Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

9. sosialismi ja työväenliike

7.218 Aufrufe

Veröffentlicht am

history

Veröffentlicht in: Wissenschaft
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

9. sosialismi ja työväenliike

 1. 1. 9. Sosialismi ja9. Sosialismi ja työväenliiketyöväenliike
 2. 2. TAUSTAATAUSTAA:: teollinen vallankumousteollinen vallankumous ja kaupungistuminenja kaupungistuminen Väestönkasvun myötä ihmiset muuttivat vetovoimaisiin teollisuuskaupunkeihin. Elinolot olivat usein kurjat. Teollinen vallankumous alkoi 1700-l lopussa Englannissa. Ihmiskunta siirtyi koneelliseen massatuotantoon.
 3. 3. Taustaa: globalisaatio, pörssiyhtiöt ja työväen asema nykypäivänä Työnjako on maailmanlaajuistunut (globalisaatio). Globaalit pörssiyhtiöt saattavat irtisanoa herkästi rauhoittaakseen osakkeenomistajia. Suomessa perusduunarilla hyvät palkat, mutta 2000-luvulla tuotantoa on alettu siirtää halpatyövoimamaihin (esim. Kiina-ilmiö)
 4. 4. Työväestön kurja asemaTyöväestön kurja asema::  Pitkät (12-14 h), raskaat ja vaaralliset työpäivätPitkät (12-14 h), raskaat ja vaaralliset työpäivät  VäestönkasvuVäestönkasvu -> palkkataso pysyi matalalla-> palkkataso pysyi matalalla  LapsityövoimaLapsityövoima -> pienet palkkakustannukset +-> pienet palkkakustannukset + ”näppäryys””näppäryys” 1800-luvulla ei ollut työvakuutuksia vaikka työ oli nykyistä vaarallisempaa Teollistumisen alussa työtehtävät eivät olleet monimutkaisia. Koulunkäynti ja lainsäädäntö ovat pelastanut lapset työnteolta myös Suomessa.
 5. 5. 1800-luku Euroopassa 2000-luku Aasiassa
 6. 6. Taustaa:Taustaa: lapsityövoimalapsityövoima
 7. 7. Kapitalisti sijoittaa rahaa eli pääomaa -> ostaa tehtaan ja raaka-aineita ja palkkaa työväkeä Työväki raataa pienellä palkalla -> tekee raaka- aineesta lopputuotteen -> joka myydään kalliimmalla eteenpäin (lisäarvo) Kapitalisti käärii työläisten synnyttämästä lisäarvosta voitot taskuunsa Raaka-aine 2 dollaria puuvilla Puuvillasta syntyy työn kautta 20 dollarin paita Palkkaa työntekijä saa 3 dollaria Sijoittaja eli kapitalisti Jää voitolle 15 dollaria tekemättä työtä Taustaa: työelämä 1800-luvulla
 8. 8. Karl Marx (1818 – 1883) oli aluksi saksalainen lehtimies. Radikaalien näkemystensä vuoksi hän kuitenkin joutui epäsuosioon ja muutti Iso-Britanniaan Saksassa hän ehti kuitenkin julkaista v. 1848 vallankumousliikehdinnän melskeessä Kommunistisen manifestin, joka oli eräänlainen lähtölaukaus Euroopan vasemmistoradikalismille. Britanniassa Marx tutki taloutta ja työtä. Hän julkaisi ajatuksena massiivisena teoksena Pääoma, jonka ensimmäinen osa ilmestyi 1859. Loput viimeisteli Marxin läheinen ystävä Friedrich Engels
 9. 9. TyöväkiTyöväki:: TyöTyö:: Yksitoikkoista, raskasta jaYksitoikkoista, raskasta ja matalapalkkaistamatalapalkkaista Tekevät varsinaisen työn -> suurin osaTekevät varsinaisen työn -> suurin osa ihmistä elää kurjuudessaihmistä elää kurjuudessa KulttuuriKulttuuri:: Raskaan työn vuoksi vapaa-ajalla eiRaskaan työn vuoksi vapaa-ajalla ei tehdä mitään ”järkevää”tehdä mitään ”järkevää” ””Uskonto on oopiumia kansalle” ->Uskonto on oopiumia kansalle” -> onni tuonpuoleisessaonni tuonpuoleisessa Politiikka ja hallinto:Politiikka ja hallinto: Vähän vaikutusmahdollisuuksiaVähän