Anzeige
Festival2016
Festival2016
Festival2016
Festival2016
Anzeige
Festival2016
Festival2016
Festival2016
Festival2016
Festival2016
Anzeige
Festival2016
Festival2016
Festival2016
Nächste SlideShare
Festival2017Festival2017
Wird geladen in ... 3
1 von 12
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Festival2016

 1. ‫תיאטרון‬ ‫מחול‬ ‫מוזיקה‬ ‫ילדים‬
 2. ‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬‫הטכנולוגי‬ ‫הגן‬‫מלחה‬,‫בניין‬2:'‫טל‬0723452333:'‫פקס‬ ,0723452334 Ministry Of Culture Sport, P.O.B Technologic Park,Jerusalem Tel: 972-723452333 Fax: 972-723452334 :‫באינטרנט‬ ‫כתובתנו‬http://www.mcs.gov.il ‫הכללי‬ ‫המנהל‬The Director General ,‫יקרים‬ ‫אמנים‬ ,‫הפסטיבל‬ ‫אורחי‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫ובהפקתה‬ ‫ביוזמתה‬ ,‫לירושלים‬ ‫לראשונה‬ ‫מגיע‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫שנחגג‬ ‫היהודי‬ ‫הפסטיבל‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫בעיר‬ ‫שיוצרת‬ ‫קבוצה‬ ,‫הירושלמי‬ ‫התיאטרון‬-30.‫שנה‬ ,‫תרבותי‬ ‫והרב‬ ‫תחומי‬ ‫הרב‬ ‫בתוכנו‬‫ירושלים‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ,‫הבמה‬ ‫לאמנויות‬ ‫היהודי‬ ‫הפסטיבל‬ ‫מצליח‬ ,‫מטה‬ ‫של‬ ‫ירושלים‬ ‫לבין‬ ‫מעלה‬ ‫של‬‫י‬ ‫בין‬,‫ומערב‬ ‫מזרח‬ ‫בין‬ ,‫וחדש‬ ‫שן‬‫ובין‬ ‫יהודית‬ ‫מורשת‬ ‫בין‬ .‫עכשווית‬ ‫תרבות‬ ,‫ומיוחד‬ ‫יחיד‬ ‫הפסטיבל‬‫מציע‬5‫וידאו‬ ‫ומיצגי‬ ‫תערוכה‬ ,‫ותיאטרון‬ ‫מחול‬ ,‫מוזיקה‬ ‫מופעי‬ ‫של‬ ‫ימים‬- ,‫ארט‬‫מחוויה‬ ‫וליהנות‬ ‫להגיע‬ ,‫ומבוגרים‬ ‫ילדים‬ ,‫וחילוניים‬ ‫דתיים‬ ,‫ואחד‬ ‫אחת‬ ‫לכל‬ ‫המאפשרים‬ ‫ואיכותי‬ ‫עשירה‬ ‫תרבותית‬.‫כאחד‬ ‫ולרגש‬ ‫לאחד‬ ‫שמצליחה‬ ‫ת‬ ,‫כח‬ ‫וישר‬ ‫ברכות‬.‫והשותפות‬ ‫היוזמה‬ ‫על‬ ‫וליוצרים‬ ‫לאמנים‬ ,‫וההפקה‬ ‫הארגון‬ ‫לאנשי‬ ‫לפסטיבל‬ ‫זה‬ ‫פסטיבל‬ ‫יהפוך‬ ,‫בעיר‬ ‫הפסטיבלים‬ ‫וריבוי‬ ‫התרבותי‬ ‫ההיצע‬ ‫שלמרות‬ ‫ספק‬ ‫לי‬ ‫אין‬ .‫ואמנים‬ ‫קהל‬ ‫ומושך‬ ‫מוביל‬ ‫ומהשילו‬ ,‫והמפרה‬ ‫הפורה‬ ‫מהיצירה‬ ‫ליהנות‬ ‫לכם‬ ‫מאחל‬ ‫אני‬‫מורשת‬ ‫ובין‬ ‫ויצירה‬ ‫תרבות‬ ‫בין‬ ‫ב‬ .‫והיסטוריה‬ ,����� ����� ���� ������� ������ ���� ��� ‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬‫הטכנולוגי‬ ‫הגן‬‫מלחה‬,‫בניין‬2:'‫טל‬0723452333:'‫פקס‬ ,0723452334 Ministry Of Culture Sport, P.O.B Technologic Park,Jerusalem Tel: 972-723452333 Fax: 972-723452334 :‫באינטרנט‬ ‫כתובתנו‬http://www.mcs.gov.il ‫הכללי‬ ‫המנהל‬The Director General ,‫יקרים‬ ‫אמנים‬ ,‫הפסטיבל‬ ‫אורחי‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫ובהפקתה‬ ‫ביוזמתה‬ ,‫לירושלים‬ ‫לראשונה‬ ‫מגיע‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫שנחגג‬ ‫היהודי‬ ‫הפסטיבל‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫בעיר‬ ‫שיוצרת‬ ‫קבוצה‬ ,‫הירושלמי‬ ‫התיאטרון‬-30.