ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР

ЗРІЛИЙ
МЕДИЧНИЙ
ІНЖЕНЕР- ІННОВАТОР
Ігор Найда
Лідер Всеукраїнської інноваційної
освітньої платформи «Сходи в Майбутнє»
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ
«РОЗВИТОК ІННОВАТИКИ У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ»
Київ, 05.11. 2020 р.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ЗРІЛОГО
МЕДИЧНОГО ІНЖЕНЕРА-ІННОВАТОРА
Для розвитку інновацій у сфері медичної інженерії в Україні необхідно:
 Плекання висококваліфікованих медичних інженерів-інноваторів та
менеджерів з інноваційної діяльності
 Використання нових підходів та активних методів їх розвитку
 Формування сучасного профілю компетенцій цих професій
 Дієва інтегрована система співпраці всіх стейкхолдерів (усіх дотичних осіб)
цієї сфери та інвестора
ІННОВАТОР – це особа, завдяки якій
відбувається дозрівання і оформлення ідеї
та її впровадження.
Для інноватора головне, щоб у нього була
можливість творити і результати творчості
мали суспільну користь
ІННОВАТОР для ефективної
діяльності має володіти
відповідними компетенціями
КОМПЕТЕНЦІЯ – це
особистісні характеристики (мотиви, цінності,
психологічні особливості), професійні та
інші якості (знання, уміння та навички),
необхідні для виконання певного виду
діяльності.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ – це
Доведена спроможність застосовувати компетенції
(рівень володіння певною компетенцією)
Групи (кластери) важливих компетенцій
ІННОВАТОРА у сфері МЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ:
 соціально-комунікативні (soft skills);
 професійні або технічні (hard skills);
 Цифрові (техніко-технологічні), які виділилися у
зв'язку з комп'ютеризацією сучасного
суспільства (digital skills).
Дослідження, проведені в Гарвардському та Стенфордському
університетах, показали, що
професійна успішність – це:
 на 75-85% соціально-комунікативні знання, вміння, навички
(«м’які навички» - soft skills);
 і лише на 25-15% - результат високого рівня професійних
знань, вмінь, навичок («тверді навички» - hard skills).
ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ КОМПЕТНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 2025-2030
Ця модель, згідно з дослідженнями Lominger та BCG, крім суто професійних (hard skills) та
технічних навичок роботи з цифровими пристроями,
містить у собі когнітивні та соціально-поведінкові компетенції, спрямовані на
забезпечення комфортного існування, ефективну комунікацію і саморозвиток людини
в цифровому середовищі.
Модель передбачає такі основні напрямки для розвитку:
• знання, уміння і навички, які допомагають справлятися з волатильністю
(мінливістю) і невизначеністю майбутнього;
• знання, уміння і навички, що визначають високі комунікаційні здібності для
ефективної міжособистісної взаємодії;
• цифрові знання, уміння і навички;
• знання, уміння і навички, які допомагають справлятися з великим потоком
інформації;
• знання, уміння і навички, які не можуть опанувати машини (наприклад: емпатія і
емоційний інтелект).
ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ КОМПЕТНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 2025-2030
ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
• Відповідальність, прийняття
ризику
• Наполегливість в досягненні
цілей
• Ініціативність
САМОРОЗВИТОК
• Самосвідомість
• Вчитися
• Сприйняття критики і зворотний
зв'язок
• Допитливість
ОРГАНІЗОВАНІСТЬ
• Організація своєї діяльності
• Управління ресурсами
УПРАВЛІНСЬКІ НАВИЧКИ
• Пріоритизація
• Постановка завдань
• Формування команд
• Розвиток інших
• Мотивування інших
• Делегування
РІШЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАВДАНЬ
• Креативність, у тому числі вміння бачити можливості
• Критичне мислення
КОГНІТИВНІ НАВИЧКИ
Наприклад, адаптивність, критичне і системне мислення,
вміння справлятися зі стресом, управління змінами,
бізнес-планування, здатність до самонавчання
відповідно до концепції «lifelong learning»
ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ КОМПЕТНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 2025-2030
СТВОРЕННЯ СИСТЕМ
• Програмування
• Розробка додатків
• Проєктування виробничих систем
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ
• Обробка та аналіз даних
ЦИФРОВІ НАВИЧКИ
Наприклад:
 базова цифрова грамотність, аналітика даних, машинне навчання, штучний
інтелект, програмування, архітектура ІТ-систем, кібербезпека;
 навички і знання, які допомагають справлятися з великим потоком інформації,
включаючи базові навички програмування, пошуку, обробки і аналізу інформації,
інформаційну гігієну, медіаграмотність.
