
із  обмеженими  можливостями) та  «Здорове 
місто» (промоція здорового способу життя і 
спорту)», — наголошує керівник «Самопомочі» 
у Львові.
  «Об’єднання  «Самопоміч»  на  всеукраїн-
ському  рівні  наголосило  на  тому,  що  країні 
необхідні  негайні  вибори  до  місцевих  рад. 
Через  парламентські  вибори  відбулося  част-
кове  перезавантаження  центральної  влади, 
проте  багато  міст  залишаються  без  міських 
голів, а склад депутатів міських та обласних 
рад не влаштовує мешканців та громаду за-
галом.
  «Якщо львів’яни підтримають «Самопоміч» 
на виборах до міської ради, то ми матимемо 
більше  можливостей  для  розбудови  інфра-
структури,  вирішення  комунальних  проблем, 
розвитку  гуманітарної  сфери,  правильного 
поводження із майном міста. Вся комунальна 
власність, майно та земля мають працювати 
для  громади  —  на  інфраструктуру,  будівни-
цтво  дитячих  садків,  ремонт  лікарень,  шкіл 
та на розвиток міста в цілому», — наголошує 
Андрій Шевців.
  Отож, львівська «Самопоміч» і надалі буде 
запрошувати  добрих  людей  до  роботи.  Ко-
лектив переконаний, що в 2015-му вдасться
перевершити цьогорічні результати.
Анастасія Онопрійчук
  У грудні фракція «Об’єднання «Самопоміч» 
в Київраді звітувала за 200 днів своєї роботи.
  «Ми за цей час побачили, що ця система і 
методи — добре збережені продукти мину-
лої епохи. Ми знаємо, що в киян закінчилося 
терпіння. Знаємо, бо самі не перестаємо бути 
киянами», —  каже  керівник  фракції  «Само-
поміч» в Київраді Сергій Гусовський.
  За  200  днів  5  депутатів  «Самопом-
очі»  встигли  багато.  Зокрема,  за  успіш-
ним  львівським  досвідом  в  Київраді 
проголосували за основу рішення «Про об-
меження  реалізації  алкогольних,  слабоал-
когольних напоїв та пива на території міста 
Києва» у нічний час.
  Також  вже  створюється  Центр  правової 
допомоги  учасникам  антитерористичної 
операції та членам їхніх сімей.
  Дуже цікавим процесом стало проведення 
аудиту  роботи  Київської  міської  державної 
адміністрації  за  третій  квартал  2014  року. 
Результати  аудиту  оприлюднили  на  офіцій-
ному веб-сайті КМДА і вони виявилися дуже 
невтішними, відтак звільнили кілька десятків 
працівників КМДА.
  Що  стосується  освіти,  запустили  освітній 
проект для дітей та молоді SmartStart: дітям 
викладають  в  цікавій  формі  точні  науки — 
фізику,  математику,  хімію,  біологію,  астро-
номію, а також правознавство. Відкрито два 
тренінг-центри  для  молоді,  де  проводяться 
бізнес-заняття,  психологічні  практики  та 
лекції на соціальні теми.
  Не дивлячись на значний супротив, прий-
нято  рішення  Київради  про  створення  ко-
мунального навчального закладу «Навчаль-
но-виховний  комплекс  №  141  «Освітні 
ресурси та технологічний тренінг»,  завдяки 
якому 1300 дітей Києва матимуть змогу на-
вчатися на якісно новому освітньому рівні.
Що  стосується  розвитку  транспорту  —  за-
вершено  перший  етап  реалізації  проек-
ту  виділення  окремої  транспортної  смуги 
на Троєщину  для  громадського  транспорту.
Окрім  того,  представники  фракції  разом  з 
експертами  та  активістами  розпочали  про-
ектом у сфері паркування.
  І,  звісно,  одне  з  важливих  досягнень  — 
створено  комісію  Київської  міської  ради 
із  забезпечення  реалізації  житлових  прав 
мешканців гуртожитків.
  «Недостатньо трішки зменшити корупцію, 
підвищити  ефективність,  зробити  прозорі-
шими процеси прийняття рішень. У Києва є 
все, аби стати успішним містом. Досить на-
півкроків!  Треба  докорінно  змінити  систе-
му», — підсумовує Гусовський.
  Сьогодні є дуже важливим напрацювання
стратегії щодо посилення ролі України в світі.
  На прикладі анексії Криму ми побачили, що
проблема України —це світова проблема.
  Зараз триває пошук нової парадигми ро-
звитку світу,куди ми будемо рухатися.І на при-
кладі України якраз можна знайти відповіді
на ряд питань.
  Після виборів, крім зустрічей з виборцями
в Полтаві та на Львівщині, я вже тричі була
у Вашингтоні і двічі в Брюсселі. І спільними
зусиллями української діаспори, українських
політиків, наших союзників у Вашингтоні був
прийнятий дуже важливий документ в США —
«Акт про підтримку свободи в Україні», який
підписав Обама.
  Україна — велика, гарна і багата держава,
але живемо ми так жалюгідно. Ми всі запи-
туємо себе, чому. Відповідь —більшість наших
чиновників — «професіонали» світового рівня
у сенсі розкрадання грошей. Як тільки ми усу-
немо корупцію до рівня розвинених країн —
Україна просто розквітне. Перше, треба, щоб
кожен з нас відмовився від участі в корупції.
Друге,треба обрати лідерами держави людей,
які ненавидять корупцію.І,третє, —запровади-
ти електронне врядування,коли немає контак-
ту чиновник-громадянин. Четверте, запустити
правоохоронні органи, які за корупцію будуть
просто саджати в тюрму. І, останнє — запро-
вадити ефективний контроль за оподатку-
ванням, доходами і статками всіх державних
службовців.
  У коаліційній угоді ми подали перелік за-
конів, які необхідно прийняти чи в які внести
зміни (більше 60 законів). Ми постійно моніто-
римо, які законодавчі зміни потрібні для АТО.
Ми постійно працюємо, аби отримати сильну
міжнародну підтримку.
