SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1987 ‐ 2011
Arnhem & Gera 
    25 jaar verbonden in vriendschap 
    25 Jahre verbunden in Freundschaft 
 
 
 
 
  Colofon 
 
  Stadtarchiv Gera, Fotograf Hoffman, Frau Ilona Riese 
  Gemeentearchief Arnhem, Mevr. Antje Versluis 
  De Nieuwe Krant, Arnhemse Courant, de Gelderlander 
  Arnhems Foto Kollektief, Dhr. D. van der Meer 
  De heer en mevrouw Ouwendijk 
  Dhr. Harry van der Ploeg, journalist 
  Conglomeraat, Dhr. René Kijne 
  Ost Thüringer Zeitung, Thüringer Landes Zeitung, Osterländer Volkszeitung, Neues Gera 
  Fam. Eichhorn 
  Mevr. Mieke Smallegange‐Flink 
  Stichting Internationale Jeugd Uitwisseling 
  Dhr. E. Bloemendaal  
  Partnergesellschaft Gera‐ Arnheim e.V. 
  Frau Heidrun Heusinger, Frau Bärbel Möhring, Frau Gaby Schwäbe 
  Evangelisches Stadtjugendpfarramt  Gera , Fam. Kleim‐Schulze 
  Schutterij de Clingelbeeck, Dhr. Jan Wage 
  Jugendamt Gera 
  Fotoprojekt “die Verschiedenheit” Shalom, Frau Birgit Muncke 
  ROC A12 Velp 
  Lebenshilfe Werkstätten Gera e.V., Frau Birgit Kaul 
  Dhr. Maarten van der Neut‐Dhr. Rob Ancona 
  Gelders Archief, Stadtmuseum Gera 
  Bildungs‐ und Dienstleistungs‐Institut Gera GMBH,  Frau Anja Zipress 
  Integrierte Gesamt Schule Gera 
  Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten Arnhem 
  Netzwerk Gera‐ Arnheim, Frau Claudia Kuhlage, Frau Birgit Muncke, Frau Anja Zipress 
  Stichting Jumelage Arnhem 
  Werkgroep Gera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Drukkerij:  Repro Rijn IJssel 
  Digitale bewerking / Lay out: Ton Esmeijer 
  Vertalingen:  Claudia Kuhlage 
  Samenstelling:  Marianne Pas 
 
 
                 
        Inhoud 
        Voorwoord 
        Intentieverklaring  
        Stedenbandovereenkomst 
        Bezoek Arnhems Foto Kollektief 
        Kerstkaartenactie Drukkerietje 
        Bezoek burgemeester Scholten 
        Marktonderzoek school voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs Arnhem in Gera 
        Expositie kunstenaars uit Gera bij Kunstenaars Ateliers Van Arnhem Zuid 
        Tentoonstelling het Conglomeraat in Gera 
        Bond van Gehandicapten op werkbezoek in Arnhem 
        Fototentoonstelling A. Neuber en G. Kutz 
        Optredens Introdans 
        Volkstuinders bezoeken Arnhem 
        Project voor blinden en slechtzienden in Nederlands Openlucht Museum 
        Arnhemweek in Gera 
        Seniorenfietstocht naar Gera 
        Fietsclub Solidarität fietst naar Arnhem 
        Bezoek aan Open Dag Modelspoorvereniging Arnhem 
        Clownsfeest in Gera 
        Bezoek jonge stadsgidsen van vereniging Per Pedes 
        Jongleergroep van Shalom volgt workshops bij POEHAA 
        Schutterij de Clingelbeeck op bezoek bij Collega verenigingen 
        Arnhems Koorfestival met Koor Cantabile 
        Sint Nicolaas op bezoek in Gera 
        Kinderen uit Gera doen mee aan bouwspeelplaats Jeugdland 
        Ome Joop’s Tour heeft een buitenlandse ploeg  
        Partnergesellschaft Gera‐Arnheim op bezoek 
        Stilstaan bij Kees Kentin 
        Openlucht Schilders Kamp  
        Fotogroep Shalom Gera exposeert in stadhuis Arnhem 
     Partnergesellschaft Gera‐Arnheim  viert 15de verjaardag 
     ROC A12 Velp deelnemer aan Project Internationale Jeugdtuin in Gera 
     Viering 20 jaar Stedenband in Gera 
     Arnhems Jubileumweekend 
     Partnergesellschaft Gera‐Arnheim wordt opgeheven 
     Lebenshilfe bezoekt Speelweek  
     Herdenking Reichsprogromnacht  
     Koksbal 
     Airborneherdenkingen met delegatie uit Gera 
     Tentoonstelling Emmy Andriesse in Stadtmuseum Gera 
     Stage 3 studenten Bildungs und Dienstleistungs Institut in Bilderberghotel 
     Leerlingen Integrierte Gesamt Schule bij Airborne International Youth Conference 
     Leden Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten Arnhem te gast in Gera 
 
 
  
   Inhalt 
   Vorwort 
   Absichtserklärung 
   Vereinbarung über Freundschaft und Zusammenarbeit 
   Besuch des Arnheimer Fotokollektivs 
   Weihnachtskartenaktion der Druckerei „ Drukkerietje“ 
   Besuch von Bürgermeister Scholten 
   Marktstudie der Wirtschaftshochschule HEAO Arnheim in Gera 
   Ausstellung Geraer Künstler in der Galerie KAVAZ in Arnheim 
   Ausstellung von „Conglomeraat“ in Gera 
   Erfahrungsaustausch mit Vertreter des Behindertenverbandes Gera 
   Fotoausstellung von A. Neuber und G. Kutz 
   Auftritte von Introdans 
   Kleingärtner besuchen Arnheim 
   Projekt für Blinde und sehbehinderte Menschen im Niederländischen Freiluftmuseum 
   Arnheimwoche in Gera 
   Seniorenfahrradtour nach Gera 
   Fahrradclub „Solidarität“ radelt nach Arnheim 
   Besuch beim Tag der offenen Tür des Modeleisenbahnvereins Arnheim 
   Clownsfest in Gera 
   Besuch der „Jungen Stadtführer“  vom Verein „ Per Pedes“ 
   Jongliergruppe vom Shalom besucht Workshops bei POEHAA 
   Schützenverein „de Clingelbeeck“ zu Besuch bei Schützen in Gera 
   Arnheimer Chorfestival mit dem Chor „Cantabile“ 
   St. Nikolaus zu Besuch in Gera 
   Kinder aus Gera nehmen am „Jeugdland“ teil 
   „Ome Joop´s Tour“ hat ein ausländisches Team 
   Partnergesellschaft Gera‐Arnheim zu Besuch 
   Gedenken an Kees Kentin 
   Freilichtmalerlager 
   Foto‐AG vom Shalom Gera stellt im Arnheimer Rathaus aus 
   Partnergesellschaft Gera‐Arnheim feiert den 15. Geburtstag 
   ROC A12 Velp nimmt teil am Projekt „Internationaler Jugendgarten“ in  Gera 
   Feier zum 20‐jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft 
   Arnheimer Jubiläumswochenende 
   Partnergesellschaft Gera‐Arnheim löst sich auf 
   Lebenshilfe besucht das Ferienlager „Speelweek“ 
   Gedenkfeier zur Reichsprogromnacht 
   Köcheball 
   Delegation aus Gera bei der Airborne‐Gedenkfeier 
   Emmy Andriesse Ausstellung im Stadtmuseum Gera 
   3 Auszubildende des Bildungs‐und Dienstleistungsinstituts (BDI) absolvieren ein Praktikum im Hotel „De 
   Bilderberg“ 
   Schüler der Integrierten Gesamtschule nehmen an der „Airborne  International  Youth Conference“ teil 
   Mitglieder von STIOC( Gremium zur Förderung internationaler, ökumenischer Kontakte)sind  zu Gast in Gera 
 
 
  Voorwoord 

 
 
 
  Arnhem, augustus 2012  

  Geachte lezer, 

  Voor u ligt het jubileumboek ‘25 jaar stedenband Arnhem ‐ Gera’. 
  25 jaar vriendschap tussen twee steden die ruim 500 km van elkaar liggen.  