ЦИФРОВІ АБО ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ (DIGITAL) КОМПЕТЕНЦІЇ
При розробці моделей
компетенцій особлива
увага повинна
приділятись блоку
техніко -
технологічних (digital)
компетенцій
ЦИФРОВІ АБО ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ (DIGITAL) КОМПЕТЕНЦІЇ
Знання Навички Усвідомлення
Інформаційна розуміння ролі і ступеня впливу
інформації на життя
людини
вміння шукати і знаходити
інформацію на різних ресурсах
розуміння користі і шкоди
інформаціїграмотність
Комп’ютерна розуміння технічних складових
комп'ютера і принципів їх
взаємодії
легкість у використанні
цифрових пристроїв незалежно
від платформи / інтерфейсу
розуміння «призначення»
комп'ютера і цілей його
використання
грамотність
Медіа розуміння різноманіття джерел
інформації, форм і каналів її
поширення
уміння здійснювати пошук новин
в різноманітних джерелах,
перевіряти їх повноту і
достовірність
критичне ставлення до
інформаційних повідомлень,
новин
грамотність
Комунікативна розуміння відмінності цифрових
комунікацій від живого
спілкування
уміння використовувати сучасні
засоби
комунікації (соціальні мережі,
месенджери)
усвідомлення наявності
особливої етики і норм
спілкування в цифровому
середовищі
грамотність
Відношення розуміння технологічних трендів готовність працювати з новими і
сучасними технологіями
(додатками, гаджетами)
розуміння користі технологічних
інновацій як для розвитку
суспільства, так і себе особисто
до технологічних
інновацій
ВИЩЕНАВЕДЕНИЙ ПІДХІД Є РОЗВИТКОМ ПОПЕРЕДНІХ ТЕНДЕНЦІЙ:
ОБГОВОРЕННЯ НА ДАВОСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ФОРУМУ (2015 Р.) ЗАСВІДЧИЛО ПРІОРИТЕТНУ РОЛЬ У
ДОСЯГНЕННІ УСПІХУ САМЕ КОГНІТИВНИХ (МЕНТАЛЬНИХ) КОМПЕТЕНЦІЙ:
Пор. № В 2020 р. В 2015 р.
1 Рішення комплексних проблем Рішення комплексних проблем
2 Критичне мислення Узгоджені дії з іншими людьми
3 Креативність Управління людьми
4 Управління людьми Критичне мислення
5 Узгоджені дії з іншими людьми Ведення переговорів
6 Емоційний інтелект Контроль якості
7 Експертна оцінка і прийняття рішень Орієнтація на надання послуг
8 Орієнтація на надання послуг Експертна оцінка і прийняття рішень
9 Ведення переговорів Активне слухання
10 Гнучкість мислення Креативність
ДАВОСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ (2015 Р.) – ІНШЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ:
Т-МОДЕЛЬ
(запропонована у 2016 р. на конференції Міжнародної Асоціації з розвитку
талантів (Association for Talent Development, ATD)
Що значить «Т-професіонал»?
Це фахівець, що володіє:
- глибокими знаннями, умінням і досвідом (сформованими навичками) в
якійсь одній області та
- широким набором додаткових компетенцій суміжних галузей та, .
