Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)

Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werksocial media, e-learning & kennismanagement in nonprofits um Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
‘Duurzaamheid & Armoede’
Voorstelling van het
10de tweejaarlijkse Verslag 2018-2019
van het Steunpunt tot
bestrijding van armoede
Veerle Stroobants, veerle.stroobants@cntr.be
1. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede
2. Het overleg en tweejaarlijks Verslag rond Duurzaamheid en Armoede
3. Duurzaamheid en armoede in perspectief
4. Strijden voor duurzaamheid is strijden tegen ongelijkheden
5. Wegen naar duurzaamheid
Waarover zal het gaan?
Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)
• Interfederale publieke instelling op basis van een Samenwerkingsakkoord
tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten
• Missie = evaluatie van de effectiviteit van de grondrechten in situaties van
armoede
• Mensenrechtenbenadering van armoede
• Overleg tussen mensen in armoede en hun verenigingen, middenveldactoren,
OCMW’s, organisaties en diensten uit verschillende sectoren, administraties…
• Tweejaarlijkse Verslagen met vaststellingen, analyses en aanbevelingen
• www.armoedebestrijding.be
1. Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)
• Keuze voor het thema in de Begeleidingscommissie van het Steunpunt (februari
2018)
• Mensen in armoede willen meepraten en –denken over de toekomst van de
planeet
• Bijeenkomst met verenigingen waar armen het woord nemen om het concept
duurzaamheid te verkennen
• De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) als kader: bijeenkomsten met
diverse actoren rond de verschillende SDGs
• 13 overlegbijeenkomsten (mei 2018 – oktober 2019) met meer dan 140
organisaties en instellingen, en bijna 250 mensen
2. Het overleg en tweejaarlijks Verslag rond
Duurzaamheid en Armoede
Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)
3. Duurzaamheid en armoede in perspectief
“Het enige wat duurzaam is, is de miserie”.
• Armoede blijft bestaan en neemt toe
• Armoede duurt in de tijd
• Geen zekerheid/stabiliteit rond huisvesting, wonen, werk …
• Geen zicht op betere toekomst
• Armoede wordt niet structureel bestreden
• Mensen in armoede zijn met duurzaamheid bezig
“Wat de planeet raakt, raakt ons ook”.
Evolutie van de armoede-indicatoren in België: risico op armoede of
sociale uitsluiting (AROPE), (monetair) armoederisico (AROP), ernstige
materiële deprivatie (SMD), erg lage werkintensiteit (VLWI)
zero poverty
• De duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen streven
ernaar de armoede uit te roeien en
niemand achter te laten
• Alle duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen zijn
verweven en zouden verankerd moeten
zijn in de dagelijkse realiteit van mensen
in armoede
• Een armoedekijk op SDGs legt de sociale
ongelijkheden bloot, die door
ecologische uitdagingen nog versterkt
worden
to leave no one behind
“We mogen duurzaamheid niet zien als een zaak van specialisten. Duurzame
oplossingen kunnen alleen gevonden worden als iedereen betrokken is. Mensen
in armoede zijn daarenboven bevoorrechte partners omdat ze als eersten de
gevolgen van klimaat- en milieuveranderingen ervaren. Wanneer ze niet
betrokken worden, worden ze opnieuw achtergelaten”.
• De impact van milieu- en klimaatveranderingen is groter voor mensen in
armoede en hun gezondheid (bv: woonomgeving en binnenhuisklimaat)
• Mensen in armoede dragen minder bij tot deze veranderingen door zuinige
levensstijl (bv: kleinere ecologische voetafdruk, besparen op energie)
• Mensen in armoede hebben minder keuzevrijheid, mogelijkheden om
duurzamer te leven (door gebrek aan financiële middelen, woonsituatie)
• Mensen in armoede hebben meestal minder baat bij maatregelen en
ondervinden er soms nadeel van (bv: premies of belastingvoordeel, gebrek
aan alternatieven)
Ligging en mediaan inkomen van de wijken in Verviers
Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)
Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)
4. Strijden voor duurzaamheid is strijden tegen
ongelijkheden
• De ongelijkheden doen zich voor op verschillende levensdomeinen:
• Natuur en groene ruimten (1)
• Energie (2)
• Water
• Duurzame voeding en consumptie (3)