‫שנה‬ ,‫תרבותי‬ ‫והרב‬ ‫תחומי‬ ‫הרב‬ ‫בתוכנו‬‫ירושלים‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ,‫הבמה‬ ‫לאמנויות‬ ‫היהודי‬ ‫הפסטיבל‬ ‫מצליח‬ ,‫מטה‬ ‫של‬ ‫ירושלים‬ ‫לבין‬ ‫מעלה‬ ‫של‬‫י‬ ‫בין‬,‫ומערב‬ ‫מזרח‬ ‫בין‬ ,‫וחדש‬ ‫שן‬‫ובין‬ ‫יהודית‬ ‫מורשת‬ ‫בין‬ .‫עכשווית‬ ‫תרבות‬ ,‫ומיוחד‬ ‫יחיד‬ ‫הפסטיבל‬‫מציע‬5‫וידאו‬ ‫ומיצגי‬ ‫תערוכה‬ ,‫ותיאטרון‬ ‫מחול‬ ,‫מוזיקה‬ ‫מופעי‬ ‫של‬ ‫ימים‬- ,‫ארט‬‫מחוויה‬ ‫וליהנות‬ ‫להגיע‬ ,‫ומבוגרים‬ ‫ילדים‬ ,‫וחילוניים‬ ‫דתיים‬ ,‫ואחד‬ ‫אחת‬ ‫לכל‬ ‫המאפשרים‬ ‫ואיכותי‬ ‫עשירה‬ ‫תרבותית‬.‫כאחד‬ ‫ולרגש‬ ‫לאחד‬ ‫שמצליחה‬ ‫ת‬ ,‫כח‬ ‫וישר‬ ‫ברכות‬.‫והשותפות‬ ‫היוזמה‬ ‫על‬ ‫וליוצרים‬ ‫לאמנים‬ ,‫וההפקה‬ ‫הארגון‬ ‫לאנשי‬ ‫לפסטיבל‬ ‫זה‬ ‫פסטיבל‬ ‫יהפוך‬ ,‫בעיר‬ ‫הפסטיבלים‬ ‫וריבוי‬ ‫התרבותי‬ ‫ההיצע‬ ‫שלמרות‬ ‫ספק‬ ‫לי‬ ‫אין‬ .‫ואמנים‬ ‫קהל‬ ‫ומושך‬ ‫מוביל‬ ‫ומהשילו‬ ,‫והמפרה‬ ‫הפורה‬ ‫מהיצירה‬ ‫ליהנות‬ ‫לכם‬ ‫מאחל‬ ‫אני‬‫מורשת‬ ‫ובין‬ ‫ויצירה‬ ‫תרבות‬ ‫בין‬ ‫ב‬ .‫והיסטוריה‬ ,����� ����� ���� ������� ������ ���� ���
 3. ‫י‬‫תשעז‬ ‫כסלו‬ ‫ג‬ 13‫דצמבר‬2016 ,‫יקרים‬ ‫ואורחים‬ ‫אמנים‬ ‫באי‬‫פסטיבל‬‫מוּאר‬,!‫לירושלים‬ ‫הבאים‬ ‫ברוכים‬ ‫שלהבת‬ ‫אחר‬ ‫שלהבת‬ ,‫נר‬ ‫אחר‬ ‫נר‬ .‫אור‬ ‫מוסיף‬ ‫החנוכה‬ ‫חג‬ ‫החשוכים‬ ‫החורף‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫בעיצומם‬ ‫ומוארת‬ ‫הולכת‬‫שמונת‬ ‫חנוכיית‬‫ה‬‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הוותיקים‬ ‫הסמלים‬ ‫אחד‬ ,‫קנים‬–‫ואחד‬ ‫ביותר‬ ‫האהובים‬.‫אדם‬ ‫לכל‬,‫בחנוכייה‬ ‫נר‬‫אחד‬ ‫וכל‬‫מוזמן‬.‫אורו‬ ‫את‬ ‫להוסיף‬ ‫'מואר‬–‫ה‬‫פסטיבל‬'‫הבמה‬ ‫לאמנויות‬ ‫היהודי‬‫הוא‬,‫המוזיקה‬ ‫אור‬ ‫את‬ ‫מביא‬ ‫הוא‬ .‫חנוכייה‬ ‫מעין‬ ‫את‬ ‫מוסיף‬ ,‫השירה‬ ‫נרות‬ ‫את‬ ‫מדליק‬‫אש‬,‫אמונות‬ ,‫ביטוי‬ ‫דרכי‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫כנפיו‬ ‫תחת‬ ‫וכונס‬ ‫התאטרון‬ ‫הש‬.‫וקהלים‬ ‫קפות‬ ‫ה‬‫פסטיבל‬‫ה‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬‫פריחה‬.‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫ירושלים‬ ‫שחווה‬ ‫והאמנותית‬ ‫התרבותית‬ ‫המבקרים‬‫מגיעים‬‫ל‬‫עיר‬‫תרבותית‬ ‫חוויה‬ ‫מציעה‬ ‫ירושלים‬ ;‫ומופעים‬ ‫פסטיבלים‬ ,‫אירועים‬ ‫לשלל‬ ‫כמותה‬ ‫מאין‬ ‫עשירה‬‫מקומה‬ ‫את‬ ‫ותופסת‬‫כ‬.