(Схематично це зображується у вигляді літери «Т»)
Т-МОДЕЛЬ засвідчує важливість синергії усіх груп компетенцій
Т-МОДЕЛЬ
ш и р и н а
Е
К
П
Е
Р
Т
г
л
и
б
и
н
а
КОМПЕТЕНТНИЙ В ШИРОКОМУ НАБОРІ
М’ЯКИХ КОМПЕТНЦІЙ
Спроможність
використовувати
знання і уміння
в різних ситуаціях
на основі володіння
м’якими компетенціями
Глибокі
знання, умінням і досвід
(сформовані навички)
в медичній інженерії
Т-МОДЕЛЬ
ЕКСПЕРТ
( «що йде в глибину» – перекладина
букви Т):
 володіє функціональною/технічною
експертизою;
 роками відмінно виконує одну і ту ж
роботу;
 його складно замінити;
 на нього можна розраховувати, йому
можна довіряти;
 отримує визнання в компанії;
 вміє працювати автономно.
КОМПЕТЕНТНИЙ
в широкому наборі м’яких компетенцій
(горизонтальна лінія букви Т), зокрема:
 гнучкий у навчанні:
 легко освоює нові функції;
 добре робить роботу, з якою вперше стикається;
 вирішує складні/нові завдання;
 думає стратегічно, володіє широким баченням;
 добре працює в умовах невизначеності і складнощів;
 позитивно приймає зміни;
 має різноманітні інтереси;
 швидкий і проактивний, не сприймає status quo.
СИНЕРГІЧНИЙ ЕФЕКТ СКЛАДОВИХ СТАРТАПУ
О. Корнух, Л. Маханько
Успіх стартапу – єдність помислів і дій інноватора,
менеджера з інноваційної діяльності та інвестора!
ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР
1 von 18

Recomendados

управління творчістю в організаціях von
управління творчістю в організаціяхуправління творчістю в організаціях
управління творчістю в організаціяхpetroza
449 views15 Folien
як готувати проектну заявку von
як готувати проектну заявкуяк готувати проектну заявку
як готувати проектну заявкуCentre Eidos
247 views29 Folien
RENATA CHUCHMAI «SoftServe: Ecosystem for talented people» - KIOF2017 von
RENATA CHUCHMAI «SoftServe: Ecosystem for talented people» - KIOF2017RENATA CHUCHMAI «SoftServe: Ecosystem for talented people» - KIOF2017
RENATA CHUCHMAI «SoftServe: Ecosystem for talented people» - KIOF2017Lviv Startup Club
446 views30 Folien

Más contenido relacionado

Similar a ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР

2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_ von
2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_
2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_Igor Naida
298 views34 Folien
OSchehelska Strategic Idea & Change Day3 von
OSchehelska Strategic Idea & Change Day3OSchehelska Strategic Idea & Change Day3
OSchehelska Strategic Idea & Change Day3HCASummerSchool
500 views41 Folien
Співпраця експертів - кращі практики von
Співпраця експертів - кращі практики Співпраця експертів - кращі практики
Співпраця експертів - кращі практики Association of Industrial Automation of Ukraine
257 views25 Folien
Довідник з людиноорієнтованого дизайну von
Довідник з людиноорієнтованого дизайнуДовідник з людиноорієнтованого дизайну
Довідник з людиноорієнтованого дизайнуЮрий Марченко
11.3K views192 Folien
презентація сходи в майбутнє конгрес сфулт von
презентація сходи в майбутнє конгрес сфултпрезентація сходи в майбутнє конгрес сфулт
презентація сходи в майбутнє конгрес сфултIgor Naida
223 views24 Folien
ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХОДИ – УМОВИ УСПІШНОЇ МОДЕР... von
 ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ  ПІДХОДИ – УМОВИ  УСПІШНОЇ  МОДЕР... ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ  ПІДХОДИ – УМОВИ  УСПІШНОЇ  МОДЕР...
ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХОДИ – УМОВИ УСПІШНОЇ МОДЕР...Vasyl Melnychuk
138 views24 Folien

Similar a ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР(20)

2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_ von Igor Naida
2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_
2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_
Igor Naida298 views
OSchehelska Strategic Idea & Change Day3 von HCASummerSchool
OSchehelska Strategic Idea & Change Day3OSchehelska Strategic Idea & Change Day3
OSchehelska Strategic Idea & Change Day3
HCASummerSchool500 views
Довідник з людиноорієнтованого дизайну von Юрий Марченко
Довідник з людиноорієнтованого дизайнуДовідник з людиноорієнтованого дизайну
Довідник з людиноорієнтованого дизайну
презентація сходи в майбутнє конгрес сфулт von Igor Naida
презентація сходи в майбутнє конгрес сфултпрезентація сходи в майбутнє конгрес сфулт
презентація сходи в майбутнє конгрес сфулт
Igor Naida223 views
ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХОДИ – УМОВИ УСПІШНОЇ МОДЕР... von Vasyl Melnychuk
 ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ  ПІДХОДИ – УМОВИ  УСПІШНОЇ  МОДЕР... ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ  ПІДХОДИ – УМОВИ  УСПІШНОЇ  МОДЕР...
ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХОДИ – УМОВИ УСПІШНОЇ МОДЕР...
Vasyl Melnychuk138 views
CХОДИ в МАЙБУТНЄ на Конгресі СФУЛТ von Igor Naida
CХОДИ в МАЙБУТНЄ на Конгресі СФУЛТCХОДИ в МАЙБУТНЄ на Конгресі СФУЛТ
CХОДИ в МАЙБУТНЄ на Конгресі СФУЛТ
Igor Naida251 views
презентація сходи в майбутнє конгрес сфулт von Igor Naida
презентація сходи в майбутнє конгрес сфултпрезентація сходи в майбутнє конгрес сфулт
презентація сходи в майбутнє конгрес сфулт
Igor Naida296 views
Управління творчістю в оргнізаціях von petroza
Управління творчістю в оргнізаціяхУправління творчістю в оргнізаціях
Управління творчістю в оргнізаціях
petroza228 views
компетенції міністра охорони здоровя von Igor Naida
компетенції міністра охорони здоровякомпетенції міністра охорони здоровя
компетенції міністра охорони здоровя
Igor Naida492 views
компетенції міністра охорони здоровя von Igor Naida
компетенції міністра охорони здоровякомпетенції міністра охорони здоровя
компетенції міністра охорони здоровя
Igor Naida1.1K views
Шкільна академія підприємництва. Калінська А.В. von ZHOIPPO
Шкільна академія підприємництва. Калінська А.В.Шкільна академія підприємництва. Калінська А.В.
Шкільна академія підприємництва. Калінська А.В.
ZHOIPPO662 views
Фандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громаді von ISAR Ednannia
Фандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громадіФандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громаді
Фандрайзинг: як сподобатися донору, бізнесу та громаді
ISAR Ednannia578 views
Інвестиційний професіонал майбутнього von CFA Society Ukraine
Інвестиційний професіонал майбутньогоІнвестиційний професіонал майбутнього
Інвестиційний професіонал майбутнього

Más de Vasyl Melnychuk

«М’ЯКІ» і «ТВЕРДІ» КОМПЕТЕНЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКА von
«М’ЯКІ» і «ТВЕРДІ» КОМПЕТЕНЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКА«М’ЯКІ» і «ТВЕРДІ» КОМПЕТЕНЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКА
«М’ЯКІ» і «ТВЕРДІ» КОМПЕТЕНЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКАVasyl Melnychuk
254 views16 Folien
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ von
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИКРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИVasyl Melnychuk
85 views31 Folien
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ von
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИКРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИVasyl Melnychuk
273 views13 Folien
Обираймо найдостойніших кандидатів у депутати представницьких органів місцево... von
Обираймо найдостойніших кандидатів у депутати представницьких органів місцево...Обираймо найдостойніших кандидатів у депутати представницьких органів місцево...
