Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

It driftsperson fra mekaniker til kartleser og sjåfør

Min Keynote til Computerworlds seminar om nettverk og kommunikasjon. En hypotese om karriere 2.0: Litt om trender som påvirker bedrifter, hva virksomhetsarkitektur er, og hvordan du kan bevege deg i den retningen

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

It driftsperson fra mekaniker til kartleser og sjåfør

 1. 1. Fra mekaniker til kartleser og sjåfør Simen Sommerfeldt til Computerworlds seminar om nettverk og kommunikasjon 13.1.2016
 2. 2. 2 Simen Sommerfeldt Rådgiver og CTO, Bouvet Oslo Dataforeningen, HIOA, Lær Kidsa Koding! Oslo IoT meetup Virksomhetsarkitektur Informasjonsmodellering Software-arkitektur og utvikling Ledelse Prosjektmetoder Sosiale medier og markedsføring Personvern og EU-forordningen
 3. 3. IT-strategi for Høyre og sparringspartner for Stortingets nye IT- satsninger
 4. 4. 4 • Norsk konsulentselskap • Bistår virksomheter med digitalisering og utforming av gode opplevelser for deres ansatte og kunder • Leverer tjenester innenfor rådgivning, IT og kommunikasjon • 14 kontorer i Norge og Sverige • 1000 ansatte • Notert på Oslo Børs
 5. 5. 5 Et bredt tjenestespekter Rådgivning Teknologi Kommunikasjon Tjenestedesign Mobile løsninger Web Design Innhold Brukertesting Analyse Merkevare Kundereiser IT-styring Sikkerhet Informasjonsstyring Virksomhetsarkitektur Prosjektledelse Prosessmodellering Test Styringssystemer E-handel Fagsystemer CRM ERP BI Samhandling Kurs Systemutvikling Integrasjon Infrastruktur Ytelse Forvaltning
 6. 6. 6 Mer om infrastruktur og virksomhets- arkitektur på www.bouvet.no
 7. 7. Karriere 2.0? - Fra mekaniker til kartleser og sjåfør 7
 8. 8. De som tradisjonelt jobber med drift og infrastruktur kjenner ofte mange i firmaet og vet hva folk driver med. Et bra utgangspunkt. 8
 9. 9. Jeg er mentor for en som jobbet med drift og nå går mot rådgivning. Og har fått innspill fra infastruktur-sjefen vår som beveger folka i den retningen 9
 10. 10. Teknologi- og samfunns- trender som påvirker oss
 11. 11. SoMe Kunder/partnere Leverandører Media Analyse- selskaper Konkurrenter HYPE & Egen agenda
 12. 12. Internet of things, Big Data/Algoritmer, Roboter og automatisering, Kundens tidsalder, Personvern og sikkerhet, Fallende oljepris
 13. 13. Mange snakker om sammfunnstrender og IT-trender, men få snakker om hvordan samfunnstrendene kan påvirke IT i bedriftene!
 14. 14. Fokus på hvordan det påvirker firmaene og illustrerer behovet for virksomhetsarkitektur
 15. 15. Internet of things
 16. 16. • Intelligente hjem • Wearables • Sensorer i kroppen • Biler som kjører selv • Intelligente byer • Algoritmer -En større helhet
 17. 17. Bouvet har et Internet-of-things laboratorium for konsulentene
 18. 18. For Bedrifter... • Sensorer og beacons kan øke kundetilfredshet og er gull for CRM • Kunder er positive gitt åpenhet og fordeler • Involvér UX, marked, teknologi, juss, logistikk, drift og økonomi tidlig i prosjektet • Er dere forberedt på å vedlikeholde et sensornettverk? • Investér i prediktiv analyse og datakvalitet • Husk etikk, personvern og sikkerhet.