• Gezondheidszorg
• Werk
• Mobiliteit
• En worden versterkt door evoluties in de samenleving en het beleid
• Privatisering
• Digitalisering
• Responsabilisering
(1) Natuur en groene ruimten
• ‘Nieuw’ thema
• Mensen in armoede zijn vaak aangewezen op het groen in de publieke ruimte
• Obstakels in de toegang tot groen en tot activiteiten in de natuur
• Groen is ongelijk verdeeld: 70 % van de groene ruimte in Brussel bevindt zich in
de rand, slechts 10 % in het centrum
“Voor veel mensen in armoede stelt de natuur in de grote steden niet veel voor:
een stukje groen middenin de uitstoot van gassen”.
“Mensen in armoede zouden graag gemakkelijker in de natuur geraken, zelfs al is
het maar voor een daguitstap of een weekje vakantie. Daardoor zou je eens
kunnen ontspannen en je problemen een beetje vergeten”.
Wijken in Brussel, naargelang mediaan belastbaar inkomen (2016) en
aanwezigheid van publieke groene ruimte
(2) Energie
• Mensen in armoede wonen vaak in een woning met een slechte
‘energieprestatie’
• Energiebesparende maatregelen zijn voor hen weinig toegankelijk
• Energiefacturen wegen op het huishoudelijk budget, zeker bij een laag inkomen
• Betalingsmoeilijkheden kunnen leiden tot de plaatsing van een budgetmeter
(indien zonder minimumlevering: risico op ‘zelfafsluiting’) of tot afsluiting
• Mensen met een budgetmeter kunnen niet kiezen voor groene energie
“Als je geen stroom hebt, is het jouw eigen schuld”.
(3) Duurzame voeding en consumptie
• Toegang tot voldoende en kwaliteitsvol voedsel is op zich al een grote uitdaging
• Toegang tot duurzame voeding is beperkt
• Minder vrijheid om te kiezen voor duurzame of meer energie-efficiënte
toestellen
“Het gaat niet enkel om geen honger te hebben, maar om toegang te hebben tot
kwaliteitsvoeding, met mogelijkheid tot keuze en zelfbepaling. (…) Er moet voor
gezorgd worden dat mensen in armoede toegang hebben tot lokale producten en
bio-producten, wat nu niet het geval is”.
Begunstigden voedselbanken, Belgische federatie van
voedselbanken (jaarverslag 2020)
Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)
5. Wegen naar duurzaamheid
• De verantwoordelijkheid van de overheid tot duurzaamheid (a)
• Een politiek gericht op effectiviteit van rechten
• Een goed bestuur op lange termijn
• Ondersteunen van actoren/initiatieven van verandering (b)
• Financiering van een duurzaam beleid
• Beleid in dialoog (c)
(a) De verantwoordelijkheid van de overheid tot duurzaamheid
• De SDG’s = een belangrijk politiek instrument -> België heeft zich
geëngageerd om de doelstellingen te bereiken
• SDG’s beogen mensenrechten voor iedereen te realiseren -> België
heeft juridisch bindende verdragen geratificeerd
• De mensenrechten als basis gebruiken voor het beleid
• Net zoals de mensenrechten zijn SDG’s universeel en onderling
afhankelijk -> richtlijn voor gecoördineerd, transversaal en coherent
overheidsbeleid
• SDG’s zijn ook een referentiekader voor bedrijven, groepen of
gemeenschappen en individuen
• To leave no one behind = leidraad om ongelijkheid en discriminatie
aan te pakken
(b) Ondersteunen van actoren/initiatieven van verandering
• Initiatieven door en voor iedereen, ook voor mensen die in armoede leven?
-> nadenken over initiatieven vanuit het perspectief van de mensen
• Duurzame initiatieven blijven moeilijk toegankelijk -> rekening houden met:
kosten, keuzevrijheid, diversiteit van de situaties en ervaringen van mensen,
bottom-up
• Rol van de overheden bij de ondersteuning van initiatieven: participatie
mogelijk maken en stimuleren, initiatieven duurzaam ondersteunen en de
continuïteit ervan waarborgen, structurele maatregelen nemen
(c) Beleid in dialoog
• Mensen in armoede als partners in dialoog met andere actoren: van het
Algemeen Verslag over de Armoede tot 10de tweejaarlijkse Verslag
• Ongelijkheden in participatie
• (Beleids)participatie vraagt veel tijd, continuïteit en collectiviteit, maar
tijd is schaars en kost geld
• Belang van partnerschappen en samenwerkingen
To leave no one behind
Dank voor uw aandacht!
Het tweejaarlijkse Verslag ‘Duurzaamheid en Armoede’ is beschikbaar op de
website van het Steunpunt tot bestrijding van armoede
Meer informatie:
- www.armoedebestrijding.be
- Inschrijving Nieuwsflits: homepage website
- Twitter: @luttepauvrete
1 von 26

