Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pediyatrik Konjestif Kalp Yetmezliği

30 Aufrufe

Veröffentlicht am

Pediyatrik Konjestif Kalp Yetmezliği PPT
Beyza Özer
https://parlakjurnal.com
https://parlakjurnal.com/cocuklarda-kalp-yetmezligi/

Veröffentlicht in: Wissenschaft
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Pediyatrik Konjestif Kalp Yetmezliği

 1. 1. Ş. Beyza ÖZER KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi b.ozerms@gmail.com https://parlakjurnal.com
 2. 2. SUNUM PLANI TANIM EPİDEMİYOLOJİ ETYOLOJİ FİZYOPATOLOJİ SEMPTOM BULGU TANI TEDAVİ GENEL ÖNLEMLER KAYNAKLAR
 3. 3. TANIM Kalp Yetmezliği Nedir?Konjestif kalp yetmezliği (KKY), kalbin, dokuların metabolik gereksinimini karşılayacak miktarda kanı perifere pompalayamaması sonucu oluşan kötü prognozlu ve acil tedavi gerektiren klinik bir sendromdur.
 4. 4. TANIM • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar ♥ KKY yalnızca mekanik disfonksiyon değildir. - endokrin - nöroendokrin - inflamatuvar
 5. 5. EPİDEMİYOL OJİ
 6. 6. EPİDEMİYOLOJİ • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar ♥Erişkinde KKY çok sık, çocuklarda ise azdır. ♥KKH bağlı KKY: Yılda 1500- 3000 (Yaklaşık yarısı oranında.)
 7. 7. KKY NEDENLE Rİ KARDİYAK NON KARDİYAK ETiYOLOJİ
 8. 8. ETİYOLOJİ - KARDİYAK • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar Yapısal olmayan kalp hastalıkları •Miyokardit- Myopati •ARA •Taşikardi Yapısal kalp hastalıkları •Darlık •Sol-sağ şant •AVM •Ostrüksiyon Koroner arter hastalıkları •Koroner arter anomalileri •Kawasaki hastalığı •Koroner fistül
 9. 9. ETİYOLOJİ – NON KARDİYAK • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar Venöz dönüşü arttıranlar •A-V fistüller •Tirotoksikoz •Anemi •Fazla- hızlı transfüzyonlar •Hormonel nedenler Venöz dönüşü azaltanlar •Vena cava sup.- inf. trombüsü-tümörü •Periferik vasküler hastalıklar
 10. 10. ETİYOLOJİ – YAŞ BAĞIMLI • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar Hayatın 1. günü • Doğum asfiksisi ve fötal distres İlk hafta içinde (1. günden sonra) • Yapısal kalp hastalıkları (Aort stenozu, PDA, hipoplastik sol kalp…) İlk 2 ay içinde • Yapısal kalp hastalıkları (Geniş sol-sağ şant vb.) Büyük çocuk ve adolesan • Edinilmiş kalp hastalıkları (ARA, Kawasaki, enfektif endokardit)
 11. 11. FİZYOPATOLOJİ ♥Kalp yetmezliği Ventriküller kontraksiyonun azalması Bozulmuş diyastolik fonksiyon Hem sistolik hem de diyastolik bozukluk sonucu görülebilir. ♥Kalp yetmezliğinde aktive olan üç nörohümoral sistem; Renin-anjiotensin-aldosteron sistemi Sempatik sinir sistemi Arjinin-vazopresin sistemidir. • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar
 12. 12. FİZYOPATOLOJİ ♥Kompansasyonla debi düzelmesse devam eden renal mekanizma ile Na ve su tutulumu çok fazla artar. ♥Kalbe gelen kanın tümü pompalanamaz ve kalp dilate olur. ♥ Frank-Starling yasası yararlı olmaz, ve tersine kardiyak debi daha da düşer. ♥ Atriyumların çok gerildiği durumlarda atriyal natriuretik faktör salgılanır ve böbreklerden Na ve su atılımına neden olur. ♥Böylece aşırı Na ve su tutulumu engellenerek, kısır döngü kırılmaya çalışılır. • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar
 13. 13. FİZYOPATOLOJİ ♥Atriyal natriuretik peptid kardiyak miyositler tarafından yapılır, dolaşıma salınır. Güçlü bir vazodilatördür. ♥Natriürezis ve diurez oluşturur. ♥Plazma renin aktivitesini ve aldosteron salgılanmasını suprese eder. ♥Atriyal natriuretik faktör, direkt vazodilatör etkisi ile kalbin ön-yük ve ard-yükünü azaltır, kalp yetmezliğinde aktive olmuş diğer nörohümoral vazokonstriktör sistemlerin etkisini dengelemeye çalışsa da, kalp yetmezliğinde tabloya hakim olan vazokonstriksiyondur. ♥ Bu nedenle tedavide ACE inhibitörü önemlidir. • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar
 14. 14. SEMPTOM ve BULGULAR • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar FETÜS Sistemik Konjesyon - Hidrops fötalis
 15. 15. SEMPTOM ve BULGULAR • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar – Hızlı, yüzeysel solunum – Burun kanadı solunumu – Hışıltı ve raller – Hepatomegali – Üfürüm (TY) – S3, gallop ritmi – Zayıf nabız – Düşük kan basıncı
 16. 16. SEMPTOM ve BULGULAR • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar Kalp Yetersizliği Klasik Semptom Triadı PND* ORTOPNE DİSPNE *PND: Paroksismal noktürnal dispne
 17. 17. SEMPTOM ve BULGULAR • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar Yeni Doğan ve Süt Çocuğu ♥ Emerken Çabuk Yorulma ♥ Kilo Alımında Azalma ♥ Huzursuzluk
 18. 18. SEMPTOM ve BULGULAR • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar Çocuk ve Adolesan ♥ Efor kapasitesinde azalma: ♥ Birden fazla yastık kullanma ♥ Nefes darlığı ile uyanma
 19. 19. TANI DOĞRU TANIYA NASIL GİDİLİR?
 20. 20. TANI • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar En önemli tanı yöntemidir. ♥Kardiyomegali ♥Akciğer ödemi TELEKARDİYOGRAFİ
 21. 21. TANI • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar ELEKTROKARDİYOGRAFİ ♥ Taşikardisi ♥ Disritmi ♥ Koroner anomali
 22. 22. TANI • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar EKOKARDİYOGRAFİ ♥ Boşluk genişlikleri ♥ Kalp fonksiyonları ♥ Kapak değerlendirmesi
 23. 23. TANI • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar KALP KATETERİZASYONU ♥ Anatomik yapı ♥ Hemodinamik değerlendirme ♥ Girişimsel tedavi LABORATUVAR TESTLERİ
 24. 24. TANI • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar MODİFİYE ROSS DERECELENDİRMESİ
 25. 25. EN ETKİN TEDAVİ HASTALIK OLMADAN HASTALIĞI ÖNLEMEKTİR.
 26. 26. TEDAVİ “ The Donkey Analogy ” Ventriküler disfonksiyon günlük aktiviteleri kısıtlar.
 27. 27. TEDAVİ “ The Donkey Analogy ” Vagondaki gereksiz yükleri azaltır. . . .
 28. 28. TEDAVİ “ The Donkey Analogy ” Hızı limitler böylece enerjiyi korur.
 29. 29. TEDAVİ “ The Donkey Analogy ” Önüne havuç konulmuş bir tavşan gibi… .
 30. 30. TEDAVİ “ The Donkey Analogy ” Verimi arttır. .