  Ми вважаємо,що на фронтмаютьйти добро-
вольці,а люди,які потрібні в тилуабо не хочуть
воювати — краще дати їм змогу офіційно за-
платити кошти в спеціальний фонд, які підуть
на соціальне забезпечення солдат та їх сімей.
В іншому випадку — ці кошти йдуть на хабарі
у військкоматі.
  Треба звільняти тимчасово окуповані те-
риторії.Треба закінчити війну із найменши-
ми втратами.
  Гроші і влада мають бути на місцях, у гро-
мади. Для цього треба: змінити Конституцію
України, Бюджетний Кодекс, Податковий Ко-
декс,Закони України «Про об’єднання громад»,
«Про регіональну політику», «Про комунальні
послуги», «Про держархбудконтроль», «Про
об’єднання багатоквартирних будинків». Це
буде важко.
  Українці після революції змінилися і дума-
ють, що влада змінилася. Але зараз на місцях
у радах — 2/3 людей, які руйнують міста. Міс-
цеві вибори є необхідні вже і тепер. Ми вва-
жаємо,що вибори навесні є необхідні для того,
щоб зберегти стабільністьі розвиток в державі.
Сильні міста і села збудують сильну державу.
МІЖНАРОДНА
СПІВПРАЦЯ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ВЛАДИ
економіка
країни
ОСВІТАІНФОРМАТИЗАЦІЯ
КРАЇНИ
ОБОРОНОЗДАтНІСТЬ
КРАЇНИ
ЄГОР СОБОЛЄВ
ГАННА ГОПКО ВІКТОРІЯ ВОЙЦІЦЬКА
ОЛЕГ БЕРЕЗЮК
ОЛЕКСАНДР ДАНЧЕНКО ОЛЕКСІЙ СКРИПНИК
СЕМЕН СЕМЕНЧЕНКО
Голова Комітету з питань
запобігання та протидії корупції
Голова Комітету у закордонних справах Секретар Комітету з питань паливно-енерге-
тичного комплексу, ядерної політики
та ядерної безпеки
Голова фракції «Самопоміч» у Верховній
Раді України
Голова Комітету інформатизації
та зв’язку
Заступник голови Комітету з питань
науки і освіти
Перший заступник голови Комітету з
питань національної безпеки і оборони
  У нас залишилися органи місцевого са-
моврядування і, великою мірою, суди після
попереднього режиму. Через надмірний тиск
держави на права громадян ми маємо сьо-
годні війну.
  Відомий факт, що значна частина суддів
служать Росії. Юридично звільнити їх немож-
ливо. Їх треба вивести із системи і зробити
так, щоб вони не змогли поновитися на по-
садах.Треба звільнити суддів від політичного
впливу, щоб їх не призначали Президент чи
Верховна Рада. Ну і нарешті, скасувати недо-
торканність депутатів. Аби все це зробити —
треба внести зміни до Конституції.
КОНСТИТУЦІЯ
ОКСАНА СИРОЇД
Заступниця Голови
Верховної Ради України
  Перехід до економіки знань можливий
тільки з допомогою переходу до інформацій-
но-комунікаційних технологій.
  Ми вже маємо деякі результати: вперше
за 24‑річну історію України був створений
комітет Верховної Ради, який повністю охо-
плює цю галузь.Ми нарешті «дотиснули» Каб-
мін,аби провести тендер на частоти 3G зв’язку.
Це плацдарм для розвитку інформаційно-ко-
мунікаційних технологій. І, звичайно, час вже
запроваджувати 4G, що стане базою для ро-
звитку електронного врядування, електрон-
них закупівель, високих технологій, освіти, що
призведе до зменшення корупції.
  В Україні дуже багато талановитих і розум-
них людей. Саме тому — освіта один із найваж-
ливіших пріоритетів. Перше, необхідно зробити
освітуефективнішоюта зупинити її профанацію.
  Якісні, сильні університети, школи — треба
розвивати,а неефективні —абозакривати,або
реформувати. Друге, впроваджувати інновації
в освіту. Наступне — час розвивати українську
науку, її необхідно інтегрувати в наукове поле
Європи. Четверте, варто запровадити гранти і
конкурси для дослідників.
  В Україні знищено інтелектуальний ліфт.
Краще життя в того, хто хитріший.Але талано-
виті, розумні, працьовиті українці мають мати
нарешті добрий рівень життя.
  Наступний рік має стати роком відчутного
розвитку малого і середнього бізнесу.Ми буде-
мо працювати над тим, аби створити такі умо-
ви, щоб люди нарешті могли реалізувати свої
ідеї в бізнесі та спокійно працювати.Щоб вони
не боялися податківців ті інших перевірок.
  Україні потрібен потужний середній клас.
  Окрім цього, час олігархів пройшов. Вони
в свій час за копійки викупили активи,які були
напрацьовані нашими попередніми поколін-
нями, а тепер на цьому заробляють мільйони.
Час за це платити. Вони мають сплачувати по-
датки в Україні,а не виводити гроші закордон
і купувати маєтки там.
  Час відновити справедливість.
Головний редактор:
Блінова С.М.
Відповідальний за випуск:
Білнова С.М.
Журналісти:
Володимир Дедишин
Анастасія Онопрійчук
Віра Прохира
Світлана Блінова
Літературний редактор:
Лариса Дедишин
Засновник:
Підприємтсво «Інститут
розвитку міста»
Дизайн та верстка:
Марина Ладжун
Видавець:
Громадська
«Об’єднання «Самопоміч»
Тижневик. Розповсюджується безкоштовно.
Реєстраційне свідоцтво: КВ №9749 від 7.04.2005.
Передплатний індекс 94749
Адреса редакції: м. Львів, вул. Сахарова, 42
тел: 0 800 21 01 01
Друкарня: ФОП Красниця Т. В.
м. Тернопіль.