‫ישראל‬ ‫של‬ ‫והתרבות‬ ‫האמנות‬ ‫בירת‬ ‫כחנוכה‬ ‫ואין‬ ,‫היהדות‬ ‫של‬ ‫אורותיה‬ ‫שלל‬ ‫את‬ ‫החוגג‬ '‫'מואר‬ ‫לפסטיבל‬ ‫בית‬ ‫להיות‬ ‫כירושלים‬ ‫אין‬ .‫והאחדות‬ ‫היצירה‬ ‫אור‬ ‫את‬ ‫להרבות‬‫ומוצלח‬ ‫מהנה‬ ‫פסטיבל‬ ‫לכם‬ ‫מאחל‬ ‫אני‬‫ול‬‫התיאטרון‬ ‫קבוצת‬ ‫הירושלמי‬,‫הפסטיבל‬ ‫יוזמי‬,.‫פורייה‬ ‫אמנותית‬ ‫עשייה‬ ‫המשך‬ ‫ברקת‬ ‫ניר‬ ‫ירושלים‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫י‬‫תשעז‬ ‫כסלו‬ ‫ג‬ 13‫דצמבר‬2016 ,‫יקרים‬ ‫ואורחים‬ ‫אמנים‬ ‫באי‬‫פסטיבל‬‫מוּאר‬,!‫לירושלים‬ ‫הבאים‬ ‫ברוכים‬ ‫שלהבת‬ ‫אחר‬ ‫שלהבת‬ ,‫נר‬ ‫אחר‬ ‫נר‬ .‫אור‬ ‫מוסיף‬ ‫החנוכה‬ ‫חג‬ ‫החשוכים‬ ‫החורף‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫בעיצומם‬ ‫ומוארת‬ ‫הולכת‬‫שמונת‬ ‫חנוכיית‬‫ה‬‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הוותיקים‬ ‫הסמלים‬ ‫אחד‬ ,‫קנים‬–‫ואחד‬ ‫ביותר‬ ‫האהובים‬.‫אדם‬ ‫לכל‬,‫בחנוכייה‬ ‫נר‬‫אחד‬ ‫וכל‬‫מוזמן‬.‫אורו‬ ‫את‬ ‫להוסיף‬ ‫'מואר‬–‫ה‬‫פסטיבל‬'‫הבמה‬ ‫לאמנויות‬ ‫היהודי‬‫הוא‬,‫המוזיקה‬ ‫אור‬ ‫את‬ ‫מביא‬ ‫הוא‬ .‫חנוכייה‬ ‫מעין‬ ‫את‬ ‫מוסיף‬ ,‫השירה‬ ‫נרות‬ ‫את‬ ‫מדליק‬‫אש‬,‫אמונות‬ ,‫ביטוי‬ ‫דרכי‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫כנפיו‬ ‫תחת‬ ‫וכונס‬ ‫התאטרון‬ ‫הש‬.‫וקהלים‬ ‫קפות‬ ‫ה‬‫פסטיבל‬‫ה‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬‫פריחה‬.‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫ירושלים‬ ‫שחווה‬ ‫והאמנותית‬ ‫התרבותית‬ ‫המבקרים‬‫מגיעים‬‫ל‬‫עיר‬‫תרבותית‬ ‫חוויה‬ ‫מציעה‬ ‫ירושלים‬ ;‫ומופעים‬ ‫פסטיבלים‬ ,‫אירועים‬ ‫לשלל‬ ‫כמותה‬ ‫מאין‬ ‫עשירה‬‫מקומה‬ ‫את‬ ‫ותופסת‬‫כ‬.‫ישראל‬ ‫של‬ ‫והתרבות‬ ‫האמנות‬ ‫בירת‬ ‫כחנוכה‬ ‫ואין‬ ,‫היהדות‬ ‫של‬ ‫אורותיה‬ ‫שלל‬ ‫את‬ ‫החוגג‬ '‫'מואר‬ ‫לפסטיבל‬ ‫בית‬ ‫להיות‬ ‫כירושלים‬ ‫אין‬ .‫והאחדות‬ ‫היצירה‬ ‫אור‬ ‫את‬ ‫להרבות‬‫ומוצלח‬ ‫מהנה‬ ‫פסטיבל‬ ‫לכם‬ ‫מאחל‬ ‫אני‬‫ול‬‫התיאטרון‬ ‫קבוצת‬ ‫הירושלמי‬,‫הפסטיבל‬ ‫יוזמי‬,.‫פורייה‬ ‫אמנותית‬ ‫עשייה‬ ‫המשך‬ ‫ברקת‬ ‫ניר‬ ‫ירושלים‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬
 4. ‫הפסטיבל‬ ‫צוות‬ ‫לב‬ ‫גבריאלה‬ :‫אמנותית‬ ‫מנהלת‬ | ‫גיספאן‬ ‫אסנת‬ :‫מנכ“לית‬ ‫רוטבליט‬ ‫אדם‬ :‫בפועל‬ ‫והפקה‬ ‫טכני‬ ‫מנהל‬ | ‫חייקה‬ ‫חגית‬ :‫מנהלנית‬ ‫יחיאל‬ :‫סאונד‬ ‫טכנאי‬ | ‫נדה‬ ‫דדי‬ :‫סאונד‬ ‫ניהול‬ | ‫פרידמן‬ ‫נועה‬ :‫הפקה‬ ‫עוזרת‬ ‫רחימי‬ ‫מירי‬ :‫חברתית‬ ‫ורשת‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ | ‫קוואסמי‬ ‫זקי‬ :‫תאורה‬ | ‫חמו‬ ‫שקד‬ ‫אסף‬ ,‫רוח‬ ‫ליעד‬ :‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫דיגיטלית‬ ‫מדיה‬ ,‫דרור‬ ‫אופיר‬ ,‫דורון‬ ‫בני‬ ,‫אורן‬ ‫שחר‬ ,‫שפירו‬ ‫מאיה‬ ,‫ארגס‬ ‫איה‬ :‫שיווק‬ ‫צוקרמן‬ ‫יפעת‬ :‫גרפי‬ ‫עצוב‬ | ‫יוסף‬ ‫עומר‬ ,‫נהרי‬ ‫אורי‬ ‫תודות‬ ‫שלוי‬ ‫אליס‬ ‘‫פרופ‬ :‫כבוד‬ ‫נשיאת‬ ,‫אילתה‬ ‫גרדה‬ ‘‫פרופ‬ ,‫אקסלרוד‬ ‫אשר‬ ‫עו“ד‬ ,‫דיוק‬ ‫דוד‬ ‘‫יור‬ :‫ציבורי‬ ‫ועד‬ ,‫ליכט‬ ‫לאה‬ ,‫מולד‬ ‫חיו‬ ‫תמי‬ ,‫גילון‬ ‫שרי‬ ,‫אשד‬ ‫עליזה‬ ,‫אבו‬ ‫בן‬ ‫אייזק‬ ‘‫פרופ‬ ,‫פוסקלינסקי‬ ‫שחורי‬ ‫תרצה‬ ,‫שרון‬ ‫אברהם‬ ,‫מתתיהו‬ ‫אלי‬ ,‫לוי‬ ‫נורית‬ ‫אמיתי‬ ‫צביקה‬ ‫שפירא‬ ‫דורית‬ ‫עו“ד‬ :‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫יועצת‬ | ‫עדן‬ ‫חברת‬ | ‫ואמנויות‬ ‫תרבות‬ ‫אגף‬ - ‫ירושלים‬ ‫עירית‬ ‫מלחה‬ ,‫האט‬ ‫פיצה‬ ‫ישפה‬ ‫ירון‬ | ‫בימות‬ ‫אלי‬ | ‫דיסנצ‘יק‬ ‫נאוה‬ :‫תרבות‬ ‫לענייני‬ :‫תודות‬ ‫היומיומית‬ ‫ובעבודה‬ ‫שבשותפות‬ ‫הקסם‬ ‫על‬ ‫פסיק‬ ‫תיאטרון‬ ,‫האינקובטור‬ ‫תיאטרון‬ ,‫לתיאטרון‬ ‫מזיא‬ ‫בית‬ ‫לצוות‬ Union Square Fund
 5. ‫מתתיהו‬ ‫אלי‬ ”Front Stage“ ‫צילומים‬ ‫תערוכת‬ 25/12 :‫פתיחה‬ ‫לאמנות‬ ‫הופכת‬ ‫התיאטרלית‬ ‫הבמה‬ ‫אמנות‬ ‫התיאטרון‬ ‫מהצגות‬ ‫נבחרים‬ ‫צילומים‬ .‫ויזואלית‬ ‫האמנותית‬ ‫התפיסה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לבן‬ ‫בשחור‬ ‫מעובדות‬ ‫ומרתקת‬ ‫חדשה‬ ‫תערוכה‬ ‫יוצרים‬ ,‫מתתיהו‬ ‫של‬ .‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫העומדת‬ ‫לוין‬ ‫גבע‬ ‫זיוה‬ ‫ד״ר‬ :‫אוצרת‬ :‫פתיחה‬ ‫אירוע‬ ‫אור‬ ‫רסיסי‬ 20:00  25/12  ‫ראשון‬ ‫יום‬ ‫על‬ ‫נפגשים‬ ‫וחושך‬ ‫אור‬ ,‫בכריסטמס‬ ‫חנוכה‬ ‫חגיגת‬ ‫ומוזיקה‬ ‫שירה‬ ‫עם‬ ‫אירוע‬ .‫וחברים‬ ‫יין‬ ‫עם‬ ‫הבמה‬ ‫כולם‬ ,‫אחד‬ ‫ושחקן‬ ‫רקדנים‬ ‫להקת‬ ,‫וידאו–ארט‬ ,‫חיה‬ ‫האם‬ ?‫אור‬ ‫מהו‬ ‫לגלות‬ ‫מנסים‬ ‫לחוד‬ ‫אחד‬ ‫וכל‬ ‫ביחד‬ ‫הפחד‬ ‫בעצם‬ ‫או‬ ‫הפנימי‬ ‫האני‬ ?‫חלקיקים‬ ‫של‬ ‫אנרגיה‬ ?‫מהחושך‬ ‫מרים‬ ,‫פנירי‬ ‫אורי‬ :‫בהשתתפות‬ ‫לב‬ ‫גבריאלה‬ :‫בימוי‬ ‫יוסי‬ :‫שירה‬ ,‫בוזוקיטרה‬ ,‫כהן‬ ‫הילה‬ ,‫שמוטה‬ ‫סרגי‬ ,‫אנגל‬ ‫הקרנות‬ ,‫וידאו–ארט‬ ,‫סאסי‬ ‫דניאל‬ :‫צד‬ ‫חליל‬ ,‫סאסי‬ ‫פרידמן‬ ‫נועה‬ :‫במאי‬ ‫עוזרת‬ ‫רוטבליט‬ ‫אדם‬ :‫ותאורה‬
 6. ‫הנני‬ ‫ן‬‫כה‬ ‫לאונרד‬ ‫שרים‬ ‫אמנים‬ ‫מוזיקה‬ 21:00  25/12  ‫ראשון‬ ‫יום‬ .‫כהן‬ ‫לאונרד‬ ‫האגדי‬ ‫והיוצר‬ ‫לזמר‬ ‫מחווה‬ ‫ערב‬ ‫מופלאה‬ ‫כה‬ ‫בצורה‬ ‫היהודי‬ ‫התוכן‬ ‫בעולם‬ ‫שנגע‬ ,‫כהן‬ ‫ואחרת‬ ‫מעניינת‬ ,‫חדשה‬ ‫אינטרפרטציה‬ ‫יקבל‬ ,‫בשיריו‬ ‫מוזיקה‬ ‫שכולו‬ ‫ערב‬ ,‫ואמנים‬ ‫יוצרים‬ ‫של‬ ‫משורה‬ .