Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Projekt provode

Pružanje savjetodavnih usluga MSP

II faza
Materijali sa seminara
studeni 2013.

Ulaganje u budućnost
Ova...
Poštovani sudionici seminara SMEPASS II,

Hvala vam na sudjelovanju na našem seminaru. Izuzetno nam je drago da ste se
oda...
Modul I
Uvod u Projekt SMEPASS II
G. Stephen O’Mullane
Voditelj projektnog tima

Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinan...
Opći cilj
 Povećati konkurentnost malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj kroz
pružanje visokokvalitetnih savjetodavnih ...
I Komponenta
 Promovirati projekt kroz Kampanju podizanja svijesti koja uključuje
medijsku kampanju, promotivne materijal...
Na koji način MSP-ovi mogu očekivati pomoć od Projekta?
Mogućnosti za dobivanje pomoći od strane Projekta:

Mogućnosti iz ...
Mogućnosti
Mogućnost iz II Komponente

Mogućnosti iz III komponente

U okviru II Komponente postoje tri
mogućnosti kako sl...
Zašto bi se MSP-ovi trebali uključiti?
Koristi II komponente

Koristi III komponente

Besplatne usluge hrvatskih i
inozemn...
Odakle dolaze stručnjaci?
 Ovaj projekt osigurao je ukupno 3,950 radnih dana za stručnjake.
 Sklopit će se ugovori sukla...
Hrvatski MSP-ovi koji žele

poboljšati svoju marketinšku poziciju na domaćim i
inozemnim tržištima

Prijavite se!

Ulaganj...
Modul II
Što je potrebno…..
kako biste bili uspješni na EU tržištu
i/ili
Kako biste sačuvali svoj položaj
na domaćem tržiš...
Prednosti pristupanja Hrvatske u EU

•
•
•
•
•
•

Hrvatska je dio međunarodnog tržišta EU
Slobodna trgovina sa svim država...
Posljedice pristupanja Hrvatske u članstvo EU
• Hrvatski kupci imaju na raspolaganju veći izbor
proizvoda bolje kvalitete ...
Hrvatski MSP moraju se suočiti s
novim izazovima
„Sigurni“ učinci upravljanja

Prilika za
plasiranje
na nova
tržišta EU
Po...
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Modul II a
Što je potrebno…..
za uspješan ulazak na tržište EU
i/ili
za očuvanje položaja na hrvatskom tržištu?

Marketing...
Koji su izazovi vaše tvrtke na domaćem
tržištu?
• Jača konkurencija zbog jeftinijih stranih proizvoda bolje kvalitete
• St...
Povećanje konkurentnosti izazov je hrvatskim
tvrtkama što stvara marketinški mix
Proizvod/Product
Mjesto/Place

Četiri “P”...
Vaša tvrtka mora pronaći odgovore na
važna marketinška pitanja
• Na koji se način mogu usporediti sa
svojom konkurencijom?...
Bavite li se marketingom?
…….to je zapravo nešto što, nadam se,
činite svakodnevno.

1. Pronaći što potencijalni kupci
tre...
Novi proizvodi? Nova tržišta? Oboje?
Ništa od navedenoga?
.

Novi
Konkurentnost
• Kvaliteta
• Marketing
• Inovacije
• Prod...
Zašto izvoziti?
12 prednosti izvoza za hrvatske MSP-ove
1. Veća i održivija potražnja
2. Niži pojedinačni troškovi

3. Pov...
Europska unija je najatraktivnije
tržište na svijetu
.

• 500 milijuna stanovnika u 28 zemalja
• gospodarstvo koje vrijedi...
Koji su izazovi vaše tvrtke u ostalim
zemljama članicama EU?
.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tržišta su vrlo razvijena i vrlo zahtjevna...
Je li vaše poslovanje spremno za izvoz?









Predanost menadžmenta izvozu
Vještine u međunarodnom poslovanju
J...
U većini slučajeva B2B je potreban marketingu:
5 stvari koje se trebaju učiniti i kako SMEPASSII
.
može pomoći:

• Brendir...
Modul II a
Što je potrebno…..
za uspješan ulazak na tržište EU
i/ili
za očuvanje položaja na hrvatskom tržištu?

Upravljan...
Koji su glavni izazovi vezani uz pravne zahtjeve
koji su posljedica pristupanja Europkoj uniji?
S gledišta upravljanja kva...
Zakonski akti u EU
 Obvezujući zakonski akti: ne zahtjeva prenošenje u nacionalni
zakon
 Propisi
 Odluke
 Neobvezujući...
Zakonski akti u EU
Europske zakonske odredbe na snazi su za:
USLUGE

PROIZVODI

Financijski

Igračke

Slobodna zanimanja

...
Kako normizacija utječe na vašu tvrtku?
• Uz načela uzajamnog priznavanja, normizacija ima središnju ulogu u
pravilnom fun...
Tko propisuje europske norme?
• Usklađenost normi EN pomažu kod slobode kretanja roba na
internom tržištu te omogućava tvr...
Što je zajedničko ovim proizvodima?
Što znači CE oznaka?

Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz ...
oznaka
• CE oznaka znači da je proizvod ocijenjen prije plasiranja na tržište i u
skladu je s ciljevima EU u pogledu zdrav...
oznaka
Sustav
certifikacije

Odgovornosti proizvođača

Dužnosti
prijavljenih tijela

CE označavanje
dokumenata

Početno is...
CE oznake: Popis direktiva i uredbi
Uredba (EU) No 305/2011 – Građevinski proizvodi
89/686/EEC Osobna zaštitna oprema
90/3...
Modul III a.
Što stručnjaci Projekta SMEPASS II mogu učiniti
za MSP?
- Savjetodavne usluge -

Marketing
Juergen Mendritzki...
Ponuda marketinških usluga u okviru
projekta SMEPASS II
1. Revizija prodaje i marketinga
Osnove

2. Marketinška analiza
3....
Koristi projekta SMEPASS II
od usluga revizije marketinga
• Koliko je dobar vaš marketing?
• Saznajte kako vaša tvrtka pos...
Koristi projekta SMEPASS II
od usluga revizije marketinga
• Koje profitabilne tržišne segmente možete zauzeti?
• Potrebno ...
Koristi Projekta SMEPASS II
od usluga praktičnog marketinškog plana
• Kako osvojiti prave marketinške segmente
• Planirajt...
Koristi od Projekta SMEPASS II u brendiranju
• Osigurati lojalnost kupca i povećati svoje šanse na
tržištu kroz strategiju...
Koristi od Projekta SMEPASS II kod
e-trgovine i marketinških usluga
• Razvijte vlastitu internetsku stranicu
• Razvijte sv...
Koristi od Projekta SMEPASS II kod
Međunarodne prodaje, promocije i
Marketinga
•
•
•
•
•

Potražite poslovnog ili stratešk...
Modul III b.
Što mogu stručnjaci Projekta SMEPASS II
učiniti za MSP-ove?
- Savjetodavne usluge-

Razvoj proizvoda
Mr. Step...
Donosite li pravi proizvod
na tržište?

Je li to što prodajete ono
što vaše ciljano tržište
doista želi?

Svaki kupac može...
Povezanost između razvoja proizvoda i inovacija

Inovativna
strategija

IMP3ROVE inovativne ocjenjivačke alate
PRO INNO Eu...
Što može Projekt SMEPASS II učiniti za MSP u
području razvoja proizvoda!
 Ocjenite svoj proizvod kao prikladan za svrhu n...
Modul III b.
Što mogu stručnjaci Projekta SMEPASS II
učiniti za MSP-ove?
- Savjetodavne usluge-

Upravljanje kvalitetom
Fe...
Koji od ova dva automobila je kvalitetniji?

Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fon...
Definicija kvalitete
Ne možemo tako lako odgovoriti na ovo pitanje, ali našim zajedničkim
jezikom kvalitetu izjednačavamo ...
Obilježja kvalitete

Zahtjevi kupaca

TRŽIŠTE

Norme

DOBROVOLJNO

Propisi

DEFINIRANO
ZAKONOM

Ulaganje u budućnost
Ovaj ...
Ponuda upravljanja kvalitetom u okviru
Projekta SMEPASS II
Quality Management Services offered by SMEPASS II

1. Osnove su...
Koristi od osnova savjetodavnih
usluga upravljanja sustavom kvalitete
•

Povećati kulturu kvalitete u tvrtci

•

Naviknuti...
Koristi od usluga revizije kvalitete
• Otkrivanje slabosti u kontroli kvalitete
• Pronaći prilike za poboljšanje u:
Istraž...
Koristi od potpunog upravljanja kvalitetom koje je
usmjereno na usklađivanje sa zakonodavstvom EU (npr.
CE oznaka, HACCP)
...
Koristi od upravljanja kvalitetom usmjerene
zadovoljenju zahtjeva kvalitete potencijalnih kupaca
(npr. IFS protokol, FSC- ...
Koristi od uvođenja sustava upravljanja
kvalitetom (npr. ISO 9001, ISO/TS 16949)
•
•
•
•
•

Izbjegavati pravne konflikte
U...
Koristi od sustava upravljanja
okolišem (ISO 14001)
•

Optimiziranje upravljanja resursima i otpadom

•

Smanjenje štete z...
Koristi od potpunog upravljanja
kvalitetom (TQM)