  In dit boek laten we zien op welke wijze de grondgedachte van de Jumelage (vrede met en begrip voor 
  elkaar door onderlinge contacten) in de afgelopen jaren vorm heeft gekregen.  
  Het gaat niet alleen om contacten op gemeentelijk en bestuurlijk niveau. Nee, het zijn vooral verenigingen 
  en organisaties maar ook individuele burgers geweest die in de afgelopen 25 jaar hebben laten zien wat 
  vriendschap in de praktijk betekent.  
  Hulde vooral aan hen die handen en voeten hebben gegeven aan de invulling van de stedenband. 

  De stedenbanden zijn ontstaan in een tijd waarin “contact hebben met ….” niet zo eenvoudig was. Het 
  bijwonen van een evenement in Gera, meedoen aan een sportwedstrijd of een bezoek brengen aan de stad 
  Gera was voor Arnhemmers in het begin een spannende reis en een belevenis.  
  Anno 2012 ‐ vijfentwintig jaar na de ondertekening van de overeenkomst voor vriendschap en 
  samenwerking ‐ is contact leggen met iemand in Gera voor iedere Arnhemmer net zo eenvoudig als een 
  praatje met de buren. 
    
  Toch blijft het stimuleren van contacten nog steeds even zinvol als destijds. 
  Want vrede, begrip en respect voor elkaar ontstaat pas als er ook werkelijk contact is. 
  Dit is dan ook de opdracht voor de volgende 25 jaar: contact houden!! 

  Veel lees‐ en kijkgenoegen! 

  Namens het bestuur van de Stichting Jumelage Arnhem 

  Drs. Reinier van Werkhoven 
  voorzitter 

 
 
 
  Vorwort 

   
   
   
  Arnheim, im August 2012 

   

  Sehr geehrter Leser, 

  vor Ihnen liegt das Jubiläumsbuch  „25 Jahre Städtepartnerschaft Arnheim‐Gera“. 

  25 Jahre Freundschaft zwischen zwei Städten, die gut 500 km auseinanderliegen. 

  In diesem Buch zeigen wir, wie der Grundgedanke von „Jumelage“ (Frieden miteinander und Verständnis 
  für einander durch gegenseitige Kontakte) in den vergangenen Jahren Gestalt angenommen hat. Es geht 
  nicht allein um Kontakte auf städtischer und administrativer Ebene. Nein, es waren vor allem Vereine und 
  Organisationen, aber auch einzelne Bürger, die in den vergangenen 25 Jahren gezeigt haben, was 
  „Freundschaft“ in der Praxis bedeutet. 

   Anerkennung gilt vor allem denjenigen, die die Städtepartnerschaft mit Leben gefüllt haben. 

  Die Städtepartnerschaften sind in einer Zeit entstanden, in der „Kontakt haben mit…..“ nicht so einfach 
  war. Die Anwesenheit bei einer Veranstaltung in Gera, an einem Sportwettkampf teilzunehmen oder Gera 
  zu besuchen, war für Arnheimer zu Anfang eine spannende Reise und ein Erlebnis. 

  Im Jahr 2012 ‐ 25 Jahre nach der Unterzeichnung des Abkommens für Freundschaft und Zusammenarbeit ‐ 
  ist Kontaktaufnahme mit jemandem in Gera für jeden Arnheimer genauso einfach wie ein Plausch mit dem 
  Nachbarn. 

  Und doch bleibt es genauso sinnvoll wie damals, Kontakte zu fördern, denn Frieden und Respekt vor 
  einander entstehen erst, wenn wirklich ein Kontakt besteht. Das ist dann auch der Auftrag für die nächsten 
  25 Jahre: Kontakt halten!! 

  Viel Vergnügen beim Lesen und Schauen! 

  Im Namen des Vorstandes der „Stichting Jumelage Arnhem“ 

  Drs. Reinier van Werkhoven 
  Vorsitzender 
 
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
Burgemeester Scholten op bezoek in Gera bij collega Galley
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
Gijs Verschoor     Leo van Voorst  Jan van Krieken
         Frank van der Weide
Nico Schulte   Pieter Cornelissen   René Kijne
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
Besuch von Kleingärtnern aus Gera vom 17.-25. Juni 1995Auf Initiative des „Internationalen Jugendaustauschs“ hin, wird beschlossen, in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Arnheimer Kleingärtnervereinen, Kleingärtner aus Gera zu einem Besuch in Arnheim
einzuladen. Das Ziel ist es, das Bewusstsein der Kleingärtner für eine nachhaltige Entwicklung im
ökologischen Gartenbau zu fördern. Auf der Tagesordnung stehen Besuche des Kleingartenvereins
Presikhaaf, von „Kweekland“, des Lehrzentrums für Natur und Umwelt, des Kleingartenvereins Arnheim
Süd und eine Führung durch Meinerswijk durch die Stiftung „Arche“. Außerdem wird das Niederländische
Freiluftmuseum besucht. Weiter ist ein Besuch des „Biologischen Gartenbauvereins Elderveld“ geplant,
bei dem die Gäste am Samstag, dem 25.Juni, zum Jubiläumsfest eingeladen sind.
Am 17. Juni brachen 8 Mitglieder des „Verbandes der Gartenfreunde“ zu einem interessanten Treffen mit
verschiedenen Arnheimer Gärtnern und Einrichtungen nach Arnheim auf. Nach der Rückkehr sind sie
sehr beeindruckt von der Gastfreundlichkeit und dem gebotenen Programm. Am positivsten haben sie den
Austausch von Wissen und Informationen erfahren.

Alles in allem ein guter Grund, die Arnheimer einzuladen, im folgenden Jahr Gera zu besuchen.
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
Abschlussbericht Fahrt Gera‐Arnhem 
                     20.07.‐26.07.2008 
 
 
In der Zeit vom 20.07.‐26.07.2008 führte eine Delegation der Lebenshilfe Werkstätten Gera 
gGmbH eine Bildungsreise nach Arnheim durch. Dort findet jedes Jahr ein Treffen 
behinderter niederländischer Menschen statt. Seit dem Jahr 2000 wird eine Gruppe von Mitarbeitern aus 
den Lebenshilfe Werkstätten gGmbH eingeladen. 
Ziel der Bildungsreise ist die Aufrechterhaltung Städtepartnerschaftlicher Beziehungen sowie 
das Kennenlernen niederländischer Behinderter. 
Nach eine Fahrt von 7 Std. Kamen wir guter Dinge in der Jugendherberge Stayokay an. 
Nachdem wir die Betten bezogen hatten unternahmen wir noch einen Rundgang durch die  
Stadt. 
Am Montag fuhren wir voller Erwartungen in den “Klup”, wo wir schon erwartet und sehr  
Herzlich begrüsst wurden. Alle Teilnehmer der Reise wurden in verschiedene Gruppen  
Aufgeteilt. Die niederländischen Betreuer, alles ehrenamtliche Mitarbeiter, gaben sich viel 
Mühe, uns das Einleben leicht zu machen. 
Im “Klup” treffen sich erwachsene behinderte niederländische Menschen und verbringen 
Tagsüber mit verschiedenen Aktivitäten ihre Zeit. So wurde eine’Vossenjacht’ (entspricht  
unserer  “Schnipseljagd”) durchgeführt, eine Puppenspielerin war zu Gast und auch der Zirkus 
hielt Einzug. So durfte jeder, der wollte, eine Darbietung aufführen. 
Am Donnerstag schauten wir uns das “Openluchtmuseum”an. Dieses ist ein Frieluftmuseum 
Und zeigt die Geschichte der Niederlande. 
Am Freitag war im “Klup”Disko angesagt. Da es sehr warm war, kamen wir schnell ins 
Schwitzen. 
Am Abens waren wir Gast bei holländischen Freunde. Sie gingen mit uns in de Sonsbeek‐ 
Park und erläuterten uns die dort stattfindende Kunstausstelling. Zum Abschluss des Tages 
Waren wir noch bei Henk und Gerald in ihrem Haus eingeladen. 
Es war eine schöne, abwechslungsreiche und unterhaltsame Woche. 
Mit neuen Eindrücken und auch neuen Freunden führen wir am Samstag wieder gen Heimat. 
 