‫ומילים‬ ‫שכטר‬ ‫איל‬ :‫והנחיה‬ ‫מוזיקלי‬ ‫ניהול‬ ,‫גוטליב‬ ‫מיכאל‬ ,‫סימון‬ ‫בן‬ ‫חנן‬ :‫בהשתתפות‬ ‫בן‬ ‫מיכאל‬ ,‫לוי‬ ‫הגר‬ ,‫מאסלה‬ ‫אושרת‬ ,‫לוין-ארדי‬ ‫הדרה‬ ‫לב‬ ‫נתן‬ ,‫עמר‬ ‫תמר‬ ,‫לוי‬ ‫טל‬ ,‫לב‬ ‫גבריאלה‬ ,‫שמעון‬ ‫אהרוני‬ ‫דין‬ :‫רעיון‬ PlanktON ‫פוטרמן‬ ‫אריק‬ ‫וידאו–ארט‬ 25/12  ‫ראשון‬ ‫יום‬ 29/12  ‫חמישי‬ ‫יום‬ ‫השטח‬ ‫לפני‬ ‫המתייחסת‬ ‫ססגונית‬ ‫הקרנה‬ ‫עבודת‬ ,‫שבו‬ ‫האדריכלים‬ ‫ולאלמנטים‬ ‫הבניין‬ ‫קירות‬ ‫של‬ .‫היהודית‬ ‫מהמסורת‬ ‫דימויים‬ ‫באמצעות‬ ‫לזרוביץ‬ ‫יהודית‬ ‫המלכות‬ ‫אם‬ ‫בלבד‬ ‫לנשים‬ | ‫תיאטרון‬ 20:00  26/12  ‫שני‬ ‫יום‬ ‫ניחוח‬ ‫עם‬ ‫ללב‬ ‫ונוגעת‬ ‫מרגשת‬ ‫דרמה‬ .‫יחיד‬ ‫הצגת‬ ‫מקורית‬ ‫מוזיקה‬ ,‫בסרטונים‬ ‫מלווה‬ ‫יידישקייט‬ ‫של‬ ‫יומן‬ ‫מתוך‬ ‫מרתקים‬ ‫פרקים‬ .‫מיוחדים‬ ‫ואפקטים‬ ‫של‬ ‫סיפור‬ .‫מליובאוויטש‬ ‫הרבי‬ ‫של‬ ‫אימו‬ ‫שכתבה‬  .‫ותורתו‬ ‫בעלה‬ ‫למען‬ ‫נפשה‬ ‫את‬ ‫שמוסרת‬ ‫אחת‬ ‫אישה‬ ‫מחול‬ ‫אנסמבל‬ ‫באך‬ ‫גלוקאל‬ ‫אנטונינו‬ ‫קייזר‬ ‫גרמניה-ישראל‬ | ‫מחול‬ 21:00  26/12  ‫שני‬ ‫יום‬ ‫יוצרים‬ ‫עליו‬ ‫הנוף‬ ‫הם‬ ,‫ועיבודה‬ ‫באך‬ ‫של‬ ‫המוזיקה‬ ‫תמידי‬ ‫במצב‬ ‫נמצא‬ ‫הגוף‬ .‫ומרחב‬ ‫זמן‬ ‫חללי‬ ‫הרקדנים‬ ‫עליו‬ ‫ומגן‬ ‫מערער‬ ‫האור‬ ‫בו‬ ‫חלל‬ ‫ומחפש‬ ‫מעבר‬ ‫של‬ .‫אחת‬ ‫ובעונה‬ ‫בעת‬ .‫י.ס‬ :‫מוסיקה‬ ,‫אנטונינו‬ ‫סרגיו‬ ‫קייזר‬ ‫אבי‬ :‫כוריאוגרפיה‬ ‫קאסל‬ ‫מרקו‬ ,‫וולטר‬ ‫פלוריאן‬ ,‫באך‬ ‫וולפרם‬ :‫קול‬ ‫פס‬ ‫מעצב‬ ,‫פלדשטיין‬ ‫איליה‬ :‫תאורה‬ ‫מרים‬ ‫אנטונינו‬ ‫סרגיו‬ ,‫קייזר‬ ‫אבי‬ :‫רקדנים‬ ,‫לקאשוס‬ ‫כהן‬ ‫הילה‬ ,‫אנגל‬
 7. ‫ב‬‫ל‬ ‫נדב‬ ‫לחול‬ ‫קדש‬ ‫בין‬ !‫בכורה‬ | ‫מוזיקה‬ 22:00  26/12  ‫שני‬ ‫יום‬ ‫בכורה‬ ‫במופע‬ ‫לב‬ ‫נדב‬ ,‫החדש‬ ‫אלבומו‬ ‫צאת‬ ‫לקראת‬ ‫עם‬ ‫מהמקורות‬ ‫בטקסטים‬ ‫חול‬ ‫של‬ ‫טקסטים‬ ‫השוזר‬ .‫כאחד‬ ‫ומשמחים‬ ‫נוגים‬ ,‫מרגשים‬ ‫לחנים‬ ,‫ועיבודים‬ ‫הלחנה‬ ,‫כתיבה‬ ,‫עוד‬ ,‫גיטרה‬ ,‫שירה‬ :‫לב‬ ‫נדב‬ ,‫קמנצ'ה‬ :‫גנור‬ ‫רוני‬ ,‫תופים‬ :‫אדר‬ ‫דוד‬ ,‫בס‬ :‫פריד‬ ‫גלעד‬ ‫הפקה‬ ,‫קולות‬ ,‫קלידים‬ :‫חייט‬ ‫עדי‬ ,‫יילי‬ :‫טנבור‬ ‫ועיבודים‬ ‫מוסיקלית‬ ‫תנ”ך‬ ‫כותבות‬ ‫נשים‬ !‫חדש‬ | ‫ספרותי-תיאטרלי‬ ‫מפגש‬ 17:00  27/12  ‫שלישי‬ ‫יום‬ - ‫הלוי‬ ‫עציוני‬ ‫חוה‬ ,‫ארזה‬ ‫בן‬ ‫פרידנלד‬ ‫שרה‬ ,‫סמל‬ ‫נאוה‬ ‫אמצעי‬ ‫בלתי‬ ‫במפגש‬ ‫פרסים‬ ‫עטורות‬ ‫סופרות‬ .‫רביצקי‬ ‫רות‬ ‫העורכת‬ ‫בהובלת‬ ,‫ווידאו‬ ‫משחק‬ ‫קטעי‬ ‫בליווי‬ ‫ומרתק‬ ‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫מסע‬ ‫ובסיפורים‬ ‫תנכיות‬ ‫בדמויות‬ ‫המתמקדת‬ ‫כתיבתן‬ ‫אל‬ .‫מקראיים‬ ‫חנה’לה‬ ‫של‬ ‫השבת‬ ‫שמלת‬ ‫באמבולה‬ ,‫טל‬ ‫ניר‬ ‫ילדים‬ | ‫בובות‬ ‫תיאטרון‬ 17:00  27/12  ‫שלישי‬ ‫יום‬ ‫תפרה‬ ‫אמא‬ .