Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit(20)

Anzeige

Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit

 1. 14.1.2020Etunimi Sukunimi1 Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö ja -kriteerit KT Sanna Brauer Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 2. Toivottua osaamista sanoittamassa -opiskelijalle -koulutuksen järjestäjälle -työelämälle 2
 3. ( ( ) ) teiltä, Kuvakaappaus (muokattu) Leena Hiltusen JYUnity Tiedeblogi https://jyunity.fi/ajattelijat/tietoteknisten-taitojen-puute-laskee-opiskelijoiden- tyoelamavalmiutta/?fbclid=IwAR2G0FUhNoIIb0kJHYdNdC4SMauTT26yFne0o-pRImddLNOe09yMsjX2Uf8
 4. Kansallinen Open Badge - osaamismerkistö tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisu- taitojen kehittämiseen Kuva: Tiina Rusanen, Oamk
 5. The aim of the project is to develop a nationwide open badge constellation, which enables the verification of adults’ problem solving skills in technology- rich environments (PIAAC) by identifying and recognising competences acquired outside the formal education system, at different levels of education, and in transition phases of the education structure. In addition, the project provides a requirement framework of competence (determining the composition of objectives, core contents and assessment criteria) for securing IT-related problem-solving skills in formal and non-formal education. TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävä Open Badge- osaamismerkkijärjestelmä, joka mahdollistaa aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen (PIAAC) varmistamisen tunnistamalla ja tunnustamalla osaamista formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan osaamisperusteet tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.
 6. Verkosto Koordinaatiohanke Taikoja II
 7. Hankkeen vastuualueet työpaketeittain ja toimijoittain
 8. 14.1.2020Etunimi Sukunimi8 • Julkinen tunnustus kannustaa käyttämään omaa osaamista, näkemään uusia mahdollisuuksia ja kasvamaan asiantuntijana (AHOT korkeakouluissa - hanke, 2013). • Yksittäisen oppijan suoritteisiin perustuvat arviointimallit eivät sovellu suoraan yhteisölliseen tiedonrakenteluun ja verkottuneissa, sosiaalisissa yhteisöissä oppimiseen (Vartiainen, 2015 • Pedagoginen malli tukee yhteisöllistä ja itsesäätöistä oppimista. Standardoitu digitaitojen osaamiskehikko: digitaaliset osaamismerkit voivat olla vaikuttava kriteeriperusteinen oppimisratkaisu, joka sitoo yhteen erilaiset oppimisyhteisöt ja vaihtoehtoiset tavat hankkia osaamista (Knight & Casilli, 2012). Osaamismerkit tekevät osaamisen näkyväksi ja kuvaavat osaamista todistuksia laajemmin, ollen hyödyksi esim. rekrytointitilanteissa. Merkkejä voi jakaa online- ympäristöissä esim. LinkedInissä. Miksi osaamismerkit?
 9. Taustadokumentit •Uudistuvat ePerusteet •Osaaminen 2035 •DigComp •Dikata-hankkeen digitaitotasot •Aiemmat oppimateriaalit ja kurssitoteutukset ”Digiosaaminen on pohja työelämässä toimimiselle, koulutukseen osallistumiselle sekä henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten asioiden hoitamiselle verkossa. Tasavertainen osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin edellyttää riittäviä digitaitoja ja niiden päivittämistä tarpeen mukaan. Uusien taitojen oppiminen lisää itsenäisyyden tunnetta ja tukee työelämässä toimista”.
 10. Sanoittaminen •Uudistuvat ePerusteet • Ymmärrettävyys •Selkeys •Mahdolliset lisäohjeet arvioijalle
 11. 14.1.2020Etunimi Sukunimi11 OSUVAT TAIDOT – Digitaitojen osaamismerkistö Useammasta eri teemasta ja viidestä taitotasosta koostuva 10 merkin merkkiperhe
 12. 14.1.2020Etunimi Sukunimi12 T1 – Perusosaaja • Laitteiden käyttö ja hallinta • Turvallinen toiminta • Tiedonhaku ja –arviointi • Viestintä ja asiointi Tämän merkin saaja osaa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti viestinnässä ja asioinnissa sekä etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta.
