Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Dalil dalil hak-dan_kedudukan_anak_luar_nikah_-

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Dalil dalil hak-dan_kedudukan_anak_luar_nikah_-

 1. 1. HAK DAN KEDUDUKAN ANAK YANG TIDAK SAH TARAF SITI NOR AISYAH BINTI ISMAIL NUR AMALINA BINTI ADZLAN MIMA SURIATI BINTI SHAMSUDDIN KHAZIMAH BINTI MOHAMMADIAH NURUL NORFATIHAH BINTI MD YUSOFF A131981 A135280 A132419 A132770 A132404 PN. NOOR LIZZA BINTI MOHAMED SAID
 2. 2. Maksud nasab dan keturunan  Fenomena anak tidak sah taraf di Malaysia  Laporan rasmi Jabatan Pendaftaran Negara 
 3. 3. Istilah Arab-"Walad al-zina"  Perbincangan para fuqaha: anak zina  Menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003:istilah anak tidak sah taraf  Peruntukan undang-undang menyatakan: 
 4. 4. Menurut Fatwa Mengenai Garis Panduan Anak Tak Sah Taraf Menurut Hukum Syarak di Negeri Selangor yang telah diwartakan pada 28 April 2005,  1. Anak yang dilahirkan tanpa nikah   2. Anak yang dilahirkan kurang daripada enam bulan dua lahzah qamariah dari waktu ‘imkan ad-dukhul’  3. Ikrar (Li'an)
 5. 5. 2-Sabda Rasulullah S.A.W (Riwayat Abu Daud dan Tirmidhi): Maksudnya : Sultan adalah wali kepada sesiapa yang tidak mempunyai wali. 3-Firman Allah S.W.T (surah al- An’am:164. ) Maksudnya :...... dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan oleh tiap tiap seorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya; dan seseorang yang boleh memikul tak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja)
 6. 6. 1-Para Fuqaha dan Jumhur Ulama’ -Seseorang anak yang lahir daripada perzinaan atau tanpa ikatan perkahwinan yang sah, anak itu adalah anak tidak sah taraf 2-Mazhab Hanafi -Kurang daripada enam bulan daripada tarikh perkahwinan anak itu adalah anak tidak sah taraf 3- Mazhab Syafei -Empat syarat kedudukan dan hak anak yang tidak sah taraf
 7. 7. 1- Anak yang dilahirkan kurang daripada enam bulan daripada tarikh perkahwinan ATAU anak yang dilahirkan kurang atau lebih daripada empat tahun tarikh terakhir perhubungan suami isteri iaitu selepas berlakunya perbubaran perkahwinan 2- Hubungan anak yang lahir dengan suami - Suami ragu-ragu atau berat sangkaan bahawa anak bukan daripada benihnya - Anak lahir kurang daripada enam bulan daripada perhubungan suami isteri - Anak lahir lebih daripada enam bulan daripada Istibra’dengan sekali pusingan haid
 8. 8. 3- Hubungan anak yang lahir dengan suami hak dan kedudukan anak tersebut jika suami sangka anak tersebut daripada benihnya Telah berlaku istibra’ selepas perhubungan suami isteri Kemudian anak tersebut lahir daripada tarikh perhubungan suami isteri Sunat menghubungan anak tersebut dengan suami tersebut 4- Hubungan anak dengan suami Anak lahir setelah enam bulan atau lebih daripada empat tahun daripada perhubungan suami isteri dan tidak berlaku istibra’ Berlaku istibra tetapi anak lahir kurang daripada enam bulan Boleh dihubungkan dengan firash iaitu ikatan perkahwinan yang sah
 9. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Penamaan dan Nasab Pergaulan dan Hubungan Nafkah Penjagaan Harta Pusaka Perwalian Perkahwinan Kematian Pertukaran Status Anak Tak Sah Taraf Amal Kebajikan
 10. 10. 1- PERZINAAN 2- PERKAHWINAN SYUBHAH 3- LI’AN
 11. 11. 1- Definisi - Persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan yang bukan suami isteri 2- Hukuman 3- Kesan Perbuatan Zina – Anak tidak sah taraf atau anak luar nikah 4- Haram dinasabkan di sebelah bapa
 12. 12. PERKAHWINAN SYUBHAH Kajian Kes anak tidak sah taraf:  1. Perkahwinan yang tidak sah  2. Perkahwinan sesama mahram yang haram dikahwini selama-lamanya 
 13. 13.  Didefinisikan sebagai salah satu daripada cara yang biasa dibuat oleh pasangan suami isteri untuk membuat penafian.  Suami menafikan anak yang dikandung oleh isterinya adalah anak dari darah dagingnya  Menyebabkan anak tersebut tergolongan dalam golongan anak tak sah taraf dalam islam.  Seterusnya, anak tak sah taraf ini tidak boleh dinasabkan dengan nasab lelaki tersebut.
 14. 14. 1- Kes pertama: kes Wan Azmi dan Nik salwani. Tarikh kahwin – 29 Jun 1987 Tarikh cerai – 21 Disember 1987 Tarikh Kelahiran Anak – 18 Mac 1988 2- Kes kedua: kes Ismail dan Kalam Tarikh cerai – 28 September 1985 Tarikh kelahiran anak –23 September1989
 15. 15. LANGKAH MENGATASI MASALAH ANAK TIDAK SAH TARAF 1) Penamaan Anak  Anak hendaklah dibin atau juga dibintikan dengan nama abdullah atau nama asma alhusna lain yang berpangkalkan ‘abdul’ 2) Kepentingan Ilmu Pengetahuan  Melalui pendidikan moral, sivik serta pendidikan islam mampu memberi panduan kepada golongan remaja dalam mengelakkan daripada berlakunya perkara sumbang mahram  Perlu mendalami ilmu berkaitan dengan alam rumah tangga sebelum mengambil keputusan melangsungkan perkahwinan.
 16. 16. 3) Tanggungjawab Ibu Bapa   Mendidik anak-anak adalah tanggungjawab ibu dan bapa Hal ini kerana anak-anak adalah amanah Allah S.W.T yang perlu dijaga oleh suami isteri dengan memberi segala tunjuk ajar serta nasihat-nasihat yang berguna untuk mereka jadikan sebagai panduan dalam kehidupan. 4) Peranan Masyarakat  setiap individu mempunyai rasa tanggungjawab dalam menangani masalah ini, isu anak tidak sah taraf akan dapat diselesaikan, jika hasil usaha yang dimainkan oleh mayarakat yang sedar akan keburukannya kepada generasi yang akan datang.  Masyarakat juga seharusnya tidak memberi pandangan yang buruk atau memulaukan kanak-kanak yang telah dianggap sebagai anak tidak sah taraf.
 17. 17.  Sebagai masyarakat Islam yang prihatin, kita hendaklah menyedari bahawa institusi kekeluargaan wajib dipertahankan kerana punca terbesar keruntuhan sesebuah masyarakat adalah berpunca daripada kehancuran institusi keluarga.  Ukuran kepada kemajuan sesebuah masyarakat dan negara perlu bersandarkan kepada indikator seperti penghayatan nilai murni, akhlak mulia dan etika ketamadunan yang baik.

×