SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Hoş geldiniz! ‚F ırsat iki kez kapınızı çalmaz. Bu acı ama gerçek. Eğer bir şeyi diğer güne ertelersek o gün hiç gelmeye bilir.’ Herzlich Willkommen ! “ Eine Gelegenheit klopft nie zweimal an. Das ist die traurige Wahrheit. Und wenn wir Dinge auf den nächsten Tag verschieben, kann es sein, dass dieser Tag nicht stattfindet."
Bir kaç soru..............  Einige Fragen… Bir iş olanağına açıkmısınız? Sind Sie offen für eine Geschäftsmöglichkeit? Hayatınızda harekete geçmek için bir dünüm noktasındamısınız? Befinden Sie sich an einem Punkt in Ihrem Leben, aktiv zu werden? İstediğiniz gelir düzeyine ulaşmak için ne kadar para ve zaman harcamaza hazırsınız? Wieviel Geld & wieviel Zeit sind Sie gewillt zu investieren, um Ihr Einkommensziel zu erreichen?
3 tip gelir kategorisi 3 Einkommenskategorien Do ğ rusal Linear – Para için zaman Zeit für Geld Arta kalan kazanç Überschuss Yatırım & gelir Investieren & Rendite Kaldıraç i ş levi Hebelwirkung Zaman, para veya bilgi Zeit, Geld oder Wissen
Konu T hemen  Ş irket  Firma Trendler  Trends Ürün  Produkte Prim  Vergütung E ğ itim & destek  Training & Unterstützung
Ş irketimiz – Nuskin Enterprises (NSE) Das Unternehmen - Nuskin Enterprises 1984’de kuruldu 1984 gegründet New York Wallstreet Borsası’nda ‚NUS’ Börse New York Wallstreet “NUS” ABD olimpiyat sponsoru US Olympische S ponsoren 5A1 Dun & Bradstreet Rating 5A1 Dun & Bradstreet Rating 39 ülkede ve geni ş lemektedir (Rusya, Hindistan) 49 Länder, expandierend (China, Russland, Indien) Maddi olarak sa ğ lam, nakit açısından zengin Finanziell stabil, reich an Cash Tüm dünyada 500 milyon dolar prim vermektedir Zahlt pro Jahr mehr als $500 Millionen an Provisionen weltweit Ş irket vizyonu: Bizim i ş kolundaki en fazla primi biz veriyoruz! Unternehmensvision: Wir zahlen die meisten Provisionen der Branche!
NSE bu büyümeyi nasıl ba ş armaktadır? W ie kann NSE dieses Wachstum erreichen? Yeni pazarlar açarak durch Öffnung neuer Märkte Trendler ile durch Trends Teknoloji Technologie Ya ş lanma / Wellness & Güzellik Veralterung / Wellness & Beauty
NSE teknolojiden nasıl yararlanmaktadır Wie NSE Technologie nutzt Galvanic Spa II Galvanic Spa II Regimen Optimizer Regimen Optimizer Küresel web sayfası Globale Webseite
Internette veya palmda ücretsiz Gratis im Internet, Pocket PC oder Palm Ki ş iye özel bir ürün planı olu ş turmaktadır Stellt persönlichen Produktplan zusammen Sizden bir dermatolojik uzman yapmaktadır ! Macht Sie zum dermatologischen Produktexperten! Nu Skin Regimen Optimizer
Optimizer ‚tüketim maddelerine’ götürmektedir  Optimizer führt zu “Verbrauchsgütern” Regimen Optimizer Cilt bakımı Hautpflege Saç bakımı Haarpflege Di ş bakımı Zahnpflege … ve ba ş ka birçok ş ey! ... und vieles mehr!
Sonuçlar profesyonel uygulamalar ile kar ş ıla ş tırılabilir Resultate sind vergleichbar mit professionellen Behandlungen  De ğ i ş tirilebilir 3 ba ş lık – yüz, kafa derisi ve vücut için Drei austauschbare Köpfe - für Gesicht, Kopfhaut und Körper  kullanımı kolay benutzerfreundlich  evde kullanımı kolay, emniyetli ve ucuz bir metot bequeme, sichere and kostengünstige Methode für zu Hause  Nu Skin Galvanic Spa System II
Galvanic Spa ‚tüketim maddelerine’ götürmektedir Galvanic Spa führt zu “Verbrauchsgütern” Galvanic Spa Yüz Gesicht Vücut Körper Saç Haar
Daha iyi görünmek isteyen, kendisini daha iyi hissetmek isteyen ve daha iyi ya ş amak isteyen kaç ki ş i tanıyorsunuz? W ieviele Menschen kennen Sie, die besser aussehen möchten, sich besser fühlen möchten und besser leben möchten ? 2. trend – nüfusun ya ş lanması Trend #2 – Veralterung der Bevölkerung Her 8.3 saniyede bir ‚Baby Boomer’ 50 olmaktadır Alle 8.3 Sekunden wird ein “Baby Boomer” 50 NSE ürünleri sadık mü ş teri kazanan tüketim ürünleridir NSE Produkte sind Verbrauchsgüter die treue Kunden schaffen.
Küresel web sayfası Globale Webseite Küresel web sayfası ‚tüketim ürünlerine’ Götürmektedir. Tüketiciler ADP ile kayıt Olmaktadırlar (otomatik teslimat servisi) Die globale Webseite führt zu “Verbrauchsgütern”, ADP … ve birçok ş ey daha! … und vieles mehr!