•

Prepoznati najbolju praksu za određene proizvodne procese

•

Identif...
Modul IV
Kako surađivati s konzultantom
Juergen Mendritzki
Stručnjak za marketing

Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufin...
Poslovno savjetovanje je…..
…praksa stvaranja vrijednosti za organizacije,
kroz poboljšanu učinkovitost koja se postiže
uz...
Tipičan projekt poslovnog savjetovanja sastoji se od 5 koraka
• Prioriteti
• Opis posla
• Odabir stručnjaka

1. Dogovor o
...
Kako izgleda uspješni
zadatak konzultanta?
 Željeni rezultati i rezultati navedeni u sporazumu
su postignuti.
 Klijentov...
Marketinški stručnjaci mogu doprinjeti
iznimnoj vrijednosti tvrtke
Studija slučaja: Tvrta B mladi je tekstilni proizivođač...
Kada usluge konzultanata postaju neuspješne?
•
•
•
•
•
•
•

Pokušaj rješavanja pogrešnog problema
Neuspjeh u upravljanju k...
Primjer: Što može poći krivo i zašto?
Slučaj: Tvrtka B je proizvođač hrane s 40 zaposlenika.
Tvrtka proizvodi istu vrstu p...
Osnove rada sa stručnjakom (1)
KLIJENT:
 Dogovoriti se o ciljevima, radnim satima i rezultatima na
početku
 Jasno naglas...
Osnove rada sa stručnjakom (2)
KLIJENT:
 Tijekom sastanka izraditi plan putovanja kako bi se vrijeme
stručnjaka iskoristi...
Modul V
Koncept Obrazovanje za poduzetništvo(E4E)
G. Stephen O’Mullane
Voditelj projektnog tima

Ulaganje u budućnost
Ovaj...
Obrazovanje za poduzetništvo
Ciljevi:
 Stvoriti sustav cjeloživotnog učenja koji se oslanja na kontinuirani
koncept zapoš...
Trenutna politika o
Jasno izražena politika kroz Nacionalnu strategiju cjeloživotnog učenja za
poduzetništvo (uključujući ...
Aktivnosti i ciljane skupine
jedinice Nacionalne koordinacije
 Razvoj osjetljivosti i pozitivnog stava prema cjeloživotno...
Članovi koordinacijske skupine su:
 Ministarstvo poduzetništva i obrta
 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 Mi...
Modul VI
Kako se prijaviti za savjetodavne usluge
Juergen Mendritzki
Stručnjak za marketing

Ulaganje u budućnost
Ovaj pro...
Prijava i priprema projekta
Tvrtka
Prijavni
obrazac

Evaluacija i
odabir

Opis posla za
stručnjaka

Posjet stručnjaka

Oda...
Kako se prijaviti?
 On-line prijava
 Obrasci na www.smepass2.eu
 Registracija

 Prijava na 3 stranice
 Uglavnom da/ne...
SMEPASS II Website: www.smepass2.eu

Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
re...
SMEPASS II Prijavni obrazac
Za koje od sljedećih usluga smatrate da će poboljšati vašu konkurentnost?
A= vrlo važno, B = s...
SMEPASS II prijavni obrazac

Osnovni podaci
Veličina i profitabilnost tvrtke
Vlasništvo tvrtke
Dugovi i solventnost
Pretho...
Potrebna je potpuna predanost klijenta
Predanost/dostupnost uprave
Jeste li zainteresirani za sudjelovanje na seminaru o g...
Modul VII
Pregled strukturnih fondova EU
G. Stephen O’Mullane
Voditelj projektnog tima

Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt ...
Zajednički strateški okvir za kohezijsku politiku 2014-2020
Poboljšati koordinaciju i osigurati bolje korištenje strukturn...
Direktna pomoć za MSP usmjerena na prioritete Europa 2020
- „Europe 2020” je dokument koji postavlja naša 3 strateška cilj...
Specifični ciljevi razvoja poduzetništva u Hrvatskoj
 Pružanje podrške razvoju konkurentnosti podržavajući održiv rast pr...
Tematski ciljevi strategije Europa 2020
 Trenutno u fazi pregovora između Hrvatske i Europske komisije pod
tematskim nasl...
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u poljoprivrednom
sektoru te sektoru ribarstva i marikulture
3.1.

Pot...
Posebni ciljevi koji odgovaraju Tematskom cilju 3

 Jednostavnost pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća kroz f...
Proračunski ciklusi EU
Trenutni ciklus 2007 – 2013

Sljedeći ciklus 2014 – 2020

(sredstva iz grant sheme dogovorena i

(t...
Proračunski ciklusi EU
Sljedeći ciklus 2014 – 2020
Programiranje mora slijediti:
 Europski strateški dokumenti
 Razvojni...
Poziv na prijavu – studeni 2013.
Prihvatljivi kriteriji (kandidati)
Kandidati moraju:

> 250 zaposlenika (potpun)
≥ promet...
Poziv na prijavu – studeni 2013.- Prihvatljivi kriteriji
 Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu vezano uz po...
Poziv na prijavu – studeni 2013. - Prihvatljivi kriteriji
 Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu vezano uz m...
Poziv na prijavu – studeni 2013. Prihvatljivi kriteriji (toškovi) str 1 od 7
Stavka

Prihvatljivo

Amortizacija dugotrajne...
Poziv na prijavu – studeni 2013. Prihvatljivi kriteriji (toškovi) str 2 od 7
Stavka

Prihvatljivo

Uvjeti

Indirektni troš...
Poziv na prijavu – studeni 2013. Prihvatljivi kriteriji (toškovi) str 3 od 7
Stavka

Prihvatljivo

Izuzetci

Radno vrijeme...
Poziv na prijavu – studeni 2013. Prihvatljivi kriteriji (toškovi) str 4 od 7
Stavka

Prihvatljivo

Izuzetci

Razgradnja nu...
Poziv na prijavu – studeni 2013. Prihvatljivi kriteriji (toškovi) str 5 od 7
Stavka

Prihvatljivo

Izuzetci

Ulaganja u do...
Poziv na prijavu – studeni 2013. Prihvatljivi kriteriji (toškovi) str 6 od 7
Stavka

Prihvatljivo

Izuzetci

Gubici zbog f...
Studeni 2013. Poziv na prijavu
ERDF prihvatljivi kriteriji (troškovi) str. 7 od 7
Stavka

Prihvatljivo

Nabava infrastrukt...
Hvala na pažnji
Nadamo se da se uskoro vidimo na www.smepass2.eu

Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
U...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

SMEPASS Prezenzacija (HR)

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

SMEPASS Prezenzacija (HR)

