Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Soc 399, 11.ders

xxx

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Soc 399, 11.ders

  1. 1. KÜRESELLEŞME SOC 399
  2. 2. Küreselleşme (Globalleşme) Nedir? • Dünya ölçeğinde ekonomik, siyasal ve kültürel bütünleşme, fikirlerin, görüşlerin, pratiklerin, teknolojilerin küresel düzeyde kullanılması, sermaye dolaşımının evrenselleşmesi, ulus- devlet sınırlarını aşan yeni ilişki ve etkileşim biçimlerinin ortaya çıkması, mekanların yakınlaşması, dünyanın küçülmesi, sınırsız rekabet, serbest dolaşım, pazarın dünya ölçeğinde büyümesi ve ulusal sınırların dışına çıkması, kısaca dünyanın tek pazar haline gelmesidir.
  3. 3. Küreselleşme • Teknolojik gelişmeler, ekonomik ve ideolojik etkenler küreselleşmenin ana etkenleri arasında sayılabilir. • Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırmış, zaman, mekân ve mesafe algılamalarını değiştirmiş, kültürleşme sürecine ivme kazandırarak küresel değerlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır
  4. 4. Küreselleşmeye Dair Tezler • Küreselleşmeyi Toplum ve Birey için Olumlu Gören Sosyolojik Tezler  Birey değişime uyum sağlamazsa bu onun sorunudur.  Değişime uyum sağlayan bireyler refah hakkına kavuşur.  Devlet yapılarında demokrasi pekişir. • Küreselleşmeyi Toplum ve Birey için Olumsuz Gören Sosyolojik Tezler  İdeolojik bir kurgudur.  Batı değerlerini ve yaşam tarzını empoze eder.  Kapitalizme hizmet eder.
  5. 5. VIDEO • http://www.dailymotion.com/video/xnnb5z_k uresellesme-ve-kapitalizm_tech

×