"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica

S
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
Jest godzina 00:33


Jaka jest przekazywana
    Prawda
  w publikacjach

   Świadków Jehowy
Czy można się na nich opierać jako na wiarygodnym
        źródle informacji?
Jest godzina 00:33


 Niniejsza prezentacja nie ma na celu
jakiejkowliek polemiki doktrynalnej lecz
  przedstawienie efektów tylko kilku
    zbadanych zagadnień, które
  przeprowadziło wiele osób niczym
   Berejczycy (Dz 17:11) odnośnie
 uczciwości, rzetelności i konsekwencji
   przedstawianych nauk przez
        organizację
     Towarzystwo Strażnica.
Jest godzina 00:33
Wielu ludziom wydaje się, że nauka jaką
  proponują Świadkowie Jehowy jest
       prawdziwa.

 Czy jednak godna jest ona takiej opinii?
        Zbadajmy...
Wiarygodność wydawnicza
       wymaga od wydawcy by jego
     opracowania, publikacje, książki były
rzetelne, czytelne i nie wprowadzały czytelnika w błąd.


        Za naganne można uznać
 wybiórcze cytowanie źródeł, podawanie sprzecznych ze
sobą informacji, pomijanie niewygodnych informacji w
 cytatach oraz przedstawianie dowodów na poparcie
   swoich nauk, które są zaczerpnięte ze źródeł
sprzecznych z wyznawanymi wartościami wydawnictwa.

   Czy zgodzisz się z tym drogi czytelniku?
Towarzystwo Strażnica
 wielokrotnie stawiało - jako wymóg Prawdy - bardzo
wysoki poziom odnośnie wiarygodności przekazywanych
    nauk jaką powinna się charakteryzować
      Prawdziwa Organizacja Boga.

 „...RELIGIA UZNAWANA PRZEZ BOGA MUSI SIĘ
    ZGADZAĆ Z BIBLIĄ WE WSZYSTKICH
        SZCZEGÓŁACH”
     Prawda, która prowadzi do życia wiecznego, rozdz.2 par.6, 1968
           Watch Tower Bible and Tract Society
Czy jednak Towarzystwo Strażnica samo sprostało
   postawionym przez siebie wymaganiom?
W książce wydanej przez

Towarzystwo Strażnica....
Świadkowie Jehowy cytują fragment
 „Dialogu z Żydem Tryfonem” Justyna
Męczennika (100-165 n.e.). Podają nawet
 namiary skąd ten cytat biorą. Jeśli coś
 cytujemy to oczywiste jest , że nie wolno
dokonywać żadnych zmian ani wyrzucać
żadnych wyrazów. A Świadkowie Jehowy
  usunęli wyraz UKRZYŻOWANEGO.
  Zrobili to ponieważ, wyraz ten jest
 niewygodny gdyż przeczy ich naukom o
   śmierci Pana Jezusa na Palu.
-------------
Sięgnijmy więc do źródła na które
     powołuje się

  Towarzystwo Strażnica…
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
… i zobaczmy jak w rzeczywistości
   wygląda cytowany przez
Towarzystwo Strażnica dokument:
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
Jak widać w publikacji Towarzystwa Strażnica w
cytowanym źródle brakuje dwóch (niewygodnych?) słów.

 Kolejną niedokładność(?) można dostrzec w polskiej
            wersji książki
    ‘Prowadzenie rozmów na podstawie Pism’
 z 1991 roku, jak i z 2001 roku gdzie został pominięty
 niewygodny fragment z Justyna Męczennika, lecz co
  dziwne w niektórych przekładach zagranicznych
        np. w angielskim i czeskim
     fragment ten cytowany jest rzetelnie.


Czy jest to może spowodowane tym, że w Polsce to źródło
 jest trudniej dostępne, a więc i trudniej samemu to
  sprawdzić i zweryfikować podawane informacje?
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
Jak przeczytaliśmy w dokumencie Justyna
Męczennika z początku II wieku wzmiankuje
 o krzyżu na którym umarł wg niego Jezus,
  jak się okazuje zresztą nie pisał o tym
        pierwszy raz.

   Jest on uważany za jednego z tzw.
       Ojców Kościoła.

 Zobaczmy co na ten temat pisze jeszcze
    Towarzystwo Strażnica:
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
Którzy Ojcowie Kościoła pisali o tym, że
    Jezus umarł na Palu?

         i...
Dlaczego Towarzystwo Strażnica nigdy
 nie cytowało tych Ojców Kościoła?

         oraz...
Dlaczego nigdy żadne źródło historyczne
    o tym nie informowało?
Zerknijmy co jeszcze w tym
temacie Towarzystwo Strażnica
     podaje...
      W Przebudźcie się! Z 2006 roku napisano...
Dopiero 300 lat po Chrystusie?

Jak nauki Towarzystwa Strażnica mają się do słów Justyna
   Męczennika, który żył w latach ok. 100-165 n.e.?

Zerknijmy jeszcze raz do do Apologii Justyna Męczennika:
I innych Ojców Kościoła...
Tertulian (ok. 160 – 230)
- „trzeba tylko zrobić znak krzyża” (Lekarstwo na ukłucie skorpiona 1)
- „Przy każdym kroku lub ruszeniu się z miejsca, przy każdym przyjściu i
odejściu, przy wciąganiu obuwia, przy myciu się, przy stole, przy zapalaniu
świateł, przy układaniu na spoczynek, przy siadaniu i przy każdej czynności
dnia codziennego znaczymy czoło znakiem krzyża” (De corona 3)
- "My w każdym razie czcząc krzyż modlimy się do zupełnego i całego Boga"
(Apologetyk 16:7)
- "My czcimy krzyż, wraz z belką poprzeczną (...) Wam natomiast należy się
tym większa nagana, że poświęcacie okaleczone i pozbawione gałęzi drzewo,
które inni poświęcili bóstwu w całości" (Do pogan 1:12)
Hipolit Rzymski (ok. 170 – 235)
- "Starajcie się zawsze osłaniać swe czoło znakiem krzyża. Jest to bowiem
znak męki, dany przeciwko szatanowi, jeżeli ktoś czyni go z wiarą, a nie dla
dogodzenia ludziom..." (Tradycja apostolska 42)
Orygenes (ok. 185-254)
- „Trzeci natomiast [z Hebrajczyków], należący do tych, którzy zawierzyli
Chrystusowi, twierdził, że według starej pisowni litera Tau przypomina
swym kształtem krzyż i jest zapowiedzią tego znaku, który chrześcijanie
kreślą na czole” (Orygenes, Selecta in Ezechelem 9, w: Forstner, s. 30)
komentarz do Ez 9:3-6
W Strażnicy z 1981 roku powołano się
 na agencję Associatet Press, która
  podała, że została odnaleziona
 drewniana figurka wykonana przez
    Michała Anioła, który
 (jak podaje Towarzystwo Strażnica)
Pana Jezusa przedstawia z rękoma...
   wyciągniętymi nad głową...
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
A jak wygląda owa figurka w
     rzeczywistości?
W książce Krajowej Agencji Wydawniczej na s. 36...
Zdjęcie tej samej rzeźby przedstawia
        inna książka:
„Masters of Italian Art'' Gabriele Bartz &
       Eberhard König
Inne dzieła Michała Anioła
   ukazujące Jezusa.
W tej samej Strażnicy powołano się
        na uczonego
        katolika
        Justusa Lipsiusa...
Na jaki rysunek powołuje się
             Towarzystwo Strażnica?

Dodatki w Chrześcijańskich Pismach Greckich - 1994, s. 418
Co w tym dziwnego?
Trzy rzeczy:
Pierwsza. Pominięto milczeniem, że Justus Lipsius wykonał w
dziele „De Cruce Liber Primus" łącznie ok. 15 rycin z czego
tylko jedna dotyczyła przybicia do Pala – lecz... tego nie
dowiemy się z publikacji Towarzystwa Strażnica.
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
Druga. Towarzystwo Strażnica w wydaniu polskim usunęło
słowa z tłumaczenia własnej publikacji z języka angielskiego.
Co w tym dziwnego? Zerknijmy:
Dodatki w Chrześcijańskich Pismach Greckich
       (wyd. Watchtower Bible and Tractat Society of New York, Inc.)

 Wydanie angielskie 1969               Wydanie polskie 1994
Pojedynczy pal służący do stracenia      Pojedynczy pal służący do stracenia
przestępcy nazywano po łacinie crux      przestępcy nazywano po łacinie crux
simplex. Zamieszczamy tu reprodukcję      simplex. Zamieszczamy tu reprodukcję
ryciny przedstawiającej takie narzędzie    ryciny przedstawiającej takie narzędzie
męki, a pochodzącej z książki Justusa     męki, a pochodzącej z książki Justusa
Lipsiusa (1547-1606) pt. De cruce libri tres  Lipsiusa (1547-1606) pt. De cruce libri tres
(Antwerpia, 1629, s. 19). To jest sposób w   (Antwerpia, 1629, s. 19).
jaki Jezus został upalowany.

  Czy usunięcie tekstu sugerującego jak autor przedstawia
       śmierć Jezusa miało coś wspólnego
  z ujawnieniem i dostępnością rycin Justusa Lipsiusa, która
       znajduje się w Bibliotece Narodowej?
Trzecia. Pominięto milczeniem, że Justus Lipsius w dziele
„De Cruce Liber Primus" nigdzie nie pisze by Jezus zginął na
Palu, a wręcz przeciwnie wskazuje wielokrotnie na to, że był
to Krzyż, m.in.:
Tłumaczenie fragmentu na język polski:
Nie wiem czy słowa Innocenta w tej sprawie powinny odnosić się do tego, że
 na krzyżu Pana były cztery kawałki drewna, pionowa belka, poprzeczka,
 drewniany pień (kawałek drewna) umieszczony poniżej i tytuł (inskrypcja)
   umieszczona u góry. (...) Kiedy analizowałem wiele następnych słów
Innocenta, powiedziałbym, że on nie wiedział o umieszczonej w tym miejscu
   tabliczce, ale naprawdę (jak mówił) wiedział o drewnianym pieńku
umieszczonym poniżej, od którego krzyż wznosił się. A zatem wydaje się, że
 wiedział to, że tam był jakiś rodzaj pieńka, i któryś z nich był umieszczony
 na dole krzyża podpierając go ([Greekscall] ten rodzaj pochyłej podpórki
  'rejestruje') lub pieniek był umieszczony poniżej pionowej belki sam w
   ziemi, do której był włożony, tak że pal mógł stać mocniej. Także
 przekazane (przez wyliczenie) Ireneusza: 'Sama konstrukcja krzyża miała
 pięć końców: dwa w pionie, dwa w poziomie i jeden w środku, gdzie osoba
  przymocowana gwoździami odpoczywała' (...) Podzielili krzyż na pięc
  końców (Tertulian nazywa je 'punktami'), z których cztery są znane i
    rozciągają się na zewnątrz, a piąty który umieszczony w środku
  skrzyżowania, gdzie poprzeczna belka przecinała i krzyżowała belkę
     osadzoną. (Justus Lipsius, De Cruce Liber Primus, s. 661)

        (Justus Lipsius, De Cruce Liber Primus, rozdział IX, s. 25)
W książce wydanej przez
Towarzystwo Strażnica...
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, str. 369 (wyd.1991), str. 365 (wyd.2001)
 Czy jednak czegoś istotnego nie pominieto celowo?
          Zerknijmy:
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
Tłumaczenie na język polski (tekst na czerwono pominięty w książce
Towarzystwa Strażnica):

  "W Nowym Testamencie nie spotykamy ani słowa Trójca, ani wyraźnego
 potwierdzenia tej doktryny, a Jezus i jego naśladowcy nie myśleli zaprzeczać
Szemie ze Starego Testamentu: "Słuchaj, Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.
   (Pwt 6:4)". Pierwsi chrześcijanie, jednakże, musieli radzić sobie z
 implikacjami związanymi z przyjściem Jezusa Chrystusa i obecnością i
mocą Bożą wśród nich tj. Ducha Świętego, którego przyjście było związane
    z obchodzeniem Zielonych Świątek. Ojciec, Syn i Duch Święty
 współdziałali w takich fragmentach NT jak Wielkie Rozesłanie: "Idźcie
  więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i
 Syna i Ducha Świętego" (Mt 28,19); i w błogosławieństwie apostolskim:
  "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu
 Świętym niech będą z wami wszystkimi" (2 Kor 13:13). Tak więc Nowy
  Testament dał podwaliny nauki o Trójcy. Doktryna ta kształtowała się
       stopniowo przez kilka stuleci wśród licznych sporów".

             Czy to tylko przypadek?
Przyjrzyjmy się jak Towarzystwo
 Strażnica dowodzi słuszności
 swoich interpretacji wersetów
biblijnych na podstawie źródeł.
Przyjrzymy się tu fragmentowi:

      Rz 9:5
W książce wydanej przez
Towarzystwo Strażnica...
Strażnica informuje...
Czy jednak powołując się i na to źródło
Towarzystwo Strażnica nie podaje Pół-Prawdy?
Czy jednak czegoś istotnego nie pominieto
celowo? Zerknijmy co faktycznie autor owej
książki przekazuje :
Czy jednak czegoś istotnego nie pominieto
celowo? Zerknijmy co faktycznie autor owej
książki przekazuje :
W publikacjach świadków Jehowy...
Towarzystwo Strażnica podaje, że Katolicka
Encyklopedia popiera nauczanie świadków Jehowy:
Czy jednak jest to prawdą? Przeczytajmy:
Okazuje się, że podobne nieścisłości
  (manipulacje? kłamstwa?)
 zawiera o wiele więcej publikacji
   Towarzystwa Strażnica...
Strażnica na s. 23 podaje
   również źródło
   tłumaczenia
 Didache (rok 90 n.e.)
Zerknijmy więc do tego samego źródła tłumaczenia,
   które podaje Towarzystwo Strażnica...
Dlaczego Towarzystwo Strażnica powołuje
 się na źródła, które przeczą temu czego
 naucza, a niewygodne fragmenty pomija
        milczeniem?

      Jaki jest w tym cel?

      Zerknijmy dalej...
Czy Słownik Telologiczny
 potwierdza informacje
Towarzystwa Strażnica na
 którą ta się powołuje?
   Sprawdźmy...
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
Odnośnie tego tematu trzeba zauważyć, że coś ciekawego stało się w 2001 roku
                 w nowym wydaniu
           ‘Prowadzenie rozmów na podstawie Pism’:


‘Prowadzenie rozmów na podstawie Pism’    ‘Prowadzenie rozmów na podstawie Pism’
        Rok 1991                   Rok 2001
Czyżby ujawnienie tych manipulacji doprowadziły do wycofania się
         z wcześniejszych twierdzeń?
Wydaje się, że najlepszym sposobem przekazywania
własnych nauk osobom postronnym jest ich dobre,
 jasne i klarowne tłumaczenie. Podobna sytuacja
powinna dotyczyć spraw krytyki rzeczy, z którymi
         się nie zgadzamy.

Czy jednak można się niezgadzać z rzeczami których
      się nie zna i nie rozumie?

 Czy można podważać rzeczy o których nie ma się
       zielonego pojęcia?

 Czy można zarzucać innym błędy wiary nic nie
   wiedząc o naukach które się odrzuca?
      Jak się okazuje... MOŻNA ;-)
W tym celu posłużymy się przykładem
   nauki wiary chrześcijan o
 Bogu Trójjedynym i o tym co w tej
sprawie przekazuje swoim wyznawcom
    Towarzystwo Strażnica.

      Zerknijmy...
W publikacjach wydanych przez

 Towarzystwo Strażnica....
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
Podsumujmy naukę Towarzystwa Strażnica
    czym jest Trójjedyny Bóg:   - Trzy osoby są jedną osobą
   - Trzy osoby są w jednym bogu
   - Trzech bogów jest w jednym bogu
   - Trzech bogów jest w jednej osobie
   - Wszyscy są tą samą osobą
Przyjrzyjmy się teraz czy nauka o Trójjedynym Bogu jaką
 przekazuje i krytykuje Towarzystwo Strażnica odnosi się do
      nauk Kościołów, które ją przekazują.

 W tym celu posłużymy się szeroko dostępnym dokumentem
Kościoła Katolickiego jako źródłem. W związku z tym, że nauka
 ta jest identyczna we wszystkoch Kościołach chrześcijan –
    Protestanckich, Anglikańskim, Prawosławnym
         czy w Kościołach Wschodnich.
KKK 253 Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów,
         ale jednego Boga w trzech Osobach: "Trójcę współistotną"
         Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale
        każda z nich jest całym Bogiem: "Ojciec jest tym samym, co Syn,
        Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i
        Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury". "Każda z trzech
         Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub
                    naturą Bożą".


KKK 254 Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą. "Bóg jest jedyny,
ale nie jakby samotny" (quasi solitarius). "Ojciec", "Syn", "Duch Święty" nie
są tylko imionami oznaczającymi sposoby istnienia Boskiego Bytu, ponieważ te
 Osoby rzeczywiście różnią się między sobą: "Ojciec nie jest tym samym, kim
jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec
 czy Syn". Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: "Ojciec jest Tym,
który rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który pochodzi".
            Jedność Boska jest trynitarna.
KKK 255 Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach. Rzeczywiste
rozróżnienie Osób Boskich - ponieważ nie dzieli jedności Bożej - polega jedynie
  na relacjach, w jakich pozostaje jedna z nich w stosunku do innych: "W
 relacyjnych imionach Osób Boskich Ojciec jest odniesiony do Syna, Syn do
  Ojca, Duch Święty do Ojca i Syna; gdy mówimy o tych trzech Osobach,
  rozważając relacje, wierzymy jednak w jedną naturę, czyli substancję".
    Rzeczywiście, "wszystko jest (w Nich) jednym, gdzie nie zachodzi
przeciwstawność relacji". Z powodu tej jedności Ojciec jest cały w Synu, cały w
Duchu Świętym; Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym; Duch Święty jest
             cały w Ojcu, cały w Synu"
Zerknijmy jeszcze by się upewnić czym
nie jest nauka o Trójjedynym Bogu wg
chrześcijan...
Podsumujmy...

           Trójjedyny Bóg wg:

 Nauk Towarzystwa Strażnica:      Nauk Kościołów chrześcijańskich:


- Trzy osoby są jedną osobą      - Trzy osoby NIE są jedną osobą
- Trzy osoby są w jednym bogu     - Trzy osoby NIE są w jednym bogu
- Trzech bogów jest w jednym bogu   - Trzech bogów NIE jest w jednym bogu
- Trzech bogów jest w jednej osobie  - Trzech bogów NIE jest w jednej osobie
- Wszyscy są tą samą osobą      - Wszyscy NIE są tą samą osobą
Zatem pojawiają się pytania:


Czemu ma służyć wprowadzanie
  czytelników w błąd?

Czy godne jest takie postępowanie
  ludzi nazywających siebie
   świadkami Jehowy?
Przyjrzyjmy się jednak czy
Towarzystwo Strażnica tylko w tej
jednej przykładowo prezentowanej
 nauce mogło dopuścić się więcej
     „nieścisłości”...
Najbardziej znaną krytyczną
  publikacją dotyczącą nauki o
Trójjedynym Bogu chrześcijan jest:
 „Czy wierzyć w Trójcę?” (1989)
  Przyjrzyjmy się jej bliżej...
A więc pojęcie Trójcy było
   pojęciem nieznanym przez
 pierwsze wieki i nie ma żadnego
  dowodu by spośród świętych
pisarzy choćby domyślał się takiego
      pojęcia???

  Sprawdźmy w źródłach tylko
 samego Towarzystwa Strażnica!
Gdy zerkniemy do niektórych publikacji
sytuacja będzie wydawała się potwierdzać ten
        stan rzeczy...
    1936
    1970
Ale... w innych publikacjach Towarzystwa
       Strażnica czytamy...
    1946
     1950
Które więc informacje Towarzystwa Strażnica
        są prawdziwe?
Czy pierwsi chrześcijanie uczyli o Trójcy?
Czy zatem informacje w broszurze „Czy wierzyć w Trójcę?” mogą być
  rzetelne jeśli o Tertulianie podano, że nie pisał o Trójcy (s. 7)?
Czy pominieto inne ważne informacje?
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
W Strażnicy z 1988 roku …
… napisano, że drugie przyjście
Chrystusa nastąpiło w 1914 roku.

 Powołano się na „Harfę Bożą”,
dawną książkę Świadków Jehowy.
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
A w Strażnicy wydanej w 1993
      roku…
… napisano, że w „Harfie Bożej”
nie podano daty powrotu Pana.
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
Zatem mamy dwie sprzeczne
     informacje.

 A co faktycznie znajduje się w
    „Harfie Bożej” ?

Czytamy w niej, że Jezus powrócił
    w roku... 1874...
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
W publikacji z 1993 roku napisano, że
Strażnica konsekwentnie naucza o przyjściu
  Jezusa w 1914 roku i że w XIX wieku
  prawidłowo zrozumiano tą sprawę.


      Czy aby na pewno?
Styczeń, rok 1993…
Maj, rok 1993…
W książkach wydanych przez

Towarzystwo Strażnica wydanych już

  w XX wieku jednak czytamy...
Rok 1920…  Rok 1929…
Okazuje się, że wbrew zapewnieniom
 publikacji Strażnicy do roku 1943 (wg
Strażnicy Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 16)
świadkowie wierzyli, że Jezus przyszedł
niewidzialnie wg ich własnych wyliczeń
        nie w 1914,
          a
        w 1874…


Które w takim razie informacje są dokładne
  i rzetelne? Którym można wierzyć?
Podamy tu jako przykład jeszcze inne
 porównanie rzetelnych informacji w tej
       samej kwestii :


 W publikacjach Towarzystwa Strażnica
 odnośnie wiary w niewidzialne przyjście
 Jezusa Chrystusa w roku 1914 pisano...
(zwróćmy uwagę na podawane informacje odnośnie tego co się stało w 1879 roku...)
Rok 1953
Rok 1975
A jak sam Charles Taze Russell zapatrywał się na
      znaczenie roku 1914?
„Nie ma powodu, aby zmieniać liczby; to są Boże
 daty; 1914 nie jest datą początku lecz końca”
   (ang. Strażnica [Zion’s Watch Tower] 15 VII 1894 s.1677)
Które w takim razie informacje podawane
przez Towarzystwo Strażnica są prawdziwe
  skoro prawie do połowy XX wieku
świadkowie Jehowy wierzyli w niewidzialne
  przyjście Chrystusa w 1874 roku?

  Dlaczego tyle sprzeczności miedzy
 publikacjami Towarzystwa Strażnica?
Często świadkowie Jehowy tłumaczą zmiany swoich
nauk tzw. „Nowym Światłem”, ale czy to tłumaczy
 wybiórcze, niedokładne cytowanie podawanie
     sprzecznych ze sobą informacji
     przez Towarzystwo Strażnica?

   Czy może ma tłumaczyć niekonsekwentne
 twierdzenia, że jest konsekwentne i prawidłowe w
     swoich poszczególnych naukach?


Zerknijmy tym razem na te tzw. „Nowe Światło”…
Towarzystwo Strażnica nauczało o zmartwychwstaniu mieszkańców Sodomy i
             Gomory następująco…

               Rok 1917…
    Przyszło w końcu „Nowe Światło” czyli lepsze zrozumienie i
Towarzystwo Strażnica nauczało o zmartwychwstaniu mieszkańców Sodomy i
                Gomory…

               Rok 1960…
Racjonalnie rozumowanie podpowiada,
że DOKŁADNIEJSZE POZNANIE jest
po to, by ludzie lepiej pojmowali nauki i
nie cofali się w swoim rozwoju. Lecz czy
    tak też jest w przypadku
 publikacji Towarzystwa Strażnica?
Rok 1984
Rok 1988
Rok 1989
wznowienie
Rok 1990
wznowienie
Podsumujmy… nastąpienie zmartwychwstania
   mieszkańców Sodomy i Gomory
    wg Strażnicy jest możliwe:

- Boski Plan wieków (1917)             - TAK
- Od raju utraconego do raju odzyskanego (1960) - NIE
- Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (1984) - TAK
- Strażnica 1 września 1988             - NIE
- Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (1989) - TAK
- Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (1990) - NIE
Podobnych przykładów jest więcej, oto kolejny:

 Nauki Strażnicy w kwestii rozumienia wersetu Rz 13:1

 Rz 13:1 BP Każdy człowiek niech będzie poddany swoim
 władzom. Tylko w Bogu bowiem władza ma swe źródło. Bo Bóg
 ustanowił wszystkie władze, które istnieją.
Władza z Listu do Rzymian 13:1 to:

- rządy pogańskie (Tom 1, s. 313, wyd. pol. z 1919 r.)

- Bóg Jehowa i Jezus Chrystus. (Prawda was wyswobodzi, s. 312,
wyd. ang. z 1943 r.; Strażnice z 1 i 15 czerwca 1929 r., wyd. ang.)

