Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Ammatillinen pedagogiikka digiajassa(20)

Anzeige
Anzeige

Ammatillinen pedagogiikka digiajassa

 1. Ammatillinen pedagogiikka digiajassa Uudet ympäristöt ja toimintatavat Omniassa MOOC-webinaari 27.5.2016 Esko Lius
 2. Sisältö ● Oppimisen mahdollistaminen ● Esimerkkejä ● SAMR-malli: mikä on teknologian rooli? ● Verkko-opetuksen suunnittelu
 3. Oppimisen mahdollistaminen Oppimisteknologia mahdollistaa entistä joustavamman opetuksen ja ohjauksen - oppilaitoksessa - autenttisissa oppimisympäristöissä - oppimisalustoilla (Moodle) - sosiaalisessa mediassa - mobiilisti Opettaja/kouluttaja mahdollistaa entistä joustavamman oppimisen näitä yhdistelemällä
 4. Oppimis- prosessi Kaavion lähde: Opintokeskus Sivis, http://kouluttaja.ok-opintokeskus.fi/oppimisprosessi
 5. Oppimis- prosessi Ammatillisessa oppimisessa ja ammatillisessa verkkopedagogiikassa toiminnallisuudella ja kehollisuudella on isompi merkitys kuin yleissivistävässä koulutuksessa. Kokonaisvaltaisuus, monikanavaisuus ja ilmiöpohjaisuus korostuvat.
 6. Ammatillinen verkkopedagogiikka ● Ammatinoppimisessa on keskeistä taidon oppiminen. Työn perustana olevaa tietoa tarvitaan osana työkokonaisuuksien hallintaa ○ Taidot liittyvät monikanavaiseen havaitsemiseen ja toiminnallisuuteen ○ Kyvykkyys on taitojen käytön kokonaisuus, mielekäs virittyminen erilaiseen toimintaan erilaisissa ympäristöissä ja tehtävissä eri ihmisten kanssa ○ Esimerkkeinä pelit, simulaatiot, yhteistoiminnallisuus ● Verkon ja oppimisteknologian avulla voidaan valmistella ja ohjata työssä tapahtuvaa tavoitteellista oppimista ● Tietäminen on aktiivista ja dynaamista, ja se liittyy useimmiten yhteistyöhön toisten kanssa sekä tilanteisiin mukautumiseen ja soveltamiseen Lähde: Ammatillinen verkkopedagogiikka - teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia (pdf)
 7. Lähde: Ammatillinen verkkopedagogiikka - teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia (pdf) Ammatillisen verkkopedagogiikan perusta Kehollisuus, vuorovaikutus ja verkostot muodostavat ammatillisen verkkopedagogiikan perustan.
 8. Lähde: Ammatillinen verkkopedagogiikka - teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia (pdf) Ammatillisen verkkopedagogiikan pedagoginen ydin Kehollisuuden ja verkostojen yhdistämistä voi tukea multimedialla. Vuorovaikutuksen ja verkostojen yhdistämistä voi tukea sosiaalisen median avulla. Kehollisuuden ja vuorovaikutuksen yhdistämistä tukee toiminnallisuus. Hyödynnä autenttisia oppimisympäristöjä!
 9. Opiskelijalähtöinen pedagoginen toiminta ● Tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen – HOPS tärkeä ● Mahdollistetaan opiskelijan yksilöllisen eteneminen opinnoissa ● Toteutetaan koulutuksen järjestäjän tukemana rakenteellisia uudistuksia, jotka mahdollistavat oppimisen ohjauksen eri ympäristöissä ● Oppimisen ja ohjauksen yhteissuunnittelua sekä jaettua ohjaajuutta ja opettajuutta (tavoitteellisen oppimisen tuki) ● Oppimisen ja opetuksen tukena hyödynnetään työkaluja ja ympäristöjä, joita muutenkin käytetään elämässä ● Hyödynnetään erilaisia toimiviksi toteutettuja pedagogisia malleja ja edelleen kehitetään niitä Lähde: Leena Vainio & Minna Taivassalo, www.oppiminenonline.com (pdf)
