Successfully reported this slideshow.
DIFERECIJUOTO DARBO ATITIKIMAS VERTINIMO SISTEMOJE CHEMIJOS MOKYTOJA METODININKĖ SILVIJA ZABARSKIENĖ
TIKSLAI <ul><li>SUDOMINTI MOKINIUS MOKYKLINIU CHEMIJOS KURSU IR PADĖTI KIEKVIENAM IŠ JŲ TOBULINTI SAVO INDIVIDUALIUS CHEM...
UŽDAVINIAI,SUSIJĘ SU MOKSLEIVIŲ GEBĖJIMAIS, ĮGŪDŽIAIS IR ŽINIOMIS <ul><li>PADĖTI MOKINIAMS: </li></ul><ul><li>- ATPAŽINTI...
UGDYMO YPATUMAI <ul><li>PRAKTINIŲ IR AKADEMINIŲ POLINKIŲ MOKSLEIVIAI UGDOMI VIENOJE KLASĖJE VISI KARTU </li></ul><ul><li>C...
UŽDUOČIŲ DIFERENCIJAVIMAS <ul><li>PRAKTINIŲ IR AKADEMINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS ATSIKAITYMUI PATEIKIAMOS BENDROS UŽDUOTYS; PR...
9 KLASĖ Skyrius “VANDUO IR TIRPALAI” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NEDETALIZUOTI VANDE...
9 KLASĖ Skyrius “RŪGŠTYS IR BAZĖS” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NEDETALIZUOTI DEGUONINE...
9 KLASĖ Skyrius “DRUSKOS” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>ATSISAKYTI KRISTALOHIDRATŲ </li>...
9 KLASĖ Skyrius “METALAI” <ul><li>SKYRIAUS TEMOS SIEJAMOS SU KASDIENINIU GYVENIMU, BUITIMI, PRAKTINE VEIKLA, TODĖL BENDRAI...
10 KLASĖ Skyrius “NEMETALAI. DEGUONIS IR VANDENILIS” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NAGRI...
10 KLASĖ Syrius “NEMETALAI. HALOGENAI” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NEATLIKTI UŽDUOČIŲ...
10 KLASĖ Skyrius “VI AGRUPĖS NEMETALAI. SIERA” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NERAŠYTI SU...
10 KLASĖ Skyrius “VA grupės nemetalai. Azotas”  <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NERAŠYTI ...
10 KLASĖ Skyrius “IV A GRUPĖS NEMETALAI. SILICIS IR ANGLIS -GYVOSIOS IR NEGYVOSIOS GAMTOS VALDOVAI” <ul><li>MOKSLEIVIAI N...
10 KLASĖ Skyrius “ ORGANINIŲ JUNGINIŲ CHEMIJA” <ul><li>MOKSLEIVIAI ŽINO PAGRINDINIUS ANGLIAVANDENILIUS, IZOMERUS, FIZIKIN...
10 KLASĖ Skyrius “CHEMIJA IR APLINKA” <ul><li>MOKSLEIVIAI GEBA PAPASAKOTI APIE ATMOSFEROS, VANDENS, DIRVOŽEMIO TERŠALUS </...
PATIRTA SĖKMĖ <ul><li>VISI 9 IR 10 KLASIŲ PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKSLEIVIAI SĖKMINGAI ĮSISAVINO KURSĄ </li></ul><ul><li>MOKI...
KILĘ SUNKUMAI, PROBLEMOS <ul><li>AKADEMINIŲ IR PRAKTINIŲ POREIKIŲ MOKSLEIVIŲ UGDYMAS TOJE PAČIOJE KLASĖJE </li></ul><ul><l...