Birgit Kaul 
Herdenking Reichsprogromnacht op 9 november 2008 

Als om 3 uur de klokken van de Trinitatiskirche luiden verzamelen genodigden en  
inwoners van Gera zich in het Stadtmuseum voor de inleiding van de herdenking van de 
Reichsprogromnacht, vandaag precies 70 jaar geleden. 
Het programma begint met muziek en daarna is er een ontroerende voorlezing uit het boek “Der 
Mischling” door Eberhard Freise, de auteur, met aansluitend de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen. 
 
Hierna volgt een Stille Tocht naar de plek  waar vroeger de Synagoge van Gera heeft gestaan en nu 
een klein overblijfsel daarvan het monument vormt. 
Na een korte voorlezing volgt er een kranslegging waarbij de Stichting Jumelage Arnhem een krans 
legt namens de Arnhemse bevolking en STIOC een krans legt namens de gezamenlijke Kerken in 
Arnhem. 
Het voorlezen van de afscheidsbrief van Dr. Hans Salomon, arts en inwoner van Gera, waarin hij 
uiteenzet waarom hij, zijn vrouw en hun zoon hebben besloten een einde te maken aan hun leven 
maakt diepe indruk op alle aanwezigen. 
 
In Gera evenals in heel Duitsland luiden om 5 uur alle kerkklokken om de trieste gebeurtenissen 
van deze dag te herdenken. 
In aansluiting hieraan wordt er een dienst gehouden met muziek, interviews, verhalen en 
persoonlijke ervaringen. 
Tijdens de dienst bieden de Stichting Jumelage en STIOC een gift aan waarvan in Gera 2 
Stolpersteine kunnen worden gerealiseerd. Deze koperen trottoirstenen worden, voorzien van 
naam (namen), in de stoep gelegd op het adres waar de betreffende persoon of personen van 
joodse afkomst hebben gewoond. 
2009-03-14 Köcheball

Ieder jaar wordt er in Gera het traditionele Köcheball gehouden.
Het Köcheball is een feestavond waarbij een kookwedstrijd en een groot koud/warm buffet, in thema, de
hoofdpunten zijn. Dit geheel wordt georganiseerd door Der Regionale Köcheklub Gera.e.V.
De wedstrijd wordt gehouden voor de kookclubs die aangesloten zijn bij de Regionale Köcheklub. Zij
maken de mooiste uitbeelding in het thema van allerlei soorten producten. Deze worden dan beoordeeld
door een vakjury. Ook het publiek kan zijn voorkeur uitspreken.
Wij ( Maarten v d Neut en Rob Ancona) zijn al 3 jaar namens Arnhem aanwezig. Wij doen niet mee aan
de wedstrijd, maar maken deel uit van het team dat het koud/warme buffet maakt.
Het is begonnen in 2006. De Partnergesellschaft Gera Arnheim organiseerde een Nederlandse avond ter
ere van hun 20-jarig bestaan in het Courtyard by Marriotthotel in Gera.
Wij hebben toen een Nederlands koud/warm buffet gemaakt. Aan het eind van deze succesvolle avond
werden wij uitgenodigd om mee te doen aan het Köcheball.
Zaterdag 14 maart was het weer zover. Het thema van dit jaar was: Exotisch/Erotisch. Wij hebben ons
aandeel geleverd door het maken van een Roti maaltijd ( kipgerecht; groentegerecht; aardappel en een
soort pannenkoek).
De voorbereidingen beginnen eigenlijk al ongeveer 2 maanden ervoor. Samen gaan we het gerecht
bedenken en maken dan een boodschappenlijst. Deze wordt vertaald en doorgestuurd naar de
contactpersoon in Gera.
Op de donderdag gaan wij ( samen met onze echtgenotes) op weg naar Gera. De vrijdag gebruiken wij
om iets van de omgeving te gaan bekijken. Zo zijn we al in Dresden en Leipzig geweest. Ook hebben we
al veel in Gera bekeken en dit jaar hebben we Buchenwald bezocht.
De zaterdag gaan we aan de slag. De ontvangst in de keuken is altijd weer zeer hartelijk. We worden met
open armen ontvangen. Omkleden en op zoek naar de ingrediënten. Dit is niet zo eenvoudig. Men werkt
niet echt in een structuur. Maar omdat we al zo vaak aanwezig zijn geweest weten we de weg en kunnen
alles vinden wat we nodig hebben. De keuken waarin gewerkt wordt is niet echt groot, dus wordt er veel
gevraagd van ons improvisatievermogen. Dit jaar hadden wij het verzoek gehad of er 2 leerling koks uit
Gera met ons mee mochten werken. Deze 2 jongens hadden stage gelopen in het Bilderberg hotel in
Oosterbeek. De samenwerking was erg leuk en de verbazing van deze jongens over wat er gemaakt werd
was leuk om te zien.
Om 18.00 uur was alles klaar om uitgestald te worden. Wij hadden een eigen hoekje gekregen. Hier
konden wij ter plaatse het pannenkoekje bakken en het gerecht uitserveren.
Het geheel wordt officieel geopend met het voorstellen van alle koks. Ook wij dus. Wij krijgen ieder jaar
dan een leuk aandenken. Hierna is het snel naar onze plek en kan het uitserveren beginnen.
Eerst keek men vreemd naar onze Roti maaltijd. Maar toen er een paar mensen de proef op de som
hadden genomen kwamen er steeds meer naar ons hoekje. Ook het “ wantrouwen” bij de overige koks
was heel snel verdwenen en iedereen begon met smaak van onze Roti te genieten. De zelfgemaakte
sambal was ook erg apart voor de meesten. Vooral als je probeert uit te leggen dat deze sambal
zoet/scherp is.
Het leuke van deze maaltijd was het uitleggen waar dit gerecht nu eigenlijk vandaan komt. Suriname?
Daar heeft men in Gera en omstreken nog nooit van gehoord. Dus met de uitleg van Zuid Amerika werd
genoegen genomen.
Onze leerling koks deden hun uiterste best om “hun” product aan de man/vrouw te brengen
De avond verliep verder met een live orkest, zang, dans en een drankje. Het geheel werd afgesloten met
een groot ijsbuffet.
Voor ons is het dan al gedaan. Omkleden en op naar een stoel en een lekker drankje.
De zondag gaan we weer terug naar Arnhem. Ook nu weer met de uitnodiging om volgend jaar weer mee
te doen. Wat ons betreft geen probleem.
Rob Ancona / Maarten v d Neut
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft
Netzwerk Gera – Arnheim“ unterwegsVom 11. bis 13. Oktober war das „Netzwerk“ wieder zu Gast in Arnheim.

Während die EU - Projektbetreuerin der B.D.I. Gera GmbH (Frau Zipreß) drei Auszubildende aus
dem Gastgewerbe für ein 4-wöchiges Praktikum in die Obhut des „Bilderberg Hotels“ in
Oosterbeek übergab, nutzten die Mitglieder des „Netzwerkes“ (Frau Zipreß und Frau Muncke) die
Möglichkeit, organisatorische Absprachen zu treffen, wichtige Termine abzustimmen und Kontakte
zu den Verantwortlichen in Arnheim zu pflegen. Zwei Praktikantinnen der B.D.I. Gera GmbH sowie
eine Praktikantin aus dem Kultur- und Kongress - Zentrum der Stadt Gera wurden im „Bilderberg
Hotel“ von der Hotelleitung und vom Küchenchef herzlich empfangen. Nach der Unterzeichnung
der Praktikumsverträge gab es einen Rundgang durch das 4 Sterne - Hotel. Die Betreuerin der
Praktikantinnen in Arnheim Gemma Peters und ihr Kollege Peter Cijnssen ermöglichten der
Delegation einen Besuch der Partnerschule „ROC A 12“. Gleichzeitig stand der EU –
Projektkoordinator der Partnerschule Jan van Kraaij für Auskünfte und Anfragen im Hinblick auf die
Planung und Durchführung künftiger gemeinsamer Projekte zur Verfügung. Im Auftrag der
Stadtverwaltung Gera überbrachte das „Netzwerk“ der Partnerschule „ROC A 12“ die offizielle
Einladung zur Teilnahme an der Tourismusmesse im Januar 2010 in Gera. Weiterhin übermittelte
Frau Birgit Muncke Grüße vom Bildungsträger FAA Gera mit der Bitte an die niederländischen
Partner, die alten Kontakte erneut zu aktivieren und das erfolgreiche Projekt im Bereich
Holzverarbeitung, von Geraer Seite kombiniert mit der Ausbildung im Marketing, wieder aufleben
zu lassen.

