SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Herzlich Willkommen im Theodor-Hürth-Haus Jugendheimstatt e.V. BIELEFELD
Theodor-Hürth Deutsch : Theodor Hürth (1877 – 1944) Priester, Generalpräses der Kolpingfamilien. Kam bei einem Bombenangriff in Köln im 2.Weltkrieg ums Leben . polski: Theodor Hürth (1877-1944) Prezes Generalny Rodziny Kolpinga (ksi ą dz). Zgin ął w czasie II wojny ś wiatowej podczas bombardowania Kolonii .
Informationen zum Haus Deutsch: Träger des Hauses ist der Verein Jugendheimstatt e.V. Bielefeld. Dieser Verein wurde am 1950 von Kolpingbrüdern aus Bielefeld gegründet. Das neue Haus wurde (neben der Liebfrauenkirche) gebaut und mit der Einweihung am 15. Dezember 1954 neu bezogen - Erste Bewohner waren Auszubildende, später jugendliche Aussiedler. Seit 2005 hat das Haus die Funktion eines „Internationalen Begegnungshauses“. Das Haus beherbergt seitdem Jugendliche und junge Erwachsene unterschiedlicher Herkunft (bisher aus 80 Nationen). Die Bewohner sind überwiegend Schüler aus den Partnerstädten Bielefelds, Austausch-Studenten zwischen der Universität Bielefeld und den Partneruniversitäten, darunter die Universität in Rzesz ó w (Polen), Gäste der Deutsch-Polnischen Gesellschaft oder angehende Studenten, die sich in Deutschkursen (bibis-Sprachinstitut) auf ihre Sprachaufnahmeprüfung vorbereiten.
Informacje o Domu Theodora Hürtha polski: Przedstawicielem tego domu jest stowarzyszenie Jugendheimstatt e.V.Bielefeld, kt ó re powsta ł o w 1950 r. z inicjatywy Braci Kolpingowcow z Bielefeldu . Nowy dom zosta ł zbudowany nieopodal ko s cio ł a katolickiego pod wezwaniem Najswietszej Marii Panny i po ś wi ę cony 15 grudnia 1954 r. Pocz ą tkowo zamieszkany przez uczni ó w szk ół zawodowych (internat), a nast ę pnie przez m łodzież z rodzin przesiedle ń czych. Od roku 2005 dom spe ł nia funkcj ę Mi ę dzynarodowego O ś rodka Spotka ń . Dom ten daje schronienie m ł odzie ż y i doros ł ym ( do chwili obecnej z ponad 80 pa ń stw). Mieszka ń cy domu to , w przewa ż aj ą cej cze ś ci uczniowie i studenci z miast partnerskich Bielefeldu jak Rzesz ó w , Nowgorod ale r ó wnie ż studenci kurs ó w j ę zykowych (bibis - Instytut Jezykowy), oraz go ś cie DPG (Niemiecko-Polskiego Towarzystwa w Bielefeld).
Angebote des Hauses/ Oferta Domu Deutsch: Das Haus verfügt über 20 Zimmer, darunter 1-,2-, bzw. 3-Bettzimmer. Im Haus selbst gibt es WLAN Zugang in allen Räumen. Nach Bedarf servieren wir ein reichhaltiges Frühstück im Speisesaal, der auch als Konferenzraum genutzt werden kann (bis zu 60 Plätze). Das Theodor-Hürth-Haus ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Auto gut zu erreichen. Durch die zentrale Lage ist man schnell im Zentrum der Stadt. polski: Dom dysponuje ponad 20 pokojami 1,2,3-osobowymi. W naszym domu ka ż dy pok ó j posiada łą cze internetowe  WLAN. Na ż yczenie go ś ci przygotowujemy obfite i urozmaicone ś niadania w jadalni ,  kt ó r ą mo ż na przystosowa ć tak ż e na sal ę konferencyjn ą (dla ok.60 os ó b). Dom Theodora Hürtha posiada dogodne usytuowanie w mie ś cie: szybki dojazd komunikacj ą miejsk ą ,  autem czy nawet pieszo !
 