тираж 437 000 екз., замовлення №826

Recomendados

Газета Самопоміч - №2/2015 von
Газета Самопоміч - №2/2015Газета Самопоміч - №2/2015
Газета Самопоміч - №2/2015Михайло Дяків
704 views3 Folien
Газета Самопоміч #23 von
Газета Самопоміч #23Газета Самопоміч #23
Газета Самопоміч #23Михайло Дяків
1.1K views3 Folien
Презентація медіафорум von
Презентація медіафорумПрезентація медіафорум
Презентація медіафорумМихайло Дяків
947 views10 Folien
Blyskavka che #2 von
Blyskavka che #2Blyskavka che #2
Blyskavka che #2Oporacv
525 views4 Folien
РЕКОМЕНДАЦІЇ НАРОДНИМ ДЕПУТАТАМ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ З ВИБОРЦЯМИ В ХОДІ ЗВІТУВАННЯ... von
РЕКОМЕНДАЦІЇ НАРОДНИМ ДЕПУТАТАМ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ З ВИБОРЦЯМИ В ХОДІ ЗВІТУВАННЯ...РЕКОМЕНДАЦІЇ НАРОДНИМ ДЕПУТАТАМ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ З ВИБОРЦЯМИ В ХОДІ ЗВІТУВАННЯ...
РЕКОМЕНДАЦІЇ НАРОДНИМ ДЕПУТАТАМ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ З ВИБОРЦЯМИ В ХОДІ ЗВІТУВАННЯ...Ярина Клос
32.3K views58 Folien
Євромайдан von
ЄвромайданЄвромайдан
ЄвромайданIgor Glyaih
2.1K views6 Folien

Más contenido relacionado

Más de Михайло Дяків

Львівський медіафорум von
Львівський медіафорумЛьвівський медіафорум
Львівський медіафорумМихайло Дяків
836 views12 Folien
Conflict in Media and Media in Conflict von
Conflict in Media and Media in ConflictConflict in Media and Media in Conflict
Conflict in Media and Media in ConflictМихайло Дяків
1.5K views8 Folien
Конфлікт в медіа і Медіа в конфлікті von
Конфлікт в медіа і Медіа в конфліктіКонфлікт в медіа і Медіа в конфлікті
Конфлікт в медіа і Медіа в конфліктіМихайло Дяків
9.6K views68 Folien
Газета Самопоміч №22 (311) von
Газета Самопоміч №22 (311)Газета Самопоміч №22 (311)
Газета Самопоміч №22 (311)Михайло Дяків
1.1K views3 Folien
Газета "Об'єднання "Самопоміч" von
Газета "Об'єднання "Самопоміч"Газета "Об'єднання "Самопоміч"
Газета "Об'єднання "Самопоміч"Михайло Дяків
1.9K views3 Folien
Газета "Об'єднання "Самопоміч" von
Газета "Об'єднання "Самопоміч"Газета "Об'єднання "Самопоміч"
Газета "Об'єднання "Самопоміч"Михайло Дяків
2K views3 Folien

Más de Михайло Дяків(20)

"Об'єднання "Самопоміч": 100 днів в Київраді von Михайло Дяків
"Об'єднання "Самопоміч": 100 днів в Київраді"Об'єднання "Самопоміч": 100 днів в Київраді
"Об'єднання "Самопоміч": 100 днів в Київраді
Міжнародна діяльність пласту: огляд 2013 року von Михайло Дяків
Міжнародна діяльність пласту: огляд 2013 рокуМіжнародна діяльність пласту: огляд 2013 року
Міжнародна діяльність пласту: огляд 2013 року

Газета "Об'єднання "Самопоміч" 2014

  • 1. ЗАВДАННЯ 2015НОВА СИЛА В ПАРЛАМЕНТІ В ЄДНОСТІ — СИЛА! 18 (307)   Хтось з вищих сил все ж тримає під своєю  опікою  український  народ  і  дає  йому  без- кінечні шанси на гідне життя в своїй країні.  Досі  про  українців  говорили,  що  це  народ,  який  ніколи  не  втрачає  шанс  втратити  чер- говий  шанс.  Попередні  керівники  держави  за практично мовчазної згоди народу — нас з  вами, створили на прекрасній багатій україн- ській землі, яка знаходиться в центрі Європи,  найбагатшому  континенті  світу,  страшну  по- твору — машину з грабунку країни, де люди- на — ніхто, а злодій, що її грабує — господар  життя.   Бандити  настільки  звикли  до  пасивності  людей,  що  втратили  відчуття  реальності  і  перейшли  межу  терпіння  народу.  Українці  повстали! Це відчуття втратили і в Москві, де  були впевнені, що зможуть з наскоку добити  країну, в якій вони роками насаджували свою  агентуру, купували депутатів і міністрів пачка- ми,  запудрювали  мізки  мільйонам  українців  своєю пропагандою. А українці стали до бою з  агресором, з однією з найбільших армій світу!   2014  рік,  мабуть,  найдраматичніший  в українській історії з часів Другої світової  війни.  Народ  ціною  неймовірних  зусиль  і  страшних  втрат  заявив  на  весь  світ,  що  українці заслуговують на свою землю. Тепер  це треба довести важкою працею і готовні- стю змінюватись.   Об’єднання  «Самопоміч»  вдячне  усім  українцям,  які  повірили  в  нас  у  2014  році,  долучились до нашого руху, почали створю- вати осередки в своїх містах і селах, голо- сували  за  нас  на  парламентських  виборах,  допомагали  під  час  виборчої  кампанії.  Ми  прийшли в парламент, щоби продовжити Ре- волюцію Гідності революцією ефективності  у  владі.  Щоби  країна  нарешті  використала  свій шанс, який нам вкотре дала історія. В критичній ситуації важливо, аби кожен ро- бив добре те, що може - був на своєму місці. В  2014 році для мене було кілька пріоритетів.  