- rządy pogańskie (Strażnica 1963, nr 17 i 18, s. 3, wyd. pol.;
Strażnica 1981, nr 3, s.4, wyd. pol.)
Jak Towarzystwo Strażnica to tłumaczy?
 Światło na drodze sług Jehowy od najdawniejszych czasów do chwili obecnej wciąż świeci
 coraz jaśniej . Dało się to zauważyć zwłaszcza od przełomowego roku 1914 (...) Niektórym
  jednak wydaje się, że ścieżka ta nie zawsze prowadzi prosto przed siebie. Wyjaśnienia
podawane przez widzialna społeczność ludu Jehowy zawierają niekiedy poprawki, które jak
 gdyby nawracały do punktu wyjścia, do dawniejszych poglądów. Ale w istocie rzecz ma się
 inaczej. Nasuwa się tu porównanie z tym, co w środowisku wodniakow bywa nazywane
 "halsowaniem". Manewrując osprzętem, żeglarze potrafią zmusić statek do zwrotów w
prawo i w lewo, tam i z powrotem , ale cały czas posuwają się w upatrzonym kierunku mimo
                   przeciwnego wiatru.
                            Strażnica, rok CIII (1982), nr 18, s.19
    halsowanie [niem.] - lawirowanie, żegl. prowadzenie statku
    żaglowego (jachtu) pod wiatr wg zmienianego kursu; statek halsując,
    wykonuje kolejne zwroty przez sztag.
                                Słownik PWN
 Prz 4:18-27 BP Ścieżka sprawiedliwych jest jak światłość poranka, blask jej coraz bardziej
 jaśnieje aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemność [nocy], nie wiedzą, o co się
 potkną. Synu mój, bądź uważny na słowa moje, ku mowom moim nakłoń ucha. Niech nie
  schodzą ci z oczu, zachowaj je w głębi twego serca. Życiem są bowiem dla tego, który je
 znajduje, i lekarstwem dla całego ciała jego. Bardziej niż nad wszelką inną rzeczą czuwaj
nad sercem swoim, w nim bowiem jest źródło życia. Odsuń od siebie przewrotność ust, oddal
od siebie obłudę warg. Niech oczy twoje patrzą prosto przed siebie, a powieki twe niech będą
otwarte. Wyrównaj ścieżkę dla twoich kroków, niech wszystkie twoje drogi będą umocnione.
        Nie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo, odwracaj swą nogę od zła.
Czy w takim razie świadkowie Jehowy
 mogą być czegokolwiek pewni skoro
 Towarzystwo Strażnica może w każdej
chwili wprowadzać jakiekolwiek nauki
z których może się wycofać jak i do nich
       powrócić?
Towarzystwo Strażnica naucza, że jej
nauki w publikacjach opierają się tylko
       na Biblii.

    Ale czy rzeczywiście?
W książce wydanej przez

 Świadków Jehowy...
To prawda, że wiele ludzi mogłoby się
dużo nauczyć przez czytanie Biblii. Jeżeli
 robią to z myślą o poznaniu prawdy o
  Bogu i Jego zamierzeniach, jest to
naprawdę godne pochwały (Dzieje 17:11).
Bądźmy jednak szczerzy: czy rzeczywiście
 można to wszystko dobrze zrozumieć bez
       niczyjej pomocy?
              Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
          Watch Tower Bible and Tract Society, 1991, s. 293
Jana 2:3, 4 (Wujek 1962): "A gdy zabrakło wina
[podczas uroczystości weselnej w Kanie], rzekła matka
Jezusowa do niego: Wina nie mają. I rzecze jej Jezus:
  Co mnie i tobie ["Czego chcesz ode mnie", Bp,
 Gryglewicz] niewiasto? Jeszcze nie przyszła godzina
 moja". (Gdy Jezus był dzieckiem, podporządkowywał
 się matce i przybranemu ojcu. Teraz jednak, jako
dorosły mężczyzna, uprzejmie, lecz stanowczo odmówił
 wykonania polecenia matki. Ta zaś pokornie przyjęła
           pouczenie).
                Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
            Watch Tower Bible and Tract Society, 1991, s. 171
Rodzi się zatem pytanie:

 Czy w takim razie cud w Kanie Galilejskiej
      miał miejsce czy nie!?
J 2:3-11 PNŚ

  Gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: "Nie mają
  wina". Ale Jezus rzekł jej: "Co tobie do mnie, niewiasto? Jeszcze nie
  nadeszła moja godzina". Matka jego powiedziała do usługujących:
  "Cokolwiek wam powie, uczyńcie". A stało tam sześć kamiennych
dzbanów na wodę, jak tego wymagały żydowskie reguły oczyszczeń, każdy
zaś mógł pomieścić dwie lub trzy miary płynów. Jezus powiedział do nich:
 "Napełnijcie te dzbany wodą". I napełnili je po brzegi. I rzekł do nich:
 "Teraz zaczerpnijcie trochę i zanieście gospodarzowi uczty". Oni więc
 zanieśli. A gdy gospodarz uczty skosztował wody, która się zamieniła w
  wino - ale nie wiedział skąd się wzięło, chociaż ci usługujący, którzy
 zaczerpnęli wody, wiedzieli - ów gospodarz uczty zawołal oblubieńca i
  powiedział do niego: "Każdy inny człowiek najpierw podaje wino
 wyborne, a gdy sobie podpiją -gorsze. Ty zachowałeś wyborne wino aż
 dotąd". Jezus dokonał tego w Kanie Galilejskiej jako początek swych
  znaków i ujawnił swą chwałę; a jego uczniowie uwierzyli w niego.

                     Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
                    Watch Tower Bible and Tract Society, 1997
Czy w takim razie cud w Kanie Galilejskiej
     miał miejsce czy nie!?
Przedstawiamy tu jeszcze kilka przykładów wiedzy
  Towarzystwa Strażnica nie opartej na Biblii:
„Ludzie służą Ci jedynie dlatego, że coś od Ciebie dostają. Jeśli tylko dasz mi szansę,
doprowadzę do tego, że wszyscy się od Ciebie odwrócą”. Chociaż akurat tych słów nie ma w
Biblii, to jednak nie ulega wątpliwości, że Szatan powiedział coś takiego do Boga.
                   Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na Ziemi, 1990, s. 105

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że podążając wiernie ku końcowi, Daniel codziennie
modlił się żarliwie do Jehowy.
                             Proroctwa Daniela (1999) s. 310

Nie ulega więc wątpliwości, że religia faryzeuszy była fałszywa. Służyła interesom Diabła,
a nie Boga. Toteż zamiast uznać ich religię za dobrą, Jezus ją potępił. Powiedział do tych
religijnych faryzeuszy: „Zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, sami bowiem do niego
nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą” (Mateusza 23:13).
                    Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, 1990, s. 26

Jeżeli Bóg składa się z trzech osób, to chyba nakazałby pisarzom Biblii wyraźnie to
zaznaczyć, żeby nie było co do tego żadnych wątpliwości. Musieliby to uczynić
przynajmniej pisarze Chrześcijańskich Pism Greckich, którzy utrzymywali bliskie
kontakty z Synem samego Boga, a jednak tego nie zrobili.
                             Czy wierzyć w Trójcę?, 1989, s. 13
Nie ulega wątpliwości, iż Jezus podczas swego przedludzkiego bytu w charakterze Słowa
wielokrotnie występował wobec różnych mieszkańców ziemi w roli Rzecznika Jehowy.
Wprawdzie pewne wersety sugerują, że Jehowa rozmawiał z ludźmi bezpośrednio, ale inne
wyjaśniają, iż czynił to przez swego anielskiego przedstawiciela.
                       Wnikliwe poznawanie Pism, Tom 1, 2007 s. 977


Identifying themselves with Jehovah’s organization is essential to their salvation. ( tłum.:
Utożsamienie się z organizacją Jehowy jest istotą ich zbawienia.)
                             Our Kingdom Ministry, 11/1990, s.1

Poza moralnie czystą organizacją Bożą nie ma życia wiecznego.
            The Watchtower z 1 grudnia 1960, s.725 (Strażnica nr6 z 1961, s. 15)

Kto usiłuje kroczyć samotnie, a więc bez organizacji, w niedługim czasie będzie cierpiał
niedostatek; a jeśli zbyt długo trzyma się z dala od zboru, umrze z głodu, na skutek braku
duchowego pokarmu. Chrześcijański świadek Jehowy nie może opuścić drogi wiodącej do
życia w nowym świecie i mimo to przeżyć do nowego świata.
               The Watchtower z 1 stycznia 1955, s. 12-13 (Strażnica nr6 z 1956)
A którą drogę ty wybierzesz? Pamiętaj jednak: Szeroka droga nagle się skończy - wiedzie
do zagłady! Droga wąska natomiast zaprowadzi cię wprost do nowego systemu Bożego.
Będziesz tam mógł brać udział w przekształcaniu ziemi we wspaniały raj, w którym będzie
można szczęśliwie żyć wiecznie (Mateusza 7:13, 14).

Nie myśl, że można chodzić różnymi drogami i zaskarbić sobie życie w nowym systemie
Bożym. Jest tylko jedna droga. Tylko jedna arka przetrwała potop, a nie pewna liczba
łodzi. I tylko jedna organizacja - widzialna organizacja Boża - przetrwa szybko
nadciągający "wielki ucisk". Twierdzenie, że wszystkie religie prowadzą do tego samego
celu, jest zwykłym kłamstwem (Mateusza 7:21-23; 24:21). Jeśli chcesz być ubłogosławiony
życiem wiecznym, to musisz należeć do organizacji Jehowy i spełniać Jego wolę (Psalm
133:1-3).
                  Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi s. 255, 1990
Towarzystwo Strażnica również w swoich
książkach podejmuje krytykę innych religii
  porównując je do siebie na podstawie
    przedstawianych zarzutów.


    Czy rzetelnie to czyni?
Pojawiła się klasa duchowieństwa, która przywilej głoszenia
 zarezerwowała dla siebie (Dzieje 20:30). Kler stanowił niewielką część
tych, którzy uważali się za chrześcijan, natomiast zdecydowana większość
  stała się znana jako laicy. Chociaż laikom wpaja się, że mają różne
  obowiązki, na przykład składanie datków na utrzymanie kleru, to
w kwestii głoszenia nie oczekuje się od nich więcej niż biernego słuchania.
  Duchowni uważają się za sług (po grecku diákonos) Bożych. By nimi
  zostać, kształcą się na uczelniach bądź w seminariach duchownych
 i otrzymują święcenia. W pewnej encyklopedii biblijnej powiedziano:
   „Określenia ‚ordynować’ i ‚święcenie’ zazwyczaj odnoszą się do
  szczególnego statusu, przyznawanego kaznodziejom lub kapłanom
 w czasie oficjalnej ceremonii i upoważniającego ich do głoszenia Słowa
bądź udzielania sakramentów albo do obu tych rzeczy” (The International
 Standard Bible Encyclopedia). Kto mianuje kaznodziejów? W dziele The
  New Encyclopædia Britannica czytamy: „W kościołach, w których
  zachowała się instytucja episkopatu, święceń zawsze udziela biskup.
      W kościołach prezbiteriańskich czynią to prezbiterzy”.
  A zatem w kościołach chrześcijaństwa tylko nieliczni mają przywilej
   uchodzić za sług Bożych. W społeczności Świadków Jehowy nie
obowiązują tak rygorystyczne ograniczenia. Dlaczego? Ponieważ nie było
        ich również w zborze wczesnochrześcijańskim.
                               Strażnica 15.11.2000
Zauważmy jakie źródła Towarzystwo Strażnica podaje:

The International Standard Bible Encyclopedia:
   „Określenia ‚ordynować’ i ‚święcenie’ zazwyczaj odnoszą się do
  szczególnego statusu, przyznawanego kaznodziejom lub kapłanom
 w czasie oficjalnej ceremonii i upoważniającego ich do głoszenia Słowa
     bądź udzielania sakramentów albo do obu tych rzeczy”

The New Encyclopædia Britannica:
 „W kościołach, w których zachowała się instytucja episkopatu, święceń
  zawsze udziela biskup. W kościołach prezbiteriańskich czynią to
              prezbiterzy”


 Czy z tych źródeł wynika, że tylko duchowieństwo
    ma prawo głoszenia jak to stwierdziło
        Towarzystwo Strażnica?

     Czego powyższe cytaty mają dowodzić?
Zerknijmy do największego z Kościołów, czego naucza w tej
      kwestii – Kościoła Katolickiego:
KKK 871 "Wiernymi są ci, którzy przez chrzest wszczepieni w
       Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bożym i stawszy się z tej
         racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i
       królewskiej misji Chrystusa, zgodnie z własną pozycją każdego, są
       powołani do wypełniania posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi
        w świecie" (KPK, kan. 204, § 1; por. Sobór Watykański II, konst.
                   Lumen gentium, 31).

 KKK 872 "Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do
  godności i działania, na skutek czego każdy, zgodnie z własną pozycją i
zadaniem, współpracuje w budowaniu Ciała Chrystusa" (KPK, kan. 208; por.
       Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 32).

 KKK 900 Ponieważ świeccy, jak wszyscy wierni, wezwani są przez Boga do
apostolstwa na mocy chrztu i bierzmowania, dlatego mają obowiązek i prawo,
 indywidualnie lub zjednoczeni w stowarzyszeniach, starania się, by orędzie
 zbawienia zostało poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi na całej ziemi.
 Obowiązek ten jest tym bardziej naglący tam, gdzie jedynie przez nich inni
  ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Ich działalność we
   wspólnotach eklezjalnych jest tak konieczna, że bez niej w większości
przypadków apostolstwo pasterzy nie może być w pełni skuteczne (Por. Sobór
         Watykański II, konst. Lumen gentium, 33).
KKK 905 Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez
          ewangelizację, "to znaczy głoszenie Chrystusa... zarówno
        świadectwem życia, jak i słowem". W przypadku świeckich "ta
         ewangelizacja... nabiera swoistego charakteru i szczególnej
         skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach
        właściwych światu" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium,
                       35).

 Tego rodzaju apostolstwo nie polega jednak na samym tylko świadectwie życia.
 Prawdziwy apostoł szuka okazji głoszenia Chrystusa również słowem, bądź to
 niewierzącym. . . bądź wierzącym (Sobór Watykański II, dekret Apostolicam
          actuositatem, 6; por. dekret Ad gentes, 15).

 KKK 906 Wierni świeccy, którzy są do tego zdolni i przygotowani, mogą wnosić
swój wkład w formację katechetyczną (Por. KPK, kan. 774; 776; 780). w nauczanie
  świętej nauki (Por. KPK, kan. 229. i w wykorzystanie środków społecznego
            przekazu (Por. KPK, kan. 823, § 1).
A jeśli Towarzystwo Strażnica nie odnosiło się do
Kościoła Katolickiego, który uważa za najgorszy to do
      kogo były skierowane owe słowa?

  Kościół Anglikański, Prawosławny, ani Kościoły
  Protestanckie i Wschodnie nie zabraniają swoim
wiernym głoszenia, a wręcz przeciwnie zwracają uwagę,
  że wierni mają prawo, a nawet obowiązek głosić.

 Jaki więc cel ma taka nagonka poparta fałszywymi
  argumentami na wyznawców chrześcijańskich?


 Czy jest to godne uczniów Boga, którzy zwą się sami
          świadkami Jego?
A jaka jest morlaność świadków Jehowy
ukazywana w ich wlasnych publikacjach?
"Tak bardzo potrzebuję pieniędzy!" -pomyślała Nana,
  mieszkanka regionu Kaspi w Gruzji samotnie wychowująca
 trzech synów. Pewnego ranka jej marzenie się spełniło. Obok
komisariatu policji znalazła dużą sumę -300 lari. (...) Kiedy szła
  na posterunek policji, zauważyła pięciu funkcjonariuszy
  gorączkowo rozglądających się za czymś. Domyśliła się, że
  szukają pieniędzy, więc podeszła do nich i spytała: "Czy
 panowie coś zgubili?" "Pieniądze" -odrzekli. "Ile?" "Trzysta
 lari!" "Znalazłam je" -powiedziała Nana, po czym zapytała:
  "Czy wiecie, dlaczego oddaję te pieniądze?" Nie potrafili
   odpowiedzieć. "Ponieważ jestem Świadkiem Jehowy" -
   wyjaśniła. "Gdyby było inaczej, nie zwróciłabym ich".

                     Strażnica, 15.08.2002, s. 32
Rodzi się zatem pytanie...

 Czy zwykła ludzka uczciwość została opatentowana przez
          Świadków Jehowy?

    Czy poza nimi nie ma i nie było ludzi prawych?
 Prz 27:2 BP

 Niechaj cię chwali kto inny, a nie twoje własne usta,
        obcy, a nie wargi twoje.
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
W ten sposób świadkowie przedstawiają nam siebie i
   wskazują po czym poznać religię fałszywą.
    Oczywiście każdy ma do tego prawo. Czy jednak jest to obraz prawdziwy?
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
Jak to w końcu jest?
  Czy świadkowie prowadzą życie uczciwe i czyste
  morlanie? Czy się wyróżniają w świecie pod tym
 względem? Czy są może takimi samymi ludźmi jak inni?
       A może jest u nich gorzej?

Dlaczego Towarzystwo Strażnica pokazuje świadków jako
   morlanie czystych, innym razem, że w religiach
 fałszywych jest niemorlaność, a w końcu wskazuje, że i
        jej ten problem nie omija?

       Co chce przez to osiągnąć?
Jak w tym świetle brzmią słowa, że
 wśród świadków można znaleźć
pewne schronienie, jeśli rokrocznie
ujawniane jest tyle niemoralności?

   A ile jest nieujwanionej?

Dlaczego świadkowie przedstawiają
  się nam jako morlanie lepsi?
Dlaczego nie wspominają nam o tych
   niechlubnych sprawach?
W ramach pewnej
 przerwy w temacie
 przedstawiamy
  oficjalne nauki
różnych religii co do
omawianej wcześniej
  moralności ;-)

   (W miarę
  uzyskiwanych
 informacji lista
będzie uzupełniana i
  rozszerzana –
  zapraszam do
 przesyłania w tej
sprawie informacji)
Towarzystwo Strażnica naucza, że jest
  neutralne politycznie, często jest to
 argument na rzecz jej prawdziwości.
     Czy aby na pewno?


W celu zbadania tej sprawy posłużymy się
 tylko jednym przykładem, a następnie
 przedstawimy krótki przekrój tylko z...
       2007 roku...
Towarzystwo Strażnica naucza:
W tym godzinnym, żywym wykładzie odważnie utożsamiono Ligę Narodów ze szkarłatnym tworem
politycznym, opisanym w 17 rozdziale Księgi Objawienia. Wykazano, że choć jej „nie ma”, bo przebywa w
otchłani bezczynności, to nie będzie się tam długo znajdowała (Ap 17:8). Miała się odrodzić. „Ale zauważcie
jedno”, oświadczył Knorr, „proroctwo wskazuje, że kiedy po zakończeniu tej totalnej wojny ‘bestia’
wychodzi z przepaści, niewiasta ‘Babilon’ już siedzi na jej grzbiecie, albo dosiada jej zaraz po jej wyjściu”.
Jednakże ani ustanowiony przez człowieka pokój, ani szkarłatna bestia nie będę trwały długo. Wkrótce sama
bestia zostanie ostatecznie zniszczona.
                                     Rocznik Świadków Jehowy, 1975

Czy „Bestia” maści szkarłatnej będzie potem w przyjaźni z prawdziwymi chrześcijanami? Nie, podobnie jak
w swoim czasie imperium rzymskie. A jako wróg „Bestia” musi pójść „na zagładę”, która ją spotka z ręki
Jezusa Chrystusa. Królowie, przedstawieni przez dziesięć rogów „Bestii”, „będą walczyć z Barankiem,
a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów” (Ap 17:14). Cała ta „ohyda” zostanie wtedy
unicestwiona i już nigdy się nie odrodzi.
                                      Strażnica, nr 7, 1976, s. 18

Jeżeli Towarzystwo jako takie przetrwa okres zagłady Babilonu Wielkiego (włącznie z chrześcijaństwem),
stanowczo uchyli się ono od przyłączenia do współczesnej „siekiery” asyryjskiej i nie będzie wraz z nią
wynosić się ani pysznić wobec Drwala. Odmowa taka z pewnością pchnie asyryjską „siekierę” doby obecnej
do przedsięwzięcia drastycznych kroków przeciw Towarzystwu oraz chrześcijańskim świadkom Jehowy,
których ono reprezentuje i którym usługuje. Międzynarodowe wystąpienie przeciwko głosicielom Królestwa
Jehowy, oddanego w ręce Chrystusa, to jedyna dostępna „Bestii” forma walki z „Barankiem”, Panem panów
i Królem królów (Ap 17:14). W ten właśnie sposób współczesna „siekiera” asyryjska spróbuje wywyższyć
się ponad Tego, który nią rąbał.
                                       Strażnica 1976, nr 16, s. 13
''Szkarłatna bestia istotnie wydostała się z otchłani. (…) Między Ligą Narodów a ONZ zachodziło sporo
podobieństw. (…) Tak więc ONZ rzeczywiście jest przywróconą do życia szkarłatną bestią.''
                              Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 248

'Niezmierzone bogactwa materialne z pewnością nie ocalą Babilonu Wielkiego. Mogą nawet przyśpieszyć
jego zagładę, z wizji wynika bowiem, że gdy bestia i dziesięć rogów wywrą swą nienawiść na nierządnicy,
zedrą z niej królewskie szaty i wszystkie klejnoty. Zrabują jej bogactwa. „Sprawią, że będzie (…) naga”, i
odsłonią jej rzeczywiste, odrażające oblicze. (...) Tego szaleńczego dzieła zniszczenia wielkiej nierządnicy
dokonają nie tylko narody, wyobrażone przez dziesięć rogów, lecz także „bestia” oznaczająca ONZ.
Usankcjonuje ona zagładę religii fałszywej.''
                              Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 256

Po drugiej wojnie światowej wizerunek bestii - znany odtąd jako Organizacja Narodów Zjednoczonych -
zabijał już w sensie dosłownym.
                            Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 194

Chociaż obecnie Babilon Wielki dopuszcza się z nimi duchowego cudzołóstwa, jego dni są policzone.
Czynniki polityczne tego świata na czele z „bestią” - ONZ - i „dziesięcioma rogami” zniszczą religię
fałszywą. Cóż to będzie za powód do wysławiania Jehowy! (Ap 19:1-6).
Kiedy król Jehu rozprawił się z kultem Baala, jego królewska dynastia zajęła się politycznymi wrogami
Izraela. Podobne działania podejmie Król Jezus Chrystus. Siły polityczne przetrwają zagładę religii
fałszywej, przypominającej kult Baala. Pod wpływem Szatana Diabła ci wrogowie zwierzchnictwa Jehowy
przypuszczą frontalny atak, by zniszczyć ziemską organizację Bożą (Ez 38:14-16). Ale Król Jezus Chrystus
z rozkazu Jehowy unicestwi ich w Armagedonie
                                          Strażnica 15.9.1997, s19
Przedstawiony w Objawieniu opis zniszczenia Babilonu Wielkiego jest nader sugestywny: „Dziesięć rogów,
które ujrzałeś [królowie panujący w czasie końca], i bestia [ONZ] - ci znienawidzą nierządnicę i sprawią, że
będzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało, i doszczętnie spalą ją ogniem” (Ap 17:16).
                                        Proroctwa Daniela, 1999, s.16

Kim posłuży się Jehowa do wymierzenia kary zbuntowanemu chrześcijaństwu? Odpowiedź znajdujemy w 17
rozdziale Księgi Objawienia. Ukazano tam pewną nierządnicę, „Babilon Wielki”, wyobrażająca wszystkie
fałszywe religie świata, w tym chrześcijaństwo. Dosiada ona bestii barwy szkarłatnej, która ma siedem głów i
dziesięć rogów (Ap 17:3,5,7-12). Bestia ta przedstawia Organizację Narodów Zjednoczonych. Tak jak
starożytny Asyryjczyk zniszczył Samarię, owa szkarłatna „bestia” (...) i zje jej ciało, i doszczętnie spali
ogniem’ (Ap 17:16). Właśnie ten nowożytny Asyryjczyk (grupa narodów związanych z ONZ) zada
chrześcijaństwu potężny cios i obróci je w perzynę. Czy wierni Świadkowie Jehowy zginą razem z
Babilonem Wielkim? Na pewno nie. Bóg nie jest z nich niezadowolony. Jego czyste wielbienie przetrwa.
Jednakże „bestia”, która unicestwi Babilon Wielki, zacznie też pożądliwie spoglądać na lud Jehowy, Czyniąc
to, nie będzie wykonywać zamysłów Boga lecz kogoś innego. Kogo? Szatana Diabła.
                               Proroctwo Izajasza, Tom 1, 2000, s. 153-154

Na przykład Charles T. Russell nie mógł właściwie rozumieć, co oznacza szkarłatna dzika bestia
wspomniana w Księdze Objawienia 17:9-11, gdyż za jego życia organizacje, które ona symbolizuje, czyli
Liga Narodów i ONZ, jeszcze nawet nie istniały.
                                    Strażnica 15.3.2000, s. 10-11

Namaszczeni chrześcijanie przypominają osiadłych przybyszów mieszkających w namiotach z dala od
teraźniejszego systemu rzeczy (1P 2:11). ‛Żadna plaga nie zbliża się do ich namiotu’. Bez względu na to, czy
żywimy nadzieję niebiańską, czy ziemską, nie jesteśmy częścią świata i nie dotykają nas takie zabójcze pod
względem duchowym plagi, jak niemoralność, materializm, religia fałszywa czy kult „bestii” oraz jej
„wizerunku”, ONZ (Ap 9:20, 21; 13:1-18; J 17:16).
                                         Strażnica 15.11.2001, s. 13
Wg Towarzystwa Strażnica ONZ jest zatem narzędziem Szatana, a poprzez
wchodzenie w zbytnią zażyłość z „bestią” pojedynczy ludzie lub całe organizacje
czy narody „przyjmują na siebie jej znamię”, co jednoznacznie stawia ich po
stronie wrogów Jehowy i Jezusa. Bóg jedynie chwilowo posłuży się ONZ do
wykonania swojego zamysłu, tak jak posłużył się Babilonem do wykonania
wyroku na niewiernym Izraelu.
   Czy zatem można uznać, że kontaktowanie się z Bestią którą jest ONZ
         jest kontaktowaniem się ze sługami Szatana?
Co w tej nauce jednak jest
  zaskakującego?