Обираймо найдостойніших кандидатів у депутати представницьких органів місцево...Vasyl Melnychuk
243 views6 Folien
Обираймо найдостойнішого міського (селищного, сільського) голову von
Обираймо найдостойнішого міського (селищного, сільського) головуОбираймо найдостойнішого міського (селищного, сільського) голову
Обираймо найдостойнішого міського (селищного, сільського) головуVasyl Melnychuk
253 views21 Folien
ДЕРЖАВНО-СУСПІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я von
ДЕРЖАВНО-СУСПІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ДЕРЖАВНО-СУСПІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я
ДЕРЖАВНО-СУСПІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я Vasyl Melnychuk
76 views19 Folien

Más de Vasyl Melnychuk(16)

«М’ЯКІ» і «ТВЕРДІ» КОМПЕТЕНЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКА von Vasyl Melnychuk
«М’ЯКІ» і «ТВЕРДІ» КОМПЕТЕНЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКА«М’ЯКІ» і «ТВЕРДІ» КОМПЕТЕНЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКА
«М’ЯКІ» і «ТВЕРДІ» КОМПЕТЕНЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКА
Vasyl Melnychuk254 views
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ von Vasyl Melnychuk
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИКРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ
Vasyl Melnychuk85 views
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ von Vasyl Melnychuk
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИКРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ
КРЕДО УМЕС: ІНІЦІАТИВА ЕКСПЕРТІВ ТА ЕКСПЕРТНІ ІНІЦІАТИВИ
Vasyl Melnychuk273 views
Обираймо найдостойніших кандидатів у депутати представницьких органів місцево... von Vasyl Melnychuk
Обираймо найдостойніших кандидатів у депутати представницьких органів місцево...Обираймо найдостойніших кандидатів у депутати представницьких органів місцево...
Обираймо найдостойніших кандидатів у депутати представницьких органів місцево...
Vasyl Melnychuk243 views
Обираймо найдостойнішого міського (селищного, сільського) голову von Vasyl Melnychuk
Обираймо найдостойнішого міського (селищного, сільського) головуОбираймо найдостойнішого міського (селищного, сільського) голову
Обираймо найдостойнішого міського (селищного, сільського) голову
Vasyl Melnychuk253 views
ДЕРЖАВНО-СУСПІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я von Vasyl Melnychuk
ДЕРЖАВНО-СУСПІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ДЕРЖАВНО-СУСПІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я
ДЕРЖАВНО-СУСПІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я
Vasyl Melnychuk76 views
СИСТЕМНІСТЬ, ПРАВО і ЗАКОННІСТЬ – НЕОБХІДНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНИХ ЗМІН СИСТЕМИ ОХО... von Vasyl Melnychuk
СИСТЕМНІСТЬ, ПРАВО і ЗАКОННІСТЬ – НЕОБХІДНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНИХ ЗМІН СИСТЕМИ ОХО...СИСТЕМНІСТЬ, ПРАВО і ЗАКОННІСТЬ – НЕОБХІДНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНИХ ЗМІН СИСТЕМИ ОХО...
СИСТЕМНІСТЬ, ПРАВО і ЗАКОННІСТЬ – НЕОБХІДНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНИХ ЗМІН СИСТЕМИ ОХО...
Vasyl Melnychuk137 views
К О Н Ц Е П Ц І Я ПОБУДОВИ НОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. von Vasyl Melnychuk
К О Н Ц Е П Ц І Я ПОБУДОВИ НОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ.К О Н Ц Е П Ц І Я ПОБУДОВИ НОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ.
К О Н Ц Е П Ц І Я ПОБУДОВИ НОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ.
Vasyl Melnychuk141 views
Політична культура: роль у суспільному житті. von Vasyl Melnychuk
Політична культура: роль у суспільному житті.Політична культура: роль у суспільному житті.