По-перше, надзвичайно важливим був поря- док і стабільність у Львові. В час революції це  Після виборів парламент оновився на 56% відсотків. У фракції Самопомочі - 32 депутати і, на- гадаємо, жодного колишнього нардепа. Їхня ціль – відродити в Україні справжній парламента- ризм, коли депутати ВАЖКО ПРАЦЮЮТЬ над рішеннями, законами. Про перший місяць роботи в парламенті, перші досягнення – в інтерв’ю із головою фракції «Са- мопоміч» Олегом Березюком та заступницею Голови Верховної Ради Оксаною Сироїд.  був тил повстання – до нас їхали поранені,  переслідувані  спецорганами,  від  нас  йшла  допомога грішми, матеріалами. На Львів ди- вились з особливою надією. По-друге, треба  було готувати нових людей у владу. Старі ка- дри в парламенті, уряді треба кимось замі- няти. «Самопоміч» стала тим осередком, яка  об’єднала нових, порядних, професійних лю- дей. Доля зробила їх політиками. На 2015 рік  завдання є не менш складними. Попри різні  пропозиції,  я  маю  намір  до  кінця  каденції  виконувати свої обов’язки мера Львова. Але  ті речі, за які буде боротись фракція «Само- помочі» у Верховній Раді, мають допомагати  не лише Львову. Наше завдання – повернути  українським  містам  і  селам  повноваження  та гроші, дати їм можливість бути сильними  та успішними. Звичайно, самих повноважень  недостатньо. Потрібні люди, які вдало їх ви- користають для громади. Пошук і об’єднання  таких людей – завдання «Самопомочі». Я ба- жаю нам усім в Новому році Перемоги, Сили  духу та Успіху! Україна на це заслужила! Андрій Садовий, міський голова Львова, лідер Об’єднання «Самопоміч» МИ ПРИЙШЛИ В ПАРЛАМЕНТ, ЩОБИ ПРОДОВЖИТИ РЕВОЛЮ- ЦІЮ ГІДНОСТІ РЕВОЛЮЦІЄЮ ЕФЕКТИВНОСТІ У ВЛАДІ Фото: Максим Баландюх 29 ГРУДНЯ 2014 РОКУ
  • 2. У РАДІ ВИ ПРАЦЮЄТЕ ТРОХИ БІЛЬШЕ МІСЯЦЯ. ВАШІ ВРАЖЕННЯ? Дуже  відчутно  те,  що  за  минулі  10  років  остаточно і, боюся сказати, навіть безповорот- но  зруйнована  парламентська  гілка  влади.  З  2004  року  до  сьогоднішнього  дня  парламен- ту  в Україні  не  існувало. Депутати  натискали  кнопки за «протискання» лобістських законів. Законів, які руйнували державу, економіку, вій- сько,  державні  органи  управління.  А  резуль- тат — те, що ми маємо сьогодні: війну, втрату  території, відсутність інституцій управління.     На жаль, я і багато людей дізналися про  це декілька місяців тому. Ніхто нікому раніше  не говорив, що парламенту не існує.  ЩО ТАКЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ? Якісний парламентаризм — це якісні закони,  які відповідають відносинам, що існують в су- спільстві на даний момент і розвивають його.   Депутати —  це  якісне  представництво  лю- дей.  Депутат  має  бути  представником  свого  суспільства,  він  має  жити  в  ньому.  Більшість  депутатів  не  живуть  в  суспільстві,  вони  жи- вуть  поза  межами  або  над  ним.  У  кращому  випадку  —  будинок-машина-парламент.  Пар- ламент-будинок-машина.  Я  би  сказав,  80%  депутатського корпусу так жило. АЛЕ ВІДБУЛАСЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ… Це повстання людей проти неякісного управ- ління державою. У тому числі, проти парламенту,  який не управляв державою, а управляв актива- ми і пасивами декількох людей в країні.   А  що  сталося?  В  парламенті  не  стало  ко- муністів.  І  в  парламенті  з’явилося  близько  50–60  людей,  які  є  представниками  зовсім  іншого середовища. Середовища середнього  і малого бізнесу, громадських організацій, са- моврядних структур, в тому числі, військових.  Серед них 32 особи — представники фракції  «Самопоміч»,  які  зараз  насправді  є  тією  си- лою людей, що вносить добрий стиль в функ- ціонування парламенту. Ми члени коаліції. ПРО КОАЛІЦІЮ. ОДНІ НАПОЛЯГАЛИ, ЩО ДАВАЙТЕ ВЖЕ ШВИДШЕ ЇЇ ГОТУЙТЕ. ІНШІ — НАВІЩО ПОСПІШАТИ, ЦЕ МАЄ БУТИ ЯКІСНО. ВЕРХОВНА РАДА ЗСЕРЕДИНИ… От  я  зайшла  в  цей  кабінет.  Почалося  з  того, що я сказала: «Тут не має бути жодного  подарунка, мене не треба возити на мерсе- десі, мені не потрібна державна охорона, ми  не будемо розсилати грамоти з нагоди дня  електрика,  сантехніка,  бо  це  радянська  си- стема.  ВИ РАНІШЕ ВЖЕ ПРАЦЮВАЛИ В РАДІ. ЩО ЗМІНИЛОСЯ МАЙЖЕ ЗА 20 РОКІВ? В  1996-му,  коли  я  прийшла  працювати  помічником  народного  депутата,  то  був  та- кий «золотий» період: ми прийняли Консти- туцію, було піднесення. Почало розвиватися  законодавство,  кодекси  почали  приймати,  проводили ґрунтовні засідання Комітетів. Це  був розквіт парламентаризму.   Із  прийняттям  змін  до  Конституції  в 2004 році, це все почало сходити нанівець.  Вся  парламентська  робота  пішла  «під  ки- лим».   ЧИ ВДАЛОСЯ СТАТИ ТІЄЮ НОВОЮ СИЛОЮ В ПАРЛАМЕНТІ?   Я  відчуваю,  що  ми  є  таким  «двигунцем».  