Eindrapport De waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel actorschap.pdf

Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werksocial media, e-learning & kennismanagement in nonprofits um Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk

“Wat is de waarde en betekenis van sociaal-cultureel volwassenenorganisaties en burgerinitiatieven voor onze samenleving?” Die vraag legde Socius voor aan sociale wetenschappers. Lode Vermeersch (KULeuven), Anke De Malsche (UA), Hanka Otte (UA), Pascal Gielen (UA) en Stijn Oosterlynck (UA) gingen er samen mee aan de slag. De onderzoekers verzamelden heel wat informatie bij sociaal-cultureel volwassenenorganisaties, burgerinitiatieven, andere middenveldspelers, overheden en marktspelers. Ze brachten contacten van volwassenenorganisaties en burgerinitiatieven met andere middenveldspelers, overheden en marktspelers in kaart en onderzochten hoe via zo’n contacten waarde en betekenis aan het civiel sociaal-cultureel actorschap wordt toegeschreven. Deze presentatie vat de belangrijkste resultaten van het onderzoek samen en maakte deel uit van de rapportvoorstelling op 31 augustus 2023.

14/09/2023
1
De waarde en betekenis van
het civiel sociaal-cultureel
actorschap
Presentatie: Vermeersch Lode, De Malsche Anke & Oosterlynck Stijn
INHOUD
1. Over het onderzoek
▪ Wat is het probleem?
▪ Aanpak van het onderzoek
▪ Waardentheorie
2. Contacten en beeldvorming
▪ Wie gaat in interactie met wie?
▪ Hoe goed kennen externen het
sociaal-cultureel werk?
▪ Beeldvorming
3. Waardering
▪ Motieven voor contacten
▪ Waardentoekenning
▪ Waardenrelaties
1
2
14/09/2023
2
DEEL 1
OVER HET ONDERZOEK
CENTRALE VRAAG
Wat is de door de markt, overheid en middenveld
aan het civiel sociaal-cultureel actorschap in
toegewezen maatschappelijke waarde en betekenis?
Wat is het probleem? Zoektocht van de sector naar…
• … een gezamenlijk narratief (“Wat betekenen we?”)
• … duidelijke waarden om te communiceren (“Waar staan we voor?”)
• … sterke(re) beeldvorming (“Hoe presenteren we ons”)
3
4
14/09/2023
3
Wat is civiel sociaal-cultureel
actorschap? (1)
Civiel sociaal-cultureel actorschap =
• (1) alle spontane en vrij georganiseerde
sociaal-culturele initiatieven …
• (2) … van burgers …
• (3) …met het oog op het versterken van
een inclusieve, duurzame en solidaire
democratie
In dit onderzoek:
• erkende sociaal-culturele organisaties
• niet-erkende burgerinitiatieven
Erkende
sociaal-
culturele
organisaties
Niet-erkende
sociaal-culturele
organisaties
(“Burger-
initiatieven”)
Civiel sociaal-
cultureel actorschap
Wat is civiel sociaal-cultureel actorschap? (2)
Decretaal erkend
sociaal-cultureel
volwassenenwerk
5
6
14/09/2023
4
Positionering in maatschappelijk middenveld
• Civiel sociaal-cultureel actorschap past
binnen breder middenveld
• “Bewegend veld” tussen overheid,
markt en gemeenschappen
• Grenzen maatschappelijke domeinen
liggen niet vast, ze zijn dynamisch
• Interacties tussen domeinen brengen
waardenrelaties, compromissen of
waardenspanningen met zich mee
SCW
8
Andere
middenveld-
organisaties
Marktspelers
Overheden
(politiek &
administratief)
Welke waarden en betekenis geven externen?