Size nasıl ödeme yapılır? Wie werden Sie bezahlt? Alı ş veri ş 100 puan 100 Punkte Mindest-Einkauf (1 Pkt = 1 usd)  Ba ş kasına satmak veya W eiterverkaufen oder ş ahsen tüketmek selbst verbrauchen Her ay otomatikmen mal teslimatı mümkün! Automatische monatliche Lieferung möglich!
Size nasıl ödeme yapılır? Wie werden Sie bezahlt? Cironuza göre Je nach Umsatz  direkt satı ş vasıtası ile durch Direktverkauf sizin organizasyonunuz vasıtası ile durch Ihre Organisation  E ğ itim, coaching, düplikasyon ile ‚ödüllendirilerek’ Ihr “Lohn” für Training, Coaching, Duplikation
Size nasıl ödeme yapılır? Wie werden Sie bezahlt? direkt – satı ş larınız ile direkt - durch Ihre Verkäufe dolaylı – organizasyonunuzun kaldıraç i ş levi ile indirekt - durch die Hebelwirkung aus Ihrer Organisation
Yıllık ortalama gelir Jährliches Durchschnittseinkommen je nach Grösse der Organisation * B ütün veriler ABD-Doları olarak, ABD-Da ğ ıtım partneri, 2007 / * alle Angaben in US Dollar, US-Vertriebspartner, 2007 0.14% $ 456,126.63 12 (Blue Diamond) 0.05% $ 139,968.94 8 (Diamond) 0. 05% $ 63,118.96 6 (Emerald) .10 % $ 32,392.60 4 (Ruby) .35 % $ 14,730.59 2 (Lapis) .54 % $ 6,624.47 1 (Gold) 2.01 % $ 3,390.43 Yönetici/Executive Führungskraft/Executive 0. 20 % $ 1,181.24 Uzman yönetici FK in Qualifikation 7.72% $ 309.44  Aktif da ğ ıtımcı Aktiver Distributor o. Organisation Aktif da ğ ıtımcılardan % % der aktiven Distributeure Yıllık ortalama gelir Jährliches Durchschnittseinkommen  Ünvan Titel
Teorik 100 puanlık kaldıraç i ş lev modeli Theoretisches 100 Punkte Umsatz-Hebelwirkungs-Modell 3125 32 5 125 8 3 625 16 4 3905 62 Toplam Gesamt 25 4 2 5 2 1 5 5 2 5 Ay  Monat
3 ay zarfında ne olmaktadır? Was passiert im Laufe von 3 Monaten? Sizden Sie 100 puan Da ğ ıtımc ı Dist. 100 puan Toplam hacim Ay Monat 12 ay zarfında ne olurdu? Was würde im Laufe von 12 Monaten passieren? Sponsorunuza ödeme planının detaylarını sorunuz. Sprechen Sie Ihren Sponsor auf Details des Vergütungsplanes an. Da ğ ıtımc ı Dist. 100 puan Da ğ ıtımc ı Dist. 100 puan Da ğ ıtımc ı Dist. 100 puan 800 3 Da ğ ıtımc ı Dist. 100 puan Da ğ ıtımc ı Dist. 100 puan 400 2 200 1
Kendi evinizde 100 puanı nasıl olu ş turabilirsiniz? Wie generieren Sie 100 Punkte in Ihrem Haushalt oder Einzelhandelsgeschäft? Örnek Beispiele Lifepak (52 puan) Optimum Omega (11 puan) TruFace Line Corrector (29 puan) TruFace Revealing Gel (29 puan) Galvanic Treatment Gels (23 puan) Aktüel fiyalar ve bilgi için NSE web sayfasına bakınız. Besuchen Sie die NSE Webseiten für aktuelle Preise und Informationen. www.homeshopping.mynuskin.com
E ğ itim ve Destek Training & Unterstützung İş kolundaki önde gelen uzmanlar tarafından geli ş tirilmi ş tir  von erfahrenen Führungskräften entwickelt Sunum modelleri Präsentationsmodelle Açıklamaları basit yapmak Erklärungen leicht gemacht Sürekli e-mail ileti ş imi ile size en yeni bilgileri ula ş tırmak Hält Sie auf dem Laufenden durch email Kommunikation Ana konulara yönelik Ist auf das Wesentliche gerichtet Önemli görevler wichtige Aufgaben www.nexttrillion.gpnworld.com
Özetle Zusammenfassung Yeni bir pazarda en önlerde olma ş ansı! Die Chance in einem neuen Markt ganz vorne zu sein! Harekete geçmenin TAM ZAMANI! JETZT ist der richtige Zeitpunkt aktiv zu werden! En iyi ödeme planı! Der beste Vergütungsplan! Sürekli para kazanmanın en akıllıca yolu! Die intelligenteste Art nachhaltig viel Geld zu machen!
Size son sorumuz... Unsere Abschlussfrage an Sie… Güçlü bir takım ile ba ş arılı bir timde yeni bir pazar açmak istermisiniz? Möchten Sie gemeinsam mit einem erfahrenen erfolgreichen Team einen neuen Markt eröffnen?
HANG İ T İ P insan oldu ğ unuzu bilmelisiniz: Sie müssen sich aber klar sein, WELCHER TYP Sie sind: M S Y Ş emur? Angestellter? erbest meslek sahibi? Selbständiger? atırımcı? I nvestor? irket kurucusu? Geschäftsaufbauer?
Siz kararı verin! Entscheiden Sie selbst!  ‚F ırsat iki kez kapınızı çalmaz. Bu acı ama gerçek. E ğ er bir ş eyi di ğ er güne ertelersek o gün hiç gelmeye bilir.’ “ Eine Gelegenheit klopft nie zweimal an. Das ist die traurige Wahrheit. Und wenn wir Dinge auf den nächsten Tag verschieben, kann es sein, dass dieser Tag nicht stattfindet."