   Zerknijmy...
Na początku października 2001 roku czasopismo
The Guardian poinformowało, że Towarzystwo
  Strażnica od 10 lat należy do organizacji
skupionych pod egidą ONZ w jej oddziale DPI...
            i...
  od tego samego czasu zgodziło się popierać
      wszystkie działania ONZ...

  Czy możliwe by miało to w ogóle miejsce?
Po tym artykule 11 października rzecznik
 Departamentu Informacji Publicznej ONZ pod napływem
listów głównie świadków Jehowy z krajów anglojęzycznych
          wydał oświadczenie:
Tłumaczenie oświadczenia:
                            oś

                    Do wszystkich zainteresowanych.

 Ostatnio sekcja d/s organizacji pozarządowych otrzymywała liczne zapytania w sprawie przynależności Strażnicy,
                 pozarzą     otrzymywał               przynależ noś Straż
 Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego z siedzibą w Nowym Jorku do Departamentu Informacji Publicznej (DPI).
                      siedzibą
Organizacja ta złożyła wniosek o przystąpienie do DPI w roku 1991 i została przyjęta w roku 1992. Akceptując swoją
        zł         przystą              został przyję         Akceptują swoją
 przynależność do DPI, organizacja zgodziła się akceptować wymagane do tego kryteria, włącznie ze wsparciem i
 przynależ ność           zgodził się akceptować               włącznie
 okazywaniem szacunku dla zasad Karty Narodów Zjednoczonych, akceptowaniem zobowiązań i środków jakimi
                     Narodó                   zobowią zań rodkó
 prowadzone są efektywne programy informacyjne w okręgach wyborczych i dla szerokiej publiczności na temat
        są                    okrę                publicznoś
                          działań ONZ.
                          dział

   W październiku 2001 Strażnica, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe zgłosiło wniosek o przerwanie swej
    paź        Straż                    zgłosił
 przynależności do DPI. Zgodnie z tym wnioskiem, dnia 9 października 2001 podjęła DPI decyzję o wykluczeniu
 przynależ noś                      paź       podjęła   decyzję
           Strażnicy, Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego ze swych szeregów.
           Straż                           szeregó
                         Z uszanowaniem
                          Paul Hoeffel
                      szef biura prasowego Sekcji
                   d/s organizacji pozarządowych ONZ
                           pozarzą

                  Weryfikacja oświadczenia rzecznika ONZ:
                        oś

                           Paul Hoeffel
                         Chief, NGO Section
                    Department of Public Information
                          Room S-1070L
                             S-
                   United Nations, New York, N.Y. 10017
                         fax (212)963-6914
                           (212)963-
                   tel - (212) 963-8070 lub (212) 963-6842
                         963-        963-
Towarzystwo Strażnica nigdy w swoich publikacjach nie odniosło
  się do tego faktu. Nigdy nie poinformowali o tym swoich
             wyznawców.

             Dlaczego?

 Natomiast pod wpływem wielu zapytań Towarzystwo Strażnica
 wysłało do starszych ze zborów instrukcję jak tłumaczyć się
             z tego faktu.

          Twierdzi się m.in., że:

- do 1991 r. korzystano z materiałów ONZ, a od tego roku ONZ
   wprowadziło nowe przepisy by móc z nich korzystać

 - w 2001 roku zmieniły się przepisy obowiązujące w DPI przy
               ONZ
Co następnie się stało?

Okazało się, że tego samego miesiąca do oddziału ONZ – DPI
  (o której Towarzystwo Strażnica utrzymywało, że jest
 Szkarłatną Bestią opisaną w Księdze Apokalipsy) trafiło
   podanie Towarzystwa Strażnica o wykluczenie ich
organizacji z jej struktur. Co też ten oddział ONZ uczynił już
            9 października!

 Czy to przypadek, że zaledwie kilka dni po ukazaniu się
 artykułu w The Guardian Towarzystwo Strażnica złożyło
 wniosek o wypisanie się z grona organizacji skupionych w
            DPI ONZ?

O fakcie wypisania się zaledwie w ciągu kilku dni z DPI ONZ
  znów publicznie poniformował magazyn The Guardian
          już 15 października...
Czy jakiekolwiek tłumaczenie Towarzystwa Strażnica
  usprawiedliwia fakt, że współpracowało w jakiejkolwiek
        formie z Bestią z Apokalipsy?

   Ponadto czy to tłumaczenie nie mija się z prawdą?Jak się okazuje rzecznik ONZ w swoim kolejnym
 oświadczeniu z 2004 roku twierdzi coś zupełnie
      innego, a więc kto kłamie?

           Zerknijmy:
Tłumaczenie oświadczenia:
                       oś
                    4 marca 2004
                 Do tych, których to nurtuje

  Ostatnio sekcja NGO (sekcja tzw. Non Governmental Organizations, czyli po prostu sekcja
Organizacji pozarządowych, do których w ramach członkostwa w DPI [skrót ten wyjaśniono dalej
  w niniejszym zdaniu] przy ONZ zaliczało się od 1992 roku Towarzystwo Strażnica – przyp.
tłumacza) odebrała mnóstwo zapytań odnośnie tego, czy Watch Tower Bible and Tract Society of
  New York współpracowało z Departamentem Informacji Publicznej (Department of Public
 Information, dalej: DPI). Organizacja to zwróciła się do DPI z prośbą o członkostwo w 1991
 roku i zostało ono jej udzielone w 1992 roku. W ramach akceptacji swego członkostwa w DPI
Organizacja zgodziła się sprostać kryteriom związanym z faktem tego członkostwa, włącznie
 z poparciem i szacunkiem dla zasad Statutu ONZ, wraz z zobowiązaniami i środkami do
 prowadzenia skutecznych programów informacyjnych wśród jej członków oraz szerszego
              informowania na temat działalności ONZ.

  W październiku 2001, Ciro Auliciono, główny reprezentant Watch Tower Bible and Tract
Society of New York przed ONZ, zwrócił się do DPI z prośbą o uzyskanie końca członkostwa dla
swego Stowarzyszenia w DPI. W następstwie tej prośby 9 października 2001 DPI podjęło decyzję
               o zakończeniu tego członkostwa.

 Proszę być świadomym tego, że zgodnie z zasadą ONZ-owskiej DPI korespondencja pomiędzy
ONZ i NGO w sprawie kierowania podań o członkostwo w DPI musi pozostać poufna. Jednakże,
proszę zarazem spojrzeć na poniższy paragraf jaki był zawarty we wszystkich listach wysyłanych
 w 1992 roku do NGO uznanych za członków (członków DPI przy ONZ, do jakich zaliczono w
             1992 Towarzystwo Strażnica– przyp. tłum.):

       Źródło: http://www.un.org/dpi/ngosection/pdfs/watchtower.pdf
„Zasadniczym celem członkostwa organizacji pozarządowych w DPI przy ONZ jest
 rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia świadomości publicznej w zakresie zasad,
  działalności i osiągnięć ONZ oraz jej placówek. W związku z tym ważne jest to, żebyście
 informowali nas o swoim organizacyjnym programie informacyjnym, gdy tylko wiąże się on z
ONZ, włącznie z przesyłaniem nam wydań waszych ważniejszych publikacji. Załączamy również
broszurę na temat ONZ i pozarządowych organizacji, która udzieli wam nieco informacji na temat
                    związku z NGO”.

  Dodatkowo, kryteria dla członkostwa NGO (Organizacji pozarządowych, do których w tym
   wypadku zaliczało się też i Towarzystwo Strażnica – przyp. tłum.) w DPI zawierały:

               - NGO podzielają ideały Statutu ONZ
              - działają wyłącznie na zasadzie non profit
 - okazują zainteresowanie w kwestiach ONZ i są w stanie dowieść swej zdolności w dotarciu do
    wyspecjalizowanych odbiorców, takich jak pedagodzy, reprezentanci mediów, politycy,
                   społeczność biznesowa.
  - posiadają zobowiązanie i środki do prowadzenia efektywnych programów informacyjnych o
   działalności ONZ, przez publikowanie biuletynów informacyjnych, broszur, organizowanie
   konferencji, seminariów i okrągłych stołów, i zjednywać sobie media w celu współpracy.

 Spodziewamy się, że podzielicie się tą informacją ze swymi zatroskanymi kolegami, jako że nie
 jesteśmy w stanie zwrócić się z osobna wobec każdej z dziesiątków podobnych próśb i pytań
 kierowanych do naszych biur związanych z Watch Tower Bible and Tract Society of New
     York. Dziękujemy wam za zainteresowanie związane z działalnością ONZ.

        Źródło: http://www.un.org/dpi/ngosection/pdfs/watchtower.pdf
Na świecie jest ponad 1500
 organizacji NGO zapisanych do
 DPI przy ONZ i wszystkie z nich
 wyraziły poparcie statutu ONZ,
a więc wszystkich jej działań, a te
warunki nigdy nie uległy zmianie...
Jak w takim razie wygląda
         Prawda?
       Zasady członkostwa w DPI przy ONZ wg:

   Towarzystwa Strażnica:      Organizacji Narodów Zjednoczonych:

- Zasady członkostwa dot. DPI przy  - Zasady członkostwa dot. DPI przy
ONZ zmieniły się od 1991 roku     ONZ NIE zmieniły się od 1991 roku
- W 1991 roku zmieniły się zasady   - W 1991 roku NIE zmieniły się zasady
dostępności do materiałów ONZ     dostępności do materiałów ONZ
- W 1991 roku Towarzystwo Strażnica  - W 1991 roku Towarzystwo Strażnica
NIE zobowiązywało się popierać idei  zobowiązywało się popierać idee ONZ
ONZ


  Kto w takim razie kłamie?
 ONZ czy Towarzystwo Strażnica?
Towarzystwo Strażnica nigdy nie poinformowało świadków Jehowy o fakcie
 współpracy jej organizacji z ONZ. Co równie ciekawe należy wspomnieć, że
 publikacje Towarzystwa Strażnica często ukazują się w wielu zborach na długo
 przed ich rozpowszechnianiem na ulicach i „od domu do domu” i właśnie w
 październiku 2001 czyli czasie ujawnienia całej sprawy przez media publiczne
 rozprowadzana była publikacja z interesującą treścią w Strażnicy:


 Namaszczeni chrześcijanie przypominają osiadłych przybyszów mieszkających
 w namiotach z dala od teraźniejszego systemu rzeczy (1P 2:11). ‛Żadna plaga nie zbliża
 się do ich namiotu’. Bez względu na to, czy żywimy nadzieję niebiańską, czy ziemską,
 nie jesteśmy częścią świata i nie dotykają nas takie zabójcze pod względem duchowym
 plagi, jak niemoralność, materializm, religia fałszywa czy kult „bestii” oraz jej
 „wizerunku”, ONZ (Ap 9:20, 21; 13:1-18; J 17:16).
                              Strażnica 15.11.2001, s. 13

Od tego momentu Towarzystwo Strażnica zaprzestało nauczać, że Bestią jest... ONZ...
         Czy to nie zastanawiający zbieg okoliczności? ;-)
W Polsce każdy informacje dotyczące tej
          sprawy może potwierdzić i porównać
                 osobiście
            w Warszawie i Nadarzynie:

                  Kontakt:

     Osobiście:                    Listownie:
UN House Al. Niepodległości 186       Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
   00-608 Warszawa                  (UNIC/Warsaw)
                         Skr.p. 1, 02-514 Warszawa 12
  Przez telefon lub fax:
 Tel.: (0-prefix22) 825-57-84              Przez Internet:
 Fax.: (0-prefix-22) 825 77 06        Strona internetowa: www.unic.un.org.pl
                          E-mail: unic.pl@undp.org


         Polskie Biuro Oddziału Towarzystwa Strażnica

            ul. Warszawska 14, 05-830 Nadarzyn
                Tel: (022) 73-91-600
E-mail: pad@wtbts.org.pl (Uwaga: Nadarzyn z reguły nie uznaje kontaktu poprzez sieć)
Przypomnijmy – Towarzystwo Strażnica manifestuje,
że nie miesza się do polityki jak i uważa to za złą rzecz.

  Czy można jednak sobie pozwalać na potępianie
polityki i polityków jak i innych religii za spotykanie się
  z nimi, a jednocześnie uczestniczyć w spotkaniach
           politycznych?


 Przykładowo Towarzystwo Strażnica tylko w samym
 2007 roku na konferencjach politycznej Organizacji
  Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE)
   uczestniczyło jako obserwator dwa razy...
Źródło: http://www.osce.org
Konferencja OBWE: 29-30.03.2007 w Wiedniu
Źródło: http://www.osce.org
Konferencja OBWE: 24.09-5.10.2007 w Warszawie
Czy tak ma wyglądać neutralność
   Świadków Jehowy?
Równie kontrowersyjnym tematem dotyczącym
 Świadków Jehowy jest kwestia leczenia i zdrowia.

  Błędnie przyjmuje się, że sprawa dotyczy tylko
  (obecnie) krwi pełnej i jej 4 głównych frakcji.

   Przyjrzyjmy się w tej kwesti publikacjom
Towarzystwa Strażnica, które mają przecież wpływ na
   życie (obecnie) prawie 7 milionów ludzi.
Przyjrzyjmy się najpierw historii nauk
Towarzystwa Strażnica odnośnie zdrowia jaką
  przekazywała swoim wyznawcom na
      przestrzeni ostatnich
          130 lat
     aż do dnia dzisiejszego...
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica
    - Charles Taze Russell naucza, że kwestia krwi była tymczasową nauka w okresie
    przejścia z ery Judaizmu do ery Chrześcijańskiej. W następnych latach wyraża
1892
    podobny pogląd.
    (np. Watchtower z 15 stycznia 1892, s. 349-352; Watchtower z 15 kwietnia 1909, s.
    4374)
    - Towarzystwo Strażnica zaczyna nauczać o szczepieniach wyrażając swój sprzeciw
    wobec nich. W następnych latach wyraża podobny pogląd. (np. Golden Age z 3
    stycznia 1923, s. 211; ""Ukazane zostało więc w sposób ostateczny, że nie istnieje
    nic takiego jak wścieklizna" Golden Age z 22 kwietnia 1923, s.455, "Myślący ludzie
    woleliby sie raczej nabawić ospy, niż dac się zaszczepić (...) praktyka szczepień jest
1923  zbrodnią, zniewagą i oszustwem.(...) nigdy nie uratuje ani jednego życia" Golden
    Age z 1 maja 1929, s. 502, Golden Age z 4 lutego 1931, s. 293, Szczepienie jest
    bezpośrednim wstrzyknięciem zwierzęcej substancji do krwiobiegu i tym samym
    pogwałceniem prawa Jehowy Boga Golden Age z 24 kwietnia 1935, s. 465, )
    Na świecie np. na ospę chorowało setki tysięcy osób a śmiertelność dochodziła do
    40%.

1925  - Pochwalenie czynu oddania krwi do transfuzji (Golden Age z 29 lipca, s. 683)


    - Towarzystwo Strażnica komentując 9 rozdział Księgi Rodzaju naucza, że jedzeniu
1931  krwi Bóg się nie sprzeciwiał. (Golden Age z 4 lutego, s. 294)
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica
1940  - Przedstawienie oddania krwi jako bohaterskiego czynu (Consolation [Pociecha] z 25
    grudnia, s. 19)

    - Transfuzja krwi i produkty z krwi zostają oficjalnie zakazane jako “pogańskie i
1945
    uwłaczające Bogu” (Watchtower z 1 lipca, s. 198-201) Następuje zmiana od czasu nauk
    Russella.
    - Przeszczepy narządów zostały omówione jako nie budzące sprzeciwu i „cud
1949
    współczesnej chirurgii” (Awake! z 22 grudnia - "Spare Parts for Your Body")

1951  - Towarzystwo Strażnica zaprzestaje potępiania szczepień.

    - Od czasu wprowadzenia zakazu transfuzji krwi jednym z argumentów przeciw
1953
    szczepionkom był taki, że zawierają elementy krwi co odrzucono (Make Sure
    [Upewniajcie się], s. 48)
    Surowice krwi zostają uznane za zakazane. (“Wspomnieliśmy, że na jeden zastrzyk
    proteiny krwi czyli „frakcji” znanej jako gamma-globulina, niezbędne jest pobranie
1954  jednej trzeciej jednostki pełnej krwi (...) jest on wytwarzany z pełnej krwi, co stawia go
    w tej samej kategorii co transfuzje krwi, a co za tym idzie, podlega zakazowi Jehowy
    odnośnie wprowadzania krwi do organizmu”. (Awake! z 8 stycznia, s. 24) Następuje
    zmiana nauki zapoczątkowanej w 1923 roku.
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica
1956  Albuminy zostają objęte zakazem. (Awake! z 8 września, s. 20)

    - Odpowiedź w rubryce “Pytania czytelników” wyjaśnia, że będąca pomazańcem
1958  siostra powinna zostać dopuszczona do przyjmowania emblematów podczas
    Pamiątki śmierci Jezusa choćby nawet przyjęła transfuzję krwi, uzasadniając to
    tym, iż jest po prostu niedojrzała. (Watchtower z 1 sierpnia, s. 478)
    - Surowice krwi zostają uznane za dobre. W omówieniu istotnych zasad odnoszących
1958  się do surowic, takich jak anatoksyna przeciwbłoniczna i gammaglobuliny,
    stwierdzono, że jest to traktowane jako sprawa osobistego osądu. (Watchtower z 15
    września, s. 575)
    - Krew ma być wylewana, i co za tym idzie złe jest pozyskiwanie własnej krwi,
1959  przechowywanie jej, a następnie ponowne wprowadzanie do organizmu.
    (Watchtower z 15 października, s. 640)

    - Towarzystwo Strażnica zaczyna nauczać, że godzenie się na krew lub zakazane
1961  środki krwiopochodne ma być karane wykluczeniem. (Watchtower z 15 stycznia, s.
    63-64) Następuje zmiana nauki z 1958 roku.

1961  - Oddawanie narządów jest sprawą sumienia. (Watchtower z 1 sierpnia, s. 480)


1961  - Cechy osobowości oraz skłonności do popełnienia morderstwa czy samobójstwa są
    przenoszone przez krew. (Watchtower z 15 września, s. 564)
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica
1961  - Po raz pierwszy wyraźnie wspomniano o zakazie przyjmowania hemoglobiny
    (Watchtower z 1 listopada, s. 669)
    - Surowice krwi są złe. Odwrócono zasadę z roku 1958. Każda frakcja krwi jest
1963  teraz uważana za pożywienie i zakazana. Zasada ta nie ma zastosowania wobec
    szczepionek. (Watchtower z 15 lutego, s.124) Opublikowane przez WTS w 1961 roku
    komentarze stworzyły wiele zamieszania w kwestii surowic.
    - Surowice krwi są dobre. Zaledwie 21 miesięcy później stanowisko znowu ulega
1964
    odwróceniu! To już czwarta całkowita zmiana stanowiska na przestrzeni siedmiu
    lat. (Watchtower z 15 listopada, ss. 680-3)
1964  - Będący Świadkami lekarze mogą podać transfuzję chorym nie-Świadkom.
    (Watchtower z 15 listopada, s.682)
1966  - Transfuzja krwi zostaje przyrównana do kanibalizmu. (Watchtower z 1 lipca, s.
    401)
    - Przeszczepy narządów stają się odtąd kanibalizmem. Jest to całkowita zmiana
1967
    poglądów. Oddawanie organów jest teraz stanowczo odradzane. (Watchtower z 15
    listopada, s.702) Zmiana nauki z 1949 roku.
    - Serce nie jest jedynie pompą – jest połączone nerwami z mózgiem i w
1971
    rzeczywistości jest organem, gdzie literalnie kształtują się uczucia, pobudki,
    pragnienia i emocje. (Watchtower z 1 marca, ss.133-135)
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica

    - Surowice krwi są złe. Kolejny całkowity zwrot w poglądzie na surowice. Znowu
1974  stały się sprawą, która powinna zostać odrzucona przez sumienie poszczególnych
    osób, chociaż artykuł daje do zrozumienia, że nie jest to sprawa najwyższej wagi.
    (Watchtower z 1 czerwca, s.352)

    - Leczenie hemofilii czynnikami krzepnięcia wyizolowanymi z osocza jest w
1975  oczywisty dla Towarzystwa sposób nie do przyjęcia dla prawdziwych chrześcijan, co
    ma wynikać z biblijnego nakazu powstrzymywania się od krwi. (Awake! z 22 lutego,
    s.30)
    - Cztery miesiące później następuje zmiana stanowiska. Ciało Kierownicze
    podejmuje decyzję, że frakcje krwi wykorzystywane w leczeniu chorych na hemofilię
    są do przyjęcia jako sprawa sumienia. Od początku lat 1970-tych braciom mówiono,
    że mogą oni wyrazić zgodę na jednorazowe przyjęcie jednej dawki w celach
    leczniczych. Osobom telefonującym do Towarzystwa po 11 czerwca mówiono, że
1975  mogą podejmować osobiste decyzje o tym czy chcą czy nie chcą stosować czynnik
    krzepnięcia VIII i IX. Polityki tej nie uznano za oficjalną przez ponad trzy lata
    prawdopodobnie dlatego, że Ciało Kierownicze nie chciało w tak krótkim czasie
    oficjalnie podać zmiany swojego stanowiska. Ci, którzy pisali w sprawie stosowania
    czynników krzepnięcia VIII i IX nawiązywali kontakt bezpośrednio z
    Towarzystwem. Natomiast ci, którzy nie dzwonili i nie mieli takiego kontaktu
    najprawdopodobnie umierali
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica
1975  - Osoby przyjmujące przeszczepy narządów i transfuzję krwi mogą doznać także
    przeszczepu osobowości. (Watchtower 1 września, s. 519)

    - Transfuzja krwi jest teraz uznawana za przeszczep tkanki, a rodzice muszą być
1977  gotowi na odmowę podania transfuzji krwi swoim dzieciom. (Jehovah's Witnesses
    and the Question of Blood, s. 41)

    - Surowice krwi są dobre. Złagodzono stanowisko w kwestii surowic. Nie są już one
1978  postrzegane jako metoda służąca „podtrzymaniu życia”. (Watchtower z 15 czerwca,
    s. 30-31) To już szósta zmiana nauki odnośnie surowic.

    - Osoby cierpiące na hemofilię teraz oficjalnie dowiadują się, że mogą wyrazić zgodę
1978  na leczenie obejmujące wykorzystanie składników lub frakcji krwi – gdyby ludzie ci
    zadzwonili do Towarzystwa, wiedzieliby o tym jakieś 3 lata wcześniej, natomiast ci,
    którzy nie wykonali telefonu prawdopodobnie zmarli do tego czasu. (Watchtower z
    15 czerwca, s. 30-31)
1978  - Świadkowie mogą stosować aparat płuco-serce o ile jest on wypełniany
    “bezkrwawymi” płynami. (Watchtower z 15 czerwca, s. 30-31)

    - Więcej “nowego światła” na przeszczepy narządów. Jest ono zupełnym
1980  przeciwieństwem poprzedniego. Nie uważa się już ich za kanibalizm, a starsi nie
    powinni powoływać Komitetów Sądowniczych przeciwko świadkowi, który z tego
    korzysta. (Watchtower z 15 marca, s. 31) To 2zwrot nauki w tej kwestii.
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica

1980  - Towarzystwo powołuje do życia setki Komitetów Łączności ze Szpitalami.