Erkende
sociaal-
culturele
organisaties
Niet-erkende
sociaal-culturele
organisaties
(“Burger-
initiatieven”)
7
8
14/09/2023
5
Literatuurstudie
Survey
• 130 erkende organisaties sociaal-cultureel volwassenenwerk
(respons: 49%)
• 303 niet-erkende burgerinitiatieven (respons: 22%)
Diepte-interviews
• 41 geïnterviewden via linken met organisaties (cf. survey):
• 18 profit organisaties
• 16 overheden
• 7 middenveldorganisaties
Q-sort
• Sorteertechniek met waardenindicatoren
Aanpak van het onderzoek
Benadering waarde
• Morele waarden: rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid,
veiligheid, leefbaarheid, tolerantie, respect…
• Absolute waarde, los van persoonlijk beleving (bv.
economische waarde)
• Relatieve waarde, subjectieve inschatting als gevolg van
(een reflectie op) bepaalde ervaringen
Waardenregime =
• Coherente set aan (relatieve) waarden … om dingen en
activiteiten te beoordelen (“waarderen”)
• Elk set > specifieke voorkeuren en gedrag… dat
herkenbaar is a.d.h.v. indicatoren
Waardentheorie
9
10
14/09/2023
6
Waardentheorie (2)
Gebaseerd op: Boltanski en Chiapello (2005) en Boltanski en Thévenot (2006)
Voorbeeld
11
12
14/09/2023
7
Nog een voorbeeld
DEEL 2
CONTACTEN EN BEELDVORMING
13
15
14/09/2023
8
Sociaal-cultureel veld, geen geïsoleerd veld
• veel contacten met bedrijven, met
overheden en (zeker)
middenveldorganisaties
• Burgerinitiatieven staan verder van
overheden
• Interacties met bedrijven zijn vaak in
opdrachtgever/klant-relatie
• Er is wel hybridisering naar de markt,
maar geen “druk” om meer de markt op
te gaan.
Veel contacten
energie- en telecombedrijven
banken
verzekeringskantoren
boekhoudkantoren
sociale secretariaten
communicatie- en reclamebureaus
drukkerijen
IT-bedrijven
consultants
vertalers
evenementenbedrijven
• Grote variatie… Sommige organisaties doen
bij iedereen een belletje rinkelen, andere bij
(bijna) niemand… Hoe komt dat?
• Inzetten op naambekendheid > <
mogelijkheden kleine organisaties
• Overheden (her)kennen meer sociaal-
culturele organisaties dan bedrijven
• Partiële kennis > gemakkelijke framing…
Hoe goed kennen “externen” de
sector?
16
17
14/09/2023
9
WAZIG TOTAALBEELD VAN SOCIAAL-
CULTURELE SECTOR
“Als je kijkt naar Amnesty is het helemaal niet
vaag waar die organisatie voor staat, maar wat
hebben Amnesty en Pasar bijvoorbeeld
gemeenschappelijk? Dat is wat bij veel mensen,
denk ik, onduidelijk is.”
Zaakvoerder profitorganisatie
Geen duidelijk en samenhangend totaalbeeld sector
• Wat speelt in het nadeel?
• De sector is minder luid… daarom soms
“vergeten”
• Onduidelijke sectorgrenzen
• Hermetisch en weinig zelf-verklarend taalgebruik
(maar geen kopie van andere sectoren)
• …
Beeldvorming bij externen
Is een coherent sectorbeeld voor “alles en
iedereen” wel mogelijk?
18
19
14/09/2023
10
DEEL 3
WAARDERING VAN HET CIVIEL
SOCIAAL-CULTUREEL WERK
Waarom gaan bedrijven, overheden of
andere middenveldorganisaties in zee met
sociaal-culturele actoren?
Vijf aanleidingen en motieven
20
21
14/09/2023
11
1. Dichter bij de burger
“Burgerinitiatieven zijn een soort van tussenniveau. Zij
bereiken een doelgroep die niet altijd tot bij de overheid
