Sogn aqua

S
>
Produsenten
EN SKIKKELIG RUGG: Jan Arne
Brekke (nederst t.h.) i Sogn Aqua
driver kveiteoppdrett på land ved
Sognefjorden. En flott matfisk,
mener Frode Alræk (øverst) som
gjerne tilbereder den over glørne.
I SLANTEVIKA, nesten ytterst i
Sognefjorden, omkranset av høye fjell
og fosser som kaster seg utfor fjellsiden,
er fjorden på sitt aller dypeste. Det er
1.3 stupbratte kilometer ned til bunnen,
og det er ikke tilfeldig at Jan Arne
Brekke har lagt bassengene sine her. Én
ting er at bestefaren begynte med lakse-
oppdrett her på begynnelsen av
60-tallet, men viktigst er det at han kan
pumpe opp klart sjøvann fra 100 meters
dyp. På det dypet holder vannet 8 grader
året rundt.
Jan Arne Brekke og kollegene i Sogn
Aqua er alene om å drive kveiteoppdrett
på land. Det finnes noen små aktører
som driver oppdrett med fjellørret og
røye på land, og tre andre som driver
oppdrett med kveite, men de har fisken
i mærer i sjøen, på samme måte som
lakseoppdretterne.
– Lakseoppdrett er så stort i Norge at
det ville ha krevd enorme arealer og
store mengder energi å drive landbasert
oppdrett, men kveiteoppdrett er så
begrenset at vi tror den hører hjemme
på land.
Jan Arne er fra en vik litt lenger ut i
Sognefjorden. Da han var barn kunne
de høre kveiten som lå ute i fjorden og
lekte seg med småsei når den kom inn i
fjorden om våren for å gyte. I 1996 ble
kveiten rødlistet internasjonalt og
regnet som en truet art. Norge strøk den
av rødlisten i 2006, fordi bestanden er
på god vei opp igjen og derfor er livs-
kraftig. Det gjør likevel at det er rom for
oppdrett, og Sognefjorden er godt egnet.
Saltinnholdet er tilnærmet likt Atlanter-
havet, vannet er rent og holder jevn
temperatur.
– Vi har prøvd ut vann fra ulike dyp
og funnet ut at åtte grader må være
perfekt. Det er ikke så kaldt at fisken
vokser for sakte, og ikke for varmt til at
den vokser for fort. Med en stabil vann-
temperatur holder vi jevn kvalitet hele
året. Det gir helt optimale forhold for
fisken.
Langsiktig produksjon
Lakseoppdrett er milliardeksport for
Norge. Men der lakseyngelen er robust
og kan begynne å spise fabrikkfôr med
det samme, er kveiteyngelen sart og
vanskelig.
– Det er det som trigger meg, sier Jan
Arne.
Kveiteyngelen tilbringer de første
seks ukene i klart vann uten å ta til seg
føde. Etter dette spiser de bare alger og
plankton, før de avanserer til små krep-
sedyr. Mens laksen vokser fort og kan
slaktes etter 1 ½ år, vokser kveiten sakte.
– Nå slakter vi fisk som ble satt ut i
2010. I to av karene har vi 12 500 fisk
som ble satt ut i 2013. Den årgangen skal
ikke slaktes før en gang i 2016. Det er
rene konjakkproduksjonen.
Kostbar produksjon
Da Jan Arne begynte å snakke om land-
basert kveiteproduksjon i 2006, stilte de
fleste seg litt tvilende til prosjektet.
– Men holdningen har endret seg.
Laksenæringen ser at de har noen
utford­ringer som må løses, blant annet
med lakselus. Når vi har valgt et land-
basert anlegg, har vi unngått problemer
med både lus og sykdom. Men mens
lakseoppdrettsnæringen er så stor at
den ville ha krevd enorme anlegg på
land og et voldsomt kraftforbruk for å
lykkes, er kveiteoppdrett noe helt annet.
Det er fortsatt en liten produksjon – vi
slakter 50 tonn kveite i året, det samme
som en mellomstor lakseprodusent
­slakter i løpet av én dag. Og det koster
skjorta, men kveite oppnår samtidig en
mye høyere pris enn laks, slik at det er
mulig å drive lønnsomt likevel.
Varsomme inngrep
På en smal stripe land mellom fylkesvei
92 og Sognefjorden ligger fem lave
bassenger nesten usynlig i terrenget. Fra
store rør pumpes ferskt havvann rett
opp av fjorden, og det samme vannet
pumpes tilbake på stort dyp. Foreløpig
går det urenset tilbake.