Weitere Besuche und gegenseitige Kontakte zur Nutzung und Aufrechterhaltung der Partnerschaft
Gera – Arnheim sind bereits geplant.
Trauer und Freude lagen nah beieinander

Die International Youth Conference findet jedes Jahr in Arnheim statt, es treffen sich dort viele
Jugendliche aus der ganzen Welt, um gemeinsam der Toten des 2. Weltkriegs zu gedenken.
Deshalb fuhren wir vom 14.-18.September 2011 in die Niederlande, und wir konnten als Vertreter
Deutschlands und unserer Schule viele Eindrücke von dort wieder mit nach Gera nehmen.
Wir bekamen bei den Veranstaltungen die Möglichkeit, mit Veteranen des Krieges zu sprechen und uns
deren Erlebnisse anzuhören. Zum Beispiel erfuhren wir, wie sie bei der wohl größten Luftlandeoperation
des 2. Weltkriegs in der Nähe von Arnheim abgesprungen sind, um die Brücken der Stadt aus der Hand
der deutschen Soldaten zu befreien. Wir konnten auch Fallschirmspringer beobachten, die zum
Gedenken an die „Airborne -Division“ der Alliierten noch einmal so absprangen und damit das Geschehen
von damals wieder in Erinnerung riefen. Für Geschichtsinteressierte ist es eine extrem lohnende Reise,
da man eine Menge Interessantes und sehr Konkretes über den 2. Weltkrieg erfährt – was nur selten in
Lehrbüchern so zu finden ist. Der Aspekt der Bildung kam damit nicht zu kurz. Neben dem Vergangenen
war es aber auch Heutiges und Zukünftiges, was dieses Treffen für uns, die keinen Krieg erleben
mussten, so interessant machte.

So wurde eine UNO-Konferenz nachgestellt, in der jeder Jugendliche ein anderes UNO-Land vertrat und
in dessen Sinne denken, reden und handeln musste. Auch trafen wir in diesen Tagen eine Menge netter
Leute und wir konnten – und mussten - unser Englisch mal wieder ein wenig auffrischen.

Die gemeinsamen Abende mit ihren Erlebnissen waren Highlights und werden sicherlich jedem
Teilnehmer noch eine Weile in Erinnerung bleiben. So bestimmt auch der viel zu kühle Gasgrill, der
einmal zehn Leute zu langem Warten auf das Grillfleisch zwang – in Thüringen wäre das sicher nicht
passiert…

Aber keine Angst, verhungern musste keiner, denn generell war das Essen während unseres Aufenthalts
sehr gut, genauso wie die Zimmer in der Kaserne der niederländischen Armee, wo wir untergebracht
waren.
Also alles in allem eine tolle Veranstaltung, die uns Historisches, Neues und natürlich auch Spaß
gebracht hat. Arnheim ist wirklich eine Reise wert gewesen, wer noch nicht dort war, darf ruhig ein
bisschen neugierig oder neidisch sein!
Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr wieder die Gelegenheit für unsere Schule, Teilnehmer zu dieser
Jugendkonferenz in die Niederlande zu schicken. Wir wünschen denen schon jetzt, dass auch sie solch
interessante und abwechslungsreiche Tage wie wir erleben können.                        Luise, Arnold, Timon, Jakob und Hermann
Verslag van het bezoek van Arnhem aan Gera
28 – 31 oktober 2011


                         Met elf mensen uit Arnhem en Velp, in leeftijd variërend
                         tussen 51 en 82 jaar, hebben we genoten van deze vier
                         prachtige dagen. Voor sommigen was het een weerzien
                         met oude bekenden, voor anderen een eerste
                         kennismaking. Het zonnige weer, de veelkleurige,
                         opgeknapte stad Gera, de gastvrijheid van de
                         gastgezinnen en de hartelijkheid van de gemeenteleden
                         en de waardevolle onderlinge gesprekken maken deze
                         ontmoeting voor álle deelnemers tot een hoogtepunt van
                         het jaar.


Natuurlijk werkt het programma daar ook aan mee. Uit het referaat van pastor Christoph Maas, predikant
van de vrije evangelische gemeente in Gera, noem ik enkele gedachten:
“Alle grote veranderingen in maatschappij en kerk moeten we bezien in het licht van de Bergrede. Wat
betekent het in deze tijd ‘zout der aarde te zijn’? We moeten onze ‘vreemdheid’ in deze wereld bewaren
en getuigen van Jezus en het Koninkrijk van God, dat haaks staat op deze wereld. We kunnen als kerk
niet twee heren dienen. De Mammon bepaalt de ontwikkelingen in Europa. De kerken moeten hun angst
overwinnen en hun materiele voorrechten loslaten.”
Ds. Hans van de Wal merkte in zijn referaat o.a. op dat de relatie tussen kerk en overheid in de
Nederlandse protestantse traditie anders en kritischer is dan in de Duitse lutherse traditie. Ook onze visie
t.a.v. micro-ethische vragen als euthanasie en homoseksualiteit is verschillend. In de groepsgesprekken
en in de wandelgangen werd intensief over deze concrete thema’s doorgepraat.

Ook de vesper in de Dom in Erfurt en de rondwandeling door deze eveneens prachtig gerenoveerde stad
was een belevenis. Op zondagmiddag bezochten we een RK gemeentecentrum en het kinderdagverblijf,
dat geheel ecologisch in de vorm van een slakkenhuis was gebouwd. Het gelovige enthousiasme van de
jonge werknemers daar maakten indruk op ons.
Zondagavond maakten we een fantastisch Klezmerconcert mee. De 4 muzikanten kregen de hele kerk
aan het dansen!

In de evaluatie noemden zowel de deelnemers uit Arnhem als ook uit Gera de meerwaarde van de
onderlinge contacten, die door dit ‘kerkelijke toerisme’ tot stand komen. “Wir Christen sind
Internationalisten”, zei Pfarrer Franz Beutel.
“Dat je bij onbekende mensen thuis komt en een paar dagen hun leven deelt, maakt dat je heel open en
ontvankelijk wordt voor elkaar”, zei Margriet Kok.
“Ons geloof en vertrouwen is gesterkt”, zeiden Eef en Connie Bloemendaal en Bert Compagne, die al
sinds 1986 regelmatig naar Gera reist, wil graag volgend jaar meewerken aan het vieren van het 25 jaar
stedenband Arnhem-Gera! Zo ook Marianne Pas, die namens de stedenbandcommissie deelnam.                         Jan Bannenberg hoopt als onze oudste deelnemer dit
                         nog vaak mee te mogen maken en dit geldt ook voor
                         Henny Beijer, die met Gerrit Koning samen enthousiast
                         ‘meebouwen aan één Europa.’


