Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
BAB 2 PENGUKURANKELUARAN NEGARA
• Mengukur prestasi        ekonomi/pertumbuhan ekonomi       • Memperbaiki masalah ekonomiKEPENTINGAN  • M...
MENGUKUR PRESTASI    EKONOMI/PERTUMBUHAN EKONOMI•  Kadar pertambahan keluaran benar :         g=    KNBt1...
Mengenal pasti masalah ekonomi/   pertumbuhan kebajikan masyarakat• Kadar pertambahan pendapatan per kapita benar : gPk...
KONSEP PENTING DALAM      PENDAPATAN NEGARAPendapatan negara : nilai wang semua barang dan perkhidmatan akhir yang ...
Keluaran Dalam Negeri      Kasar (KDNK)nilai barang danperkhidmatan yangdihasilkan oleh semuafaktor di dalamsesebuah ...
• nilai barang dan perkhidmatan       akhir yang dihasilkan oleh faktor       pengeluaran milik warganegaraKel...
Keluaran NegaraBersih (KNB)• Kemerosotan nilai barang modal itu dikenali sebagai susut nilai• = KNK - susut nilai
Keluaran Negara Kasar pada harga pasaran(KNKhp)•berdasarkan harga semasa pada tahun tersebut•=KNKhf + CTL – SBKeluaran Neg...
Identiti Dalam Perakaunan  Pendapatan Negara   Keluaran Negara Kasar   = Pendapatan negara  = Perbelanjaan negara
•Kaedah      pendapatan Kaedah  •Kaedah Keluaran Pengiraan •KaedahPendapatan Perbelanjaan Negara
Kaedah pendapatan•menjumlahkan pelbagai pendapatan yang diperolehi oleh faktor pengeluaran dalam ekonomi akibat daripada m...
Kaedah keluaran• mencampurkan nilai ditambah yang diwujudkan oleh pelbagai sektor ekonomi di dalam negara dalam tempoh...
• menjumlahkan kesemua         perbelanjaan ke atas barangan         dan perkhidmatan akhir yang     ...
Pengiraan Pendapatan PersendirianPendapatan       Petunjuk            Jumlah (RM juta)persendirian   ...
Pendapatan bolehguna• pendapatan yang boleh digunakan oleh isi rumah untuk dibelanjakan dalam ekonomi bagi membeli baran...
Masalah Pengiraan Dua Kali dan  Konsep Nilai Ditambah
• Alat pengukur jumlah keluaran        pelbagai sektor dalam ekonomi       • Alat pengukur kadar Kegunaan  ...
Perbezaan tingkat harga             di berbagai negara              Perubahan kualiti      ...
Kelemahan membandingkan pendapatan negara perkapita          antara negara• Perbezaan komposisi keluaran negara• ...
Pengukuran KDNK Benar
Pengukuran KDNK Nominal
Kes beberapa barang               (Ekonomi tiga barang)               Ekonomi Tiga Barang  ...
Makroekonomi - bab 2 (Pengukuran keluaran negara)
Makroekonomi - bab 2 (Pengukuran keluaran negara)
Makroekonomi - bab 2 (Pengukuran keluaran negara)
Makroekonomi - bab 2 (Pengukuran keluaran negara)
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Makroekonomi - bab 2 (Pengukuran keluaran negara)

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Makroekonomi - bab 2 (Pengukuran keluaran negara)

