Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Burgerinitiatieven in Vlaanderen: oude mannen, nieuwe democratie? (Wouter Van Dooren)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 32 Anzeige

Burgerinitiatieven in Vlaanderen: oude mannen, nieuwe democratie? (Wouter Van Dooren)

Herunterladen, um offline zu lesen

Presentatie Wouter Van Dooren, Socius-Trefdag 'Burgers aan zet!' (19 november 2015)

Wouter Van Dooren is universitair docent aan het departement politieke wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waar hij bestuurskundige vakken doceert.

In deze presentatie biedt hij een helikopterperspectief op burgerinitiatieven in Vlaanderen. Wat maakt initiatieven tot burgerinitiatieven? Wie draagt deze burgerinitiatieven? Waar schuilt hun kracht en achilleshiel? Wat kan hun rol zijn in het besluitvormingsproces? Hun verhouding tot de politiek, het middenveld enz.

Presentatie Wouter Van Dooren, Socius-Trefdag 'Burgers aan zet!' (19 november 2015)

Wouter Van Dooren is universitair docent aan het departement politieke wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waar hij bestuurskundige vakken doceert.

In deze presentatie biedt hij een helikopterperspectief op burgerinitiatieven in Vlaanderen. Wat maakt initiatieven tot burgerinitiatieven? Wie draagt deze burgerinitiatieven? Waar schuilt hun kracht en achilleshiel? Wat kan hun rol zijn in het besluitvormingsproces? Hun verhouding tot de politiek, het middenveld enz.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Burgerinitiatieven in Vlaanderen: oude mannen, nieuwe democratie? (Wouter Van Dooren) (20)

Weitere von Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk vzw (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Burgerinitiatieven in Vlaanderen: oude mannen, nieuwe democratie? (Wouter Van Dooren)

 1. 1. Oude  Mannen,     Nieuwe  Democra2e?   Trefdag  Socius   Leuven     19/11/2015    Wouter Van Dooren Onderzoeksgroep M&B Dep. Politieke Wetenschappen Universiteit Antwerpen Wouter.vandooren@uantwerpen.be
 2. 2. I.     Burgerpar2cipa2e  
 3. 3. RECHT I Staat Dwang/voice II Markt Ruil/exit IV Gemeenschappen Liefde / Loyalty Persoon Publiek Privaat MAATSCHAPPIJ-ORDENING III Civil Society Zorg/vertrouwen
 4. 4. Burgermaatschappij  als  interface   tussen  burger  en  overheid     Geen  tegenstelling  tussen   burgermaatschappij  en   burgerpar2cipa2e  
 5. 5. Georganiseerd   Coopera2e   Conflict   Individueel   Bezwaarschri+en   Demonstra2es   Adviesraden  Coproduc2e   Ac2egroepen   Referendum   Beleidspar2cipa2e   Burgerfora   Klachten  
 6. 6. II.     Oude  Mannen  
 7. 7. Burgerbegro2ng  
 8. 8. Par$cipanten   10   •  Poli2eke  voorkeur                           •  Opleiding:      82,5%  hoger  onderwijs   •  Na2onaliteit:  90,9%  Belg               •  Tewerkstelling                         LDD   1%   CD&V   3%   Open  Vld   8%   sp.a   9%   PVDA   16%   N-­‐VA   20%   Groen   43%   Bediende   34%   Gepensionee rd   29%   Zelfstandige   12%   Andere   7%   Managemen [unc2e   6%   Werkloos   5%   Invalide   4%   Arbeider   2%   Student   1%  
 9. 9. KLACHTEN: MELDKAARTEN
 10. 10. Bron:  Peter  Thijssen  et  el.  (2010)  De  burger  aan  zet.  Politeia.      
 11. 11. Internet  genera$on  hypothesis?  ✗  
 12. 12. Wie  hee_  de  middelen  om  aan  par2cipa2e   te  doen?         Money  –  Time  –  Civic  Skills    
 13. 13. Expressieve  noden  versus  instrumentele  noden   ✓  
 14. 14. ciperen Ruimtelijke  representa2viteit  
 15. 15. III.     Nieuwe  democra2e  
 16. 16. Jan  “De  par2cipa2e-­‐elite  is  een  feit,  maar  is  het  ook  een  probleem?”     An  “Ja,  want  zo  komt  het  algemeen  belang  in  het  gedrang  van  het  private  belang   van  subgroepen.  En  dan  nog  vooral  degene  die  het  al  goed  hebben”     Jan  “Maar  hebben  die  sterkere  belangen  nu  ook  al  niet  een  serieuze  voet  voor?   Grote  ondernemers  bellen  toch  rechtstreeks  met  de  minister.  Hoe  representa2ef   zijn  journalisten  trouwens?  Die  hebben  toch  ook  veel  meningen  en  impact?”         An  “Nu  maak  je  wel  een  belangrijk  onderscheid.  Iedereen  kan  meningen  hebben,   maar  de  poli2ek  beslist.  Par2cipanten  die  beslissen  vind  ik  geen  goed  idee”     Jan  “Daar  ben  in  ik  het  met  je  eens.  Par2cipa2e  gaat  vooral  over  delibera2e.  Wie   spreekt  maakt  minder  uit,  het  gaat  vooral  om  wat  er  gezegd  wordt.  De   argumenten.“     An,  Jan  &  Aran  
 17. 17. An  “Dan  zijn  we  het  eens.  Er  is  een  par2cipa2e  elite,  net  zoals  er  een  media  elite  en  een   zakenelite  is.  Maakt  niet  uit.  Maar  op  het  einde  van  de  dag  beslist  de  poli2ek.”     Jan:  “Ja,  zoiets,  en  gelukkig  zijn  de  burgers  slimmer  geworden.  Ze  verwachten  meer  dan   vroeger  dat  poli2ci  goed  argumenteren.  Ze  vinden  ook  sneller  hun  weg  naar  de  media  en   de  rechtbanken.”     Aran:  “Wacht  eens  even.  Ik  zie  toch  wel  een  probleem  hoor.  Als  alleen  blanke  mannen   par2ciperen,  komen  de  bekommernissen  van  andere  groepen  nog  niet  aan  bod.     An:  “Daar  hee_  Aran  wel  een  punt!  Een  delibera2eve  bias  is  ook  een  bias.”           Jan:  “Maar  in  tegenstelling  tot  bij  verkiezingen,  kan  je  de  bias  wel  bespreken.  En  je  kan   proberen  om  zoveel  maatschappelijke  groepen  een  stem  te  geven.”     Aran:  “Ligt  daar  dan  geen  rol  voor  het  middenveld?”           An,  Jan  &  Aran  
 18. 18. John Keane: monitory democracy
 19. 19. Adviesraden  
 20. 20. Planningsprocessen  
 21. 21. Park  Groot  Schijn    
 22. 22. Horta  avonden  over  Antwerpse   mobiliteit  
 23. 23. IV.     Nieuwe  Rollen  
 24. 24. Sociaal-­‐culturele  sector  en  het   burgerini2a2ef       Emanciperende  rol   Poli2ek  niet  mijden   Onajankelijkheid  bevechten     Aandikken  van  de  democra2e      

×