komt of geraakt. De drempel naar een burgerinitiatief is
lager dan naar de overheid. De overheid is ook
ingewikkelder en daardoor trager dan burgerinitiatieven.
Als lokale overheid moet je overal reglementen maken
en regels volgen.”
Schepen middelgrote stad
2. Netwerk
• Sociaal-culturele actoren vormen
een toegangspoort tot andere
organisaties of doelgroepen
• Verschillen tussen overheden en
bedrijven bij gebruik van die
toegangspoort
22
23
14/09/2023
12
3. Kennis en expertise
• Vaak positief over professionaliteit
van sociaal-culturele partners
• Opvallend: positieve waardering
individuele organisaties vertaalt zich
niet (altijd) naar algemene
waardering sociaal-cultureel veld
4. Laboratoriumrol
• Sociaal-culturele veld als “vruchtbare grond” voor nieuwe ideeën
en praktijken
• Ruimte om te experimenteren
• Geslaagde experimenten worden opgepikt door bedrijven,
overheden en andere middenveldorganisaties
24
25
14/09/2023
13
5. Legitimering
“Private actoren proberen een
stuk van hun negatieve impact
van hun activiteiten te
compenseren door een deel
van de winst weg te schenken
aan dergelijke organisaties,
maar daarmee stellen ze hun
eigen werking onvoldoende
fundamenteel in vraag.”
Medewerker profit organisatie
Met welke waarden(regimes) associëren
sociaal-culturele organisaties zichzelf?
26
27
14/09/2023
14
Zelfpositionering = vooral in het ‘civiele
waardenregime’
• ‘Samen’, ‘Gemeenschap’
en ‘passie’ = meest
gekozen
waardenvignetten
• ‘Beheersbaarheid’ en
‘reputatie’ = minst gekozen
Met welke waarden(regimes) associëren
bedrijven, overheden en andere
middenveldorganisaties het sociaal-
culturele veld?
28
29
14/09/2023
15
Opnieuw… het ‘civiele waardenregime’
Waardenpositionering
Duidelijke positie voor het veld
• Zelfbeeld van de sector = extern beeld van de sector
• Weinig verschillen in positionering burgerinitiatieven //
erkende organisaties
Positieve waardering (maar daarom geen hoge status)
• Positief… zeker als het gaat om concrete
relaties/organisaties…
• … maar met (negatieve) clichés als het gaat om het geheel
Kennen en waarderen gaan hand in hand!
30
31
14/09/2023
16
ZELFBEELD VAN SECTOR
= EXTERN BEELD
“Ik zie het niet meteen als een prestigeproject.
De voldoening die er kan uit gehaald worden zit
meer in kleine dingen, niet in het groots
uitpakken. Samenwerken met een organisatie die
samenwerkt met een waardenkader dat
uitsluitend bestaat uit ‘kwantiteit’, ‘prijzen (en
geprezen worden)’ zou erg moeilijk zijn”
Medewerker middenveldorganisatie die samenwerkt met een
burgerinitiatief
Welke soorten van waardenrelaties tussen
sociaal-culturele organisaties en andere
maatschappelijke actoren herkennen we?
32
33
14/09/2023
17
OM MEE TE NEMEN…
34
35
14/09/2023
18
• Zelfbeeld = extern beeld (en dat ondanks gefragmenteerd
en warrige perceptie)
• Sterke waardering, zeker voor organisaties minder voor
de gehele sector
• De kennis van de sector kan beter, zeker voor een deel
van de organisaties
• Troeven voor verdere profilering? Geen “USP”, maar wel
een ‘avant garde’ …
• Laboratoriumrol
• Realisatie van maatschappelijk draagvlak
• Rechtstreeks relatie met de burger
© W. Kandinsky
36
37