– Vi får ofte spørsmål om det, og i
neste etappe vil vi begynne å rense
vannet. Men foreløpig ser vi at utslippet
er så beskjedent at det ikke utgjør noe
stort problem i fjorden. Naturen har
kapasitet til å håndtere større mengder
biomasse enn det vi slipper ut. Men når
vi vokser litt, vil alt slammet tørkes, og
nitrogener og fosfater vil nyttiggjøres
som gjødsel. Gi oss bare litt tid.
Uten at det betyr at han tar lett på
det. Han er opptatt av at Sogn Aqua skal
sette så få sår i naturen som mulig.
– Litt flåsete sagt bruker vi sunn
fornuft og litt hjerte som gjør at vi driver
litt annerledes enn annen oppdretts- og
landbruksnæring.
De første bassengene ble bygget i
betong og glassfiber, de to siste er bygget
i lokal stein, ubehandlet furu og med en
plastduk som ikke avgir noe hverken til
vann eller jord. Fjellknausen ned mot
fjorden som anleggsarbeiderne mente de
burde sprenge bort, har fått stå. Selv et
bjerketre som egentlig har stått i veien
under hele byggeprosessen, har de
vernet om. Fisken fôres ikke med soya,
men med sildemel tilsatt en liten andel
vegetabilsk fett for å binde fôret. Og i
Lakseoppdrett er milliardindustri, men nesten ingen lykkes med opp-
drett av kveite. – Det er det som trigger meg, sier Jan Arne Brekke, daglig
leder i Sogn Aqua. Han er den eneste som har flyttet mærene på land.
TEKST og foto PIA STRØMSTAD
Som fisken i vannet
MAT FRA NORGE 5 2014 2322 MAT FRA NORGE 5 2014
>
GRILLET KVEITE
MED RÅKOST
Til 2 personer
2 koteletter av kveite
olje, salt og pepper
til steking
¼ sellerirot
½ fennikel
1 eple
1 ss frisk dill, hakket
olivenolje, sitronsaft
og salt
Ta deg en tur til din lokale
fiskehandler og be om noen
fine kotelettstykker med
kveite, gjerne kvarte skiver.
Krydre og ha på litt olje.
Grill dem på varm rist eller i
støpejernspanne direkte på
glødende kull. Fisken trenger
cirka 5 minutter på hver side.
Når den er klar er det bare å
dra av skinnet på begge sider
og servere den på benet.
Skjær grønnsakene
i tynne skiver.
Vend inn olje,
sitron og krydder.
Avslutt med
grovhakket dill.
KVEITEPAKKE
FRA GRILLEN
med sjøkreps, blå-
skjell og asparges
Til 1 pakke per person
100 g kveitefilet med
skinn per pakke
5–6 blåskjell
1 sjøkreps
2 asparges
litt god eplesaft
Kveitepakken fungerer
utmerket som turmat på
grillen.
Legg kveitestykkene på en
tallerken med skinnsiden
ned. Strø litt fint salt over, og
la fisken ligge i 20 minutter.
Klipp til to firkantede ark
med bakepapir til hver
pakke. Legg dem dobbelt, og
legg kveitestykket oppå med
skinnsiden opp.
Del asparges og sjøkreps i to,
og legg dem rundt kveiten
sammen med blåskjellene.
Hell litt god eplesaft i
­bunnen, og pakk det godt
sammen med litt hyssing.
Grill pakkene til skinnet på
fisken slipper og blåskjellene
åpner seg. Hvor lang tid
dette tar avhenger hvor nær
varmen pakkene ligger, men
beregn opp mot 10 minutter.
Åpne pakkene og dra av
s­kinnet før servering.
dag kom den første leveransen med
økologisk fôr.
– Vi tror dette er fremtiden, og vi gjør
det fordi kveiten er så verdifull. Selv om
fôret er 50–60 prosent dyrere enn lakse-
fôret, er det et marint produkt som gir
en ekstrem mengde Omega-3 i fisken. Vi
øker prisen litt for å kunne drive alter-
nativt, og det betyr at vi må levere litt
bedre kvalitet, et nisjeprodukt vi er stolte
av. Kvaliteten på kveiten vår er testet på
forskningsinstituttet Nofima, og den
viser at fisken har bedre struktur, bedre
fasthet og er hvitere i kjøttet enn annen
villfanget kveite eller oppdrettskveite.