vaikutusmahdollisuuksia KapitalistitKapitalistit TyöTyö:: Sijoittamista eli rahalla rahan tekemistäSijoittamista eli rahalla rahan tekemistä ilman työtäilman työtä Käärivät voitot lisäarvosta eli työstä ->Käärivät voitot lisäarvosta eli työstä -> varallisuus kasaantuu vain harvoillevarallisuus kasaantuu vain harvoille KulttuuriKulttuuri:: Raha, vapaa-aika, koulutus ja kevyt työRaha, vapaa-aika, koulutus ja kevyt työ mahdollistavat itsensä kehittämisenmahdollistavat itsensä kehittämisen Politiikka ja hallintoPolitiikka ja hallinto:: Koulutus ja raha -> rikkaat vallassa (valtio,Koulutus ja raha -> rikkaat vallassa (valtio, poliisi, kirkko, armeija)poliisi, kirkko, armeija) Määrällisesti suuremman työväen tulee yhdistää voimansa -> valta ja tuotantovälineet yhteisomistukseen vallankumouksella -> yhteiskunta jossa teknologia hoitaa työt ja kaikki saavat toimeentuloa tarpeensa mukaan (Utopia) Taustaa: Työväen ja kapitalistien asema yhteiskunnassa
 10. 10. Karl Marx ja sosialismi:Karl Marx ja sosialismi:  Sosialismi syntyi kapitalismin kritiikiksi -> parantamaan työväen olojaSosialismi syntyi kapitalismin kritiikiksi -> parantamaan työväen oloja  KapitalistiKapitalisti = yksityisomistus, pääoman sijoittaja (henkilö)= yksityisomistus, pääoman sijoittaja (henkilö)  SosialismiSosialismi = tuotantovälineiden yhteisomistus (valtion)= tuotantovälineiden yhteisomistus (valtion)  KommunismiKommunismi = siirtyminen yhteisomistukseen= siirtyminen yhteisomistukseen vallankumouksen kauttavallankumouksen kautta Marxin mielestä yhteiskunta, joka riistää työväestöä ajautuu väistämättä vallankumoukseen
 11. 11. John Lennon: ImagineJohn Lennon: Imagine ”Sokeroitu versio sosialismista””Sokeroitu versio sosialismista”  Imagine there's no HeavenImagine there's no Heaven It's easy if you tryIt's easy if you try No hell below usNo hell below us Above us only skyAbove us only sky Imagine all the peopleImagine all the people Living for todayLiving for today  (Ateismi -> Marx: “Uskonto oopiumia(Ateismi -> Marx: “Uskonto oopiumia kansalle”)kansalle”) Imagine there's no countriesImagine there's no countries It isn't hard to doIt isn't hard to do Nothing to kill or die forNothing to kill or die for And no religion tooAnd no religion too Imagine all the peopleImagine all the people Living life in peaceLiving life in peace  (Kommunistinen manifesti: “Kaikkien(Kommunistinen manifesti: “Kaikkien maiden proletariaatit liittykää yhteen”maiden proletariaatit liittykää yhteen”  You may say that I'm a dreamerYou may say that I'm a dreamer But I'm not the only oneBut I'm not the only one I hope someday you'll join usI hope someday you'll join us And the world will be as oneAnd the world will be as one Imagine no possessionsImagine no possessions I wonder if you canI wonder if you can No need for greed or hungerNo need for greed or hunger A brotherhood of manA brotherhood of man Imagine all the peopleImagine all the people Sharing all the worldSharing all the world  (Ei yksityisomistusta)(Ei yksityisomistusta) You may say that I'm a dreamerYou may say that I'm a dreamer But I'm not the only oneBut I'm not the only one I hope someday you'll join usI hope someday you'll join us And the world will live as oneAnd the world will live as one