APIBENDRINIMAS <ul><li>VISI MOKSLEIVIAI ĮSISAVINO KURSĄ PAGAL SAVO GALIMYBES </li></ul><ul><li>MOKSLEIVIŲ PASITENKINIMAS D...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Projektas mokymosi krypties pasirinkimas. Kursai.tinklas.lt

1.794 Aufrufe

Veröffentlicht am

Mokymosi krypties pasirinkimas 9-10 klasių mokiniams chemijos pamokose.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Projektas mokymosi krypties pasirinkimas. Kursai.tinklas.lt

 1. 1. DIFERECIJUOTO DARBO ATITIKIMAS VERTINIMO SISTEMOJE CHEMIJOS MOKYTOJA METODININKĖ SILVIJA ZABARSKIENĖ
 2. 2. TIKSLAI <ul><li>SUDOMINTI MOKINIUS MOKYKLINIU CHEMIJOS KURSU IR PADĖTI KIEKVIENAM IŠ JŲ TOBULINTI SAVO INDIVIDUALIUS CHEMIJOS GABUMUS BEI SIEKIUS </li></ul><ul><li>SUDARYTI SĄLYGAS VISIEMS MOKINIAMS PATIRTI MOKYMOSI SĖKMĘ, GERINTI PASIEKIMUS IR TIKSLINGIAU PASIRINKTI TOLESNIO MOKYMOSI KRYPTĮ </li></ul><ul><li>PERTEIKTI MOKINIAMS BŪDINGUS CHEMIJOS MOKSLO MĄSTYMO IR VEIKIMO ELEMENTUS </li></ul>
 3. 3. UŽDAVINIAI,SUSIJĘ SU MOKSLEIVIŲ GEBĖJIMAIS, ĮGŪDŽIAIS IR ŽINIOMIS <ul><li>PADĖTI MOKINIAMS: </li></ul><ul><li>- ATPAŽINTI ĮVAIRIAS CHEMINES MEDŽIAGAS, PRISKIRTI JAS REIKIAMOMS KLASĖMS, APIBŪDINTI JŲ PANAUDOJIMĄ IR PAPLITIMĄ GAMTOJE, PASTĖBĖTI MEDŽIAGŲ KITIMŲ DĖSNINGUMUS </li></ul><ul><li>- IŠMOKTI SAUGIAI NAUDOTIS LABORATORINIAIS INDAIS IR PRIETAISAIS </li></ul><ul><li>- IŠMOKTI SAUGIAI DIRBTI SU CHEMINĖMIS PRIEMONĖMIS BUITYJE </li></ul><ul><li>SIEKTI UGDYTI SMALSUMĄ, KŪRYBIŠKUMĄ, DARBŠTUMĄ, AKTYVUMĄ IR SAVARANKIŠKUMĄ </li></ul>
 4. 4. UGDYMO YPATUMAI <ul><li>PRAKTINIŲ IR AKADEMINIŲ POLINKIŲ MOKSLEIVIAI UGDOMI VIENOJE KLASĖJE VISI KARTU </li></ul><ul><li>CHEMIJOS IŠSILAVINIMO STANDARTAI SIEJAMI SU PROJEJTUI SIŪLOMAIS IŠSILAVINIMO STANDARTAIS. PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAI ĮSISAVINĘ BRANDUOLIO TEMAS IR PASIEKĘ PASIEKIMŲ PATENKINAMĄ LYGMENĮ IR DALĮ PAGRINDINIO LYGMENS, ĮVERTINAMI “6” </li></ul><ul><li>MOKINIŲ DARBAS DIFERENCIJUOJAMAS, DAUG DĖMESIO SKIRIAMA INDIVIDUALIAM DARBUI </li></ul><ul><li>DIFERENCIJUOJAMOS KONTROLINIŲ DARBŲ, TESTŲ UŽDUOTYS </li></ul><ul><li>TAIKOMA KAUPIAMOJO BALO VERTINIMO SISTEMA. </li></ul><ul><li>DAUG DĖMESIO SKIRIAMA NEFORMALIAM VERTINIMUI </li></ul>