Recomendados

Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - ... von
Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - ...Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - ...
Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - ...Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
396 views93 Folien
Armoede ppt vdab von
Armoede ppt vdabArmoede ppt vdab
Armoede ppt vdabJohan Persyn
818 views26 Folien
De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 ... von
De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 ...De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 ...
De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 ...Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
121 views27 Folien
Caring community als wenkend perspectief von
Caring community als wenkend perspectiefCaring community als wenkend perspectief
Caring community als wenkend perspectiefGeert van der Heijden
417 views13 Folien
Wmo April 06 von
Wmo April 06Wmo April 06
Wmo April 06Senioren Adviesbureau
204 views23 Folien
Transitiestussenhoopenvrees von
TransitiestussenhoopenvreesTransitiestussenhoopenvrees
TransitiestussenhoopenvreesOutside-school-Care
666 views62 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Menno Hurenkamp - De 10 plagen van de participatiesamenleving von
Menno Hurenkamp - De 10 plagen van de participatiesamenlevingMenno Hurenkamp - De 10 plagen van de participatiesamenleving
Menno Hurenkamp - De 10 plagen van de participatiesamenlevingSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
393 views31 Folien
De co creërende wijk von
De co creërende wijkDe co creërende wijk
De co creërende wijkErik Boele - de Zeeuw
507 views47 Folien
Duurzame ontwikkeling -_de_presentatie von
Duurzame ontwikkeling -_de_presentatieDuurzame ontwikkeling -_de_presentatie
Duurzame ontwikkeling -_de_presentatiemichellemertens89
486 views36 Folien
2014 05 26 Factsheet Wmo 2015-2018 versie mei von
2014 05 26 Factsheet Wmo 2015-2018 versie mei2014 05 26 Factsheet Wmo 2015-2018 versie mei
2014 05 26 Factsheet Wmo 2015-2018 versie meiMonique Speelman
266 views11 Folien
Duurzaamheid von
DuurzaamheidDuurzaamheid
DuurzaamheidGie Van den Eeckhaut
356 views15 Folien

Was ist angesagt?(20)

2014 05 26 Factsheet Wmo 2015-2018 versie mei von Monique Speelman
2014 05 26 Factsheet Wmo 2015-2018 versie mei2014 05 26 Factsheet Wmo 2015-2018 versie mei
2014 05 26 Factsheet Wmo 2015-2018 versie mei
Monique Speelman266 views
Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning in sa... von Daanheineke
Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning in sa...Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning in sa...
Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning in sa...
Daanheineke1.5K views
Gemeentedagen 2014 - Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 von AKD
Gemeentedagen 2014 - Wet maatschappelijke ondersteuning 2015Gemeentedagen 2014 - Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Gemeentedagen 2014 - Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
AKD504 views
Leen Heylen over zorgzame buurten von Avansa Kempen
Leen Heylen over zorgzame buurtenLeen Heylen over zorgzame buurten
Leen Heylen over zorgzame buurten
Avansa Kempen258 views
Opdracht 01: Almere serious eindpresentatie (met presenter notes) von seriousambtenaar
Opdracht 01: Almere serious eindpresentatie (met presenter notes)Opdracht 01: Almere serious eindpresentatie (met presenter notes)
Opdracht 01: Almere serious eindpresentatie (met presenter notes)
seriousambtenaar303 views
Petitie Lokale Solidariteit Getoetst von Chris Noordam
Petitie Lokale Solidariteit GetoetstPetitie Lokale Solidariteit Getoetst
Petitie Lokale Solidariteit Getoetst
Chris Noordam606 views

Similar a Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)