Stressfri slakting
På en kort tur mellom bassengene kan
du følge kveitens vekst og utvikling.
Øverst er den minste fisken, knapt 15 cm
lang og 50 gram tung. Mens laksen forde-
ler seg i hele mærens dybde, er kveiten
en bunnfisk og befinner seg bare der, helt
på bunnen av bassenget. Der ligger de,
tett oppå hverandre og inntil hverandre,
selv om de har plass til å spre seg utover.
I dette bassenget fôres de kontinuerlig til
de har vokst seg større og flyttes over til
neste basseng med hov.
I det siste bassenget er fisken slakte-
ferdig. Når vi skyver til side lokkene som
gir fisken et mørke tilnærmet det de
opplever på havdypet, stikker de nysgjer-
rig snuten over overflaten og lurer på om
vi kommer med mat. I det siste stadiet
før slakting, blir de fôret for hånd. Nå er
fisken oppe imellom fem og sju kilo, men
den kan komme helt opp i 15. Jan Arne
stikker hoven ned i det største bassenget
og henter opp en slakteferdig fisk.
– Vi høster fisken for hånd, og vi slår
den i hodet for å bedøve den. Det legger
vi ikke skjul på. Så avliver vi fisken,
­bløgger den og legger den rett på is i
kjølehenger før den kjøres til slakteriet.
På den måten unngår vi transport av
levende fisk, og vi stresser ikke fisken. Vi
prøver å ta fiskevelferd på alvor, og vi
mener vi får veldig god kvalitet på fiske-
kjøttet.
Mye av kvalitetsforskjellen på fisken
ligger i akkurat det, ifølge Aaron Jäschke
som forsker på kveite. Han kom fra
­Tyskland til Norge første gang som fiske-
turist og er nå tilknyttet Sogn Aqua mens
han tar sin doktorgrad.
– Som tysker drømmer man om å
fange kveite på stang. Faren min fikk en
gang en kveite på 17.5 kilo. Kveiten er en
mytisk fisk, det er dronningen i havet, og
den har fascinert meg siden. Men en vill-
kveite er ikke nødvendigvis bedre enn en
oppdrettskveite. En villfanget kveite
stresses når den fanges på stang eller i
garn, og den blir kanskje liggende under
ikke helt optimale forhold før den legges
på kjøl. Slakteprosessen er vel så viktig
for kvaliteten som om kveiten er
­vill­fanget eller alet opp i et oppdretts­
anlegg.
Restaurantmat
Foreløpig er kveiten fra Sogn Aqua bare
å finne på restaurantmarkedet. Kapasi-
teten er så liten, at de begynte med å
levere til Oslo-restaurantene i 2012. Dit
leverer Sogn Aqua hver uke, men tidvis
så lite som 70 kilo. Nå er de også inne i
enkelte restauranter i Trondheim, og de
er i ferd med å innta Bergen.
– Vi har ingen mål om å bli større. Selv
om vi vil øke produksjonen, vil vi gjøre
det i sakte tempo. Vi vil heller øke
­kvaliteten, og vi ønsker å ha så god og
tett kontakt med restaurantene at vi kan
få tilbakemeldinger.
Flott matfisk
Helt nede ved fjorden, nedenfor bassen-
gene, har Jan Arne rigget til en bålplass
blant steinene. I den gamle skolestua like
borti veien sløyer og tilbereder Frode
Alræk og Raymond Grimstad fra Søtt og
Salt i Bergen en kveite på 5–6 kilo.
– Som med alt annet, skal du ha
respekt for råvaren. Kveite kan være
verdens beste fisk, den har en fin fettrand
og er mektig i smaken. Samtidig er det
en sensitiv fisk. Den er fast og fin, men
blir lett overstekt eller overkokt, sier
Frode Alræk.
Når du bare er bevisst tilberednings-
tiden, tåler kveiten det meste. Den kan
grilles, stekes, ovnsbakes og trekkes, og
den kan brukes rå i sushi. På Søtt og salt
lever de gjerne opp til navnet sitt og
SOGN AQUA
Slantevika
5962 Bjordal
Telefon 90 10 48 02
sognaqua.no
Kveiteoppdrett er foreløpig lite i
Norge, med bare fire aktører, og Sogn
Aqua er de eneste som driver med
oppdrett i mærer på land. Mens lakse-
oppdrett er en milliardindustri, høster
ikke Sogn Aqua mer enn 50 tonn i
løpet av et år, omtrent det samme som
en middels lakseoppdretter slakter i
løpet av en dag. Sogn Aqua er opptatt
av å drive etisk og miljøvennlig. I
basseng på land slipper de problemer
med sykdom og lus, og all avliving av
fisken gjøres manuelt og på stedet, for
å unngå å stresse fisken.
