Webinar 'Online kennisoverdracht'

Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werksocial media, e-learning & kennismanagement in nonprofits um Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
WEBINAR
‘ONLINE KENNISOVERDRACHT’
Jozefien Godemont
Gie Van den Eeckhaut
Socius. Steunpunt sociaal-cultureel werk vzw.
12 februari 2021
Deel 2, kaderend in ons aanbod rond ‘Sterke online leerprocessen’
WELKOM
• Chat in de zijkant
openzetten: onze
chatmoderators kunnen
vragen doorspelen of zelf
beantwoorden.
• Technische problemen:
vermelden in de chat.
• Ten laatste om 11 uur
ronden we af.
EVEN VOORSTELLEN
Jezelf, in de chat – met naam en organisatie als je dat wil
Gie Van den Eeckhaut, groepsdynamica en leerprocessen, decreet, maatschappelijke
innovatie – maar ook ervaring met webinar, online-cursus groepsdynamica (MOOC),
screencast, …
Jozefien Godemont, vrijwillige inzet en lokale vrijwilligersgroepen begeleiden – maar ook
ervaring met webinar, screencast, intervisie en uitwisseling online, cocreatie online, …
Ook Silke Jaminé en Paco Sanogo zijn aan boord en zullen mee de chat modereren.
POLL 1:
WELKE BESCHRIJVING PAST BEST BIJ JOU?
§ Ik heb nog nooit een webinar begeleid, maar ik heb zin om te
experimenteren. Dit webinar moet mij de weg wijzen.
§ Ik heb nog nooit een webinar begeleid, en ben eerder
terughoudend. Dit webinar trekt mij hopelijk over de streep.
§ Ik heb wel al enige ervaring in het begeleiden of volgen van
webinars. Dit webinar moet mij inzicht bij brengen om daar sterker
in te worden.
Natuurlijk kan je gewoon je camera opzetten en
je verhaal doen zoals je dat gewoonlijk vertelt.
En dan hopen dat je publiek er wat aan heeft.
In dit webinar dagen we je uit om een stapje
verder te zetten: bewust en doelgericht je
deelnemers laten leren wat je wil dat ze leren.
WAT WE WILLEN DOEN …
§ Wat zal je op het einde van dit webinar weten?
§ Hoe je tot een scenario komt
§ Wat je als begeleider kan doen tijdens het webinar om je publiek te
laten leren én te boeien.
§ Inhoud, aansluitend op de screencast
§ Opbouw van een scenario
§ Sterke regie in handen nemen
§ Voorbeeld van scenario
ZOEK DE PAASEIEREN!
§ Opdracht vooraf: Distilleer 2 echt goede tips of
aandachtspunten voor het geven van webinars – bruikbaar
voor jezelf en voor anderen.
§ Die zouden daar nu ergens bij jou moeten klaarliggen!
§ Noteer welke tip je tegen komt in ons verhaal – en ook welke
niet!
HET WERK VAN DE REGISSEUR
WELOVERWOGEN
SCENARIO
STERKE REGIE
VERTALING NAAR KENNISOVERDRACHT:
WEBINAR ÉN SCREENCAST
WELOVERWOGEN
SCENARIO
STERKE REGIE
OPBOUW VAN EEN SCENARIO VOOR
KENNISOVERDRACHT
?
Leerdoelen
?
Didactische
keuzes
?
Scenario
Enkel
Leerinhouden
Leerprocessen
LEERDOELEN
KENNIS
Begrijpen Onthouden
Toepassen
Kritisch
bevragen
KENNIS
Begrijpen Onthouden
Toepassen
Kritisch
bevragen
• Redenering maken
• Stappen visualiseren
• Samenhang duidelijk maken
• Waarom?