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Give1 Get2 Slides English
Give1 Get2 Slides EnglishGive1 Get2 Slides English
Give1 Get2 Slides English
Yann GEFFROTIN
 
Pay Book Guide User En
Pay Book Guide User EnPay Book Guide User En
Pay Book Guide User En
Yann GEFFROTIN
 
Pay Book Slides En
Pay Book Slides EnPay Book Slides En
Pay Book Slides En
Yann GEFFROTIN
 
Organizing For Innovation & Growth
Organizing For Innovation & GrowthOrganizing For Innovation & Growth
Organizing For Innovation & Growth
Dr. Marc Sniukas
 
Business Model Evaluation Scorecard
Business Model Evaluation ScorecardBusiness Model Evaluation Scorecard
Business Model Evaluation Scorecard
Dr. Marc Sniukas
 
25 ways to reinvent your business sniukas
25 ways to reinvent your business sniukas25 ways to reinvent your business sniukas
25 ways to reinvent your business sniukas
Dr. Marc Sniukas
 
Creative Commons : Spectrum of Rights
Creative Commons : Spectrum of RightsCreative Commons : Spectrum of Rights
Creative Commons : Spectrum of Rights
Yann GEFFROTIN
 
What is Strategic Innovation?
What is Strategic Innovation?What is Strategic Innovation?
What is Strategic Innovation?
Dr. Marc Sniukas
 
Business model innovation 2 day workshop facilitation slides
Business model innovation 2 day workshop facilitation slidesBusiness model innovation 2 day workshop facilitation slides
Business model innovation 2 day workshop facilitation slides
Dr. Marc Sniukas
 
Defining Innovation Types.
Defining Innovation Types.Defining Innovation Types.
Defining Innovation Types.
Dr. Marc Sniukas
 
