Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

UITM-(CTU) SYARIAH DALAM KEHIDUPAN

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

UITM-(CTU) SYARIAH DALAM KEHIDUPAN

 1. 1. PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM TAJUK 3:SYARIAH DALAM KEHIDUPAN MUSLIM
 2. 2. 3.1 Pengertian syariah3.2 Maqasid syariah’3.3 Skop syariah3.4 Peranan syariah dalam pembangunan ummah
 3. 3. 3.1 Pengertian Syariah:• Syariah – Dari segi bahasa = sumber air/ pembawaan/ jalan yang jelas. [al jathiyah:18] – Istilahnya – segala hukum dan peraturan yang ditetapkan Allah untuk hambanya melalui al Quran dan al Hadis . Syari’ah juga boleh difahami sebagai agama/Din@millah Skop syariah yang sangat meluas dalam islam menyebabkan syariah saling digunapakai dengan beberapa istilah yang berkait. Antaranya: Fiqh, Hukum, undang-undang, nas, masodir
 4. 4. I) Fiqh/Fekah :• Bahasa - Mengetahui tentang sesuatu @ Memahami tentang sesuatu• Istilah – Ilmu yang membahaskan tentang kaedah- kaedah yang digunakan oleh para mujtahid untuk mengeluarkan hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf daripada dalil dalil• Disiplin ilmu untuk memahami syariah
 5. 5. II) Hukum – Khitab Allah berkaitan dengan perbuatan mukallaf.JENIS HUKUM:• Hukum ‘akal : Keputusan yang buat oleh akal• Hukum ‘adat :Keputusan yang diambil setelah memandang hal-hal yang biasa terjadi@ yang tidak biasa terjadi dalam ‘adat kebiasaan.• Hukum syarak: Hukum Allah yang dikenakan keatas setiap muslimin/muslimat yang aqil baligh yang pernah mendengar ajakan agama.
 6. 6. Kategori HukumWajib: iaitu melakukannya mendapat pahala dan meninggalkannya berdosa.Sunat: iaitu melakukannya mendapat paha dan meinggalkannya tidak berdosa.Haram: iaitu melakukannya berdosa dan meninggalkannya mendapat pahala.Harus: melakukannya atau meninggalkannya tidak berdosa.Makruh: iaitu melakukannya tidak berdosa, meninggalkannya mendapat pahala.
 7. 7. Aspek Hukum• Hukum tafsili (terperinci) seperti kewajipan solat, puasa, zakat dan haji (ibadat khusus).• Hukum-hukum berkaitan dengan aqidah.• Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak seperti perbuatan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah. Contohnya seperti muamalat dan jinayah.
 8. 8. III. Undang-Undang –Segala hukum yang diperundangkan Allah ke atas hambaNya supaya mereka beriman kepadanya yang boleh membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hukum- hukum itu di gelar syariat.IV. Nas – Dalil-dalil al quran dan al hadisV. Masodir – Sumber-sumber hukum syarak
 9. 9. 3.2 Maqasid Syariah: Maqosid al-Syari’ahMaqasid syariah atau objektif syariah adalah untuk menjaga kemaslahatan umat secara keseluruhannya. Untuk mencapai objektif utama syariah, manusia perlu memelihara dan menjaga 5 perkara asas dalam kehidupan mereka:a) Menjaga kesucian dan kepercayaan beragamab) Menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusiac) Menjamin kemurnian fikiran dan kewarasan akald) Menjamin kehormatan dan maruah dirie) Menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta
 10. 10. a. Memelihara Kesucian dan Kepercayaan Beragama:
 11. 11. b. Menjamin Keselamatan Nyawa dan Anggota Tubuh Badan Manusia:
 12. 12. c. Menjamin Kemurnian Fikiran dan Kewarasan Akal:
 13. 13. d. Menjamin Kehormatan dan Maruah Diri:
 14. 14. e. Menjamin Usaha Pemilikan dan Penguasaan Harta:
 15. 15. Skop Syari’ah3.3 Skop Syariah:
 16. 16. 3.4 Peranan Syariah dalam Peranan Syari’ah Pembangunan Ummah:• Pembangunan menurut Islam – bertujuan mencapai kemajuan hidup melalui peningkatan jasmani dan rohani secara seimbang.• Kualiti pembangunan + modal insan [bukan maju dari sudut ekonomi semata-mata]• Falsafah pembangunan: – Prinsip Tauhid – bagaimana kita menyedari KekuasaanNya dan menggunakan amanahNya dgn sebaik mungkin – Khilafah – sebagai seorang khalifah, tanggungjawab utk memakmurkan bumi Allah – Tazkiyyah – konsep penyucian – ‘Adalah – adil dalam pembangunan
 17. 17. • Pembangunan ummah- dari pembangunan insan dalam beberapa tahap: • Fizikal/ jasmani: prasyarat bina tamadun & beribadah • Kognitif: pengetahuan & ilmu • Emosi: pengaruhi perkembangan moral • Spiritual: jiwa yang bertaqwa • Sosial: manusia & persekitaran• Syari’at Islam Sebagai Pemacu Pembangunan Ummah: – Syariat melahirkan jiwa yang bertaqwa – Mendidik manusia memelihara lima asas utama (maqasid syariah) = Agama, Nyawa, Harta, Maruah dan akal. – Menegakkan keadilan
 18. 18. KESIMPULAN• Manusia perlu dipimpin dan diberitahu bahawa pembangunan berteraskan Islam adalah lebih luas daripada pembangunan yang hanya boleh dilihat oleh mata kasar, kerana ia bukan sahaja memerlukan penggabungan bersepadu antara manusia dan sumber alam, malah ia lebih penting daripada itu. Syariah Islam merupakan satu dokumen perundangan yang lengkap, adil, menyeluruh dan merangkumi seluruh aspek yang bersangkutan dengan kepentingan manusia. Kepatuhan dan ketaatan kepada syariah Islam akan membawa kehidupan manusia kepada kebahgiaan bukan sahaja didunia bahkan akan berpanjangan di alam akhirat.

×