SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
ĐỀ CHÍNH THỨC

ht
tp
://
w
eb
de
th
i.n
et

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013

ĐÁP ÁN

Môn thi: TIẾNG PHÁP – Hệ 3 năm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Mã đề thi

315

439

527

685

796

928

B

A

B

A

B

C

B

A

B

C

A

D

D

B

C

A

C

A

A

A

C

B

D

B

D

D

C

B

C

B

B

C

A

A

D

A

D

C

D

C

B

C

D

A

B

C

B

A

B

B

D

D

A

A

D

A

C

A

C

C

D

C

C

A

D

B

B

C

D

B

C

A

D

C

B

D

B

D

B

A

A

C

D

A

B

D

A

A

B

D

A

D

B

B

B

D

D

C

B

C

D

C

C

B

B

D

B

D

D

B

C

D

A

C

A

A

D

C

C

D

B

D

C

C

A

D

C

B

D

D

C

A

A

D

B

D

D

B

A

D

D

D

C

A

B

D

A

B

D

B

D

A

D

C

A

D

D

C

A

B

B

C

B

D

A

C

C

C

A

C

C

D

C

B

A

B

B

A

A
C
C
C
B
A
C
D

ht
tp
://
w
eb
de
th
i.n
et

Câu số

1
ht
tp
://
w
eb
de
th
i.n
et

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Mã đề thi

315

439

527

685

796

928

D

B

A

B

C

C

C

C

C

B

C

A

A

D

A

D

B

B

A

A

D

B

A

D

C

B

B

D

C

D

C

D

A

A

B

B

A

D

D

B

C

B

B

A

A

C

A

B

C

A

C

A

B

C

B

B

D

D

D

A

D

C

D

A

C

C

D

C

A

D

B

B

B

D

A

B

D

A

C

A

D
A
D
B

C
B
B
A
C

ht
tp
://
w
eb
de
th
i.n
et

Câu số

B

C

D

C

B

C

C

D

C

B

A

B

B

A

D

C

A

D

A

D

A

D

A

A

C

2

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

랑카위 여행가이드북 - Rangkawi ebook
랑카위 여행가이드북 - Rangkawi ebook랑카위 여행가이드북 - Rangkawi ebook
랑카위 여행가이드북 - Rangkawi ebook
더존투어 (오케이골프투어)
 
코타키나발루 여행가이드북 Kota ebook
코타키나발루 여행가이드북  Kota ebook코타키나발루 여행가이드북  Kota ebook
코타키나발루 여행가이드북 Kota ebook
더존투어 (오케이골프투어)
 
Presentación estimulación
Presentación estimulaciónPresentación estimulación
Presentación estimulación
Sindy Collazos
 
Introduccion
IntroduccionIntroduccion
Introduccion
Gabriel Cifuentes
 
Concept Map
Concept MapConcept Map
Concept Map
daichi131
 
Гербарій - листя дерев/Гербарий -- листья деревьев.
Гербарій  - листя дерев/Гербарий -- листья деревьев.Гербарій  - листя дерев/Гербарий -- листья деревьев.
Гербарій - листя дерев/Гербарий -- листья деревьев.Igor Shevtsov
 
ועדת אתיקה
ועדת אתיקהועדת אתיקה
ועדת אתיקה
ethos-code
 
Ahmaq Phaphoondvi - Intekhab e Kalam - Tanz o Mazah
 Ahmaq Phaphoondvi - Intekhab e Kalam - Tanz o Mazah Ahmaq Phaphoondvi - Intekhab e Kalam - Tanz o Mazah
Ahmaq Phaphoondvi - Intekhab e Kalam - Tanz o Mazah
Jamal Mirza
 
쿠알라룸푸프 여행가이드북 Kuala ebook
쿠알라룸푸프 여행가이드북 Kuala ebook쿠알라룸푸프 여행가이드북 Kuala ebook
쿠알라룸푸프 여행가이드북 Kuala ebook
더존투어 (오케이골프투어)
 
Otitis
OtitisOtitis
Piensa como un Knowmad (y amplía tu ecosistema laboral)
Piensa como un Knowmad (y amplía tu ecosistema laboral)Piensa como un Knowmad (y amplía tu ecosistema laboral)
Piensa como un Knowmad (y amplía tu ecosistema laboral)
Raquel Roca
 
Proyecto
ProyectoProyecto
Responsive Web Designing Fundamentals
Responsive Web Designing FundamentalsResponsive Web Designing Fundamentals
Responsive Web Designing Fundamentals
ADMEC Multimedia Institute
 