Yosemite-USA
Yosemite-USAYosemite-USA
Yosemite-USA
Carmen María Pérez
 

Andere mochten auch (11)

Give1 Get2 Slides English
Give1 Get2 Slides EnglishGive1 Get2 Slides English
Give1 Get2 Slides English
 
Pay Book Guide User En
Pay Book Guide User EnPay Book Guide User En
Pay Book Guide User En
 
Pay Book Slides En
Pay Book Slides EnPay Book Slides En
Pay Book Slides En
 
Organizing For Innovation & Growth
Organizing For Innovation & GrowthOrganizing For Innovation & Growth
Organizing For Innovation & Growth
 
Business Model Evaluation Scorecard
Business Model Evaluation ScorecardBusiness Model Evaluation Scorecard
Business Model Evaluation Scorecard
 
25 ways to reinvent your business sniukas
25 ways to reinvent your business sniukas25 ways to reinvent your business sniukas
25 ways to reinvent your business sniukas
 
Creative Commons : Spectrum of Rights
Creative Commons : Spectrum of RightsCreative Commons : Spectrum of Rights
Creative Commons : Spectrum of Rights
 
What is Strategic Innovation?
What is Strategic Innovation?What is Strategic Innovation?
What is Strategic Innovation?
 
Business model innovation 2 day workshop facilitation slides
Business model innovation 2 day workshop facilitation slidesBusiness model innovation 2 day workshop facilitation slides
Business model innovation 2 day workshop facilitation slides
 
Defining Innovation Types.
Defining Innovation Types.Defining Innovation Types.
Defining Innovation Types.
 
Yosemite-USA
Yosemite-USAYosemite-USA
Yosemite-USA
 

Ähnlich wie Şirket kurucusu?

Sprechen wir einfach einmal über GELD
Sprechen wir einfach einmal über GELDSprechen wir einfach einmal über GELD
Sprechen wir einfach einmal über GELD
Rosemarie Samson
 
SISEL - Der Weg zum Erfolg
SISEL - Der Weg zum ErfolgSISEL - Der Weg zum Erfolg
SISEL - Der Weg zum Erfolg
Sisel International
 
DXN Austria und Germany
DXN Austria und GermanyDXN Austria und Germany
DXN Austria und Germany
DXN ganoderma kávé
 
DXN Austria - Existence Programm
DXN Austria - Existence ProgrammDXN Austria - Existence Programm
DXN Austria - Existence Programm
DXN ganoderma kávé
 
DXN - Produkt- und Unternehmens Präsentationen - Austria Germany
DXN - Produkt- und Unternehmens Präsentationen - Austria GermanyDXN - Produkt- und Unternehmens Präsentationen - Austria Germany
DXN - Produkt- und Unternehmens Präsentationen - Austria Germany
DXN ganoderma kávé
 
Fgxpress 10 steps german
Fgxpress 10 steps germanFgxpress 10 steps german
Fgxpress 10 steps german
Aziz Amazirr
 
Geschaeftspraesentation PlanetNuskin
Geschaeftspraesentation PlanetNuskinGeschaeftspraesentation PlanetNuskin
Geschaeftspraesentation PlanetNuskin
pmatusek
 
Taschenguide Balanced Scorecard - 3. Auflage
Taschenguide Balanced Scorecard - 3. AuflageTaschenguide Balanced Scorecard - 3. Auflage
Taschenguide Balanced Scorecard - 3. Auflage
ICV
 
Deine Digitale Kundenmaschine
Deine Digitale Kundenmaschine Deine Digitale Kundenmaschine
Deine Digitale Kundenmaschine
Clemens Endell
 
Umsatzfaktor Stimme oder Wie Sie bei der Kundenakquise Ihre Stimme gewinnbrin...
Umsatzfaktor Stimme oder Wie Sie bei der Kundenakquise Ihre Stimme gewinnbrin...Umsatzfaktor Stimme oder Wie Sie bei der Kundenakquise Ihre Stimme gewinnbrin...
Umsatzfaktor Stimme oder Wie Sie bei der Kundenakquise Ihre Stimme gewinnbrin...
Norbert Kloiber
 
Newsletter 08/2009 - Blue Ocean Strategie
Newsletter 08/2009 - Blue Ocean StrategieNewsletter 08/2009 - Blue Ocean Strategie
Newsletter 08/2009 - Blue Ocean Strategie
emotion banking
 