Recomendados

SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck von
SCW in de tussenruimte - Filip De RynckSCW in de tussenruimte - Filip De Rynck
SCW in de tussenruimte - Filip De RynckSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
814 views18 Folien
Trefdag Pulse 2018 sessie: participeren als voedingsbodem von
Trefdag Pulse 2018 sessie: participeren als voedingsbodemTrefdag Pulse 2018 sessie: participeren als voedingsbodem
Trefdag Pulse 2018 sessie: participeren als voedingsbodempulsenetwerk
522 views28 Folien
Overheidsbeleid en innoverend werken - Gie Van den Eeckhaut von
Overheidsbeleid en innoverend werken - Gie Van den EeckhautOverheidsbeleid en innoverend werken - Gie Van den Eeckhaut
Overheidsbeleid en innoverend werken - Gie Van den EeckhautSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
1.7K views35 Folien
Bestuurlijke empathie en maatschappelijke sensitiviteit von
Bestuurlijke empathie en maatschappelijke sensitiviteitBestuurlijke empathie en maatschappelijke sensitiviteit
Bestuurlijke empathie en maatschappelijke sensitiviteitMarije van den Berg
985 views22 Folien
Aan de slag met de maatschappelijke bewegingsfunctie - Bart Van Bouchaute (Ar... von
Aan de slag met de maatschappelijke bewegingsfunctie - Bart Van Bouchaute (Ar...Aan de slag met de maatschappelijke bewegingsfunctie - Bart Van Bouchaute (Ar...
Aan de slag met de maatschappelijke bewegingsfunctie - Bart Van Bouchaute (Ar...Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
4.2K views60 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Eindrapport De waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel actorschap.pdf

Infosessie rollen en functies beoordelaars - Socius (Gie Van den Eeckhaut) von
Infosessie rollen en functies beoordelaars - Socius (Gie Van den Eeckhaut)Infosessie rollen en functies beoordelaars - Socius (Gie Van den Eeckhaut)
Infosessie rollen en functies beoordelaars - Socius (Gie Van den Eeckhaut)Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
6.7K views48 Folien
4-10-2011 Masterclass Syntens/Vrije Universiteit Amsterdam von
4-10-2011 Masterclass Syntens/Vrije Universiteit Amsterdam4-10-2011 Masterclass Syntens/Vrije Universiteit Amsterdam
4-10-2011 Masterclass Syntens/Vrije Universiteit AmsterdamKennisalliantie
601 views53 Folien
De uitdagingen van het lokaal cultuurbeleid in een veranderende samenleving von
De uitdagingen van het lokaal cultuurbeleid in een veranderende samenlevingDe uitdagingen van het lokaal cultuurbeleid in een veranderende samenleving
De uitdagingen van het lokaal cultuurbeleid in een veranderende samenlevingAvansa Kempen
346 views20 Folien
Waarom zou ik in vredesnaam participeren von
Waarom zou ik in vredesnaam participerenWaarom zou ik in vredesnaam participeren
Waarom zou ik in vredesnaam participerenFrans de Jong
938 views41 Folien
De betekenis van sociaal-culturele praktijken von
De betekenis van sociaal-culturele praktijkenDe betekenis van sociaal-culturele praktijken
De betekenis van sociaal-culturele praktijkenSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
2.5K views23 Folien
presentatie8maart2010 von
presentatie8maart2010presentatie8maart2010
presentatie8maart2010Frank Cockx
253 views23 Folien

Similar a Eindrapport De waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel actorschap.pdf(20)