 5. 5. UŽDUOČIŲ DIFERENCIJAVIMAS <ul><li>PRAKTINIŲ IR AKADEMINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS ATSIKAITYMUI PATEIKIAMOS BENDROS UŽDUOTYS; PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA (LEIDŽIAMA) NEATLIKTI KAI KURIŲ UŽDUOČIŲ, KURIOS PAŽYMĖTOS DARBE. MOKINIAI, SIEKIANTYS AUKŠTESNIO ĮVERTINIMO, KAIP ”6” TURI GALIMYBĘ TAME PAČIAME DARBE RINKTIS IR ATLIKTI IR KITAS UŽDUOTIS </li></ul><ul><li>KONTROLINIAI DARBAI, TESTAI DIFERENCIJUOTI, ATSKIRI. MOKINIAI, SIEKIANTYS AUKŠTESNIO ĮVERTINIMO NEI “6” ATLIKĘ JIEMS SKIRTAS UŽDUOTIS, PAPRAŠO AUKŠTESNIO LYGMENS UŽDUOČIŲ IR JAS GALI ATLIKTI </li></ul>
 6. 6. 9 KLASĖ Skyrius “VANDUO IR TIRPALAI” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NEDETALIZUOTI VANDENILINIO RYŠIO </li></ul><ul><li>NESIGILINTI Į VANDENILINIUS RYŠIUS NAGRINĖJANT YPATINGAS VANDENS SAVYBES </li></ul><ul><li>NEDETALIZUOTI PAPRASTUS UR SUDĖTINIUS JONUS </li></ul><ul><li>PRISIMINTI PROCENTINĘ KONCENTRACIJĄ </li></ul><ul><li>TESTAS BENDRAS VISIEMS MOKINIAMS. PPAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAI NEATLIEKA: 1.2; 1.4; 1.5; 2 UŽDUOČIŲ. </li></ul>
 7. 7. 9 KLASĖ Skyrius “RŪGŠTYS IR BAZĖS” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NEDETALIZUOTI DEGUONINES IR BEDEGUONINES RŪGŠTIS </li></ul><ul><li>ATSISAKYTI DVIKOPĖS JONIZACIJOS </li></ul><ul><li>NENAGRINĖTI AMONIAKO </li></ul><ul><li>ATSISAKYTI AMFOTERINIŲ HIDROKIDŲ </li></ul><ul><li>BRIONSREDO IR LORIO RŪGŠČIŲ IR BAZIŲ APIBRĖŽIMŲ </li></ul><ul><li>TEMOS “RŪGŠTYS” KOTROLINĖS UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul><ul><li>TEMOS “BAZĖS” KONTROLINĖS UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul><ul><li>TEMOS “OKSIDAI” KONTROLINĖS UŽDUOTYS BENDROS. PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAI NEATLIEKA: 1.1; 2; 4; 5 f; 5 g UŽDUOČIŲ </li></ul>
 8. 8. 9 KLASĖ Skyrius “DRUSKOS” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>ATSISAKYTI KRISTALOHIDRATŲ </li></ul><ul><li>AKCENTUOTI, KAD TEMA LABIAU TINKA PRISIMINIMUI IR PAKARTOJIMUI </li></ul><ul><li>KONTROLINIO DARBO UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul>
 9. 9. 9 KLASĖ Skyrius “METALAI” <ul><li>SKYRIAUS TEMOS SIEJAMOS SU KASDIENINIU GYVENIMU, BUITIMI, PRAKTINE VEIKLA, TODĖL BENDRAIS BRUOŽAIS NAGRINĖJAMOS VISOS TEMOS. </li></ul><ul><li>KONTROLINĖS UŽDUOTYS BENDROS. PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAI NEATLIEKA: 4; 6.2; 8; 11 UŽDUOČIŲ. </li></ul>