 13. 14.1.2020Etunimi Sukunimi13 T2 – Tekijä • Sovellusten käyttö ja hallinta • Sisältöjen tuottaminen ja tekijänoikeudet
 14. 14.1.2020Etunimi Sukunimi14 H3 – Yhteistyöskentelijä • Yhteistyö • Digitaalinen minä
 15. 14.1.2020Etunimi Sukunimi15 H4 – Hyötykäyttäjä • Oman työn organisointi
 16. 14.1.2020Etunimi Sukunimi16 K5 – Luova ongelmanratkaisija
 17. 14.1.2020Etunimi Sukunimi17 K5 – Luova ongelmanratkaisija H4 – Hyötykäyttäjä • Oman työn organisointi H3 – Yhteistyöskentelijä • Yhteistyö • Digitaalinen minä T2 – Tekijä • Sovellusten käyttö ja hallinta • Sisältöjen tuottaminen ja tekijänoikeudet T1 – Perusosaaja • Laitteiden käyttö ja hallinta • Turvallinen toiminta • Tiedonhaku ja –arviointi • Viestintä ja asiointi
 18. 14.1.2020Etunimi Sukunimi18 Perusosaaja / T1 - Koontimerkki Tämän merkin saaja osaa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti viestinnässä ja asioinnissa sekä etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta. Tämän Perusosaaja- koontimerkin ja T1-tason saavuttaa kerättyään neljä osaamismerkkiä: • Laitteiden käyttö ja hallinta • Turvallinen toiminta • Tiedonhaku ja –arviointi • Viestintä ja asiointi
 19. 14.1.2020Etunimi Sukunimi19 LAITTEIDEN KÄYTTÖ JA HALLINTA Osaa käyttää digitaalisia laitteita OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - tunnistaa ja käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita (esim. tietokone, tabletti, puhelin) ja niiden perustoimintoja ja -asetuksia - tarkistaa, onko kone liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon - valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen OSAAMISEN OSOITTAMINEN Vaihtoehtoiset tavat osoittaa osaaminen: Osaamismerkkihakemus 1. Kerro minkä nimiseen verkkoon laitteesi on liitetty. 2. Perustele missä tilanteissa tietokone on sopivampi työtehtäviin kuin mobiili älylaite. Näyttö Liitä tietokoneeseen annetut oheislaitteet ja käynnistä suljettu tietokone. Kirjaudu koneelle ja tarkista, onko kone liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon ja onko koneessa tarpeeksi virtaa. Perustele näytön vastaanottajalle missä tilanteissa tietokone on sopivampi työtehtäviin kuin mobiili älylaite.
 20. Miltä merkki näyttää valmiina? 20 https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/Q0LKJAa6FYaJD/apply
 21. 21
 22. 22
 23. 14.1.2020Etunimi Sukunimi23 TIEDON HAKU JA ARVIOINTI Merkin saaja osaa etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta. OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, -koneet) - hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video) - arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta - huomioida, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen OSAAMISEN OSOITTAMINEN 1. Selvitä Tieken toiminnanjohtajan nimi ja kirjoita vastaus tekstikenttään 2. Etsi tulostimen kuva ja jaa linkki kuvaan 3. Etsi suomenkielinen ohjevideo itseäsi kiinnostavasta aiheesta, jaa linkki videoon ja kerro miksi pidät videota luotettavana. Muista netiketti videota valitessasi. 4. Oikein / väärin –kysymys: Löydät internetistä paljon tietoa ja erilaisia materiaaleja. Saatko kopioida toisen tekemää omaan työhösi ilman lupaa? Kyllä, ei
 24. 14.1.2020Etunimi Sukunimi24 TURVALLINEN TOIMINTA Toimii turvallisesti digitaalisissa ympäristöissä OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, haittaohjelmat ja laitteiden lukitseminen) - suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään OSAAMISEN OSOITTAMINEN 1. Monivalintatehtävä, jossa viisi erilaista tapaustilannetta seuraavista teemoista: • Haittaohjelmat/virustorjunta • Laitteiden lukitseminen/PIN-koodit • Salasanojen säilytys • Oman verkkoidentiteetin ymmärtäminen ja suojaaminen 2. Keksi kuvitteelliseen palveluun salasana, joka täyttää vahvan salasanan muodostamisen periaatteet. Kirjoita salasana tekstikenttään.
