Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Vode, Pid, 2. razred

18.171 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/s5z6zsf } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/s5z6zsf } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/s5z6zsf } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/s5z6zsf } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/s5z6zsf } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/s5z6zsf } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Divno!
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Vode, Pid, 2. razred

 1. 1. ВОДЕ Природа и друштво, 2. разред 1С. Шевић
 2. 2. Пољски поточићТо је кончић воде Тај млаз који ходашто жубори немо, из чисте побудеМали му је извор Могао би, можда,а ушће големо. пример да нам буде.Попиће га попци Кртице га рију,и жеднице траве, змија му пут сече,Разнеће му мрави Сви редом га пијукаменчиће плаве. ал он ипак - тече. Добрица Ерић 2
 3. 3. С. Шевић 3
 4. 4. Вода испуњава удубљење у земљишту.Неке воде стоје, а неке теку. 4
 5. 5. 5
 6. 6. ТЕКУЋЕ ВОДЕ су воде које секрећу, теку кроз удубљење уземљишту.ПОТОК РЕЧИЦА РЕКА 6
 7. 7. ПОТОК РЕЧИЦА 7
 8. 8. РЕКА 8
 9. 9. РЕКА ПОНОРНИЦА 9
 10. 10. Све текуће воде имају извор, ушће, ток, корито, леву идесну обалу.ИЗВОР = место где вода извиреУШЋЕ = место где се једна река улива у другу реку, језеро или море ТОК = пут воде од извора до ушћаКОРИТО = удубљење у земљишту испуњено водомОБАЛА = одређује се према току-гледамо у смеру којим тече река , иза леђа нам је извор, испред нас је ушће, са наше леве стране је лева, а са десне стране је десна обала 10
 11. 11. извор поток речица ушћедесна обала ток лева обала река ушће река 11
 12. 12. Планинске реке се разликују од равничарских река.ПЛАНИНСКЕ РЕКЕ – теку брзо преко стења и камења,хуче, хладне су и бистре. Речно корито није им широко.РАВНИЧАРСКЕ РЕКЕ - теку споро и тихо широким речнимкоритом. Топлије су и често због муљевитог дна нису бистре.Највећe рекe у нашем завичају су Дунав, Сава и Драва. 12
 13. 13. ПЛАНИНСКА РАВНИЧАРСКА 13
 14. 14. 14
 15. 15. СТАЈАЋЕ ВОДЕ су воде које сене крећу, не теку кроз удубљење уземљишту. СТАЈАЋЕ ВОДЕ СЛАТКОВОДНЕ СЛАНЕ 15
 16. 16. СЛАТКОВОДНЕ СТАЈАЋИЦЕЛОКВА – најмања стајаћица, пресуши током године.БАРА – већа од локве, пресуши само ако је веома велика суша.МОЧВАРА – већа од баре, не пресушује.ЈЕЗЕРО – највећа слатководна стајаћица; може бити природно и вештачко. 16
 17. 17. ЛОКВА БАРА 17
 18. 18. МОЧВАРА 18
 19. 19. ЈЕЗЕРО 19
 20. 20. СЛАНЕ СТАЈАЋИЦЕМОРЕ – површином и дубином велика стајаћица ОКЕАН – површином највећа и најдубља стајаћица 20
 21. 21. МОРЕ 21
 22. 22. ОКЕАН 22
 23. 23. ВИСОКИ ВАЛОВИ ТИХОГ ОКЕАНА 23
 24. 24. Фотографије и слике су ауторске или преузете са интернета. 24С. Шевић

×