 1. 1. Projekt provode Pružanje savjetodavnih usluga MSP II faza Materijali sa seminara studeni 2013. Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 2. 2. Poštovani sudionici seminara SMEPASS II, Hvala vam na sudjelovanju na našem seminaru. Izuzetno nam je drago da ste se odazvali u tako velikom broju te cijenimo vaše zanimanje za ovaj Projekt. Kako smo obećali, u prilogu dostavljamo prezentaciju koju smo vam prezentirali na seminaru. Ukoliko su vam potrebne bilo kakve dodatne informacije ili objašnjenja slobodno nas konktaktirajte putem e-maila: info@smepass2.eu. Također vas molim da za sve nove informacije posjetite našu Internetsku stranicu www.smepass2.eu kako biste pratili sve najnovije događaje. Molimo vas da obavijesti o pružanju besplatnih savjetodavnih usluga u upravljanju kvalitetom, marketingu te razvoju proizvoda proslijedite i svojim suradnicima. Pozivamo vas da se prijavite putem „on-line” prijave. Vidimo se uskoro na www.smepass2.eu. S poštovanjem, Stephen O´Mullane Ulaganje u budućnost Voditelj tima Projekta SMEPASS II
 3. 3. Modul I Uvod u Projekt SMEPASS II G. Stephen O’Mullane Voditelj projektnog tima Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 4. 4. Opći cilj  Povećati konkurentnost malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj kroz pružanje visokokvalitetnih savjetodavnih usluga Svrha  Promovirati savjedovne usluge MSP-a te pružati savjetodavne usluge odabranim malim i srednjim poduzetnicima Trajanje projekta  Projekt je započeo 1. srpnja 2013., a trajat će do 30. lipnja 2015. Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 5. 5. I Komponenta  Promovirati projekt kroz Kampanju podizanja svijesti koja uključuje medijsku kampanju, promotivne materijale i seminare te radionice II Komponenta  Pružanje savjetodavnih usluga u Razvoju marketinga i proizvoda te upravljanju kvalitetom za minimalno 150 MSP-a III komponenta  Pomoć u pripremi projekata za minimalno 10 MSP-a te pripremi dokumentacije temeljem Javnog poziva za Strukturne fondove EU Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 6. 6. Na koji način MSP-ovi mogu očekivati pomoć od Projekta? Mogućnosti za dobivanje pomoći od strane Projekta: Mogućnosti iz II Komponente Putem internetske stranice Projekta (www.smepass2.eu) uz registraciju i ispunjavanje online obrasca. Mogućnosti iz III Komponente Odgovorom na Poziv na iskaz interesa koje će objaviti Ministarstvo poduzetništva i obrta Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 7. 7. Mogućnosti Mogućnost iz II Komponente Mogućnosti iz III komponente U okviru II Komponente postoje tri mogućnosti kako slijedi: Postoji barem jedna mogućnost a vjerojatno će ih biti još u okviru Komponenete III, kako slijedi: 1. u prosincu 2013. (pružanje savjetodavnih usluga za 50 MSP-a) 2. u lipnju2014. (pružanje savjetodavnih usluga za 50 MSP-a) 3. u prosincu 2014. (pružanje savjetodavnih usluga za 50 MSP-a) 1. u svibnju 2013. (podrška za 20 MSP-a u pripremi projektnih prijedloga) Postoji mogućnost za dodatno raspisivanje Javnog poziva za iskaz interesa u 2014. godini. Čeka se konačna odluka. Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 8. 8. Zašto bi se MSP-ovi trebali uključiti? Koristi II komponente Koristi III komponente Besplatne usluge hrvatskih i inozemnih stručnjaka koji će pružati usluge odabranim MSP-ovima u: Besplatne usluge hrvatskih i inozemnih stručnjaka koji će pružati usluge odabranim MSP-ovima u: Marketinškim uslugama Sustavu upravljanja kvalitetom Revizija prodaje i marketinga Audit kvalitete (quality audit) Analiza tržišta Marketinški plan Uspostavljanje osnovnog sustava upravljanja kvalitetom Potpuno upravljanje Međunarodna prodaja, kvalitetom promocija i marketing Usklađenost s pravilima EU Brending Zadovoljstvo kupaca E - trgovina Kontinuirano poboljšanje Razvoj proizvoda sustava Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Mogućnosti korištenja sredstava iz strukturnih fondova Priprema dokumentacije koja je potrebna za ispunjavanje svih zahtjeva koji su potrebni kako bi se dobila financijska sredstva za sufinanciranje projekata. Ulaganje u budućnost
 9. 9. Odakle dolaze stručnjaci?  Ovaj projekt osigurao je ukupno 3,950 radnih dana za stručnjake.  Sklopit će se ugovori sukladno pojedinačnim zahtjevima za savjetodavne usluge koje će MSP zatražiti  Stručnjaci angažirani na projektu SMEPASS II sastojat će se od skupine stručnjaka iz Hrvatske te drugih zemalja članica EU Na koji način će se odabirati stručnjaci?  Stručnjaci će se birati strogim i transparentnim procesom.  Svoje prijave će slati putem određenog formulara preko internetske stranice Projekta SMEPASS II.  Kvalifikacije i iskustvo stručnjaka će se temeljito provjeravati kako bismo bili sigurni da su njihove kompetencije potpuno usklađene sa zahtjevima pojedinih MSP-a kojima će pružati savjetodavne usluge. Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 10. 10. Hrvatski MSP-ovi koji žele poboljšati svoju marketinšku poziciju na domaćim i inozemnim tržištima Prijavite se! Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 11. 11. Modul II Što je potrebno….. kako biste bili uspješni na EU tržištu i/ili Kako biste sačuvali svoj položaj na domaćem tržištu? Juergen Mendritzki, Stručnjak za marketing Fernando Fernández Gómez, Stručnjak za upravljanje kvalitetom Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 12. 12. Prednosti pristupanja Hrvatske u EU • • • • • • Hrvatska je dio međunarodnog tržišta EU Slobodna trgovina sa svim državama članicama Slobodno kretanje roba Slobodno kretanje usluga Slobodna razmjena radne snage i usluga u EU Smanjivanje prekograničnih plaćanja Source: European Commission - MEMO/13/629 28/06/2013 Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ulaganje u budućnost
 13. 13. Posljedice pristupanja Hrvatske u članstvo EU • Hrvatski kupci imaju na raspolaganju veći izbor proizvoda bolje kvalitete i niže cijene. • Jedinstveno tržište nudi nove mogućnosti za sklapanje partnerstva i umrežavanje sličnih industrija i sektora. • Pridruživanje Hrvatske u EU povećava mogućnosti javne nabave. • Otvaranje tržišta povećat će konkurentnost na svim tržištima te tako i na tržištu rada. • Strukturni fondovi omogućit će izvore financiranja za poduzeća te ih podržati da budu konkurentnija. Izvor: Europska komisja- MEMO/13/629 28/06/2013 Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ulaganje u budućnost
 14. 14. Hrvatski MSP moraju se suočiti s novim izazovima „Sigurni“ učinci upravljanja Prilika za plasiranje na nova tržišta EU Potreba za očuvanjem položaja na domaćem tržištu • • • • • • • • Usklađenost sa zakonom i pravilima EU Certifikacije Otkrivanje novih tržišta Razumijevanje zahtjeva tržišta Definiranje izlazne/razvojne strategije Uvođenje strategije, financiranje Pronalazak novih poslovnih partnera Usklađenost sa zahtjevima partnera • • • • • • Biti različit Povezati konkurenciju i marketing Poboljšati kvalitetu proizvoda i usluga Pronaći nove prodajne kanale Pronaći nove poslovne partnere Razviti nove proizvode Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj • Vizija i ambicije • Poduzetnička inicijativa • Želja za učenjem (nove vještine, E4E) • Fleksibilnost • Otvorenost za nove ideje • Predanost • Želja za poduzimanjem novih koraka • Želja za ulaganjem vremena, energije i novca • Kontinuirani napor Ulaganje u budućnost
 15. 15. Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 16. 16. Modul II a Što je potrebno….. za uspješan ulazak na tržište EU i/ili za očuvanje položaja na hrvatskom tržištu? Marketing Juergen Mendritzki, Stručnjak za marketing Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 17. 17. Koji su izazovi vaše tvrtke na domaćem tržištu? • Jača konkurencija zbog jeftinijih stranih proizvoda bolje kvalitete • Strane tvrtke jakih brendova i jakim B2C i B2B marketingom • Strane tvrtke koje imaju manje troškove, dobar logistički sustav Rizik da će se lojalnost kupca/odabir tradicionalnih domaćih proizvoda/proizvođača dalje smanjivati! Potreban je (jači) i aktivniji marketing na domaćem tržištu Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 18. 18. Povećanje konkurentnosti izazov je hrvatskim tvrtkama što stvara marketinški mix Proizvod/Product Mjesto/Place Četiri “P”a Reklamiranje Prodaja i promocija Objavljivanje Cijena/Price Odnosi s javnošću Osobna prodaja Reklama/Promotion Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 19. 19. Vaša tvrtka mora pronaći odgovore na važna marketinška pitanja • Na koji se način mogu usporediti sa svojom konkurencijom? • Kako mogu identificirati i izabrati profitabilne marketinške dijelove u Hrvatskoj i/ili inozemstvu? • Kako otkriti nove prodajne kanale? • Na koji se način moja ponuda razlikuje od mojih novih i starih konkurenata? • Kako se trebam ponašati prema konkurenciji? • Kako zadovoljiti svoje kupce i izgraditi lojalnost marke? • Kako postaviti cijenu proizvoda? • Trebam li potrošiti novac na promociju? Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 20. 20. Bavite li se marketingom? …….to je zapravo nešto što, nadam se, činite svakodnevno. 