 25. 14.1.2020Etunimi Sukunimi25 ASIOINTI JA VIESTINTÄ Merkin saaja viestii ja asioi erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja ymmärtää digitaalisen kommunikoinnin sopivuutta eri tilanteissa. OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - käyttää sähköisiä asiointipalveluja (esim. Kela, verohallinto ja kirjasto) - asioida turvallisesti muissa digitaalisissa ympäristöissä - vahvan tunnistautumisen menetelmiä - käyttää sähköpostia ja viestipalveluita - tunnistaa sosiaalisen median palveluita - toimia netiketin mukaisesti eri tilanteissa OSAAMISEN OSOITTAMINEN 1. Monivalintatehtävä, jossa erilaisia tapaustilanteita seuraavista teemoista: • Sähköiset asiointipalvelut • Turvallinen asiointi (pystyy arvioimaan tunnistautumista tai maksutietoja edellyttävien sivujen turvallisuutta) • Vahva tunnistautuminen 2. Sähköposti-tehtävä (Lähetä alla olevasta kentästä sähköposti Maija Meikäläiselle (maija.meikalainen@merkkiposti.com). Keksi itsellesi asiallinen sähköpostiosoite. Nimeä jokin sosiaalisen median palvelu viestissäsi. Kirjoita viesti asiallisesti ja hyviä tapoja noudattaen.
 26. Oppimisanalytiikka • Näkökulmana koulutuksen tietämyksen ja tuottamisen prosessi massadatan soveltamisen viitekehyksessä sekä rajapinnat eri tietojärjestelmien välillä • Tavoiteltavia tuloksia – Tietoa opiskelijalle, opettajalle/ohjaajalle ja suunnittelijoille • Millaisia opintopolkuja osaamismerkkien suorittajille syntyy? • Kauanko eri osaamismerkkien suorittaminen kestää? • Kuinka tietoa voidaan siirtää eri tietojärjestelmien välillä Henry Paananen, HAMK Edu https://xapi.com/overview/ VS-suoritusten liikkuvuus Koskeen?
 27. NÄIN ETENEMME 14.1.2020Etunimi Sukunimi27 Merkkijärjestelmän kehittäminen kansalliset ja kansainväliset viitekehykset huomioiden Pilotointi erilaisissa koulutusmuodoissa Ensimmäiset pilotit SYKSY 2019 SYKSY 2021 Valmis merkki- järjestelmä Opetus- henkilöstön koulutukset ”Oheistuotteena” myös kehittyvät oppimateriaalit sekä opetus- ja ohjauskäytänteet
 28. 14.1.2020Etunimi Sukunimi28 TULOKSENA Valtakunnallinen ja vapaasti ei- kaupalliseen toimintaan käytettävä osaamis- merkkijärjestelmä Yhdenmukainen, läpinäkyvä ja tasa- arvoinen tapa varmistaa perusdigitaitoja erityyppisissä koulutuksissa ja eri organisaatioiden toimesta. Järjestelmä, jonka avulla osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja joustavasti siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen.