Foreløpig går hele produksjonen
til restaurantmarkedet.
KVEITE
Kveite eller hellefisk/helleflyndre er en
flyndrefisk som lever på opptil 2000
meters dyp. Det er en atlanterhavsfisk,
og den er oppført som en truet art på
den internasjonale rødlisten. På den
norske rødlisten ble den nedgradert
fra nær truet til livskraftig i 2006.
Kveiten kan bli opptil 3 meter lang og
veie over 300 kilo. Normalt er det bare
hunnen som blir over 50 kilo. Fisk på
under 40 kilo den beste matfisken.
Kjøttet er hvitt og fast med
en fin fettrand under skinnet.
Kilde: wikipedia.no
Fakta
sukkersalter og lettrøyker den som
sashimi.
– Kveite er en hvitvinsfisk, og det er
en rødvinsfisk, en helårsfisk som egner
seg med det meste av tilbehør, er Frode
og Raymond enige om mens de pakker
biter av kveite i papir sammen med fersk
sjøkreps og nyplukket asparges. Fiske-
pakkene skal rett på en stein på glørne.
En kveite, gudefisken, personifi­seringen
av den milde guden Balder i norrøn
mytologi, den må tåle såpass.
MAT FRA NORGE 5 2014 2524 MAT FRA NORGE 5 2014
RÅMARINERT KVEITE
FRA SLANTEVIKA
med ramsløk og høvlede
grønnsaker
Råmarinert kveite:
60 g Slantevika-kveite per person
maldonsalt
olivenolje
sitronsaft
Del kveiten i terningstore biter. Ha dem i en
bolle og vend inn olivenolje og saft av sitron
etter smak. Jo mer sitronsaft du tilsetter, jo
mer vil kveiten bli «kokt». Det er viktig at
kveiten ikke blir marinert for lenge før
servering. Da vil fisken få en kokt og tørr
konsistens pga. sitronsaften. 5–10 minutter
bør holde. Smak til med salt før servering.
Ramsløkmajones:
frisk ramsløk
nøytral olje
2 eggeplommer
1 ts sennep
salt
sitron
Fyll en hurtigmikser med ramsløkblader,
og dekk dem halvveis med nøytral olje
(f.eks. solsikke-, rapsolje eller, druekjerne-
olje). Kjør på maks hastighet i 3 minutter
til all ramsløken er blandet inn i oljen. Ha
det i en gryte, og kok opp under konstant
omrøring. I det oljen koker opp siler du den
gjennom et kaffefilter og avkjøler den.
Visp eggeplommer og sennep godt sammen.
Spe med ramsløkoljen til du får en tykk
majones. Spar litt av oljen til servering.
Smak majonesen til med sitronsaft og salt,
og sett den kjølig frem til servering.
Høvlede grønnsaker i sesong, vi har brukt:
blomkål
romanesco
reddiker
olivenolje og salt
friske urter
Del blomkål og romanesco i buketter, og
del dem i to igjen. Høvl dem i tynne skiver
med en mandolin eller annen høvel. Gjør
det samme med reddikene. Ha alle grønn­
sakene i en skål, og smak til med litt
­olivenolje og salt.
Denne retten kan du gjerne servere som
en forrett eller en liten salat. Bruk litt friske
urter. Vi har brukt engkarse, engsyre og tat
soi, men man kan gjerne bruke dill, gress-
løk, skogsyre og annet. Det er bare
­kreativiteten som setter grenser.
Tallerkenen er fra norske Figgjo.