RoSaWell Forevergreen
RoSaWell Forevergreen RoSaWell Forevergreen
RoSaWell Forevergreen
Rosemarie Samson
 
6via präsentation
6via präsentation6via präsentation
6via präsentation
MB888
 
6 via Der turbo Downline
6 via Der turbo Downline6 via Der turbo Downline
6 via Der turbo Downline
Florentina Dietrich
 
Tg balanced scorecard_4 auflage internet-kurzfassung
Tg balanced scorecard_4 auflage internet-kurzfassungTg balanced scorecard_4 auflage internet-kurzfassung
Tg balanced scorecard_4 auflage internet-kurzfassung
ICV_eV
 
Taschenguide Balanced Scorecard
Taschenguide Balanced ScorecardTaschenguide Balanced Scorecard
Taschenguide Balanced Scorecard
ICV
 
Der Knoten in Ihrem roten Faden
Der Knoten in Ihrem roten FadenDer Knoten in Ihrem roten Faden
Der Knoten in Ihrem roten Faden
TheRedlineCoach
 
Startup Pitch Training im Stellwerk Basel (10.10.2014)
Startup Pitch Training im Stellwerk Basel (10.10.2014)Startup Pitch Training im Stellwerk Basel (10.10.2014)
Startup Pitch Training im Stellwerk Basel (10.10.2014)
Jörn Hendrik Ast
 
Vermoegen aufbauen
Vermoegen aufbauenVermoegen aufbauen
Vermoegen aufbauen
Martin Rein
 

Ähnlich wie Şirket kurucusu? (20)

Sprechen wir einfach einmal über GELD
Sprechen wir einfach einmal über GELDSprechen wir einfach einmal über GELD
Sprechen wir einfach einmal über GELD
 
SISEL - Der Weg zum Erfolg
SISEL - Der Weg zum ErfolgSISEL - Der Weg zum Erfolg
SISEL - Der Weg zum Erfolg
 
DXN Austria und Germany
DXN Austria und GermanyDXN Austria und Germany
DXN Austria und Germany
 
DXN Germany - ganodermakaffee!
DXN Germany - ganodermakaffee!DXN Germany - ganodermakaffee!
DXN Germany - ganodermakaffee!
 
DXN Austria - Existence Programm
DXN Austria - Existence ProgrammDXN Austria - Existence Programm
DXN Austria - Existence Programm
 
DXN - Produkt- und Unternehmens Präsentationen - Austria Germany
DXN - Produkt- und Unternehmens Präsentationen - Austria GermanyDXN - Produkt- und Unternehmens Präsentationen - Austria Germany
DXN - Produkt- und Unternehmens Präsentationen - Austria Germany
 
Fgxpress 10 steps german
Fgxpress 10 steps germanFgxpress 10 steps german
Fgxpress 10 steps german
 
Geschaeftspraesentation PlanetNuskin
Geschaeftspraesentation PlanetNuskinGeschaeftspraesentation PlanetNuskin
Geschaeftspraesentation PlanetNuskin
 
Taschenguide Balanced Scorecard - 3. Auflage
Taschenguide Balanced Scorecard - 3. AuflageTaschenguide Balanced Scorecard - 3. Auflage
Taschenguide Balanced Scorecard - 3. Auflage
 
Deine Digitale Kundenmaschine
Deine Digitale Kundenmaschine Deine Digitale Kundenmaschine
Deine Digitale Kundenmaschine
 
Umsatzfaktor Stimme oder Wie Sie bei der Kundenakquise Ihre Stimme gewinnbrin...
Umsatzfaktor Stimme oder Wie Sie bei der Kundenakquise Ihre Stimme gewinnbrin...Umsatzfaktor Stimme oder Wie Sie bei der Kundenakquise Ihre Stimme gewinnbrin...
Umsatzfaktor Stimme oder Wie Sie bei der Kundenakquise Ihre Stimme gewinnbrin...
 