 12. 12. Taustaa:Taustaa: Teollinen vallankumous rikkoi vanhan sääty-Teollinen vallankumous rikkoi vanhan sääty- yhteiskunnan: Eriarvoisuus säilyi, mutta syntyperän sijasta rahayhteiskunnan: Eriarvoisuus säilyi, mutta syntyperän sijasta raha ratkaisi aseman (luokkayhteiskunta)ratkaisi aseman (luokkayhteiskunta) Raharuhtinaat hallitsevat Papit huijaavat Sotavoima ampuu Rikkaat syö kansan piikkiin Työväki ruokkii kaikki
 13. 13. Työväenpuolue ja ay-liikeTyöväenpuolue ja ay-liike  Marx loi teorian -> sosialistiset työväenpuolueet ja ay-liike toteuttivat käytännössä  Tavoitteina mm. työajan lyhennys, paremmat palkat ja äänioikeus  Saavutettiin 1900-l rauhanomaisen keinoin! Joukossa on voimaa! Lakko on ammattiyhdistysliikkeen (= saman alan /työpaikan työntekijöiden yhteinen liitto) perinteinen taisteluase
 14. 14. VihkotyöVihkotyö: Valitse seuraavista aiheista kaksi (2) ja: Valitse seuraavista aiheista kaksi (2) ja tee niiden pohjalta piirros/sarjis vihkoositee niiden pohjalta piirros/sarjis vihkoosi  Kpl 7:Kpl 7: KeksinnötKeksinnöt (höyrykone, Kehruu-Jenny,(höyrykone, Kehruu-Jenny, tehtaat, rautatiet),tehtaat, rautatiet), muutosmuutos (tehdastyö,(tehdastyö, massatuotanto, energiapohjan muutos, saasteet,massatuotanto, energiapohjan muutos, saasteet, elintason nousu)elintason nousu)  Kpl 8:Kpl 8: Kaupungistuminen ongelmatKaupungistuminen ongelmat (saasteet,(saasteet, ahtaus, liikenne, slummit, ei viemäreitä)ahtaus, liikenne, slummit, ei viemäreitä)  Kpl 9Kpl 9 Työväen heikko asemaTyöväen heikko asema (Karl Marx &Karl Marx & sosialismi, huonot palkat, lapsityövoima, rikassosialismi, huonot palkat, lapsityövoima, rikas kapitalisti, lapsityövoima, pitkät ja raskaat työpäivät,kapitalisti, lapsityövoima, pitkät ja raskaat työpäivät, lakko, ammattiyhdistysliike)lakko, ammattiyhdistysliike)
 15. 15. Nettipätkät Työväenliike: http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=4&t=& Lakko: http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=4&t=2
 16. 16. Työläisten asema oli teollistumisen alussa huono. Väestönkasvun vuoksi tarjokkaita työntekijöitä oli paljon,Työläisten asema oli teollistumisen alussa huono. Väestönkasvun vuoksi tarjokkaita työntekijöitä oli paljon, joten palkat pysyivät alhaisina. Tehtaan omistaja (joten palkat pysyivät alhaisina. Tehtaan omistaja (kapitalistikapitalisti) pystyi sanelemaan säännöt, joten työpäivät) pystyi sanelemaan säännöt, joten työpäivät olivat pitkiä (12-14 h) ja työ usein raskasta ja vaarallista. Kustannuksien säästämiseksi käytettiin myösolivat pitkiä (12-14 h) ja työ usein raskasta ja vaarallista. Kustannuksien säästämiseksi käytettiin myös lapsia työntekijöitä.lapsia työntekijöitä. Työntekijöiden asemaa parantamaa syntyi sosialismi-aate, jonka tunnetuin kehittäjä on saksalainenTyöntekijöiden asemaa parantamaa syntyi sosialismi-aate, jonka tunnetuin kehittäjä on saksalainen Karl MarxKarl Marx (1818 – 1883)(1818 – 1883). Marxin mielestä talous määräsi sen millainen yhteiskunta on. Marx piti sitä. Marxin mielestä talous määräsi sen millainen yhteiskunta on. Marx piti sitä epäoikeudenmukaisena, että 1800-luvullaepäoikeudenmukaisena, että 1800-luvulla tuotantovälineettuotantovälineet (tehtaat, pellot, pankit) olivat harvojen(tehtaat, pellot, pankit) olivat harvojen