Політична культура: роль у суспільному житті.
Vasyl Melnychuk179 views
Концепція безперервного вдосконалення національної системи охорони здоров’я У... von Vasyl Melnychuk
Концепція безперервного вдосконалення національної системи охорони здоров’я У...Концепція безперервного вдосконалення національної системи охорони здоров’я У...
Концепція безперервного вдосконалення національної системи охорони здоров’я У...
Vasyl Melnychuk422 views
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЯ ПАРТНЕРСТВА von Vasyl Melnychuk
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЯ ПАРТНЕРСТВАФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЯ ПАРТНЕРСТВА
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЯ ПАРТНЕРСТВА
Vasyl Melnychuk39 views
Якість команд змін - запорука ефективної реформи системи охорони здоров'я von Vasyl Melnychuk
Якість команд змін - запорука ефективної реформи системи охорони здоров'яЯкість команд змін - запорука ефективної реформи системи охорони здоров'я
Якість команд змін - запорука ефективної реформи системи охорони здоров'я
Vasyl Melnychuk478 views
Опыт применения модели EFQM и ПСО в фармацевтической Корпорации «Юрия-Фарм» von Vasyl Melnychuk
Опыт применения модели EFQM и ПСО в фармацевтической Корпорации «Юрия-Фарм»Опыт применения модели EFQM и ПСО в фармацевтической Корпорации «Юрия-Фарм»
Опыт применения модели EFQM и ПСО в фармацевтической Корпорации «Юрия-Фарм»
Vasyl Melnychuk554 views
ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЩОДО У... von Vasyl Melnychuk
ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЩОДО У...ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЩОДО У...
ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЩОДО У...
Vasyl Melnychuk307 views
Якість команд змін запорука ефективної реформи системи охорони здоров'я von Vasyl Melnychuk
Якість команд змін запорука ефективної реформи системи охорони здоров'яЯкість команд змін запорука ефективної реформи системи охорони здоров'я
Якість команд змін запорука ефективної реформи системи охорони здоров'я
Vasyl Melnychuk407 views
Вітчизняний версус іноземний фармвиробник хто краще забезпечить оптимізацію р... von Vasyl Melnychuk
Вітчизняний версус іноземний фармвиробник хто краще забезпечить оптимізацію р...Вітчизняний версус іноземний фармвиробник хто краще забезпечить оптимізацію р...
Вітчизняний версус іноземний фармвиробник хто краще забезпечить оптимізацію р...
Vasyl Melnychuk735 views

ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР-ІННОВАТОР

 • 1. ЗРІЛИЙ МЕДИЧНИЙ ІНЖЕНЕР- ІННОВАТОР Ігор Найда Лідер Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи «Сходи в Майбутнє» ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «РОЗВИТОК ІННОВАТИКИ У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ» Київ, 05.11. 2020 р.
 • 2. АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ЗРІЛОГО МЕДИЧНОГО ІНЖЕНЕРА-ІННОВАТОРА Для розвитку інновацій у сфері медичної інженерії в Україні необхідно:  Плекання висококваліфікованих медичних інженерів-інноваторів та менеджерів з інноваційної діяльності  Використання нових підходів та активних методів їх розвитку  Формування сучасного профілю компетенцій цих професій  Дієва інтегрована система співпраці всіх стейкхолдерів (усіх дотичних осіб) цієї сфери та інвестора
 • 3. ІННОВАТОР – це особа, завдяки якій відбувається дозрівання і оформлення ідеї та її впровадження. Для інноватора головне, щоб у нього була можливість творити і результати творчості мали суспільну користь ІННОВАТОР для ефективної діяльності має володіти відповідними компетенціями
 • 4. КОМПЕТЕНЦІЯ – це особистісні характеристики (мотиви, цінності, психологічні особливості), професійні та інші якості (знання, уміння та навички), необхідні для виконання певного виду діяльності. КОМПЕТЕНТНІСТЬ – це Доведена спроможність застосовувати компетенції (рівень володіння певною компетенцією)
 • 5. Групи (кластери) важливих компетенцій ІННОВАТОРА у сфері МЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ:  соціально-комунікативні (soft skills);  професійні або технічні (hard skills);  Цифрові (техніко-технологічні), які виділилися у зв'язку з комп'ютеризацією сучасного суспільства (digital skills).
