tiểu não bài giảng y nội thần kinh c hemophili b hemiphili a bệnh ưa chảy máu trào ngược thực quản trào ngược dạ dày dịch vị chất dẫn truyền dẫn truyền thần kinh pseudomonas giãn phế quản viêm gan b c lưu đồ talns hc màng não rối loạn ý thức hôn mê thần kinh sọ thân não tiểu não tiền đình tiền đình tiếp cận rối loạn cảm giác tiếp cận bn bị liệt liệt vận động noi khoa trieu chung đột quỵ
Mehr anzeigen