 31. 31. GENEL ÖNLEMLER • Tanım • Epidemiyoloji • Etiyoloji • Fizyopatoloji • Semptom ve Bulgular • Tanı • Tedavi • Genel önlemler • Kaynaklar ♥ Yatak istirahati ♥ Antikoagülasyon ♥ Uygun pozisyon ♥ Pozitif basınçlı ventilasyon ♥ Diyet
 32. 32.  Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A. Kalp yetersizliği. Türkiye Milli Pediatri Derneği Temel Pediatri. 2010:780-785  Moffett BS, Chang AC. Future pharmacologic agents for treatment of heart failure in children. Pediatr Cardiol 2006; 27:533-51  Günay E, Akalın F. Çocuk ve adolesanlarda kalp yetersizliği ve tedavisi. Klinik gelişim 2011; 24: 41-47  Azak E. ve ark. Congestive heart failure in children. Turkish journal of pediatric disease. 2016; 3:223-232  Özkutlu S, Saraçlar M. Konjestif kalpyetmezliği. Katkı pediatri dergisi 1996; 17:722-44  Çınar N, Altınkaynak S. Çocukluk çağında konjestif kalp yetmezliği. Düzce üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü dergisi 2014;4(3): 28-33  Moffett BS, Chang AC. Future pharmacologic agents for treatment of heart failure in children. Pediatr Cardiol 2006; 27:533-51  Valentin Fuster, R.W. Alexander, R. O’Rourke, “Kalp Yetersizliğinin Patofizyolojisi ve Tanısı”, Hurst’s The Heart, 2002; 2.Cilt: 655-680  Olcay Neyzi. Türkan Ertuğrul Konjestif Kalp Yetersizliği. Pediatri.2010: 1221-1229  Auslender M, et al. The New York University Pediatric Heart Failure Index: A new method of quantifying chronic heart failure severity in children. J Pediatr 2001;138:644-8.  Türk Kardiyoloji Derneği : Akut ve Kronik Kalp Yetmezliği Tanı ve tedavisine yönelik 2012 ESC kılavuzu  Özkutlu S, Saraçlar M. Konjestif Kalp Yetmezliği. Katkı Pediatri Dergisi 1996; 17:722-44.  Rosenthal D, Chrisant MR, Edens E, Mahony L, Canter C, Colan S, Dubin A. International Society for Heart and Lung Transplantation: Practice guidelines for management of heart failure in children. J Heart Lung Transplant. 2004; 23(12):1313-33.  Taylor SH. Diuretic therapy in congestive heart failure. Cardiol. Rev. 2000;8:104-114  Pamir G, Candan İ. Kronik konjestif kalp yetmezliği tedavisi. T Klin Tıp Bilimleri 1992, 12  Aktoz M. Poliklinikte Kalp Yetersizliği Hastası Takibi ve Tedavisi. Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:57-62  Kılıçbay F ve ark. Çocuk yoğun bakımda izlenen dilate kardiyomiyopati. Kocaeli Tıp Dergisi 2013;1:45-48  Güçlü M, Camcıoğlu B. Pulmonary rehabilitation in pediatric cardiac surgery. Toraks Cerrahisi Bülteni 2015; 6: 26-37  Yavuz, T., K. Nisli, N. Oner, A. Dindar, U. Aydogan, R. E. Omeroglu ve T. Ertugrul, “Long term follow-up results of 139 Turkish children and adolescents with rheumatic heart disease”, Eur J Pediatr, 167, 1321-1326 (2008)  Ertuğrul, T., R.E. Ömeroğlu, A. Dindar, K. Nişli, Ş. Olgar, T. Yavuz, Kardiyoloji. Pediatride Rutinler, Ö. Devecioğlu, Ü. Öneş ve E. Ünüvar (editörler), İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 547-586, 2005. ISBN: 9756395303 KAYNAKLAR
 33. 33. TEŞEKKÜRL ER Yrd.Doç.Dr. Eylem Atılgan Güzeş Uz.Dr. Nazife Alptekin KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana Hastanesi
 34. 34. SORU ve KATKI

×