Newsletter 08/2009 - Blue Ocean Strategie
Newsletter 08/2009 - Blue Ocean StrategieNewsletter 08/2009 - Blue Ocean Strategie
Newsletter 08/2009 - Blue Ocean Strategie
 
RoSaWell Forevergreen
RoSaWell Forevergreen RoSaWell Forevergreen
RoSaWell Forevergreen
 
6via präsentation
6via präsentation6via präsentation
6via präsentation
 
6 via Der turbo Downline
6 via Der turbo Downline6 via Der turbo Downline
6 via Der turbo Downline
 
Tg balanced scorecard_4 auflage internet-kurzfassung
Tg balanced scorecard_4 auflage internet-kurzfassungTg balanced scorecard_4 auflage internet-kurzfassung
Tg balanced scorecard_4 auflage internet-kurzfassung
 
Taschenguide Balanced Scorecard
Taschenguide Balanced ScorecardTaschenguide Balanced Scorecard
Taschenguide Balanced Scorecard
 
Der Knoten in Ihrem roten Faden
Der Knoten in Ihrem roten FadenDer Knoten in Ihrem roten Faden
Der Knoten in Ihrem roten Faden
 
Startup Pitch Training im Stellwerk Basel (10.10.2014)
Startup Pitch Training im Stellwerk Basel (10.10.2014)Startup Pitch Training im Stellwerk Basel (10.10.2014)
Startup Pitch Training im Stellwerk Basel (10.10.2014)
 
Vermoegen aufbauen
Vermoegen aufbauenVermoegen aufbauen
Vermoegen aufbauen
 

Şirket kurucusu?