‫דמיאל‬ ‫יצחק‬ ‫של‬ ‫ספרו‬ ‫בהשראת‬ ‫לשחק‬ ‫יוצאת‬ ‫חנהל'ה‬ .‫ולבנה‬ ‫חדשה‬ ‫שמלה‬ ‫לחנה'לה‬ ‫את‬ ‫ללכלך‬ ‫לא‬ ‫מאד‬ ‫ונזהרת‬ ‫בחוץ‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ .‫כולה‬ ‫התלכלכה‬ ...‫השמלה‬ ,‫אוי‬ ‫אבל‬ .‫השמלה‬ ?‫הביתה‬ ‫ולחזור‬ ‫שמלתה‬ ‫את‬ ‫לנקות‬ ‫לה‬ ‫יעזור‬ ‫מי‬ ‫ותלד‬ ‫ותהר‬ ‫הזהב‬ ‫קפוד‬ ‫פרס‬ ‫זוכת‬ ‫לתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫שר‬ ‫פרס‬‫ו‬ ‫התיאטרון‬ ‫ בתחום‬‫יהודית‬ 20:00  27/12  ‫שלישי‬ ‫יום‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫אישה‬ ‫עושה‬ ‫מה‬ ‫עמוק‬ ‫ורחם‬ ‫בראש‬ ‫במה‬ ‫בעקבות‬ ‫מסע‬ ?‫בבטן‬ ‫מול‬ ‫אל‬ .‫האמהות‬ ‫ארבע‬ ‫גבולות‬ ,‫ותשוקות‬ ‫פערים‬ ‫והתמודדות‬ ,‫ופריצה‬ ‫היום‬ ‫חיי‬ ‫של‬ ‫בפרקטיקה‬ ‫מיתוסים‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫יום‬ ‫אמהות‬ ‫של‬ ‫נשגבים‬ .‫ויצירה‬ ‫קשת‬ ‫רחל‬ ‫של‬ ‫יצירתן‬ ‫גרינולד‬ ‫ואזנה‬ ‫וחנה‬
 8. ‫הזמן‬ ‫במסע‬ ‫שורשים‬ ‫אמסלם‬ ‫רקפת‬ ‫מוזיקה‬ 21:00  27/12  ‫שלישי‬ ‫יום‬ ‫ומקורית‬ ‫עממית‬ ,‫יהודית‬ ‫וחול‬ ‫קודש‬ ‫שירת‬ ‫מזרח‬ ‫המחברת‬ ,‫וישראל‬ ‫מרוקו, פולין‬ ,‫מאנדלוסיה‬ ‫הזמן‬ ‫כנפי‬ ‫ומפיצה על‬ ‫ורוח‬ ‫טקסט‬ ,‫במקצב‬ ‫ומערב‬ .‫וגעגוע‬ ‫שמחה‬ ‫אהבה‬ ‫של‬ ‫מסרים‬ ,‫ועּוד‬ ‫פלמנקו‬ ‫גיטרה‬ :‫טולדנו‬ ‫עידן‬ ‫הקשה‬ ‫כלי‬ :‫זיכרי‬ ‫בן‬ ‫רפאל‬ ‫טובות‬ ‫כוונות‬ !‫ישראלית‬ ‫בכורה‬ | ‫תיאטרון‬ 22:00  27/12  ‫שלישי‬ ‫יום‬ ‫משפחות‬ ‫שלוש‬ ,‫בנות‬ ‫שתי‬ .‫שקרו‬ ‫מקרים‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫את‬ ‫בעצמם‬ ‫לבחור‬ ‫שמנסים‬ ‫חרדים‬ ‫על‬ .‫אחד‬ ‫ואלוהים‬ .‫החרדית‬ ‫מהחברה‬ ‫נפלטים‬ ‫ולעתים‬ ‫חייהם‬ ‫אורח‬ :‫מוזיקה‬ ,‫לב‬ ‫גבריאלה‬ :‫בימוי‬ ,‫דיקשטיין‬ ‫רסל‬ :‫מאת‬ ‫אלי‬ :‫שחקנים‬ ,‫רוטבליט‬ ‫אדם‬ :‫תאורה‬ ,‫רולנד‬ ‫רונית‬ ‫מאיר‬ ‫מיכל‬ ,‫לפידות‬ ‫נועה‬ ,‫דוד‬ ‫עדינה‬ ,‫יפרח‬ ‫חן‬ ,‫ריינמן‬ ‫גור‬ ‫בן‬ ‫רמי‬ ,‫דבירי‬ ‫האור‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫השמים‬ ‫לב‬ ‫תיאטרון‬ ‫המשפחה‬ ‫ולכל‬ ‫לילדים‬ 17:00  28/12  ‫רביעי‬ ‫יום‬ ‫סוד‬ ‫מהו‬ .‫טוב‬ ‫שם‬ ‫הבעל‬ ‫סיפורי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חדשה‬ ‫הצגה‬ ‫ומצחיקה‬ ‫מותחת‬ ,‫מרתקת‬ ‫הצגה‬ ?‫חנוכה‬ ‫של‬ ‫האור‬ ‫אמיתית‬ ‫ותפילה‬ ‫חינם‬ ‫אהבת‬ ,‫ותקווה‬ ‫אור‬ ‫על‬ .‫גדולות‬ ‫ובובות‬ ‫שחקנים‬ 2 ‫עם‬ ‫הצגה‬ .‫מהלב‬ ‫רושטיין‬ ‫חיים‬ ,‫חזן‬ ‫יהל‬ :‫משחק‬ ‫מימון‬ ‫אושרי‬ :‫כתיבה‬ ‫יעוץ‬ ‫האחרונה‬ ‫הסעודה‬ ‫אנגלה‬ ‫להקת‬ !‫בכורה‬ | ‫מחול‬ 20:00  28/12  ‫רביעי‬ ‫יום‬ ‫דרך‬ ‫חוצה‬ ,‫הערוך‬ ‫השולחן‬ ‫בריטואל‬ ‫העוסק‬ ‫מופע‬ .‫לחול‬ ‫קודש‬ ‫בין‬ ‫ומדלג‬ ‫משפחתית‬ ‫ודינמיקה‬ ‫דת‬ ‫מנהגי‬ ‫מטורף‬ ‫למחול‬ ‫הופכת‬ ‫משפחתית‬ ‫ארוחה‬ ‫של‬ ‫סיטואציה‬ .‫תרבותיות‬ ‫ומוסכמות‬ ‫להתנהגות‬ ‫חיה‬ ‫ולמעבדה‬ ,‫זהר‬ ‫ספיר‬ ,‫כהן‬ ‫הילה‬ :‫רקדנים‬ ‫אנגל‬ ‫מרים‬ :‫יצירה‬ ‫סרגיי‬ ,‫אנגל‬ ‫מרים‬ ,‫גוירץ‬ ‫שיר‬ ,‫ורסאנו‬ ‫דייזי‬ ,‫סגיר‬ ‫לילך‬ ‫שמוטה‬