KENNIS
Begrijpen Onthouden
Toepassen
Kritisch
bevragen
• Herhaling
• Ezelsbruggetjes
• Visualiseren
• Toetsen
KENNIS
Begrijpen Onthouden
Toepassen
Kritisch
bevragen
• Herhaling
• Ezelsbruggetjes
• Visualiseren
• Toetsen
BOKT
KENNIS
Begrijpen Onthouden
Toepassen
Kritisch
bevragen
• Casus
• Eigen voorbeelden
• Toetsen in polls
KENNIS
Begrijpen Onthouden
Toepassen
Kritisch
bevragen
• Vragen stellen
• Uitdagen
• Aanvullen en toevoegen
KENNIS
Begrijpen Onthouden
Toepassen
Kritisch
bevragen
• Redenering maken
• Stappen visualiseren
• Samenhang duidelijk maken
• Waarom?
• Herhaling
• Ezelsbruggetjes
• Visualiseren
• Toetsen
• Casus
• Eigen voorbeelden
• Toetsen in polls
• Vragen stellen
• Uitdagen
• Aanvullen en toevoegen
QUIZ 1: ALS IK DEZE VIER ICOONTJES GEBRUIK,
DOE IK DAT VOORAL OM DEELNEMERS …
§ … de kennis te helpen begrijpen.
§ … de kennis te helpen onthouden.
§ … de kennis te helpen toepassen.
§ … de kennis kritisch te helpen bevragen.
OPBOUW VAN EEN SCENARIO VOOR
KENNISOVERDRACHT
• Leerinhouden
• Gewenste leerprocessen
• Kennis begrijpen
• Kennis onthouden
• Kennis toepassen
• Kennis kritisch bevragen
Leerdoelen
?
Didactische
keuzes
?
Scenario
QUIZ 2: ALS IK DIT SCHEMA GEBRUIK, DOE
IK DAT VOORAL OM DEELNEMERS …
§ … de kennis te helpen begrijpen.
§ … de kennis te helpen onthouden.
§ … de kennis te helpen toepassen.
§ … de kennis kritisch te helpen bevragen.
OPBOUW VAN EEN SCENARIO VOOR
KENNISOVERDRACHT
• Leerinhouden
• Gewenste leerprocessen
• Kennis begrijpen
• Kennis onthouden
• Kennis toepassen
• Kennis kritisch bevragen
Leerdoelen
?
Didactische
keuzes
?
Scenario
DIDACTISCHE KEUZES
Gewenste
activiteit van
de deelnemer
Werkvormen Structurering
Vormgeving Duurtijd Groepsgrootte ...
DIDACTISCHE KEUZES
Gewenste
activiteit van
de deelnemer
Werkvormen Structurering
Vormgeving Duurtijd Groepsgrootte ...
DIDACTISCHE KEUZES
Gewenste
activiteit van
de deelnemer
Werkvormen Structurering
Vormgeving Duurtijd Groepsgrootte ...
‘DE STRIJD OM DE AANDACHT’
Natuurlijke aandachtsbogen
online zijn korter dan offline:
§ Vermoeiend
§ Gewoonte om zelf te
sturen/klikken op
computer/smartphone
§ Getraind in korte
informatie-eenheden,
flitsende informatie
§ 10 minuten ipv 20?
Concurrentie met omgeving:
§ Sociale controle kleiner
§ Minder ‘samen-gevoel’
§ Omgeving open voor
storing: huisgenoten, mails,
gsm
§ Techniek: haperende wifi,
onvindbare knoppen
Strijd om
de
aandacht
Tijd
Activeer en
engageer
Verhaal
Beeld
Paaseieren
Strijd om
de
aandacht
Tijd
Activeer en
engageer
Verhaal
Beeld
Paaseieren
• Afwisseling: 5 à 7 minuten
• 75-80 minuten maximum
• Nooit langer dan aangekondigd!
Strijd om
de
aandacht
Tijd
Activeer en
engageer
Verhaal
Beeld
Paaseieren
• Afwisseling: 5 à 7 minuten
• 75-80 minuten maximum
• Nooit langer dan aangekondigd!
• Van opnemen naar doen
• Bijdrage zichtbaar maken
Strijd om
de
aandacht
Tijd
Activeer en
engageer
Verhaal
Beeld
Paaseieren
• Afwisseling: 5 à 7 minuten
• 75-80 minuten maximum
• Nooit langer dan aangekondigd!