 • 1. Hoş geldiniz! ‚F ırsat iki kez kapınızı çalmaz. Bu acı ama gerçek. Eğer bir şeyi diğer güne ertelersek o gün hiç gelmeye bilir.’ Herzlich Willkommen ! “ Eine Gelegenheit klopft nie zweimal an. Das ist die traurige Wahrheit. Und wenn wir Dinge auf den nächsten Tag verschieben, kann es sein, dass dieser Tag nicht stattfindet."
 • 2. Bir kaç soru.............. Einige Fragen… Bir iş olanağına açıkmısınız? Sind Sie offen für eine Geschäftsmöglichkeit? Hayatınızda harekete geçmek için bir dünüm noktasındamısınız? Befinden Sie sich an einem Punkt in Ihrem Leben, aktiv zu werden? İstediğiniz gelir düzeyine ulaşmak için ne kadar para ve zaman harcamaza hazırsınız? Wieviel Geld & wieviel Zeit sind Sie gewillt zu investieren, um Ihr Einkommensziel zu erreichen?
 • 3. 3 tip gelir kategorisi 3 Einkommenskategorien Do ğ rusal Linear – Para için zaman Zeit für Geld Arta kalan kazanç Überschuss Yatırım & gelir Investieren & Rendite Kaldıraç i ş levi Hebelwirkung Zaman, para veya bilgi Zeit, Geld oder Wissen
 • 4. Konu T hemen Ş irket Firma Trendler Trends Ürün Produkte Prim Vergütung E ğ itim & destek Training & Unterstützung
 • 5. Ş irketimiz – Nuskin Enterprises (NSE) Das Unternehmen - Nuskin Enterprises 1984’de kuruldu 1984 gegründet New York Wallstreet Borsası’nda ‚NUS’ Börse New York Wallstreet “NUS” ABD olimpiyat sponsoru US Olympische S ponsoren 5A1 Dun & Bradstreet Rating 5A1 Dun & Bradstreet Rating 39 ülkede ve geni ş lemektedir (Rusya, Hindistan) 49 Länder, expandierend (China, Russland, Indien) Maddi olarak sa ğ lam, nakit açısından zengin Finanziell stabil, reich an Cash Tüm dünyada 500 milyon dolar prim vermektedir Zahlt pro Jahr mehr als $500 Millionen an Provisionen weltweit Ş irket vizyonu: Bizim i ş kolundaki en fazla primi biz veriyoruz! Unternehmensvision: Wir zahlen die meisten Provisionen der Branche!
 • 6. NSE bu büyümeyi nasıl ba ş armaktadır? W ie kann NSE dieses Wachstum erreichen? Yeni pazarlar açarak durch Öffnung neuer Märkte Trendler ile durch Trends Teknoloji Technologie Ya ş lanma / Wellness & Güzellik Veralterung / Wellness & Beauty
 • 7. NSE teknolojiden nasıl yararlanmaktadır Wie NSE Technologie nutzt Galvanic Spa II Galvanic Spa II Regimen Optimizer Regimen Optimizer Küresel web sayfası Globale Webseite
 • 8. Internette veya palmda ücretsiz Gratis im Internet, Pocket PC oder Palm Ki ş iye özel bir ürün planı olu ş turmaktadır Stellt persönlichen Produktplan zusammen Sizden bir dermatolojik uzman yapmaktadır ! Macht Sie zum dermatologischen Produktexperten! Nu Skin Regimen Optimizer
 • 9. Optimizer ‚tüketim maddelerine’ götürmektedir Optimizer führt zu “Verbrauchsgütern” Regimen Optimizer Cilt bakımı Hautpflege Saç bakımı Haarpflege Di ş bakımı Zahnpflege … ve ba ş ka birçok ş ey! ... und vieles mehr!
 • 10. Sonuçlar profesyonel uygulamalar ile kar ş ıla ş tırılabilir Resultate sind vergleichbar mit professionellen Behandlungen De ğ i ş tirilebilir 3 ba ş lık – yüz, kafa derisi ve vücut için Drei austauschbare Köpfe - für Gesicht, Kopfhaut und Körper kullanımı kolay benutzerfreundlich evde kullanımı kolay, emniyetli ve ucuz bir metot bequeme, sichere and kostengünstige Methode für zu Hause Nu Skin Galvanic Spa System II
 • 11. Galvanic Spa ‚tüketim maddelerine’ götürmektedir Galvanic Spa führt zu “Verbrauchsgütern” Galvanic Spa Yüz Gesicht Vücut Körper Saç Haar
 • 12. Daha iyi görünmek isteyen, kendisini daha iyi hissetmek isteyen ve daha iyi ya ş amak isteyen kaç ki ş i tanıyorsunuz? W ieviele Menschen kennen Sie, die besser aussehen möchten, sich besser fühlen möchten und besser leben möchten ? 2. trend – nüfusun ya ş lanması Trend #2 – Veralterung der Bevölkerung Her 8.3 saniyede bir ‚Baby Boomer’ 50 olmaktadır Alle 8.3 Sekunden wird ein “Baby Boomer” 50 NSE ürünleri sadık mü ş teri kazanan tüketim ürünleridir NSE Produkte sind Verbrauchsgüter die treue Kunden schaffen.
 • 13. Küresel web sayfası Globale Webseite Küresel web sayfası ‚tüketim ürünlerine’ Götürmektedir. Tüketiciler ADP ile kayıt Olmaktadırlar (otomatik teslimat servisi) Die globale Webseite führt zu “Verbrauchsgütern”, ADP … ve birçok ş ey daha! … und vieles mehr!
 • 14. Size nasıl ödeme yapılır? Wie werden Sie bezahlt? Alı ş veri ş 100 puan 100 Punkte Mindest-Einkauf (1 Pkt = 1 usd) Ba ş kasına satmak veya W eiterverkaufen oder ş ahsen tüketmek selbst verbrauchen Her ay otomatikmen mal teslimatı mümkün! Automatische monatliche Lieferung möglich!