26 MAT FRA NORGE 5 2014
1 von 3

Recomendados

Sjømat 2009 von
Sjømat 2009Sjømat 2009
Sjømat 2009Ketil Lyngvær
1.1K views17 Folien
Perspektiv_sept 15 von
Perspektiv_sept 15Perspektiv_sept 15
Perspektiv_sept 15Eli Grønsdal
93 views8 Folien
Showcasedagen 2015 | Salma von
Showcasedagen 2015 | Salma Showcasedagen 2015 | Salma
Showcasedagen 2015 | Salma Trigger
391 views48 Folien
Fire and Fury von
Fire and FuryFire and Fury
Fire and FuryTomYoung102
16 views1 Folie
#500 von
#500#500
#500TomYoung102
20 views1 Folie
Visit Færøyene, brosjyre 2013 von
Visit Færøyene, brosjyre 2013Visit Færøyene, brosjyre 2013
Visit Færøyene, brosjyre 2013Marianne Bratt Ricketts
709 views9 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Sogn aqua

Fisk og skalldyr von
Fisk og skalldyrFisk og skalldyr
Fisk og skalldyrstigertun
1.4K views27 Folien
Sjømagasinet jul 2010 von
Sjømagasinet jul 2010Sjømagasinet jul 2010
Sjømagasinet jul 2010Elin Kvandal
103 views2 Folien
FISKERI von
FISKERI FISKERI
FISKERI tarzanol
46 views22 Folien
Kystkultur På Flekkerøya von
Kystkultur På FlekkerøyaKystkultur På Flekkerøya
Kystkultur På FlekkerøyaBarnehageetaten- Kristiansand kommune
364 views20 Folien
Avis 4, Sommer 2010 von
Avis 4, Sommer 2010Avis 4, Sommer 2010
Avis 4, Sommer 2010Leroy Hydrotech
735 views14 Folien
Fiske von
FiskeFiske
Fisketarzanol
42 views15 Folien

Sogn aqua

  • 1. > Produsenten EN SKIKKELIG RUGG: Jan Arne Brekke (nederst t.h.) i Sogn Aqua driver kveiteoppdrett på land ved Sognefjorden. En flott matfisk, mener Frode Alræk (øverst) som gjerne tilbereder den over glørne. I SLANTEVIKA, nesten ytterst i Sognefjorden, omkranset av høye fjell og fosser som kaster seg utfor fjellsiden, er fjorden på sitt aller dypeste. Det er 1.3 stupbratte kilometer ned til bunnen, og det er ikke tilfeldig at Jan Arne Brekke har lagt bassengene sine her. Én ting er at bestefaren begynte med lakse- oppdrett her på begynnelsen av 60-tallet, men viktigst er det at han kan pumpe opp klart sjøvann fra 100 meters dyp. På det dypet holder vannet 8 grader året rundt. Jan Arne Brekke og kollegene i Sogn Aqua er alene om å drive kveiteoppdrett på land. Det finnes noen små aktører som driver oppdrett med fjellørret og røye på land, og tre andre som driver oppdrett med kveite, men de har fisken i mærer i sjøen, på samme måte som lakseoppdretterne. – Lakseoppdrett er så stort i Norge at det ville ha krevd enorme arealer og store mengder energi å drive landbasert oppdrett, men kveiteoppdrett er så begrenset at vi tror den hører hjemme på land. Jan Arne er fra en vik litt lenger ut i Sognefjorden. Da han var barn kunne de høre kveiten som lå ute i fjorden og lekte seg med småsei når den kom inn i fjorden om våren for å gyte. I 1996 ble kveiten rødlistet internasjonalt og regnet som en truet art. Norge strøk den av rødlisten i 2006, fordi bestanden er på god vei opp igjen og derfor er livs- kraftig. Det gjør likevel at det er rom for oppdrett, og Sognefjorden er godt egnet. Saltinnholdet er tilnærmet likt Atlanter- havet, vannet er rent og holder jevn temperatur. – Vi har prøvd ut vann fra ulike dyp og funnet ut at åtte grader må være perfekt. Det er ikke så kaldt at fisken vokser for sakte, og ikke for varmt til at den vokser for fort. Med en stabil vann- temperatur holder vi jevn kvalitet hele året. Det gir helt optimale forhold for fisken. Langsiktig produksjon Lakseoppdrett er milliardeksport for Norge. Men der lakseyngelen er robust og kan begynne å spise fabrikkfôr med det samme, er kveiteyngelen sart og vanskelig. – Det er det som trigger meg, sier Jan Arne. Kveiteyngelen tilbringer de første seks ukene i klart vann uten å ta til seg føde. Etter dette spiser de bare alger og plankton, før de avanserer til små krep- sedyr. Mens laksen vokser fort og kan slaktes etter 1 ½ år, vokser kveiten