 10. 10. 10 KLASĖ Skyrius “NEMETALAI. DEGUONIS IR VANDENILIS” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NAGRINĖTI NEMETALŲ REIKŠMĘ; </li></ul><ul><li>UŽDUOTIS OKSIDŲ FORMULIŲ SUDARYMUI; </li></ul><ul><li>SKIRTI TIK BAZINIUS IR RŪGŠTINIUS OKSIDUS; </li></ul><ul><li>NAGRINĖTI TIK DEGUONIES GAVIMO BŪDĄ IŠ VANDANS; </li></ul><ul><li>TESTO UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS. </li></ul>
 11. 11. 10 KLASĖ Syrius “NEMETALAI. HALOGENAI” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NEATLIKTI UŽDUOČIŲ, KURIOSE OKSIDACIJOS LAIPSNIS NUSTATOMAS SUDĖTINGUOSE JUNGINIUOSE,LYGINTI REAKCIJOS LYGČIŲ ELEKTRONŲ BALANSO METODU </li></ul><ul><li>STEBĖTI TITRAVIMO PRAKTINĮ DARBĄ </li></ul><ul><li>NEATLIKTI PERNELYG PRIMITYVIŲ UŽDUOČIŲ </li></ul><ul><li>TESTO UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul>
 12. 12. 10 KLASĖ Skyrius “VI AGRUPĖS NEMETALAI. SIERA” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NERAŠYTI SULFIDŲ DEGIMO LYGČIŲ </li></ul><ul><li>ATPAŽINIMUI NAUDOTI BARIO NITRATO TIRPALĄ </li></ul><ul><li>SPĘSTI SKAIČIAVIMO UŽDAVINĮ, KURIAME REIKIA NUSTATYTI METALĄ </li></ul><ul><li>TESTO UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul>
 13. 13. 10 KLASĖ Skyrius “VA grupės nemetalai. Azotas” <ul><li>PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAMS SIŪLOMA: </li></ul><ul><li>NERAŠYTI BALTOJO FOSFORO DEGIMO REAKCIJOS LYGTIES </li></ul><ul><li>NERAŠYTI OKSIDACIJOS REDUKCIJOS REAKCIJŲ, KURIOSE KONCENTRUOTA AZOTO RŪGŠTIS SĄVEIKAUJA SU METALAIS </li></ul><ul><li>NERAŠYTI REAKCIJŲ KITIMŲ LYGČIŲ </li></ul><ul><li>GEBĖTI NEMETALŲ IR JŲ JUNGINIŲ SAVYBIŲ KITIMĄ PERIODINĖJE ELEMENTŲ LENTELĖJE </li></ul><ul><li>KOTROLINĖS UŽDUOTYS BENDROS. PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAI NEATLIEKA: 4; 5 UŽDUOČIŲ; 8 UŽDUOTYJE NERAŠO JONINIŲ REAKCIJŲ LYGČIŲ </li></ul>
 14. 14. 10 KLASĖ Skyrius “IV A GRUPĖS NEMETALAI. SILICIS IR ANGLIS -GYVOSIOS IR NEGYVOSIOS GAMTOS VALDOVAI” <ul><li>MOKSLEIVIAI NAGRINĖJA SILICIO (IV) OKSIDĄ IR NATŪRALIUS SILIKATUS; DIRBTINIUS SILIKATUS; SILICIO, KAIP ELEKTRONIKOS PAGRINDO, SAVYBES </li></ul><ul><li>ANGLIES ALOTROPIJĄ, ANGLIES OKSIDUS IR KARBONATUS </li></ul><ul><li>KONTROLINĖS UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul>
