Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ajankohtaista 26.10

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Ajankohtaista 26.10 (20)

Weitere von Sirpa Pursiainen (20)

Anzeige

Ajankohtaista 26.10

 1. 1. Ajankohtaista 26.10.2012 Sirpa Pursiainen, YTM Kehittämistyö TOPlaaja valtakunnallinen koordinointihanke ➢ Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen ➢ Edu.fi pedagogisten toimintamallien kuvaus "Voimaantumista ja henkilökohtaisia oppimisverkostoja – verkostoissa ammattiin" ➢ Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Pyynikintie 2, 33230 Tampere puh. 050 576 1363, vaide 03 3155 51 sirpa.pursiainen@pirko.fi www.pirko.fi
 2. 2. AJANKOHTAISTA Lehdistötiedote 18.10.2012 Keskusjärjestöiltä uusia keinoja nuorten saamiseksi työelämään ● Ammatillisen koulutuksen 2+1 -malli Esityksessä korostetaan ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuksen yhdistämistä. Se voisi toimia esimerkiksi niin, että opiskelija opiskelee ensin kaksi vuotta oppilaitoksessa ja suorittaa tutkinnon viimeisen vuoden työpaikalla oppisopimuksella (2+1 vuotta -malli).
 3. 3. AJANKOHTAISTA ●Joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimukseen edistäisi työelämässä tarvittavien taitojen hankkimista ja sitä kautta työllistymistä. ●Lisäksi se lyhentäisi koulutusaikoja oppilaitoksessa ja vapauttaisi ammatillisen peruskoulutuksen resursseja enemmän tukea tarvitsevien opiskelijoiden käyttöön.
 4. 4. Tuettua oppisopimusta? Toinen merkittävä tapa saada yhä useampi nuori kiinni työelämään on esityksen mukaan nuorten tuettu oppisopimuskoulutus. Malli sisältää erilaisia keinoja tukea opiskelijaa, työpaikkaa ja työpaikkaohjaajaa sekä rekrytointivaiheessa että koulutuksen aikana.
 5. 5. Tuettua oppisopimusta? ●Ennen työsuhteen solmimista voisi olla käytössä ns. ennakkojakso, joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua toimialaan ja työpaikkaan sekä työnantajalle mahdollisuuden arvioida nuoren soveltuvuutta työtehtäviin. ●Lisäksi opiskelija voisi saada vertaisryhmän tukea sekä oppisopimukseen valmistavaa koulutusta, jonka aikana hän suorittaa esimerkiksi hygieniapassin tai työturvallisuuskortin. ●Työnantajalle ja työpaikkaohjaajalle puolestaan olisi tarjolla tukea koulutuksen järjestäjän suunnasta sekä korotettua koulutuskorvausta/palkkatukea.
 6. 6. Tuettua oppisopimusta? ●Uudessa esityksessä keskitytään löytämään uusia koulutuspolkuja niille nuorille, jotka ovat jääneet ilman ammatillista koulutusta tai keskeyttäneet sen. ●Sitä tukee esityksessä muun muassa avoin ammattiopisto -toimintamalli. ●Lisäksi päämääränä on kehittää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja koulutuksen yhteyksiä työelämään kaikilla koulutusasteilla.
 7. 7. Oppilaitoksessa opiskelu jatkossakin ensisijaista ● Keskusjärjestöt esittävät, että nuorisotakuun toteuttamiseen ja koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen perusasteen koulutuksen varassa oleville alle 30-vuotiaille on varattava riittävät resurssit ja koulutustarjonta. ●Järjestöt korostavat, että oppilaitosmuotoisella ammatillisella peruskoulutuksella on myös jatkossa keskeinen rooli nuorten työelämässä tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. ●Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmä on uudistettava, jotta voidaan lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja toteuttaa joustavat, yksilölliset koulutuspolut.
 8. 8. NUORISOTAKUU Nuorisotakuu takaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30- vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan. Miten koulutuksen järjestäjä valmistautuu nuorisotakuun toteutumiseen? Nuorisotakuusta tietoa: Nuorisotakuu.fi
 9. 9. NUORISOTAKUU Tehty työ kantaa tulosta Lauri Ihalainen mainitsi oppisopimuksen ja 2+1 mallin osana nuorisotakuuta TV- uutisissa Onko omassa toimintamallissa asioita, jotka liittyvät nuorisotakuuseen?
 10. 10. ECVET OKM: Lähtökohtana on oppimistuloksiin perustuva järjestelmä, jossa oppimistulokset määritellään ●tietoina, ●taitoina ja ●pätevyytenä.
 11. 11. ECVET OKM: ●Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) avulla eri maissa suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan hyödyntää osana tutkintoja yhdenmukaisella tavalla Euroopan alueella. ●Koulutus ja tutkimus 2011 - 2016 -kehittämissuunnitelman mukaan ECVET otetaan Suomessa käyttöön kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa vuonna 2014. ECVETin käyttöönotto tehdään osana ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämistä (TUTKE).
 12. 12. ECVET ➢ Ecvetin myötä korostuvat yksilölliset opintopolut ➢ FINECVET suunnan näyttäjänä –julkaisu ➢Koulutuksen järjestäjille lähetetty kutsuja koulutuksiin aiheesta
 13. 13. Nuorisotutkimus Nuorisobarometri 2012 on julkaistu. ● ●Nuorten hyvinvoinnista kerätään tietoa hyvinvointiindikaattorien avulla (OKM/Nuora). ●Kouluterveyskysely kokoaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Miten nuorten hyvinvoinnista kerättyä tutkimustietoa hyödynnetään oppilaitoksessa?
 14. 14. Rikastetut & rakastetut oppimisympäristöt ➢Julkaisua työstetään ja siihen kootaan pedagogisia toimintamalleja. ➢Julkaisun teemat: ➢ Yksilöllisiä polkuja oppimisverkostoissa ➢ Työvaltainen oppiminen ➢ Yrittäjyyttä oppilaitoksiin ja innovatiivisuutta työelämään ➢ Rikastetut oppimisratkaisut- 3D- ympäristöt, oppimispelit ja simulaatiot sekä lisätty todellisuus ➢ Mobiilioppimisen ABC ➢Julkaisuun kootaan myös tällä työleirillä työstettäviä kuvauksia.
 15. 15. ”You lose nothing, if someone can use the work done by you”

×