sakte. – Nå slakter vi fisk som ble satt ut i 2010. I to av karene har vi 12 500 fisk som ble satt ut i 2013. Den årgangen skal ikke slaktes før en gang i 2016. Det er rene konjakkproduksjonen. Kostbar produksjon Da Jan Arne begynte å snakke om land- basert kveiteproduksjon i 2006, stilte de fleste seg litt tvilende til prosjektet. – Men holdningen har endret seg. Laksenæringen ser at de har noen utford­ringer som må løses, blant annet med lakselus. Når vi har valgt et land- basert anlegg, har vi unngått problemer med både lus og sykdom. Men mens lakseoppdrettsnæringen er så stor at den ville ha krevd enorme anlegg på land og et voldsomt kraftforbruk for å lykkes, er kveiteoppdrett noe helt annet. Det er fortsatt en liten produksjon – vi slakter 50 tonn kveite i året, det samme som en mellomstor lakseprodusent ­slakter i løpet av én dag. Og det koster skjorta, men kveite oppnår samtidig en mye høyere pris enn laks, slik at det er mulig å drive lønnsomt likevel. Varsomme inngrep På en smal stripe land mellom fylkesvei 92 og Sognefjorden ligger fem lave bassenger nesten usynlig i terrenget. Fra store rør pumpes ferskt havvann rett opp av fjorden, og det samme vannet pumpes tilbake på stort dyp. Foreløpig går det urenset tilbake. – Vi får ofte spørsmål om det, og i neste etappe vil vi begynne å rense vannet. Men foreløpig ser vi at utslippet er så beskjedent at det ikke utgjør noe stort problem i fjorden. Naturen har kapasitet til å håndtere større mengder biomasse enn det vi slipper ut. Men når vi vokser litt, vil alt slammet tørkes, og nitrogener og fosfater vil nyttiggjøres som gjødsel. Gi oss bare litt tid. Uten at det betyr at han tar lett på det. Han er opptatt av at Sogn Aqua skal sette så få sår i naturen som mulig. – Litt flåsete sagt bruker vi sunn fornuft og litt hjerte som gjør at vi driver litt annerledes enn annen oppdretts- og landbruksnæring. De første bassengene ble bygget i betong og glassfiber, de to siste er bygget i lokal stein, ubehandlet furu og med en plastduk som ikke avgir noe hverken til vann eller jord. Fjellknausen ned mot fjorden som anleggsarbeiderne mente de burde sprenge bort, har fått stå. Selv et bjerketre som egentlig har stått i veien under hele byggeprosessen, har de vernet om. Fisken fôres ikke med soya, men med sildemel tilsatt en liten andel vegetabilsk fett for å binde fôret. Og i Lakseoppdrett er milliardindustri, men nesten ingen lykkes med opp- drett av kveite. – Det er det som trigger meg, sier Jan Arne Brekke, daglig leder i Sogn Aqua. Han er den eneste som har flyttet mærene på land. TEKST og foto PIA STRØMSTAD Som fisken i vannet MAT FRA NORGE 5 2014 2322 MAT FRA NORGE 5 2014
  • 2. > GRILLET KVEITE MED RÅKOST Til 2 personer 2 koteletter av kveite olje, salt og pepper til steking ¼ sellerirot ½ fennikel 1 eple 1 ss frisk dill, hakket olivenolje, sitronsaft og salt Ta deg en tur til din lokale fiskehandler og be om noen fine kotelettstykker med kveite, gjerne kvarte skiver. Krydre og ha på litt olje. Grill dem på varm rist eller i støpejernspanne direkte på glødende kull. Fisken trenger cirka 5 minutter på hver side. Når den er klar er det bare å dra av skinnet på begge sider og servere den på benet. Skjær grønnsakene i tynne skiver. Vend inn olje, sitron og krydder. Avslutt med grovhakket dill. KVEITEPAKKE FRA GRILLEN med sjøkreps, blå- skjell og asparges Til 1 pakke per person 100 g kveitefilet med skinn per pakke 5–6 blåskjell 1 sjøkreps 2 asparges litt god eplesaft Kveitepakken fungerer utmerket som turmat på grillen. Legg kveitestykkene på en tallerken med skinnsiden ned. Strø litt fint salt over, og la fisken ligge i 20 minutter. Klipp til to firkantede ark med bakepapir til hver pakke. Legg dem dobbelt, og legg kveitestykket oppå med skinnsiden opp. Del asparges og sjøkreps i to, og legg dem rundt