Почали  з того,  що  «виколупали»  підготовку  коаліційної угоди з-під «килима» і «поклали»  цей процес «на стіл», навчили людей говори- ти, шукати компроміси.   Ця  наполегливість  наша,  вона  є  дуже  но- вою для українського парламенту останньо- го десятиліття.   Ми зараз багато працюємо, аби повністю  відновити законодавчий процес, щоби була  повноцінна праця в комітетах. Треба повер- нути  депутатів  до  ВАЖКОЇ  РОБОТИ. Мені  здається,  коли  ми  повернемо  депутатів  до важкої роботи, до публічної відповідаль- ності,  обмеживши  депутатську  недотор- каність,  елітарність  депутатства  суттєво  об- межиться. ЧОГО ВДАЛОСЯ ДОСЯГНУТИ ЗА ПЕРШИЙ МІСЯЦЬ РОБОТИ? Зареєстрований  Закон  «Про  судоустрій  і  статус суддів». Я з цим йшла до парламенту.  Я цим опікувалася 10 років.    Але  це  лише  зареєстрований  законопро- ект. Ще треба пройти весь шлях. І в комітетах  обговорити, і публічні обговорення провести,  і якість закону зберегти.   Оскільки так  сталося,  що  я —  віце-спікер,  у цій роботі бачу нові виклики і можливості.  Я  б  хотіла  забезпечити  оновлення  апарату  ВОЛОНТЕРИ КАМПАНІЇ З БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ «БЕЗПЕЧНЕ МІСТО» НАВЧАЮТЬ ДІТЕЙ ЯК БЕЗПЕЧНО ПЕРЕХОДИТИ ЧЕРЕЗ ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД ВНАСЛІДОК ЩОРІЧНИХ «ЯРМАРКІВ СПОРТУ» КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У ЛЬВІВСЬКИХ СЕКЦІЯХ ЗРОСЛА НА ТРЕТИНУ ТЕСТ НА ЧЕСНІСТЬ. ДЕПУТАТИ ФРАКЦІЇ «САМОПОМІЧ» В КИЇВРАДІ, ЯК І ОБІ- ЦЯЛИ, ПРОЙШЛИ ПЕРЕВІРКУ НА  ДЕТЕКТОРІ БРЕХНІ. ДЕПУТАТІВ ПЕРЕВІРЯ- ЛИ, ЧИ ПОРУШУВАЛИ ВОНИ ЗАКОН «ПРО КОРУПЦІЮ». НЕПРАВДИВИХ ВІД- ПОВІДЕЙ ПОЛІГРАФ НЕ  ВИЯВИВ, ВОНИ НІКОЛИ НЕ  ЗЛОВЖИВАЛИ СВОЇМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, НЕ ВИМАГАЛИ ТА НЕ БРАЛИ ХАБАРІВ, НЕ ПРИТЯГАЛИСЬ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИЙШЛО ЯКІСНО? У парламенті вперше за всі роки існування  сформувалася  демократична  коаліція.  Впер- ше за всі роки незажності — в парламенті де- мократична  коаліція  конституційної  більшо- сті. Теоретично ми можемо приймати будь-які  закони.    Сьогодні, кого би з членів коаліції не спита- ли про коаліційну угоду, він буде говорити, що  це дуже добрий документ, такого ще не було.  Справжня угода, яка нагадує німецьку.   Як вона народжувалася? Коли ми прийшли  в парламент — нові люди, і сказали, давайте,  сідаємо і пишемо коаліційну угоду, то нам від- повіли зверхньо, мовляв, ви собі пишіть, а там  нагорі все вирішать. Ми спитали, вибачте, а де  у  вас  верх?  Нам  не  могли  відповісти  на  це  питання. Для  нас  законодавча  гілка  влади —  «верх» — це кожен депутат Верховної Ради. І  ми почали працювати. І справді, за два тижні  роботи ми зробили якісний документ. Він ліг  в основу програми уряду. ВИ ДУЖЕ КРИТИЧНО ВИСЛОВЛЮЄТЕСЯ З ПРИВОДУ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ 2015. ВІН НАСПРАВДІ НАСТІЛЬКИ НЕПРОФЕСІЙНИЙ? У  бюджеті  є  принципове  питання —  його  наповнення.  Де  брати  гроші,  щоб  платити  зарплати  вчителям,  медсестрам,  лікарям.  Де  їх брати? Є два шляхи. Це обкладання подат- ками всіх і вся. Підняття їх. А інший варіант —  обкладання податками такі галузі економіки,  які в нас в країні є монопольно-олігархічни- ми: це нафто- і газовидобування, руда, хімія  та інші галузі, які ніколи не мали адекватного  оподаткування  і  всі  надприбутки  300–400– 500% просто виводили в приватні дивіденди.  І з них не платили податків. Приблизно — це  до 100 мільярдів гривень щороку, що є трети- ною держбюджету України. При наявності цих  податків ці люди все одно будуть заробляти.  Просто  їх  заробіток  буде  не  300%,  а  100%.  Хіба це погано? Це дуже добре. ЗА «САМОПОМІЧ» ПРОГОЛОСУВАЛИ МАЙЖЕ 13% УКРАЇНЦІВ. ХТО ЦІ ЛЮДИ? Партія «Самопоміч» має виваженого виборця,  який сам себе зробив, але якому заважає держа- ва. А треба зробити так, щоб вона не заважала.  БУЛО 400 ДЕПУТАТІВ, ЯКИМИ КЕРУВАЛИ 5–6 ОСІБ, А ДЕПУТАТИ НАТИСКАЛИ КНОПКИ ЗА «ПРОТИСКАННЯ» ЛОБІСТСЬКИХ ЗАКОНІВ МИ ГОТОВІ ГОЛОСУВАТИ ЗА ЗАКОНИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ ДЕРЖАВУ КРАЩОЮ, І МИ НЕ ГОТОВІ ГОЛОСУВАТИ ЗА ЗАКОНИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ ДЕРЖАВУ ГІРШОЮ ДЕСЯТИЛІТТЯ ВАЖКОЇ ПРАЦІ СОТЕНЬ НЕБАЙДУЖИХ ЛЮДЕЙ, ТИСЯЧІ ВОЛОНТЕ- РІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ – ЦЕ РЕЦЕПТ УСПІХУ «САМОПОМОЧІ» У ЛЬВОВІ Верховної Ради.   Апарат сьогодні складається з трьох кате- горій  людей.  Перша —  надзвичайно  добро- совісні  люди,  які  зберегли  кращі  традиції  державної служби. Їх треба леліяти і берегти.  Тому що у всіх інших органах державної вла- ди ті традиції зруйновані. Апарат ВР — єдине  місце, де вижила інституційна пам’ять. Я зна- ла це завжди.   