Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Aralin 13 pamilihan at pamahalaan

9.440 Aufrufe

Veröffentlicht am

ekonomiks

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Aralin 13 pamilihan at pamahalaan

 1. 1. Aralin 13 Ugnayan ng Pamilihan at Pamahalaan Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos! Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 2. 2. Balik-aral: • Ang pamilihan ay nagsasaayos ng nagtutunggaliang interes ng mamimili at bahay-kalakal. • Ang mamimili ay bumibili nang marami sa mababang presyo samantalang marami namang binibenta ang bahay-kalakal sa mataas na presyo. • Ang napagkasundunang presyo ng mamimili at bahay-kalakal ay tinatawag na presyong ekwilibriyo.
 3. 3. ONCE UPON A TIME! Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at bumuo ng maaaring kahinatnan nito batay sa iyong sariling pagkaunawa. Isulat ang iyong kasagutan sa notebook. •Matagal nang magsasaka si Mang Francisco. Isang araw ay nabalitaan niyang ang presyo ng kaniyang produktong palay ay binibili lamang sa murang halaga. Ang presyo ay hindi kayang mabawi kahit puhunan niya sa binhi at fertilizer. Ano kaya ang maaaring mangyari kay Mang Francisco?
 4. 4. ONCE UPON A TIME! • Ang Gitnang Luzon ay sinalanta ng bagyo. Maraming palayan ang nasira. Ano kaya ang maaaring ibunga nito? • Dahil sa katatapos pa lamang na bagyo nabalitaan ng pamahalaan na maraming mga negosyante ang nanamantala sa pamamagitan ng pagtataas ng presyo. Ano kaya ang maaaring gawin ng pamahalaan? Pamprosesong Tanong: 1.Paano ka nakabuo ng maaaring kahinatnan ng pangyayari? 2.Alin sa mga sitwasyon ang nahirapan kang bumuo ng maaaring kahinatnan? Bakit?
 5. 5. Nicholas Gregory Mankiw Government can sometimes improve market outcomes. Principles of Economics Bagama’t ang pamilihan ay isang organisadong sistemang pang- ekonomiya, may mga pagkakataong nahaharap ito sa pagkabigo o market failure. Sa ganitong pagkakataon, kinakailangan ang pakikialam ng pamahalaan sa takbo ng pamilihan.
 6. 6. Pagtatakda ng Batas sa Presyo ng Kalakal (Price Control) • Presyo ng kalakal na itinakda ng pamahalaan upang maiwasan ang pang-aabuso sa panig ng nagtitinda o ng mamimili. • Price Ceiling – ang pinakamataas na presyo na maaring ibenta ang produkto. • Price Floor – ang pinamababang presyo na maaring ibenta ang produkto.
 7. 7. MARKET CURVE – graph na nagpapakita ng ugnayan ng Kurba ng Suplay at Kurba ng Demand
 8. 8. Bagong Presyong Ekwilibriyo • Tuwing nagkakaroon ng paglipat sa kurba ng suplay o demand, nagkakaroon din ng pagbabago sa presyong ekwilibriyo. P Q D1 S 800 300 D2 950
 9. 9. Bagong Presyong Ekwilibriyo • Ano ang presyong ekwilibriyo para sa D1? • Ano ang presyong ekwilibriyo para sa D2? • Anong uri ng pagbabago ang naganap sa demand curve? 800 300 P Q D2 S D1 950
 10. 10. Price Ceiling • Ang price ceiling na mas mataas sa presyong ekwilibriyo ay walang epekto sa pamilihan. Hindi malulugi ang mga nagtitinda. P Q D S 800 300 Price Ceiling 1000
 11. 11. P Q D S 800 Price Ceiling 500 250 400 Shortage Price Ceiling • Ang pagtatakda ng price ceiling na mas mababa sa presyong ekwilibriyo ang makakaiwas sa pagkalugi ng mga negosyante.
 12. 12. Price Floor • Ang pagtatakda ng Price Floor na mas mababa sa presyong ekwilibriyo ay walang epekto sa presyo ng mga kalakal. P Q D S 400 500 Price floor 300
 13. 13. P D D S 400 Price Floor 500 400 550 Labor Surplus Price Floor • Ang pagtatakda ng Price Floor na mas mataas sa presyong ekwilibriyo ay magdudulot ng mataas na presyo ng mga kalakal.
 14. 14. Buod P Q D S 400 Price Floor 500 400 550 Price Ceiling 300
 15. 15. Epekto ng pagkakaroon ng Price Ceiling • Mabuti: • Mababang presyo ng mga bilihin. • Kasiguruhan sa mga mamimili. • Di-mabuti: • Pagbaba ng Supply • Nagiging dahilan ng Kakulangan • Nagiging dahilan ng pagkakaroon ng mga ilegal na pamilihan (black market)
 16. 16. Epekto ng pagkakaroon ng Price Floor • Mabuti: • Mas mataas na sahod sa mga manggagawa • Mas malaking tubo sa mga nagtitinda • Di-mabuti: • Mas mataas na presyo ng bilihin • Maaring maging dahilan ng kalabisan ng kalakal. • Mas mababang demand ng mga bilihin
 17. 17. Suggested Retail Price (SRP) • Presyong itinakda ng pamahalaan para sa isang kalakal. • Mahigpit na binabantayan ang mga produkto nakabilang sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, asukal, kape, harina, tinapay, itlog, at instant noodles • Ang patakarang ito ay isang pamamaraan upang mapanatiling abot-kaya para sa mga mamamayan ang presyo ng nasabing produkto.
 18. 18. Price Freeze • Pagbabawal sa pagtataas ng presyo sa pamilihan. • Ipinatutupad ito ng pamahalaan upang mapigilan ang pananamantala ng mga negosyante sa labis na pagpapataw ng mataas na presyo ng kanilang mga produkto. • Labag sa Anti- Profiteering Law ang labis na pagpapataw ng mataas na presyo.
 19. 19. Price support • Ito ay paraan ng pamahalaan na bigyan ng tulong ang mga negosyante upang maiwasan ang pagkalugi o mabawasan ang kita. • Kabilang dito ang mga subsidy, tax exemption o tax deduction, discount at bonus. • Layunin nito na mapanatili ang mababang halaga ng produksyon upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng bilihin.
 20. 20. • Sa iyong palagay, ano ang mas madalas na mangyari sa mga kalakal sa Pilipinas. Nakakatulong ba ito sa ekonomiya ng bansa? PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 21. 21. References: • EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI

×