 15. 15. 10 KLASĖ Skyrius “ ORGANINIŲ JUNGINIŲ CHEMIJA” <ul><li>MOKSLEIVIAI ŽINO PAGRINDINIUS ANGLIAVANDENILIUS, IZOMERUS, FIZIKINES IR CHEMINES SOČIŲJŲ ANGLIAVANDENILIŲ SAVYBES, DEGUMĄ, KUO PAVOJINGAS KURAS, GAMTINIUS ANGLIAVANDENILIŲ ŠALTINIUS </li></ul><ul><li>MOKSLEIVIAI GEBA ATPAŽINTI JUNGINIUS PAGAL FUNKCINES DRUPES, ŽINO ORGANINIŲ JUNGINIŲ KLASES </li></ul><ul><li>KONTROLINĖS UŽDUOTYS DIFERENCIJUOTOS </li></ul>
 16. 16. 10 KLASĖ Skyrius “CHEMIJA IR APLINKA” <ul><li>MOKSLEIVIAI GEBA PAPASAKOTI APIE ATMOSFEROS, VANDENS, DIRVOŽEMIO TERŠALUS </li></ul><ul><li>MOKSLEIVIAI SIŪLO TARŠOS SUMAŽINIMO BŪDUS </li></ul><ul><li>MOKSKEIVIAI DISKUTUOJA CHEMIJOS GALIMYBIŲ TEMOMIS </li></ul>
 17. 17. PATIRTA SĖKMĖ <ul><li>VISI 9 IR 10 KLASIŲ PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKSLEIVIAI SĖKMINGAI ĮSISAVINO KURSĄ </li></ul><ul><li>MOKINIŲ MOTYVACIJĄ KĖLĖ: </li></ul><ul><li>- KIEKVIENAS MOKSLEIVIS PAMOKOJE PASTEBIMAS, PARAGINAMAS DIRBTI; </li></ul><ul><li>- UGDYMO METODŲ ĮVAIROVĖ; </li></ul><ul><li>- NEFORMALUS VERTINMAS; </li></ul><ul><li>- KONTROLINĖS UŽDUOTYS SUPRANTAMOS SIEJAMOS SU BUITIMI, KASDIENINIU GYVENIMU; </li></ul><ul><li>- MOKSLEIVIUS TENKINO KAUPIMOJO BALO SISTEMA; </li></ul><ul><li>- SUTEIKTA GALIMYBĖ TAISYTI KONTROLINIUS DARBUS, KO PASEKOJE GALUTINIS REZULTATAS TEIGIAMAS; </li></ul><ul><li>- SUTEIKTA ALTERNATYVI GALIMYBĖ UŽ MOKSLEIVIUI SUNKIAU SUVOKIAMĄ TEMĄ ATSISKAITYTI KITU METODU, PVZ. TRUMPALAIKIS PROJEKTAS, MEDŽIAGOS NAGRINĖJIMAS IR APIBENDRINIMAS IEŠKANT INFORMACIJOS ALTERNATYVIOJE LITERATŪROJE, INTERNETE. </li></ul><ul><li> </li></ul>
 18. 18. KILĘ SUNKUMAI, PROBLEMOS <ul><li>AKADEMINIŲ IR PRAKTINIŲ POREIKIŲ MOKSLEIVIŲ UGDYMAS TOJE PAČIOJE KLASĖJE </li></ul><ul><li>DĖMESIO STOKA AKADEMINIŲ POLINKIŲ MOKSLEIVIAMS,KO PASEKOJE NUKENČIA JŲ UGDYMASIS </li></ul><ul><li>MOKYMO PRIEMONOŲ STOKA, YPAČ PRAKTIKOS IR LABORATORINIAMS DARBAMS </li></ul><ul><li>PRASTAS KAI KURIŲ MOKSLEIVIŲ LANKOMUMAS </li></ul>
 19. 19. APIBENDRINIMAS <ul><li>VISI MOKSLEIVIAI ĮSISAVINO KURSĄ PAGAL SAVO GALIMYBES </li></ul><ul><li>MOKSLEIVIŲ PASITENKINIMAS DIFERENCIJUOTA IR INDIVIDUALIA VEIKLA </li></ul><ul><li>SUTEIKTA GALIMYBĖ MOKSLEIVIMS UGDYTIS DARBŠTUMĄ, KŪRYBIŠKUMĄ, AKTYVUMĄ, SAVARANKIŠKUMĄ </li></ul><ul><li>MOKYTOJAI DRĄSIAU NAUDOJA NETRADICINIUS UGDYMO METODUS, SUTEIKIAMA LAISVĖ KŪRYBIŠKAI VEIKTI, TOBULĖTI </li></ul>

×