Друга  категорія  —  люди,  яким  байдуже  на  кого  працювати.  Вони  не  мають  патріо- тизму. Я їх називаю тими, хто попередньому  режиму патрони подавав. Вислужувалися.   І третя частина — це заведені сюди люди  попереднім режимом. Часто, підозрюю, вони  працювали  на  користь  Росії,  держави-агре- сора.  Тому  ми  не  можемо  обійти  реформу  апарату.  Від  ефективності  цих  людей  зале- жить якість роботи самого парламенту.   Час перейти з друкованих тонн документів  на  документи  в  електронному  вигляді.  Час  обладнати  приміщення  електронною  про- пускною  системою,  щоб  на  кожному  вході  не було по 20 охоронців.    І  ще  один  виклик,  важливий  -  віднови- ти  парламентаризм:  законодавчі  процеси  і  контрольні повноваження парламенту.   Парламент підніметься з колін, відчує що  таке  парламентська  гідність  після  того,  як  зрозуміє, які в нього є повноваження, і що  він повинен робити. ЯК ФРАКЦІЯ ПОЧУВАЄТЬСЯ В КОАЛІЦІЇ? Всі  одне  до  одного  приглядаються.  Ми  невеличка фракція, але дуже значуща.   Думаю,  парламент  вже  неодноразо- во  бентежили  наші  принципові  позиції.  Наприклад,  коли  готувалася  коаліцій- на  угода,  ми  принципово  відстоювали  те,  щоби  не  було  надто  формалізовано- го  підтвердження  з  боку  міністрів  своїх  обов’язків.  І  зараз  ми  принципово  стояли  на тому, щоби закон про РНБО був прийня- тий лише тоді, коли він відповідатиме Кон- ституції, хоча це був законопроект Прези- дента. Водночас, ми так само сказали, що  повністю  підтримуємо  позицію  Прези- дента щодо позаблокового статусу. Думаю,  багатьох  така  позиція  бентежить.  Вони  звикли, що ти мусиш бути на чиємусь боці.  А те,  що ти  мусиш  бути  на  боці  Конститу- ції, на боці інтересів держави, просто бути  добросовісним у своїх намірах, а не діяти  в чиїхось персональних інтересах — це но- винка для цього парламенту. Віра Прохира Світлана Блінова ЩЕ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ПІД ПАТРОНАТОМ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКО- ГО У  ЛЬВОВІ З’ЯВИЛОСЯ ТОВАРИСТВО «САМОПОМІЧ». У  2004-МУ  ЛЬВІВ’ЯНИ, ПЕРЕЙНЯВШИ ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСА- ДИ МИНУЛИХ ПОКОЛІНЬ, ВІДНОВИЛИ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ». З ТОГО ЧАСУ ЖИТТЯ У  МІСТІ КАРДИНАЛЬНО ЗМІНИЛО- СЯ, ТОЖ СЬОГОДНІ МЕШКАНЦІ  ЛЬВОВА НАВІТЬ НЕ УЯВЛЯЮТЬ, ЯК БИ ВИГЛЯДАЛО МІСТО БЕЗ ЦІЄЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.   Десятиліття  важкої  праці  сотень  небайду- жих людей, тисячі волонтерів та громадських  активістів — це рецепт успіху «Самопомочі»  у  Львові.  У  2004  р.  організація  налічувала  кілька працівників: один юрист, журналіст та  консультант на гарячій лінії. Однак за корот- кий час об’єднання почало надавати реальну  допомогу городянам, і кількість прихильників  та волонтерів зросла.   В офісі «Самопомочі» щодня кипить робота.  Це своєрідний «вулик», працелюбний колек- тив, який щиро любить рідний Львів. Тут щод- ня обговорюються важливі питання: де і що  потребує вирішення. Як результат — чимало  проблем у місті подолано.   «До  нас  може  прийти  кожен  охочий.  Пра- цівник на рецепції порадить, до кого і у який  із  відділів  краще  звернутися.  Також  працю- ють  гаряча  телефонна  лінія  та  електронна  пошта, куди надходять запити від львів’ян», —  розповідає керівник «Об’єднання «Самопоміч»  у Львові Андрій Шевців.   Далі запит скеровується у відповідний від- діл організації. У юридичному відділі юристи  надають  правову  допомогу,  рекомендації  і  роз’яснення  людям,  які  звертаються.  Також  працює  відділ  роботи  з  мешканцями,  де  вирішуються житлові й комунальні проблеми.  Маємо відділ соціально-культурних програм  та здорового способу життя. Загально-органі- заційний відділ аналізує усі звернення, події,  що відбуваються у місті, підтримує комуніка- ції  із  міською,  обласною  владою та  іншими  державними органами. Медіа-відділ створює  програми на радіо та телебаченні, водночас  функціонують  сайт та  сторінки  у  соціальних  мережах.   Та все ж, рушійна сила «Самопомочі» — во- лонтери,  які  понад  усе  прагнуть  розвитку  рідного  міста.  «Щороку  з  нами  співпрацює  велика кількість добровольців, як дорослі, так  школярі і студенти, які долучаються до проек- тів об’єднання. Завдяки цьому вони отримують  досвід, а найсумлінніші — хорошу характери- стику. Назагал «Самопоміч» у Львові — це така  собі модель міста, адже у нас опрацьовуються  різні напрями діяльності міської господарки:  інфраструктура, соціальна робота, гуманітар- на сфера, спорт, здоров’я. Відтак, ми постійно  реалізовуємо необхідні для міста кампанії і  заходи», — додає Андрій Шевців.   