                         Ida Eldering
Dit is een uitgave van de Stichting Jumelage Arnhem 

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Scrum - Uma introdução a agilidade
Scrum - Uma introdução a agilidadeScrum - Uma introdução a agilidade
Scrum - Uma introdução a agilidade
Thiago Boschese
 
Jn
JnJn
Clojure
ClojureClojure
Clojure
Sandy Maciel
 
CORT Sofa Secrets: Worry Less
CORT Sofa Secrets: Worry LessCORT Sofa Secrets: Worry Less
CORT Sofa Secrets: Worry Less
CORT Sofa Secrets™
 
Ennaoui cours rabat part i
Ennaoui cours rabat part iEnnaoui cours rabat part i
Ennaoui cours rabat part i
Prof. Dr. Ahmed Ennaoui
 
Ennaoui cours rabat part III
Ennaoui cours rabat part IIIEnnaoui cours rabat part III
Ennaoui cours rabat part III
Prof. Dr. Ahmed Ennaoui
 
Situational analysis, Business strategy and BCG matrix
Situational analysis, Business strategy and BCG matrixSituational analysis, Business strategy and BCG matrix
Situational analysis, Business strategy and BCG matrix
Pinnakk Paul
 
Samsung vs Nokia-Comparative Marketing Analysis
Samsung vs Nokia-Comparative Marketing AnalysisSamsung vs Nokia-Comparative Marketing Analysis
Samsung vs Nokia-Comparative Marketing Analysis
Pinnakk Paul
 
Marketing strategies of coca cola (1)
Marketing strategies of coca cola (1)Marketing strategies of coca cola (1)
Marketing strategies of coca cola (1)
Pinnakk Paul
 

Andere mochten auch (10)

Scrum - Uma introdução a agilidade
Scrum - Uma introdução a agilidadeScrum - Uma introdução a agilidade
Scrum - Uma introdução a agilidade
 
Jn
JnJn
Jn
 
Clojure
ClojureClojure
Clojure
 
CORT Sofa Secrets: Worry Less
CORT Sofa Secrets: Worry LessCORT Sofa Secrets: Worry Less
CORT Sofa Secrets: Worry Less
 
Yağlar 9 c
Yağlar 9 cYağlar 9 c
Yağlar 9 c
 
Ennaoui cours rabat part i
Ennaoui cours rabat part iEnnaoui cours rabat part i
Ennaoui cours rabat part i
 
Ennaoui cours rabat part III
Ennaoui cours rabat part IIIEnnaoui cours rabat part III
Ennaoui cours rabat part III
 
Situational analysis, Business strategy and BCG matrix
Situational analysis, Business strategy and BCG matrixSituational analysis, Business strategy and BCG matrix
Situational analysis, Business strategy and BCG matrix
 
Samsung vs Nokia-Comparative Marketing Analysis
Samsung vs Nokia-Comparative Marketing AnalysisSamsung vs Nokia-Comparative Marketing Analysis
Samsung vs Nokia-Comparative Marketing Analysis
 
Marketing strategies of coca cola (1)
Marketing strategies of coca cola (1)Marketing strategies of coca cola (1)
Marketing strategies of coca cola (1)
 

