Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bab 3 dan bab 4

2.450 Aufrufe

Veröffentlicht am

PPP 2123:PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN ISLAM

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Bab 3 dan bab 4

 1. 1. Kuliah Minggu Ketiga Asas Falsafah Pengurusan Islam
 2. 2. Maksud Tauhid ‫توحيد‬ ،‫يوحد‬ ،‫وحد‬ Bermaksud: Menjadikan sesuatu sebagai satu Dari segi bahasa: Keesaan Dari segi istilah: Ilmu menetapkan akidah berdasarkan dalil yang jelas dan sahih
 3. 3. Definisi Tauhid dari pandangan sarjana Islam “Tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padaNya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadaNya dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padaNya. Tauhid Juga membahas tentang rasul-rasul Allah dan meyakinkan kerasulan mereka”. (Syeikh Muhammad Abduh)
 4. 4. Definisi Tauhid dari pandangan sarjana Islam “Tauhid adalah ilmu yang membahas hal-hal yang menetapkan akidah agama dengan dalil- dalil yang meyakinkan”. (Husain Affandi al-Jars)
 5. 5. Definisi Tauhid dari pandangan sarjana Islam “Tauhid adalah ilmu yang meyelidiki dan membahas soal yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah dan bagi sekalian utusan-utusanNya, juga mengupas dalil-dalil yang menjadi bukti kepada akal fikiran sebagai alat untuk membuktikan adaNya zat yang wujud”. (Prof. M. Thahir A. Muin)
 6. 6. Tauhid Uluhiyah Tujuannya adalah untuk tunduk dan khusyuk kepada Allah dan kesempurnaan cinta kepada Allah dengan segala bentuk peribadahan zahir atau batin Firman Allah surah al-Fatihah:5 Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah kami meminta pertolongan Menurut Salih Fauzan: Tiga bahagian tauhid yang paling ditekankan ialah tauhid uluhiyah kerana terdapat misi dakwah para rasul, dan alasan diturunkan kitab-kitab suci dan alasan ditegakkan jihad di jalan Allah. Ini kerana hanya Allah yang wajib disembah dan penghambaan selain darinya ditinggalkan.(Syarah akidah tahawiyah)
 7. 7. Syarat: 1) Allah yang wajib disembah 2) Pengetahuan agama iaitu ibadat yang dibuat dengan perkataan, perbuatan zahir dan batin. Ibadat perlu diikuti oleh apa diajar oleh Rasulullah S.A.W dengan penuh keikhlasan kepada Allah Kepentingan Pembelajaran Tauhid 1) Membezakan mereka yang tahu dan tidak tahu 2) Ilmu tauhid adalah ilmu tentang Allah 3) Mengetahui punca keruntuhan tamadun
 8. 8. Tauhid Rububiyah Mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Allah dan menyatakan dengan tegas bahawa Allah adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk. Allah juga adalah pengatur dan pengubah keadaan Firman Allah dalam surah al-an’am 1: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang Ia diyakini oleh semua orang baik mukmin mahupun kafir sejak dahulu. Firman Allah dalam surah al-Zukhrif 87: Jika kamu bertanya kepada mereka(orang-orang jahiliyah) Siapa yang telah mencipta mereka dan mereka akan menjawab Allah)
 9. 9. Kesan konsep tauhid dan hubung kait dengan pentadbiran dan pengurusan 1) Individu Muslim perlu terbuka, tidak jumud dan sempit fikirannya. Dari sudut pengurusan, melahirkan seorang pekerja yang beramanah, cekap dan berdisiplin 2) Melahirkan insan yang mempunyai diri dan keyakinan diri. Dalam organisasi, individu berani memperkatakan sesuatu yang hak dan benar walaupun menjejaskan kedudukannya. 3) Semangat Tauhid menjana insan yang mempunyai rendah diri dan tawaduk 4) Menjadikan seorang yang salih, berani dan berdiri tegak dengan kebenaran 5) Membina Insan yang mempunyai tahap kesabaran yang tinggi, keazaman dan kesungguhan 6) Membuatkan manusia patuh kepada peraturan-peraturan dan undang- undang yang ditetapkan oleh Allah.
