Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
X-QUANG BỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT SV thực hiện: VÕ TRẦN VƯƠNG DI NGUYỄN ĐÌNH THẮNG TRẦN MINH TRÍ
ĐẶT VẤN ĐỀ <ul><li>Tắc ruột là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp </li></ul><ul><li>Chẩn đoán dựa vào LS và Xquang bụng </...
MỘT SỐ KHÁI NIỆM <ul><li>Tắc ruột: ngưng trệ lưu thông của các chất trong lòng ruột </li></ul><ul><li>Phân loại: </li></ul...
CÁC PHƯƠNG TIỆN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG TẮC RUỘT <ul><li>XQ bụng không sửa soạn </li></ul><ul><li>Siêu âm </li></ul><ul>...
XQ BỤNG KHÔNG SỬA SOẠN <ul><li>Chụp thẳng tư thế đứng hay nằm </li></ul><ul><li>Dấu hiệu: </li></ul><ul><ul><li>Dãn phần t...
Mất hơi dưới chỗ tắc Quai ruột dãn
Mực nước hơi Chuỗi tràng hạt
Mực nước hơi chênh Mực nước hơi không chênh
Chuỗi tràng hạt
PHÂN BIỆT TẮC RUỘT NON & TẮC ĐẠI TRÀNG <ul><li>Các ngấn ngang chỉ chiếm 1 phần của lòng ruột </li></ul><ul><li>Nếp niêm m...
Mực nước hơi ở giữa bụng Xếp hình bậc thang Mực nước hơi ở chu vi bụng
Rộng > cao Cao > rộng
Niêm mạc ruột non Niêm mạc đại tràng
MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TẮC RUỘT KHÁC
LIỆT RUỘT Chướng hơi nên tất cả các quai ruột đều dãn cả ruột non & đại tràng
Hình mờ dạng đường ở trung tâm do thành bên trong 2 quai ruột nằm cạnh nhau XOẮN ĐẠI TRÀNG SIGMA Hình chữ U ngược
Hình ảnh ” Mỏ chim” XOẮN ĐẠI TRÀNG SIGMA (quang đại tràng)
LỒNG RUỘT Hình ảnh càng cua
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!
X-QUANG BỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT SV thực hiện: VÕ TRẦN VƯƠNG DI NGUYỄN ĐÌNH THẮNG TRẦN MINH TRÍ
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

X-quang trong chẩn đoán tắc ruột

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

X-quang trong chẩn đoán tắc ruột

 1. 1. X-QUANG BỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT SV thực hiện: VÕ TRẦN VƯƠNG DI NGUYỄN ĐÌNH THẮNG TRẦN MINH TRÍ
 2. 2. ĐẶT VẤN ĐỀ <ul><li>Tắc ruột là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp </li></ul><ul><li>Chẩn đoán dựa vào LS và Xquang bụng </li></ul><ul><li>Mục tiêu: giới thiệu những hình ảnh điển hình của XQ bụng trong các trường hơp TR </li></ul>
 3. 3. MỘT SỐ KHÁI NIỆM <ul><li>Tắc ruột: ngưng trệ lưu thông của các chất trong lòng ruột </li></ul><ul><li>Phân loại: </li></ul><ul><ul><li>Tắc ruột cơ học: do nghẽn, do thắt </li></ul></ul><ul><ul><li>Tắc ruột cơ năng (liệt ruột) </li></ul></ul>
 4. 4. CÁC PHƯƠNG TIỆN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG TẮC RUỘT <ul><li>XQ bụng không sửa soạn </li></ul><ul><li>Siêu âm </li></ul><ul><li>Quang đại tràng, quang ruột non </li></ul><ul><li>Nội soi đại tràng </li></ul><ul><li>CT scan </li></ul>
 5. 5. XQ BỤNG KHÔNG SỬA SOẠN <ul><li>Chụp thẳng tư thế đứng hay nằm </li></ul><ul><li>Dấu hiệu: </li></ul><ul><ul><li>Dãn phần trên chỗ tắc </li></ul></ul><ul><ul><li>Hình mực nước hơi trên chỗ tắc </li></ul></ul><ul><ul><li>Mất hơi ở phần dưới chỗ tắc </li></ul></ul>
 6. 6. Mất hơi dưới chỗ tắc Quai ruột dãn
 7. 7. Mực nước hơi Chuỗi tràng hạt
 8. 8. Mực nước hơi chênh Mực nước hơi không chênh
 9. 9. Chuỗi tràng hạt
 10. 10. PHÂN BIỆT TẮC RUỘT NON & TẮC ĐẠI TRÀNG <ul><li>Các ngấn ngang chỉ chiếm 1 phần của lòng ruột </li></ul><ul><li>Nếp niêm mạc thưa dần </li></ul><ul><li>Các ngấn ngang chạy suốt chiều dài của ruột </li></ul><ul><li>Nếp niêm mạc nằm sát nhau rất dày </li></ul>Niêm mạc Cao > rộng Rộng > cao Quai ruột <ul><li>MNH ở chu vi bụng </li></ul><ul><li>Ít bóng hơi </li></ul><ul><li>MNH ở giữa bụng </li></ul><ul><li>Xếp thành hình bậc thang </li></ul>Vị trí Tắc đại tràng Tắc ruột non
 11. 11. Mực nước hơi ở giữa bụng Xếp hình bậc thang Mực nước hơi ở chu vi bụng
 12. 12. Rộng > cao Cao > rộng
 13. 13. Niêm mạc ruột non Niêm mạc đại tràng
 14. 14. MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TẮC RUỘT KHÁC
 15. 15. LIỆT RUỘT Chướng hơi nên tất cả các quai ruột đều dãn cả ruột non & đại tràng
 16. 16. Hình mờ dạng đường ở trung tâm do thành bên trong 2 quai ruột nằm cạnh nhau XOẮN ĐẠI TRÀNG SIGMA Hình chữ U ngược
 17. 17. Hình ảnh ” Mỏ chim” XOẮN ĐẠI TRÀNG SIGMA (quang đại tràng)
 18. 18. LỒNG RUỘT Hình ảnh càng cua
 19. 19. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!
 20. 20. X-QUANG BỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT SV thực hiện: VÕ TRẦN VƯƠNG DI NGUYỄN ĐÌNH THẮNG TRẦN MINH TRÍ

×