kapitalistien eli sijoittajien yksityisomistuksessakapitalistien eli sijoittajien yksityisomistuksessa. Huonoissa oloissa raatava työväki taas sai vain. Huonoissa oloissa raatava työväki taas sai vain rippeitä siitä voitosta, joka syntyi heidän työstään. Lisäksi työ oli ”vieraannuttavaa” eli tylsää, mikä sairippeitä siitä voitosta, joka syntyi heidän työstään. Lisäksi työ oli ”vieraannuttavaa” eli tylsää, mikä sai työväestön tyytymään vapaa-ajalla vain halpoihin huvituksiin. Rikkaat kapitalistit omistivat myöstyöväestön tyytymään vapaa-ajalla vain halpoihin huvituksiin. Rikkaat kapitalistit omistivat myös yhteiskunnan rakenteet kuten poliisin, kirkon, armeijan ja oikeuslaitoksen, joten olosuhteisiin ei helpostiyhteiskunnan rakenteet kuten poliisin, kirkon, armeijan ja oikeuslaitoksen, joten olosuhteisiin ei helposti voinut tulla muutosta.voinut tulla muutosta. Työväestön ainut keino muuttaa järjestelmää oli yhdistää voimansa ja ryhtyä jopa vallankumoukseen.Työväestön ainut keino muuttaa järjestelmää oli yhdistää voimansa ja ryhtyä jopa vallankumoukseen. Vallankumouksessa tuotantovälineet otettaisiinVallankumouksessa tuotantovälineet otettaisiin yhteisomistukseen (sosialismi)yhteisomistukseen (sosialismi). Näin työstä saadut. Näin työstä saadut tulokset voitiin jakaa tasan kaikkien kesken. Marxin teorioiden innoittamana työväki yhdistikin voimansatulokset voitiin jakaa tasan kaikkien kesken. Marxin teorioiden innoittamana työväki yhdistikin voimansa monissa maissa 1800-luvulla. Varsinainen vallankumous tapahtui vain ei-teollistuneessa Venäjällämonissa maissa 1800-luvulla. Varsinainen vallankumous tapahtui vain ei-teollistuneessa Venäjällä lokakuussa 1917 Leninin toimesta. Työväestön toiveet paremmasta palkasta ja työolosuhteista sekälokakuussa 1917 Leninin toimesta. Työväestön toiveet paremmasta palkasta ja työolosuhteista sekä äänioikeudesta toteutuivat Euroopassa rauhanomaisin keinoin. Marxin innoittamat puolueet (esim. SDPäänioikeudesta toteutuivat Euroopassa rauhanomaisin keinoin. Marxin innoittamat puolueet (esim. SDP Suomessa) ja ammattiyhdistysliikkeet (saman alan työntekijöiden järjestö) saivat työväen vaatimukset läpiSuomessa) ja ammattiyhdistysliikkeet (saman alan työntekijöiden järjestö) saivat työväen vaatimukset läpi vaaleilla, lakoilla ja neuvotteluilla. Nykyisin perinteisillä työväellä palkkataso onkin keskimääräistävaaleilla, lakoilla ja neuvotteluilla. Nykyisin perinteisillä työväellä palkkataso onkin keskimääräistä parempi.parempi. Marxin teoria omistuksen keskittymisestä yhä harvemmille pitää hyvin paikkansa nykypäivänä. EsimerkiksiMarxin teoria omistuksen keskittymisestä yhä harvemmille pitää hyvin paikkansa nykypäivänä. Esimerkiksi Suomessa tuloerot ovat kasvaneet ja yhä käydään keskustelua oikeudenmukaisuudesta työelämässäSuomessa tuloerot ovat kasvaneet ja yhä käydään keskustelua oikeudenmukaisuudesta työelämässä esimerkiksi pörssiyhtiöiden irtisanomisten kohdalla.esimerkiksi pörssiyhtiöiden irtisanomisten kohdalla.
 17. 17. PohdinnatPohdinnat Mitä epäkohtia työelämässä on tänä päivänä?Mitä epäkohtia työelämässä on tänä päivänä? Mitkä Marxin vaatimuksista ja ennustuksista onMitkä Marxin vaatimuksista ja ennustuksista on toteutunut tänä päivänätoteutunut tänä päivänä

×