 10. 10. Konsep Khilafah Maksud Khalifah : 1) Pengganti Allah di muka bumi untuk menunaikan amanat dan menegakkan hukum Allah 2) Pengganti dari sebelumnya kerana telah tiada Kriteria seorang pemimpin 1) Pemimpin menjadi wasilah tarbiyah Allah di bumi 2) Perlu mempunyai ilmu dan hikmah. 3) Menurut al-Mawardi : Pemimpin perlu adil, mempunyai ilmu ijtihad, kesihatan pancaindera, memiliki kesihatan anggota badan, dan memiliki intelektual yang tinggi
 11. 11. Konsep Tazkiyah al-Nafs + Penyucian dan pembersihan jiwa. Ia adalah proses pelaksanaan untuk menerapkan kebersihan, kesucian, dan kemurnian. Ia merangkumi aspek rohani dan jasmani + Asas utama adalah al-Quran dan al-Sunah + Firman Allah dalam surah al-Ankabut ayat 69: Sesungguhnya pertolongan dan bantuan kami adalah bagi orang-orang yang berusaha untuk membaiki amalannya. +Penerangan nabi berkaitan dengan Ihsan
 12. 12. Kepentingan Tazkiyah al-Nafs 1) Kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia kerana ditugaskan oleh Rasul 2) Kejayaan dalam kehidupan apabila berjaya membersihkan jiwa dan kerugian jika mencuaikan 3) Kepentingan pembersihan jiwa meliputi seluruh lapisan masyarakat 4) Melahirkan sebuah organisasi yang amanah dan berintegriti Firman Allah tentang kepentingan pembersihan jiwa dalam surah al-Baqorah: 250 Dan apabila mereka (yang beriman itu) keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa dan berkata: Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami dan menangkan kami terhadap orang kafir.
 13. 13. Konsep al-Falah +Pembangunan ummah ialah kebahagian dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. +Metodologi yang ditetapkan adalah penerapan iman, taqwa, zikrullah amal salih, al-amr bil maaruf wa nahyu an mungkar, syukur, dan jihad. Firman Allah dalam surah Ali Imran: “Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar dan kamu berkeadaan lemah (kerana kamu sedikit) Oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu”. + Suasana aman, kasih sayang, persaudaraan, ketenangan dan tiada ketakutan dan kebimbangan sebahagian unsur al falah +Elakkan daripada meniru pola-pola perekonomian dan pembangunan yang berteraskan sekularisme, liberal, materialistik dan ateistik. + tuntutan untuk basmi bukan sahaja menjauhi norma-norma bukan Islam.
 14. 14. Kuliah Minggu Keempat Pengurusan pada Zaman Rasulullah
 15. 15. Pengurusan Zaman Tamadun Purba + Manusia hendaklah melaksanakan tugas atau pekerjaan secara berkumpulan. Contoh: Tamadun Mesir Kuno Pengurusan Zaman Jahiliyah + Penduduk Badwi dan Hadhari
 16. 16. Pengurusan pada Zaman Rasulullah 1) Islam bersifat Rabbani kerana berlandaskan syariat yang ditetapkan oleh Allah 2) Rasulullah adalah pemimpin yang tertinggi yang dilantik oleh Allah 3) Objektif pengurusan zaman nabi untuk mendaulatkan kalimah Allah
 17. 17. Pembahagian Pentadbiran Rasulullah Dar An- Nadwah Al- Siqayah Al- Hijabah Al-Rifadah Al-Imrah Al-Sifarah Al- Khazanah Al-Ashnaq Al- Khaimah Al- Hukumah
 18. 18. Pengurusan dari sudut Pendidikan 1)Kesepaduan al-Quran dan as-Sunah 2)Guru dari kalangan tawanan perang 3)Menyampaikan ilmu Pendidikan Islam 4)Sahabat menjadi pengajar 5)Galakan kepada kaum perempuan untuk menuntut ilmu Pengurusan dari sudut dakwah pada Era Mekah + Dakwah secara rahsia + Dakwah secara terbuka