    - Towarzystwo wprowadza swoją doktrynę głównych i drugorzędnych składników
1982  krwi. Drugorzędne komponenty są dozwolone, główne zakazane. Hemodylucja
    zostaje wymieniona w kategorii rzeczy nie do przyjęcia. (Awake! z 22 czerwca, s.25)

    - Albuminy zostają dopuszczone do użycia przez ŚJ (Awake! z 22 czerwca, s.25) Co
    prawda w Watchtower z 15 czerwca 1978 wspomniano o możliwości przyjmowania
1982  „zastrzyków przy niezgodności czynnika Rh”, ale w rzeczywistości niewielu
    Świadków Jehowy potrafiło to powiązać z albuminami. Następuje zmiana nauki
    wprowadzonej w 1956 roku.
    - Szpik kostny został przedstawiony jako sprawa sumienia, jednak z odniesiono się
1982
    do tego z dezaprobatą. (Watchtower z 15 maja, s.31)


    - Towarzystwo cichaczem porzuca pogląd wprowazony w 1971 roku, że literalne
1984
    serce jest odpowiedzialne za uczucia, pobudki, pragnienia i emocje. (Watchtower z 1
    września, s. 6)
    - Podchwycona zostaje kwestia AIDS na potwierdzenie wiarygodności stanowiska
1985
    Towarzystwa wobec krwi. (Watchtower z 15 czerwca, s.30)
Historia Nauk Towarzystwa Strażnica
Lata
    - Ponieważ AIDS staje się ogólnoświatowym problemem, Towarzystwo często podaje
    to jako dowód na słuszność swojej doktryny i uzasadnia, że jego doktryna chroni
    Świadków Jehowy przed AIDS. Zwracają uwagę, że jakieś 10000 amerykanów
    cierpiących na ostrą postać hemofilii zostało nim zarażonych. Zapominają jednak
1988
    wspomnieć, że te osoby zostały zakażone ponieważ były leczone czynnikami
    krzepnięcia VIII i IX, które znajdują się na liście dozwolonych przez nich środków
    od przeszło dziesięciu lat. Zatem stanowisko Towarzystwa Strażnica nie chroni
    świadków przed zarażeniem AIDS. (Awake! z 8 października, s.11)


    - Towarzystwo Strażnica pozytywnie zaczyna się wypowiadać o niektórych
    rodzajach śródoperacyjnych autologicznych transfuzji. Chociaż nie wymienia się ich
1989
    z nazwy, ale wskazuje, że dopuszczalne mogą być techniki odsysania krwi.
    (Watchtower z 1 marca, ss.30,31)


1991  - Świadkowie są zachęcani do przećwiczenia odpowiedzi na pytania, jakie mógłby im
    zadać sędzia. (KM - 3/91)

    - Towarzystwo stwierdza, że nie należy się niepokoić czy w jedzeniu jest czy nie ma
1992  krwi, za wyjątkiem przypadków gdy istnieją uzasadnione powody, iż tak jest w
    rzeczywistości. (Watchtower z 15 października, s.30)
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica
    - “Młodzi dający pierwszeństwo Bogu” – artykuły o młodych świadkach, którzy
1994
    zmarli w wyniku zakazu krwi. (Awake! 22 maja, ss.3-15)


    - Omówienie czynnika Rh (wytwarzanego z surowicy krwi). Artykuł stwierdza, że
    “kwestię tę zgodnie skomentowano zarówno w tym czasopiśmie, jak w siostrzanej
1994  publikacji, "Strażnica” (Awake! z 8 grudnia, s.27) Zwróćmy uwagę, że zastrzyki z
    czynnikiem Rh były całkowicie zakazane do roku 1974, a do roku 1978 wyrażano się
    o nich niepochlebnie. Świadkowie, którzy otrzymują ten rodzaj transfuzji krwi mają
    ustalaną grupę i taki sam identyfikator na nadgarstku jak każdy inny biorca
    transfuzji.
    - Świadkowie mogą ponownie wprowadzać do organizmu własną krew, o ile zostaną
    spełnione określone warunki. Akceptowane stają się normowolemiczna hemodylucja
1995
    (ANH) i zabieg autologicznego odzyskiwania krwi (Cell Saver), włączając w to
    krótkotrwałe przechowanie krwi poza organizmem. (Watchtower z 1 sierpnia, s.30)


    - Towarzystwo Strażnica zezwala świadkowi Jehowy z Australii na poddanie się
    nowej metodzie leczenia obejmującej transfuzję krwinek białych. Są one wciąż na
1997  liście zakazanych przez Strażnice produktów z krwi. Zabieg ten zwany jest
    "autografting" (“autoprzeszczep”), co brzmi bardziej jak przeszczep tkanki niż jak
    transfuzja, a w leukaferezie zamiast powszechnie używanego słowa 'granulocyty'
    podstawia się 'CD34+'.
Lata  Historia Nauk Towarzystwa Strażnica
    - Wiosną nadzorcy obwodów otrzymują list zalecający im poinformowanie
2000  lokalnych gron starszych, aby nie wykluczali nikogo, kto przyjmie transfuzję krwi.
    Jeżeli postępek kogoś takiego stanie się znany, a oni dojdą do przekonania, że nie
    okazuje on skruchy, mogą uznać, że odłączył się on sam.
    - W czerwcowej Strażnicy dokonano rozległych reform w ich polityce co do krwi. „(...) jeśli
    chodzi o poszczególne frakcje tych składników, każdy chrześcijanin musi sam z modlitwą
    wnikliwie to rozważyć i podjąć świadomą decyzję.” Daje to członkom podstawę do wyrażenia
2000  zgody na przyjęcie przenoszących tlen roztworów hemoglobiny. (Watchtower z 15 czerwca,
    ss.29-31) Pojawiające się wkrótce w mediach doniesienia potwierdzają nowa politykę wobec
    hemoglobiny. We wrześniu oczywistym faktem staje się to, że WTS wyraża zgodę na stosowanie
    hemoglobiny wołowej.


    - W lutym AJWRB publikuje nowy diagram ilustrujący zrewidowaną politykę nauk
2001
    Towarzystwa Strażnica, dopuszczającej w istocie 100% krwi, którą można
    przyjmować we frakcjach.
    - Strażnica z 15 czerwca rozwija artykuł z 15 czerwca 2000 roku. Po raz pierwszy
    świadkowie Jehowy na niższych i wyższych szczeblach dowiadują się, że pojedynczy
2004  największy składnik krwi (hemoglobina) jest już dopuszczalny w ramach osobistego
    wyboru. (Osoby postawione najwyżej w Towarzystwie Strażnica i członkowie
    AJWRB wiedzą o tym już od czterech lat. Świadkowie mogą stosować Polyheme i
    Hemopure, które dotychczas były w fazie testów klinicznych).
W związku z taką ewolucją nauk pojawiają się
               ważne pytania:

 Jeżeli spożywanie krwi jest śmiertelnym grzechem wg Towarzystwa Strażnica, to dlaczego
wojownicy Saula nie zostali straceni spożywając mięso razem z krwią, ani nie poniesli żadnej innej
kary za ten czyn? (1 Sm 14:31-35)

 Jeśli zachodziła nagła potrzeba, Izarelita mógł zjeść padłe, niewykrwawione zwierzę (zob. Kpł 17:15),
a konsekwencją tego było jedynie ceremonialne oczyszczenie się obejmujące kąpiel i wypranie odzieży.
Dlaczego więc Towarzystwo Strażnica utrzymuje, iż muszą wykluczać tych, którzy wyrażają zgodę na
transfuzję krwi w celu ratowania życia?

 Ponieważ wymaganie wylewania krwi zawarte jest w Prawie Mojżeszowym nie zostało powtórzone w
Nowym Testamencie, i ponieważ chrześcijanie nie podlegają Prawu Mojżeszowemu, to dlaczego
magazynowanie własnej krwi przed operacją jest zabronione?

 Jeśli usprawiedliwia się spożywanie pokarmu ofiarowanego bożkom jak naucza Towrzystwo
Strażnica oraz używanie niektórych składników krwi, to czy drobna rozpusta też jest OK?

 Jeśli gromadzenie własnej krwi w celu autotransfuzji jest niewłaściwe, dlaczego Towarzystwo
zezwala na używanie różnych składników krwi, które muszą być oddawane i gromadzone przed
użyciem ich przez świadków Jehowy?
Jak można usprawiedliwić śmierć dziecka opierając się na judaistycznej koncepcji odżywiania się?
Czy nie dopuszczenie do wykonania zabiegu medycznego na własnym dziecku, gdy jedyną alternatywą
jest śmierć, nie czyni nas odpowiedzialnym za jego śmierć?

 Jeśli transfuzja krwi jest w zasadzie przeszczepem organu, to jak można uważać ją za „spożywanie
krwi”, skoro nie ma procesu trawienia i odnoszenia korzyści odżywczych? Czy można mówić o
jednoczesnym przeszczepie organu i odżywianiu się?

 Dlaczego Towarzystwo Strażnica cytuje lekarzy żyjących setki lat temu, by znaleźć uzasadnienie dla
swego poglądu, iż transfuzja jest równoznaczna ze spożywaniem krwi? Czy współcześni lekarze uznają
dalej, że transfuzja jest tym samym co „spożywanie krwi”?

 Dlaczego Towarzystwo Strażnica wyolbrzymia ryzyko związane z transfuzją krwi i stara się sprawiać
wrażenie, że jest ona zawsze kiepskim lekarstwem, pomimo iż niemal wszyscy eksperci są odmiennego
zdania jak również mimo tego, że zabiegów o podobnym i większym ryzyku leczenia są setki?

 Na podstawie czego Towarzystwo Strażnica decyduje, które składniki krwi są główne, a które
drugorzędne? Na przykład, dlaczego białe krwinki są zakazane, a albumina dozwolona, skoro
albumina stanowi większy procent objętości krwi, a mleko i przeszczepiane organy są pełne białych
krwinek?
Jeśli mielibysmy całkowicie powstrzymywać się od krwi, tak jak naucza Towarzystwo Strażnica, to
jak wyjaśnić dlaczego Towarzystwo Strażnica przekazuje, że możemy godzić się na używanie
poszczególnych składników ludzkiej krwi bądź jej pochodnych? Czy nie zachodzi tu sprzeczność?

 Dlaczego Świadkowie Jehowy mogą godzić się na pewne składniki krwi i korzystać z krwi oddanej
przez innych, ale oni sami nie oddają krwi? Czyż oddanie krwi w celu ratowania życia drugiego
człowieka, także ich duchowych braci i sióstr nie byłoby wyrazem miłości i w pełni chrześcijańską
postawą?

 Dlaczego plazma jest zakazana, skoro wszystkie jej składniki oddzielnie znajdują się na
zatwierdzonej liście dla Świadków Jehowy przez Towarzystwo Strażnica, które mogą przyjmować w
celu „podtrzymywania życia”?

 Załóżmy, że do szpitala trafiają dwaj pacjenci, którzy nie mogą przyjmować pokarmu; jeden
otrzymuje transfuzję krwi, a drugi glukozę - który z nich przeżyje? Czy nie ten, któremu podano
glukozę? Jak więc można uważać transfuzję krwi za odżywianie się krwią jak twierdzi Towarzystwo
Strażnica, skoro nie zachodzą żadne korzyści odżywcze?
Dlaczego wszystkie religie chrześcijańskie, a nawet
ortodoksyjni Żydzi, którzy opierają się na Torze (Prawie),
czytają ją każdego dnia, rozważają jej treść, czytają ją w
hebrajskim oryginale (aby lepiej zrozumieć tradycyjny
kontekst) i kochają Prawo Boże ponad swe dusze, nie
zabraniają medycznego stosowania krwi?

 Dlaczego Towarzystwo Strażnica w ogóle nie poświęca
uwagi związanej z krwią w kontekście żywności jak to jest u
ortodoksyjnych Żydów, którzy sumennie wypełniają ten nakaz
Tory w życiu codziennym choć tak często ten temat porusza?

 Zatem czy można mieć zaufanie do publikacji Towarzystwa
     Strażnica w sprawiach zdrowia i życia?
I jeszcze jedna przykładowa uwaga – jak wiemy świadkowie Jehowy
dziś zgadzają się na przyjmowanie frakcji krwi co de facto pozwala im
przyjęcie 100% krwi tyle, że rozfrakcjonowanej, lecz jak to się ma do
nauk Towarzystwa Strażnica które głosiło kiedyś:Niemniej dojrzały chrześcijanin nie będzie próbował na podstawie
tego doszukiwać się uzasadnienia dla medycznego używania
wszelkich innych dostępnych substancji z krwi. Wręcz przeciwnie,
uzna niewłaściwość ogółu takich praktyk, i będzie się tego wystrzegał
ze wszystkich sił, wybierając każde inne dostępne metody leczenia.

                         Strażnica 1964 nr 2
A teraz drogi czytelniku mam dla Ciebie pytania.

Jeśli opierasz swoją wiarę na Biblii i uważasz siebie za
  ucznia Chrystusa to czy w obronie swoich nauk
posługiwałbyś się materiałami pochodzącymi od ludzi
   zajmującymi się jakimikolwiek działaniami
    okultystycznymi (spirytyzm, magia itd)?
  Uważasz, że było by to dobre czy złe? Czy godne
  zachowania uczniów Chrystusa kierujących się
          Słowem Bożym?


      Zanim przejdziemy dalej proszę,
      odpowiedz sobie na te pytania.
W publikacjach Towarzystwa Strażnica znajdziemy informację, że
  w 1937 roku Johannes Greber (były katolik zajmujący się
     spirytyzmem) wydał własny przekład Biblii.
                Strażnica 1961 Nr 8...
"Co Pismo Święte mówi o 'życiu pozagrobowym'?"
       1955, (ed. pol.1958)
Wiemy więc, że Johannes Greber zajmował się
spirytyzmem i o tej rzeczy wiadomo było już
        w 1937 roku.


     Ale co w tym dziwnego?
W publikacjach i książkach wydanych
        przez

   Towarzystwo Strażnica....
Strażnica 1983 Nr 22...
A co przeczytaliśmy w Strażnicy z 1961 roku?

Towarzystwo Strażnica w 1983 roku twierdzi, że nie wiedziało
iż Johannes Greber był spirytystą bo jakoby informacja o tym
  pojawiła się rzekomo dopiero w 1980 roku, a przecież coś
 innego mamy w publikacjach Strażnicy z roku 1961 i 1958...
 Strażnica 1961 Nr 8...
A co łączyło dotąd Towarzystwo Strażnica
    z Johannesem Greberem?
W publikacjach i książkach wydanych
        przez

   Towarzystwo Strażnica....
„Upewniajcie się o wszystkich rzeczach: mocno trzymajcie się tego, co
    szlachetne”, s. 119 (wydanie niemieckie ok. 1956)
"Słowo – kogo miał na myśli apostoł Jan?”, s. 5, 1962
„Pomoc do zrozumienia Biblii” (wyadanie niemieckie Aid to Bible
       Understanding ) s. 1134, 1669, 1969
Strażnica 1977 Nr 21 s. 24
Strażnica 1979 Nr 4, s. 23-24
Towarzystwo Strażnica z Ciałem
 Kierowniczym na czele jako Pasterz
 prowadzi swoich współbraci do Boga.

 Jak jednak naprawdę ukazuje swoich
współbraci nie należących do ich grona
        144.000?
W książce wydanej przez
Towarzystwo Strażnica...
A kim jest ta nowożytna szarańcza?
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
W Strażnicy z 1 kwietnia 1989 r., czytamy:

 "Szarańcza w Biblii: jak czytamy w Obj.9:1 trąbienie
rozpoczyna piąty anioł a w polu widzenia ukazuje się gwiazda
upadająca na ziemię. Ma ona w ręku klucz, otwiera nim głębinę
w której zamknięto rój szarańczy. Gwiazdą ową jest niedawno
ustanowiony przez Jehowę niebiański król Jezus Chrystus.
Szarańcza to słudzy Boży, którzy byli prześladowani i na pozór
unieszkodliwieni, gdy w roku 1918 uwięziono ich czołowych
przedstawicieli. Jednakże Chrystus, dzierżący już w niebie
władzę królewską, uwalnia ich, dzięki czemu mogą wznowić
ogól-noświatową działalność kaznodziejską ku wielkiemu
zaniepokojeniu duchowieństwa, które uniknęło jej stłumienie
(Mat. 24: 14)."
Co w tym dziwnego,
   że Towarzystwo Strażnica
  wykazuje iż świadkowie Jehowy to
   Apokaliptyczna szarańcza?
Apokalipsa w Przekładzie Biblii Poznańskiej...
        Ap 9:1-12 BP
(1)"Piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę,
która spadła z nieba na ziemię,
i dano jej klucz od studni Przepaści.
(2) Otworzyła studnię Przepaści,
a dym się uniósł ze studni jak dym
z wielkiego pieca,
i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.
(3) A z dymu wyszła na ziemię szarańcza,
której dano moc, jaką mają ziemskie skorpiony
(4) I powiedziano jej,
by nie szkodziła trawie na ziemi
ani żadnej innej zieleni ani żadnemu drzewu,
lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.
(5) Nakazano jej też, by ich nie zabijała,
ale miała przez pięć miesięcy zadawać im katusze.
A katusze przez nią zadane są jak katusze zadane przez
skorpiona, kiedy ukąsi człowieka.
(6) W owe dni ludzie szukać będą śmierci,
ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć,
ale śmierć od nich ucieknie.
(7) A szarańcza tak wyglądała:
podobna (była) do koni w szyku bojowym,
na głowach jakby wieńce podobne do złotych,
oblicza ich były jakby twarze ludzkie,
(8) i miały włosy jakby włosy kobiece,
a zęby ich były jak zęby lwów.
(9) Przody tułowi jakby pancerze żelazne,
a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów
pędzących do boju.
(10) I mają ogony podobne do skorpionowych
oraz żądła, a swymi ogonami mogą
szkodzić ludziom przez pięć miesięcy.
(11) Mają nad sobą króla - anioła Przepaści.
Imię jego po hebrajsku brzmi ABADDON,
a w greckim języku ma imię APOLLYON.
(12) Minęło pierwsze 'biada',
oto jeszcze dwa inne 'biada' nadchodzą potem."
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
Czy tak mają wyglądać świadkowie Jehowy?
 Mają znęcać się nad ludzkością i służyć
   Panu podziemia – Abaddonowi?

 Zerknijmy jeszcze do komentarza KUL-u
    Apokalipsy Świętego Jana:
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
I na zakończenie pewna ciekawostka...

Świadkowie Jehowy szczycą się również tym, że
  swoją nazwę mają od imienia Bożego, którą
      wprowadzili w 1931 roku.
Ale czy wiedzą jak pierwotnie zapatrywał się na
  ten temat Joseph Franklin Rutherford, który
     wprowadził tą nową nazwę?
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica
Jaka jest więc owa rzetelność
   publikacji Towarzystwa Strażnica?

         Czy można im zaufać?

Czy można uwierzyć naukom organizacji, która zmieniała wielokrotnie już zdanie na
temat przeszczepu organów, szczepionek, krwi, służby cywilnej, „owiec i kóz”,
„pokolenia”, roku 1799, 1874, 1878, 1881, 1914, 1918, 1920, 1925, 1975, itd., która
powoływała się na źródła rzekomo popierające jej nauki pomijając niewygodne w
nich informacje, odwoływała się do nauk spirytysty i ludzi wrogich Biblii, błędnie
podawała nauki innych religii które potępia, wchodziła w niejasne kontakty z
organizacjami politycznymi itd.?

Czy można zaufać takiej organizacji i uwierzyć, że jej nauki w publikacjach są
             zgodne z Prawdą i Biblią?
W niniejszej prezentacji zostały przedstawione
  przekrojowo tylko niektóre przykłady rzetelnych
    informacji i nauk podawanych przez
    Watch Tower Bible and Tract Society.

      A ile ich jest w rzeczywistości?   W niniejszej pracy wykorzystano tylko i
 wyłącznie publikacje Świadków Jehowy, źródła
 na które oni sami się powołują i do nauk które
się odwołują, oraz cytaty z KKK, Biblii - Przekład
   Poznański z komentarzem KUL-u oraz
      dokumenty ONZ i OBWE.
Zadaniem tej prezentcji nie jest
 wzbudzanie wrogości wobec członków
  organizacji Świadków Jehowy, lecz
  pokazanie prawdy o ich własnych
publikacjach. Pamiętajmy, że świadkowie
 Jehowy jak każdy człowiek zasługują na
 nasz szacunek. Wielu z nich to porządni
     szczerzy i uczciwi ludzie.

  Czy można jednak uznać za
Organizację Bożą, organizację która
opiera swoje nauki na kłamstwach?
Jest godzina 00:33
Prz 14:5 BP

Świadek prawdomówny nie kłamie,
ale fałszywy oddycha kłamstwami.
Jest godzina 00:33
 www.brooklyn.org.pl
       Przygotował Morfeusz
        (Wersja 1.0 – aktualizacja 12.03.2008)

Szczególne podziękowania za pomoc dla Isy i Piotra


 W celu uwag i pytań prosimy kontaktować się:

     Mail: morfeusz@brooklyn.org.pl
       Skype: brooklyn.org.pl
Zapraszamy również na:     Jest godzina 00:33


         Serwisy:
       www.watchtower.org
      www.watchtower.org.pl
     www.watchtower.org.pl/forum
      www.watchman.p2a.pl
      www.piotrandryszczak.pl
      www.ajwrb.org/polish
       www.berea.pol.pl
     www.cicheowce.fm.interia.pl
        www.sn.org.pl

           Blogi:
www.swiadkowiejehowy-sektaczyreligia.blog.onet.pl
  www.kto-szuka-ten-znajdzie1.blog.onet.pl
   www.droga-prawda-zycie.blog.onet.pl
     http://deffender.blog.onet.pl
1 von 219

Recomendados

O czym Świadkowie Jehowy nie mówią głośno von
O czym Świadkowie Jehowy nie mówią głośnoO czym Świadkowie Jehowy nie mówią głośno
O czym Świadkowie Jehowy nie mówią głośnosiloam
47.4K views99 Folien
Franz Raymond: "Kryzys sumienia". von
Franz Raymond: "Kryzys sumienia".Franz Raymond: "Kryzys sumienia".
Franz Raymond: "Kryzys sumienia".siloam
3.8K views53 Folien
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia von
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawieniaWiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawieniasiloam
3K views168 Folien
Swiadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia-wierzenia von
Swiadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia-wierzeniaSwiadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia-wierzenia
Swiadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia-wierzeniasiloam
3.6K views145 Folien
Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy von
Największe oszustwa i proroctwa Świadków JehowyNajwiększe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy
Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowysiloam
8.8K views98 Folien
Świadkowie Jehowy od wewnatrz von
Świadkowie Jehowy od wewnatrzŚwiadkowie Jehowy od wewnatrz
Świadkowie Jehowy od wewnatrzsiloam
5.3K views121 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

2 List do Tymoteusza Rozdział 1 von
2 List do Tymoteusza Rozdział 12 List do Tymoteusza Rozdział 1
2 List do Tymoteusza Rozdział 1Biblia Wnioski
136 views35 Folien
2 List do Tymoteusza Rozdział 4 von
2 List do Tymoteusza Rozdział 42 List do Tymoteusza Rozdział 4
2 List do Tymoteusza Rozdział 4Biblia Wnioski
61 views21 Folien
1.Zbudowani na fundamencie Apostołów von
1.Zbudowani na fundamencie Apostołów1.Zbudowani na fundamencie Apostołów
1.Zbudowani na fundamencie Apostołówparakletos
273 views12 Folien
1 List do Tymoteusza Rozdział 1 von
1 List do Tymoteusza Rozdział 11 List do Tymoteusza Rozdział 1
1 List do Tymoteusza Rozdział 1Biblia Wnioski
668 views35 Folien
1 List do Tymoteusza Rozdział 2 von
1 List do Tymoteusza Rozdział 21 List do Tymoteusza Rozdział 2
1 List do Tymoteusza Rozdział 2Biblia Wnioski
116 views21 Folien
1.Apokryfy. Na marginesie ewangelii Judasza von
1.Apokryfy. Na marginesie ewangelii Judasza1.Apokryfy. Na marginesie ewangelii Judasza
1.Apokryfy. Na marginesie ewangelii Judaszaparakletos
287 views9 Folien

Was ist angesagt?(20)

2 List do Tymoteusza Rozdział 1 von Biblia Wnioski
2 List do Tymoteusza Rozdział 12 List do Tymoteusza Rozdział 1
2 List do Tymoteusza Rozdział 1
Biblia Wnioski136 views
1.Zbudowani na fundamencie Apostołów von parakletos
1.Zbudowani na fundamencie Apostołów1.Zbudowani na fundamencie Apostołów
1.Zbudowani na fundamencie Apostołów
parakletos273 views
1 List do Tymoteusza Rozdział 1 von Biblia Wnioski
1 List do Tymoteusza Rozdział 11 List do Tymoteusza Rozdział 1
1 List do Tymoteusza Rozdział 1
Biblia Wnioski668 views
1 List do Tymoteusza Rozdział 2 von Biblia Wnioski
1 List do Tymoteusza Rozdział 21 List do Tymoteusza Rozdział 2
1 List do Tymoteusza Rozdział 2
Biblia Wnioski116 views
1.Apokryfy. Na marginesie ewangelii Judasza von parakletos
1.Apokryfy. Na marginesie ewangelii Judasza1.Apokryfy. Na marginesie ewangelii Judasza
1.Apokryfy. Na marginesie ewangelii Judasza
parakletos287 views
Na skale czy na piasku? von siloam
Na skale czy na piasku?Na skale czy na piasku?
Na skale czy na piasku?
siloam2.4K views
Carl Olof Jonnson kwestia czasów pogan - krytyczna analiza chronologii świa... von siloam
Carl Olof Jonnson  kwestia czasów pogan - krytyczna analiza chronologii świa...Carl Olof Jonnson  kwestia czasów pogan - krytyczna analiza chronologii świa...
Carl Olof Jonnson kwestia czasów pogan - krytyczna analiza chronologii świa...
siloam2.5K views
Księga Wyjścia Rozdział 20. Przykazania von Biblia Wnioski
Księga Wyjścia Rozdział 20. PrzykazaniaKsięga Wyjścia Rozdział 20. Przykazania
Księga Wyjścia Rozdział 20. Przykazania
Biblia Wnioski104 views
Wnikliwe poznawanie Pism von siloam
Wnikliwe poznawanie PismWnikliwe poznawanie Pism
Wnikliwe poznawanie Pism
siloam2.4K views
W obronie wiary von siloam
W obronie wiaryW obronie wiary
W obronie wiary
siloam2.9K views
11.Przywództwo apostołów von parakletos
11.Przywództwo apostołów11.Przywództwo apostołów
11.Przywództwo apostołów
parakletos342 views
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook von e-booksweb.pl
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebookUdręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook
e-booksweb.pl967 views

