Anzeige

Avoin lähdekoodi Suomessa

Open Source Specialist um COSS
13. Feb 2012
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Avoin lähdekoodi Suomessa

 1. Avoin lähdekoodi Suomessa Yhteentoimivuutta avoimesti Oulu, 13.2.2012 Matti Saastamoinen twitter.com/smoinen Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry coss.fi twitter.com/cossfi facebook.com/cossfi identi.ca/coss Tilaa COSS-uutiskirje: coss.fi/uutiskirjeet
 2. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry Centre for Open Systems and Solutions ● Avoimien tietojärjestelmien liiketoiminnan kansallinen kehittämisorganisaatio ● Perustettu 2003, Hermia Oy ● Rekisteröity yhdistys 2012 ● Jäseniä n. 120 http://coss.fi
 3. Avoin lähdekoodi Avoin data Yhteentoimivuus Avoimet rajapinnat Avoimet standardit
 4. Muita keskeisiä toimijoita Suomessa ● Validos ry, http://validos.org ● FSFE Finland, http://fsfe.org ● Finnish Linux User Group FLUG ry, http://flug.fi ● Suomen Unix-käyttäjäin yhdistys FUUG ry, http://www.fuug.fi ● Devaamo ry, http://devaamo.fi ● Linux-Aktivaattori ry, http://linux-aktivaattori.fi ● Wikimedia Suomi ry, http://fi.wikimedia.org ● Eri projektien yhteisöt: ● Ubuntu, Debian, OpenSuse, Fedora, Joomla!, Drupal, Qt, WordPress, LibreOffice, OpenOffice, VALO-CD, Viikon VALO, Vapaasuomi.fi, linux.fi-wiki, FLOSS Manuals, ...
 5. Avoin lähdekoodi yrityksissä Kuva: 401K (CC BY-SA 2.0)
 6. Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011 ● Tutkimuksen perustana on 4 127 kattavasti eri toimialoja ja yrityskokoja edustavalle yritykselle lähetetty kysely. Kyselyyn vastasi hyväksytysti 2 981 yritystä. ● Tavallisin avoimen lähdekoodin ohjelma yrityksissä on Internet-selain (67%). ● Avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelma on käytössä 43 prosentilla yrityksistä. ● Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä on käytössä 28 prosentilla yrityksistä. Lähde: Tilastokeskus, http://tilastokeskus.fi/til/icte/2011/icte_ 011_011-11-24_ie_01_i.html 2 2 t 0 f
 7. Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011 ● Avoimen lähdekoodin ohjelmia on käytössä hyvin yleisesti vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä. ● Ainakin jokin avoimen lähdekoodin ohjelmisto on käytössä 79 prosentilla yrityksistä. Lähde: Tilastokeskus, http://tilastokeskus.fi/til/icte/2011/icte_ 011_011-11-24_ie_01_i.html 2 2 t 0 f
 8. Käyttö on erittäin yleistä. Mutta mitä sitten?
 9. Avoin lähdekoodi tuotteissa ja palveluissa - OSKARI 2009 ”Open source software is increasingly used as part of the firm offering. This trend is caused more by new companies building their solution on open source than established firms changing their products or business models.” National Software Industry Survey 2009, http://www.bit.tkk.fi/Projects/SBL-OSKARI
 10. Avoin lähdekoodi tuotteissa ja palveluissa - OSKARI 2008 ● Hieman alle 50 %:lla on avointa lähdekoodia tuotteissaan ● Yleisintä on kehittää ja ylläpitää avoimeen lähdekoodiin perustuvia tuotteita ● Avoimen lähdekoodin tuotebisnes ei tuttua ● Avoimen lähdekoodin komponentteja tarjoomassaan käyttävät yritykset arvioivat olevansa muita innovatiivisempia N = 579 National Software Industry Survey 2008: The Finnish Software Industry in 2007
 11. Haasteita yrityksissä ● Avoin malli vs. suljettu malli ● Avoimuuden sovittaminen suljettuun malliin ● Kontribuointi takaisin projekteille (upstream) ● Projektien haarautuminen (fork) OSS project Time Company fork ● Liiketoiminnan löytäminen
 12. Case Vaadin ● ”Vaadin is a Java framework for building modern web applications that look great, perform well and makes you and your users happy.” ● Vaadin Framework 100% free with Apache 2.0 License ● Business models: Services + open core, dual license ● Services for accelerating Vaadin projects ● Commercial add-ons ● Vaadin Pro Account: add-ons, control, support http://vaadin.com
 13. Case Vaadin - Challenges ● How to balance between scalable revenues and keeping product truly free? ● How to serve partners in the best way? ● How to best communicate the value of the commercial offering without disturbing free users? Lähde: Yhteentoimivuutta avoimesti Turku 30.1.2012 - Joonas Lehtinen, CEO, Vaadin Ltd
 14. Avoin lähdekoodi julkisella sektorilla Kuva: Janne Hellsten (CC BY 2.0)
 15. JHS 169 ● JHS-järjestelmän mukaiset suositukset koskevat valtion- ja kunnallishallinnon tietohallintoa. ● JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa ● Suosituksen tarkoitus on opastaa julkisen hallinnon organisaatioita avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hankinnassa ja käyttöönotossa. Suositus keskittyy julkisen hallinnon toimijoihin ohjelmistojen hankkijana ja käyttäjänä. ● Julkaistu 22.2.2009, voimassa toistaiseksi http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs169