 • 6. Дослідження, проведені в Гарвардському та Стенфордському університетах, показали, що професійна успішність – це:  на 75-85% соціально-комунікативні знання, вміння, навички («м’які навички» - soft skills);  і лише на 25-15% - результат високого рівня професійних знань, вмінь, навичок («тверді навички» - hard skills).
 • 7. ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ КОМПЕТНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 2025-2030 Ця модель, згідно з дослідженнями Lominger та BCG, крім суто професійних (hard skills) та технічних навичок роботи з цифровими пристроями, містить у собі когнітивні та соціально-поведінкові компетенції, спрямовані на забезпечення комфортного існування, ефективну комунікацію і саморозвиток людини в цифровому середовищі. Модель передбачає такі основні напрямки для розвитку: • знання, уміння і навички, які допомагають справлятися з волатильністю (мінливістю) і невизначеністю майбутнього; • знання, уміння і навички, що визначають високі комунікаційні здібності для ефективної міжособистісної взаємодії; • цифрові знання, уміння і навички; • знання, уміння і навички, які допомагають справлятися з великим потоком інформації; • знання, уміння і навички, які не можуть опанувати машини (наприклад: емпатія і емоційний інтелект).
 • 8. ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ КОМПЕТНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 2025-2030 ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ • Відповідальність, прийняття ризику • Наполегливість в досягненні цілей • Ініціативність САМОРОЗВИТОК • Самосвідомість • Вчитися • Сприйняття критики і зворотний зв'язок • Допитливість ОРГАНІЗОВАНІСТЬ • Організація своєї діяльності • Управління ресурсами УПРАВЛІНСЬКІ НАВИЧКИ • Пріоритизація • Постановка завдань • Формування команд • Розвиток інших • Мотивування інших • Делегування РІШЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАВДАНЬ • Креативність, у тому числі вміння бачити можливості • Критичне мислення КОГНІТИВНІ НАВИЧКИ Наприклад, адаптивність, критичне і системне мислення, вміння справлятися зі стресом, управління змінами, бізнес-планування, здатність до самонавчання відповідно до концепції «lifelong learning»
 • 9. ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ КОМПЕТНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 2025-2030 СТВОРЕННЯ СИСТЕМ • Програмування • Розробка додатків • Проєктування виробничих систем УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ • Обробка та аналіз даних ЦИФРОВІ НАВИЧКИ Наприклад:  базова цифрова грамотність, аналітика даних, машинне навчання, штучний інтелект, програмування, архітектура ІТ-систем, кібербезпека;  навички і знання, які допомагають справлятися з великим потоком інформації, включаючи базові навички програмування, пошуку, обробки і аналізу інформації, інформаційну гігієну, медіаграмотність.