Duurzaamheid praktijken in het lokaal cultuurbeleid von
Duurzaamheid  praktijken in het lokaal cultuurbeleidDuurzaamheid  praktijken in het lokaal cultuurbeleid
Duurzaamheid praktijken in het lokaal cultuurbeleidLOCUS
1.3K views60 Folien
Noodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcdd von
Noodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcddNoodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcdd
Noodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcddannepartos
334 views6 Folien
02 Levenslang Wonen In Levensbestendige Woonwijken von
02 Levenslang Wonen In Levensbestendige Woonwijken02 Levenslang Wonen In Levensbestendige Woonwijken
02 Levenslang Wonen In Levensbestendige Woonwijkenimec.archive
458 views20 Folien
Presentatie Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland, De Kanteling in de Wmo,... von
Presentatie Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland, De Kanteling in de Wmo,...Presentatie Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland, De Kanteling in de Wmo,...
Presentatie Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland, De Kanteling in de Wmo,...Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland
531 views16 Folien
Thema onderwijs en kinderopvang welzijnszorg von
Thema onderwijs en kinderopvang  welzijnszorgThema onderwijs en kinderopvang  welzijnszorg
Thema onderwijs en kinderopvang welzijnszorgbeweging.net
270 views15 Folien
Welzijnszorg kinderopvang en onderwijs von
Welzijnszorg kinderopvang en onderwijsWelzijnszorg kinderopvang en onderwijs
Welzijnszorg kinderopvang en onderwijsAlgemeen Christelijk Werknemersverbond
220 views15 Folien

Similar a Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)(20)

Duurzaamheid praktijken in het lokaal cultuurbeleid von LOCUS
Duurzaamheid  praktijken in het lokaal cultuurbeleidDuurzaamheid  praktijken in het lokaal cultuurbeleid
Duurzaamheid praktijken in het lokaal cultuurbeleid
LOCUS1.3K views
Noodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcdd von annepartos
Noodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcddNoodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcdd
Noodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcdd
annepartos334 views
02 Levenslang Wonen In Levensbestendige Woonwijken von imec.archive
02 Levenslang Wonen In Levensbestendige Woonwijken02 Levenslang Wonen In Levensbestendige Woonwijken
02 Levenslang Wonen In Levensbestendige Woonwijken
imec.archive458 views
Thema onderwijs en kinderopvang welzijnszorg von beweging.net
Thema onderwijs en kinderopvang  welzijnszorgThema onderwijs en kinderopvang  welzijnszorg
Thema onderwijs en kinderopvang welzijnszorg
beweging.net270 views
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen von Helena Schoeters
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellenGroen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
Helena Schoeters551 views
150206 Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud (1) von Dianne Schellekens
150206 Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud (1)150206 Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud (1)
150206 Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud (1)
Dianne Schellekens277 views
IDdagen 2013 - W8 - Transitieprocessen: utopie of realiteit? von beweging.net
IDdagen 2013 - W8 - Transitieprocessen: utopie of realiteit?IDdagen 2013 - W8 - Transitieprocessen: utopie of realiteit?
IDdagen 2013 - W8 - Transitieprocessen: utopie of realiteit?
beweging.net499 views
Collegeprogramma 2014 2018 versie 18 september von Malu Hertzdahl
Collegeprogramma 2014 2018 versie 18 septemberCollegeprogramma 2014 2018 versie 18 september
Collegeprogramma 2014 2018 versie 18 september
Malu Hertzdahl403 views
131206 présentation prioritésassemblée_àimprimer (conflit lié au codage unicode) von mariedagn
131206 présentation prioritésassemblée_àimprimer (conflit lié au codage unicode)131206 présentation prioritésassemblée_àimprimer (conflit lié au codage unicode)
131206 présentation prioritésassemblée_àimprimer (conflit lié au codage unicode)
mariedagn245 views
03. Niek Mouter - TU Delft von Dutch Power
03. Niek Mouter - TU Delft03. Niek Mouter - TU Delft
03. Niek Mouter - TU Delft
Dutch Power224 views

Más de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk

Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdf von
Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdfScannenvanjeverenigingsdemocratie.pdf
Scannenvanjeverenigingsdemocratie.pdfSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
13 views17 Folien

Más de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk(20)

Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)