4-10-2011 Masterclass Syntens/Vrije Universiteit Amsterdam von Kennisalliantie
4-10-2011 Masterclass Syntens/Vrije Universiteit Amsterdam4-10-2011 Masterclass Syntens/Vrije Universiteit Amsterdam
4-10-2011 Masterclass Syntens/Vrije Universiteit Amsterdam
Kennisalliantie601 views
De uitdagingen van het lokaal cultuurbeleid in een veranderende samenleving von Avansa Kempen
De uitdagingen van het lokaal cultuurbeleid in een veranderende samenlevingDe uitdagingen van het lokaal cultuurbeleid in een veranderende samenleving
De uitdagingen van het lokaal cultuurbeleid in een veranderende samenleving
Avansa Kempen346 views
Waarom zou ik in vredesnaam participeren von Frans de Jong
Waarom zou ik in vredesnaam participerenWaarom zou ik in vredesnaam participeren
Waarom zou ik in vredesnaam participeren
Frans de Jong938 views
presentatie8maart2010 von Frank Cockx
presentatie8maart2010presentatie8maart2010
presentatie8maart2010
Frank Cockx253 views
Sterk sociaal werk - Birgit Goris von CVO-SSH
Sterk sociaal werk - Birgit GorisSterk sociaal werk - Birgit Goris
Sterk sociaal werk - Birgit Goris
CVO-SSH102 views
Velsen lokaal 22 mei 2012: lezing Rob de Wilde von LUIT Consultancy
Velsen lokaal 22 mei 2012: lezing Rob de WildeVelsen lokaal 22 mei 2012: lezing Rob de Wilde
Velsen lokaal 22 mei 2012: lezing Rob de Wilde
LUIT Consultancy326 views
Hoofdlijn_Alterraproject_Sociale_innovatie_via_sociale_media von Irini Salverda
Hoofdlijn_Alterraproject_Sociale_innovatie_via_sociale_mediaHoofdlijn_Alterraproject_Sociale_innovatie_via_sociale_media
Hoofdlijn_Alterraproject_Sociale_innovatie_via_sociale_media
Irini Salverda318 views
Cultuur en projectmanagement 2014 von Huibert de Man
Cultuur en projectmanagement 2014Cultuur en projectmanagement 2014
Cultuur en projectmanagement 2014
Huibert de Man1.4K views
CULTOOL - 1.1 - NL von Cultool
CULTOOL - 1.1 - NLCULTOOL - 1.1 - NL
CULTOOL - 1.1 - NL
Cultool511 views

Más de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk

Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdf von
Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdfScannenvanjeverenigingsdemocratie.pdf
Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdfSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
13 views17 Folien
Adolescentenenpolitiekeparticipatie.pdf von
Adolescentenenpolitiekeparticipatie.pdfAdolescentenenpolitiekeparticipatie.pdf
Adolescentenenpolitiekeparticipatie.pdfSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
17 views42 Folien

Más de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk(20)

Eindrapport De waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel actorschap.pdf