kveiten sammen med blåskjellene. Hell litt god eplesaft i ­bunnen, og pakk det godt sammen med litt hyssing. Grill pakkene til skinnet på fisken slipper og blåskjellene åpner seg. Hvor lang tid dette tar avhenger hvor nær varmen pakkene ligger, men beregn opp mot 10 minutter. Åpne pakkene og dra av s­kinnet før servering. dag kom den første leveransen med økologisk fôr. – Vi tror dette er fremtiden, og vi gjør det fordi kveiten er så verdifull. Selv om fôret er 50–60 prosent dyrere enn lakse- fôret, er det et marint produkt som gir en ekstrem mengde Omega-3 i fisken. Vi øker prisen litt for å kunne drive alter- nativt, og det betyr at vi må levere litt bedre kvalitet, et nisjeprodukt vi er stolte av. Kvaliteten på kveiten vår er testet på forskningsinstituttet Nofima, og den viser at fisken har bedre struktur, bedre fasthet og er hvitere i kjøttet enn annen villfanget kveite eller oppdrettskveite. Stressfri slakting På en kort tur mellom bassengene kan du følge kveitens vekst og utvikling. Øverst er den minste fisken, knapt 15 cm lang og 50 gram tung. Mens laksen forde- ler seg i hele mærens dybde, er kveiten en bunnfisk og befinner seg bare der, helt på bunnen av bassenget. Der ligger de, tett oppå hverandre og inntil hverandre, selv om de har plass til å spre seg utover. I dette bassenget fôres de kontinuerlig til de har vokst seg større og flyttes over til neste basseng med hov. I det siste bassenget er fisken slakte- ferdig. Når vi skyver til side lokkene som gir fisken et mørke tilnærmet det de opplever på havdypet, stikker de nysgjer- rig snuten over overflaten og lurer på om vi kommer med mat. I det siste stadiet før slakting, blir de fôret for hånd. Nå er fisken oppe imellom fem og sju kilo, men den kan komme helt opp i 15. Jan Arne stikker hoven ned i det største bassenget og henter opp en slakteferdig fisk. – Vi høster fisken for hånd, og vi slår den i hodet for å bedøve den. Det legger vi ikke skjul på. Så avliver vi fisken, ­bløgger den og legger den rett på is i kjølehenger før den kjøres til slakteriet. På den måten unngår vi transport av levende fisk, og vi stresser ikke fisken. Vi prøver å ta fiskevelferd på alvor, og vi mener vi får veldig god kvalitet på fiske- kjøttet. Mye av kvalitetsforskjellen på fisken ligger i akkurat det, ifølge Aaron Jäschke som forsker på kveite. Han kom fra ­Tyskland til Norge første gang som fiske- turist og er nå tilknyttet Sogn Aqua mens han tar sin doktorgrad. – Som tysker drømmer man om å fange kveite på stang. Faren min fikk en gang en kveite på 17.5 kilo. Kveiten er en mytisk fisk, det er dronningen i havet, og den har fascinert meg siden. Men en vill- kveite er ikke nødvendigvis bedre enn en oppdrettskveite. En villfanget kveite stresses når den fanges på stang eller i garn, og den blir kanskje liggende under ikke helt optimale forhold før den legges på kjøl. Slakteprosessen er vel så viktig for kvaliteten som om kveiten er ­vill­fanget eller alet opp i et oppdretts­ anlegg. Restaurantmat Foreløpig er kveiten fra Sogn Aqua bare å finne på restaurantmarkedet. Kapasi- teten er så liten, at de begynte med å levere til Oslo-restaurantene i 2012. Dit leverer Sogn Aqua hver uke, men tidvis så lite som 70 kilo. Nå er de også inne i enkelte restauranter i Trondheim, og de er i ferd med å innta Bergen. – Vi har ingen mål om å bli større. Selv om vi vil øke produksjonen, vil vi gjøre det i sakte tempo. Vi vil heller øke ­kvaliteten, og vi ønsker å ha så god og tett kontakt med restaurantene at vi kan få tilbakemeldinger. Flott matfisk Helt nede ved fjorden, nedenfor bassen- gene, har Jan Arne rigget til en bålplass blant steinene. I den gamle skolestua like borti veien sløyer og tilbereder Frode Alræk og Raymond Grimstad fra Søtt og Salt i Bergen en kveite på 5–6 kilo. – Som med alt annet, skal du