Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

KABIHASNAN NG GRESYA

 1. SINAUNANG KABIHASNAN NG Gresya
 2. ANG KABIHASNAN NG GRESYA - klasikal na kabihasnan sa Kanluran (Occident) Heograpiya
 3. Hangganan:  Silangan – Aegean Sea  Kanluran – Ionian Sea  Timog – Mediterranean Sea  estratehikong lokasyon para sa kalakalan at pangingisda  mga daungan o look  maganda sa labas, ngunit mabato, mabundok at malubak sa loob  highly motivated ang mga Griyego sa kanilang kapaligiran, kaya’t mataas ang antas ng lakas at talino
 4. HEOGRAPIYA:  Timog – Silangan ng Europe  Balkan Peninsula  Irregular ang baybay dagat at maraming magandang daungan  Binubuo ng 1000 pulo  Crete – pinakamalaking pulo  Hindi nabiyayaan ng mainam na yamang likas ang kalupaan ng Greece  75% - kabundukan  Mabato, hiwa-hiwalay, pulu-pulo, mabundok at hindi patag ang mga lupain kaya ang nabuong kabihasnan ay mga watak-watak na lungsod-estado
 5. Sinaunang Kabihasnan ng Minoan at Mycenaean Archaic Greece (1450 - 700 B.C.E.)
 6. Kabihasnang Minoan
 7. - kauna-unahang kabihasnang umusbong sa Greece  Crete  Pinamunuan ni Haring Minos na anak ni Zeus at Europa  Cretan – mahuhusay na manlalayag at mangangalakal  Sir Arthur Evans – isang English na arkeologong nakadiskubre sa kabihasnangMinoan nang mahukay ang Knossos noong 1899  Knossos – maunlad na lungsod at sentro ng Minoan na nasira dahil sa lindol, pagkasunog at pananalakay ng mga dayuhan Minotaur – isang dambuhala na may ulo ng toro at katawan ng tao na nasila ni Theseus, hari ng Athens
 8. Bull Leaping Palasyo sa Knossos
 9. Sir Arthur Evans Labyrs of Gold
 10. MYCENAEAN KABIHASNANG MYCENAEN •Kilalang hari si King Agamemnon ng Mycenae •Nadiskubre ni Heinrich Schliemann •Mycenaean = Achaeans •Mycenae – pinakamalaking lungsod ng Mycenaean •Ang karibal ng Troy, isang mayamang lungsod sa Asia Minor
 11. MASKARA NI AGAMEMNON Heinrich Schliemann Mga Sandatang Mycenaean
 12. Kulturang Hellenic
 13. HELLENIC/ CLASSICAL GREECE (700 - 324 B.C.E.)  o Hellen – ninuno  o Hellenic – kabihasnan  o Hellas – bansa  o Hellenes – tao  Tinatayang nagsimula sa unang pagtatanghal ng paligsahan ng mga laro bilang parangal kay Zeus (Olympics, 776 BCE)  Mga Akda ni Homer:  Iliad – tungkol sa digmaan ng mga Griyego at Trojan (Trojan War)  Odyssey – Odysseus – pagbalik sa Greece matapos ang Trojan War
 14. GREEK MYTHOLOGY
 15. PANGALANG GRIYEGO AT ROMANO NG MGA DIYOS AT DIYOSA
 16. 12 OLYMPIANS  Zeus  Jupiter  Chief God at pinuno ng Mt.Olympus; diyos ng kalangitan, kidlat at hustisya.