 19. 19. Big Data/Algoritmer
 20. 20. Big Data gjør oss enkelte ganger i stand til å forutsi sannsynlig oppførsel: Prediktiv analyse Men sammenheng er ikke kausialitet
 21. 21. “Über and AirBnB are disrupting because they are all about data and analytics” - Martha Bennet, Forrester Research
 22. 22. For bedrifter… • Kan vi snart sende alle mailer og lønnsoversikt, fravær etc inn i Watson? • Prediktiv analyse på jobbsøkere? • Hva om de ansatte kjører prediktiv analyse på deg? • Big/Data prediktiv analyse kan brukes på omtrent “alt”: Microsoft Office Graph er et eksempel • “Shit in: Shit out!” Datakvalitet er viktig • Prediktiv analyse krever ny kompetanse: Matte! • CRM i alle fasonger er den første anvendelsen • Etikk: Vær transparent om hvilke data du bruker og hvordan.
 23. 23. Roboter og automatisering
 24. 24. ...Det har skjedd før. Visste disse folka at yrket ville forsvinne?
 25. 25. Googles kjørende biler viser at roboter kan gjøre overraskende mye
 26. 26. De vanligste yrkene i USA...
 27. 27. 28 http://www.wired.com/2013/03/clive-thompson-2104/
 28. 28. For bedrifter... • Nye oppgaver: Tune algoritmer, sanke grunnlagsdata • Må øke fokus på personvern og sikkerhet • Ellers… • “All bets are off” – vanskelig å se markedet hvis jurister blir borte • Ikke bekjemp utviklingen, men unngå barnesykdommer • Arbeidsplassene blir borte nedenfra i verdikjeden. Det er (enn så lenge) plass oppover.
 29. 29. Kundens tidsalder
 30. 30. This is the world we live in …
 31. 31. Kunden har aldri vært så mektig
 32. 32. For bedrifter... • Kunder vil ikke ha produkter, men opplevelser • “Du må fortjene kunden” – lojalitet er borte • Kan ditt firma ta en ny plass? Kan du ta noen andres? • Google og Amazon prøver nye ting – og feiler hele tiden. Den eneste måten! • Folk vil ha skreddersydde opplevelser • Investér i strømlinjeformet IT – ansett en virksomhetsarkitekt! • Igjen: Prediktive analyser og big data • Personvern og sikkerhet må inn i loopen tidlig • Folks forventninger til tjenester fra det offentlig øker I takt med hva de opplever ellers
 33. 33. Personvern og sikkerhet
 34. 34. http://thehackernews.com/2011/12/cplc-chief-says-pakistan-safe-heaven.html
 35. 35. Snowden-avsløringene, rovdrift på borgerne, og nasjonale regler som hindret fri flyt av skytjenester: EU oppdaget at de var på etterskudd med personvern
 36. 36. • Kunder får rett til innsyn I egne data, opt-in på big data, kan kreve sletting av egne data og flytting • “Alle” bedrifter må sertifisere seg innen sikkerhet og personvern • Bøter på opp til 4% av brutto global konsernomsetning • Om du ikke har orden i sysakene venter mye arbeid og ny kompetanse • Kommer antagelig sent i 2018. EUs personvernforordning
 37. 37. A disruptive event in the cloud business
 38. 38. Konsekvenser for firmaer • Systemer vil bli gjennomgått • Kunder kan klage hvis det finnes feil • SaaS løsninger á la Salesforce: Utfordring! • Utlysninger og tilbud vil gjenspeile forordningen • Vil antagelig angå de fleste IT-profesjoner • Databehandleravtaler må gås gjennom på nytt: Full kontroll og back-to-back avtaler • Vil bremse noen cloud-prosjekter.
 39. 39. Fallende oljepriser..
 40. 40. …krever effektivisering og nytenkning
 41. 41. For bedrifter • Konsolidering og sammenslåinger • Sanering av gamle systemer • Nedskalerer IT-avdelingen – mer effektiv drift • Bruk av hyllevare, SaaS • Fokus på kjernevirksomhet.
 42. 42. Fellesnevneren….