 9. ‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫החברות‬ ‫תיאטרון‬ 21:00  28/12  ‫רביעי‬ ‫יום‬ ‫ופלגש‬ ‫נעמי‬ ,‫אמנו‬ ‫שרה‬ :‫תנכיות‬ ‫נשים‬ ‫שלוש‬ ‫בסיפורי‬ ‫שלהן‬ ‫האישית‬ ‫האמת‬ ‫את‬ ‫חושפות‬ ,‫בגבעה‬ ‫גברים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫סופרו‬ ‫כה‬ ‫שעד‬ ‫המוכרים‬ ‫התנך‬ ,‫אפל‬ ‫רונית‬ :‫משחק‬ ,‫גנצר‬ ‫ענבל‬ :‫מאת‬ ,‫סלור‬ ‫יעל‬ :‫בימוי‬ ‫רצאבי‬ ‫תמר‬ ,‫רוחקינד‬ ‫יעל‬ ‫גת‬ ‫האחים‬ ‫מוזיקה‬ 22:00  28/12  ‫רביעי‬ ‫יום‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫סחפו‬ ‫גת‬ ‫וגיל‬ ‫אריה‬ ‫החרדים‬ ‫האחים‬ .‫נשכחים‬ ‫בלתי‬ ‫רוק‬ ‫ובביצועי‬ ‫מרגשות‬ ‫בהרמוניות‬ ‫הפך‬ ‫למוסיקה‬ ‫ואהבתם‬ ‫האמונה‬ ‫טוהר‬ ‫של‬ ‫השילוב‬ ‫הנוסטלגי‬ ‫הניחוח‬ ‫את‬ ‫מביאים‬ ‫הם‬ .‫לקונצנזוס‬ ‫אותם‬ ‫בארץ‬ ‫בהופעותיהם‬ ‫הקהל‬ ‫לבבות‬ ‫אל‬ ,‫פעם‬ ‫של‬ .‫ובחול‬ ‫עבריה‬ ‫פואטי‬ ‫פרפורמנס‬ 19:00  29/12  ‫חמישי‬ ‫יום‬ ‫פסקול‬ ‫בליווי‬ )‫וורד‬ ‫(ספוקן‬ ‫מדוברת‬ ‫שירה‬ ‫מופע‬ ,‫בנאי‬ .‫דוקומנטריים‬ ‫ארט‬ ‫וידאו‬ ‫וקטעי‬ ‫מקורי‬ ,‫שחורה‬ ‫ועיר‬ ‫לבנה‬ ‫עיר‬ ‫בין‬ ‫עוברת‬ ,‫בזהויות‬ ‫משחקת‬ ‫דתי‬ ‫בין‬ ‫הגבולות‬ ‫את‬ ‫ומטשטשת‬ ‫שיק‬ ‫שס‬ ‫עוטה‬ .‫הכנסת‬ ‫מבית‬ ‫שגלתה‬ ‫עבריות‬ ‫אחר‬ ‫בחיפוש‬ ‫לחילוני‬ ‫גרינולד‬ ‫ואזנה‬ ‫חנה‬ :‫בימוי‬ ,‫ובביצועה‬ ‫בנאי‬ ‫סיגלית‬ :‫מאת‬ ‫לבד‬ ‫לגמרי‬ ‫היינו‬ ‫לפתע‬ ‫ענבל‬ ‫המחול‬ ‫להקת‬ ‫שדור‬ ‫נעה‬ :‫מאת‬ ‫יצירה‬ !‫ישראלית‬ ‫בכורה‬ | ‫מחול‬ 20:30  29/12  ‫חמישי‬ ‫יום‬ ‫משתנה‬ ‫הזה‬ ‫הנוף‬ ‫אך‬ ,‫הולדתן‬ ‫נוף‬ ‫תבנית‬ ‫הן‬ ‫הדמויות‬ ‫הנוחות‬ ‫מרחב‬ ‫מתוך‬ ‫להיפלט‬ ‫אותן‬ ‫ומאתגר‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫הכאוס‬ ‫בתוך‬ .‫מהירה‬ ‫היסטורית‬ ‫תנועה‬ ‫לתוך‬ ‫המדושן‬ ‫לפרקים‬ ‫אותו‬ ‫ומוצאות‬ ‫מפלט‬ ‫מחפשות‬ ‫הן‬ ‫שנוצר‬ ‫אינרציה‬ ‫בתוך‬ ‫המתקיים‬ ‫משולהב‬ ‫המון‬ ‫בתוך‬ ‫סמלים‬ ‫של‬ ‫אינסופית‬ .‫עצמם‬ ‫את‬ ‫המשכפלים‬ ,‫בראל‬ ‫יואב‬ :‫תאורה‬ ,‫אמריליו‬ ‫שחר‬ :‫מוסיקה‬ ‫חמוטל‬ :‫תלבושות‬ ‫חן‬ :‫רקדנים‬ ,‫ציולקובסקי‬ ,‫מנטל‬ ‫להמן‬ ‫עופרי‬ ,‫נדלר‬ ‫אלמוג‬ ,‫ברונר‬ ‫עירית‬ ‫שמוליק‬ ,‫גורפונג‬ ‫גל‬ ,‫קידרון‬ ‫יערה‬ ,‫גרינברג‬ ‫עידו‬ ,‫חלפון‬ ‫סקופץ‬ ‫ושיין‬ ‫נבטי‬