Поза  тим,  триває  й  активно  розвиваєть- ся  кампанія  «Безпечне  місто».  Поштовхом  до  цього  проекту  стала  сумна  статистика  ДАІ,  яка  продемонструвала  критичну  ситуа- цію на дорогах Львова. Зокрема, підлітковий  травматизм, високу смертність серед молоді  через  власну  необережність  на  дорозі  або  порушення  правил  дорожнього  руху  водія- ми. Якраз тому у серпні 2013 року стартува- ла кампанія із безпеки на дорозі «Безпечне  місто». До нас долучилися волонтери із педа- гогічного коледжу, велосипедисти та майбутні  фахівці із безпеки на дорозі. Торік відбулося  250 тренінгів у 90 школах міста, у яких взяли  участь  8  тисяч  першокласників.  Цього  року  планка ще вища — плануємо охопити 16 ти- сяч школярів.   «Нині  ми  починаємо  наполегливіше  пра- цювати  над  програмами  «Відповідальне  мі- сто» (відповідальна один перед одним грома- да, турбота про дітей-сиріт, літніх людей, осіб  із  обмеженими  можливостями) та  «Здорове  місто» (промоція здорового способу життя і  спорту)», — наголошує керівник «Самопомочі»  у Львові.   «Об’єднання  «Самопоміч»  на  всеукраїн- ському  рівні  наголосило  на  тому,  що  країні  необхідні  негайні  вибори  до  місцевих  рад.  Через  парламентські  вибори  відбулося  част- кове  перезавантаження  центральної  влади,  проте  багато  міст  залишаються  без  міських  голів, а склад депутатів міських та обласних  рад не влаштовує мешканців та громаду за- галом.   «Якщо львів’яни підтримають «Самопоміч»  на виборах до міської ради, то ми матимемо  більше  можливостей  для  розбудови  інфра- структури,  вирішення  комунальних  проблем,  розвитку  гуманітарної  сфери,  правильного  поводження із майном міста. Вся комунальна  власність, майно та земля мають працювати  для  громади  —  на  інфраструктуру,  будівни- цтво  дитячих  садків,  ремонт  лікарень,  шкіл  та на розвиток міста в цілому», — наголошує  Андрій Шевців.   Отож, львівська «Самопоміч» і надалі буде  запрошувати  добрих  людей  до  роботи.  Ко- лектив переконаний, що в 2015-му вдасться перевершити цьогорічні результати. Анастасія Онопрійчук   У грудні фракція «Об’єднання «Самопоміч»  в Київраді звітувала за 200 днів своєї роботи.   «Ми за цей час побачили, що ця система і  методи — добре збережені продукти мину- лої епохи. Ми знаємо, що в киян закінчилося  терпіння. Знаємо, бо самі не перестаємо бути  киянами», —  каже  керівник  фракції  «Само- поміч» в Київраді Сергій Гусовський.   За  200  днів  5  депутатів  «Самопом- очі»  встигли  багато.  Зокрема,  за  успіш- ним  львівським  досвідом  в  Київраді  проголосували за основу рішення «Про об- меження  реалізації  алкогольних,  слабоал- когольних напоїв та пива на території міста  Києва» у нічний час.   Також  вже  створюється  Центр  правової  допомоги  учасникам  антитерористичної  операції та членам їхніх сімей.   Дуже цікавим процесом стало проведення  аудиту  роботи  Київської  міської  державної  адміністрації  за  третій  квартал  2014  року.  Результати  аудиту  оприлюднили  на  офіцій- ному веб-сайті КМДА і вони виявилися дуже  невтішними, відтак звільнили кілька десятків  працівників КМДА.   Що  стосується  освіти,  запустили  освітній  проект для дітей та молоді SmartStart: дітям  викладають  в  цікавій  формі  точні  науки —  фізику,  математику,  хімію,  біологію,  астро- номію, а також правознавство. Відкрито два  тренінг-центри  для  молоді,  де  проводяться  бізнес-заняття,  психологічні  практики  та  лекції на соціальні теми.   Не дивлячись на значний супротив, прий- нято  рішення  Київради  про  створення  ко- мунального навчального закладу «Навчаль- но-виховний  комплекс  №  141  «Освітні  ресурси та технологічний тренінг»,  завдяки  якому 1300 дітей Києва матимуть змогу на- вчатися на якісно новому освітньому рівні. Що  стосується  розвитку  транспорту  —  за- вершено  перший  етап  реалізації  проек- ту  виділення  окремої  транспортної  смуги  на Троєщину  для  громадського  транспорту. Окрім  того,  представники  фракції  разом  з  експертами  та  активістами  розпочали  про- ектом у сфері паркування.   І,  звісно,  одне  з  важливих  досягнень  —  створено  комісію  Київської  міської  ради  із  забезпечення  реалізації  житлових  прав  мешканців гуртожитків.   «Недостатньо трішки зменшити корупцію,  підвищити  ефективність,  зробити  прозорі- шими процеси прийняття рішень. У Києва є  все, аби стати успішним містом. Досить на- півкроків!  Треба  докорінно  змінити  систе- му», — підсумовує Гусовський.