 • 1. 14/09/2023 1 De waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel actorschap Presentatie: Vermeersch Lode, De Malsche Anke & Oosterlynck Stijn INHOUD 1. Over het onderzoek ▪ Wat is het probleem? ▪ Aanpak van het onderzoek ▪ Waardentheorie 2. Contacten en beeldvorming ▪ Wie gaat in interactie met wie? ▪ Hoe goed kennen externen het sociaal-cultureel werk? ▪ Beeldvorming 3. Waardering ▪ Motieven voor contacten ▪ Waardentoekenning ▪ Waardenrelaties 1 2
 • 2. 14/09/2023 2 DEEL 1 OVER HET ONDERZOEK CENTRALE VRAAG Wat is de door de markt, overheid en middenveld aan het civiel sociaal-cultureel actorschap in toegewezen maatschappelijke waarde en betekenis? Wat is het probleem? Zoektocht van de sector naar… • … een gezamenlijk narratief (“Wat betekenen we?”) • … duidelijke waarden om te communiceren (“Waar staan we voor?”) • … sterke(re) beeldvorming (“Hoe presenteren we ons”) 3 4
 • 3. 14/09/2023 3 Wat is civiel sociaal-cultureel actorschap? (1) Civiel sociaal-cultureel actorschap = • (1) alle spontane en vrij georganiseerde sociaal-culturele initiatieven … • (2) … van burgers … • (3) …met het oog op het versterken van een inclusieve, duurzame en solidaire democratie In dit onderzoek: • erkende sociaal-culturele organisaties • niet-erkende burgerinitiatieven Erkende sociaal- culturele organisaties Niet-erkende sociaal-culturele organisaties (“Burger- initiatieven”) Civiel sociaal- cultureel actorschap Wat is civiel sociaal-cultureel actorschap? (2) Decretaal erkend sociaal-cultureel volwassenenwerk 5 6
 • 4. 14/09/2023 4 Positionering in maatschappelijk middenveld • Civiel sociaal-cultureel actorschap past binnen breder middenveld • “Bewegend veld” tussen overheid, markt en gemeenschappen • Grenzen maatschappelijke domeinen liggen niet vast, ze zijn dynamisch • Interacties tussen domeinen brengen waardenrelaties, compromissen of waardenspanningen met zich mee SCW 8 Andere middenveld- organisaties Marktspelers Overheden (politiek & administratief) Welke waarden en betekenis geven externen? Erkende sociaal- culturele organisaties Niet-erkende sociaal-culturele organisaties (“Burger- initiatieven”) 7 8
 • 5. 14/09/2023 5 Literatuurstudie Survey • 130 erkende organisaties sociaal-cultureel volwassenenwerk (respons: 49%) • 303 niet-erkende burgerinitiatieven (respons: 22%) Diepte-interviews • 41 geïnterviewden via linken met organisaties (cf. survey): • 18 profit organisaties • 16 overheden • 7 middenveldorganisaties Q-sort • Sorteertechniek met waardenindicatoren Aanpak van het onderzoek Benadering waarde • Morele waarden: rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, veiligheid, leefbaarheid, tolerantie, respect… • Absolute waarde, los van persoonlijk beleving (bv. economische waarde) • Relatieve waarde, subjectieve inschatting als gevolg van (een reflectie op) bepaalde ervaringen Waardenregime = • Coherente set aan (relatieve) waarden … om dingen en activiteiten te beoordelen (“waarderen”) • Elk set > specifieke voorkeuren en gedrag… dat herkenbaar is a.d.h.v. indicatoren Waardentheorie 9 10
 • 6. 14/09/2023 6 Waardentheorie (2) Gebaseerd op: Boltanski en Chiapello (2005) en Boltanski en Thévenot (2006) Voorbeeld 11 12
 • 7. 14/09/2023 7 Nog een voorbeeld DEEL 2 CONTACTEN EN BEELDVORMING 13 15
 • 8. 14/09/2023 8 Sociaal-cultureel veld, geen geïsoleerd veld • veel contacten met bedrijven, met overheden en (zeker) middenveldorganisaties • Burgerinitiatieven staan verder van overheden • Interacties met bedrijven zijn vaak in opdrachtgever/klant-relatie • Er is wel hybridisering naar de markt, maar geen “druk” om meer de markt op te gaan. Veel contacten energie- en telecombedrijven banken verzekeringskantoren boekhoudkantoren sociale secretariaten communicatie- en reclamebureaus drukkerijen IT-bedrijven consultants vertalers evenementenbedrijven • Grote variatie… Sommige organisaties doen bij iedereen een belletje rinkelen, andere bij (bijna) niemand… Hoe komt dat? • Inzetten op naambekendheid > < mogelijkheden kleine organisaties • Overheden (her)kennen meer sociaal- culturele organisaties dan bedrijven • Partiële kennis > gemakkelijke framing… Hoe goed kennen “externen” de sector? 16 17