THE RESUME GURURAJ
THE RESUME GURURAJTHE RESUME GURURAJ
THE RESUME GURURAJ
Guru Rajan
 
Pinakes
PinakesPinakes
Pinakes
11dimaigal
 

Andere mochten auch (16)

랑카위 여행가이드북 - Rangkawi ebook
랑카위 여행가이드북 - Rangkawi ebook랑카위 여행가이드북 - Rangkawi ebook
랑카위 여행가이드북 - Rangkawi ebook
 
코타키나발루 여행가이드북 Kota ebook
코타키나발루 여행가이드북  Kota ebook코타키나발루 여행가이드북  Kota ebook
코타키나발루 여행가이드북 Kota ebook
 
Presentación estimulación
Presentación estimulaciónPresentación estimulación
Presentación estimulación
 
Introduccion
IntroduccionIntroduccion
Introduccion
 
Concept Map
Concept MapConcept Map
Concept Map
 
Гербарій - листя дерев/Гербарий -- листья деревьев.
Гербарій  - листя дерев/Гербарий -- листья деревьев.Гербарій  - листя дерев/Гербарий -- листья деревьев.
Гербарій - листя дерев/Гербарий -- листья деревьев.
 
ועדת אתיקה
ועדת אתיקהועדת אתיקה
ועדת אתיקה
 
Ahmaq Phaphoondvi - Intekhab e Kalam - Tanz o Mazah
 Ahmaq Phaphoondvi - Intekhab e Kalam - Tanz o Mazah Ahmaq Phaphoondvi - Intekhab e Kalam - Tanz o Mazah
Ahmaq Phaphoondvi - Intekhab e Kalam - Tanz o Mazah
 
쿠알라룸푸프 여행가이드북 Kuala ebook
쿠알라룸푸프 여행가이드북 Kuala ebook쿠알라룸푸프 여행가이드북 Kuala ebook
쿠알라룸푸프 여행가이드북 Kuala ebook
 
Otitis
OtitisOtitis
Otitis
 
Piensa como un Knowmad (y amplía tu ecosistema laboral)
Piensa como un Knowmad (y amplía tu ecosistema laboral)Piensa como un Knowmad (y amplía tu ecosistema laboral)
Piensa como un Knowmad (y amplía tu ecosistema laboral)
 
Proyecto
ProyectoProyecto
Proyecto
 
Responsive Web Designing Fundamentals
Responsive Web Designing FundamentalsResponsive Web Designing Fundamentals
Responsive Web Designing Fundamentals
 
THE RESUME GURURAJ
THE RESUME GURURAJTHE RESUME GURURAJ
THE RESUME GURURAJ
 
Animation degree-courses
Animation degree-coursesAnimation degree-courses
Animation degree-courses
 
Pinakes
PinakesPinakes
Pinakes
 

Ähnlich wie Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013

Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013
Linh Nguyễn
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-hoa-hoc-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-hoa-hoc-nam-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-hoa-hoc-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-hoa-hoc-nam-2013
Linh Nguyễn
 
Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012
Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012
Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012
Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an hoa a 2013
Dap an hoa a 2013Dap an hoa a 2013
Dap an hoa a 2013dethinet
 
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
dethinet
 
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
Đề thi đại học edu.vn
 
Da hoa a08
Da hoa a08Da hoa a08
Da hoa a08
Cao Xuân Trình
 
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Nguyễn Tấn Trung
 

Ähnlich wie Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013 (8)

Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-sinh-nam-2013
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-hoa-hoc-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-hoa-hoc-nam-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-hoa-hoc-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-hoa-hoc-nam-2013
 
Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012
Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012
Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012
 
Dap an hoa a 2013
Dap an hoa a 2013Dap an hoa a 2013
Dap an hoa a 2013
 
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đáp án chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2010
 
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
đán án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2011
 
Da hoa a08
Da hoa a08Da hoa a08
Da hoa a08
 
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Đáp án đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
 

Mehr von webdethi

Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014webdethi
 
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014webdethi
 
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
webdethi
 
Delf 6-2014
Delf 6-2014Delf 6-2014
Delf 6-2014webdethi
 
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
webdethi
 
Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014
webdethi
 
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanhDap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
webdethi
 
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-namDap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
webdethi
 
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-kyDap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
webdethi
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
webdethi
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
webdethi
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
webdethi
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
webdethi
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
webdethi
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
webdethi
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
webdethi
 

Mehr von webdethi (20)

Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
 
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
 
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
 
Delf 6-2014
Delf 6-2014Delf 6-2014
Delf 6-2014
 
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
 
Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014
 
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanhDap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9-chau-thanh
 
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-namDap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
 
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-kyDap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-nhat-2013
 

Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013