 • 1. ‘Duurzaamheid & Armoede’ Voorstelling van het 10de tweejaarlijkse Verslag 2018-2019 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede Veerle Stroobants, veerle.stroobants@cntr.be
 • 2. 1. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede 2. Het overleg en tweejaarlijks Verslag rond Duurzaamheid en Armoede 3. Duurzaamheid en armoede in perspectief 4. Strijden voor duurzaamheid is strijden tegen ongelijkheden 5. Wegen naar duurzaamheid Waarover zal het gaan?
 • 4. • Interfederale publieke instelling op basis van een Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten • Missie = evaluatie van de effectiviteit van de grondrechten in situaties van armoede • Mensenrechtenbenadering van armoede • Overleg tussen mensen in armoede en hun verenigingen, middenveldactoren, OCMW’s, organisaties en diensten uit verschillende sectoren, administraties… • Tweejaarlijkse Verslagen met vaststellingen, analyses en aanbevelingen • www.armoedebestrijding.be 1. Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
 • 6. • Keuze voor het thema in de Begeleidingscommissie van het Steunpunt (februari 2018) • Mensen in armoede willen meepraten en –denken over de toekomst van de planeet • Bijeenkomst met verenigingen waar armen het woord nemen om het concept duurzaamheid te verkennen • De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) als kader: bijeenkomsten met diverse actoren rond de verschillende SDGs • 13 overlegbijeenkomsten (mei 2018 – oktober 2019) met meer dan 140 organisaties en instellingen, en bijna 250 mensen 2. Het overleg en tweejaarlijks Verslag rond Duurzaamheid en Armoede
 • 8. 3. Duurzaamheid en armoede in perspectief “Het enige wat duurzaam is, is de miserie”. • Armoede blijft bestaan en neemt toe • Armoede duurt in de tijd • Geen zekerheid/stabiliteit rond huisvesting, wonen, werk … • Geen zicht op betere toekomst • Armoede wordt niet structureel bestreden • Mensen in armoede zijn met duurzaamheid bezig “Wat de planeet raakt, raakt ons ook”.
 • 9. Evolutie van de armoede-indicatoren in België: risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE), (monetair) armoederisico (AROP), ernstige materiële deprivatie (SMD), erg lage werkintensiteit (VLWI)
 • 10. zero poverty • De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen streven ernaar de armoede uit te roeien en niemand achter te laten • Alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn verweven en zouden verankerd moeten zijn in de dagelijkse realiteit van mensen in armoede • Een armoedekijk op SDGs legt de sociale ongelijkheden bloot, die door ecologische uitdagingen nog versterkt worden to leave no one behind
 • 11. “We mogen duurzaamheid niet zien als een zaak van specialisten. Duurzame oplossingen kunnen alleen gevonden worden als iedereen betrokken is. Mensen in armoede zijn daarenboven bevoorrechte partners omdat ze als eersten de gevolgen van klimaat- en milieuveranderingen ervaren. Wanneer ze niet betrokken worden, worden ze opnieuw achtergelaten”. • De impact van milieu- en klimaatveranderingen is groter voor mensen in armoede en hun gezondheid (bv: woonomgeving en binnenhuisklimaat) • Mensen in armoede dragen minder bij tot deze veranderingen door zuinige levensstijl (bv: kleinere ecologische voetafdruk, besparen op energie) • Mensen in armoede hebben minder keuzevrijheid, mogelijkheden om duurzamer te leven (door gebrek aan financiële middelen, woonsituatie) • Mensen in armoede hebben meestal minder baat bij maatregelen en ondervinden er soms nadeel van (bv: premies of belastingvoordeel, gebrek aan alternatieven)
 • 12. Ligging en mediaan inkomen van de wijken in Verviers
 • 15. 4. Strijden voor duurzaamheid is strijden tegen ongelijkheden • De ongelijkheden doen zich voor op verschillende levensdomeinen: • Natuur en groene ruimten (1) • Energie (2) • Water • Duurzame voeding en consumptie (3) • Gezondheidszorg • Werk • Mobiliteit • En worden versterkt door evoluties in de samenleving en het beleid • Privatisering • Digitalisering • Responsabilisering