Similar a "Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica

Trójca święta - mit czy rzeczywistość? von
Trójca święta - mit czy rzeczywistość?Trójca święta - mit czy rzeczywistość?
Trójca święta - mit czy rzeczywistość?siloam
1.5K views151 Folien
Wyznanie wiary Kościoła von
Wyznanie wiary KościołaWyznanie wiary Kościoła
Wyznanie wiary Kościołasdbkarol
1.6K views17 Folien
Prezentacja o 10 cudach von
Prezentacja o 10 cudachPrezentacja o 10 cudach
Prezentacja o 10 cudachMonika1008
1.4K views33 Folien
2.Metropolia jerozolimska I von
2.Metropolia jerozolimska I2.Metropolia jerozolimska I
2.Metropolia jerozolimska Iparakletos
275 views9 Folien
9.Koniec pierwszego wieku von
9.Koniec pierwszego wieku9.Koniec pierwszego wieku
9.Koniec pierwszego wiekuparakletos
469 views12 Folien
Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in... von
Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...
Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...Marcin Senderski
3.2K views112 Folien

Similar a "Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica(20)

Trójca święta - mit czy rzeczywistość? von siloam
Trójca święta - mit czy rzeczywistość?Trójca święta - mit czy rzeczywistość?
Trójca święta - mit czy rzeczywistość?
siloam1.5K views
Wyznanie wiary Kościoła von sdbkarol
Wyznanie wiary KościołaWyznanie wiary Kościoła
Wyznanie wiary Kościoła
sdbkarol1.6K views
Prezentacja o 10 cudach von Monika1008
Prezentacja o 10 cudachPrezentacja o 10 cudach
Prezentacja o 10 cudach
Monika10081.4K views
2.Metropolia jerozolimska I von parakletos
2.Metropolia jerozolimska I2.Metropolia jerozolimska I
2.Metropolia jerozolimska I
parakletos275 views
9.Koniec pierwszego wieku von parakletos
9.Koniec pierwszego wieku9.Koniec pierwszego wieku
9.Koniec pierwszego wieku
parakletos469 views
Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in... von Marcin Senderski
Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...
Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...
Marcin Senderski3.2K views
Biblia księgą życia i prawdy von xmiciek
Biblia księgą życia i prawdyBiblia księgą życia i prawdy
Biblia księgą życia i prawdy
xmiciek5.7K views
13.Początki trójstopniowej hierarchii von parakletos
13.Początki trójstopniowej hierarchii13.Początki trójstopniowej hierarchii
13.Początki trójstopniowej hierarchii
parakletos911 views
Powtórka materiału 1 von sdbkarol
Powtórka materiału 1Powtórka materiału 1
Powtórka materiału 1
sdbkarol503 views
Nie wszyscy pomrzemy. Zaświaty w wierzeniach kościołów orientalnych - ebook von e-booksweb.pl
Nie wszyscy pomrzemy. Zaświaty w wierzeniach kościołów orientalnych - ebookNie wszyscy pomrzemy. Zaświaty w wierzeniach kościołów orientalnych - ebook
Nie wszyscy pomrzemy. Zaświaty w wierzeniach kościołów orientalnych - ebook
e-booksweb.pl448 views
10.Pierwociny herezji von parakletos
10.Pierwociny herezji10.Pierwociny herezji
10.Pierwociny herezji
parakletos305 views
Ósmy dzień tygodnia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji bizantyjskiej ... von e-booksweb.pl
Ósmy dzień tygodnia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji bizantyjskiej ...Ósmy dzień tygodnia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji bizantyjskiej ...
Ósmy dzień tygodnia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji bizantyjskiej ...
e-booksweb.pl646 views
6.Rewolucja świętego Pawła. Kościoły hellenistyczne von parakletos
6.Rewolucja świętego Pawła. Kościoły hellenistyczne6.Rewolucja świętego Pawła. Kościoły hellenistyczne
6.Rewolucja świętego Pawła. Kościoły hellenistyczne
parakletos998 views
Goodman Felicitas. Egzorcyzmy Anneliese Michel von siloam
Goodman Felicitas.  Egzorcyzmy Anneliese MichelGoodman Felicitas.  Egzorcyzmy Anneliese Michel
Goodman Felicitas. Egzorcyzmy Anneliese Michel
siloam3K views
3.2 3.3. list i kanon biblijny von KM Ludźmierz
3.2 3.3. list i kanon biblijny3.2 3.3. list i kanon biblijny
3.2 3.3. list i kanon biblijny
KM Ludźmierz1.4K views
8.9 powtórzenie wiadomości von KM Ludźmierz
8.9 powtórzenie wiadomości8.9 powtórzenie wiadomości
8.9 powtórzenie wiadomości
KM Ludźmierz663 views
7. 11 powtórzenie wiadomości von KM Ludźmierz
7. 11 powtórzenie wiadomości7. 11 powtórzenie wiadomości
7. 11 powtórzenie wiadomości
KM Ludźmierz632 views
1b hk ataki z wewnatrz von Gomulka83
1b hk ataki z wewnatrz1b hk ataki z wewnatrz
1b hk ataki z wewnatrz
Gomulka83233 views
1b hk ataki z wewnatrz von Gomulka83
1b hk ataki z wewnatrz1b hk ataki z wewnatrz
1b hk ataki z wewnatrz
Gomulka83288 views
3.Święto Pierwocin von parakletos
3.Święto Pierwocin3.Święto Pierwocin
3.Święto Pierwocin
parakletos275 views

Más de siloam

The truth about Medjugorie von
The truth about MedjugorieThe truth about Medjugorie
The truth about Medjugoriesiloam
355 views12 Folien
"The truth about Medjugorie" by bishop Pavao Žanić von
"The truth about Medjugorie" by bishop Pavao Žanić"The truth about Medjugorie" by bishop Pavao Žanić
"The truth about Medjugorie" by bishop Pavao Žanićsiloam
512 views12 Folien
Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (LT) von
Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (LT)Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (LT)
Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (LT)siloam
1.8K views692 Folien
Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (EN) von
Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (EN)Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (EN)
Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (EN)siloam
3.1K views750 Folien
Odebrać dzieciom niewinność von
Odebrać dzieciom niewinnośćOdebrać dzieciom niewinność
Odebrać dzieciom niewinnośćsiloam
10.6K views202 Folien
Dogmatyka katolicka część - ogólna ks. J. Tylka Tarnów 1900 von
Dogmatyka katolicka część - ogólna ks. J. Tylka Tarnów 1900Dogmatyka katolicka część - ogólna ks. J. Tylka Tarnów 1900
Dogmatyka katolicka część - ogólna ks. J. Tylka Tarnów 1900siloam
571 views209 Folien

Más de siloam(20)

The truth about Medjugorie von siloam
The truth about MedjugorieThe truth about Medjugorie
The truth about Medjugorie
siloam355 views
"The truth about Medjugorie" by bishop Pavao Žanić von siloam
"The truth about Medjugorie" by bishop Pavao Žanić"The truth about Medjugorie" by bishop Pavao Žanić
"The truth about Medjugorie" by bishop Pavao Žanić
siloam512 views
Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (LT) von siloam
Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (LT)Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (LT)
Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (LT)
siloam1.8K views
Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (EN) von siloam
Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (EN)Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (EN)
Enchiridion symbolorum - The sources of Catholic dogma (EN)
siloam3.1K views
Odebrać dzieciom niewinność von siloam
Odebrać dzieciom niewinnośćOdebrać dzieciom niewinność
Odebrać dzieciom niewinność
siloam10.6K views
Dogmatyka katolicka część - ogólna ks. J. Tylka Tarnów 1900 von siloam
Dogmatyka katolicka część - ogólna ks. J. Tylka Tarnów 1900Dogmatyka katolicka część - ogólna ks. J. Tylka Tarnów 1900
Dogmatyka katolicka część - ogólna ks. J. Tylka Tarnów 1900
siloam571 views
Dogmatyka katolicka - część szczegółowa ks. J. Tylka Tarnów 1900 von siloam
Dogmatyka katolicka - część szczegółowa ks. J. Tylka Tarnów 1900Dogmatyka katolicka - część szczegółowa ks. J. Tylka Tarnów 1900
Dogmatyka katolicka - część szczegółowa ks. J. Tylka Tarnów 1900
siloam741 views
Módlmy się... o uzdrowienie ludzkich zranień von siloam
Módlmy się... o uzdrowienie ludzkich zranieńMódlmy się... o uzdrowienie ludzkich zranień
Módlmy się... o uzdrowienie ludzkich zranień
siloam537 views
Módlmy się... o uwolnienie z mocy zła von siloam
Módlmy się... o uwolnienie z mocy złaMódlmy się... o uwolnienie z mocy zła
Módlmy się... o uwolnienie z mocy zła
siloam644 views
Uwolnienie z mocy złego ducha von siloam
Uwolnienie z mocy złego duchaUwolnienie z mocy złego ducha
Uwolnienie z mocy złego ducha
siloam6.7K views
Dodatek II rytuału egzorcymu - modlitwy wiernych von siloam
Dodatek II rytuału egzorcymu - modlitwy wiernychDodatek II rytuału egzorcymu - modlitwy wiernych
Dodatek II rytuału egzorcymu - modlitwy wiernych
siloam1.3K views
Zmienne nauki Świadkow Jehowy von siloam
Zmienne nauki Świadkow JehowyZmienne nauki Świadkow Jehowy
Zmienne nauki Świadkow Jehowy
siloam2.7K views
Miłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnej von siloam
Miłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnejMiłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnej
Miłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnej
siloam3.7K views
Miłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnej von siloam
Miłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnejMiłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnej
Miłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnej
siloam3.2K views
Zuberbier o neokatechumenacie von siloam
Zuberbier o neokatechumenacieZuberbier o neokatechumenacie
Zuberbier o neokatechumenacie
siloam583 views
Spowiedz generalna von siloam
Spowiedz generalnaSpowiedz generalna
Spowiedz generalna
siloam1.4K views
Ruchy i wspolnoty_w_kosciele von siloam
Ruchy i wspolnoty_w_koscieleRuchy i wspolnoty_w_kosciele
Ruchy i wspolnoty_w_kosciele
siloam1.7K views
Rachunek sumienia dla_doroslych von siloam
Rachunek sumienia dla_doroslychRachunek sumienia dla_doroslych
Rachunek sumienia dla_doroslych
siloam4.2K views
Modlitwa wstawiennicza von siloam
Modlitwa wstawienniczaModlitwa wstawiennicza
Modlitwa wstawiennicza
siloam1.5K views
Neokatechumenat szansa czy_zagrozenie_dla_kosciola von siloam
Neokatechumenat szansa czy_zagrozenie_dla_kosciolaNeokatechumenat szansa czy_zagrozenie_dla_kosciola
Neokatechumenat szansa czy_zagrozenie_dla_kosciola
siloam2.5K views