1. Pronaći što potencijalni kupci trebaju/žele Izrada proizvoda koji će zadovoljiti kupce 2. Izraditi proizvode i odrediti cijene kako bi proizvod bio privlačan kupcima Zarada 3. Informirati potencijalne kupce o vama i vašem proizvodu 4. Staviti svoj proizvod na raspolaganje potencijalnim kupcima Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 21. 21. Novi proizvodi? Nova tržišta? Oboje? Ništa od navedenoga? . Novi Konkurentnost • Kvaliteta • Marketing • Inovacije • Produktivnost • Opskrbni lanci Proizvodi/ procesi stari • • • • • Inovativni proizvod/proces Optim.opskrbnog/vrij.lanca Marketing Certifikacija Sustavi upravljanjakvalitetom • • • • • • • • • Analiza lanca vrijednosti Poboljšanje kvalitete Marketing Certifikacija 25 Sustavi upravljanja kvalitetom • • • • • • stara Inovativni proizvod/proces Izvozna strategija Izvozni marketing/network Potpora za start-up-ove? • Certifikacija • Sustavi upravljanja kvalitetom Poboljšanje kvalitete Certifikacija proizvoda Izvozna strategija Izvozni marketing Certifikacija Sustavi upravljanja kvalitetom Tržišta nova Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 22. 22. Zašto izvoziti? 12 prednosti izvoza za hrvatske MSP-ove 1. Veća i održivija potražnja 2. Niži pojedinačni troškovi 3. Povećana dobit 4. Naknade za sezonske poslove 5. Prodaja viška proizvodnih kapaciteta 6. Priljev „know-how” i tehnologije 7. Poboljšanje produktivnosti i kvalitete 8. Diversifikacija 9. Povećana konkurentnost domaćih proizvoda 10. Prilika za rast tvrtke 11. Produžetak životnog ciklusa proizvoda 12. Nove mogućosti financiranja Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 23. 23. Europska unija je najatraktivnije tržište na svijetu . • 500 milijuna stanovnika u 28 zemalja • gospodarstvo koje vrijedi11 bilijuna Eura (28,8% svjetskog gospodarstva) • svjetska najveća trgovačka sila: (22,8% svjetske trgovine u robi, 27% svjetske trgovine u uslugama) • Glavno izvozno tržište za oko 130 zemalja diljem svijeta • Jedinstveno tržište: bez unutarnjih granica za robu, usluge, kapital, ljude • Zajedničke politike i propisi • Jedinstvena valuta, Euro, koju već koriste 17 zemalja članica Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 24. 24. Koji su izazovi vaše tvrtke u ostalim zemljama članicama EU? . • • • • • • • • Tržišta su vrlo razvijena i vrlo zahtjevna Kupci u različitim zemljama imaju različite sklonosti Većina marketinških niša već je zauzeto Prodajni lanci popunjeni su dobro prihvaćenim proizvodima od već dobro poznatih tvrtki Uvjeravanje distributera da vas odaberu kao dobavljača zahtjeva ustrajne marketinške napore Strategija niskih cijena vama nije održiva opcija Kupce moraju privući različiti/novi/inovativni proizvodi (raznolikost) B2B kupci traže B2B marketing, uslugu, fleksibilnost, pouzdanost i izvrsno upravljanje kvalitetom Rizik da vaša trenutna ponuda jednostavno nije zanimljiva za odabrane segmente tržišta Potreban izvozni marketing Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 25. 25. Je li vaše poslovanje spremno za izvoz?         Predanost menadžmenta izvozu Vještine u međunarodnom poslovanju Jezične i komunikacijske vještine Financijska sredstva Tehnički „know-how” Kapaciteti za proizvodnju/ nabavu Međunarodna tržišna inteligencija B2B marketinški kapacitet Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 26. 26. U većini slučajeva B2B je potreban marketingu: 5 stvari koje se trebaju učiniti i kako SMEPASSII . može pomoći: • Brendiranje: Potreban vam je jedinstven i prepoznatljiv brend koji će razlikovati vašu tvrtku od konkurenata i kojim ćete predstaviti svoju jedinstvenu vrijednost. Izradite logo, stvorite prepoznatljivost kojom ćete komunicirati i koristiti je u svim marketinškim materijalima. • Internetska stranica: Svaki potencijalni klijent najprije će pogledati vašu internetsku stranicu. Izradite internetsku stranicu koja će objasniti što radite i način na koji obavljate svoj posao. Na stranici postavite sadržaj koji će prikazati vaše znanje i vašu stručnost. Na stranici postavite dio na kojem će posjetitelji moći ostaviti svoje podatke i komentare. Stranica treba biti jednostavna za korištenje i treba ostaviti dojam da ju je bilo vrijedno posjetiti. • Baza podataka: Vaše poslovanje treba točnu bazu podataka, koja je dostupna klijentima i koja sadrži podatke za ciljano tržište s email-om ili direktnim mailingom. Izradite svoju bazu podataka klijenata koristeći platformu koja je prilagođena vašoj vrsti poslovanja i koja je uvijek ažurna. • Prodajna prezentacija: Prodajni proces B2B često zahtjeva izravne sastanke s potencijalnim klijentima. Trebali biste otići na te sastanke sa sjajnom prezentacijom koja će predstaviti vaše mogućnosti. Pripremite PowerPoint prezentaciju o svojim uslugama te kako možete pridonijeti uspjehu potencijalnog klijenta. Kasnije možete dodati i video i koristiti sofisticiranije alate, ali s PowerPoint-om je najlakše započeti. • Prodajni posrednici: Nakon održanog sastanka – a ponekad i prije sastanaka potrebno je podijeliti brošure o tvrtci koje će klijenti moći pregledati i podijeliti ostalima. Na brošuri predstavite mogućnosti, potom ciljeve, a zatim ubacite izjave, studije slučaja, biografije vašeg tima ili popis klijenata. Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 27. 27. Modul II a Što je potrebno….. za uspješan ulazak na tržište EU i/ili za očuvanje položaja na hrvatskom tržištu? Upravljanje kvalitetom Fernando Fernández Gómez Stručnjak za upravljanje kvalitetom Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 28. 28. Koji su glavni izazovi vezani uz pravne zahtjeve koji su posljedica pristupanja Europkoj uniji? S gledišta upravljanja kvalitetom, hrvatski MSP-ovi će se ulaskom u EU suočiti s novim situacijama: Pravnim promjenama, ne samo u smislu zakona nego i donošenja novih zakona. STVORITI ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE Normizaciju proizvoda i usluga provodit će Europski odbori za normizaciju. IZBJEĆI PROŠIRENOST ZAJEDNIČKIH PRAVILA Trgovanje određenim proizvodima zahtjeva da proizvođač posjeduje deklaraciju o sukladnosti s EU zakonodavstvom (oznaku CE) POBRINUTI SE ZA SIGURNOST KORISNIKA Ove promjene utječu na vašu tvrtku kako bi opstala na tržištu, čak i ako vaše proizvode/usluge ne izvozite Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 29. 29. Zakonski akti u EU  Obvezujući zakonski akti: ne zahtjeva prenošenje u nacionalni zakon  Propisi  Odluke  Neobvezujući zakonski akti: zahtjeva prenošenje u nacionalni zakon, te se promjene mogu primijeniti na nacionalni zakon  Direktive  Preporuke  Mišljenja U svojoj tvrtci trebali biste odabrati osobu koja će identificirati promjenjive zakone za proizvode i usluge  http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 30. 30. Zakonski akti u EU Europske zakonske odredbe na snazi su za: USLUGE PROIZVODI Financijski Igračke Slobodna zanimanja Strojevi Cestovni prijevoz Oprema pod tlakom Vodeni prijevoz Medicinski uređaji Zračni prijevoz Električna i elektronička oprema te plinski uređaji E-trgovina Čamci, rekreacijska plovila Poštanski prijevoz Farmaceutski i kozmetički proizvodi Kemijski proizvodi Motorna vozila Građevinski proizvodi Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 31. 31. Kako normizacija utječe na vašu tvrtku? • Uz načela uzajamnog priznavanja, normizacija ima središnju ulogu u pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta EU. • Općenito govoreći, usklađenost većine proizvoda ili usluga s Europskim normama (EN) je proizvoljno. • Osim kada je propisano Europskim direktivama i uredbama, zahtjevi za usklađivanje s harmoniziranim EN normama, npr., Direktiva 2009/48/EC igračaka zahtjeva usklađenost s EN 71-1, EN 71-2,... • Kao MSP, važno je znati koje specifikacije su potrebne za te harmonizirane EN norme. http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 32. 32. Tko propisuje europske norme? • Usklađenost normi EN pomažu kod slobode kretanja roba na internom tržištu te omogućava tvrtkama u EU da budu konkurentnije. • Da bi se izbjegla rasprostranjenost propisa, norme razvijaju radne skupine u tehničkim odborima kod europskih organizacija za normizaciju (CEN, CENELEC, ETSI). • MSP-ovi kao korisnici EN normi trebali bi sudjelovati u procesu normizacije, a specifikacije su ovdje definirane. • Zastupljenost MSP-ova u odborima za normizaciju obično se kanalizira kroz sektorske udruge ili nadležna tijela svake zemlje članice. Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 33. 33. Što je zajedničko ovim proizvodima? Što znači CE oznaka? Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 34. 34. oznaka • CE oznaka znači da je proizvod ocijenjen prije plasiranja na tržište i u skladu je s ciljevima EU u pogledu zdravlja, sigurnosti i zaštiti okoliša. • Harmonizirane EN norme propisuju minimalne zahtjeve koji proizvodi moraju ispunjavati. • Odgovornost proizvođača je da:     Obavlja ocjenu sukladnosti Uspostavi tehničku dokumentaciju Izdaje deklaraciju EC o usklađenosti Stavi oznaku CE na proizvod. • Prijavljena tijela(NB) ovlaštena su, kada je potrebno, obavljati nezavisno ocjenjivanje sukladnosti. NANDO baza podataka prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti: www.ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 35. 35. oznaka Sustav certifikacije Odgovornosti proizvođača Dužnosti prijavljenih tijela CE označavanje dokumenata Početno ispitivanje 4 3 Izjava o sukladnosti Tvornička kontrola proizvodnje FPC Tvornička kontrola proizvodnje FPC Početno ispitivanje Deklaracija o sukladnosti Početno ispitivanje 2+, 2 Tvornička kontrola proizvodnje FPC Deklaracija o sukladnosti FPC ocjenjivanje FPC certifikat Rezultati ispitivanja sukladnosti FPC Tvornička kontrola proizvodnje FPC Početno ispitivanje FPC ocjenjivanje 1+, 1 Rezultati ispitivanja sukladnosti FPC Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Uzorci za ispitivanje Deklaracija o sukladnosti Potvrda o usklađenosti proizvoda