 17. Hera  Juno  Reyna ng mga Diyos at ng langit; diyosa ng mga kababaihan, ng kasal at ng pagka – ina.  Poseidon  Neptune  Diyos ng Karagatan; lindol; gumawa ng ma kabayo
 18. Demeter  Ceres  Diyosa ng Fertility, agrikultura, kapaligiran at mga panahon  Hestia  Vesta  Diyosa ng tahanan
 19. Aphrodite  Venus  Diyosa ng pag-ibig, kagandahan, desire, at fertility.  Apollo  Apollo  Diyos ng Araw, liwanag, pagpapagaling, musika, tula, propesiya, archery at katotohanan
 20. Ares  Mars  Diyod ng Digmaan, pagkagalit, at pagdanak ng Dugo  Artemis  Diana  Diyosa ng pangangaso, ng mga dalaga, at ng Buwan
 21. Athena  Minerva  Diyosa ng Katalinuhan, at strategic battle.  Hephaestus  Vulcan  Panday ng mga Diyos; diyos ng apoy
 22. Hermes  Mercury  Kartero ng mga Diyos; diyos ng komersyo, bilis, magnanakaw at kalakalan  ** Hades  Pluto  Diyos ng Impiyerno
 23. Dionysus  Bacchus  Diyos ng Alak
 24. LUNGSOD-ESTADO NG ATHENS AT SPARTA Demokratikong Polis ng Athens  Demokratikong Polis  Cradle of the Western Civilization  Malapit sa karagatan (kalakalan)  Kapatagan na may mga burol at bundok (Mt. Lyccabettus)  Iniwasan ang sentralisadong pamumuno at monarkiya
 25. Pamahalaan  Isinilang ang DEMOKRASYA – pamahalaan ng nakararami  Solon (638-559 BCE)  Lumikha ng Council of 400  Pisistratus (608-527 BCE) Cleisthenes  Ostracism – pinahihintulutan ang mga mamamayan na palayasin ang sinumang opisyal na mapanganib sa Athens  Pericles (443 – 429 BCE)  Tugatog ng demokrasya  Pag-upo sa opisina ng mga karaniwang mamamayan  Direct Democracy – direktang nakababahagi ang mga Athenians sa pagpili ng kinatawan at maaaring manungkulan  Subalit hindi kasama ang mga babae at banyaga
 26. Kultura  Lahat ng mga lalaki ay edukado  Sa edad na 7 – 18 taong gulang, sila ay pinag-aaral sa mga pribadong paaralan o mga pribadong tutor; walang pampublikong paaralan  Pagbasa  Pagsulat  Math  Palakasan  Pagkanta at Paggamit ng mga instrumento  Pagdating ng 18 taong gulang, sila ay sumusumpa sa harap ni Zeus, pamilya at kaibigan upang ganap ng maging mamamayan ng Athens  Katungkulan: sa umaga - magtrabaho, sa gabi - makipagpulong
 27. Mandirigmang Polis ng Sparta  manidirigmang polis  matatagpuan sa Peloponnesus  sandatahang lakas at militar  pananakop ng lupain at pagpapalakas ng militar  Lacedaemon – dating pangalan  Oligarkiya  Karibal ng Athens
 28. Pamahalaan Mga Hari  lahi ni Hercules  2 inihahalal ng aristokrato  Pangunahan ang sundalo at panrelihyong ritwal  Assembly  kalalakihan lampas 30 taong gulang  magpasa ng mga batas, magpasya kung digmaan o kapayapaan Ephors at Elders  5 bagong miyembro ng Ephors  28 na tao lampas 60 taong gulang ang mga Elders
 29. Uri ng Lipunan  Aristocrats – mayayaman, pakikidigma  Perioeci – mangangalakal, malalayang tao  Helots – magsasaka, alipin Kultura militaristiko – makagawa ng mga mamamayang magtatanggol sa Sparta; maging pinakamalakas sa Gresya; manakop ng lupa  o 7 taong gulang ang simula ng training ng military  o 20 taong gulang magpapakasal  o 30 taong gulang maninirahan sa kampo military hanggang 60 taong gulang  May kalayaan ang mga kababaihan  o Makapagproduce ng malusog na bata  mahilig sa bugtong, sports  takot sa pagbabago  Xenophobia – takot sa dayuhan  Mas mahalaga ang militar
 30. Dahilan ng Pagbagsak Athens Rebelyong Helots Kurapsyon Pagbaba ng birth rate Kakulangan sa teknolohiya
 31. ANTHENS AT SPARTA