"Prawda" w publikacjach Towarzystwa Straznica

 • 2. Jest godzina 00:33 Jaka jest przekazywana Prawda w publikacjach Świadków Jehowy Czy można się na nich opierać jako na wiarygodnym źródle informacji?
 • 3. Jest godzina 00:33 Niniejsza prezentacja nie ma na celu jakiejkowliek polemiki doktrynalnej lecz przedstawienie efektów tylko kilku zbadanych zagadnień, które przeprowadziło wiele osób niczym Berejczycy (Dz 17:11) odnośnie uczciwości, rzetelności i konsekwencji przedstawianych nauk przez organizację Towarzystwo Strażnica.
 • 4. Jest godzina 00:33 Wielu ludziom wydaje się, że nauka jaką proponują Świadkowie Jehowy jest prawdziwa. Czy jednak godna jest ona takiej opinii? Zbadajmy...
 • 5. Wiarygodność wydawnicza wymaga od wydawcy by jego opracowania, publikacje, książki były rzetelne, czytelne i nie wprowadzały czytelnika w błąd. Za naganne można uznać wybiórcze cytowanie źródeł, podawanie sprzecznych ze sobą informacji, pomijanie niewygodnych informacji w cytatach oraz przedstawianie dowodów na poparcie swoich nauk, które są zaczerpnięte ze źródeł sprzecznych z wyznawanymi wartościami wydawnictwa. Czy zgodzisz się z tym drogi czytelniku?
 • 6. Towarzystwo Strażnica wielokrotnie stawiało - jako wymóg Prawdy - bardzo wysoki poziom odnośnie wiarygodności przekazywanych nauk jaką powinna się charakteryzować Prawdziwa Organizacja Boga. „...RELIGIA UZNAWANA PRZEZ BOGA MUSI SIĘ ZGADZAĆ Z BIBLIĄ WE WSZYSTKICH SZCZEGÓŁACH” Prawda, która prowadzi do życia wiecznego, rozdz.2 par.6, 1968 Watch Tower Bible and Tract Society Czy jednak Towarzystwo Strażnica samo sprostało postawionym przez siebie wymaganiom?
 • 7. W książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica....
 • 8. Świadkowie Jehowy cytują fragment „Dialogu z Żydem Tryfonem” Justyna Męczennika (100-165 n.e.). Podają nawet namiary skąd ten cytat biorą. Jeśli coś cytujemy to oczywiste jest , że nie wolno dokonywać żadnych zmian ani wyrzucać żadnych wyrazów. A Świadkowie Jehowy usunęli wyraz UKRZYŻOWANEGO. Zrobili to ponieważ, wyraz ten jest niewygodny gdyż przeczy ich naukom o śmierci Pana Jezusa na Palu.
 • 10. Sięgnijmy więc do źródła na które powołuje się Towarzystwo Strażnica…
 • 12. … i zobaczmy jak w rzeczywistości wygląda cytowany przez Towarzystwo Strażnica dokument:
 • 14. Jak widać w publikacji Towarzystwa Strażnica w cytowanym źródle brakuje dwóch (niewygodnych?) słów. Kolejną niedokładność(?) można dostrzec w polskiej wersji książki ‘Prowadzenie rozmów na podstawie Pism’ z 1991 roku, jak i z 2001 roku gdzie został pominięty niewygodny fragment z Justyna Męczennika, lecz co dziwne w niektórych przekładach zagranicznych np. w angielskim i czeskim fragment ten cytowany jest rzetelnie. Czy jest to może spowodowane tym, że w Polsce to źródło jest trudniej dostępne, a więc i trudniej samemu to sprawdzić i zweryfikować podawane informacje?
 • 16. Jak przeczytaliśmy w dokumencie Justyna Męczennika z początku II wieku wzmiankuje o krzyżu na którym umarł wg niego Jezus, jak się okazuje zresztą nie pisał o tym pierwszy raz. Jest on uważany za jednego z tzw. Ojców Kościoła. Zobaczmy co na ten temat pisze jeszcze Towarzystwo Strażnica:
 • 18. Którzy Ojcowie Kościoła pisali o tym, że Jezus umarł na Palu? i... Dlaczego Towarzystwo Strażnica nigdy nie cytowało tych Ojców Kościoła? oraz... Dlaczego nigdy żadne źródło historyczne o tym nie informowało?
 • 19. Zerknijmy co jeszcze w tym temacie Towarzystwo Strażnica podaje... W Przebudźcie się! Z 2006 roku napisano...
 • 20. Dopiero 300 lat po Chrystusie? Jak nauki Towarzystwa Strażnica mają się do słów Justyna Męczennika, który żył w latach ok. 100-165 n.e.? Zerknijmy jeszcze raz do do Apologii Justyna Męczennika:
 • 21. I innych Ojców Kościoła...
 • 22. Tertulian (ok. 160 – 230) - „trzeba tylko zrobić znak krzyża” (Lekarstwo na ukłucie skorpiona 1) - „Przy każdym kroku lub ruszeniu się z miejsca, przy każdym przyjściu i odejściu, przy wciąganiu obuwia, przy myciu się, przy stole, przy zapalaniu świateł, przy układaniu na spoczynek, przy siadaniu i przy każdej czynności dnia codziennego znaczymy czoło znakiem krzyża” (De corona 3) - "My w każdym razie czcząc krzyż modlimy się do zupełnego i całego Boga" (Apologetyk 16:7) - "My czcimy krzyż, wraz z belką poprzeczną (...) Wam natomiast należy się tym większa nagana, że poświęcacie okaleczone i pozbawione gałęzi drzewo, które inni poświęcili bóstwu w całości" (Do pogan 1:12) Hipolit Rzymski (ok. 170 – 235) - "Starajcie się zawsze osłaniać swe czoło znakiem krzyża. Jest to bowiem znak męki, dany przeciwko szatanowi, jeżeli ktoś czyni go z wiarą, a nie dla dogodzenia ludziom..." (Tradycja apostolska 42) Orygenes (ok. 185-254) - „Trzeci natomiast [z Hebrajczyków], należący do tych, którzy zawierzyli Chrystusowi, twierdził, że według starej pisowni litera Tau przypomina swym kształtem krzyż i jest zapowiedzią tego znaku, który chrześcijanie kreślą na czole” (Orygenes, Selecta in Ezechelem 9, w: Forstner, s. 30) komentarz do Ez 9:3-6
 • 23. W Strażnicy z 1981 roku powołano się na agencję Associatet Press, która podała, że została odnaleziona drewniana figurka wykonana przez Michała Anioła, który (jak podaje Towarzystwo Strażnica) Pana Jezusa przedstawia z rękoma... wyciągniętymi nad głową...
 • 25. A jak wygląda owa figurka w rzeczywistości? W książce Krajowej Agencji Wydawniczej na s. 36...
 • 26. Zdjęcie tej samej rzeźby przedstawia inna książka: „Masters of Italian Art'' Gabriele Bartz & Eberhard König
 • 27. Inne dzieła Michała Anioła ukazujące Jezusa.
 • 28. W tej samej Strażnicy powołano się na uczonego katolika Justusa Lipsiusa...
 • 29. Na jaki rysunek powołuje się Towarzystwo Strażnica? Dodatki w Chrześcijańskich Pismach Greckich - 1994, s. 418
 • 30. Co w tym dziwnego? Trzy rzeczy: Pierwsza. Pominięto milczeniem, że Justus Lipsius wykonał w dziele „De Cruce Liber Primus" łącznie ok. 15 rycin z czego tylko jedna dotyczyła przybicia do Pala – lecz... tego nie dowiemy się z publikacji Towarzystwa Strażnica.
 • 32. Druga. Towarzystwo Strażnica w wydaniu polskim usunęło słowa z tłumaczenia własnej publikacji z języka angielskiego. Co w tym dziwnego? Zerknijmy:
 • 33. Dodatki w Chrześcijańskich Pismach Greckich (wyd. Watchtower Bible and Tractat Society of New York, Inc.) Wydanie angielskie 1969 Wydanie polskie 1994 Pojedynczy pal służący do stracenia Pojedynczy pal służący do stracenia przestępcy nazywano po łacinie crux przestępcy nazywano po łacinie crux simplex. Zamieszczamy tu reprodukcję simplex. Zamieszczamy tu reprodukcję ryciny przedstawiającej takie narzędzie ryciny przedstawiającej takie narzędzie męki, a pochodzącej z książki Justusa męki, a pochodzącej z książki Justusa Lipsiusa (1547-1606) pt. De cruce libri tres Lipsiusa (1547-1606) pt. De cruce libri tres (Antwerpia, 1629, s. 19). To jest sposób w (Antwerpia, 1629, s. 19). jaki Jezus został upalowany. Czy usunięcie tekstu sugerującego jak autor przedstawia śmierć Jezusa miało coś wspólnego z ujawnieniem i dostępnością rycin Justusa Lipsiusa, która znajduje się w Bibliotece Narodowej?
 • 34. Trzecia. Pominięto milczeniem, że Justus Lipsius w dziele „De Cruce Liber Primus" nigdzie nie pisze by Jezus zginął na Palu, a wręcz przeciwnie wskazuje wielokrotnie na to, że był to Krzyż, m.in.:
 • 35. Tłumaczenie fragmentu na język polski: Nie wiem czy słowa Innocenta w tej sprawie powinny odnosić się do tego, że na krzyżu Pana były cztery kawałki drewna, pionowa belka, poprzeczka, drewniany pień (kawałek drewna) umieszczony poniżej i tytuł (inskrypcja) umieszczona u góry. (...) Kiedy analizowałem wiele następnych słów Innocenta, powiedziałbym, że on nie wiedział o umieszczonej w tym miejscu tabliczce, ale naprawdę (jak mówił) wiedział o drewnianym pieńku umieszczonym poniżej, od którego krzyż wznosił się. A zatem wydaje się, że wiedział to, że tam był jakiś rodzaj pieńka, i któryś z nich był umieszczony na dole krzyża podpierając go ([Greekscall] ten rodzaj pochyłej podpórki 'rejestruje') lub pieniek był umieszczony poniżej pionowej belki sam w ziemi, do której był włożony, tak że pal mógł stać mocniej. Także przekazane (przez wyliczenie) Ireneusza: 'Sama konstrukcja krzyża miała pięć końców: dwa w pionie, dwa w poziomie i jeden w środku, gdzie osoba przymocowana gwoździami odpoczywała' (...) Podzielili krzyż na pięc końców (Tertulian nazywa je 'punktami'), z których cztery są znane i rozciągają się na zewnątrz, a piąty który umieszczony w środku skrzyżowania, gdzie poprzeczna belka przecinała i krzyżowała belkę osadzoną. (Justus Lipsius, De Cruce Liber Primus, s. 661) (Justus Lipsius, De Cruce Liber Primus, rozdział IX, s. 25)
 • 36. W książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica...
 • 37. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, str. 369 (wyd.1991), str. 365 (wyd.2001) Czy jednak czegoś istotnego nie pominieto celowo? Zerknijmy:
 • 39. Tłumaczenie na język polski (tekst na czerwono pominięty w książce Towarzystwa Strażnica): "W Nowym Testamencie nie spotykamy ani słowa Trójca, ani wyraźnego potwierdzenia tej doktryny, a Jezus i jego naśladowcy nie myśleli zaprzeczać Szemie ze Starego Testamentu: "Słuchaj, Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. (Pwt 6:4)". Pierwsi chrześcijanie, jednakże, musieli radzić sobie z implikacjami związanymi z przyjściem Jezusa Chrystusa i obecnością i mocą Bożą wśród nich tj. Ducha Świętego, którego przyjście było związane z obchodzeniem Zielonych Świątek. Ojciec, Syn i Duch Święty współdziałali w takich fragmentach NT jak Wielkie Rozesłanie: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28,19); i w błogosławieństwie apostolskim: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi" (2 Kor 13:13). Tak więc Nowy Testament dał podwaliny nauki o Trójcy. Doktryna ta kształtowała się stopniowo przez kilka stuleci wśród licznych sporów". Czy to tylko przypadek?
 • 40. Przyjrzyjmy się jak Towarzystwo Strażnica dowodzi słuszności swoich interpretacji wersetów biblijnych na podstawie źródeł. Przyjrzymy się tu fragmentowi: Rz 9:5
 • 41. W książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica...
 • 43. Czy jednak powołując się i na to źródło Towarzystwo Strażnica nie podaje Pół-Prawdy?
 • 44. Czy jednak czegoś istotnego nie pominieto celowo? Zerknijmy co faktycznie autor owej książki przekazuje :
 • 45. Czy jednak czegoś istotnego nie pominieto celowo? Zerknijmy co faktycznie autor owej książki przekazuje :
 • 47. Towarzystwo Strażnica podaje, że Katolicka Encyklopedia popiera nauczanie świadków Jehowy:
 • 48. Czy jednak jest to prawdą? Przeczytajmy:
 • 49. Okazuje się, że podobne nieścisłości (manipulacje? kłamstwa?) zawiera o wiele więcej publikacji Towarzystwa Strażnica...
 • 50. Strażnica na s. 23 podaje również źródło tłumaczenia Didache (rok 90 n.e.)
 • 51. Zerknijmy więc do tego samego źródła tłumaczenia, które podaje Towarzystwo Strażnica...
 • 52. Dlaczego Towarzystwo Strażnica powołuje się na źródła, które przeczą temu czego naucza, a niewygodne fragmenty pomija milczeniem? Jaki jest w tym cel? Zerknijmy dalej...
 • 53. Czy Słownik Telologiczny potwierdza informacje Towarzystwa Strażnica na którą ta się powołuje? Sprawdźmy...
 • 55. Odnośnie tego tematu trzeba zauważyć, że coś ciekawego stało się w 2001 roku w nowym wydaniu ‘Prowadzenie rozmów na podstawie Pism’: ‘Prowadzenie rozmów na podstawie Pism’ ‘Prowadzenie rozmów na podstawie Pism’ Rok 1991 Rok 2001 Czyżby ujawnienie tych manipulacji doprowadziły do wycofania się z wcześniejszych twierdzeń?
 • 56. Wydaje się, że najlepszym sposobem przekazywania własnych nauk osobom postronnym jest ich dobre, jasne i klarowne tłumaczenie. Podobna sytuacja powinna dotyczyć spraw krytyki rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Czy jednak można się niezgadzać z rzeczami których się nie zna i nie rozumie? Czy można podważać rzeczy o których nie ma się zielonego pojęcia? Czy można zarzucać innym błędy wiary nic nie wiedząc o naukach które się odrzuca? Jak się okazuje... MOŻNA ;-)
 • 57. W tym celu posłużymy się przykładem nauki wiary chrześcijan o Bogu Trójjedynym i o tym co w tej sprawie przekazuje swoim wyznawcom Towarzystwo Strażnica. Zerknijmy...
 • 58. W publikacjach wydanych przez Towarzystwo Strażnica....
 • 63. Podsumujmy naukę Towarzystwa Strażnica czym jest Trójjedyny Bóg: - Trzy osoby są jedną osobą - Trzy osoby są w jednym bogu - Trzech bogów jest w jednym bogu - Trzech bogów jest w jednej osobie - Wszyscy są tą samą osobą
 • 64. Przyjrzyjmy się teraz czy nauka o Trójjedynym Bogu jaką przekazuje i krytykuje Towarzystwo Strażnica odnosi się do nauk Kościołów, które ją przekazują. W tym celu posłużymy się szeroko dostępnym dokumentem Kościoła Katolickiego jako źródłem. W związku z tym, że nauka ta jest identyczna we wszystkoch Kościołach chrześcijan – Protestanckich, Anglikańskim, Prawosławnym czy w Kościołach Wschodnich.
 • 65. KKK 253 Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: "Trójcę współistotną" Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: "Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury". "Każda z trzech Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą". KKK 254 Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą. "Bóg jest jedyny, ale nie jakby samotny" (quasi solitarius). "Ojciec", "Syn", "Duch Święty" nie są tylko imionami oznaczającymi sposoby istnienia Boskiego Bytu, ponieważ te Osoby rzeczywiście różnią się między sobą: "Ojciec nie jest tym samym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec czy Syn". Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: "Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który pochodzi". Jedność Boska jest trynitarna.
 • 66. KKK 255 Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach. Rzeczywiste rozróżnienie Osób Boskich - ponieważ nie dzieli jedności Bożej - polega jedynie na relacjach, w jakich pozostaje jedna z nich w stosunku do innych: "W relacyjnych imionach Osób Boskich Ojciec jest odniesiony do Syna, Syn do Ojca, Duch Święty do Ojca i Syna; gdy mówimy o tych trzech Osobach, rozważając relacje, wierzymy jednak w jedną naturę, czyli substancję". Rzeczywiście, "wszystko jest (w Nich) jednym, gdzie nie zachodzi przeciwstawność relacji". Z powodu tej jedności Ojciec jest cały w Synu, cały w Duchu Świętym; Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym; Duch Święty jest cały w Ojcu, cały w Synu"
 • 67. Zerknijmy jeszcze by się upewnić czym nie jest nauka o Trójjedynym Bogu wg chrześcijan...
 • 68. Podsumujmy... Trójjedyny Bóg wg: Nauk Towarzystwa Strażnica: Nauk Kościołów chrześcijańskich: - Trzy osoby są jedną osobą - Trzy osoby NIE są jedną osobą - Trzy osoby są w jednym bogu - Trzy osoby NIE są w jednym bogu - Trzech bogów jest w jednym bogu - Trzech bogów NIE jest w jednym bogu - Trzech bogów jest w jednej osobie - Trzech bogów NIE jest w jednej osobie - Wszyscy są tą samą osobą - Wszyscy NIE są tą samą osobą
 • 69. Zatem pojawiają się pytania: Czemu ma służyć wprowadzanie czytelników w błąd? Czy godne jest takie postępowanie ludzi nazywających siebie świadkami Jehowy?
 • 70. Przyjrzyjmy się jednak czy Towarzystwo Strażnica tylko w tej jednej przykładowo prezentowanej nauce mogło dopuścić się więcej „nieścisłości”...
 • 71. Najbardziej znaną krytyczną publikacją dotyczącą nauki o Trójjedynym Bogu chrześcijan jest: „Czy wierzyć w Trójcę?” (1989) Przyjrzyjmy się jej bliżej...
 • 72. A więc pojęcie Trójcy było pojęciem nieznanym przez pierwsze wieki i nie ma żadnego dowodu by spośród świętych pisarzy choćby domyślał się takiego pojęcia??? Sprawdźmy w źródłach tylko samego Towarzystwa Strażnica!
 • 73. Gdy zerkniemy do niektórych publikacji sytuacja będzie wydawała się potwierdzać ten stan rzeczy... 1936 1970
 • 74. Ale... w innych publikacjach Towarzystwa Strażnica czytamy... 1946 1950 Które więc informacje Towarzystwa Strażnica są prawdziwe?
 • 75. Czy pierwsi chrześcijanie uczyli o Trójcy? Czy zatem informacje w broszurze „Czy wierzyć w Trójcę?” mogą być rzetelne jeśli o Tertulianie podano, że nie pisał o Trójcy (s. 7)?
 • 76. Czy pominieto inne ważne informacje?
 • 78. W Strażnicy z 1988 roku …
 • 79. … napisano, że drugie przyjście Chrystusa nastąpiło w 1914 roku. Powołano się na „Harfę Bożą”, dawną książkę Świadków Jehowy.
 • 81. A w Strażnicy wydanej w 1993 roku…
 • 82. … napisano, że w „Harfie Bożej” nie podano daty powrotu Pana.
 • 84. Zatem mamy dwie sprzeczne informacje. A co faktycznie znajduje się w „Harfie Bożej” ? Czytamy w niej, że Jezus powrócił w roku... 1874...
 • 88. W publikacji z 1993 roku napisano, że Strażnica konsekwentnie naucza o przyjściu Jezusa w 1914 roku i że w XIX wieku prawidłowo zrozumiano tą sprawę. Czy aby na pewno?
 • 91. W książkach wydanych przez Towarzystwo Strażnica wydanych już w XX wieku jednak czytamy...
 • 92. Rok 1920… Rok 1929…
 • 93. Okazuje się, że wbrew zapewnieniom publikacji Strażnicy do roku 1943 (wg Strażnicy Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 16) świadkowie wierzyli, że Jezus przyszedł niewidzialnie wg ich własnych wyliczeń nie w 1914, a w 1874… Które w takim razie informacje są dokładne i rzetelne? Którym można wierzyć?
 • 94. Podamy tu jako przykład jeszcze inne porównanie rzetelnych informacji w tej samej kwestii : W publikacjach Towarzystwa Strażnica odnośnie wiary w niewidzialne przyjście Jezusa Chrystusa w roku 1914 pisano... (zwróćmy uwagę na podawane informacje odnośnie tego co się stało w 1879 roku...)
 • 96. A jak sam Charles Taze Russell zapatrywał się na znaczenie roku 1914? „Nie ma powodu, aby zmieniać liczby; to są Boże daty; 1914 nie jest datą początku lecz końca” (ang. Strażnica [Zion’s Watch Tower] 15 VII 1894 s.1677)
 • 97. Które w takim razie informacje podawane przez Towarzystwo Strażnica są prawdziwe skoro prawie do połowy XX wieku świadkowie Jehowy wierzyli w niewidzialne przyjście Chrystusa w 1874 roku? Dlaczego tyle sprzeczności miedzy publikacjami Towarzystwa Strażnica?
 • 98. Często świadkowie Jehowy tłumaczą zmiany swoich nauk tzw. „Nowym Światłem”, ale czy to tłumaczy wybiórcze, niedokładne cytowanie podawanie sprzecznych ze sobą informacji przez Towarzystwo Strażnica? Czy może ma tłumaczyć niekonsekwentne twierdzenia, że jest konsekwentne i prawidłowe w swoich poszczególnych naukach? Zerknijmy tym razem na te tzw. „Nowe Światło”…
 • 99. Towarzystwo Strażnica nauczało o zmartwychwstaniu mieszkańców Sodomy i Gomory następująco… Rok 1917… Przyszło w końcu „Nowe Światło” czyli lepsze zrozumienie i Towarzystwo Strażnica nauczało o zmartwychwstaniu mieszkańców Sodomy i Gomory… Rok 1960…
 • 100. Racjonalnie rozumowanie podpowiada, że DOKŁADNIEJSZE POZNANIE jest po to, by ludzie lepiej pojmowali nauki i nie cofali się w swoim rozwoju. Lecz czy tak też jest w przypadku publikacji Towarzystwa Strażnica?
 • 101. Rok 1984 Rok 1988 Rok 1989 wznowienie Rok 1990 wznowienie
 • 102. Podsumujmy… nastąpienie zmartwychwstania mieszkańców Sodomy i Gomory wg Strażnicy jest możliwe: - Boski Plan wieków (1917) - TAK - Od raju utraconego do raju odzyskanego (1960) - NIE - Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (1984) - TAK - Strażnica 1 września 1988 - NIE - Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (1989) - TAK - Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (1990) - NIE
 • 103. Podobnych przykładów jest więcej, oto kolejny: Nauki Strażnicy w kwestii rozumienia wersetu Rz 13:1 Rz 13:1 BP Każdy człowiek niech będzie poddany swoim władzom. Tylko w Bogu bowiem władza ma swe źródło. Bo Bóg ustanowił wszystkie władze, które istnieją. Władza z Listu do Rzymian 13:1 to: - rządy pogańskie (Tom 1, s. 313, wyd. pol. z 1919 r.) - Bóg Jehowa i Jezus Chrystus. (Prawda was wyswobodzi, s. 312, wyd. ang. z 1943 r.; Strażnice z 1 i 15 czerwca 1929 r., wyd. ang.) - rządy pogańskie (Strażnica 1963, nr 17 i 18, s. 3, wyd. pol.; Strażnica 1981, nr 3, s.4, wyd. pol.)
 • 104. Jak Towarzystwo Strażnica to tłumaczy? Światło na drodze sług Jehowy od najdawniejszych czasów do chwili obecnej wciąż świeci coraz jaśniej . Dało się to zauważyć zwłaszcza od przełomowego roku 1914 (...) Niektórym jednak wydaje się, że ścieżka ta nie zawsze prowadzi prosto przed siebie. Wyjaśnienia podawane przez widzialna społeczność ludu Jehowy zawierają niekiedy poprawki, które jak gdyby nawracały do punktu wyjścia, do dawniejszych poglądów. Ale w istocie rzecz ma się inaczej. Nasuwa się tu porównanie z tym, co w środowisku wodniakow bywa nazywane "halsowaniem". Manewrując osprzętem, żeglarze potrafią zmusić statek do zwrotów w prawo i w lewo, tam i z powrotem , ale cały czas posuwają się w upatrzonym kierunku mimo przeciwnego wiatru. Strażnica, rok CIII (1982), nr 18, s.19 halsowanie [niem.] - lawirowanie, żegl. prowadzenie statku żaglowego (jachtu) pod wiatr wg zmienianego kursu; statek halsując, wykonuje kolejne zwroty przez sztag. Słownik PWN Prz 4:18-27 BP Ścieżka sprawiedliwych jest jak światłość poranka, blask jej coraz bardziej jaśnieje aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemność [nocy], nie wiedzą, o co się potkną. Synu mój, bądź uważny na słowa moje, ku mowom moim nakłoń ucha. Niech nie schodzą ci z oczu, zachowaj je w głębi twego serca. Życiem są bowiem dla tego, który je znajduje, i lekarstwem dla całego ciała jego. Bardziej niż nad wszelką inną rzeczą czuwaj nad sercem swoim, w nim bowiem jest źródło życia. Odsuń od siebie przewrotność ust, oddal od siebie obłudę warg. Niech oczy twoje patrzą prosto przed siebie, a powieki twe niech będą otwarte. Wyrównaj ścieżkę dla twoich kroków, niech wszystkie twoje drogi będą umocnione. Nie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo, odwracaj swą nogę od zła.
 • 105. Czy w takim razie świadkowie Jehowy mogą być czegokolwiek pewni skoro Towarzystwo Strażnica może w każdej chwili wprowadzać jakiekolwiek nauki z których może się wycofać jak i do nich powrócić?
 • 106. Towarzystwo Strażnica naucza, że jej nauki w publikacjach opierają się tylko na Biblii. Ale czy rzeczywiście?
 • 107. W książce wydanej przez Świadków Jehowy...
 • 108. To prawda, że wiele ludzi mogłoby się dużo nauczyć przez czytanie Biblii. Jeżeli robią to z myślą o poznaniu prawdy o Bogu i Jego zamierzeniach, jest to naprawdę godne pochwały (Dzieje 17:11). Bądźmy jednak szczerzy: czy rzeczywiście można to wszystko dobrze zrozumieć bez niczyjej pomocy? Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Watch Tower Bible and Tract Society, 1991, s. 293
 • 109. Jana 2:3, 4 (Wujek 1962): "A gdy zabrakło wina [podczas uroczystości weselnej w Kanie], rzekła matka Jezusowa do niego: Wina nie mają. I rzecze jej Jezus: Co mnie i tobie ["Czego chcesz ode mnie", Bp, Gryglewicz] niewiasto? Jeszcze nie przyszła godzina moja". (Gdy Jezus był dzieckiem, podporządkowywał się matce i przybranemu ojcu. Teraz jednak, jako dorosły mężczyzna, uprzejmie, lecz stanowczo odmówił wykonania polecenia matki. Ta zaś pokornie przyjęła pouczenie). Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Watch Tower Bible and Tract Society, 1991, s. 171
 • 110. Rodzi się zatem pytanie: Czy w takim razie cud w Kanie Galilejskiej miał miejsce czy nie!?
 • 111. J 2:3-11 PNŚ Gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: "Nie mają wina". Ale Jezus rzekł jej: "Co tobie do mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina". Matka jego powiedziała do usługujących: "Cokolwiek wam powie, uczyńcie". A stało tam sześć kamiennych dzbanów na wodę, jak tego wymagały żydowskie reguły oczyszczeń, każdy zaś mógł pomieścić dwie lub trzy miary płynów. Jezus powiedział do nich: "Napełnijcie te dzbany wodą". I napełnili je po brzegi. I rzekł do nich: "Teraz zaczerpnijcie trochę i zanieście gospodarzowi uczty". Oni więc zanieśli. A gdy gospodarz uczty skosztował wody, która się zamieniła w wino - ale nie wiedział skąd się wzięło, chociaż ci usługujący, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli - ów gospodarz uczty zawołal oblubieńca i powiedział do niego: "Każdy inny człowiek najpierw podaje wino wyborne, a gdy sobie podpiją -gorsze. Ty zachowałeś wyborne wino aż dotąd". Jezus dokonał tego w Kanie Galilejskiej jako początek swych znaków i ujawnił swą chwałę; a jego uczniowie uwierzyli w niego. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Watch Tower Bible and Tract Society, 1997
 • 112. Czy w takim razie cud w Kanie Galilejskiej miał miejsce czy nie!?
 • 113. Przedstawiamy tu jeszcze kilka przykładów wiedzy Towarzystwa Strażnica nie opartej na Biblii: „Ludzie służą Ci jedynie dlatego, że coś od Ciebie dostają. Jeśli tylko dasz mi szansę, doprowadzę do tego, że wszyscy się od Ciebie odwrócą”. Chociaż akurat tych słów nie ma w Biblii, to jednak nie ulega wątpliwości, że Szatan powiedział coś takiego do Boga. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na Ziemi, 1990, s. 105 Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że podążając wiernie ku końcowi, Daniel codziennie modlił się żarliwie do Jehowy. Proroctwa Daniela (1999) s. 310 Nie ulega więc wątpliwości, że religia faryzeuszy była fałszywa. Służyła interesom Diabła, a nie Boga. Toteż zamiast uznać ich religię za dobrą, Jezus ją potępił. Powiedział do tych religijnych faryzeuszy: „Zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, sami bowiem do niego nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą” (Mateusza 23:13). Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, 1990, s. 26 Jeżeli Bóg składa się z trzech osób, to chyba nakazałby pisarzom Biblii wyraźnie to zaznaczyć, żeby nie było co do tego żadnych wątpliwości. Musieliby to uczynić przynajmniej pisarze Chrześcijańskich Pism Greckich, którzy utrzymywali bliskie kontakty z Synem samego Boga, a jednak tego nie zrobili. Czy wierzyć w Trójcę?, 1989, s. 13