 • 16. (1) Natuur en groene ruimten • ‘Nieuw’ thema • Mensen in armoede zijn vaak aangewezen op het groen in de publieke ruimte • Obstakels in de toegang tot groen en tot activiteiten in de natuur • Groen is ongelijk verdeeld: 70 % van de groene ruimte in Brussel bevindt zich in de rand, slechts 10 % in het centrum “Voor veel mensen in armoede stelt de natuur in de grote steden niet veel voor: een stukje groen middenin de uitstoot van gassen”. “Mensen in armoede zouden graag gemakkelijker in de natuur geraken, zelfs al is het maar voor een daguitstap of een weekje vakantie. Daardoor zou je eens kunnen ontspannen en je problemen een beetje vergeten”.
 • 17. Wijken in Brussel, naargelang mediaan belastbaar inkomen (2016) en aanwezigheid van publieke groene ruimte
 • 18. (2) Energie • Mensen in armoede wonen vaak in een woning met een slechte ‘energieprestatie’ • Energiebesparende maatregelen zijn voor hen weinig toegankelijk • Energiefacturen wegen op het huishoudelijk budget, zeker bij een laag inkomen • Betalingsmoeilijkheden kunnen leiden tot de plaatsing van een budgetmeter (indien zonder minimumlevering: risico op ‘zelfafsluiting’) of tot afsluiting • Mensen met een budgetmeter kunnen niet kiezen voor groene energie “Als je geen stroom hebt, is het jouw eigen schuld”.
 • 19. (3) Duurzame voeding en consumptie • Toegang tot voldoende en kwaliteitsvol voedsel is op zich al een grote uitdaging • Toegang tot duurzame voeding is beperkt • Minder vrijheid om te kiezen voor duurzame of meer energie-efficiënte toestellen “Het gaat niet enkel om geen honger te hebben, maar om toegang te hebben tot kwaliteitsvoeding, met mogelijkheid tot keuze en zelfbepaling. (…) Er moet voor gezorgd worden dat mensen in armoede toegang hebben tot lokale producten en bio-producten, wat nu niet het geval is”.
 • 20. Begunstigden voedselbanken, Belgische federatie van voedselbanken (jaarverslag 2020)
 • 22. 5. Wegen naar duurzaamheid • De verantwoordelijkheid van de overheid tot duurzaamheid (a) • Een politiek gericht op effectiviteit van rechten • Een goed bestuur op lange termijn • Ondersteunen van actoren/initiatieven van verandering (b) • Financiering van een duurzaam beleid • Beleid in dialoog (c)
 • 23. (a) De verantwoordelijkheid van de overheid tot duurzaamheid • De SDG’s = een belangrijk politiek instrument -> België heeft zich geëngageerd om de doelstellingen te bereiken • SDG’s beogen mensenrechten voor iedereen te realiseren -> België heeft juridisch bindende verdragen geratificeerd • De mensenrechten als basis gebruiken voor het beleid • Net zoals de mensenrechten zijn SDG’s universeel en onderling afhankelijk -> richtlijn voor gecoördineerd, transversaal en coherent overheidsbeleid • SDG’s zijn ook een referentiekader voor bedrijven, groepen of gemeenschappen en individuen • To leave no one behind = leidraad om ongelijkheid en discriminatie aan te pakken
 • 24. (b) Ondersteunen van actoren/initiatieven van verandering • Initiatieven door en voor iedereen, ook voor mensen die in armoede leven? -> nadenken over initiatieven vanuit het perspectief van de mensen • Duurzame initiatieven blijven moeilijk toegankelijk -> rekening houden met: kosten, keuzevrijheid, diversiteit van de situaties en ervaringen van mensen, bottom-up • Rol van de overheden bij de ondersteuning van initiatieven: participatie mogelijk maken en stimuleren, initiatieven duurzaam ondersteunen en de continuïteit ervan waarborgen, structurele maatregelen nemen
 • 25. (c) Beleid in dialoog • Mensen in armoede als partners in dialoog met andere actoren: van het Algemeen Verslag over de Armoede tot 10de tweejaarlijkse Verslag • Ongelijkheden in participatie • (Beleids)participatie vraagt veel tijd, continuïteit en collectiviteit, maar tijd is schaars en kost geld • Belang van partnerschappen en samenwerkingen To leave no one behind
 • 26. Dank voor uw aandacht! Het tweejaarlijkse Verslag ‘Duurzaamheid en Armoede’ is beschikbaar op de website van het Steunpunt tot bestrijding van armoede Meer informatie: - www.armoedebestrijding.be - Inschrijving Nieuwsflits: homepage website - Twitter: @luttepauvrete