 36. 36. CE oznake: Popis direktiva i uredbi Uredba (EU) No 305/2011 – Građevinski proizvodi 89/686/EEC Osobna zaštitna oprema 90/385/EEC Aktivni implatanti i medicinski uređaji 92/42/EEC Kotlovi za toplu vodu 93/15/EEC Eksplozivi za civilnu uporabu 93/42/EEC Medicinski uređaji 94/9/EC Oprema i zaštitni sustavi namijenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama 94/25/EC Rekreacijska plovila 95/16/EC Liftovi 96/98/EC Pomorska oprema 97/23/EC Oprema pod tlakom 98/79/EC In vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda 99/5/EC Radio i telekomunikacijska terminalna oprema 2000/9/EC Žičare za prijevoz osoba 2000/14/EC Emisija buke u okoliš od strane opremom za uporabu na otvorenom 2004/22/EC Direktive mjernih instrumenata 2004/108/EC Elektromagnetska kompatibilnost 2006/42/EC Strojevi 2006/95/EC (ex-73/23/EEC) Direktiva niskog napona 2007/23/EC Pirotehnička sredstva 2008/57/EC Interoperabilnost željezničkog sustava unutar Zajednice 2009/23/EC (ex-90/384/EEC) Neautomatske vage 2009/48/EC Sigurnost igračaka 2009/105/EC (ex-87/404/EEC) Jednostavne posude pod tlakom 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Plinski uređaji 2010/35/EU Pokretna tlačna oprema Uredba (EU) No 305/2011 – Građevinski proizvodi Odluka 2009/750/EC (primjena direktive 2004/52/EC) - Interoperabilnosti elektroničkih sustava naplate cestarine Uredba (EC) No 552/2004 - Interoperabilnost mreže Europske upravljanja zračnim prometom…… …… Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 37. 37. Modul III a. Što stručnjaci Projekta SMEPASS II mogu učiniti za MSP? - Savjetodavne usluge - Marketing Juergen Mendritzki Stručnjak za marketing Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 38. 38. Ponuda marketinških usluga u okviru projekta SMEPASS II 1. Revizija prodaje i marketinga Osnove 2. Marketinška analiza 3. Praktični marketinški plan Srednje 4. E-trgovina i internetska stranica 5. Brendiranje Napredno 6. Međunarodna prodaja, promocija i marketing Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 39. 39. Koristi projekta SMEPASS II od usluga revizije marketinga • Koliko je dobar vaš marketing? • Saznajte kako vaša tvrtka posluje na tržištu u odnosu na konkurenciju • Saznajte zašto konkurencija zauzima udio na tržištu • Kako zadovoljavate očekivanja/zahtjeve kupaca? • Jeste li spremni za izvoz? • Koje su vaše snage? • Koje slabosti trebate nadvladati? Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 40. 40. Koristi projekta SMEPASS II od usluga revizije marketinga • Koje profitabilne tržišne segmente možete zauzeti? • Potrebno je bolje razumjeti svoje tržište kako biste bili uspješniji (mogućnost korištenja savjetodavnih usluga iz SMEPASS II Projekta za sve tvrtke u istom sektoru) • Što tržišta traže/očekuju od vas? • Obuka o istraživanju tržišta Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 41. 41. Koristi Projekta SMEPASS II od usluga praktičnog marketinškog plana • Kako osvojiti prave marketinške segmente • Planirajte izvozni marketing za EU tržišta • Bolje planiranje prodajnih i marketinških aktivnosti na domaćem tržištu • Izraditi plan koji će u potpunosti iskoristiti postojeće prodajne kanale • Izraditi plan za ulazak na nove prodajne i distribucijske kanale Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 42. 42. Koristi od Projekta SMEPASS II u brendiranju • Osigurati lojalnost kupca i povećati svoje šanse na tržištu kroz strategiju brendiranja • Poboljšati svoj postojeći brend (ime, logo, sustav identiteta) • Stvoriti novi brend (uključujući sustav identifikacije) • Izgraditi svijest o novom brendu na tržištu • Odrediti smjernice svog brenda • Kreirati osnovni promotivni materijal kako bi se osvojili ciljani segmenti kupaca Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 43. 43. Koristi od Projekta SMEPASS II kod e-trgovine i marketinških usluga • Razvijte vlastitu internetsku stranicu • Razvijte svoje marketinške i prodajne alate • Koristite internet kako biste ponudili proizvode/usluge te privukli kupce • Nabavite osnovni sustav kako biste poslovanje putem Interneta. svoje vodili Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 44. 44. Koristi od Projekta SMEPASS II kod Međunarodne prodaje, promocije i Marketinga • • • • • Potražite poslovnog ili strateškog partnera Uspostavite kontakt s potencijalnim partnerima Pripremite prezentaciju za prodaju Iskoristite podršku za pregovore s novim partnerima Zatražite pomoć koja će vam pomoći kod prvih isporuka pri izvozu • Pripremite se za sudjelovanje na sajmovima • Saznajte kako se nositi sa stranim kupcima Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 45. 45. Modul III b. Što mogu stručnjaci Projekta SMEPASS II učiniti za MSP-ove? - Savjetodavne usluge- Razvoj proizvoda Mr. Stephen O’Mullane Voditelj projektnog tima Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 46. 46. Donosite li pravi proizvod na tržište? Je li to što prodajete ono što vaše ciljano tržište doista želi? Svaki kupac može svoj auto obojati u bilo koju boju koju želi, sve dok je ta boja crna!! Henry Ford Jeste li svjesni potreba vaših kupaca? Ako jeste, koje su to potrebe? Provodite li ankete o zadovoljstvu kupaca? Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 47. 47. Povezanost između razvoja proizvoda i inovacija Inovativna strategija IMP3ROVE inovativne ocjenjivačke alate PRO INNO Europe® inicijativa www.improve-innovation.eu Inovativna organizacija i kultura Inovativno upravljanje životnim ciklusom Upravljanje idejama Razvoj proizvoda i procesa Kontinuirano Razvoj učinkovitijeg proizvoda i procesa poboljšanje Marketinški proizvod Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 48. 48. Što može Projekt SMEPASS II učiniti za MSP u području razvoja proizvoda!  Ocjenite svoj proizvod kao prikladan za svrhu na postojećem lokalnom, nacionalnom i međunarodnim tržištima.  Savjetodavne usluge u redizajniranju i fokusiranju na ponudu proizvoda  Savjetodavne usluge u ugrađivanju inovacijske prakse kako bi se osiguralo kontinuirano poboljšanje dizajna proizvoda. Ukoliko ste zainteresirani, molimo označite kvadratić dolje za razvoj proizvoda na online prijavi za savjetodavne usluge u okviru Projekta SMEPASS II.  RAZVOJ PROIZVODA Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 49. 49. Modul III b. Što mogu stručnjaci Projekta SMEPASS II učiniti za MSP-ove? - Savjetodavne usluge- Upravljanje kvalitetom Fernando Fernández Gómez Stručnjak za osiguranje kvalitete Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 50. 50. Koji od ova dva automobila je kvalitetniji? Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 51. 51. Definicija kvalitete Ne možemo tako lako odgovoriti na ovo pitanje, ali našim zajedničkim jezikom kvalitetu izjednačavamo s izvrsnošću. Ali sa stručnog stajališta kvalitetu bismo trebali tumačiti kao “razinu kvalitete”, stoga bi definicija mogla glasiti: Kvaliteta proizvoda ili usluge odnosi se na stupanj percepcije u kojem proizvod ili usluga udovoljava zahtjevima. Ali tko određuje zahtjeve ili specifikacije koje treba zadovoljiti? Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 52. 52. Obilježja kvalitete Zahtjevi kupaca TRŽIŠTE Norme DOBROVOLJNO Propisi DEFINIRANO ZAKONOM Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 53. 53. Ponuda upravljanja kvalitetom u okviru Projekta SMEPASS II Quality Management Services offered by SMEPASS II 1. Osnove sustava upravljanja kvalitetom i obuka Osnove 2. Audit kvalitete (Quality Audit) 3. Usklađenost sa zakonodavstvom EU Srednje 4. Zadovoljiti zahtjeve kvalitete potencijalnih kupaca 5. Kontinuirano poboljšanje sustava Napredno 5. Potpuno upravljanje kvalitetom (TQM) Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 54. 54. Koristi od osnova savjetodavnih usluga upravljanja sustavom kvalitete • Povećati kulturu kvalitete u tvrtci • Naviknuti se na rad na sistematičan način • Jasno definirati odgovornosti unutar tvrtke • Postaviti kontrolu kvalitete, smanjiti troškove •  Polazište za provedbu sustava upravljanja kvalitetom Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 55. 55. Koristi od usluga revizije kvalitete • Otkrivanje slabosti u kontroli kvalitete • Pronaći prilike za poboljšanje u: Istražiti kontrolne točke u procesu proizvodnje Koristiti kontrolnu opremu Proizvodnja opreme Sirovine (prihvatljivi kriteriji, ocjene dobavljača) Obuka (identificirati potrebe obuke) • Uspostaviti plan djelovanja kako bi se ispravila odstupanja Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 56. 