• Van opnemen naar doen
• Bijdrage zichtbaar maken
• Mensen zijn geïnteresseerd in mensen
• … en hun verhalen
Strijd om
de
aandacht
Tijd
Activeer en
engageer
Verhaal
Beeld
Paaseieren
• Afwisseling: 5 à 7 minuten
• 75-80 minuten maximum
• Nooit langer dan aangekondigd!
• Van opnemen naar doen
• Bijdrage zichtbaar maken
• Mensen zijn geïnteresseerd in mensen
• … en hun verhalen
• Prikkelen
• Geheugensteun
• Spreken andere
verwerkingsmodus aan
Strijd om
de
aandacht
Tijd
Activeer en
engageer
Verhaal
Beeld
Paaseieren
• Afwisseling: 5 à 7 minuten
• 75-80 minuten maximum
• Nooit langer dan aangekondigd!
• Van opnemen naar doen
• Bijdrage zichtbaar maken
• Mensen zijn geïnteresseerd in mensen
• … en hun verhalen
• Prikkelen
• Geheugensteun
• Spreken andere
verwerkingsmodus aan
• Nieuwsgierig
• Verrassen
• Alert
• Leuk
AL EEN PAASEI GEVONDEN???
Inductief
Verhalend
Verbeeldend
Ervaringen
Deductief
Theoretisch
§ Goede ervaring
met:
§ Praktijken
verbeelden
§ Verhalen
§ Visualiseren
§ Leerstijlen
Inductief
Verhalend
Verbeeldend
Deductief
Theoretisch
‘Consumeren’
‘Activeren’ en
‘engageren’
§ Onderzoek naar
beklijvendheid
§ Tijdens
leermoment zelf
verwerking
inbouwen – bijna
eender wat!
§ Quiz/poll
§ Eigen voorbeeld
§ Chatdiscussie
§ Vraag laten stellen
§ …
‘Consumeren’
‘Activeren’ en
‘engageren’
CHAT BIJ KENNISOVERDRACHT?
GOED OVER NADENKEN!
Wel
§ Check in: voorstellen
§ Technische problemen
§ Snelle feedback: emoticon,
leesteken, gevoel
§ Genereren van voorbeelden
§ Genereren van vragen
§ check out: feedback
Niet
§ Discussies
§ Permanent volgen of op
reageren als ‘lesgever’
§ ‘Parallel webinar’ tijdens je
uitleg
§ Gigantische
antwoordenstroom bij grote
groep
CHAT: GOED OVER NADENKEN!
Wel
§ Check in: voorstellen
§ Technische problemen
§ Snelle feedback: emoticon,
leesteken, gevoel
§ Genereren van voorbeelden
§ Genereren van vragen
§ check out: feedback
NNiet
§ Discussies
§ Permanent volgen of op
reageren als ‘lesgever’
§ ‘Parallel webinar’ tijdens je
uitleg
§ Gigantische
antwoordenstroom bij grote
groep
Sterke regie
ten dienste van
centrale leerproces!
HOE CHAT BEHEERSEN?
§ Permanente chatmoderatie
§ Inhoudelijke kennis: snel
beantwoorden van vragen
§ Technische kennis: snel
oplossen van problemen
§ Chat zelf sturen:
§ Sterke en duidelijke vraag
§ Poll om chat op gang te
trekken
§ Tijd geven aan chat
HOE CHAT BEHEERSEN?
§ Permanente chatmoderatie
§ Inhoudelijke kennis: snel
beantwoorden van vragen
§ Technische kennis: snel
oplossen van problemen
§ Chat zelf sturen:
§ Sterke en duidelijke vraag
§ Poll om chat op gang te
trekken
§ Tijd geven aan chat
Webinar wordt beter door samenwerking!
•
Bij het ontwikkelen
•
Bij het uitvoeren
•
Bij de evaluatie
‘TOETSING’
§ Toets om na te gaan of
mensen iets begrijpen, zelf
kunnen beredeneren.