 10. ‫מוזיקלית‬ ‫חגיגה‬ ‫המופעים‬ ‫בין‬ 25-29/12  ‫ראשון-חמישי‬ ‫השראתם‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ,‫מוכשרים‬ ‫נגנים‬ .‫והתורכית‬ ‫הערבית‬ ‫המוזיקה‬ ‫מעולם‬ ,‫כינור‬ :‫סופר‬ ‫ליגל‬ ‫כלי‬ :‫זהר‬ ‫יונתן‬ ‫הקשה‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫ודרכים‬ ‫שורשים‬ ‫בנד‬ ‫סאסי‬ ‫יוסי‬ ‫מוזיקה‬ 22:00  29/12  ‫חמישי‬ ‫יום‬ ‫עם‬ ‫מזרח‬ ‫הממזג‬ .‫כמוהו‬ ‫מאין‬ ‫וירטואוזי‬ ‫מופע‬ ‫וכלים‬ ‫עולם‬ ‫מוזיקת‬ ‫עם‬ ‫יהודיים‬ ‫שורשים‬ ,‫מערב‬ ,‫בנד‬ ‫סאסי‬ ‫יוסי‬ .‫חשמלית‬ ‫גיטרה‬ ‫עם‬ ‫אקוסטיים‬ ‫נגנים‬ 6 ‫של‬ ‫בהרכב‬ ,‫בתפוצות‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫מייצגת‬ ‫אמנותיים‬ ‫מיזוגים‬ ‫של‬ ‫פוסק‬ ‫בלתי‬ ‫במסע‬ ,‫ייחודיים‬ .‫מתמשך‬ ‫תרבותי‬ ‫וחקר‬ ,‫בס‬ :‫אור‬ ‫לוביאניקר‬ ,‫ובוזוקיטרה‬ ‫שירה‬ :‫סאסי‬ ‫יוסי‬ ,‫גיטרות‬ :‫בן‬ ‫עזר‬ ,‫שירה‬ :‫ספיר‬ ‫פוקס‬ ‫תופים‬ :‫יפרח‬ ‫שי‬ ,‫הקשה‬ ‫כלי‬ :‫רועי‬ ‫פרידמן‬ ‫בחושך‬ ‫מנגנים‬ ‫לנבואה‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫להקת‬ !‫בכורה‬ | ‫מוזיקה‬ 11:00  30/12  ‫שישי‬ ‫יום‬ ‫במיוחד‬ ‫גדול‬ ‫ושגעון‬ ‫חבר'ה‬ ,‫בירות‬ ,‫רוקנרול‬ ‫מופע‬ ‫נגנים‬ ‫בשיתוף‬ ,‫הלהקה‬ .‫חנוכה‬ ‫של‬ ‫בצהרים‬ ‫לשישי‬ ‫מקורית‬ ‫מוזיקה‬ ‫עם‬ ‫רוק‬ ‫קלאסיקות‬ ‫שוזרת‬ ,‫אורחים‬ ‫מסע‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫מעביר‬ ‫המופע‬ .‫נשמה‬ ‫והרבה‬ .‫אור‬ ‫קרן‬ ‫אחרי‬ ‫בחיפוש‬ ‫באפילה‬ ‫גיטרה‬ :‫בסרגליק‬ ‫אלעד‬ ,‫וגיטרות‬ ‫שירה‬ :‫פז‬ ‫אדם‬ ‫משה‬ ,‫בס‬ :‫ברגר‬ ‫מוריאל‬ ,‫תופים‬ :‫גרוס‬ ‫גיא‬ ,‫חשמלית‬ ‫עּוד‬ :‫קרקו‬ ‫מאור‬ ‫ושירה‬ ‫קלידים‬ :‫בילואר‬
 11. jer-cin.org.il | *9377 JILL AND DAPHNE SAMUELS HÉLÈNE SHOUMANN 24-29 12.2016 ‫ירושלים‬ ‫לקרן‬ ‫שנה‬ ‫חגיגות‬ ‫במסגרת‬ CELEBRATING YEARS OF THE JERUSALEM FOUNDATION
 12. ‫התיאטרון‬ ‫קבוצת‬ ‫הירושלמי‬ ‫הפסטיבל‬ ‫ומפיקת‬ ‫יוזמת‬ :‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫ומופעים‬ ‫הצגות‬ | ‫אלץ-היימר‬ ‫טוב‬ ‫בוקר‬ | ‫מידה‬ ‫כנגד‬ ‫מידה‬ ‫שירת‬ – ‫מוחות‬ | ‫ושרה‬ ‫בן‬ | ‫מיוחד‬ ‫ילד‬ ‫כשנולד‬ | ‫אור‬ ‫רסיסי‬ | ‫טובות‬ ‫כוונות‬ | ‫הארץ‬ ‫מלח‬ | ‫משוררות‬ | ‫תנ“ך‬ ‫כותבות‬ ‫נשים‬ | ‫זלדה‬ | ‫המלאך‬ ‫אלמלא‬ | ‫לייט‬ ‫ברנר‬ | ‫ספרותי‬ ‫שף‬ ‫מיסטר‬ | ‫נשים‬ ‫תיאטרון‬ ‫קורס‬ ‫הבמה‬ ‫לאמנויות‬ ‫בינלאומי‬ ‫יהודי‬ ‫פסטיבל‬ – ‫מואר‬ ,‫הצגות‬ ,‫מופעים‬ ‫אודות‬ ‫למידע‬ ‫קורסים‬ ,‫ספרותיים‬ ‫אירועים‬ ‫חדשות‬ ‫יוזמות‬ ‫ושאר‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ 02-6244584 www.tcj.org.il • office@tcj.org.il
Anzeige