 10. Opiskelijalähtöinen pedagoginen toiminta Miten voit tukea näitä tavoitteita oppimis- teknologian avulla? AIVORIIHI: AC-chattiin 2 minuuttia ● Tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen – HOPS tärkeä ● Mahdollistetaan opiskelijan yksilöllisen eteneminen opinnoissa ● Toteutetaan koulutuksen järjestäjän tukemana rakenteellisia uudistuksia, jotka mahdollistavat oppimisen ohjauksen eri ympäristöissä ● Oppimisen ja ohjauksen yhteissuunnittelua sekä jaettua ohjaajuutta ja opettajuutta (tavoitteellisen oppimisen tuki) ● Oppimisen ja opetuksen tukena hyödynnetään työkaluja ja ympäristöjä, joita muutenkin käytetään elämässä ● Hyödynnetään erilaisia toimiviksi toteutettuja pedagogisia malleja ja edelleen kehitetään niitä
 11. Verkko- oppimisen laaja kirjo Niin monimuotoista, ettei sanotuksi saa… … esimerkiksi …
 12. Espoon työväenopiston englanninkurssin opetuskerta Adobe Connectissa.
 13. Ammatillinen kurssi Moodle-oppimisalustalla.
 14. Työpaikalla oppimisen ohjausblogi, jossa linkit opiskelijoiden omiin blogeihin.
 15. Tavaratalo-roolipeli (“LARP”) sekä Facebookissa että luokkahuoneessa.
 16. Opettajien yhteistoiminnallisen oppimisen kurssi Second Life -virtuaalimaailmassa.
 17. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa elämykselliset simulaatiot.
 18. - työväline (Google Dokumentit) - oppimisen tila/ympäristö (Adobe Connect) - tiedonhankintakanava (Wikipedia) - vertaistuki (FB-ryhmä) - älyllinen proteesi (Trello) - Jatka listaa! Teknologian rooleja/tehtäviä verkko-oppimisessa
 19. SAMR-malli – mitä lisäarvoa teknologia tuo oppimiseen? Ruben Puentedura nimesi näkemyksensä teknologian käytön tasoista oppimisessa SAMR-malliksi. Uudelleenmäärittely (Redefinition) Laadullinen hyppäys Muokkaaminen (Modification) Laadullinen hyppäys Lisääminen (Augmentation) Korvaaminen (Substitution) https://sites.google.com/a/msad60.org/technology-is-learning/samr-model Muutos kasvaa ja yhteistyö lisääntyy
 20. Verkko-opetuksen suunnittelu
 21. Verkko-opetuksen perusratkaisut riippuvat kontekstista Kokonaan vai osittain verkossa? Yhdessä vai itsenäisesti? Valmiit materiaalit vai työohjeet? Suljettu vai MOOC? Miten huomioit kehollisuuden, verkostot ja vuorovaikutuksen?
 22. Vastaa itsellesi miksi? miten? mitä? kenelle?
 23. Mistä alkuun? Pedagoginen suunnittelu ● Verkkoluotsi ● Keittokirja aloittelevalle verkko-opettajalle Teknologiaosaaminen ● oppiva.omnia.fi ● oppiminenonline.com Tekijänoikeudet ja avointen aineistojen käyttö opetuksessa
 24. Oman materiaalin tekeminen Teetkö yksittäisen oppimisaihion vai kokonaisen kurssimateriaalin - vai osallistatko opiskelijat materiaalin tuottamiseen? Pieni on kaunista! Ensimmäisen kokeilun ei tarvitse olla iso ja maailman paras! Selkeä ohjeistus oppijalle on välttämätön: ● tavoitteet ● toimintatavat ● aikataulu Olennaista on hahmottaa oppijan toiminta
 25. Mikä on oma kehittämiskohteesi? Integraatio Ryhmänohjaus Henkilökohtainen ohjaus Oppitunnin pitäminen verkossa Arviointi Video/multimedia oppimisessa Moodle-pohjaisen kurssin yhdistäminen muihin digipalveluihin Oppimateriaalin tuottaminen Integraatio Yhteisöllisen pedagogiikan suunnittelu Osallistu foorumin keskusteluun “Digioppimisen aihiot”
 26. MOOCMOOCMassive suuri joukko osallistujia… mutta paljonko on suuri joukko? Open avoin… mutta onko rajattu pääsy tai maksullinen todistus? Online verkossa… mutta usein silti sulautettu tai osallistujien tapaamisia Course kurssi… onko vapaa aikataulu tai tavoite? onko valmis setti vai rakentavatko osallistujat kurssin? CCommunity painopiste yhteisössä ja yhteistoiminnallisessa oppimisessa MOOC on joustava verkkokurssi
Anzeige