 
Steffen Möller zu Gast in Bielefeld und im THH Kulturelle Veranstaltungen im Theodor-Hürth-Haus
Einweihung des neuen Klaviers vor dem Konzert von Grzegorz Rudny (Pozna ń )
Klavierkonzerte im THH
Sommerfest im THH
Erntedankfest Oktober 2008 Bewohner des THH an der Friedensäule
Kultureller Abend mit Hagen Enke (Chorleiter -Theater Bielefeld und Christine Mollnar Sopranistin)
Jubiläum 2010 Historiker J. Wibbing, Pastor H. Prüfert, Bürgermeister H. Grube, Vorstandvorsitzender H. Volke, ehem. Heimleiter J. Pahlsmeyer und K. Hoppe, jetziger Heimleiter A. Chmielecki
Z usammentreffen der Schüler aus Rzesz ó w mit anderen Bewohnern  Besuch von der Uni Rzesz ó w
Danksagung vom Präsidenten aus Rzesz ó w
Weihnachtsfeier
Ausflug in die Bielefelder Schüco-Arena zum Länderspiel Karneval im THH
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Bis bald im Theodor-Hürth-Haus! Do zobaczenia ! Theodor-Hürth-Straße 1 33604 Bielefeld Tel. : 0521/ 295562 Fax : 0521/ 295563 eMail: [email_address] www.theodor-huerth-haus.de

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie

2302.docx
2302.docx2302.docx
Pożegnanie Zuzi.docx
Pożegnanie Zuzi.docxPożegnanie Zuzi.docx
Sylwetka Zuzi.docx
Sylwetka Zuzi.docxSylwetka Zuzi.docx
2301.docx
2301.docx2301.docx
Programm Delegation_aktuell[1].pdf
Programm Delegation_aktuell[1].pdfProgramm Delegation_aktuell[1].pdf
Programm Delegation_aktuell[1].pdf
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie
 
2202
22022202
Kongres 1999
Kongres 1999Kongres 1999
2201
22012201
Programm Berlin Gollwitz 2022
Programm Berlin Gollwitz 2022Programm Berlin Gollwitz 2022
Programm Berlin Gollwitz 2022
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie
 
Yuliia Bublyk Brief report
Yuliia Bublyk  Brief reportYuliia Bublyk  Brief report
Yuliia Bublyk Brief report
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie
 
Yuliia Bublyk, ARMA
Yuliia Bublyk, ARMAYuliia Bublyk, ARMA
1901
19011901
1802
18021802
1801
18011801
1702
17021702

Mehr von Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie (20)

2302.docx
2302.docx2302.docx
2302.docx
 
2309 Jubileusz AC.pdf
2309 Jubileusz AC.pdf2309 Jubileusz AC.pdf
2309 Jubileusz AC.pdf
 
Pożegnanie Zuzi.docx
Pożegnanie Zuzi.docxPożegnanie Zuzi.docx
Pożegnanie Zuzi.docx
 
Sylwetka Zuzi.docx
Sylwetka Zuzi.docxSylwetka Zuzi.docx
Sylwetka Zuzi.docx
 
2301.docx
2301.docx2301.docx
2301.docx
 
Programm Delegation_aktuell[1].pdf
Programm Delegation_aktuell[1].pdfProgramm Delegation_aktuell[1].pdf
Programm Delegation_aktuell[1].pdf
 
2202
22022202
2202
 
Kongres 1999
Kongres 1999Kongres 1999
Kongres 1999
 
2201
22012201
2201
 
Programm Berlin Gollwitz 2022
Programm Berlin Gollwitz 2022Programm Berlin Gollwitz 2022
Programm Berlin Gollwitz 2022
 
Yuliia Bublyk Brief report
Yuliia Bublyk  Brief reportYuliia Bublyk  Brief report
Yuliia Bublyk Brief report
 
Yuliia Bublyk, ARMA
Yuliia Bublyk, ARMAYuliia Bublyk, ARMA
Yuliia Bublyk, ARMA
 
1901
19011901
1901
 
Kondolenzschreiben Hans-Jochen Golle
Kondolenzschreiben Hans-Jochen GolleKondolenzschreiben Hans-Jochen Golle
Kondolenzschreiben Hans-Jochen Golle
 
Kondolencje
KondolencjeKondolencje
Kondolencje
 
Kondolenzschreiben
KondolenzschreibenKondolenzschreiben
Kondolenzschreiben
 
Traueranzeige Jan Dolny
Traueranzeige Jan DolnyTraueranzeige Jan Dolny
Traueranzeige Jan Dolny
 