1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft

 • 3.     Colofon    Stadtarchiv Gera, Fotograf Hoffman, Frau Ilona Riese  Gemeentearchief Arnhem, Mevr. Antje Versluis  De Nieuwe Krant, Arnhemse Courant, de Gelderlander  Arnhems Foto Kollektief, Dhr. D. van der Meer  De heer en mevrouw Ouwendijk  Dhr. Harry van der Ploeg, journalist  Conglomeraat, Dhr. René Kijne  Ost Thüringer Zeitung, Thüringer Landes Zeitung, Osterländer Volkszeitung, Neues Gera  Fam. Eichhorn  Mevr. Mieke Smallegange‐Flink  Stichting Internationale Jeugd Uitwisseling  Dhr. E. Bloemendaal   Partnergesellschaft Gera‐ Arnheim e.V.  Frau Heidrun Heusinger, Frau Bärbel Möhring, Frau Gaby Schwäbe  Evangelisches Stadtjugendpfarramt  Gera , Fam. Kleim‐Schulze  Schutterij de Clingelbeeck, Dhr. Jan Wage  Jugendamt Gera  Fotoprojekt “die Verschiedenheit” Shalom, Frau Birgit Muncke  ROC A12 Velp  Lebenshilfe Werkstätten Gera e.V., Frau Birgit Kaul  Dhr. Maarten van der Neut‐Dhr. Rob Ancona  Gelders Archief, Stadtmuseum Gera  Bildungs‐ und Dienstleistungs‐Institut Gera GMBH,  Frau Anja Zipress  Integrierte Gesamt Schule Gera  Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten Arnhem  Netzwerk Gera‐ Arnheim, Frau Claudia Kuhlage, Frau Birgit Muncke, Frau Anja Zipress  Stichting Jumelage Arnhem  Werkgroep Gera                                  Drukkerij:  Repro Rijn IJssel  Digitale bewerking / Lay out: Ton Esmeijer  Vertalingen:  Claudia Kuhlage  Samenstelling:  Marianne Pas   
 • 4.                     Inhoud  Voorwoord  Intentieverklaring   Stedenbandovereenkomst  Bezoek Arnhems Foto Kollektief  Kerstkaartenactie Drukkerietje  Bezoek burgemeester Scholten  Marktonderzoek school voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs Arnhem in Gera  Expositie kunstenaars uit Gera bij Kunstenaars Ateliers Van Arnhem Zuid  Tentoonstelling het Conglomeraat in Gera  Bond van Gehandicapten op werkbezoek in Arnhem  Fototentoonstelling A. Neuber en G. Kutz  Optredens Introdans  Volkstuinders bezoeken Arnhem  Project voor blinden en slechtzienden in Nederlands Openlucht Museum  Arnhemweek in Gera  Seniorenfietstocht naar Gera  Fietsclub Solidarität fietst naar Arnhem  Bezoek aan Open Dag Modelspoorvereniging Arnhem  Clownsfeest in Gera  Bezoek jonge stadsgidsen van vereniging Per Pedes  Jongleergroep van Shalom volgt workshops bij POEHAA  Schutterij de Clingelbeeck op bezoek bij Collega verenigingen  Arnhems Koorfestival met Koor Cantabile  Sint Nicolaas op bezoek in Gera  Kinderen uit Gera doen mee aan bouwspeelplaats Jeugdland  Ome Joop’s Tour heeft een buitenlandse ploeg   Partnergesellschaft Gera‐Arnheim op bezoek  Stilstaan bij Kees Kentin  Openlucht Schilders Kamp   Fotogroep Shalom Gera exposeert in stadhuis Arnhem  Partnergesellschaft Gera‐Arnheim  viert 15de verjaardag  ROC A12 Velp deelnemer aan Project Internationale Jeugdtuin in Gera  Viering 20 jaar Stedenband in Gera  Arnhems Jubileumweekend  Partnergesellschaft Gera‐Arnheim wordt opgeheven  Lebenshilfe bezoekt Speelweek   Herdenking Reichsprogromnacht   Koksbal  Airborneherdenkingen met delegatie uit Gera  Tentoonstelling Emmy Andriesse in Stadtmuseum Gera  Stage 3 studenten Bildungs und Dienstleistungs Institut in Bilderberghotel  Leerlingen Integrierte Gesamt Schule bij Airborne International Youth Conference  Leden Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten Arnhem te gast in Gera   
 • 5.       Inhalt  Vorwort  Absichtserklärung  Vereinbarung über Freundschaft und Zusammenarbeit  Besuch des Arnheimer Fotokollektivs  Weihnachtskartenaktion der Druckerei „ Drukkerietje“  Besuch von Bürgermeister Scholten  Marktstudie der Wirtschaftshochschule HEAO Arnheim in Gera  Ausstellung Geraer Künstler in der Galerie KAVAZ in Arnheim  Ausstellung von „Conglomeraat“ in Gera  Erfahrungsaustausch mit Vertreter des Behindertenverbandes Gera  Fotoausstellung von A. Neuber und G. Kutz  Auftritte von Introdans  Kleingärtner besuchen Arnheim  Projekt für Blinde und sehbehinderte Menschen im Niederländischen Freiluftmuseum  Arnheimwoche in Gera  Seniorenfahrradtour nach Gera  Fahrradclub „Solidarität“ radelt nach Arnheim  Besuch beim Tag der offenen Tür des Modeleisenbahnvereins Arnheim  Clownsfest in Gera  Besuch der „Jungen Stadtführer“  vom Verein „ Per Pedes“  Jongliergruppe vom Shalom besucht Workshops bei POEHAA  Schützenverein „de Clingelbeeck“ zu Besuch bei Schützen in Gera  Arnheimer Chorfestival mit dem Chor „Cantabile“  St. Nikolaus zu Besuch in Gera  Kinder aus Gera nehmen am „Jeugdland“ teil  „Ome Joop´s Tour“ hat ein ausländisches Team  Partnergesellschaft Gera‐Arnheim zu Besuch  Gedenken an Kees Kentin  Freilichtmalerlager  Foto‐AG vom Shalom Gera stellt im Arnheimer Rathaus aus  Partnergesellschaft Gera‐Arnheim feiert den 15. Geburtstag  ROC A12 Velp nimmt teil am Projekt „Internationaler Jugendgarten“ in  Gera  Feier zum 20‐jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft  Arnheimer Jubiläumswochenende  Partnergesellschaft Gera‐Arnheim löst sich auf  Lebenshilfe besucht das Ferienlager „Speelweek“  Gedenkfeier zur Reichsprogromnacht  Köcheball  Delegation aus Gera bei der Airborne‐Gedenkfeier  Emmy Andriesse Ausstellung im Stadtmuseum Gera  3 Auszubildende des Bildungs‐und Dienstleistungsinstituts (BDI) absolvieren ein Praktikum im Hotel „De  Bilderberg“  Schüler der Integrierten Gesamtschule nehmen an der „Airborne  International  Youth Conference“ teil  Mitglieder von STIOC( Gremium zur Förderung internationaler, ökumenischer Kontakte)sind  zu Gast in Gera 
 • 6.     Voorwoord        Arnhem, augustus 2012   Geachte lezer,  Voor u ligt het jubileumboek ‘25 jaar stedenband Arnhem ‐ Gera’.  25 jaar vriendschap tussen twee steden die ruim 500 km van elkaar liggen.   In dit boek laten we zien op welke wijze de grondgedachte van de Jumelage (vrede met en begrip voor  elkaar door onderlinge contacten) in de afgelopen jaren vorm heeft gekregen.   Het gaat niet alleen om contacten op gemeentelijk en bestuurlijk niveau. Nee, het zijn vooral verenigingen  en organisaties maar ook individuele burgers geweest die in de afgelopen 25 jaar hebben laten zien wat  vriendschap in de praktijk betekent.   Hulde vooral aan hen die handen en voeten hebben gegeven aan de invulling van de stedenband.  De stedenbanden zijn ontstaan in een tijd waarin “contact hebben met ….” niet zo eenvoudig was. Het  bijwonen van een evenement in Gera, meedoen aan een sportwedstrijd of een bezoek brengen aan de stad  Gera was voor Arnhemmers in het begin een spannende reis en een belevenis.   Anno 2012 ‐ vijfentwintig jaar na de ondertekening van de overeenkomst voor vriendschap en  samenwerking ‐ is contact leggen met iemand in Gera voor iedere Arnhemmer net zo eenvoudig als een  praatje met de buren.     Toch blijft het stimuleren van contacten nog steeds even zinvol als destijds.  Want vrede, begrip en respect voor elkaar ontstaat pas als er ook werkelijk contact is.  Dit is dan ook de opdracht voor de volgende 25 jaar: contact houden!!  Veel lees‐ en kijkgenoegen!  Namens het bestuur van de Stichting Jumelage Arnhem  Drs. Reinier van Werkhoven  voorzitter   
 • 7.     Vorwort        Arnheim, im August 2012    Sehr geehrter Leser,  vor Ihnen liegt das Jubiläumsbuch  „25 Jahre Städtepartnerschaft Arnheim‐Gera“.  25 Jahre Freundschaft zwischen zwei Städten, die gut 500 km auseinanderliegen.  In diesem Buch zeigen wir, wie der Grundgedanke von „Jumelage“ (Frieden miteinander und Verständnis  für einander durch gegenseitige Kontakte) in den vergangenen Jahren Gestalt angenommen hat. Es geht  nicht allein um Kontakte auf städtischer und administrativer Ebene. Nein, es waren vor allem Vereine und  Organisationen, aber auch einzelne Bürger, die in den vergangenen 25 Jahren gezeigt haben, was  „Freundschaft“ in der Praxis bedeutet.   Anerkennung gilt vor allem denjenigen, die die Städtepartnerschaft mit Leben gefüllt haben.  Die Städtepartnerschaften sind in einer Zeit entstanden, in der „Kontakt haben mit…..“ nicht so einfach  war. Die Anwesenheit bei einer Veranstaltung in Gera, an einem Sportwettkampf teilzunehmen oder Gera  zu besuchen, war für Arnheimer zu Anfang eine spannende Reise und ein Erlebnis.  Im Jahr 2012 ‐ 25 Jahre nach der Unterzeichnung des Abkommens für Freundschaft und Zusammenarbeit ‐  ist Kontaktaufnahme mit jemandem in Gera für jeden Arnheimer genauso einfach wie ein Plausch mit dem  Nachbarn.  Und doch bleibt es genauso sinnvoll wie damals, Kontakte zu fördern, denn Frieden und Respekt vor  einander entstehen erst, wenn wirklich ein Kontakt besteht. Das ist dann auch der Auftrag für die nächsten  25 Jahre: Kontakt halten!!  Viel Vergnügen beim Lesen und Schauen!  Im Namen des Vorstandes der „Stichting Jumelage Arnhem“  Drs. Reinier van Werkhoven  Vorsitzender   