§ Kennistoets
§ Herkenningstoets
§ Meningen aftoetsen
§ Positie aftoetsen
§ Toffe ervaring:
herkenningstoets over
chatvoorbeelden
QUIZ 3: BIJ HET MAKEN VAN DIDACTISCHE
KEUZES IS … HET MEEST BEPALEND
§ de leerinhoud
§ de mogelijke werkvormen
§ het gewenste leerproces van de deelnemers
§ de groepsgrootte
OPVOLGING: IT AIN'T OVER TILL IT'S OVER
§ Opvolging vragen
§ Aansluitend als uitloop van het webinar (soms wel leegloopgevoel)
§ Blog of mail achteraf met belangrijkste vragen en aanzet voor een
antwoord
§ Webinar als motor voor verder aanbod
§ Beschikbaar voor herbekijken
§ Monteren van opname als screencast
OPBOUW VAN EEN SCENARIO VOOR
KENNISOVERDRACHT
•Leerinhouden
•Gewenste leerprocessen
•Kennis begrijpen
•Kennis onthouden
•Kennis toepassen
•Kennis kritisch bevragen
Leerdoelen
•Strijd om de aandacht
•Inductief/deductief –verhalend
en verbeeldend/theoretisch
•Engageren-consumeren: Chat en
‘Toetsing’
•Opvolging
Didactische
keuzes •Opbreken in scenes:
•inhouden
•activiteiten
•Methodisch en technisch uitwerken
•Visuele ondersteuning uitwerken
•Instructies voor techniek
•Instructies voor jezelf als begeleider
Scenario
HET WERK VAN DE REGISSEUR
WELOVERWOGEN
SCENARIO
STERKE REGIE
Sterke
regie
Alert sturen
Transparant
structureren
Verhalen
vertellen
Betrekken
en
engageren
Sterke
regie
Alert sturen
Transparant
structureren
Verhalen
vertellen
Betrekken
en
engageren
Ik zorg dat het vooruit gaat.
Een goed ritme, een tempo dat toelaat
dat mensen alles verstaan
maar ook dat alles kan doordringen.
En ik speel in op mijn deelnemers!
Sterke
regie
Alert sturen
Transparant
structureren
Verhalen
vertellen
Betrekken
en
engageren
Ik werk stap voor stap.
Ik bouw op.
Ik herhaal.
Ik geef aan waar we zitten in het verhaal.
Sterke
regie
Alert sturen
Transparant
structureren
Verhalen
vertellen
Betrekken
en
engageren
Ik ben mij voortdurend bewust van mijn
deelnemers en doe er alles aan
om hen mee te nemen in het verhaal.
Ik stel vragen. Ik vraag hen om iets te doen.
Ik antwoord graag op hun vragen
als ze bijdragen aan het leerproces.
Sterke
regie
Alert sturen
Transparant
structureren
Verhalen
vertellen
Betrekken
en
engageren
Ik vertel verhalen. Over praktijken.
Over goede voorbeelden en
eigen ervaringen.
En ik doe dat authentiek, naturel,
vanuit mijn buik.
NOG NAAR PAASEIEREN GEZOCHT???
OPBOUW VAN EEN SCENARIO
MEERWAARDE SCENARIO
54
Uitgepuurd
verhaal
Ondersteunende
structuur
Voldoende
interactie
Timing
Taakverdeling
medewerkers
Webinar 'Online kennisoverdracht'
LESSONS LEARNT
56
OPBOUW VAN HET SCENARIO INTEGRATIE DIMENSIES
REGIEMODEL
Webinar 'Online kennisoverdracht'
KRIJTLIJNEN BEPALEN
•Leerinhouden
•Bouwstenen vrijwilligersbeleid
•Decretaal kader
•Inhoud, proces en vorm vrijwilligersbeleidsplan
•Evaluatie en bijsturing
•Gewenste leerprocessen
•Kennis integreren
•Kennis toepassen
Leerdoelen
•Aandacht deelnemers vasthouden via een
logische structuur en een helder verhaal
•Deelnemers betrekken door reflectie- en
toepassingsvragen
•Leerinhouden tastbaar maken door
praktijkvoorbeelden
•Toepassing kennis faciliteren door kaders,
tools, tips and tricks
•Visueel werken en tekst beperken
Didactische
keuzes •Opbreken in scenes:
•inhouden
•activiteiten
•Methodisch en technisch uitwerken
•Visuele ondersteuning uitwerken
•Instructies voor techniek
•Instructies voor jezelf als begeleider
Scenario?