56. Koristi od potpunog upravljanja kvalitetom koje je usmjereno na usklađivanje sa zakonodavstvom EU (npr. CE oznaka, HACCP) Usklađivanje sa zakonodavstvom EU:  Odrediti zahtjeve  Usklađenost i zahtjevi samoevaluacije  Definirati akcijski plan kako bi se riješile nesukladnosti Izbjegavanje pravnih konflikata Sposobnost komercijalizacije proizvoda u skladu s proizvodima EU Pažnja: Važno je naglasiti da kako biste uveli oznaku CE na neke proizvode, europsko zakonodavstvo nalaže obvezu prijavljenim tijelima da kontroliraju radnje koje su potrebne za određivanje tih normi. Troškovi inspekcije neće se moći pokriti iz budžeta ovog projekta, već samo savjetodavne usluge sustava upravljanja koji su potrebni za označavanje CE oznake. Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 57. 57. Koristi od upravljanja kvalitetom usmjerene zadovoljenju zahtjeva kvalitete potencijalnih kupaca (npr. IFS protokol, FSC- „Chain of Custody”) • Izbjegavati pravne konflikte • Uspjeti zadovoljiti zahtjeve kupaca • Dobiti udio na tržištu i pristup stranim tržištima zahvaljujući povjerenju između klijenata i kupaca • Eliminirati višestruke revizije (smanjenje troškova) • Povećati povjerenje, sklopiti sporazume o kvaliteti između kupaca i dobavljača Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 58. 58. Koristi od uvođenja sustava upravljanja kvalitetom (npr. ISO 9001, ISO/TS 16949) • • • • • Izbjegavati pravne konflikte Uspjeti zadovoljiti zahtjeve kupaca Eliminirati višestruke revizije (smanjenje troškova) Dobiti udio na tržištu i pristup stranim tržištima zahvaljujući povjerenju između klijenata i kupaca Pristup sporazumima o kvaliteti s kupcima i dobavljačima • Poboljšati učinkovitost procesa unutar tvrtke • Povećati zadovoljstvo klijenata    ISO 9001 ISO 16949 Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 59. 59. Koristi od sustava upravljanja okolišem (ISO 14001) • Optimiziranje upravljanja resursima i otpadom • Smanjenje štete za okoliš obavljanjem poslovanja • Smanjivanje rizika povezanih sa slučajnim događajima • Smanjivanje troškova upravljanja otpadom i premije osiguranja • Uklanjanje izvoznih granica • Smanjivanje rizika parnica i sankcija  ISO 14001 Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 60. 60. Koristi od potpunog upravljanja kvalitetom (TQM) • Prepoznati najbolju praksu za određene proizvodne procese • Identificirati što proizvoditi i kako to činiti • Zamijeniti funkcijski pristup procesnim pristupom • Biti u mogućnosti izraditi analizu troškova i koristi Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 61. 61. Modul IV Kako surađivati s konzultantom Juergen Mendritzki Stručnjak za marketing Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 62. 62. Poslovno savjetovanje je….. …praksa stvaranja vrijednosti za organizacije, kroz poboljšanu učinkovitost koja se postiže uz objektivan savjet i primjenu poslovnih rješenja. Drugim riječima, poslovno savjetovanje pomaže organizacijama kako bi dalje mogle nastaviti samostalno poslovati. To se postiže uz rješavanje problema, pružanje novih perspektiva te povećanje poslovne sposobnosti. Poslovno savjetovanje donosi nišu aktivnosti i novo iskustvo organizacijama koje je često korisno za pojedine projekte ali ne za organizacije u kojima bi se zapošljavalo na puno radno vrijeme. Izvor: Management Consulting Association , UK Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 63. 63. Tipičan projekt poslovnog savjetovanja sastoji se od 5 koraka • Prioriteti • Opis posla • Odabir stručnjaka 1. Dogovor o potrebama i potpisivanje Sporazuma o suradnji 2. Prikupljanje • interno • eksterno podataka i analiza problema 3. Preporuke i • Izvještaj traženje odobrenja 4. Akcija Broj dana stručnjaka ovisi o veličini tvrtke i kompleksnosti/ teškoćama pri pružanju savjetodavnih usluga planiranja i traženje odobrenja • Akcijski plan 5. Podrška u provođenju i obuka • • • • Česti posjeti Pomoć Pregled Obuka Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 64. 64. Kako izgleda uspješni zadatak konzultanta?  Željeni rezultati i rezultati navedeni u sporazumu su postignuti.  Klijentov problem je riješen.  Projekt je završio na vrijeme i unutar budžeta.  Konzultant i klijent su uspostavili visokokvalitetan poslovni odnos.  Klijent je naučio kako se nositi sa sličnim problemima i ubuduće.  Klijent je i ubuduće spreman zatražiti pomoć konzultanta Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 65. 65. Marketinški stručnjaci mogu doprinjeti iznimnoj vrijednosti tvrtke Studija slučaja: Tvrta B mladi je tekstilni proizivođač kojeg vodi bračni par koji je u ranim četrdesetima. Tvrtka zapošljava 30 osoba i unajmljuje vanjsku radnu snagu za neke poslove. Njihovi proizvodi uglavnom se proizvode na domaćem tržištu po niskim i srednjim cijenama kupcima srednjih godina. Tvrtka se natjecala u cijeni i Tvrtka je plasirala proizvode na Stručnjak je angažiran međunarodno tržište kako bi pozicionirao tvrtku i pomogao u izvozu. i odmah je Zašto je to bilo počela dobivati narudžbe od vodećih dobro? zapadno Europskih tvrkti i REZULTAT STRUČNJAK i KLIJENT • Marketing i ulazna je  Marketinški stručnjakmaloprodajnih lanaca. Započeomarketinška strategija s iskustvom u modnoj • Novi brend i novi sistem industriji privatni posao s međunarodnim identiteta • Internetska stranica, brošura tvrtke i ostali materijali  Vlasnici tvrtke dostupni su „čitavo vrijeme“ • Znatno poboljšana kvaliteta proizvoda  Aktivno izmjenjivanjebrendiranjem. ideja tijekom čitavog procesa izdržljivosti. Nabavlja direktno sirovinu i zapošljava dizajnera na određeno radno vrijeme. Konzultant je prihvaćen kao „dio tima“ U marketing su investirana određena sredstava, Sudjelovanje na sajmovima Uzorci su testirani na tržištu Vlasnici su putovali s konzultantom kako bi upoznali potencijalne klijente  Konzultant je pomogao vlasnicima u prodajnim pozivima      Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj • Novi proizvodi i dizajn • Strategija cijena za međunarodna tržišta • Vlasnici dobili obuku u upravljanju međunarodnom prodajom • Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima • Uspostavljeni konktakti sa zapadnim kupcima • Poslani uzorci proizvoda Ulaganje u budućnost Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 66. 66. Kada usluge konzultanata postaju neuspješne? • • • • • • • Pokušaj rješavanja pogrešnog problema Neuspjeh u upravljanju klijentovim očekivanjima Nedostatak razumijevanja industrije klijenta Nedostatak komunikacije Izmjena opisa posla (cilj, rezultati) usred projekta Informiranje klijenta o nerealističnim očekivanjima Nedostatak kapaciteta prilikom provođenja projekta Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 67. 67. Primjer: Što može poći krivo i zašto? Slučaj: Tvrtka B je proizvođač hrane s 40 zaposlenika. Tvrtka proizvodi istu vrstu proizvoda već 25 godina. Prodaje uglavnom na regionalnom tržištu preko tradicionalnih nezavisnih trgovina. Ključni kupci su uglavnom starije osobe koje su se naviknule na A proizvod. Uvozom prehrambenih proizvoda tvrtka je imala značajne gubitke od tržišnog udjela. Angažiran je stručnjak kako bi razvio strategiju prodaje i marketinga. Na kraju projekta tvrtka je izjavila U čemu je bio problem? bili zadovoljni postignutim da nisu rezultatima. Očekivali su više od STRUČNJAK i KLIJENT REZULTAT • Stručnjak: Generalist s limitiranim iskustvom u „izvještaja na papiru”. općenita strategija koja nije ukazala • Vrlo prehrambenom sektoru, nikada nije radio kao • • • • • • • • menadžer Ciljevi i procesi nisu jasno određeni Vlasnik je promijenio zadatak iz marketinške strategije u poboljšanje kvalitete nakon 3 tjedna Vlasnik je često otkazivao sastanke Osoblje nije bilo uključeno, nisu smjeli razgovarati sa stručnjakom Podaci o tvrtci nisu bili dostupni Stručnjak je izradio mnogo stranica izvještaja Nije bilo povratne informacije od vlasnika o papirima i izvještajima Stručnjak je vidio svoju ulogu samo u pripremi koncepta ali ne i u pružanju podrške Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj • • Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta na probleme tvrtke Izvještaji Nije se raspravljalo o akcijskom planu Ulaganje u budućnost