 16. JHS 169:n suositukset 1) Huomioi ohjelmistojen jakaminen ja uudelleenkäyttö hankinnoissa ● Ohjelmiston hankinta kannattaa tehdä siten, että hankittava ohjelmisto voidaan tarvittaessa jakaa hallinnon ja kansalaisten keskuudessa. Parhaiten ohjelmiston jakamisen edellytykset turvataan käyttämällä avoimen lähdekoodin lisenssejä. 2) Julkaise muokatut ohjelmistot avoimella lisenssillä 3) Käytä avoimia standardeja ja rajapintoja 4) Tarkista lisenssin avoimuus 5) Varmista riittävä asiantuntemus käyttöönotossa 6) Kartoita ja vertaile vaihtoehtoja 7) Selvitä tietoturvariskit
 17. Hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Kohti kumppanuutta -lapsiperheiden rajattomat palvelut (3.6.2010) III.1.4 Hankinnan toteutukselle on asetettu muita erityisiä ehtoja Ehdokkaan tulee hyväksyä JIT 2007 ehdot osaksi valitun toimittajan kanssa laadittavaa sopimusta. Ehdokkaan tulee hyväksyä että palvelun lopputuloksena toimitettavaan ohjelmistoon, ohjelmistoon mahdollisesti sisältyvään valmisohjelmistoon, lähdekoodiin ja lähdekoodia koskevaan dokumentointiin, tulee Tilaajalle ja kolmannelle taholle seuraavan laajuinen/tyyppinen käyttöoikeus: - Oikeus käyttää ohjelmaa mihin tarkoitukseen tahansa, - Oikeus kopioida ja levittää ohjelmaa suorittavassa ja lähdekoodimuodossa, - Oikeus luoda ohjelman muunnelmia ja levittää niitä, - Tilaaja saa ohjelman lähdekoodin, jota hän Tilaaja ja/tai kolmas taho voivat hyödyntää, - Oikeus yhdistää ja levittää ohjelmaa toisten ohjelmien kanssa, - Oikeus ajaa ohjelmaa millä tahansa laitteistolla (huom. tämä ei ole tekninen vaatimus ts. ohjelmiston ei tarvitse toimia millä tahansa laitteistolla), - Oikeus käyttää ohjelmaa minkä tahansa ohjelmiston kanssa, ohjelmiston lisenssi ei saa olla riippuvainen muusta ohjelmistokokonaisuudesta.
 18. Hankintailmoitus: Verkkopalvelualustan tekninen uudistaminen (15.1.2010) Teknisesti järjestelmän on perustuttava vakiintuneisiin standardiratkaisuihin (Open- source ratkaisut eivät tule kysymykseen XXX:n sisäisen käytännön mukaisesti) ja sen on oltava helposti laajennettavissa ja integroitavissa muihin järjestelmiin standardin mukaisten rajapintaratkaisujen kautta. Palvelinkäyttöjärjestelminä hyväksytään Windows Server 2003 tai 2008 R2. Suosituksena on, että tietokantaratkaisu on Microsoft SQL Server 2005 tai 2008. Myös jokin lisenssivapaa relaatiotietokantaratkaisu (MySQL tms.) voi mahdollisesti tulla kysymykseen.
 19. Kansaneläkelaitoksen menettely tietokoneohjelmiston arvioinnissa (11.1.2010) Lähde: http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2010/20101507
 20. Talouselämä 7.3.2008, http://www.talouselama.fi/uutiset/tietoenator+ryssi+tietoyhteiskuntahankkeita/a159141
 21. HSL, 24.1.2012, http://www.hsl.fi/fi/mikaonhsl/Uutiset/2012/Sivut/Page_0120124103735.aspx 2
 22. Yhteenveto - yritykset ● Käyttö lähestyy 100 %:a ● Hyödyntäminen tuotteissa ja palveluissa yleistyy koko ajan ● Uudet yritykset eturintamassa ● Kontribuointi ja toiminta projekteissa vähäisempää ● Omat avoimen lähdekoodin projektit vielä harvinaisia
 23. Yhteenveto - julkinen sektori ● Valtavia toimittajariippuvuuksia (vendor lock-in) ● Tietojärjestelmien hankkimisen vaikeus ja laittomat hankinnat ● Muutoshaluttomuus ● Toisaalta muutosta näkyvissä. Myös toimittajat mukautumassa muutokseen. ● Muutos on hidasta ● Avoimen datan vaikutus rajapintojen avautumiseen ja avoimiin standardeihin ja tiedostomuotoihin
 24. Tapahtumia ● Yhteentoimivuutta avoimesti -roadshow: Helsinki, Turku, Oulu, Rovaniemi, Lappeenranta, Seinäjoki, Jyväskylä, Joensuu, http://www.ttlry.fi/koulutus/yhteentoimivuutta-avoimesti ● Ubuntu 12.04 LTS -julkaisutapahtuma, Tampere, toukokuu ● Devaamo Summit, Tampere, 8.-9.6., http://summit.devaamo.fi ● Akademy 2012, Tallinna, 30.6.-6.7., http://akademy.kde.org ● OSS 2012, Tunisia, 10.-13.9., http://www.oss2012.org ● Openmind 2012, Tampere, 3.10., http://openmind.fi Seuraa tapahtumakalenteria: http://coss.fi/tapahtumat Tilaa COSS-uutiskirje (n. 1 viesti/kk): http://coss.fi/uutiskirjeet
 25. Kiitos, kysymyksiä? Esitys saatavilla SlideSharessa: http://goo.gl/iQ9dF Matti Saastamoinen Twitter: @smoinen Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry coss.fi twitter.com/cossfi facebook.com/cossfi identi.ca/coss Photo: U.S. Army (CC BY 2.0)
Anzeige