Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Verkkoidentiteetti

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 28 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Verkkoidentiteetti (20)

Anzeige

Weitere von Sanna Brauer (20)

Verkkoidentiteetti

 1. 1. Ve r k k o i d e n t i t e e t t i j a verkostomainen toimintakulttuuri Yksilö- ja yhteisöidentiteetti verkossa Sanna Brauer 7.6.2011 Osaava Opettaja -koulutustapahtuma
 2. 2. Sosiaalinen media muuttaa maailmaa Aika ja paikka kohtaamiselle Kuulemiselle ja kuulluksi tulemiselle Oppimiselle
 3. 3. Jaettu asiantuntijuus - Jaettu opettajuus Uusi asiantuntijuus syntyy verkosta ja verkostoissa Mitä verkostoissa sanotaan siitä?
 4. 4. Jaettu asiantuntijuus - Jaettu opettajuus ”Olen omassa työssäni saanut maistaa jaettua asiantuntijuutta enkä voisi enää kuvitella työskenteleväni toisin. Se tuntuisi ihan hölmöltä. Yksin, miksi?” Sari Veikkolainen ”Teknologia mahdollistaa irtoamisen pulpetista, autenttisissa tilanteissa oppimisen, tutkivan ja ilmiöihin kiinnittyvän oppimisen, luovan toiminnan ja iloisen oppimisen, jossa aina on vertaisia apuna.” Anne Rongas
 5. 5. Jaettu asiantuntijuus - Jaettu opettajuus ”Eri ihmisten verkostot kohtaavat - yhdessä olemme enemmän” Minna Taivassalo-Salkosuo ”Moka on lahja! Emme tee enää samoja virheitä - jatkossa teemme uusia virheitä” Anne Rongas ja Pauliina Mäkelä
 6. 6. KAIKKI VIRTAA… • Kukaan ei voi enää hallita kokonaisuuksia yksin – tiedonvälitys on nopeaa ja sirpaleista, josta on pystyttävä löytämään tarvitsemansa. http://www.flickr.com/photos/anua22a/2165517892/
 7. 7. KAIKKI VIRTAA… • Uusikäsitys tiedosta ja sen käytettävyydestä • Käytettävissä oleva tiedon määrä, on verkostossa oleva ja syntyvä tiedon määrä.
 8. 8. ”Tätä on Someen osallistutaan PAKKO monella tapaa kommentoida!” Tuotan En tuota sisältöä sisältöä Ei kommentoi Aktiivinen some- muiden sisältöjä osallistuja: sekä kuluttaja että sisällön Harvinaistuva some- kuluttaja Kommentoi tuottaja Aktiivinen ja rakentava Tyypillinen somen muiden sisältöjä some-osallistuja:sekä kuluttaja- kuluttaja että kommentoija sisällöntuottaja Itsekeskeinen some- Luonnollinen kehityskulku? viestijä: pelkkä sisällön tuottaja (vrt. Ei somessa perinteiset kotisivut) Kortesuo, K. 2010. Sano se someksi
 9. 9. K U K A K O S K A Milloin ja miten verkossa liikutaan? K E N E L L E Markkinointia mikroaskelin? Massiivista mediavyörytystä? M I T Ä Miten käytän nettiä M I L L O I N vapaa-ajalla/ työssä? M I K S I
 10. 10. B to B = P to P People to people Peer to peer Kuva: Yolanda hirvi
 11. 11. Missä sitten? • Missä ihmiset liikkuvat muutenkin? • Siellä tapahtuu, missä on tilaa tekemiselle • ”Virattomat” kanavat tukevat poikkitieteellistä ja taiteellista törmäytystä, jolloin innovaatiot syntyvät ”luovassa kurittomuudessa”
 12. 12. Uudenlainen yhteisöllisyys on touhua ja tekemistä Yhteisöllisyys - yksilöllisyys Yhteisöt muodostuvat sinne missä on sopivasti julkinen, mutta riittävän yksityinen tila keskusteluun ja kohtaamiseen
 13. 13. Teksti Teknologia mahdollistaa toimintatapojen muutoksen Uskalla lähteä mukaan - matkalla ei tarvitse olla yksin