 • 14. Burgemeester Scholten op bezoek in Gera bij collega Galley
 • 16. Gijs Verschoor Leo van Voorst Jan van Krieken Frank van der Weide Nico Schulte Pieter Cornelissen René Kijne
 • 22. Besuch von Kleingärtnern aus Gera vom 17.-25. Juni 1995 Auf Initiative des „Internationalen Jugendaustauschs“ hin, wird beschlossen, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Arnheimer Kleingärtnervereinen, Kleingärtner aus Gera zu einem Besuch in Arnheim einzuladen. Das Ziel ist es, das Bewusstsein der Kleingärtner für eine nachhaltige Entwicklung im ökologischen Gartenbau zu fördern. Auf der Tagesordnung stehen Besuche des Kleingartenvereins Presikhaaf, von „Kweekland“, des Lehrzentrums für Natur und Umwelt, des Kleingartenvereins Arnheim Süd und eine Führung durch Meinerswijk durch die Stiftung „Arche“. Außerdem wird das Niederländische Freiluftmuseum besucht. Weiter ist ein Besuch des „Biologischen Gartenbauvereins Elderveld“ geplant, bei dem die Gäste am Samstag, dem 25.Juni, zum Jubiläumsfest eingeladen sind.
 • 23. Am 17. Juni brachen 8 Mitglieder des „Verbandes der Gartenfreunde“ zu einem interessanten Treffen mit verschiedenen Arnheimer Gärtnern und Einrichtungen nach Arnheim auf. Nach der Rückkehr sind sie sehr beeindruckt von der Gastfreundlichkeit und dem gebotenen Programm. Am positivsten haben sie den Austausch von Wissen und Informationen erfahren. Alles in allem ein guter Grund, die Arnheimer einzuladen, im folgenden Jahr Gera zu besuchen.
 • 60. Abschlussbericht Fahrt Gera‐Arnhem  20.07.‐26.07.2008      In der Zeit vom 20.07.‐26.07.2008 führte eine Delegation der Lebenshilfe Werkstätten Gera  gGmbH eine Bildungsreise nach Arnheim durch. Dort findet jedes Jahr ein Treffen  behinderter niederländischer Menschen statt. Seit dem Jahr 2000 wird eine Gruppe von Mitarbeitern aus  den Lebenshilfe Werkstätten gGmbH eingeladen.  Ziel der Bildungsreise ist die Aufrechterhaltung Städtepartnerschaftlicher Beziehungen sowie  das Kennenlernen niederländischer Behinderter.  Nach eine Fahrt von 7 Std. Kamen wir guter Dinge in der Jugendherberge Stayokay an.  Nachdem wir die Betten bezogen hatten unternahmen wir noch einen Rundgang durch die   Stadt.  Am Montag fuhren wir voller Erwartungen in den “Klup”, wo wir schon erwartet und sehr   Herzlich begrüsst wurden. Alle Teilnehmer der Reise wurden in verschiedene Gruppen   Aufgeteilt. Die niederländischen Betreuer, alles ehrenamtliche Mitarbeiter, gaben sich viel  Mühe, uns das Einleben leicht zu machen.  Im “Klup” treffen sich erwachsene behinderte niederländische Menschen und verbringen  Tagsüber mit verschiedenen Aktivitäten ihre Zeit. So wurde eine’Vossenjacht’ (entspricht   unserer  “Schnipseljagd”) durchgeführt, eine Puppenspielerin war zu Gast und auch der Zirkus  hielt Einzug. So durfte jeder, der wollte, eine Darbietung aufführen.  Am Donnerstag schauten wir uns das “Openluchtmuseum”an. Dieses ist ein Frieluftmuseum  Und zeigt die Geschichte der Niederlande.  Am Freitag war im “Klup”Disko angesagt. Da es sehr warm war, kamen wir schnell ins  Schwitzen.  Am Abens waren wir Gast bei holländischen Freunde. Sie gingen mit uns in de Sonsbeek‐  Park und erläuterten uns die dort stattfindende Kunstausstelling. Zum Abschluss des Tages  Waren wir noch bei Henk und Gerald in ihrem Haus eingeladen.  Es war eine schöne, abwechslungsreiche und unterhaltsame Woche.  Mit neuen Eindrücken und auch neuen Freunden führen wir am Samstag wieder gen Heimat.    Birgit Kaul 
 • 61. Herdenking Reichsprogromnacht op 9 november 2008  Als om 3 uur de klokken van de Trinitatiskirche luiden verzamelen genodigden en   inwoners van Gera zich in het Stadtmuseum voor de inleiding van de herdenking van de  Reichsprogromnacht, vandaag precies 70 jaar geleden.  Het programma begint met muziek en daarna is er een ontroerende voorlezing uit het boek “Der  Mischling” door Eberhard Freise, de auteur, met aansluitend de mogelijkheid tot het stellen van  vragen.    Hierna volgt een Stille Tocht naar de plek  waar vroeger de Synagoge van Gera heeft gestaan en nu  een klein overblijfsel daarvan het monument vormt.  Na een korte voorlezing volgt er een kranslegging waarbij de Stichting Jumelage Arnhem een krans  legt namens de Arnhemse bevolking en STIOC een krans legt namens de gezamenlijke Kerken in  Arnhem.  Het voorlezen van de afscheidsbrief van Dr. Hans Salomon, arts en inwoner van Gera, waarin hij  uiteenzet waarom hij, zijn vrouw en hun zoon hebben besloten een einde te maken aan hun leven  maakt diepe indruk op alle aanwezigen.    In Gera evenals in heel Duitsland luiden om 5 uur alle kerkklokken om de trieste gebeurtenissen  van deze dag te herdenken.  In aansluiting hieraan wordt er een dienst gehouden met muziek, interviews, verhalen en  persoonlijke ervaringen.  Tijdens de dienst bieden de Stichting Jumelage en STIOC een gift aan waarvan in Gera 2  Stolpersteine kunnen worden gerealiseerd. Deze koperen trottoirstenen worden, voorzien van  naam (namen), in de stoep gelegd op het adres waar de betreffende persoon of personen van  joodse afkomst hebben gewoond. 
 • 62. 2009-03-14 Köcheball Ieder jaar wordt er in Gera het traditionele Köcheball gehouden. Het Köcheball is een feestavond waarbij een kookwedstrijd en een groot koud/warm buffet, in thema, de hoofdpunten zijn. Dit geheel wordt georganiseerd door Der Regionale Köcheklub Gera.e.V. De wedstrijd wordt gehouden voor de kookclubs die aangesloten zijn bij de Regionale Köcheklub. Zij maken de mooiste uitbeelding in het thema van allerlei soorten producten. Deze worden dan beoordeeld door een vakjury. Ook het publiek kan zijn voorkeur uitspreken. Wij ( Maarten v d Neut en Rob Ancona) zijn al 3 jaar namens Arnhem aanwezig. Wij doen niet mee aan de wedstrijd, maar maken deel uit van het team dat het koud/warme buffet maakt. Het is begonnen in 2006. De Partnergesellschaft Gera Arnheim organiseerde een Nederlandse avond ter ere van hun 20-jarig bestaan in het Courtyard by Marriotthotel in Gera. Wij hebben toen een Nederlands koud/warm buffet gemaakt. Aan het eind van deze succesvolle avond werden wij uitgenodigd om mee te doen aan het Köcheball. Zaterdag 14 maart was het weer zover. Het thema van dit jaar was: Exotisch/Erotisch. Wij hebben ons aandeel geleverd door het maken van een Roti maaltijd ( kipgerecht; groentegerecht; aardappel en een soort pannenkoek). De voorbereidingen beginnen eigenlijk al ongeveer 2 maanden ervoor. Samen gaan we het gerecht bedenken en maken dan een boodschappenlijst. Deze wordt vertaald en doorgestuurd naar de contactpersoon in Gera. Op de donderdag gaan wij ( samen met onze echtgenotes) op weg naar Gera. De vrijdag gebruiken wij om iets van de omgeving te gaan bekijken. Zo zijn we al in Dresden en Leipzig geweest. Ook hebben we al veel in Gera bekeken en dit jaar hebben we Buchenwald bezocht. De zaterdag gaan we aan de slag. De ontvangst in de keuken is altijd weer zeer hartelijk. We worden met open armen ontvangen. Omkleden en op zoek naar de ingrediënten. Dit is niet zo eenvoudig. Men werkt niet echt in een structuur. Maar omdat we al zo vaak aanwezig zijn geweest weten we de weg en kunnen alles vinden wat we nodig hebben. De keuken waarin gewerkt wordt is niet echt groot, dus wordt er veel gevraagd van ons improvisatievermogen. Dit jaar hadden wij het verzoek gehad of er 2 leerling koks uit Gera met ons mee mochten werken. Deze 2 jongens hadden stage gelopen in het Bilderberg hotel in Oosterbeek. De samenwerking was erg leuk en de verbazing van deze jongens over wat er gemaakt werd was leuk om te zien. Om 18.00 uur was alles klaar om uitgestald te worden. Wij hadden een eigen hoekje gekregen. Hier konden wij ter plaatse het pannenkoekje bakken en het gerecht uitserveren. Het geheel wordt officieel geopend met het voorstellen van alle koks. Ook wij dus. Wij krijgen ieder jaar dan een leuk aandenken. Hierna is het snel naar onze plek en kan het uitserveren beginnen. Eerst keek men vreemd naar onze Roti maaltijd. Maar toen er een paar mensen de proef op de som hadden genomen kwamen er steeds meer naar ons hoekje. Ook het “ wantrouwen” bij de overige koks was heel snel verdwenen en iedereen begon met smaak van onze Roti te genieten. De zelfgemaakte sambal was ook erg apart voor de meesten. Vooral als je probeert uit te leggen dat deze sambal zoet/scherp is. Het leuke van deze maaltijd was het uitleggen waar dit gerecht nu eigenlijk vandaan komt. Suriname? Daar heeft men in Gera en omstreken nog nooit van gehoord. Dus met de uitleg van Zuid Amerika werd genoegen genomen. Onze leerling koks deden hun uiterste best om “hun” product aan de man/vrouw te brengen De avond verliep verder met een live orkest, zang, dans en een drankje. Het geheel werd afgesloten met een groot ijsbuffet. Voor ons is het dan al gedaan. Omkleden en op naar een stoel en een lekker drankje. De zondag gaan we weer terug naar Arnhem. Ook nu weer met de uitnodiging om volgend jaar weer mee te doen. Wat ons betreft geen probleem. Rob Ancona / Maarten v d Neut