OPKNIPPEN IN SCÈNES
SCENARIO OPBOUWEN
INTEGRATIE DIMENSIES REGIEMODEL
Sterke
regie
Alert sturen
Transparant
structureren
Verhalen
vertellen
Betrekken
en
engageren
STRUCTUUR
62
SITUEREN
Overloop de opbouw
Situeer tussentijds
Geef slides betekenisvolle titels
Vat samen/kondig aan
VISUALISATIE
Beelden
Iconen
Kleuren
SIGNAALWOORDEN
Opsommen
Verbanden leggen
Terugblikken/aankondigen
INTEGRATIE DIMENSIES REGIEMODEL
Sterke
regie
Alert sturen
Transparant
structureren
Verhalen
vertellen
Betrekken
en
engageren
VERHAAL
64
STA VOOR JE VERHAAL
Belang
Passie
BEWAAK DE RODE DRAAD
Verhaallijn
Kernboodschappen
MAAK HET TASTBAAR
Voorbeelden
Schema’s en modellen
MAAK HET TOEPASBAAR
Bruikbare strategieën
Tools
Tips
INTEGRATIE DIMENSIES REGIEMODEL
Sterke
regie
Alert sturen
Transparant
structureren
Verhalen
vertellen
Betrekken
en
engageren
INTERACTIE
66
VIA DE CHAT
Contact maken bij het begin
Chatvragen
Napraten op het einde
MET VRAGEN
Vertel je verhaal via prikkelende vragen
Lanceer pollvragen
Stel chatvragen
INTEGRATIE DIMENSIES REGIEMODEL
Sterke
regie
Alert sturen
Transparant
structureren
Verhalen
vertellen
Betrekken
en
engageren
STURING
68
PRESENTATIE
Presenteer dynamisch
Kijk in de camera
Wissel af tussen slide, presentator,
combinatie
AFWISSELING
KENNIS - INTERACTIE
TIJD EN TEMPO
Time vooraf
Houd het tempo hoog
POLL 2: WELKE UITSPRAAK SLUIT HET
MEESTE AAN BIJ JOUW ERVARING?
§ Dit webinar heeft me een goed inzicht gegeven in
hoe ik zelf een webinar kan voorbereiden en
begeleiden.
§ Dit webinar heeft me meer vertrouwen gegeven om
zelf een webinar te geven.
§ Dit webinar helpt me niet echt op weg.
§ Dit webinar reikt me heel concrete handvatten aan
om zelf een webinar te geven.
§ Dit webinar maakt me eerder bang om er zelf aan te
beginnen: zoveel waar je moet of kan over nadenken!
AANKONDIGING AANBOD ONLINE LEREN:
ZIE ONZE KALENDER!
§ Sterk geloof in ‘Blended learning’: webinar over ‘Sterke
online leerprocessen’ – ‘Naar een didactiek van het online
leren’
§ kan nog aangevraagd worden tegen betaling – mailtje
sturen en we volgen op!
AANKONDIGING AANBOD ONLINE LEREN:
ZIE ONZE KALENDER!
§ Zoomsessies over werken met kansengroepen (gratis, erg
beperkt, kennisopbouw/cocreatie vanuit echte ervaringen)
§ Mensen met mentale beperking (Gie Van den Eeckhaut)
§ Mensen in armoede (Jozefien Godemont)
§ Senioren met lage digitale geletterdheid (Jozefien Godemont)
§ Anderstalige mensen (Silke Jaminé)
AANKONDIGING AANBOD ONLINE LEREN:
ZIE ONZE KALENDER!