 • 15. Size nasıl ödeme yapılır? Wie werden Sie bezahlt? Cironuza göre Je nach Umsatz direkt satı ş vasıtası ile durch Direktverkauf sizin organizasyonunuz vasıtası ile durch Ihre Organisation E ğ itim, coaching, düplikasyon ile ‚ödüllendirilerek’ Ihr “Lohn” für Training, Coaching, Duplikation
 • 16. Size nasıl ödeme yapılır? Wie werden Sie bezahlt? direkt – satı ş larınız ile direkt - durch Ihre Verkäufe dolaylı – organizasyonunuzun kaldıraç i ş levi ile indirekt - durch die Hebelwirkung aus Ihrer Organisation
 • 17. Yıllık ortalama gelir Jährliches Durchschnittseinkommen je nach Grösse der Organisation * B ütün veriler ABD-Doları olarak, ABD-Da ğ ıtım partneri, 2007 / * alle Angaben in US Dollar, US-Vertriebspartner, 2007 0.14% $ 456,126.63 12 (Blue Diamond) 0.05% $ 139,968.94 8 (Diamond) 0. 05% $ 63,118.96 6 (Emerald) .10 % $ 32,392.60 4 (Ruby) .35 % $ 14,730.59 2 (Lapis) .54 % $ 6,624.47 1 (Gold) 2.01 % $ 3,390.43 Yönetici/Executive Führungskraft/Executive 0. 20 % $ 1,181.24 Uzman yönetici FK in Qualifikation 7.72% $ 309.44 Aktif da ğ ıtımcı Aktiver Distributor o. Organisation Aktif da ğ ıtımcılardan % % der aktiven Distributeure Yıllık ortalama gelir Jährliches Durchschnittseinkommen Ünvan Titel
 • 18. Teorik 100 puanlık kaldıraç i ş lev modeli Theoretisches 100 Punkte Umsatz-Hebelwirkungs-Modell 3125 32 5 125 8 3 625 16 4 3905 62 Toplam Gesamt 25 4 2 5 2 1 5 5 2 5 Ay Monat
 • 19. 3 ay zarfında ne olmaktadır? Was passiert im Laufe von 3 Monaten? Sizden Sie 100 puan Da ğ ıtımc ı Dist. 100 puan Toplam hacim Ay Monat 12 ay zarfında ne olurdu? Was würde im Laufe von 12 Monaten passieren? Sponsorunuza ödeme planının detaylarını sorunuz. Sprechen Sie Ihren Sponsor auf Details des Vergütungsplanes an. Da ğ ıtımc ı Dist. 100 puan Da ğ ıtımc ı Dist. 100 puan Da ğ ıtımc ı Dist. 100 puan 800 3 Da ğ ıtımc ı Dist. 100 puan Da ğ ıtımc ı Dist. 100 puan 400 2 200 1
 • 20. Kendi evinizde 100 puanı nasıl olu ş turabilirsiniz? Wie generieren Sie 100 Punkte in Ihrem Haushalt oder Einzelhandelsgeschäft? Örnek Beispiele Lifepak (52 puan) Optimum Omega (11 puan) TruFace Line Corrector (29 puan) TruFace Revealing Gel (29 puan) Galvanic Treatment Gels (23 puan) Aktüel fiyalar ve bilgi için NSE web sayfasına bakınız. Besuchen Sie die NSE Webseiten für aktuelle Preise und Informationen. www.homeshopping.mynuskin.com
 • 21. E ğ itim ve Destek Training & Unterstützung İş kolundaki önde gelen uzmanlar tarafından geli ş tirilmi ş tir von erfahrenen Führungskräften entwickelt Sunum modelleri Präsentationsmodelle Açıklamaları basit yapmak Erklärungen leicht gemacht Sürekli e-mail ileti ş imi ile size en yeni bilgileri ula ş tırmak Hält Sie auf dem Laufenden durch email Kommunikation Ana konulara yönelik Ist auf das Wesentliche gerichtet Önemli görevler wichtige Aufgaben www.nexttrillion.gpnworld.com
 • 22. Özetle Zusammenfassung Yeni bir pazarda en önlerde olma ş ansı! Die Chance in einem neuen Markt ganz vorne zu sein! Harekete geçmenin TAM ZAMANI! JETZT ist der richtige Zeitpunkt aktiv zu werden! En iyi ödeme planı! Der beste Vergütungsplan! Sürekli para kazanmanın en akıllıca yolu! Die intelligenteste Art nachhaltig viel Geld zu machen!
 • 23. Size son sorumuz... Unsere Abschlussfrage an Sie… Güçlü bir takım ile ba ş arılı bir timde yeni bir pazar açmak istermisiniz? Möchten Sie gemeinsam mit einem erfahrenen erfolgreichen Team einen neuen Markt eröffnen?
 • 24. HANG İ T İ P insan oldu ğ unuzu bilmelisiniz: Sie müssen sich aber klar sein, WELCHER TYP Sie sind: M S Y Ş emur? Angestellter? erbest meslek sahibi? Selbständiger? atırımcı? I nvestor? irket kurucusu? Geschäftsaufbauer?
 • 25. Siz kararı verin! Entscheiden Sie selbst! ‚F ırsat iki kez kapınızı çalmaz. Bu acı ama gerçek. E ğ er bir ş eyi di ğ er güne ertelersek o gün hiç gelmeye bilir.’ “ Eine Gelegenheit klopft nie zweimal an. Das ist die traurige Wahrheit. Und wenn wir Dinge auf den nächsten Tag verschieben, kann es sein, dass dieser Tag nicht stattfindet."

Hinweis der Redaktion

 1. Welcome to our online success seminar. We have very compelling information that in can in less than 20 minutes can change your financially future forever. My name is John Sexsmith. This year my wife Giselle and I have been recognized as a $20 million dollar earner with my company. This may not be possible for everyone but