 43. 43. Alle trendene berører firmaene IT-messig • Virksomhetsarkitektur blir viktig! • Ta med IT i alle beslutninger og strategier • Big Data & Analytics • Tenk personvern og sikkerhet • Lær Kidsa Koding!
 44. 44. Virksomhetsarkitektur
 45. 45. …litt introvert
 46. 46. 52 Hva som påvirker virksomheten og IT Folk Prosesser Informasjon Formål (KPI) Lover og regler, standarder IT - Arkitektur Stakeholders Kunder Konkurrenter Partnere IT-leverandører IT forv. Hackere Makrobetingelser
 47. 47. 53 Hva som påvirker virksomheten og IT Folk Prosesser Informasjon Formål (KPI) Lover og regler, standarder IT - Arkitektur Stakeholders Kunder Konkurrenter Partnere IT-leverandører IT forv. Hackere Makrobetingelser
 48. 48. 54 Rammebetingelsene for IT Rammebetingelser Formål (KPI) Stakeholders Lover og regler, standarder Kunder Partnere IT-leverandører IT-legacy Økonomi ?
 49. 49. ?
 50. 50. 56 Næringskjedene kan gå rundt deg Folk Prosesser Informasjon Formål (KPI) Lover og regler, standarder IT - Arkitektur Stakeholders IT-leverandører IT avd. Hackere Makrobetingelser Kunder Konkurrenter Partnere
 51. 51. 57 • Skaff mer informasjon om kunden, og hva det betyr for vår egen forretningsmodell og produkter • Har vi informasjon som passer i andre verdikjeder, kan utnyttes i forretningsutvikling, og utgjøre en komponent i delingsmodeller? • Er det andre verdikjeder som kan utelate oss • Må kanskje pilotere på månedlig basis. Digital transformasjon og grunn til å være Lean
 52. 52. 58 Jeg slipper i hvert fall å drive en IT-avdeling! https://allthingslearning.files.wordpress.com/2011/11/herding-cats-01-cartoon.jpg
 53. 53. 59 ”ITIL/ITSM has prevented enterprise change for about 15 years. Public Cloud exists because of failed ITIL models” - Greg Ferro http://etherealmind.com/why-i-hate-itil-so-much/
 54. 54. 60 Virksomhetsarkitekten.. Folk Prosesser Informasjon Arkitektur Betjenes av Oversikt over utfordringer Rammebetingelser
 55. 55. 61 IT Arkitektur.. Arkitektur Systemkart Informasjons- modell Integrasjoner Sikkerhets- policy Informasjonsflyt Forretnings- prosesser Forvaltnings- regime Arkitektur-Evaluering
 56. 56. 62 Noen arkitekturkvaliteter • Hvordan sikkerhetspolicy reflekterer behovet – og hvordan den utføres • Sammenheng i informasjonsmodell på tvers av systemer (og mastring) • Endringsvillighet – kan arkitekturen tilpasses nye forretningsbehov? • Hvordan er kundereisene? I hvilke kanaler? Er det samspill? • Hvordan er brukskvaliteten? • Hvordan er datakvaliteten? • Hvordan tjener arkitekturen effektmålene i organisasjonen? • Hvor lett er det å bytte ut eller oppgradere komponenter? • Finnes det unødvendige avhengigheter? • Hvor robust er det? Tåler det at en server går ned? • Er det lett å vedlikeholde? • Hvordan er governance? Hvordan er kjørereglene? • Hvordan er SLA med leverandører? • Finnes det for sterke avhengigheter til leverandører? • Følges “best practice” innenfor IT? Hvorfor ikke? • Hvilke kompromisser er inngått? Hvorfor? Evaluering
 57. 57. 63 Oversikt over utfordringer Ønskede egenskaperArkitektur-Evaluering Arkitektur v2Rammebetingelser
 58. 58. 64 Arkitektur V1 Arkitektur V2
 59. 59. 65 Legge det ut i tid: Hva kan skje når? Tjenesterpå data Innkjøpog governance Samhandling Ledelses- informasjon Kunde- portal Sikkerhet Valg av CMS Pilot-kunder Ny kunde- portal Innkjøp CMS Behovs-analyse samhandling Arkitektur- hypotese Demo på dashboard Sikkerhet: Autentisering/ Autorisasjon valg Sikkerhet/sårbarhet analyse Valg av løsning og partner Samhandling/søk quick win Innkjøp samhandling løsning og partner Arkitektur- prinsipper Ny samhandlings- løsning Datamastring POC Datamastring veivalg Dokumentere IT sikkerhet Autentiseringsløsning på plass Analyse søk. samhandling og kunnskapsdeling LIS dashboard funksjonell spekk LIS Dashboard Quick WIn Innføring datamastring Etablere Y-modellen for innkjøp Innovasjon på infonav
 60. 60. Leverer vi bra nok løsninger?