 32.  Polis – lungsod – estado mamamayan, teritoryo, soberanya, pamahalaan  Malaya, may sariling pamahalaan at ang pamumuhay ng mga tao ay nakasentro sa isang lungsod  Acropolis – pinakamataas na lugar ng lungsod – estado kung saan itinatayo ang mga templo  Agora – bukas na lugar kung saan maaaring magtinda o magtipun-tipon ang mga tao
 33. ATHENS SPARTA Layunin: matatalino malalakas isip katawan “Estado para sa Tao” “Tao para sa Estado” Pamahalaan: Demokratiko – Oligarkiya – iilan nakararami ==>”demos” – tao ==>”kratos” – kapangyarihan Ostracism – pagpapatalsik ng pinunong banta saAthens Kultura: malalaya Laconic – Laconia ==> matipid magsalita military culture ==> phalanx – depensa sa digmaan
 34. PERSIAN WARS (449 - 479 B.C.E.) pinamunuan ni Darius the Great ang Persia tinulungan ng Athens ang Eretria sa Asia Minor nagpadala ng hukbong pagdigma sa Gresya
 35. PERSIAN WARS Pinuno ng V Pinun Naganap Gresya S o ng Persia Battle of Marathon mag-isang nilabanan Miltiades Darius ngAthens dahil hindi tinulungan (Athens) ngSparta, bunsod ng religious feast at pamahiin Battle of Thermopylae(isang pass o ipinagkalulo ni Ephialtes ang daan makipot na pook) Leonidas Xerxes tungo sa Thermoplyae (Sparta) natalo ang 300 Spartans Battle of Salamis (isang kipot sa Athens) Themistocles Xerxes labanan sa tubig at lupa (Athens) Battle of Platea tuluyan nang bumalik ang mga Mardonus Xerxes Persiano sa kanilang lupain (Athens)
 36. PANAHON NI PERICLES: ANG GOLDEN AGE NG ATHENS Golden Age ng Democracy Golden Age - pinakamataas na antas ng: kapangyarihan kayamanan kultura kapayapaan
 37. PERICLES
 38. PERICLES  anak nina Xanthippus at Arigaste na nasa upper class  nakapangasawa ng isang Hateran na si Aspasta  guro: Anaxagoras (pulitika, pagdedebate), Damon (musika) at Zeron (math)  statesman sa loob ng 40 taon  unang ideal na demoksrasya – lahat ay pantay-pantay  nagpatayo sa Parthenon, ang templo ni Athena  Naxos – pinasunog dahil sa pag-agaw ng Delian League  Cimon – karibal ni Pericles  Orator o mananalumpati
 39. PAMANA NG GOLDEN AGE NG ATHENS  Pamana ng Golden Age ng Athens  demokrasya  trial by jury – paghaharap sa 500 jury  epics – mahahabang tula tungkol sa mga bayani at diyos  scientific method  architecture  theatre  Socratic Method – Question and Answer method  Philosophy  Olympics (karangalan ni Zeus)  Arkitektura  Mga Columns: Donic, Ionic, Corinthian
 40. MGA AMBAG NG KABIHASNAN NG GRESYA MGA DAKILANG GRIYEGO Istruktura:  Parthenon – templo na parangal kay Athena  Phidias – gumawa ng palamuti ng Parthenon  Agora – parisukat na lugar bukas para sa mga pagsasalo at pagtitipon  Temple of Olympian Zeus – templo parangal kay Zeus, ang ang hari ng Olympian Gods
 41. Agham  Pythagoras – Geometry (Pythagorean Theorem)  Archimedes – circumference ng bilog; specific gravity  Euclid – Ama ng Geometry  Aristarchus – rebolusyon at rotasyon ng mundo  Erastosthenes – circumference ng daigdig; latitude at longitude sa mapa Drama  Aristophanes – tanyag sa pagsulat ng komedya  Aeschylus,Sophocles, Euripedes – drama/trahedya
 42. Medisina  Hippocrates – Ama ng Medisina  Herophilus – Ama ng Anatomy  Erasistratus – Ama ng Physiology  Kasaysayan  Herodotus – Ama ng Kasaysayan  Thucydides – sumulat ng History of the Peloponnesian War Pilosopiya  Socrates – katwiran at hindi emosyon ang dapat manaig sa pag-uugali;  “the unexamined life is not worth living”