 • 10. ЦИФРОВІ АБО ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ (DIGITAL) КОМПЕТЕНЦІЇ При розробці моделей компетенцій особлива увага повинна приділятись блоку техніко - технологічних (digital) компетенцій
 • 11. ЦИФРОВІ АБО ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ (DIGITAL) КОМПЕТЕНЦІЇ Знання Навички Усвідомлення Інформаційна розуміння ролі і ступеня впливу інформації на життя людини вміння шукати і знаходити інформацію на різних ресурсах розуміння користі і шкоди інформаціїграмотність Комп’ютерна розуміння технічних складових комп'ютера і принципів їх взаємодії легкість у використанні цифрових пристроїв незалежно від платформи / інтерфейсу розуміння «призначення» комп'ютера і цілей його використання грамотність Медіа розуміння різноманіття джерел інформації, форм і каналів її поширення уміння здійснювати пошук новин в різноманітних джерелах, перевіряти їх повноту і достовірність критичне ставлення до інформаційних повідомлень, новин грамотність Комунікативна розуміння відмінності цифрових комунікацій від живого спілкування уміння використовувати сучасні засоби комунікації (соціальні мережі, месенджери) усвідомлення наявності особливої етики і норм спілкування в цифровому середовищі грамотність Відношення розуміння технологічних трендів готовність працювати з новими і сучасними технологіями (додатками, гаджетами) розуміння користі технологічних інновацій як для розвитку суспільства, так і себе особисто до технологічних інновацій
 • 12. ВИЩЕНАВЕДЕНИЙ ПІДХІД Є РОЗВИТКОМ ПОПЕРЕДНІХ ТЕНДЕНЦІЙ: ОБГОВОРЕННЯ НА ДАВОСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ФОРУМУ (2015 Р.) ЗАСВІДЧИЛО ПРІОРИТЕТНУ РОЛЬ У ДОСЯГНЕННІ УСПІХУ САМЕ КОГНІТИВНИХ (МЕНТАЛЬНИХ) КОМПЕТЕНЦІЙ: Пор. № В 2020 р. В 2015 р. 1 Рішення комплексних проблем Рішення комплексних проблем 2 Критичне мислення Узгоджені дії з іншими людьми 3 Креативність Управління людьми 4 Управління людьми Критичне мислення 5 Узгоджені дії з іншими людьми Ведення переговорів 6 Емоційний інтелект Контроль якості 7 Експертна оцінка і прийняття рішень Орієнтація на надання послуг 8 Орієнтація на надання послуг Експертна оцінка і прийняття рішень 9 Ведення переговорів Активне слухання 10 Гнучкість мислення Креативність
 • 13. ДАВОСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ (2015 Р.) – ІНШЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ:
 • 14. Т-МОДЕЛЬ (запропонована у 2016 р. на конференції Міжнародної Асоціації з розвитку талантів (Association for Talent Development, ATD) Що значить «Т-професіонал»? Це фахівець, що володіє: - глибокими знаннями, умінням і досвідом (сформованими навичками) в якійсь одній області та - широким набором додаткових компетенцій суміжних галузей та, . (Схематично це зображується у вигляді літери «Т») Т-МОДЕЛЬ засвідчує важливість синергії усіх груп компетенцій
 • 15. Т-МОДЕЛЬ ш и р и н а Е К П Е Р Т г л и б и н а КОМПЕТЕНТНИЙ В ШИРОКОМУ НАБОРІ М’ЯКИХ КОМПЕТНЦІЙ Спроможність використовувати знання і уміння в різних ситуаціях на основі володіння м’якими компетенціями Глибокі знання, умінням і досвід (сформовані навички) в медичній інженерії
 • 16. Т-МОДЕЛЬ ЕКСПЕРТ ( «що йде в глибину» – перекладина букви Т):  володіє функціональною/технічною експертизою;  роками відмінно виконує одну і ту ж роботу;  його складно замінити;  на нього можна розраховувати, йому можна довіряти;  отримує визнання в компанії;  вміє працювати автономно. КОМПЕТЕНТНИЙ в широкому наборі м’яких компетенцій (горизонтальна лінія букви Т), зокрема:  гнучкий у навчанні:  легко освоює нові функції;  добре робить роботу, з якою вперше стикається;  вирішує складні/нові завдання;  думає стратегічно, володіє широким баченням;  добре працює в умовах невизначеності і складнощів;  позитивно приймає зміни;  має різноманітні інтереси;  швидкий і проактивний, не сприймає status quo.
 • 17. СИНЕРГІЧНИЙ ЕФЕКТ СКЛАДОВИХ СТАРТАПУ О. Корнух, Л. Маханько Успіх стартапу – єдність помислів і дій інноватора, менеджера з інноваційної діяльності та інвестора!