 61. 61. • Berører folks hverdag • Endring av rutiner • Noen utfordringer, noen fordeler • Fordelene må være så store at folk er villig til å gjøre en investering • Identifisering av ”quick wins” for viktige grupper • Jobbing med grå eminenser og uformelle maktstrukturer Alle endring av IT-systemer er organisasjonsendring
 62. 62. 68 Støtter effektivitet Arkitektur- styring Sikkerhet Sourcing av kompet- anse I takt med prosjekter Innkjøps- kompet- anse Bruker- støtte Portefølje- styring IT-forvaltning og arkitektur 1/13/16
 63. 63. Karriere 2.0? - Fra mekaniker til kartleser og sjåfør 69
 64. 64. Å bli virksomhetsarkitekt er et stort sprang…
 65. 65. …Men du kan fort bli en verdifull rådgiver og ta en større rolle!
 66. 66. ”Jeg har gjort litt forskning på dette: Innføring av Cloud har ikke ført til noe skred av arbeidsløse driftsfolk” - Sven Lunøe Pihl, avdelingsleder, virksomhetsarkitektur i Bouvet Øst
 67. 67. ”Med software-definert infrastruktur og komplekse virtuelle nettverk i skyen trengs det driftskompetanse – i en annen form. Vi går vekk fra skallsikring. Alt skal sikres med egne brannmurer” - Sven Lunøe Pihl, avdelingsleder, virksomhetsarkitektur i Bouvet Øst
 68. 68. ”Før drev infrastrukturgjengen mye med Citrix-farmer. Nå må de skaffe seg kompetanse innen Virksomhetsarkitektur (Togaf) og prosess- og prosjektledelse” - Per Gunnar Tronsli, områdeleder i Bouvet Øst
 69. 69. ”Jeg ber dem om å bredde driftskompetansen sin, og tilby seg om deltagere i andre prosjekter hos kunden.” - Geir Erik Fossheim, leder infrastruktur i Bouvet Øst
 70. 70. ”Driftsfolk liker å holde på med det operative og trygge, og det kan bli en utfordring” - Geir Erik Fossheim, leder infrastruktur i Bouvet Øst
 71. 71. Skytjenester fremprovoserer DevOps, og rådgivere må kunne litt mer ”drift”. De som driver med drift må skjønne mer av arkitektur og utvikling. Folk må generelt nærme seg de andres kompetanseområder.
 72. 72. Archimate er ypperlig til å kommunisere på tvers
 73. 73. Til slutt: • Bredde din driftskompetanse • Utvid mot virksomhetsarkitektur og prosess/prosjekt • Tilby deg i prosjekter • Personlighet: Er det noe for deg? • Skaff deg en mentor. Kompetanseplan! • Lær deg Archimate: Glimrende for modellering av virksomhet, prosess og IT • Skaff deg en intern sponsor.
 74. 74. ...og takk for meg! Simen.Sommerfeldt@bouvet.no @sisomm 99 50 77 33

×