 • 114. Nie ulega wątpliwości, iż Jezus podczas swego przedludzkiego bytu w charakterze Słowa wielokrotnie występował wobec różnych mieszkańców ziemi w roli Rzecznika Jehowy. Wprawdzie pewne wersety sugerują, że Jehowa rozmawiał z ludźmi bezpośrednio, ale inne wyjaśniają, iż czynił to przez swego anielskiego przedstawiciela. Wnikliwe poznawanie Pism, Tom 1, 2007 s. 977 Identifying themselves with Jehovah’s organization is essential to their salvation. ( tłum.: Utożsamienie się z organizacją Jehowy jest istotą ich zbawienia.) Our Kingdom Ministry, 11/1990, s.1 Poza moralnie czystą organizacją Bożą nie ma życia wiecznego. The Watchtower z 1 grudnia 1960, s.725 (Strażnica nr6 z 1961, s. 15) Kto usiłuje kroczyć samotnie, a więc bez organizacji, w niedługim czasie będzie cierpiał niedostatek; a jeśli zbyt długo trzyma się z dala od zboru, umrze z głodu, na skutek braku duchowego pokarmu. Chrześcijański świadek Jehowy nie może opuścić drogi wiodącej do życia w nowym świecie i mimo to przeżyć do nowego świata. The Watchtower z 1 stycznia 1955, s. 12-13 (Strażnica nr6 z 1956)
 • 115. A którą drogę ty wybierzesz? Pamiętaj jednak: Szeroka droga nagle się skończy - wiedzie do zagłady! Droga wąska natomiast zaprowadzi cię wprost do nowego systemu Bożego. Będziesz tam mógł brać udział w przekształcaniu ziemi we wspaniały raj, w którym będzie można szczęśliwie żyć wiecznie (Mateusza 7:13, 14). Nie myśl, że można chodzić różnymi drogami i zaskarbić sobie życie w nowym systemie Bożym. Jest tylko jedna droga. Tylko jedna arka przetrwała potop, a nie pewna liczba łodzi. I tylko jedna organizacja - widzialna organizacja Boża - przetrwa szybko nadciągający "wielki ucisk". Twierdzenie, że wszystkie religie prowadzą do tego samego celu, jest zwykłym kłamstwem (Mateusza 7:21-23; 24:21). Jeśli chcesz być ubłogosławiony życiem wiecznym, to musisz należeć do organizacji Jehowy i spełniać Jego wolę (Psalm 133:1-3). Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi s. 255, 1990
 • 116. Towarzystwo Strażnica również w swoich książkach podejmuje krytykę innych religii porównując je do siebie na podstawie przedstawianych zarzutów. Czy rzetelnie to czyni?
 • 117. Pojawiła się klasa duchowieństwa, która przywilej głoszenia zarezerwowała dla siebie (Dzieje 20:30). Kler stanowił niewielką część tych, którzy uważali się za chrześcijan, natomiast zdecydowana większość stała się znana jako laicy. Chociaż laikom wpaja się, że mają różne obowiązki, na przykład składanie datków na utrzymanie kleru, to w kwestii głoszenia nie oczekuje się od nich więcej niż biernego słuchania. Duchowni uważają się za sług (po grecku diákonos) Bożych. By nimi zostać, kształcą się na uczelniach bądź w seminariach duchownych i otrzymują święcenia. W pewnej encyklopedii biblijnej powiedziano: „Określenia ‚ordynować’ i ‚święcenie’ zazwyczaj odnoszą się do szczególnego statusu, przyznawanego kaznodziejom lub kapłanom w czasie oficjalnej ceremonii i upoważniającego ich do głoszenia Słowa bądź udzielania sakramentów albo do obu tych rzeczy” (The International Standard Bible Encyclopedia). Kto mianuje kaznodziejów? W dziele The New Encyclopædia Britannica czytamy: „W kościołach, w których zachowała się instytucja episkopatu, święceń zawsze udziela biskup. W kościołach prezbiteriańskich czynią to prezbiterzy”. A zatem w kościołach chrześcijaństwa tylko nieliczni mają przywilej uchodzić za sług Bożych. W społeczności Świadków Jehowy nie obowiązują tak rygorystyczne ograniczenia. Dlaczego? Ponieważ nie było ich również w zborze wczesnochrześcijańskim. Strażnica 15.11.2000
 • 118. Zauważmy jakie źródła Towarzystwo Strażnica podaje: The International Standard Bible Encyclopedia: „Określenia ‚ordynować’ i ‚święcenie’ zazwyczaj odnoszą się do szczególnego statusu, przyznawanego kaznodziejom lub kapłanom w czasie oficjalnej ceremonii i upoważniającego ich do głoszenia Słowa bądź udzielania sakramentów albo do obu tych rzeczy” The New Encyclopædia Britannica: „W kościołach, w których zachowała się instytucja episkopatu, święceń zawsze udziela biskup. W kościołach prezbiteriańskich czynią to prezbiterzy” Czy z tych źródeł wynika, że tylko duchowieństwo ma prawo głoszenia jak to stwierdziło Towarzystwo Strażnica? Czego powyższe cytaty mają dowodzić?
 • 119. Zerknijmy do największego z Kościołów, czego naucza w tej kwestii – Kościoła Katolickiego:
 • 120. KKK 871 "Wiernymi są ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bożym i stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, zgodnie z własną pozycją każdego, są powołani do wypełniania posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie" (KPK, kan. 204, § 1; por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 31). KKK 872 "Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do godności i działania, na skutek czego każdy, zgodnie z własną pozycją i zadaniem, współpracuje w budowaniu Ciała Chrystusa" (KPK, kan. 208; por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 32). KKK 900 Ponieważ świeccy, jak wszyscy wierni, wezwani są przez Boga do apostolstwa na mocy chrztu i bierzmowania, dlatego mają obowiązek i prawo, indywidualnie lub zjednoczeni w stowarzyszeniach, starania się, by orędzie zbawienia zostało poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi na całej ziemi. Obowiązek ten jest tym bardziej naglący tam, gdzie jedynie przez nich inni ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Ich działalność we wspólnotach eklezjalnych jest tak konieczna, że bez niej w większości przypadków apostolstwo pasterzy nie może być w pełni skuteczne (Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 33).
 • 121. KKK 905 Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez ewangelizację, "to znaczy głoszenie Chrystusa... zarówno świadectwem życia, jak i słowem". W przypadku świeckich "ta ewangelizacja... nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 35). Tego rodzaju apostolstwo nie polega jednak na samym tylko świadectwie życia. Prawdziwy apostoł szuka okazji głoszenia Chrystusa również słowem, bądź to niewierzącym. . . bądź wierzącym (Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 6; por. dekret Ad gentes, 15). KKK 906 Wierni świeccy, którzy są do tego zdolni i przygotowani, mogą wnosić swój wkład w formację katechetyczną (Por. KPK, kan. 774; 776; 780). w nauczanie świętej nauki (Por. KPK, kan. 229. i w wykorzystanie środków społecznego przekazu (Por. KPK, kan. 823, § 1).
 • 122. A jeśli Towarzystwo Strażnica nie odnosiło się do Kościoła Katolickiego, który uważa za najgorszy to do kogo były skierowane owe słowa? Kościół Anglikański, Prawosławny, ani Kościoły Protestanckie i Wschodnie nie zabraniają swoim wiernym głoszenia, a wręcz przeciwnie zwracają uwagę, że wierni mają prawo, a nawet obowiązek głosić. Jaki więc cel ma taka nagonka poparta fałszywymi argumentami na wyznawców chrześcijańskich? Czy jest to godne uczniów Boga, którzy zwą się sami świadkami Jego?
 • 123. A jaka jest morlaność świadków Jehowy ukazywana w ich wlasnych publikacjach?
 • 124. "Tak bardzo potrzebuję pieniędzy!" -pomyślała Nana, mieszkanka regionu Kaspi w Gruzji samotnie wychowująca trzech synów. Pewnego ranka jej marzenie się spełniło. Obok komisariatu policji znalazła dużą sumę -300 lari. (...) Kiedy szła na posterunek policji, zauważyła pięciu funkcjonariuszy gorączkowo rozglądających się za czymś. Domyśliła się, że szukają pieniędzy, więc podeszła do nich i spytała: "Czy panowie coś zgubili?" "Pieniądze" -odrzekli. "Ile?" "Trzysta lari!" "Znalazłam je" -powiedziała Nana, po czym zapytała: "Czy wiecie, dlaczego oddaję te pieniądze?" Nie potrafili odpowiedzieć. "Ponieważ jestem Świadkiem Jehowy" - wyjaśniła. "Gdyby było inaczej, nie zwróciłabym ich". Strażnica, 15.08.2002, s. 32
 • 125. Rodzi się zatem pytanie... Czy zwykła ludzka uczciwość została opatentowana przez Świadków Jehowy? Czy poza nimi nie ma i nie było ludzi prawych? Prz 27:2 BP Niechaj cię chwali kto inny, a nie twoje własne usta, obcy, a nie wargi twoje.
 • 130. W ten sposób świadkowie przedstawiają nam siebie i wskazują po czym poznać religię fałszywą. Oczywiście każdy ma do tego prawo. Czy jednak jest to obraz prawdziwy?
 • 137. Jak to w końcu jest? Czy świadkowie prowadzą życie uczciwe i czyste morlanie? Czy się wyróżniają w świecie pod tym względem? Czy są może takimi samymi ludźmi jak inni? A może jest u nich gorzej? Dlaczego Towarzystwo Strażnica pokazuje świadków jako morlanie czystych, innym razem, że w religiach fałszywych jest niemorlaność, a w końcu wskazuje, że i jej ten problem nie omija? Co chce przez to osiągnąć?
 • 138. Jak w tym świetle brzmią słowa, że wśród świadków można znaleźć pewne schronienie, jeśli rokrocznie ujawniane jest tyle niemoralności? A ile jest nieujwanionej? Dlaczego świadkowie przedstawiają się nam jako morlanie lepsi? Dlaczego nie wspominają nam o tych niechlubnych sprawach?
 • 139. W ramach pewnej przerwy w temacie przedstawiamy oficjalne nauki różnych religii co do omawianej wcześniej moralności ;-) (W miarę uzyskiwanych informacji lista będzie uzupełniana i rozszerzana – zapraszam do przesyłania w tej sprawie informacji)
 • 140. Towarzystwo Strażnica naucza, że jest neutralne politycznie, często jest to argument na rzecz jej prawdziwości. Czy aby na pewno? W celu zbadania tej sprawy posłużymy się tylko jednym przykładem, a następnie przedstawimy krótki przekrój tylko z... 2007 roku...
 • 141. Towarzystwo Strażnica naucza: W tym godzinnym, żywym wykładzie odważnie utożsamiono Ligę Narodów ze szkarłatnym tworem politycznym, opisanym w 17 rozdziale Księgi Objawienia. Wykazano, że choć jej „nie ma”, bo przebywa w otchłani bezczynności, to nie będzie się tam długo znajdowała (Ap 17:8). Miała się odrodzić. „Ale zauważcie jedno”, oświadczył Knorr, „proroctwo wskazuje, że kiedy po zakończeniu tej totalnej wojny ‘bestia’ wychodzi z przepaści, niewiasta ‘Babilon’ już siedzi na jej grzbiecie, albo dosiada jej zaraz po jej wyjściu”. Jednakże ani ustanowiony przez człowieka pokój, ani szkarłatna bestia nie będę trwały długo. Wkrótce sama bestia zostanie ostatecznie zniszczona. Rocznik Świadków Jehowy, 1975 Czy „Bestia” maści szkarłatnej będzie potem w przyjaźni z prawdziwymi chrześcijanami? Nie, podobnie jak w swoim czasie imperium rzymskie. A jako wróg „Bestia” musi pójść „na zagładę”, która ją spotka z ręki Jezusa Chrystusa. Królowie, przedstawieni przez dziesięć rogów „Bestii”, „będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów” (Ap 17:14). Cała ta „ohyda” zostanie wtedy unicestwiona i już nigdy się nie odrodzi. Strażnica, nr 7, 1976, s. 18 Jeżeli Towarzystwo jako takie przetrwa okres zagłady Babilonu Wielkiego (włącznie z chrześcijaństwem), stanowczo uchyli się ono od przyłączenia do współczesnej „siekiery” asyryjskiej i nie będzie wraz z nią wynosić się ani pysznić wobec Drwala. Odmowa taka z pewnością pchnie asyryjską „siekierę” doby obecnej do przedsięwzięcia drastycznych kroków przeciw Towarzystwu oraz chrześcijańskim świadkom Jehowy, których ono reprezentuje i którym usługuje. Międzynarodowe wystąpienie przeciwko głosicielom Królestwa Jehowy, oddanego w ręce Chrystusa, to jedyna dostępna „Bestii” forma walki z „Barankiem”, Panem panów i Królem królów (Ap 17:14). W ten właśnie sposób współczesna „siekiera” asyryjska spróbuje wywyższyć się ponad Tego, który nią rąbał. Strażnica 1976, nr 16, s. 13
 • 142. ''Szkarłatna bestia istotnie wydostała się z otchłani. (…) Między Ligą Narodów a ONZ zachodziło sporo podobieństw. (…) Tak więc ONZ rzeczywiście jest przywróconą do życia szkarłatną bestią.'' Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 248 'Niezmierzone bogactwa materialne z pewnością nie ocalą Babilonu Wielkiego. Mogą nawet przyśpieszyć jego zagładę, z wizji wynika bowiem, że gdy bestia i dziesięć rogów wywrą swą nienawiść na nierządnicy, zedrą z niej królewskie szaty i wszystkie klejnoty. Zrabują jej bogactwa. „Sprawią, że będzie (…) naga”, i odsłonią jej rzeczywiste, odrażające oblicze. (...) Tego szaleńczego dzieła zniszczenia wielkiej nierządnicy dokonają nie tylko narody, wyobrażone przez dziesięć rogów, lecz także „bestia” oznaczająca ONZ. Usankcjonuje ona zagładę religii fałszywej.'' Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 256 Po drugiej wojnie światowej wizerunek bestii - znany odtąd jako Organizacja Narodów Zjednoczonych - zabijał już w sensie dosłownym. Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 194 Chociaż obecnie Babilon Wielki dopuszcza się z nimi duchowego cudzołóstwa, jego dni są policzone. Czynniki polityczne tego świata na czele z „bestią” - ONZ - i „dziesięcioma rogami” zniszczą religię fałszywą. Cóż to będzie za powód do wysławiania Jehowy! (Ap 19:1-6). Kiedy król Jehu rozprawił się z kultem Baala, jego królewska dynastia zajęła się politycznymi wrogami Izraela. Podobne działania podejmie Król Jezus Chrystus. Siły polityczne przetrwają zagładę religii fałszywej, przypominającej kult Baala. Pod wpływem Szatana Diabła ci wrogowie zwierzchnictwa Jehowy przypuszczą frontalny atak, by zniszczyć ziemską organizację Bożą (Ez 38:14-16). Ale Król Jezus Chrystus z rozkazu Jehowy unicestwi ich w Armagedonie Strażnica 15.9.1997, s19
 • 143. Przedstawiony w Objawieniu opis zniszczenia Babilonu Wielkiego jest nader sugestywny: „Dziesięć rogów, które ujrzałeś [królowie panujący w czasie końca], i bestia [ONZ] - ci znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało, i doszczętnie spalą ją ogniem” (Ap 17:16). Proroctwa Daniela, 1999, s.16 Kim posłuży się Jehowa do wymierzenia kary zbuntowanemu chrześcijaństwu? Odpowiedź znajdujemy w 17 rozdziale Księgi Objawienia. Ukazano tam pewną nierządnicę, „Babilon Wielki”, wyobrażająca wszystkie fałszywe religie świata, w tym chrześcijaństwo. Dosiada ona bestii barwy szkarłatnej, która ma siedem głów i dziesięć rogów (Ap 17:3,5,7-12). Bestia ta przedstawia Organizację Narodów Zjednoczonych. Tak jak starożytny Asyryjczyk zniszczył Samarię, owa szkarłatna „bestia” (...) i zje jej ciało, i doszczętnie spali ogniem’ (Ap 17:16). Właśnie ten nowożytny Asyryjczyk (grupa narodów związanych z ONZ) zada chrześcijaństwu potężny cios i obróci je w perzynę. Czy wierni Świadkowie Jehowy zginą razem z Babilonem Wielkim? Na pewno nie. Bóg nie jest z nich niezadowolony. Jego czyste wielbienie przetrwa. Jednakże „bestia”, która unicestwi Babilon Wielki, zacznie też pożądliwie spoglądać na lud Jehowy, Czyniąc to, nie będzie wykonywać zamysłów Boga lecz kogoś innego. Kogo? Szatana Diabła. Proroctwo Izajasza, Tom 1, 2000, s. 153-154 Na przykład Charles T. Russell nie mógł właściwie rozumieć, co oznacza szkarłatna dzika bestia wspomniana w Księdze Objawienia 17:9-11, gdyż za jego życia organizacje, które ona symbolizuje, czyli Liga Narodów i ONZ, jeszcze nawet nie istniały. Strażnica 15.3.2000, s. 10-11 Namaszczeni chrześcijanie przypominają osiadłych przybyszów mieszkających w namiotach z dala od teraźniejszego systemu rzeczy (1P 2:11). ‛Żadna plaga nie zbliża się do ich namiotu’. Bez względu na to, czy żywimy nadzieję niebiańską, czy ziemską, nie jesteśmy częścią świata i nie dotykają nas takie zabójcze pod względem duchowym plagi, jak niemoralność, materializm, religia fałszywa czy kult „bestii” oraz jej „wizerunku”, ONZ (Ap 9:20, 21; 13:1-18; J 17:16). Strażnica 15.11.2001, s. 13
 • 144. Wg Towarzystwa Strażnica ONZ jest zatem narzędziem Szatana, a poprzez wchodzenie w zbytnią zażyłość z „bestią” pojedynczy ludzie lub całe organizacje czy narody „przyjmują na siebie jej znamię”, co jednoznacznie stawia ich po stronie wrogów Jehowy i Jezusa. Bóg jedynie chwilowo posłuży się ONZ do wykonania swojego zamysłu, tak jak posłużył się Babilonem do wykonania wyroku na niewiernym Izraelu. Czy zatem można uznać, że kontaktowanie się z Bestią którą jest ONZ jest kontaktowaniem się ze sługami Szatana?
 • 145. Co w tej nauce jednak jest zaskakującego? Zerknijmy...
 • 146. Na początku października 2001 roku czasopismo The Guardian poinformowało, że Towarzystwo Strażnica od 10 lat należy do organizacji skupionych pod egidą ONZ w jej oddziale DPI... i... od tego samego czasu zgodziło się popierać wszystkie działania ONZ... Czy możliwe by miało to w ogóle miejsce?
 • 147. Po tym artykule 11 października rzecznik Departamentu Informacji Publicznej ONZ pod napływem listów głównie świadków Jehowy z krajów anglojęzycznych wydał oświadczenie:
 • 148. Tłumaczenie oświadczenia: oś Do wszystkich zainteresowanych. Ostatnio sekcja d/s organizacji pozarządowych otrzymywała liczne zapytania w sprawie przynależności Strażnicy, pozarzą otrzymywał przynależ noś Straż Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego z siedzibą w Nowym Jorku do Departamentu Informacji Publicznej (DPI). siedzibą Organizacja ta złożyła wniosek o przystąpienie do DPI w roku 1991 i została przyjęta w roku 1992. Akceptując swoją zł przystą został przyję Akceptują swoją przynależność do DPI, organizacja zgodziła się akceptować wymagane do tego kryteria, włącznie ze wsparciem i przynależ ność zgodził się akceptować włącznie okazywaniem szacunku dla zasad Karty Narodów Zjednoczonych, akceptowaniem zobowiązań i środków jakimi Narodó zobowią zań rodkó prowadzone są efektywne programy informacyjne w okręgach wyborczych i dla szerokiej publiczności na temat są okrę publicznoś działań ONZ. dział W październiku 2001 Strażnica, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe zgłosiło wniosek o przerwanie swej paź Straż zgłosił przynależności do DPI. Zgodnie z tym wnioskiem, dnia 9 października 2001 podjęła DPI decyzję o wykluczeniu przynależ noś paź podjęła decyzję Strażnicy, Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego ze swych szeregów. Straż szeregó Z uszanowaniem Paul Hoeffel szef biura prasowego Sekcji d/s organizacji pozarządowych ONZ pozarzą Weryfikacja oświadczenia rzecznika ONZ: oś Paul Hoeffel Chief, NGO Section Department of Public Information Room S-1070L S- United Nations, New York, N.Y. 10017 fax (212)963-6914 (212)963- tel - (212) 963-8070 lub (212) 963-6842 963- 963-
 • 149. Towarzystwo Strażnica nigdy w swoich publikacjach nie odniosło się do tego faktu. Nigdy nie poinformowali o tym swoich wyznawców. Dlaczego? Natomiast pod wpływem wielu zapytań Towarzystwo Strażnica wysłało do starszych ze zborów instrukcję jak tłumaczyć się z tego faktu. Twierdzi się m.in., że: - do 1991 r. korzystano z materiałów ONZ, a od tego roku ONZ wprowadziło nowe przepisy by móc z nich korzystać - w 2001 roku zmieniły się przepisy obowiązujące w DPI przy ONZ
 • 150. Co następnie się stało? Okazało się, że tego samego miesiąca do oddziału ONZ – DPI (o której Towarzystwo Strażnica utrzymywało, że jest Szkarłatną Bestią opisaną w Księdze Apokalipsy) trafiło podanie Towarzystwa Strażnica o wykluczenie ich organizacji z jej struktur. Co też ten oddział ONZ uczynił już 9 października! Czy to przypadek, że zaledwie kilka dni po ukazaniu się artykułu w The Guardian Towarzystwo Strażnica złożyło wniosek o wypisanie się z grona organizacji skupionych w DPI ONZ? O fakcie wypisania się zaledwie w ciągu kilku dni z DPI ONZ znów publicznie poniformował magazyn The Guardian już 15 października...
 • 151. Czy jakiekolwiek tłumaczenie Towarzystwa Strażnica usprawiedliwia fakt, że współpracowało w jakiejkolwiek formie z Bestią z Apokalipsy? Ponadto czy to tłumaczenie nie mija się z prawdą? Jak się okazuje rzecznik ONZ w swoim kolejnym oświadczeniu z 2004 roku twierdzi coś zupełnie innego, a więc kto kłamie? Zerknijmy:
 • 152. Tłumaczenie oświadczenia: oś 4 marca 2004 Do tych, których to nurtuje Ostatnio sekcja NGO (sekcja tzw. Non Governmental Organizations, czyli po prostu sekcja Organizacji pozarządowych, do których w ramach członkostwa w DPI [skrót ten wyjaśniono dalej w niniejszym zdaniu] przy ONZ zaliczało się od 1992 roku Towarzystwo Strażnica – przyp. tłumacza) odebrała mnóstwo zapytań odnośnie tego, czy Watch Tower Bible and Tract Society of New York współpracowało z Departamentem Informacji Publicznej (Department of Public Information, dalej: DPI). Organizacja to zwróciła się do DPI z prośbą o członkostwo w 1991 roku i zostało ono jej udzielone w 1992 roku. W ramach akceptacji swego członkostwa w DPI Organizacja zgodziła się sprostać kryteriom związanym z faktem tego członkostwa, włącznie z poparciem i szacunkiem dla zasad Statutu ONZ, wraz z zobowiązaniami i środkami do prowadzenia skutecznych programów informacyjnych wśród jej członków oraz szerszego informowania na temat działalności ONZ. W październiku 2001, Ciro Auliciono, główny reprezentant Watch Tower Bible and Tract Society of New York przed ONZ, zwrócił się do DPI z prośbą o uzyskanie końca członkostwa dla swego Stowarzyszenia w DPI. W następstwie tej prośby 9 października 2001 DPI podjęło decyzję o zakończeniu tego członkostwa. Proszę być świadomym tego, że zgodnie z zasadą ONZ-owskiej DPI korespondencja pomiędzy ONZ i NGO w sprawie kierowania podań o członkostwo w DPI musi pozostać poufna. Jednakże, proszę zarazem spojrzeć na poniższy paragraf jaki był zawarty we wszystkich listach wysyłanych w 1992 roku do NGO uznanych za członków (członków DPI przy ONZ, do jakich zaliczono w 1992 Towarzystwo Strażnica– przyp. tłum.): Źródło: http://www.un.org/dpi/ngosection/pdfs/watchtower.pdf
 • 153. „Zasadniczym celem członkostwa organizacji pozarządowych w DPI przy ONZ jest rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia świadomości publicznej w zakresie zasad, działalności i osiągnięć ONZ oraz jej placówek. W związku z tym ważne jest to, żebyście informowali nas o swoim organizacyjnym programie informacyjnym, gdy tylko wiąże się on z ONZ, włącznie z przesyłaniem nam wydań waszych ważniejszych publikacji. Załączamy również broszurę na temat ONZ i pozarządowych organizacji, która udzieli wam nieco informacji na temat związku z NGO”. Dodatkowo, kryteria dla członkostwa NGO (Organizacji pozarządowych, do których w tym wypadku zaliczało się też i Towarzystwo Strażnica – przyp. tłum.) w DPI zawierały: - NGO podzielają ideały Statutu ONZ - działają wyłącznie na zasadzie non profit - okazują zainteresowanie w kwestiach ONZ i są w stanie dowieść swej zdolności w dotarciu do wyspecjalizowanych odbiorców, takich jak pedagodzy, reprezentanci mediów, politycy, społeczność biznesowa. - posiadają zobowiązanie i środki do prowadzenia efektywnych programów informacyjnych o działalności ONZ, przez publikowanie biuletynów informacyjnych, broszur, organizowanie konferencji, seminariów i okrągłych stołów, i zjednywać sobie media w celu współpracy. Spodziewamy się, że podzielicie się tą informacją ze swymi zatroskanymi kolegami, jako że nie jesteśmy w stanie zwrócić się z osobna wobec każdej z dziesiątków podobnych próśb i pytań kierowanych do naszych biur związanych z Watch Tower Bible and Tract Society of New York. Dziękujemy wam za zainteresowanie związane z działalnością ONZ. Źródło: http://www.un.org/dpi/ngosection/pdfs/watchtower.pdf
 • 154. Na świecie jest ponad 1500 organizacji NGO zapisanych do DPI przy ONZ i wszystkie z nich wyraziły poparcie statutu ONZ, a więc wszystkich jej działań, a te warunki nigdy nie uległy zmianie...
 • 155. Jak w takim razie wygląda Prawda? Zasady członkostwa w DPI przy ONZ wg: Towarzystwa Strażnica: Organizacji Narodów Zjednoczonych: - Zasady członkostwa dot. DPI przy - Zasady członkostwa dot. DPI przy ONZ zmieniły się od 1991 roku ONZ NIE zmieniły się od 1991 roku - W 1991 roku zmieniły się zasady - W 1991 roku NIE zmieniły się zasady dostępności do materiałów ONZ dostępności do materiałów ONZ - W 1991 roku Towarzystwo Strażnica - W 1991 roku Towarzystwo Strażnica NIE zobowiązywało się popierać idei zobowiązywało się popierać idee ONZ ONZ Kto w takim razie kłamie? ONZ czy Towarzystwo Strażnica?
 • 156. Towarzystwo Strażnica nigdy nie poinformowało świadków Jehowy o fakcie współpracy jej organizacji z ONZ. Co równie ciekawe należy wspomnieć, że publikacje Towarzystwa Strażnica często ukazują się w wielu zborach na długo przed ich rozpowszechnianiem na ulicach i „od domu do domu” i właśnie w październiku 2001 czyli czasie ujawnienia całej sprawy przez media publiczne rozprowadzana była publikacja z interesującą treścią w Strażnicy: Namaszczeni chrześcijanie przypominają osiadłych przybyszów mieszkających w namiotach z dala od teraźniejszego systemu rzeczy (1P 2:11). ‛Żadna plaga nie zbliża się do ich namiotu’. Bez względu na to, czy żywimy nadzieję niebiańską, czy ziemską, nie jesteśmy częścią świata i nie dotykają nas takie zabójcze pod względem duchowym plagi, jak niemoralność, materializm, religia fałszywa czy kult „bestii” oraz jej „wizerunku”, ONZ (Ap 9:20, 21; 13:1-18; J 17:16). Strażnica 15.11.2001, s. 13 Od tego momentu Towarzystwo Strażnica zaprzestało nauczać, że Bestią jest... ONZ... Czy to nie zastanawiający zbieg okoliczności? ;-)
 • 157. W Polsce każdy informacje dotyczące tej sprawy może potwierdzić i porównać osobiście w Warszawie i Nadarzynie: Kontakt: Osobiście: Listownie: UN House Al. Niepodległości 186 Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie 00-608 Warszawa (UNIC/Warsaw) Skr.p. 1, 02-514 Warszawa 12 Przez telefon lub fax: Tel.: (0-prefix22) 825-57-84 Przez Internet: Fax.: (0-prefix-22) 825 77 06 Strona internetowa: www.unic.un.org.pl E-mail: unic.pl@undp.org Polskie Biuro Oddziału Towarzystwa Strażnica ul. Warszawska 14, 05-830 Nadarzyn Tel: (022) 73-91-600 E-mail: pad@wtbts.org.pl (Uwaga: Nadarzyn z reguły nie uznaje kontaktu poprzez sieć)
 • 158. Przypomnijmy – Towarzystwo Strażnica manifestuje, że nie miesza się do polityki jak i uważa to za złą rzecz. Czy można jednak sobie pozwalać na potępianie polityki i polityków jak i innych religii za spotykanie się z nimi, a jednocześnie uczestniczyć w spotkaniach politycznych? Przykładowo Towarzystwo Strażnica tylko w samym 2007 roku na konferencjach politycznej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE) uczestniczyło jako obserwator dwa razy...
 • 160. Źródło: http://www.osce.org Konferencja OBWE: 24.09-5.10.2007 w Warszawie
 • 161. Czy tak ma wyglądać neutralność Świadków Jehowy?