 14. 14. O P E T U S T A O P P JULKISIA JA S T A I M I A S YKSITYISIÄ S - I A K A P A KOHTAAMISIA U A L V E L M A R K K I - N O I N T I A T I E D O T U S T A
 15. 15. Ja olenko minäkin siellä? http://www.google.com/alerts/
 16. 16. Samassa ympäristössä voi olla erilaisia rooleja ja monenlaisia verkostoja
 17. 17. Miten? - muut toimivat verkossa -miten muut oppilaitokset toimivat verkossa -miten suomalaiset yritykset toimivat verkossa -miten maailmalla toimitaan
 18. 18. ”Anna enemmän kuin otat, saat enemmän kuin annat.” Heikki Hallantie
 19. 19. Virkamiehen
työminä
ja
yksilöminä • OM:n
katsaus
“Sosiaalisen
median
 mahdollisuudet
hallinnolle”
6/2010
kannustaa
 hallinnon
organisaa.oita
ja
yksi1äisiä
 virkamiehiä
käy@ämään
sosiaalisen
median
 palveluja • ”OrganisaaDon
läsnäolo
sosiaalisessa
mediassa
 organisaaDon
Detoinen
päätös” Tuija
Aalto
2010
CC
BY‐SA
 20. 20. Työminä
ja
yksilöminä
verkossa Työminä Yksilöminä Tuija
Aalto
2010
CC
BY‐SA
 21. 21. Verkkotoimijuus • IdenDteeL,
henkilöbrändäys • Maine,
luo@amus • Yhteistyö
ja
vastavuoroisuus • Tavoi@eellinen
toiminta
 Tuija
Aalto
2010
CC
BY‐SA
 22. 22. Verkkotoimijuus • IdenDteeL,
henkilöbrändäys • Maine,
luo@amus • Yhteistyö
ja
vastavuoroisuus • Tavoi@eellinen
toiminta
 • Onko sinulla edellytykset luoda ammatillinen verkkoidentiteetti? http://loydy.fi • Testi: http://www.loydy.fi/testaa/laskuri.php Tuija
Aalto
2010
CC
BY‐SA
 23. 23. Henkilöbrändin
sipuli Tuija
Aalto
2010
CC
BY‐SA
 24. 24. Työroolissa
verkkoon?
1/2 • Onko
sinulla
sosiaalisen
median
perustaidot,
 joihin
nojata? • Pystytkö
käsi@elemään
myös
negaDivista
 palaute@a? • Oletko
valmis
jakamaan
ideoitasi
ja
osaamistasi
 työnantajasi
brändin
alla? • Antaako
organisaaDosi
sinulle
valtuudet
puhua
 työstäsi?
 25. 25. Työroolissa
verkkoon?
2/2 • Voitko
itse
määrätä
työajan
käytöstä
tehdäksesi
 Dlaa
ja
aikaa
verkkoläsnäololle? • Onko
työtehtävä
verkossa
resursoitu
rii@äväsD?
 (Lomat,
vapaat,
useita
varahenkilöitä) • Ovatko
tavoi@eet
ja
vastuut
määritelty
selkeäsD
 ja
realisDsesD?
 26. 26. Työkul@uurin
muutos • Itseorganisoituminen • Parvimainen
toiminta • Nopeu@a
ja
tehokkuu@a
sisäiseen
viesDntään • Vähemmän
hierarkiaa • Osallisuu@a
päätöksentekoon
 27. 27. Läsnäolo
ja
toiminta • Läsnäolo • Tilapäivitykset,
”pysymistä
mielessä” • Ihmissuhteiden
hoitaminen,
ajanviete,
itseilmaisu
 • Toiminta • Tavoi@eellisuus,
jotain
on
työn
alla • Tavoi@eet
omasta
strategiasta
 28. 28. 28 Sanna Brauer 

KM,
Projektikoordinaattori Ennakoiva
osaamisyhteisö
‐
 Kehittyvä
ammatillinen
opettajuus
 http://www.osaavaopettaja.fi/ GSM
050‐4084686 sanna.brauer@oamk.fi Skype:
sanna.brauer Opetusalan
henkilöstö‐
ja
täydennyskoulutus Oulun
seudun
ammattikorkeakoulu Ammatillinen
opettajakorkeakoulu Sepänkatu
20,
II
kerros 90100

OULU Verkossa: http://www.slideshare.net/slahdenp http://recognisingcreativity.wordpress.com http://www.osaavaopettaja.fi/profile/SannaBrauer 07/06/11 Sanna Brauer http://twitter.com/sannabrauer

Hinweis der Redaktion

 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n

×