ha respekt for råvaren. Kveite kan være verdens beste fisk, den har en fin fettrand og er mektig i smaken. Samtidig er det en sensitiv fisk. Den er fast og fin, men blir lett overstekt eller overkokt, sier Frode Alræk. Når du bare er bevisst tilberednings- tiden, tåler kveiten det meste. Den kan grilles, stekes, ovnsbakes og trekkes, og den kan brukes rå i sushi. På Søtt og salt lever de gjerne opp til navnet sitt og SOGN AQUA Slantevika 5962 Bjordal Telefon 90 10 48 02 sognaqua.no Kveiteoppdrett er foreløpig lite i Norge, med bare fire aktører, og Sogn Aqua er de eneste som driver med oppdrett i mærer på land. Mens lakse- oppdrett er en milliardindustri, høster ikke Sogn Aqua mer enn 50 tonn i løpet av et år, omtrent det samme som en middels lakseoppdretter slakter i løpet av en dag. Sogn Aqua er opptatt av å drive etisk og miljøvennlig. I basseng på land slipper de problemer med sykdom og lus, og all avliving av fisken gjøres manuelt og på stedet, for å unngå å stresse fisken. Foreløpig går hele produksjonen til restaurantmarkedet. KVEITE Kveite eller hellefisk/helleflyndre er en flyndrefisk som lever på opptil 2000 meters dyp. Det er en atlanterhavsfisk, og den er oppført som en truet art på den internasjonale rødlisten. På den norske rødlisten ble den nedgradert fra nær truet til livskraftig i 2006. Kveiten kan bli opptil 3 meter lang og veie over 300 kilo. Normalt er det bare hunnen som blir over 50 kilo. Fisk på under 40 kilo den beste matfisken. Kjøttet er hvitt og fast med en fin fettrand under skinnet. Kilde: wikipedia.no Fakta sukkersalter og lettrøyker den som sashimi. – Kveite er en hvitvinsfisk, og det er en rødvinsfisk, en helårsfisk som egner seg med det meste av tilbehør, er Frode og Raymond enige om mens de pakker biter av kveite i papir sammen med fersk sjøkreps og nyplukket asparges. Fiske- pakkene skal rett på en stein på glørne. En kveite, gudefisken, personifi­seringen av den milde guden Balder i norrøn mytologi, den må tåle såpass. MAT FRA NORGE 5 2014 2524 MAT FRA NORGE 5 2014
  • 3. RÅMARINERT KVEITE FRA SLANTEVIKA med ramsløk og høvlede grønnsaker Råmarinert kveite: 60 g Slantevika-kveite per person maldonsalt olivenolje sitronsaft Del kveiten i terningstore biter. Ha dem i en bolle og vend inn olivenolje og saft av sitron etter smak. Jo mer sitronsaft du tilsetter, jo mer vil kveiten bli «kokt». Det er viktig at kveiten ikke blir marinert for lenge før servering. Da vil fisken få en kokt og tørr konsistens pga. sitronsaften. 5–10 minutter bør holde. Smak til med salt før servering. Ramsløkmajones: frisk ramsløk nøytral olje 2 eggeplommer 1 ts sennep salt sitron Fyll en hurtigmikser med ramsløkblader, og dekk dem halvveis med nøytral olje (f.eks. solsikke-, rapsolje eller, druekjerne- olje). Kjør på maks hastighet i 3 minutter til all ramsløken er blandet inn i oljen. Ha det i en gryte, og kok opp under konstant omrøring. I det oljen koker opp siler du den gjennom et kaffefilter og avkjøler den. Visp eggeplommer og sennep godt sammen. Spe med ramsløkoljen til du får en tykk majones. Spar litt av oljen til servering. Smak majonesen til med sitronsaft og salt, og sett den kjølig frem til servering. Høvlede grønnsaker i sesong, vi har brukt: blomkål romanesco reddiker olivenolje og salt friske urter Del blomkål og romanesco i buketter, og del dem i to igjen. Høvl dem i tynne skiver med en mandolin eller annen høvel. Gjør det samme med reddikene. Ha alle grønn­ sakene i en skål, og smak til med litt ­olivenolje og salt. Denne retten kan du gjerne servere som en forrett eller en liten salat. Bruk litt friske urter. Vi har brukt engkarse, engsyre og tat soi, men man kan gjerne bruke dill, gress- løk, skogsyre og annet. Det er bare ­kreativiteten som setter grenser. Tallerkenen er fra norske Figgjo. 26 MAT FRA NORGE 5 2014