§ Interactief online leren (drie maal herhaald – Jacqueline
Van Leeuwen)
§ Online cocreatie: interactief aan de slag met leervragen en
ideeën (reeks van 3 - Jozefien Godemont)
Screencast
Widget
Filmpje
Eigen
voorbeeld
posten
Individuele
coaching
Webinar
MOOC
Intervisie
Brainstorm
Uitwisseling
Individueel
Leren in of van de groep
Acteurs
Kijkers
‘Online’ sociaal-cultureel leren?
POLL 3: HOEVEEL PAASEIEREN HEB JE
GEVONDEN?
§ Geen
§ Eén
§ Twee
CHAT
§ Schrijf in de chat de tips of aandachtspunten die jij voor
ogen had maar die je niet zag terugkomen in ons webinar.
§ Maak de oogst rijk! Je krijgt alle aanvullende goeie tips en
ideeën nadien doorgestuurd!
UITCHECKEN: “HIER STAAN TOT
AFSCHEID WEER MIJN VRIEND …”
§ Feedback: vragenlijst in
mailbox – graag invullen.
§ Emoticon als afscheid?
1 von 76

Recomendados

Gedragsregels social media von
Gedragsregels social mediaGedragsregels social media
Gedragsregels social mediaHuib Koeleman
5.2K views32 Folien
Leermiddelen challenge presentatie von
Leermiddelen challenge presentatieLeermiddelen challenge presentatie
Leermiddelen challenge presentatieKennisnet
873 views38 Folien
Sessie 10 en 22 0ntwerpend denken von
Sessie 10 en 22 0ntwerpend denkenSessie 10 en 22 0ntwerpend denken
Sessie 10 en 22 0ntwerpend denkenVereniging Vlaamse Jeugddiensten
164 views75 Folien
Online gastcollege e learning trends avans plus mei 2020 von
Online gastcollege e learning trends avans plus mei 2020Online gastcollege e learning trends avans plus mei 2020
Online gastcollege e learning trends avans plus mei 2020WilfredRubens.com
2K views126 Folien
Het schoolvak nederlands 2011 von
Het schoolvak nederlands 2011Het schoolvak nederlands 2011
Het schoolvak nederlands 2011Kennisnet
936 views29 Folien
Cultuurforum 2020 - 7E's voor culturele gedragsverandering von
Cultuurforum 2020 - 7E's voor culturele gedragsveranderingCultuurforum 2020 - 7E's voor culturele gedragsverandering
Cultuurforum 2020 - 7E's voor culturele gedragsveranderingpubliq vzw
172 views75 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Webinar 'Online kennisoverdracht'

Meerwaarde ICT in het onderwijs Fundeon von
Meerwaarde ICT in het onderwijs Fundeon Meerwaarde ICT in het onderwijs Fundeon
Meerwaarde ICT in het onderwijs Fundeon WilfredRubens.com
516 views76 Folien
Communicatie, powerful presentations | Target Point, guide to change von
Communicatie, powerful presentations | Target Point, guide to changeCommunicatie, powerful presentations | Target Point, guide to change
Communicatie, powerful presentations | Target Point, guide to changeangela van de Loo
906 views20 Folien
20210503 Toerisme OVL regio Vlaamse Ardennen Social media gevorderden von
20210503 Toerisme OVL regio Vlaamse Ardennen Social media gevorderden20210503 Toerisme OVL regio Vlaamse Ardennen Social media gevorderden
20210503 Toerisme OVL regio Vlaamse Ardennen Social media gevorderdenI Like Media
135 views73 Folien
Web 2.0 op het werk von
Web 2.0 op het werkWeb 2.0 op het werk
Web 2.0 op het werkMinouche Besters
252 views23 Folien
Webinar contentcreatie de baas von
Webinar contentcreatie de baasWebinar contentcreatie de baas
Webinar contentcreatie de baasstation zeeland
108 views21 Folien
Presentatie digitale didactiek Davinci College von
Presentatie digitale didactiek Davinci CollegePresentatie digitale didactiek Davinci College
Presentatie digitale didactiek Davinci CollegeWilfredRubens.com
671 views83 Folien

Similar a Webinar 'Online kennisoverdracht' (20)

Meerwaarde ICT in het onderwijs Fundeon von WilfredRubens.com