 19. 19. Perancangan sebelum hijrah 1) Mengupah Abdullah Bin Uraiqit sebagai penunjuk jalan 2) Berikan tanggungjawab kepada anak Abu Bakar untuk merisik hal ehwal Quraish 3) Berikan tanggungjawab kepada Amir Bin Quhairah untuk membawa ternakan di sekitar persembunyian nabi untuk hilangkan tapak kaki
 20. 20. Era Madinah + Pusat pemerintahan, pentadbiran dan pengurusan negara Islam + Pusat Dakwah, Agama, Sosial, Ibadat dan Syura + Masjid dijadikan tempat kunjungan rombongan yang ingin peluk Islam + Piagam Madinah dibentuk:- *Pembinaan Masjid *Program Keluarga Angkat *Perjanjian dengan Yahudi
 21. 21. Prinsip Pengurusan Zaman Rasulullah 1) Ubudiyah 2) Al-Syura 3) al-Adalah 4) Al-Huriyah 5) Al-Musawamah 6) Al-Masuliyah 7) Al-Itqan 8) Al-Ta’ah
 22. 22. Strategi Pengurusan Organisasi 1) Majlis Syura 2) Pengurusan dan Pembahagian tugas 3) Ketenteraan dan Pertahanan 4) Kehakiman 5) Pentadbiran Pusat dan Pengurusan Tempatan
 23. 23. Rasulullah (Ketua Negara) Majlis Syura Pemegang Mohor Rasul Kadi (Hakim) Amil (Pengutip Hasil) Wali (Gabenor) Pentadbiran Tempatan/Wilayah Penulis Rasmi Para Setiausaha Pembantu/S etiausaha
 24. 24. Pengurusan Khalifah al-Rasyidin Khalifah Abu Bakar 1) Menyelesaikan masalah al-Riddah 2) Menyelesaikan ancaman musuh luar negara Islam 3) Pengumpulan al-Quran 4) Mengambil berat soal rakyat dengan memperuntukkan 600 Dirham setahun 5) Membahagikan semenanjung Arab kepada Madinah, Makkah, Taif, Syiria, Yaman, Najran, Hadramaut, Bahrian, dan Daumat al-Jandal dan dilantik seorang gabenor
 25. 25. Khalifah Umar al-Khattab 1) Menggunakan gelaran Amirul Mukminin Pendidikan 1) Menubuhkan “Kuttab” peringkat rendah 2) Wajibkan hafal 5 surah al-Quran 3) Utuskan sahabat seperti Abu Darda, Abdul Rahman Bin Maqal dan Abdul Rahman bin Ghuman ke wilayah lain untuk mengajar dan berdakwah Politik 1) Setiap wilayah di tadbir oleh gabenor yang dibantu oleh setiausaha, ketua tentera, pemungut cukai, pegawai polis, pegawai perbendaharaan dan hakim 2) Khalifah dilantik mengikut sistem 3) Penubuhan jabatan dipanggil Dewan Sosial 1) Penyediaan kemudahan asas seperti sistem perparitan, jalan raya dan perigi. 2) Kebebasan mengamalkan ajaran agama masing-masing 3) Kaum dan kabilah di damaikan 4) Mendirikan masjid dan rumah persinggahan untuk musafir
 26. 26. Khalifah Uthman Bin Affan 1) Melakukan sistem penulisan al-Quran lebih sistematik 2) Menyumbang harta yang banyak untuk perkembangan Islam 3) Memperkenalkan sistem protokol dalam urusan kerajaan 4) Membuka kawasan baru untuk sebaran dakwah
 27. 27. Khalifah Ali Bin Abi Talib 1) Meneruskan pemerintahan sahabat-sahabat 2) Mengharmonikan suasana kucar-kacir disebabkan fitnah
 28. 28. Zaman bani Umayyah 1) Perkembangan Jabatan-jabatan Zaman Bani Abbasiyah 1) Penubuhan kementerian 2) Penubuhan Kehakiman 3) Unit Penguatkuasa
 29. 29. Al- Mawardi Ibn Taimiyah Pemimpin yang adil Orang yang dilantik perlu layak dan jawatan kepada orang sesuai Pemimpin mempunyai ilmu dan boleh membawa ijtihad dalam membuat hukum Mempunyai unsur kekuatan dan amanah Pemimpin yang mempunyai pancaindera Pemimpin perlu lebih sempurna dan lebih layak Pemimpin cukup anggota badan Perlu mengetahui siapa lebih layak dan perlu mengetahui tujuan sesuatu jawatan Pemimpin mampu memberi pendapat dalam menguruskan hal-hal rakyat Pemimpin mempunyai keberanian dan sifat tolong menolong Zaman Moden

×