  • 3.   Сьогодні є дуже важливим напрацювання стратегії щодо посилення ролі України в світі.   На прикладі анексії Криму ми побачили, що проблема України —це світова проблема.   Зараз триває пошук нової парадигми ро- звитку світу,куди ми будемо рухатися.І на при- кладі України якраз можна знайти відповіді на ряд питань.   Після виборів, крім зустрічей з виборцями в Полтаві та на Львівщині, я вже тричі була у Вашингтоні і двічі в Брюсселі. І спільними зусиллями української діаспори, українських політиків, наших союзників у Вашингтоні був прийнятий дуже важливий документ в США — «Акт про підтримку свободи в Україні», який підписав Обама.   Україна — велика, гарна і багата держава, але живемо ми так жалюгідно. Ми всі запи- туємо себе, чому. Відповідь —більшість наших чиновників — «професіонали» світового рівня у сенсі розкрадання грошей. Як тільки ми усу- немо корупцію до рівня розвинених країн — Україна просто розквітне. Перше, треба, щоб кожен з нас відмовився від участі в корупції. Друге,треба обрати лідерами держави людей, які ненавидять корупцію.І,третє, —запровади- ти електронне врядування,коли немає контак- ту чиновник-громадянин. Четверте, запустити правоохоронні органи, які за корупцію будуть просто саджати в тюрму. І, останнє — запро- вадити ефективний контроль за оподатку- ванням, доходами і статками всіх державних службовців.   У коаліційній угоді ми подали перелік за- конів, які необхідно прийняти чи в які внести зміни (більше 60 законів). Ми постійно моніто- римо, які законодавчі зміни потрібні для АТО. Ми постійно працюємо, аби отримати сильну міжнародну підтримку.   Ми вважаємо,що на фронтмаютьйти добро- вольці,а люди,які потрібні в тилуабо не хочуть воювати — краще дати їм змогу офіційно за- платити кошти в спеціальний фонд, які підуть на соціальне забезпечення солдат та їх сімей. В іншому випадку — ці кошти йдуть на хабарі у військкоматі.   Треба звільняти тимчасово окуповані те- риторії.Треба закінчити війну із найменши- ми втратами.   Гроші і влада мають бути на місцях, у гро- мади. Для цього треба: змінити Конституцію України, Бюджетний Кодекс, Податковий Ко- декс,Закони України «Про об’єднання громад», «Про регіональну політику», «Про комунальні послуги», «Про держархбудконтроль», «Про об’єднання багатоквартирних будинків». Це буде важко.   Українці після революції змінилися і дума- ють, що влада змінилася. Але зараз на місцях у радах — 2/3 людей, які руйнують міста. Міс- цеві вибори є необхідні вже і тепер. Ми вва- жаємо,що вибори навесні є необхідні для того, щоб зберегти стабільністьі розвиток в державі. Сильні міста і села збудують сильну державу. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ економіка країни ОСВІТАІНФОРМАТИЗАЦІЯ КРАЇНИ ОБОРОНОЗДАтНІСТЬ КРАЇНИ ЄГОР СОБОЛЄВ ГАННА ГОПКО ВІКТОРІЯ ВОЙЦІЦЬКА ОЛЕГ БЕРЕЗЮК ОЛЕКСАНДР ДАНЧЕНКО ОЛЕКСІЙ СКРИПНИК СЕМЕН СЕМЕНЧЕНКО Голова Комітету з питань запобігання та протидії корупції Голова Комітету у закордонних справах Секретар Комітету з питань паливно-енерге- тичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді України Голова Комітету інформатизації та зв’язку Заступник голови Комітету з питань науки і освіти Перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки і оборони   У нас залишилися органи місцевого са- моврядування і, великою мірою, суди після попереднього режиму. Через надмірний тиск держави на права громадян ми маємо сьо- годні війну.   Відомий факт, що значна частина суддів служать Росії. Юридично звільнити їх немож- ливо. Їх треба вивести із системи і зробити так, щоб вони не змогли поновитися на по- садах.Треба звільнити суддів від політичного впливу, щоб їх не призначали Президент чи Верховна Рада. Ну і нарешті, скасувати недо- торканність депутатів. Аби все це зробити — треба внести зміни до Конституції. КОНСТИТУЦІЯ ОКСАНА СИРОЇД Заступниця Голови Верховної Ради України   Перехід до економіки знань можливий тільки з допомогою переходу до інформацій- но-комунікаційних технологій.   Ми вже маємо деякі результати: вперше за 24‑річну історію України був створений комітет Верховної Ради, який повністю охо- плює цю галузь.Ми нарешті «дотиснули» Каб- мін,аби провести тендер на частоти 3G зв’язку. Це плацдарм для розвитку інформаційно-ко- мунікаційних технологій. І, звичайно, час вже запроваджувати 4G, що стане базою для ро- звитку електронного врядування, електрон- них закупівель, високих технологій, освіти, що призведе до зменшення корупції.   В Україні дуже багато талановитих і розум- них людей. Саме тому — освіта один із найваж- ливіших пріоритетів. Перше, необхідно зробити освітуефективнішоюта зупинити її профанацію.   Якісні, сильні університети, школи — треба розвивати,а неефективні —абозакривати,або реформувати. Друге, впроваджувати інновації в освіту. Наступне — час розвивати українську науку, її необхідно інтегрувати в наукове поле Європи. Четверте, варто запровадити гранти і конкурси для дослідників.   В Україні знищено інтелектуальний ліфт. Краще життя в того, хто хитріший.Але талано- виті, розумні, працьовиті українці мають мати нарешті добрий рівень життя.   Наступний рік має стати роком відчутного розвитку малого і середнього бізнесу.Ми буде- мо працювати над тим, аби створити такі умо- ви, щоб люди нарешті могли реалізувати свої ідеї в бізнесі та спокійно працювати.Щоб вони не боялися податківців ті інших перевірок.   Україні потрібен потужний середній клас.   Окрім цього, час олігархів пройшов. Вони в свій час за копійки викупили активи,які були напрацьовані нашими попередніми поколін- нями, а тепер на цьому заробляють мільйони. Час за це платити. Вони мають сплачувати по- датки в Україні,а не виводити гроші закордон і купувати маєтки там.   Час відновити справедливість. Головний редактор: Блінова С.М. Відповідальний за випуск: Білнова С.М. Журналісти: Володимир Дедишин Анастасія Онопрійчук Віра Прохира Світлана Блінова Літературний редактор: Лариса Дедишин Засновник: Підприємтсво «Інститут розвитку міста» Дизайн та верстка: Марина Ладжун Видавець: Громадська «Об’єднання «Самопоміч» Тижневик. Розповсюджується безкоштовно. Реєстраційне свідоцтво: КВ №9749 від 7.04.2005. Передплатний індекс 94749 Адреса редакції: м. Львів, вул. Сахарова, 42 тел: 0 800 21 01 01 Друкарня: ФОП Красниця Т. В. м. Тернопіль. тираж 437 000 екз., замовлення №826