 68. 68. Osnove rada sa stručnjakom (1) KLIJENT:  Dogovoriti se o ciljevima, radnim satima i rezultatima na početku  Jasno naglasiti svoja očekivanja  Ne mijenjati područje rada usred procesa  Dogovoriti se kako mjeriti uspješnost provedbe projekta  Pokazati predanost i posvetiti dosta vremena  Biti dostupan tijekom čitave provedbe projekta  Ne ostaviti stručnjaka u praznom prostoru  Ne delegirati odgovornost za provedbu asistentima  Informirati svoje osoblje o tom zadatku  Dopustiti stručnjacima da razgovaraju s klijentovim osobljem Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 69. 69. Osnove rada sa stručnjakom (2) KLIJENT:  Tijekom sastanka izraditi plan putovanja kako bi se vrijeme stručnjaka iskoristilo na najučinkovitiji način  Biti otvoren i dati podatke o tvrtci, tržištu i svemu što je potrebno kako bi se zadatak uspješno obavio  Unaprijed odrediti može li rad stručnjaka zadirati u povjerljive informacije  Pažljivo čitati izvještaj i odmah poslati povratnu informaciju  Držati se dogovorenog rasporeda (sastanci i slično)  Biti otvoren za pozitivne i negativne rezultate  Jasno izraziti kritike tijekom procesa, a ne na kraju  Shvatiti ozbiljno dogovoren akcijski plan i provoditi ga  Zatražiti dodatnu obuku Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 70. 70. Modul V Koncept Obrazovanje za poduzetništvo(E4E) G. Stephen O’Mullane Voditelj projektnog tima Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 71. 71. Obrazovanje za poduzetništvo Ciljevi:  Stvoriti sustav cjeloživotnog učenja koji se oslanja na kontinuirani koncept zapošljavanja, u skladu s kretanjima na tržištu rada  Jasno izražena politika unaprjeđenja razvoja ljudskih potencijala u tvrtkama, u skladu s novim gospodarskim razvojem  Razvoj integriranog poduzetničkog sustava obrazovanja  Stvaranje koncepta i kurikuluma kroz integrirani pristup obrazovanja poduzetništva kroz sve segmente obrazovnog sustava Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 72. 72. Trenutna politika o Jasno izražena politika kroz Nacionalnu strategiju cjeloživotnog učenja za poduzetništvo (uključujući izradu Akcijskog plana za razdoblje 2010-2014) Primarni ciljevi Nacionalne strategije za cjeloživotno učenje za poduzetništvo su:  Osjetljivost i kreativnost pozitivnog stava prema cjeloživotnom učenju za poduzetništvo  Učenje za poduzetništvo kao ključna kompetencija u svim oblicima i razinama obrazovanja  Forum za članove nacionalnog vijeća E4E koji je smješten u uredu HGK u Zagrebu– dijeli informacije o događajima i koordinira aktivnosti Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 73. 73. Aktivnosti i ciljane skupine jedinice Nacionalne koordinacije  Razvoj osjetljivosti i pozitivnog stava prema cjeloživotnom učenju kroz radionice, prezentacije ....  Održavanje seminara za nezaposlene o „Pokrenite vlastiti posao”.  Organiziranje Dječjeg poduzetničkog tjedna.  Organiziranje Akademskih poduzetnika za gospodarstvo znanja  Provođenje Analize o potrebama obuke među širom zajednicom  Poduzetničko obrazovanje za obrtnike  Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama o poduzetništvu Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 74. 74. Članovi koordinacijske skupine su:  Ministarstvo poduzetništva i obrta  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  Ministarstvo poljoprivrede  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU  Ministarstvo turizma  Hrvatska gospodarska komora (HGK)  Hrvatska obrtnička komora (HOK)  Hrvatska udruga poslodavaca  Hrvatski zavod za zapošljavanje Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 75. 75. Modul VI Kako se prijaviti za savjetodavne usluge Juergen Mendritzki Stručnjak za marketing Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 76. 76. Prijava i priprema projekta Tvrtka Prijavni obrazac Evaluacija i odabir Opis posla za stručnjaka Posjet stručnjaka Odabir stručnjaka Sporazum s tvrtkom Početak savjetodavnih usluga Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 77. 77. Kako se prijaviti?  On-line prijava  Obrasci na www.smepass2.eu  Registracija  Prijava na 3 stranice  Uglavnom da/ne pitanja  45 -60 minuta potrebno za popunjavanje Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 78. 78. SMEPASS II Website: www.smepass2.eu Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 79. 79. SMEPASS II Prijavni obrazac Za koje od sljedećih usluga smatrate da će poboljšati vašu konkurentnost? A= vrlo važno, B = srednje važno, C= malo važno, D =nema interesa/potrebe Osiguranje kvalitete Audit kvalitete (Quality audit) Osnove upravljanja kvalitetom: Potpuno upravljanje kvalitetom (TQM): Usklađenost s pravilima EU Marketing i razvoj proizvoda Revizija prodaje i marketinga Analiza tržišta Praktični marketinški plan Zadovoljavanje zahtjeva kvalitete (potencijalnih) kupaca Kontinuirano poboljšanje sustava Brending: Međunarodna prodajna promocija i marketing E-trgovina i internetska stranica: Razvoj proizvoda Ostala područja potreba Molimo navedite ostale savjetodavne usluge koje bi vam mogle pomoći poboljšiti konkurentnost! Molimo navedite vrstu savjetodavnih usluga Koje će koristi imati vaša tvrtka? Dodatne potrebe za obukom Projekt će također nuditi određeni broj obuka ukoliko se pokaže potreba. Molimo navedite područja koja će biti korisna za vašu tvrtku: Molimo specificirajte vrstu obuke: Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Koje će koristi imati vaša tvrtka? Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 80. 80. SMEPASS II prijavni obrazac Osnovni podaci Veličina i profitabilnost tvrtke Vlasništvo tvrtke Dugovi i solventnost Prethodna podrška iz projekata i iskustva s konzultantima Prethodna financijska potpora Proizvodi/usluge Prodaja i marketing Financije Sustav upravljanja kvalitetom Organizacija i upravljanje Koji strateški pravac će vaša tvrtka zauzeti do 2020. godine? Zašto se prijavljujete za savjetodavne usluge? Za koje od sljedećih usluga smatrate da će poboljšati vašu konkurentnost ? A= vrlo važno, B = srednje važno, C= malo važno, D =nema potrebe Osiguranje kvalitete Marketing i razvoj proizvoda Ostala područja podrške Ostale potrebe obuke Očekivanja Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 81. 81. Potrebna je potpuna predanost klijenta Predanost/dostupnost uprave Jeste li zainteresirani za sudjelovanje na seminaru o gore navedenim daO neO savjetodavnim uslugama? Jeste li spremni o vašoj prijavi razgovarati sa stručnjakom koji će vas daO neO posjetiti Jeste li spremni pružiti sve potrebne informacije o tvrtci stručnjaku koji daO neO će vas posjetiti Jeste li svjesni i spremni na činjenicu da uspješan rad sa stručnjacima zahtjeva jasnu predanost s vaše strane i trebat ćete posvetiti oko 9 mjeseci za sastanke sa stručnjacima Jeste li spremni potpisati ugovor s Ministarstvom poduzetništva i obrta o pružanju savjetodavnih usluga u kojima se navode međusobne obveze? daO neO Jeste li spremni imenovati člana vašeg osoblja kako bi svakodnevno proveo vrijeme sa stručnjakom pri pružanju savjetodavnih usluga? Jeste li spremni pružiti informacije o kvaliteti savjetodavnih usluga i njegovim utjecajima na poslovanje vaše tvrtke? daO neO daO neO daO neO Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 82. 82. Modul VII Pregled strukturnih fondova EU G. Stephen O’Mullane Voditelj projektnog tima Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 83. 83. Zajednički strateški okvir za kohezijsku politiku 2014-2020 Poboljšati koordinaciju i osigurati bolje korištenje strukturnih fondova EU prema sljedećim mehanizmima financiranja:  Europski fond za regionalni razvoj  Europski socijalni fond  Kohezijski fond  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj  Europski pomorski i ribarski fond Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 84. 84. Direktna pomoć za MSP usmjerena na prioritete Europa 2020 - „Europe 2020” je dokument koji postavlja naša 3 strateška cilja:  Pametni rast razvijanjem gospodarstva koji se temelji na znanju i inovacijama  Održiv rast koji promiče energetski učinkovitiju, zelenu i konkurentniju Europu  Uključiv rast poticanjem gospodarstva i visoku ekonomsku zaposlenost, socijalnu i teritorijalnu koheziju http://ec.europa.eu/eu2020/pdf Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 85. 85. Specifični ciljevi razvoja poduzetništva u Hrvatskoj  Pružanje podrške razvoju konkurentnosti podržavajući održiv rast produktivnosti, jačanje i sposobnost natjecanja na međunarodnim tržištima te poboljšanje ključnih elemenata osiguravajući pozitivnu poslovnu klimu kao način povećanja regionalne konkurentnosti i brži gospodarski rast  Jačanje učikovitosti MSP-ova te razine produktivnosti podupiranjem investicija vezanih uz inovacije u proizvodnim procesima i uvođenje rezultata istraživanja i razvoja u proizvodnju koja dovodi do povećanja razvojnih potencijala za nove i konkurentne proizvode  Poboljšanje kvalitete i razvijanje turističkih proizvoda podizanjem učinkovitosti malog i srednjeg poduzetništva u turizmu kroz poboljšanje smještajnih kapaciteta, strukture i prateće komplementarne infrastrukture, što doprinosi kvaliteti turističke ponude, povećanju stope popunjenosti i porasta zaposlenosti Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 86. 86. Tematski ciljevi strategije Europa 2020  Trenutno u fazi pregovora između Hrvatske i Europske komisije pod tematskim naslovima: 1. Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije 2. Unaprijediti pristup, korištenje i kvalitetu ICT-a 3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivredni, ribolovni i akvakulturni sektor 4. Potpora ekonomiji niske razine ugljika u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbi klimatskih promjena, sprječavanje i upravljanje rizicima 6. Zaštita i promicanje učinkovitosti resursa 7. Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnoj mreži infrastrukture 8. Poticanje zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage 9. Promicanje socijalne uključenosti i borbe protiv siromaštva 10.Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje 11.Jačanje institucionalne sposobnosti i učinkovitosti u javnoj upravi Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 87. 87. 