Meerwaarde ICT in het onderwijs Fundeon Meerwaarde ICT in het onderwijs Fundeon
Meerwaarde ICT in het onderwijs Fundeon
WilfredRubens.com516 views
Communicatie, powerful presentations | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Communicatie, powerful presentations | Target Point, guide to changeCommunicatie, powerful presentations | Target Point, guide to change
Communicatie, powerful presentations | Target Point, guide to change
angela van de Loo906 views
20210503 Toerisme OVL regio Vlaamse Ardennen Social media gevorderden von I Like Media
20210503 Toerisme OVL regio Vlaamse Ardennen Social media gevorderden20210503 Toerisme OVL regio Vlaamse Ardennen Social media gevorderden
20210503 Toerisme OVL regio Vlaamse Ardennen Social media gevorderden
I Like Media135 views
Presentatie digitale didactiek Davinci College von WilfredRubens.com
Presentatie digitale didactiek Davinci CollegePresentatie digitale didactiek Davinci College
Presentatie digitale didactiek Davinci College
WilfredRubens.com671 views
Ovoz Ambassadeurs Training 5 von See Genius
Ovoz Ambassadeurs Training 5Ovoz Ambassadeurs Training 5
Ovoz Ambassadeurs Training 5
See Genius256 views
NT social media & logistiek - don't kill your darlings versie von Jonas van der Wende
NT social media & logistiek - don't kill your darlings versieNT social media & logistiek - don't kill your darlings versie
NT social media & logistiek - don't kill your darlings versie
Het nieuwe communiceren, interne communicatie bij HNW von Huib Koeleman
Het nieuwe communiceren, interne communicatie bij HNWHet nieuwe communiceren, interne communicatie bij HNW
Het nieuwe communiceren, interne communicatie bij HNW
Huib Koeleman4.2K views
Digital Content Marketing Congres 2014 von Edwin Riem
Digital Content Marketing Congres 2014 Digital Content Marketing Congres 2014
Digital Content Marketing Congres 2014
Edwin Riem1.3K views
Opdracht 4 Karin Rita En Herve von wellensherve
Opdracht 4 Karin Rita En HerveOpdracht 4 Karin Rita En Herve
Opdracht 4 Karin Rita En Herve
wellensherve407 views
Opdracht 4 Karin Rita En Herve von wellensherve
Opdracht 4 Karin Rita En HerveOpdracht 4 Karin Rita En Herve
Opdracht 4 Karin Rita En Herve
wellensherve338 views
Flipping the classroom AH von Siemonsm
Flipping the classroom AHFlipping the classroom AH
Flipping the classroom AH
Siemonsm254 views
Shift to 5th selling 2 0 von Hans Demeyer
Shift to 5th selling 2 0Shift to 5th selling 2 0
Shift to 5th selling 2 0
Hans Demeyer262 views
TOP100 Tools for learning 2017 - overzicht von Stimulearning
TOP100 Tools for learning 2017 -  overzichtTOP100 Tools for learning 2017 -  overzicht
TOP100 Tools for learning 2017 - overzicht
Stimulearning13.8K views
Schrijven voor intranet - gouden basisregels von Eline Walda
Schrijven voor intranet - gouden basisregelsSchrijven voor intranet - gouden basisregels
Schrijven voor intranet - gouden basisregels
Eline Walda5.1K views
Signaleren en analyseren van verschillen les 2 von Gerard Dummer
Signaleren en analyseren van verschillen les 2Signaleren en analyseren van verschillen les 2
Signaleren en analyseren van verschillen les 2
Gerard Dummer1.4K views

Más de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk

Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdf von
Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdfScannenvanjeverenigingsdemocratie.pdf
Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdfSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
14 views17 Folien

Más de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk(20)

Webinar 'Online kennisoverdracht'