Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nieminen Ville: Hyvinvointitalous lähtee kuntastrategiasta

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Nieminen Ville: Hyvinvointitalous lähtee kuntastrategiasta (20)

Anzeige

Weitere von sostetalk (15)

Aktuellste (13)

Anzeige

Nieminen Ville: Hyvinvointitalous lähtee kuntastrategiasta

 1. 1. Hyvinvointitalous lähtee kuntastrategiasta Ville Nieminen @ViVaNieminen
 2. 2. Hyvinvointitaloudessa voivat hyvin sekä ihminen että talous.
 3. 3. ”Hyvinvointitaloudessa tavoitteena on pitää yhteiskunnassa kaikki osallisina ja varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille. Hyvinvoinnin tukeminen on taloudellisesti järkevä investointi myös talouden laskusuhdanteessa” -STM
 4. 4. Hyvinvointitalous kuntien tasolla • Hyvinvointi läpileikkaavan ja talous kaikkea määrittävän tekijänä haastavat toimintaa eri suunnista • Hyvinvointitalouden toteuttaminen tapahtuu juuri kuntatasolla kumppaneiden kanssa • Luottamushenkilöt ennen kaikkea mahdollistavat toteutumisen • Johdolla tärkeä rooli tiedon tuottajana ja päätöksenteon tukena 4
 5. 5. Mistä on tehty kuntien hyte tulevaisuudessa?
 6. 6. Elinvoima ja työllisyys: kuinka elinvoimaisia kunnat tulevaisuudessa ovat?  Työllisyys on tulevaisuuden kuntien elinvoiman edellytys  Kunta luo paikallisen toimintaympäristön yrityksille
 7. 7. Lasten ja nuorten hyvinvointi  Kunnat tulevaisuudessa yhä vahvemmin lasten kuntia  Kuntien rooli ihmisenä kasvamisen tukemisessa
 8. 8. Kunnallinen itsehallinto, demokraattinen vaikuttaminen, osallisuus  Kunnissa voidaan vaikuttaa siihen, millaisia osallisuuden & vuorovaikutuksen tapoja otetaan käyttöön myös vaalien välissä.
 9. 9. Kuntien palvelut ja taloudellinen kestävyys  Mihin kunnissa on tulevaisuudessa varaa?  Mikä kunnissa toimii hyvin, miten tämä varmistetaan myös jatkossa?
 10. 10. Tulevaisuuden hyte-työn haasteet • Liikkumattomuus • Syrjäytyminen ja yksinäisyys • Hyvinvointi- ja terveyserot • Riippuvuudet (päihteet, some, pelit…) • Alueiden eriytyminen • Työnmurros • ”Mustat joutsenet”’ • Heikko talous ja kutistuminen 10
 11. 11. Kestävän kehityksen donitsitalousmalli Kestävän kehityksen donitsitalousmalli kuvastaa yhteiskunnan sosiaalisia ja planetaarisia kantokykyjä sekä niiden välistä tasapainoa (Ashworth 2012). Mallissa on kuvattuna donitsin mallisesti kaksi kehää, jossa sisällä on esitetty ihmisen elämän perusedellytykset ja ulkokehällä maailman kantokyky. Kahden kehän väliin jää ihmisille turvallinen ja oikeudenmukainen toiminta-alue, joka ei vahingoita luontoa ja jättää tilaa myös talouden kehitykselle. Kestävän kehityksen työn tavoitteena on mahdollistaa ihmisten pysyminen tämän toiminta-alueen sisällä. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 12.4.2021 13 Kunta- strategia Hyvinvointi kertomus ja - suunnitelma Ohjelmat Toiminta Toiminnan raamit Hyvinvoinnin painopisteet Strategiset tavoitteet
 14. 14. Hyvinvointitalous • Ennaltaehkäisevää hyvinvointia tukevaa työtä Kuntastrategia • Suunnitelma siitä, • Missä olemme tulevaisuudessa • Minkälainen kunta olemme ja • Mitä se meiltä vaatii 14 Strategia työn keskiössä hyvinvointitalous ⇨Aika kääriä hihat

×