 • 9. 14/09/2023 9 WAZIG TOTAALBEELD VAN SOCIAAL- CULTURELE SECTOR “Als je kijkt naar Amnesty is het helemaal niet vaag waar die organisatie voor staat, maar wat hebben Amnesty en Pasar bijvoorbeeld gemeenschappelijk? Dat is wat bij veel mensen, denk ik, onduidelijk is.” Zaakvoerder profitorganisatie Geen duidelijk en samenhangend totaalbeeld sector • Wat speelt in het nadeel? • De sector is minder luid… daarom soms “vergeten” • Onduidelijke sectorgrenzen • Hermetisch en weinig zelf-verklarend taalgebruik (maar geen kopie van andere sectoren) • … Beeldvorming bij externen Is een coherent sectorbeeld voor “alles en iedereen” wel mogelijk? 18 19
 • 10. 14/09/2023 10 DEEL 3 WAARDERING VAN HET CIVIEL SOCIAAL-CULTUREEL WERK Waarom gaan bedrijven, overheden of andere middenveldorganisaties in zee met sociaal-culturele actoren? Vijf aanleidingen en motieven 20 21
 • 11. 14/09/2023 11 1. Dichter bij de burger “Burgerinitiatieven zijn een soort van tussenniveau. Zij bereiken een doelgroep die niet altijd tot bij de overheid komt of geraakt. De drempel naar een burgerinitiatief is lager dan naar de overheid. De overheid is ook ingewikkelder en daardoor trager dan burgerinitiatieven. Als lokale overheid moet je overal reglementen maken en regels volgen.” Schepen middelgrote stad 2. Netwerk • Sociaal-culturele actoren vormen een toegangspoort tot andere organisaties of doelgroepen • Verschillen tussen overheden en bedrijven bij gebruik van die toegangspoort 22 23
 • 12. 14/09/2023 12 3. Kennis en expertise • Vaak positief over professionaliteit van sociaal-culturele partners • Opvallend: positieve waardering individuele organisaties vertaalt zich niet (altijd) naar algemene waardering sociaal-cultureel veld 4. Laboratoriumrol • Sociaal-culturele veld als “vruchtbare grond” voor nieuwe ideeën en praktijken • Ruimte om te experimenteren • Geslaagde experimenten worden opgepikt door bedrijven, overheden en andere middenveldorganisaties 24 25
 • 13. 14/09/2023 13 5. Legitimering “Private actoren proberen een stuk van hun negatieve impact van hun activiteiten te compenseren door een deel van de winst weg te schenken aan dergelijke organisaties, maar daarmee stellen ze hun eigen werking onvoldoende fundamenteel in vraag.” Medewerker profit organisatie Met welke waarden(regimes) associëren sociaal-culturele organisaties zichzelf? 26 27
 • 14. 14/09/2023 14 Zelfpositionering = vooral in het ‘civiele waardenregime’ • ‘Samen’, ‘Gemeenschap’ en ‘passie’ = meest gekozen waardenvignetten • ‘Beheersbaarheid’ en ‘reputatie’ = minst gekozen Met welke waarden(regimes) associëren bedrijven, overheden en andere middenveldorganisaties het sociaal- culturele veld? 28 29
 • 15. 14/09/2023 15 Opnieuw… het ‘civiele waardenregime’ Waardenpositionering Duidelijke positie voor het veld • Zelfbeeld van de sector = extern beeld van de sector • Weinig verschillen in positionering burgerinitiatieven // erkende organisaties Positieve waardering (maar daarom geen hoge status) • Positief… zeker als het gaat om concrete relaties/organisaties… • … maar met (negatieve) clichés als het gaat om het geheel Kennen en waarderen gaan hand in hand! 30 31
 • 16. 14/09/2023 16 ZELFBEELD VAN SECTOR = EXTERN BEELD “Ik zie het niet meteen als een prestigeproject. De voldoening die er kan uit gehaald worden zit meer in kleine dingen, niet in het groots uitpakken. Samenwerken met een organisatie die samenwerkt met een waardenkader dat uitsluitend bestaat uit ‘kwantiteit’, ‘prijzen (en geprezen worden)’ zou erg moeilijk zijn” Medewerker middenveldorganisatie die samenwerkt met een burgerinitiatief Welke soorten van waardenrelaties tussen sociaal-culturele organisaties en andere maatschappelijke actoren herkennen we? 32 33
 • 17. 14/09/2023 17 OM MEE TE NEMEN… 34 35
 • 18. 14/09/2023 18 • Zelfbeeld = extern beeld (en dat ondanks gefragmenteerd en warrige perceptie) • Sterke waardering, zeker voor organisaties minder voor de gehele sector • De kennis van de sector kan beter, zeker voor een deel van de organisaties • Troeven voor verdere profilering? Geen “USP”, maar wel een ‘avant garde’ … • Laboratoriumrol • Realisatie van maatschappelijk draagvlak • Rechtstreeks relatie met de burger © W. Kandinsky 36 37