 1. 1. BAB 2 PENGUKURANKELUARAN NEGARA
 2. 2. • Mengukur prestasi ekonomi/pertumbuhan ekonomi • Memperbaiki masalah ekonomiKEPENTINGAN • Membuat penilaian keberkesanan dasar ekonomi kerajaanPENGUKURAN • Mengukur taraf hidup rakyatPENDAPATAN • Mengenalpasti masalah ekonomi/ NEGARA pertumbuhan kebajikan masyarakat • Membandingkan taraf hidup antara negara
 3. 3. MENGUKUR PRESTASI EKONOMI/PERTUMBUHAN EKONOMI• Kadar pertambahan keluaran benar : g= KNBt1 – KNBt0 x 100 % _____________ KNBt0 KNBt1 =Keluaran Negara Benar pada tahun semasa KNBt0 = Keluaran Negara Benar pada tahun sebelumnya g = Kadar pertambahan (peratusan) pendapatan (keluaran) negara benar
 4. 4. Mengenal pasti masalah ekonomi/ pertumbuhan kebajikan masyarakat• Kadar pertambahan pendapatan per kapita benar : gPk2 = YPK2 – YPK1 X 100% YPK1gPk2 - Kadar pertambahan pendapatan per kapita benar pada tahun 2YPK2 - Pendapatan perkapita benar pada tahun 2YPK1 - Pendapatan perkapita benar pada tahun 1
 5. 5. KONSEP PENTING DALAM PENDAPATAN NEGARAPendapatan negara : nilai wang semua barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh sesebuah negara dalam jangka masa tertentu. Konsep berkaitan perakaunan pendapatan negara KDNK KNK KNB KNKhp dan KNKkf
 6. 6. Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK)nilai barang danperkhidmatan yangdihasilkan oleh semuafaktor di dalamsesebuah negara bagi tidak memasukkantempoh satu tahun hanya meliputi barang urusniaga yang tidaktanpa mengambil kira akhir sahaja produktifsama ada faktorpengeluaran yangdigunakan adalah milikwarga negara itu ataupenduduk negara asing.
 7. 7. • nilai barang dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan oleh faktor pengeluaran milik warganegaraKeluaran negara tersebut dalam tempoh satu tahun tanpa mengambil kira Negara sama ada pengeluaran tersebut dilakukan di dalam negara tersebut Kasar ataupun di negara asing (KNK) • = KDNK (+) penerimaan pendapatan faktor dari luar negara (-) bayaran pendapatan faktor asing dalam negara
 8. 8. Keluaran NegaraBersih (KNB)• Kemerosotan nilai barang modal itu dikenali sebagai susut nilai• = KNK - susut nilai
 9. 9. Keluaran Negara Kasar pada harga pasaran(KNKhp)•berdasarkan harga semasa pada tahun tersebut•=KNKhf + CTL – SBKeluaran Negara Kasar pada harga faktor(KNKhf)•dikira pada harga tetap, yakni harga pada satu tahun asas•juga dikenali sebagai keluaran negara benar.•=KNKhp + SB – CTL
 10. 10. Identiti Dalam Perakaunan Pendapatan Negara Keluaran Negara Kasar = Pendapatan negara = Perbelanjaan negara
 11. 11. •Kaedah pendapatan Kaedah •Kaedah Keluaran Pengiraan •KaedahPendapatan Perbelanjaan Negara
 12. 12. Kaedah pendapatan•menjumlahkan pelbagai pendapatan yang diperolehi oleh faktor pengeluaran dalam ekonomi akibat daripada menjalankan kegiatan mengeluarkan barang dan perkhidmatan di dalam sesebuah negara untuk tempoh setahun•Sewa, gaji dan upah, kadar faedah/ kadar bunga, keuntungan, pendapatan perusahaan persendirian
 13. 13. Kaedah keluaran• mencampurkan nilai ditambah yang diwujudkan oleh pelbagai sektor ekonomi di dalam negara dalam tempoh satu tahun• Berdasarkan penggunaan pengiraan pendapatan negara mengikut kaedah ini, ekonomi sesebuah negara boleh dibahagikan kepada beberapa sektor utama• Penjumlahan nilai keluaran semua sektor ekonomi menghasilkan keluaran dalam negeri kasar pada kos faktor (KDNKkf)
 14. 14. • menjumlahkan kesemua perbelanjaan ke atas barangan dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan dalam ekonomi Kaedah • Apabila keempat-empat komponen perbelanjaanPerbelanjaan tersebut ditambahkan : KDNKhp =C + G + I + NX (EX – IM) • KDNK ini dinyatakan dalam nilai pasaran kerana semua urusniaga diandaikan berlaku di pasaran
 15. 15. Pengiraan Pendapatan PersendirianPendapatan Petunjuk Jumlah (RM juta)persendirian Pendapatan negara 10,000 Tolak :• semua pendapatan Cukai pendapatan syarikat 600 yang diterima oleh Keuntungan tidak dibahagikan 1,200 semua individu Caruman kepada KWSP 800 dalam ekonomi Sumbangan untuk kebajikan 300 daripada kegiatan Sosial oleh majikan dan pekerja pengeluaran Campur : barang dan Bayaran pindahan 1,800 perkhidmatan Pendapatan daripada kadar 500 dalam ekonomi faedah atas pinjaman penggunaan dalam tempoh pinjaman kerajaan setahun Jumlah pendapatan persendirian 9,400
 16. 16. Pendapatan bolehguna• pendapatan yang boleh digunakan oleh isi rumah untuk dibelanjakan dalam ekonomi bagi membeli barangan dan perkhidmatan keperluannya dan juga sebagai tabungan
 17. 17. Masalah Pengiraan Dua Kali dan Konsep Nilai Ditambah
 18. 18. • Alat pengukur jumlah keluaran pelbagai sektor dalam ekonomi • Alat pengukur kadar Kegunaan pertumbuhan ekonomi Data • Alat pengukur taraf hidupPendapatan • Petunjuk perubahan struktur ekonomi Negara • Asas untuk membuat ramalan dan perancangan ekonomi • Petunjuk saiz pasaran
 19. 19. Perbezaan tingkat harga di berbagai negara Perubahan kualiti barang dan Kelemahan perkhidmatan membandingkanpendapatan negara per kapita antara masa Perubahan corak agihan Perubahan jenis pendapatan keluaran Perubahan masa rehat Perubahan lain pekerja Perubahan kesan luaran negatif
 20. 20. Kelemahan membandingkan pendapatan negara perkapita antara negara• Perbezaan komposisi keluaran negara• Perbezaan penaksiran komponen pendapatan negara• Perbezaan tingkat harga umum• Perbezaan jumlah kegiatan produktif yang tidak dibayar dengan wang• Perbezaan corak agihan pendapatan• Perbezaan nilai mata wang• Perbezaan iklim dan perbelanjaan di antara negara• faktor lain • Perbezaan masa rehat yang dinikmati • Perbezaan kesan luaran yang negatif • Perbezaan kestabilan politik dan sosial
 21. 21. Pengukuran KDNK Benar
 22. 22. Pengukuran KDNK Nominal
 23. 23. Kes beberapa barang (Ekonomi tiga barang) Ekonomi Tiga Barang Kolum: K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8Barang Pengeluaran Harga Seunit KDNK KDNK KDNK KDNK T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 Q1 Q2 P1 P2 dalam dalam dalam dalam (unit) (unit) (RM) (RM) harga T1 harga T1 harga T2 harga T2 P1 x Q1 P1 x Q2 P2 x Q1 P2 x Q2 A 12 22 5 4 60 110 48 88 B 14 8 3 10 42 24 140 80 C 20 24 7 9 140 168 180 216 242 302 368 384 KDNK KDNK nominal nominal T1 T2

×