 43.  Plato – estudyante ni Socrates;  ang batas ay para sa lahat;  tanging mga pilosopo ang maaaring maging matalino at magagaling na pinuno  Aristotle – estudyante ni Plato; guro ni Alexander the Great  pinag-aralan ang mga hayop, halaman, astronomiya, at pisika;  tiningnan ang iba’t ibang uri ng pamahalaan
 44. PELOPONNESIAN WARS (431 - 404 B.C.E.) •Delian League – pagbubuklod-buklod ng mga lungsod-estado sa Greece sa pamumuno ng Athens
 45.  Hindi mapayapa dahil pinilit ng Athens na pagbayarin ng buwis ang mga kasapi  Kinakamkam ng mga Athenians ang mga lupain  Inilaan ang mga pinakamagandang kalakal sa sarili  Naging daan para magpalawig ng imperyong pangkalakalan ang Athens
 46. DELIAN LEAGUE  Sa pamumuno ng Athens  Kasama ang 150 lungsod-estado LABAN SA PELOPONESSIAN LEAGUE  Sa pamumuno ng Sparta  kasama ang mga lungsod-estado sa Peloponnesus
 47. tinalo ng Sparta ang Athens noong 404 BCE Battle of Leuctra – nawalan ng pamumuno ang Sparta sa mga nagsisigalot na polis Naiwang hiwa-hiwalay ang Greece
 48. ANG MACEDONIA AT SI ALEXANDER THE GREAT King Philip II  paghanga sa kulturang Greek  kinuha si Aristotle upang maging guro ng anak  sakupin at pag-isahin ang mga lungsod-estado ng Gresya  Labanan sa Chaeronea – nalupig ng Macedonia ang Greece  Planong sakupi ang Persia  Pinatay ng sariling boy-guard
 49. ALEXANDER THE GREAT  Macedon  Ipinganak noon Hunyo 20, 356 BCE nina Philip II at Olympias of Epirus  20 taong gulang noong mahirang na hari ng Macedon (336 BCE)  Magaling na manlalaro  Estudyante ni Aristotle
 50.  pinakamagaling at pinakadakilang lider pangmilitar sa kasaysayan ng daigdig  pinakamalaking imperyo sa daigdig  sinimulan niya ang pakikipagsapalaran sa dimaan nang masugpo ang watak-watak na Gresya at idineklara ang sarili bilang hari nito  Layunin – pag-isahin ang lahat ng tao at pagsamahin ang mga kultura ng Greece, Egypt, Fertile Crescent at India  Kultura ng Silangan + Kultura ng Kanluran  Hellenistiko – East and West Culture  Nagtatag ng 70 lungsod-estado, kabilang ang Alexandria(Egypt)  Ang mga nasakop ay ginamit upang maglingkod sa pamahalaan at sa kanyang hukbo  Hindi nagpapabayad ng buwis
 51. KULTURANG HELLENISTIC HELLENISTIC GREECE  Hellenic – kabihasnan  Hellenes – tao  Hellenistik – magkasamang kultura ng Greece at Asia (Greco – Oriental)  Sentro: Alexandria (Egypt), Antioch (Syria)  Perganum (Asia Minor)
 52. KASAYSAYAN NG PANANAKOP NI ALEXANDER THE GREAT  334 BCE – tinawid ang Asia Minor kasama ang 35,000 hukbo - Granicus River – unang labanan - Pinalaya ang mga Greek sa Asia Minor  333 BCE – labanan sa Issus - Alexander laban sa mga Persiano - Umatras si King Darius III - Nasakop ang Phoenicia  332 BCE – nasakop ang Egypt - Ginawang pharaoh si Alexander - Natatag ang Alexandrea - sentro ng kultura
 53.  331 BCE – labanan sa Gaugamela - Persiano vs. Alexander - Babylon - Napasakamay ang lungsod ng Susa - Persepolis - itinuturing ni Darius III na royal city - pinasunog  327 BCE – buong Imperyong Persiano ay nasakop - Narating ang lambak ng Indus - Labanan sa Pakistan – namatay si Bucephalus (paboritong kabayo ni Alexander) - Natigil ang pananakop  323 – namatay si Alexander the Great - Nahati sa tatlong kaharian ang kanyang imperyo
 54. Macedonia, Greece – Antigonus Egypt – Ptolemy Imperyong Persia – Seleucus
 55. A.P. ATHENS
 56. Thank you!! Hope you analyze well the topic 
Anzeige