 • 65. Netzwerk Gera – Arnheim“ unterwegs Vom 11. bis 13. Oktober war das „Netzwerk“ wieder zu Gast in Arnheim. Während die EU - Projektbetreuerin der B.D.I. Gera GmbH (Frau Zipreß) drei Auszubildende aus dem Gastgewerbe für ein 4-wöchiges Praktikum in die Obhut des „Bilderberg Hotels“ in Oosterbeek übergab, nutzten die Mitglieder des „Netzwerkes“ (Frau Zipreß und Frau Muncke) die Möglichkeit, organisatorische Absprachen zu treffen, wichtige Termine abzustimmen und Kontakte zu den Verantwortlichen in Arnheim zu pflegen. Zwei Praktikantinnen der B.D.I. Gera GmbH sowie eine Praktikantin aus dem Kultur- und Kongress - Zentrum der Stadt Gera wurden im „Bilderberg Hotel“ von der Hotelleitung und vom Küchenchef herzlich empfangen. Nach der Unterzeichnung der Praktikumsverträge gab es einen Rundgang durch das 4 Sterne - Hotel. Die Betreuerin der Praktikantinnen in Arnheim Gemma Peters und ihr Kollege Peter Cijnssen ermöglichten der Delegation einen Besuch der Partnerschule „ROC A 12“. Gleichzeitig stand der EU – Projektkoordinator der Partnerschule Jan van Kraaij für Auskünfte und Anfragen im Hinblick auf die Planung und Durchführung künftiger gemeinsamer Projekte zur Verfügung. Im Auftrag der Stadtverwaltung Gera überbrachte das „Netzwerk“ der Partnerschule „ROC A 12“ die offizielle Einladung zur Teilnahme an der Tourismusmesse im Januar 2010 in Gera. Weiterhin übermittelte Frau Birgit Muncke Grüße vom Bildungsträger FAA Gera mit der Bitte an die niederländischen Partner, die alten Kontakte erneut zu aktivieren und das erfolgreiche Projekt im Bereich Holzverarbeitung, von Geraer Seite kombiniert mit der Ausbildung im Marketing, wieder aufleben zu lassen. Weitere Besuche und gegenseitige Kontakte zur Nutzung und Aufrechterhaltung der Partnerschaft Gera – Arnheim sind bereits geplant.
 • 66. Trauer und Freude lagen nah beieinander Die International Youth Conference findet jedes Jahr in Arnheim statt, es treffen sich dort viele Jugendliche aus der ganzen Welt, um gemeinsam der Toten des 2. Weltkriegs zu gedenken. Deshalb fuhren wir vom 14.-18.September 2011 in die Niederlande, und wir konnten als Vertreter Deutschlands und unserer Schule viele Eindrücke von dort wieder mit nach Gera nehmen. Wir bekamen bei den Veranstaltungen die Möglichkeit, mit Veteranen des Krieges zu sprechen und uns deren Erlebnisse anzuhören. Zum Beispiel erfuhren wir, wie sie bei der wohl größten Luftlandeoperation des 2. Weltkriegs in der Nähe von Arnheim abgesprungen sind, um die Brücken der Stadt aus der Hand der deutschen Soldaten zu befreien. Wir konnten auch Fallschirmspringer beobachten, die zum Gedenken an die „Airborne -Division“ der Alliierten noch einmal so absprangen und damit das Geschehen von damals wieder in Erinnerung riefen. Für Geschichtsinteressierte ist es eine extrem lohnende Reise, da man eine Menge Interessantes und sehr Konkretes über den 2. Weltkrieg erfährt – was nur selten in Lehrbüchern so zu finden ist. Der Aspekt der Bildung kam damit nicht zu kurz. Neben dem Vergangenen war es aber auch Heutiges und Zukünftiges, was dieses Treffen für uns, die keinen Krieg erleben mussten, so interessant machte. So wurde eine UNO-Konferenz nachgestellt, in der jeder Jugendliche ein anderes UNO-Land vertrat und in dessen Sinne denken, reden und handeln musste. Auch trafen wir in diesen Tagen eine Menge netter Leute und wir konnten – und mussten - unser Englisch mal wieder ein wenig auffrischen. Die gemeinsamen Abende mit ihren Erlebnissen waren Highlights und werden sicherlich jedem Teilnehmer noch eine Weile in Erinnerung bleiben. So bestimmt auch der viel zu kühle Gasgrill, der einmal zehn Leute zu langem Warten auf das Grillfleisch zwang – in Thüringen wäre das sicher nicht passiert… Aber keine Angst, verhungern musste keiner, denn generell war das Essen während unseres Aufenthalts sehr gut, genauso wie die Zimmer in der Kaserne der niederländischen Armee, wo wir untergebracht waren. Also alles in allem eine tolle Veranstaltung, die uns Historisches, Neues und natürlich auch Spaß gebracht hat. Arnheim ist wirklich eine Reise wert gewesen, wer noch nicht dort war, darf ruhig ein bisschen neugierig oder neidisch sein! Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr wieder die Gelegenheit für unsere Schule, Teilnehmer zu dieser Jugendkonferenz in die Niederlande zu schicken. Wir wünschen denen schon jetzt, dass auch sie solch interessante und abwechslungsreiche Tage wie wir erleben können. Luise, Arnold, Timon, Jakob und Hermann
 • 67. Verslag van het bezoek van Arnhem aan Gera 28 – 31 oktober 2011 Met elf mensen uit Arnhem en Velp, in leeftijd variërend tussen 51 en 82 jaar, hebben we genoten van deze vier prachtige dagen. Voor sommigen was het een weerzien met oude bekenden, voor anderen een eerste kennismaking. Het zonnige weer, de veelkleurige, opgeknapte stad Gera, de gastvrijheid van de gastgezinnen en de hartelijkheid van de gemeenteleden en de waardevolle onderlinge gesprekken maken deze ontmoeting voor álle deelnemers tot een hoogtepunt van het jaar. Natuurlijk werkt het programma daar ook aan mee. Uit het referaat van pastor Christoph Maas, predikant van de vrije evangelische gemeente in Gera, noem ik enkele gedachten: “Alle grote veranderingen in maatschappij en kerk moeten we bezien in het licht van de Bergrede. Wat betekent het in deze tijd ‘zout der aarde te zijn’? We moeten onze ‘vreemdheid’ in deze wereld bewaren en getuigen van Jezus en het Koninkrijk van God, dat haaks staat op deze wereld. We kunnen als kerk niet twee heren dienen. De Mammon bepaalt de ontwikkelingen in Europa. De kerken moeten hun angst overwinnen en hun materiele voorrechten loslaten.” Ds. Hans van de Wal merkte in zijn referaat o.a. op dat de relatie tussen kerk en overheid in de Nederlandse protestantse traditie anders en kritischer is dan in de Duitse lutherse traditie. Ook onze visie t.a.v. micro-ethische vragen als euthanasie en homoseksualiteit is verschillend. In de groepsgesprekken en in de wandelgangen werd intensief over deze concrete thema’s doorgepraat. Ook de vesper in de Dom in Erfurt en de rondwandeling door deze eveneens prachtig gerenoveerde stad was een belevenis. Op zondagmiddag bezochten we een RK gemeentecentrum en het kinderdagverblijf, dat geheel ecologisch in de vorm van een slakkenhuis was gebouwd. Het gelovige enthousiasme van de jonge werknemers daar maakten indruk op ons. Zondagavond maakten we een fantastisch Klezmerconcert mee. De 4 muzikanten kregen de hele kerk aan het dansen! In de evaluatie noemden zowel de deelnemers uit Arnhem als ook uit Gera de meerwaarde van de onderlinge contacten, die door dit ‘kerkelijke toerisme’ tot stand komen. “Wir Christen sind Internationalisten”, zei Pfarrer Franz Beutel. “Dat je bij onbekende mensen thuis komt en een paar dagen hun leven deelt, maakt dat je heel open en ontvankelijk wordt voor elkaar”, zei Margriet Kok. “Ons geloof en vertrouwen is gesterkt”, zeiden Eef en Connie Bloemendaal en Bert Compagne, die al sinds 1986 regelmatig naar Gera reist, wil graag volgend jaar meewerken aan het vieren van het 25 jaar stedenband Arnhem-Gera! Zo ook Marianne Pas, die namens de stedenbandcommissie deelnam. Jan Bannenberg hoopt als onze oudste deelnemer dit nog vaak mee te mogen maken en dit geldt ook voor Henny Beijer, die met Gerrit Koning samen enthousiast ‘meebouwen aan één Europa.’ Ida Eldering