 29. Osaamismerkkijärjestelmien skaalautuvuus, osaamismerkistöjen limitykset ja kokonaisuudet NÄKÖKULMIA SANOITTAMISEEN JA SEN HAASTEITA ERI KOULUASTEILLA 29
 30. https://www.tyopeda.fi/ https://www.facebook.com/tyopeda/
 31. Yhden ammatillisen opettajan näkemys digitalisaatiosta/ DIGAM-selvitys Koramo, Brauer, & Jauhola, 2018 Miten opettajamme pahimmillaan kokevat digitalisaation?
 32. TiimipelaajaTehtävien tekijä Osaamismerkkien metsästäjä Oppimisyhteisön rakentaja Yksi tapa antaa arvosanoja! OSAAMISMERKEIN OHJAUTUVA OPPIMINEN AMMATILLISTEN OPETTAJAOPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA Miten oppijat kokevat parhaimmillaan digitalisaation? Brauer, 2019
 33. • Osaamismerkein pyritään kuvaamaan sellaista osaamista, jota on muuten vaikea sanoittaa: merkkejä sovelletaan esimerkiksi ajattelun taitojen ja tavoitteellisen ryhmätyön, kollaboraation, kuvaamiseen ja jäsentämiseen sekä sitä kautta oppimisprosessin tukemiseen. Tavoitteena on auttaa sekä opiskelijoita että kouluttajia hahmottamaan prosessi ja sisällöt yhdenmukaisesti. • Opiskelijat mukana yhteiskehittämisessä. Tutkimuksen kohteena erilaiset arviointimenetelmät kuten itse-, vertais- ja ryhmäarviointi osaamismerkein ohjautuvassa oppimisessa • Open Badge Factory -järjestelmässä testattavat arvioinnin työkalut: hakemukseen perustuva arviointi, erilaiset haku/myöntökoodit, ulkopuolisten arvioijien liittäminen järjestelmään ohjaajien lisäksi sekä vertaisarvioinnin prosessit. Brauer, Siklander, Impiö, & Vuopala, 2020 Digitaaliset osaamismerkit arvioinnin menetelmänä Problem-solving case 2 -opintojaksolla
 34. Pilotissa testataan ja tutkitaan osaamismerkein ohjautuvaa oppimista sekä erityisesti erilaisia tapoja arvioida osaamista osaamismerkein.
 35. LET master’s degree programme, PROBLEM-SOLVING CASE 2, 10 ects. YHTEISÖLLINEN ONGELMARATKAISUPROSESSI •Osaamisperustaisuus, -kriteeristö, tutkimusperustaisuus •Osaamismerkistö, joka innostaa osoittamaan ja kehittämään yhteisöllisiä ongelmaratkaisutaitoja (PSTRE/PIAAC/DigiCompEdu/ESCO). •Kokonaiskonstellaatio on liitettävissä osaksi laajempia kansallisia ja kansainvälisiä konstellaatioita, jolloin järjestelmä tukee jatkuvaa oppimista. •Arviointi ja ohjaus on integroitu koko prosessiin. •Yksilö-, vertais-, ryhmä-, opettaja- ja työelämän toimeksiantajan arviointi •Avoimuus ja arvioinnin läpinäkyvyys
 36. 2020 Miten oli sanoitettu ennen?
 37. Miltä se näyttää osaamismerkein?
 38. https://pelimerkit.metropolia.fi/
 39. Osaamisen Pelimerkit
 40. https://pelimerkit.metropolia.fi/category/blogi-fi/
 41. Ammatissa X vaadittava osaaminen Ammatillisella toisella asteella saavutettava osaaminen Korkea-koulutuksessa saavutettava osaaminen Työelämässä saavutettava osaaminen
 42. Tulokset
 43. 45
 44. 14.1.2020Etunimi Sukunimi46 Teemme enemmän kuin mielellämme yhteistyötä kaikkien merkkien kehittämisestä ja hyödyntämisestä kiinnostuneiden kanssa! Sanna.brauer@oamk.fi 040 0444 668
 45. 14.1.2020Etunimi Sukunimi47
Anzeige