Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

Presentatie 'SCW in de tussenruimte' van Filip De Rynck tijdens de Trefdag sociaal-cultureel werk op 17 november 2016 in de Zebrastraat in Gent.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

 1. 1. SKW IN DE TUSSENRUIMTE: MAATSCHAPPELIJK INNOVEREN ALS AMBITIE EN ALS PRAKTIJK Filip De Rynck UGent
 2. 2. DE AMBITIE • “als sociaal – cultureel volwassenenwerk willen we bijdragen tot relevante maatschappelijke innovatie, die verandert de fundamenten en de spelregels van onze samenleving (... meer democratisch, inclusief en duurzaam)“ (Socius,Verstaan, p2) • “sociaal – culturele praktijken functioneren als een essentiële en onmisbare actor in het trage en complexe democratische proces “ (Socius, Ibidem, p25) • “bewogen, bevlogen en beweeglijk“ (Ibidem, p74)
 3. 3. DE PRAKTIJK • “ Maatschappelijke innovatie” • welke innovatie bedoelen we dan? • “ Democratisch proces “ • welke democratie bedoelen we dan? • “ We veranderen de fundamenten en de spelregels “ • welke fundamenten en welke spelregels bedoelen we dan • Welke “ verandering “ bedoelen we dan?
 4. 4. DOEL VAN DE WORKSHOP De praktijken, denkbeelden en ambities van het SKW bevragen onder / achter deze generieke uitspraken en ‘systeem’ – visies: • Welke rollen speelt het SKW in ‘arrangementen’ in het veld? • Welke frames zitten in de hoofden van de SKW-ers? Over politiek, participatie, democratie, transitie,… • Waardoor worden die rollen en frames bepaald en gemaakt?
 5. 5. Het middenveld in een driehoeksverhouding 5 Staat Dwang/voice Markt Ruil/exit Gemeenschappen Liefde / loyalty ‘Civil Society’ Zorg/vertrouwen Persoon Publiek Privaat
 6. 6. VIER ROLVARIABELEN 1. Omgevingsfactoren (externe factoren die inwerken op SKW) 2. Impact van omgeving cq overheidsbeleid op houding, denkbeelden, praktijken, cultuur van SKW 3. Arrangementen rond cases / projecten / mensen 4. Persoonlijke houding en opvattingen van SKW – ers
 7. 7. 1 DE BREDERE OMGEVING • Het maatschappelijk debat: • Over democratie; crisis van de representatieve democratie; autonome burgerinitiatieven; populistische stromingen • Over de rol van de overheid versus eigen verantwoordelijkheid van burgers • Over markt en economie (zie bvb: opkomst van het coöperatieve denken, commons) • Over migratie, ongelijkheid, klimaat,...
 8. 8. 2 OVERHEIDSBELEID • SKW en ‘overheid’ op vier niveaus: • (1) de staat • (2) het overheidssysteem • (3) tijdelijke bekleders van overheidsmacht: politici en ambtenaren met hun ambities • (4) op lokaal en centraal niveau • Impact van overheidsbeleid als uiting van een bepaalde visie op samenleving en op SKW
 9. 9. OPGELEGDE OF ZELF GEKOZEN POSITIES? • “afhankelijk van de normatieve keuze die wordt gemaakt, krijgen sociaal – culturele actoren een andere rol toegemeten in de vernieuwing van de samenleving: • Een maatschappelijke actor in het middenveld • Als uitvoerder van overheidsbeleid / visie • Als autonome actor in democratische processen • Als antagonist van de overheid • Een actor in de vrije tijd • Een actor in het educatieve veld (LLL en LBL) • Een actor gericht op bridging en bonding“ (Socius,Versterken, p137)
 10. 10. IMPACT VAN OVERHEID OP SKW • Is alle SKW gelijk? Verschillende posities in de driehoek • SKW als onderaannemer van de overheid • Doorwerking van neo – liberalisme en Nieuw Publiek Management: • Nuttigheid, prestaties • Plannen, doelstellingen, projecten (formatdenken) • Verantwoording en controle • Doorwerking van instituties, cultuur, routines op: • Werking en organisatie, selectie en cultuur van bestuursleden, profiel en cultuur van medewerkers
 11. 11. 3 HET FUNCTIONEREN VAN EN IN ARRANGEMENTEN • Analyse weg van het macro – niveau:‘de’ overheid of ‘de’ markt of ‘het’ middenveld • Wel op meso – niveau: processen rond cases, thema’s, objecten... (zie Socius,Vertellen) • En op micro – niveau: netwerken tussen mensen • Resultaten uit veldonderzoek in Gent: het functioneren van de tussenruimte
 12. 12. Politici Ambtenaren Veldwerkers Systeemwereld Overheid Tussenruimte Leefwereld Burgerinitiatieven 12
 13. 13. ANALYSE OP MESO EN MICRO NIVEAU: ARRANGEMENTEN IN DE TUSSENRUIMTE • Burgerinitiatieven: rollen van sleutelfiguren, onder andere van SKW, SO,... • Verschillende soorten arrangementen, zelfs bij, op het eerste zicht, gelijkaardige initiatieven (Fab-Lab; Repaircafés; Stadslandbouw,...)
 14. 14. HYBRIDITEIT VAN/IN DE TUSSENRUIMTE • ‘Blurring Boundaries’ en ‘Boundary Spanning’: • tussen middenveld (SKW) en overheid • tussen middenveld (SKW) en markt • tussen middenveld (SKW) markt en overheid • Hybride vormen van organisaties • Sociale ondernemingen • Middenveld dat vermarkt of deel van de overheid wordt • Ondernemingen die opschuiven richting non – profit • Coöperatieve vormen op de brug tussen middenveld, markt en overheid
 15. 15. 4 UW HOUDING EN OPVATTINGEN • SKW – ers: product van omgeving / overheid / bepaalde dominante rolopvattingen? • Uw eigen opvattingen en cultuur • Uw reflexieve patronen van denken en vervolgens doen
 16. 16. ? • “ Maatschappelijke innovatie” • welke innovatie bedoelen we dan? • “ Democratisch proces “ • welke democratie bedoelen we dan? • “ We veranderen de fundamenten en de spelregels “ • welke fundamenten en welke spelregels bedoelen we dan en welke verandering bedoelen we dan?
 17. 17. TOEPASSING OP DEMOCRATIE • Debat over ‘participatiemaatschappij’:‘do it yourself’ democratie en crisis van de representatiedemocratie • Relatie tussen representatieve democratie en participatieve democratie – autonome burgerinitiatieven • Relatie tussen participatieve democratie en markt / economie
 18. 18. UZELF IN DE TUSSENRUIMTES • Met welk beeld over democratie zit je zelf? • Naar welk beeld van democratie werk je, netwerk je en welk beeld draag je over in jouw interacties? • Welke impact heeft netwerken op jouw beeldvorming? • Bevraag je die beelden? Hoe werken twijfels en vragen in jouw werk door?

×