3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u poljoprivrednom sektoru te sektoru ribarstva i marikulture 3.1. Poticanje poduzetništva, osobito omogućavanje ekonomske eksploatacije novih ideja i poticanje stvaranja novih tvrtki, uključujući i poslovne inkubatore (ERDF) 3.2. Razvijanje novih poslovnih modela za male i srednje poduzetnike, a posebno za internacionalizaciju (ERDF) 3.3. Potpore za stvaranje i širenje naprednih kapaciteta za razvoj proizvoda i usluga (ERDF) 3.4. 3.5. Potpora kapaciteta malih i srednjih poduzeća da se uključe u rast u regionalnim, državnim i međunarodnim tržištima, kao i inovativnim procesima (ERDF) Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, kroz promicanje prilagodljivosti poduzeća i radnika te povećana ulaganja u ljudski kapital Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 88. 88. Posebni ciljevi koji odgovaraju Tematskom cilju 3  Jednostavnost pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća kroz financijske instrumente  Poboljšanje poslovne klime i lakoća poslovanja u Hrvatskoj  Uspostava poslovne infrastrukture za razvoj „Start-Up-ova”  Povećanje broja MSP-ova u gospodarstvu i inovacijama, sektorima koji se temelje na znanju  Modernizacija/ razvoj novih tehnologija, procesa i proizvoda  Jačanje malih i srednjih poduzeća u razvoju turizma  Podrška poduzećima u ispunjavanju normi EU i ostalih (trećih) zemalja i dodjela certifikacije  Proaktivno poticanje ulaganja i internacionalizacija malih i srednjih poduzeća  Jačanje međusobnog povezivanja podržavajući razvoj nabavnih lanaca, lanaca vrijednosti, klastera i zadruga  Potpora malim i srednjim poduzećima koje se bave inovativnim procesima (komercijalizacija, industrijska zaštita imovine itd.) Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 89. 89. Proračunski ciklusi EU Trenutni ciklus 2007 – 2013 Sljedeći ciklus 2014 – 2020 (sredstva iz grant sheme dogovorena i (trenutno u procesu pregovora između Europske komisije i Republike Hrvatske) čekaju povlačenje i isplatu) 30 milijuna Eura na raspolaganju je iz grant sheme „Poboljšanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva” te 15 milijuna Eura na raspolaganju je za projekte u sektoru proizvodnje, a dodatnih 15 milijuna Eura bit će dostupno za projekte u turizmu Odabrano je 20 MSP-a putem transparentnog odabira i procesa evaluacije za dobivanje pomoći iz Projekta SMEPASS II, a vezano uz natječaj iz grant scheme (svibanj/lipanj 2013. Poziv za iskaz interesa ). Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Programiranje:  Povezanost između nacionalne i strategije EU  Preduvjet za povlačenje sredstava Proces definiranja:  Ciljeva razvoja  Područja ulaganja  Strateških dokumenata  Koncentracija sredstava Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta Proces programiranja vezan je uz pitanje koji dijelovi nacionalne strategije će se financirati iz fondova EU Ulaganje u budućnost
 90. 90. Proračunski ciklusi EU Sljedeći ciklus 2014 – 2020 Programiranje mora slijediti:  Europski strateški dokumenti  Razvojni ciljevi  Strateške smjernice Zajednice za koheziju  Integrirane smjernice za rast  Smjernice za sektor zapošljavanja  Lisabonska strategija  Nacionalni strateški dokumenti     Strateški dokumenti Nacionalni strateški referentni okvir Sektorske strategije Razvojne strategije Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 91. 91. Poziv na prijavu – studeni 2013. Prihvatljivi kriteriji (kandidati) Kandidati moraju: > 250 zaposlenika (potpun) ≥ promet više od €50 milijuna i/ili ≥ bilanca od ukupno €43 milijuna  Registrirani kao MSP  Imati sjedište u Republici Hrvatskoj  Imati dobit nakon oporezivanja za prošlu fiskalnu godinu te dostaviti ovjerene bilance za prethodne dvije godine  Imati sve podmirene obveze prema državi (npr. poreze) kao i plaćanja prema zaposlenicima  Biti registriran – prema NKD (NN 58/2007) klasifikaciji, prema unaprijed definiranom popisu prihvatlijvih sektora/podsektora Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 92. 92. Poziv na prijavu – studeni 2013.- Prihvatljivi kriteriji  Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu vezano uz povećanje trenutne proizvodnje, proširenje proizvodnog programa na novim proizvodima i korjenite promjene u cjelokupnom proizvodnom procesu;  Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu vezano uz nabavu novih tehnologija i opreme (i.e. proizvodna linija, strojevi, uređaji i sl.) i uvođenje novih procesa ili metodologije ili uvođenjem rezultata istraživanja i razvoja u proizvodnji kako bi se poboljšala proizvodnja i kvaliteta te postigla bolja produktivnost.  Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu s ciljem postizanja više razine zaštite okoliša i aktivnosti povezanih sa sprečavanjem štete za okoliš ili prirodnih resursa kao posljedica proizvodnog procesa, smanjivanje opasnosti od takve štete ili aktivnosti koje će dovesti do učinkovitog korištenja prirodnih resursa, uključujući mjere štednje energije i korištenje obnovljivih izvora energije. Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 93. 93. Poziv na prijavu – studeni 2013. - Prihvatljivi kriteriji  Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu vezano uz mjere energetske učinkovitosti kroz aktivnosti koje smanjuju iskoristivost proizvodne enegije;  Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu vezano uz hotele s 3 zvjezdice kao i vrstu normi te izgradnja nove, suvremene i napredne kvalitete ugostiteljskih i smještajnih objekata s popratnim sadržajima koji pružaju usluge kao što su sastanci, konferencije, izložbe, provođenje slobodnog vremena i rekreacije, sport i zdravlje (medicinski, spa i wellness sadržaji), s ciljem da se poveća broj posjeta i konkurentnost objekta  Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu s ciljem dostizanja standarda zajednice i zaštite okoliša. Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 94. 94. Poziv na prijavu – studeni 2013. Prihvatljivi kriteriji (toškovi) str 1 od 7 Stavka Prihvatljivo Amortizacija dugotrajne imovine Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  Uvjeti • Samo stalna sredstva koja se koriste izravno za projekt • Dozvoljeno ako nisu korištena sredstva Zajednice. • Amortizacija se može prihvatiti za rabljenu opremu ako nije kupljena pomoću pospovratnih sredstava EU • Troškovi amortizacije izračunavaju se prema hrvatskim računovodsvenim standardima • Troškovi amortizacije će se dodjeljivati u odnosu na korištenje stalnih sredstava i isključivo za vrijeme trajanja projekta Ulaganje u budućnost Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 95. 95. Poziv na prijavu – studeni 2013. Prihvatljivi kriteriji (toškovi) str 2 od 7 Stavka Prihvatljivo Uvjeti Indirektni troškovi  • Na temelju stvarnih troškova u odnosu na aktivnosti projekta • Na temelju paušala Troškovi vođenja projekta (osoblje, putni troškovi, smještaj, konzultacije, oprema)  • Mora biti povezano s provedbom projektnih aktivnosti Revizija projekta koju osigurava korisnik  • Prihvatljivo prema prethodno definiranim zahtjevima Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 96. 96. Poziv na prijavu – studeni 2013. Prihvatljivi kriteriji (toškovi) str 3 od 7 Stavka Prihvatljivo Izuzetci Radno vrijeme volontera X • nema Ulaganja u kapital ili ulaganja u zajam, jamstveni fondovi X • nema Izdaci vezani uz stambenu djelatnost X • nema Povrat PDV-a X • nema Kamate na dugovanje X • nema Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 97. 97. Poziv na prijavu – studeni 2013. Prihvatljivi kriteriji (toškovi) str 4 od 7 Stavka Prihvatljivo Izuzetci Razgradnja nuklearnih elektrana X • nema Doprinosi od trećih strana X • nema Kupnja rabljene opreme X • nema Nabava vozila za aktivnosti upravljanja projektima X • nema Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 98. 98. Poziv na prijavu – studeni 2013. Prihvatljivi kriteriji (toškovi) str 5 od 7 Stavka Prihvatljivo Izuzetci Ulaganja u dobrovoljne mirovinske fondove koji nisu obvezni prema nacionalnom zakonodavstvu X • nema Novčane kazne i troškovi parničenja X • nema Operativni troškovi projekta X • Troškovi upravljanja projektom Troškovi „flat rate” izračunava se prema jediničnom trošku ili paušalnom iznosu (režije) X • nema Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 99. 99. Poziv na prijavu – studeni 2013. Prihvatljivi kriteriji (toškovi) str 6 od 7 Stavka Prihvatljivo Izuzetci Gubici zbog fluktuacija valutnih tečajeva / provizije na promjenu tečaja X • nema Isplata neoporezivih bonusa za osoblje X • nema Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa projekta, naknade za financijske transfere i druge naknade financijske prirode X • nema Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 100. 100. Studeni 2013. Poziv na prijavu ERDF prihvatljivi kriteriji (troškovi) str. 7 od 7 Stavka Prihvatljivo Nabava infrastrukture, nekretnina i zemljišta Izuzetci X • nema http://www.strukturnifondovi.hr/koji_troskovi_su_prihvatljivi Follow Link: Dodaci 1 & 2: Popis prihvatljivih troškova po pojedinom fondu, uključujući izuzetke Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
 101. 101. Hvala na pažnji Nadamo se da se uskoro vidimo na www.smepass2.eu Ulaganje u budućnost Ovaj projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstvo poduzetništva i obrta Partner projekta/ Glavni korisnik projekta

×