 • 162. Równie kontrowersyjnym tematem dotyczącym Świadków Jehowy jest kwestia leczenia i zdrowia. Błędnie przyjmuje się, że sprawa dotyczy tylko (obecnie) krwi pełnej i jej 4 głównych frakcji. Przyjrzyjmy się w tej kwesti publikacjom Towarzystwa Strażnica, które mają przecież wpływ na życie (obecnie) prawie 7 milionów ludzi.
 • 163. Przyjrzyjmy się najpierw historii nauk Towarzystwa Strażnica odnośnie zdrowia jaką przekazywała swoim wyznawcom na przestrzeni ostatnich 130 lat aż do dnia dzisiejszego...
 • 164. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica - Charles Taze Russell naucza, że kwestia krwi była tymczasową nauka w okresie przejścia z ery Judaizmu do ery Chrześcijańskiej. W następnych latach wyraża 1892 podobny pogląd. (np. Watchtower z 15 stycznia 1892, s. 349-352; Watchtower z 15 kwietnia 1909, s. 4374) - Towarzystwo Strażnica zaczyna nauczać o szczepieniach wyrażając swój sprzeciw wobec nich. W następnych latach wyraża podobny pogląd. (np. Golden Age z 3 stycznia 1923, s. 211; ""Ukazane zostało więc w sposób ostateczny, że nie istnieje nic takiego jak wścieklizna" Golden Age z 22 kwietnia 1923, s.455, "Myślący ludzie woleliby sie raczej nabawić ospy, niż dac się zaszczepić (...) praktyka szczepień jest 1923 zbrodnią, zniewagą i oszustwem.(...) nigdy nie uratuje ani jednego życia" Golden Age z 1 maja 1929, s. 502, Golden Age z 4 lutego 1931, s. 293, Szczepienie jest bezpośrednim wstrzyknięciem zwierzęcej substancji do krwiobiegu i tym samym pogwałceniem prawa Jehowy Boga Golden Age z 24 kwietnia 1935, s. 465, ) Na świecie np. na ospę chorowało setki tysięcy osób a śmiertelność dochodziła do 40%. 1925 - Pochwalenie czynu oddania krwi do transfuzji (Golden Age z 29 lipca, s. 683) - Towarzystwo Strażnica komentując 9 rozdział Księgi Rodzaju naucza, że jedzeniu 1931 krwi Bóg się nie sprzeciwiał. (Golden Age z 4 lutego, s. 294)
 • 165. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica 1940 - Przedstawienie oddania krwi jako bohaterskiego czynu (Consolation [Pociecha] z 25 grudnia, s. 19) - Transfuzja krwi i produkty z krwi zostają oficjalnie zakazane jako “pogańskie i 1945 uwłaczające Bogu” (Watchtower z 1 lipca, s. 198-201) Następuje zmiana od czasu nauk Russella. - Przeszczepy narządów zostały omówione jako nie budzące sprzeciwu i „cud 1949 współczesnej chirurgii” (Awake! z 22 grudnia - "Spare Parts for Your Body") 1951 - Towarzystwo Strażnica zaprzestaje potępiania szczepień. - Od czasu wprowadzenia zakazu transfuzji krwi jednym z argumentów przeciw 1953 szczepionkom był taki, że zawierają elementy krwi co odrzucono (Make Sure [Upewniajcie się], s. 48) Surowice krwi zostają uznane za zakazane. (“Wspomnieliśmy, że na jeden zastrzyk proteiny krwi czyli „frakcji” znanej jako gamma-globulina, niezbędne jest pobranie 1954 jednej trzeciej jednostki pełnej krwi (...) jest on wytwarzany z pełnej krwi, co stawia go w tej samej kategorii co transfuzje krwi, a co za tym idzie, podlega zakazowi Jehowy odnośnie wprowadzania krwi do organizmu”. (Awake! z 8 stycznia, s. 24) Następuje zmiana nauki zapoczątkowanej w 1923 roku.
 • 166. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica 1956 Albuminy zostają objęte zakazem. (Awake! z 8 września, s. 20) - Odpowiedź w rubryce “Pytania czytelników” wyjaśnia, że będąca pomazańcem 1958 siostra powinna zostać dopuszczona do przyjmowania emblematów podczas Pamiątki śmierci Jezusa choćby nawet przyjęła transfuzję krwi, uzasadniając to tym, iż jest po prostu niedojrzała. (Watchtower z 1 sierpnia, s. 478) - Surowice krwi zostają uznane za dobre. W omówieniu istotnych zasad odnoszących 1958 się do surowic, takich jak anatoksyna przeciwbłoniczna i gammaglobuliny, stwierdzono, że jest to traktowane jako sprawa osobistego osądu. (Watchtower z 15 września, s. 575) - Krew ma być wylewana, i co za tym idzie złe jest pozyskiwanie własnej krwi, 1959 przechowywanie jej, a następnie ponowne wprowadzanie do organizmu. (Watchtower z 15 października, s. 640) - Towarzystwo Strażnica zaczyna nauczać, że godzenie się na krew lub zakazane 1961 środki krwiopochodne ma być karane wykluczeniem. (Watchtower z 15 stycznia, s. 63-64) Następuje zmiana nauki z 1958 roku. 1961 - Oddawanie narządów jest sprawą sumienia. (Watchtower z 1 sierpnia, s. 480) 1961 - Cechy osobowości oraz skłonności do popełnienia morderstwa czy samobójstwa są przenoszone przez krew. (Watchtower z 15 września, s. 564)
 • 167. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica 1961 - Po raz pierwszy wyraźnie wspomniano o zakazie przyjmowania hemoglobiny (Watchtower z 1 listopada, s. 669) - Surowice krwi są złe. Odwrócono zasadę z roku 1958. Każda frakcja krwi jest 1963 teraz uważana za pożywienie i zakazana. Zasada ta nie ma zastosowania wobec szczepionek. (Watchtower z 15 lutego, s.124) Opublikowane przez WTS w 1961 roku komentarze stworzyły wiele zamieszania w kwestii surowic. - Surowice krwi są dobre. Zaledwie 21 miesięcy później stanowisko znowu ulega 1964 odwróceniu! To już czwarta całkowita zmiana stanowiska na przestrzeni siedmiu lat. (Watchtower z 15 listopada, ss. 680-3) 1964 - Będący Świadkami lekarze mogą podać transfuzję chorym nie-Świadkom. (Watchtower z 15 listopada, s.682) 1966 - Transfuzja krwi zostaje przyrównana do kanibalizmu. (Watchtower z 1 lipca, s. 401) - Przeszczepy narządów stają się odtąd kanibalizmem. Jest to całkowita zmiana 1967 poglądów. Oddawanie organów jest teraz stanowczo odradzane. (Watchtower z 15 listopada, s.702) Zmiana nauki z 1949 roku. - Serce nie jest jedynie pompą – jest połączone nerwami z mózgiem i w 1971 rzeczywistości jest organem, gdzie literalnie kształtują się uczucia, pobudki, pragnienia i emocje. (Watchtower z 1 marca, ss.133-135)
 • 168. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica - Surowice krwi są złe. Kolejny całkowity zwrot w poglądzie na surowice. Znowu 1974 stały się sprawą, która powinna zostać odrzucona przez sumienie poszczególnych osób, chociaż artykuł daje do zrozumienia, że nie jest to sprawa najwyższej wagi. (Watchtower z 1 czerwca, s.352) - Leczenie hemofilii czynnikami krzepnięcia wyizolowanymi z osocza jest w 1975 oczywisty dla Towarzystwa sposób nie do przyjęcia dla prawdziwych chrześcijan, co ma wynikać z biblijnego nakazu powstrzymywania się od krwi. (Awake! z 22 lutego, s.30) - Cztery miesiące później następuje zmiana stanowiska. Ciało Kierownicze podejmuje decyzję, że frakcje krwi wykorzystywane w leczeniu chorych na hemofilię są do przyjęcia jako sprawa sumienia. Od początku lat 1970-tych braciom mówiono, że mogą oni wyrazić zgodę na jednorazowe przyjęcie jednej dawki w celach leczniczych. Osobom telefonującym do Towarzystwa po 11 czerwca mówiono, że 1975 mogą podejmować osobiste decyzje o tym czy chcą czy nie chcą stosować czynnik krzepnięcia VIII i IX. Polityki tej nie uznano za oficjalną przez ponad trzy lata prawdopodobnie dlatego, że Ciało Kierownicze nie chciało w tak krótkim czasie oficjalnie podać zmiany swojego stanowiska. Ci, którzy pisali w sprawie stosowania czynników krzepnięcia VIII i IX nawiązywali kontakt bezpośrednio z Towarzystwem. Natomiast ci, którzy nie dzwonili i nie mieli takiego kontaktu najprawdopodobnie umierali
 • 169. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica 1975 - Osoby przyjmujące przeszczepy narządów i transfuzję krwi mogą doznać także przeszczepu osobowości. (Watchtower 1 września, s. 519) - Transfuzja krwi jest teraz uznawana za przeszczep tkanki, a rodzice muszą być 1977 gotowi na odmowę podania transfuzji krwi swoim dzieciom. (Jehovah's Witnesses and the Question of Blood, s. 41) - Surowice krwi są dobre. Złagodzono stanowisko w kwestii surowic. Nie są już one 1978 postrzegane jako metoda służąca „podtrzymaniu życia”. (Watchtower z 15 czerwca, s. 30-31) To już szósta zmiana nauki odnośnie surowic. - Osoby cierpiące na hemofilię teraz oficjalnie dowiadują się, że mogą wyrazić zgodę 1978 na leczenie obejmujące wykorzystanie składników lub frakcji krwi – gdyby ludzie ci zadzwonili do Towarzystwa, wiedzieliby o tym jakieś 3 lata wcześniej, natomiast ci, którzy nie wykonali telefonu prawdopodobnie zmarli do tego czasu. (Watchtower z 15 czerwca, s. 30-31) 1978 - Świadkowie mogą stosować aparat płuco-serce o ile jest on wypełniany “bezkrwawymi” płynami. (Watchtower z 15 czerwca, s. 30-31) - Więcej “nowego światła” na przeszczepy narządów. Jest ono zupełnym 1980 przeciwieństwem poprzedniego. Nie uważa się już ich za kanibalizm, a starsi nie powinni powoływać Komitetów Sądowniczych przeciwko świadkowi, który z tego korzysta. (Watchtower z 15 marca, s. 31) To 2zwrot nauki w tej kwestii.
 • 170. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica 1980 - Towarzystwo powołuje do życia setki Komitetów Łączności ze Szpitalami. - Towarzystwo wprowadza swoją doktrynę głównych i drugorzędnych składników 1982 krwi. Drugorzędne komponenty są dozwolone, główne zakazane. Hemodylucja zostaje wymieniona w kategorii rzeczy nie do przyjęcia. (Awake! z 22 czerwca, s.25) - Albuminy zostają dopuszczone do użycia przez ŚJ (Awake! z 22 czerwca, s.25) Co prawda w Watchtower z 15 czerwca 1978 wspomniano o możliwości przyjmowania 1982 „zastrzyków przy niezgodności czynnika Rh”, ale w rzeczywistości niewielu Świadków Jehowy potrafiło to powiązać z albuminami. Następuje zmiana nauki wprowadzonej w 1956 roku. - Szpik kostny został przedstawiony jako sprawa sumienia, jednak z odniesiono się 1982 do tego z dezaprobatą. (Watchtower z 15 maja, s.31) - Towarzystwo cichaczem porzuca pogląd wprowazony w 1971 roku, że literalne 1984 serce jest odpowiedzialne za uczucia, pobudki, pragnienia i emocje. (Watchtower z 1 września, s. 6) - Podchwycona zostaje kwestia AIDS na potwierdzenie wiarygodności stanowiska 1985 Towarzystwa wobec krwi. (Watchtower z 15 czerwca, s.30)
 • 171. Historia Nauk Towarzystwa Strażnica Lata - Ponieważ AIDS staje się ogólnoświatowym problemem, Towarzystwo często podaje to jako dowód na słuszność swojej doktryny i uzasadnia, że jego doktryna chroni Świadków Jehowy przed AIDS. Zwracają uwagę, że jakieś 10000 amerykanów cierpiących na ostrą postać hemofilii zostało nim zarażonych. Zapominają jednak 1988 wspomnieć, że te osoby zostały zakażone ponieważ były leczone czynnikami krzepnięcia VIII i IX, które znajdują się na liście dozwolonych przez nich środków od przeszło dziesięciu lat. Zatem stanowisko Towarzystwa Strażnica nie chroni świadków przed zarażeniem AIDS. (Awake! z 8 października, s.11) - Towarzystwo Strażnica pozytywnie zaczyna się wypowiadać o niektórych rodzajach śródoperacyjnych autologicznych transfuzji. Chociaż nie wymienia się ich 1989 z nazwy, ale wskazuje, że dopuszczalne mogą być techniki odsysania krwi. (Watchtower z 1 marca, ss.30,31) 1991 - Świadkowie są zachęcani do przećwiczenia odpowiedzi na pytania, jakie mógłby im zadać sędzia. (KM - 3/91) - Towarzystwo stwierdza, że nie należy się niepokoić czy w jedzeniu jest czy nie ma 1992 krwi, za wyjątkiem przypadków gdy istnieją uzasadnione powody, iż tak jest w rzeczywistości. (Watchtower z 15 października, s.30)
 • 172. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica - “Młodzi dający pierwszeństwo Bogu” – artykuły o młodych świadkach, którzy 1994 zmarli w wyniku zakazu krwi. (Awake! 22 maja, ss.3-15) - Omówienie czynnika Rh (wytwarzanego z surowicy krwi). Artykuł stwierdza, że “kwestię tę zgodnie skomentowano zarówno w tym czasopiśmie, jak w siostrzanej 1994 publikacji, "Strażnica” (Awake! z 8 grudnia, s.27) Zwróćmy uwagę, że zastrzyki z czynnikiem Rh były całkowicie zakazane do roku 1974, a do roku 1978 wyrażano się o nich niepochlebnie. Świadkowie, którzy otrzymują ten rodzaj transfuzji krwi mają ustalaną grupę i taki sam identyfikator na nadgarstku jak każdy inny biorca transfuzji. - Świadkowie mogą ponownie wprowadzać do organizmu własną krew, o ile zostaną spełnione określone warunki. Akceptowane stają się normowolemiczna hemodylucja 1995 (ANH) i zabieg autologicznego odzyskiwania krwi (Cell Saver), włączając w to krótkotrwałe przechowanie krwi poza organizmem. (Watchtower z 1 sierpnia, s.30) - Towarzystwo Strażnica zezwala świadkowi Jehowy z Australii na poddanie się nowej metodzie leczenia obejmującej transfuzję krwinek białych. Są one wciąż na 1997 liście zakazanych przez Strażnice produktów z krwi. Zabieg ten zwany jest "autografting" (“autoprzeszczep”), co brzmi bardziej jak przeszczep tkanki niż jak transfuzja, a w leukaferezie zamiast powszechnie używanego słowa 'granulocyty' podstawia się 'CD34+'.
 • 173. Lata Historia Nauk Towarzystwa Strażnica - Wiosną nadzorcy obwodów otrzymują list zalecający im poinformowanie 2000 lokalnych gron starszych, aby nie wykluczali nikogo, kto przyjmie transfuzję krwi. Jeżeli postępek kogoś takiego stanie się znany, a oni dojdą do przekonania, że nie okazuje on skruchy, mogą uznać, że odłączył się on sam. - W czerwcowej Strażnicy dokonano rozległych reform w ich polityce co do krwi. „(...) jeśli chodzi o poszczególne frakcje tych składników, każdy chrześcijanin musi sam z modlitwą wnikliwie to rozważyć i podjąć świadomą decyzję.” Daje to członkom podstawę do wyrażenia 2000 zgody na przyjęcie przenoszących tlen roztworów hemoglobiny. (Watchtower z 15 czerwca, ss.29-31) Pojawiające się wkrótce w mediach doniesienia potwierdzają nowa politykę wobec hemoglobiny. We wrześniu oczywistym faktem staje się to, że WTS wyraża zgodę na stosowanie hemoglobiny wołowej. - W lutym AJWRB publikuje nowy diagram ilustrujący zrewidowaną politykę nauk 2001 Towarzystwa Strażnica, dopuszczającej w istocie 100% krwi, którą można przyjmować we frakcjach. - Strażnica z 15 czerwca rozwija artykuł z 15 czerwca 2000 roku. Po raz pierwszy świadkowie Jehowy na niższych i wyższych szczeblach dowiadują się, że pojedynczy 2004 największy składnik krwi (hemoglobina) jest już dopuszczalny w ramach osobistego wyboru. (Osoby postawione najwyżej w Towarzystwie Strażnica i członkowie AJWRB wiedzą o tym już od czterech lat. Świadkowie mogą stosować Polyheme i Hemopure, które dotychczas były w fazie testów klinicznych).
 • 174. W związku z taką ewolucją nauk pojawiają się ważne pytania: Jeżeli spożywanie krwi jest śmiertelnym grzechem wg Towarzystwa Strażnica, to dlaczego wojownicy Saula nie zostali straceni spożywając mięso razem z krwią, ani nie poniesli żadnej innej kary za ten czyn? (1 Sm 14:31-35) Jeśli zachodziła nagła potrzeba, Izarelita mógł zjeść padłe, niewykrwawione zwierzę (zob. Kpł 17:15), a konsekwencją tego było jedynie ceremonialne oczyszczenie się obejmujące kąpiel i wypranie odzieży. Dlaczego więc Towarzystwo Strażnica utrzymuje, iż muszą wykluczać tych, którzy wyrażają zgodę na transfuzję krwi w celu ratowania życia? Ponieważ wymaganie wylewania krwi zawarte jest w Prawie Mojżeszowym nie zostało powtórzone w Nowym Testamencie, i ponieważ chrześcijanie nie podlegają Prawu Mojżeszowemu, to dlaczego magazynowanie własnej krwi przed operacją jest zabronione? Jeśli usprawiedliwia się spożywanie pokarmu ofiarowanego bożkom jak naucza Towrzystwo Strażnica oraz używanie niektórych składników krwi, to czy drobna rozpusta też jest OK? Jeśli gromadzenie własnej krwi w celu autotransfuzji jest niewłaściwe, dlaczego Towarzystwo zezwala na używanie różnych składników krwi, które muszą być oddawane i gromadzone przed użyciem ich przez świadków Jehowy?
 • 175. Jak można usprawiedliwić śmierć dziecka opierając się na judaistycznej koncepcji odżywiania się? Czy nie dopuszczenie do wykonania zabiegu medycznego na własnym dziecku, gdy jedyną alternatywą jest śmierć, nie czyni nas odpowiedzialnym za jego śmierć? Jeśli transfuzja krwi jest w zasadzie przeszczepem organu, to jak można uważać ją za „spożywanie krwi”, skoro nie ma procesu trawienia i odnoszenia korzyści odżywczych? Czy można mówić o jednoczesnym przeszczepie organu i odżywianiu się? Dlaczego Towarzystwo Strażnica cytuje lekarzy żyjących setki lat temu, by znaleźć uzasadnienie dla swego poglądu, iż transfuzja jest równoznaczna ze spożywaniem krwi? Czy współcześni lekarze uznają dalej, że transfuzja jest tym samym co „spożywanie krwi”? Dlaczego Towarzystwo Strażnica wyolbrzymia ryzyko związane z transfuzją krwi i stara się sprawiać wrażenie, że jest ona zawsze kiepskim lekarstwem, pomimo iż niemal wszyscy eksperci są odmiennego zdania jak również mimo tego, że zabiegów o podobnym i większym ryzyku leczenia są setki? Na podstawie czego Towarzystwo Strażnica decyduje, które składniki krwi są główne, a które drugorzędne? Na przykład, dlaczego białe krwinki są zakazane, a albumina dozwolona, skoro albumina stanowi większy procent objętości krwi, a mleko i przeszczepiane organy są pełne białych krwinek?
 • 176. Jeśli mielibysmy całkowicie powstrzymywać się od krwi, tak jak naucza Towarzystwo Strażnica, to jak wyjaśnić dlaczego Towarzystwo Strażnica przekazuje, że możemy godzić się na używanie poszczególnych składników ludzkiej krwi bądź jej pochodnych? Czy nie zachodzi tu sprzeczność? Dlaczego Świadkowie Jehowy mogą godzić się na pewne składniki krwi i korzystać z krwi oddanej przez innych, ale oni sami nie oddają krwi? Czyż oddanie krwi w celu ratowania życia drugiego człowieka, także ich duchowych braci i sióstr nie byłoby wyrazem miłości i w pełni chrześcijańską postawą? Dlaczego plazma jest zakazana, skoro wszystkie jej składniki oddzielnie znajdują się na zatwierdzonej liście dla Świadków Jehowy przez Towarzystwo Strażnica, które mogą przyjmować w celu „podtrzymywania życia”? Załóżmy, że do szpitala trafiają dwaj pacjenci, którzy nie mogą przyjmować pokarmu; jeden otrzymuje transfuzję krwi, a drugi glukozę - który z nich przeżyje? Czy nie ten, któremu podano glukozę? Jak więc można uważać transfuzję krwi za odżywianie się krwią jak twierdzi Towarzystwo Strażnica, skoro nie zachodzą żadne korzyści odżywcze?
 • 177. Dlaczego wszystkie religie chrześcijańskie, a nawet ortodoksyjni Żydzi, którzy opierają się na Torze (Prawie), czytają ją każdego dnia, rozważają jej treść, czytają ją w hebrajskim oryginale (aby lepiej zrozumieć tradycyjny kontekst) i kochają Prawo Boże ponad swe dusze, nie zabraniają medycznego stosowania krwi? Dlaczego Towarzystwo Strażnica w ogóle nie poświęca uwagi związanej z krwią w kontekście żywności jak to jest u ortodoksyjnych Żydów, którzy sumennie wypełniają ten nakaz Tory w życiu codziennym choć tak często ten temat porusza? Zatem czy można mieć zaufanie do publikacji Towarzystwa Strażnica w sprawiach zdrowia i życia?
 • 178. I jeszcze jedna przykładowa uwaga – jak wiemy świadkowie Jehowy dziś zgadzają się na przyjmowanie frakcji krwi co de facto pozwala im przyjęcie 100% krwi tyle, że rozfrakcjonowanej, lecz jak to się ma do nauk Towarzystwa Strażnica które głosiło kiedyś: Niemniej dojrzały chrześcijanin nie będzie próbował na podstawie tego doszukiwać się uzasadnienia dla medycznego używania wszelkich innych dostępnych substancji z krwi. Wręcz przeciwnie, uzna niewłaściwość ogółu takich praktyk, i będzie się tego wystrzegał ze wszystkich sił, wybierając każde inne dostępne metody leczenia. Strażnica 1964 nr 2
 • 179. A teraz drogi czytelniku mam dla Ciebie pytania. Jeśli opierasz swoją wiarę na Biblii i uważasz siebie za ucznia Chrystusa to czy w obronie swoich nauk posługiwałbyś się materiałami pochodzącymi od ludzi zajmującymi się jakimikolwiek działaniami okultystycznymi (spirytyzm, magia itd)? Uważasz, że było by to dobre czy złe? Czy godne zachowania uczniów Chrystusa kierujących się Słowem Bożym? Zanim przejdziemy dalej proszę, odpowiedz sobie na te pytania.
 • 180. W publikacjach Towarzystwa Strażnica znajdziemy informację, że w 1937 roku Johannes Greber (były katolik zajmujący się spirytyzmem) wydał własny przekład Biblii. Strażnica 1961 Nr 8...
 • 181. "Co Pismo Święte mówi o 'życiu pozagrobowym'?" 1955, (ed. pol.1958)
 • 182. Wiemy więc, że Johannes Greber zajmował się spirytyzmem i o tej rzeczy wiadomo było już w 1937 roku. Ale co w tym dziwnego?
 • 183. W publikacjach i książkach wydanych przez Towarzystwo Strażnica....
 • 185. A co przeczytaliśmy w Strażnicy z 1961 roku? Towarzystwo Strażnica w 1983 roku twierdzi, że nie wiedziało iż Johannes Greber był spirytystą bo jakoby informacja o tym pojawiła się rzekomo dopiero w 1980 roku, a przecież coś innego mamy w publikacjach Strażnicy z roku 1961 i 1958... Strażnica 1961 Nr 8...
 • 186. A co łączyło dotąd Towarzystwo Strażnica z Johannesem Greberem?
 • 187. W publikacjach i książkach wydanych przez Towarzystwo Strażnica....
 • 188. „Upewniajcie się o wszystkich rzeczach: mocno trzymajcie się tego, co szlachetne”, s. 119 (wydanie niemieckie ok. 1956)
 • 189. "Słowo – kogo miał na myśli apostoł Jan?”, s. 5, 1962
 • 190. „Pomoc do zrozumienia Biblii” (wyadanie niemieckie Aid to Bible Understanding ) s. 1134, 1669, 1969
 • 191. Strażnica 1977 Nr 21 s. 24
 • 192. Strażnica 1979 Nr 4, s. 23-24
 • 193. Towarzystwo Strażnica z Ciałem Kierowniczym na czele jako Pasterz prowadzi swoich współbraci do Boga. Jak jednak naprawdę ukazuje swoich współbraci nie należących do ich grona 144.000?
 • 194. W książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica...
 • 195. A kim jest ta nowożytna szarańcza?
 • 197. W Strażnicy z 1 kwietnia 1989 r., czytamy: "Szarańcza w Biblii: jak czytamy w Obj.9:1 trąbienie rozpoczyna piąty anioł a w polu widzenia ukazuje się gwiazda upadająca na ziemię. Ma ona w ręku klucz, otwiera nim głębinę w której zamknięto rój szarańczy. Gwiazdą ową jest niedawno ustanowiony przez Jehowę niebiański król Jezus Chrystus. Szarańcza to słudzy Boży, którzy byli prześladowani i na pozór unieszkodliwieni, gdy w roku 1918 uwięziono ich czołowych przedstawicieli. Jednakże Chrystus, dzierżący już w niebie władzę królewską, uwalnia ich, dzięki czemu mogą wznowić ogól-noświatową działalność kaznodziejską ku wielkiemu zaniepokojeniu duchowieństwa, które uniknęło jej stłumienie (Mat. 24: 14)."
 • 198. Co w tym dziwnego, że Towarzystwo Strażnica wykazuje iż świadkowie Jehowy to Apokaliptyczna szarańcza? Apokalipsa w Przekładzie Biblii Poznańskiej... Ap 9:1-12 BP
 • 199. (1)"Piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano jej klucz od studni Przepaści. (2) Otworzyła studnię Przepaści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. (3) A z dymu wyszła na ziemię szarańcza, której dano moc, jaką mają ziemskie skorpiony (4) I powiedziano jej, by nie szkodziła trawie na ziemi ani żadnej innej zieleni ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. (5) Nakazano jej też, by ich nie zabijała, ale miała przez pięć miesięcy zadawać im katusze. A katusze przez nią zadane są jak katusze zadane przez skorpiona, kiedy ukąsi człowieka. (6) W owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.
 • 200. (7) A szarańcza tak wyglądała: podobna (była) do koni w szyku bojowym, na głowach jakby wieńce podobne do złotych, oblicza ich były jakby twarze ludzkie, (8) i miały włosy jakby włosy kobiece, a zęby ich były jak zęby lwów. (9) Przody tułowi jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów pędzących do boju. (10) I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a swymi ogonami mogą szkodzić ludziom przez pięć miesięcy. (11) Mają nad sobą króla - anioła Przepaści. Imię jego po hebrajsku brzmi ABADDON, a w greckim języku ma imię APOLLYON. (12) Minęło pierwsze 'biada', oto jeszcze dwa inne 'biada' nadchodzą potem."
 • 202. Czy tak mają wyglądać świadkowie Jehowy? Mają znęcać się nad ludzkością i służyć Panu podziemia – Abaddonowi? Zerknijmy jeszcze do komentarza KUL-u Apokalipsy Świętego Jana:
 • 208. I na zakończenie pewna ciekawostka... Świadkowie Jehowy szczycą się również tym, że swoją nazwę mają od imienia Bożego, którą wprowadzili w 1931 roku. Ale czy wiedzą jak pierwotnie zapatrywał się na ten temat Joseph Franklin Rutherford, który wprowadził tą nową nazwę?
 • 214. Jaka jest więc owa rzetelność publikacji Towarzystwa Strażnica? Czy można im zaufać? Czy można uwierzyć naukom organizacji, która zmieniała wielokrotnie już zdanie na temat przeszczepu organów, szczepionek, krwi, służby cywilnej, „owiec i kóz”, „pokolenia”, roku 1799, 1874, 1878, 1881, 1914, 1918, 1920, 1925, 1975, itd., która powoływała się na źródła rzekomo popierające jej nauki pomijając niewygodne w nich informacje, odwoływała się do nauk spirytysty i ludzi wrogich Biblii, błędnie podawała nauki innych religii które potępia, wchodziła w niejasne kontakty z organizacjami politycznymi itd.? Czy można zaufać takiej organizacji i uwierzyć, że jej nauki w publikacjach są zgodne z Prawdą i Biblią?
 • 215. W niniejszej prezentacji zostały przedstawione przekrojowo tylko niektóre przykłady rzetelnych informacji i nauk podawanych przez Watch Tower Bible and Tract Society. A ile ich jest w rzeczywistości? W niniejszej pracy wykorzystano tylko i wyłącznie publikacje Świadków Jehowy, źródła na które oni sami się powołują i do nauk które się odwołują, oraz cytaty z KKK, Biblii - Przekład Poznański z komentarzem KUL-u oraz dokumenty ONZ i OBWE.
 • 216. Zadaniem tej prezentcji nie jest wzbudzanie wrogości wobec członków organizacji Świadków Jehowy, lecz pokazanie prawdy o ich własnych publikacjach. Pamiętajmy, że świadkowie Jehowy jak każdy człowiek zasługują na nasz szacunek. Wielu z nich to porządni szczerzy i uczciwi ludzie. Czy można jednak uznać za Organizację Bożą, organizację która opiera swoje nauki na kłamstwach?
 • 217. Jest godzina 00:33 Prz 14:5 BP Świadek prawdomówny nie kłamie, ale fałszywy oddycha kłamstwami.
 • 218. Jest godzina 00:33 www.brooklyn.org.pl Przygotował Morfeusz (Wersja 1.0 – aktualizacja 12.03.2008) Szczególne podziękowania za pomoc dla Isy i Piotra W celu uwag i pytań prosimy kontaktować się: Mail: morfeusz@brooklyn.org.pl Skype: brooklyn.org.pl
 • 219. Zapraszamy również na: Jest godzina 00:33 Serwisy: www.watchtower.org www.watchtower.org.pl www.watchtower.org.pl/forum www.watchman.p2a.pl www.piotrandryszczak.pl www.ajwrb.org/polish www.berea.pol.pl www.cicheowce.fm.interia.pl www.sn.org.pl Blogi: www.swiadkowiejehowy-sektaczyreligia.blog.onet.pl www.kto-szuka-ten-znajdzie1.blog.onet.pl www.droga-prawda-zycie.blog.onet.pl http://deffender.blog.onet.pl