1802
18021802
1802
 
1801
18011801
1801
 
1702
17021702
1702
 

111020 Andrzej Chmielecki

 • 1. Herzlich Willkommen im Theodor-Hürth-Haus Jugendheimstatt e.V. BIELEFELD
 • 2. Theodor-Hürth Deutsch : Theodor Hürth (1877 – 1944) Priester, Generalpräses der Kolpingfamilien. Kam bei einem Bombenangriff in Köln im 2.Weltkrieg ums Leben . polski: Theodor Hürth (1877-1944) Prezes Generalny Rodziny Kolpinga (ksi ą dz). Zgin ął w czasie II wojny ś wiatowej podczas bombardowania Kolonii .
 • 3. Informationen zum Haus Deutsch: Träger des Hauses ist der Verein Jugendheimstatt e.V. Bielefeld. Dieser Verein wurde am 1950 von Kolpingbrüdern aus Bielefeld gegründet. Das neue Haus wurde (neben der Liebfrauenkirche) gebaut und mit der Einweihung am 15. Dezember 1954 neu bezogen - Erste Bewohner waren Auszubildende, später jugendliche Aussiedler. Seit 2005 hat das Haus die Funktion eines „Internationalen Begegnungshauses“. Das Haus beherbergt seitdem Jugendliche und junge Erwachsene unterschiedlicher Herkunft (bisher aus 80 Nationen). Die Bewohner sind überwiegend Schüler aus den Partnerstädten Bielefelds, Austausch-Studenten zwischen der Universität Bielefeld und den Partneruniversitäten, darunter die Universität in Rzesz ó w (Polen), Gäste der Deutsch-Polnischen Gesellschaft oder angehende Studenten, die sich in Deutschkursen (bibis-Sprachinstitut) auf ihre Sprachaufnahmeprüfung vorbereiten.
 • 4. Informacje o Domu Theodora Hürtha polski: Przedstawicielem tego domu jest stowarzyszenie Jugendheimstatt e.V.Bielefeld, kt ó re powsta ł o w 1950 r. z inicjatywy Braci Kolpingowcow z Bielefeldu . Nowy dom zosta ł zbudowany nieopodal ko s cio ł a katolickiego pod wezwaniem Najswietszej Marii Panny i po ś wi ę cony 15 grudnia 1954 r. Pocz ą tkowo zamieszkany przez uczni ó w szk ół zawodowych (internat), a nast ę pnie przez m łodzież z rodzin przesiedle ń czych. Od roku 2005 dom spe ł nia funkcj ę Mi ę dzynarodowego O ś rodka Spotka ń . Dom ten daje schronienie m ł odzie ż y i doros ł ym ( do chwili obecnej z ponad 80 pa ń stw). Mieszka ń cy domu to , w przewa ż aj ą cej cze ś ci uczniowie i studenci z miast partnerskich Bielefeldu jak Rzesz ó w , Nowgorod ale r ó wnie ż studenci kurs ó w j ę zykowych (bibis - Instytut Jezykowy), oraz go ś cie DPG (Niemiecko-Polskiego Towarzystwa w Bielefeld).
 • 5. Angebote des Hauses/ Oferta Domu Deutsch: Das Haus verfügt über 20 Zimmer, darunter 1-,2-, bzw. 3-Bettzimmer. Im Haus selbst gibt es WLAN Zugang in allen Räumen. Nach Bedarf servieren wir ein reichhaltiges Frühstück im Speisesaal, der auch als Konferenzraum genutzt werden kann (bis zu 60 Plätze). Das Theodor-Hürth-Haus ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Auto gut zu erreichen. Durch die zentrale Lage ist man schnell im Zentrum der Stadt. polski: Dom dysponuje ponad 20 pokojami 1,2,3-osobowymi. W naszym domu ka ż dy pok ó j posiada łą cze internetowe WLAN. Na ż yczenie go ś ci przygotowujemy obfite i urozmaicone ś niadania w jadalni , kt ó r ą mo ż na przystosowa ć tak ż e na sal ę konferencyjn ą (dla ok.60 os ó b). Dom Theodora Hürtha posiada dogodne usytuowanie w mie ś cie: szybki dojazd komunikacj ą miejsk ą , autem czy nawet pieszo !
 • 6.  
 • 7.  
 • 8. Steffen Möller zu Gast in Bielefeld und im THH Kulturelle Veranstaltungen im Theodor-Hürth-Haus
 • 9. Einweihung des neuen Klaviers vor dem Konzert von Grzegorz Rudny (Pozna ń )
 • 12. Erntedankfest Oktober 2008 Bewohner des THH an der Friedensäule
 • 13. Kultureller Abend mit Hagen Enke (Chorleiter -Theater Bielefeld und Christine Mollnar Sopranistin)
 • 14. Jubiläum 2010 Historiker J. Wibbing, Pastor H. Prüfert, Bürgermeister H. Grube, Vorstandvorsitzender H. Volke, ehem. Heimleiter J. Pahlsmeyer und K. Hoppe, jetziger Heimleiter A. Chmielecki
 • 15. Z usammentreffen der Schüler aus Rzesz ó w mit anderen Bewohnern Besuch von der Uni Rzesz ó w
 • 16. Danksagung vom Präsidenten aus Rzesz ó w
 • 18. Ausflug in die Bielefelder Schüco-Arena zum Länderspiel Karneval im THH
 • 19. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
 • 20. Bis bald im Theodor-Hürth-Haus! Do zobaczenia ! Theodor-Hürth-Straße 1 33604 Bielefeld Tel. : 0521/ 295562 Fax : 0521/ 295563 eMail: [email_address] www.theodor-huerth-haus.de