1

1. Context històric del s.XV a la corona d'Aragò.

L'any 1348 sorgeix la pesta negra. Es produeix una crisi i això provocarà un canvi radical a la
societat de l'època. La pesta acaba amb 2/3 de la població i això produeix:

-Crisi demogràfica ! crisi econòmica ! crisi social (pèrdua del poder de la noblesa.)

Formalment el segle XV comprèn els anys 1401-1500 ambdós inclosos. És cridat "segle de les
innovacions" i obre l'era dels descobriments. Per a la història occidental és l'últim segle de l'edat
Mitjana i el primer de l'edat Moderna, prenent-se convencionalment com moment de divisió entre
elles l'any 1492 (Descobriment d'Amèrica) o el 1453 (presa de Constantinoble pels turcs i invenció
de la impremta)

2. Situació en que es troba l'estament cavalleresc

El nobles tenien una sola funció: fer la guerra. Però, amb la pesta, la guerra s'acaba i els nobles
tenen que buscar-se una justificació del seu ser. Llavors, creen una institució anomenada ordre de
cavalleria, la qual és extreta dels llibres de cavalleries. Aquesta institució nomes en poden formar
part els nobles i poden tenir armes, cavalls i armadures. La seva finalitat és:

-Aconseguir la pau.

-La conquesta de la terra promesa, Jerusalem.

-L'expulsió dels Turcs de les terres Cristianes.

3. Biografia del Joanot Martorell

El seu naixement se situa entre el 1405 i el 1410 en la ciutat de València en una noble família
originària de Gandía, però establerta a València des de 1400. Va ser senyor dels llocs de Murla i
Benibraf. Va tenir una vida agitada, saltejada de llancis cavallerescos i assumptes amorosos així
com nombrosos viatges. En un d'aquells va viatjar a Anglaterra, on, de passada, va traduir el
poema del segle XII Guy de Warwick. El seu avi va ser conseller real, i el seu pare va ser
majordom del rei Martín l'Humà.

Joanot mai es va casar i no va tenir descendència.

De la seva manera de vida dóna fe l'episodi que no va participar, sinó que va ser protagonitzat pels
seus germans. La seva germana, Isabel Martorell, havia casat amb el també cavaller-poeta Ausiàs
March, i aquella va morir al segon any de matrimoni. Ella era hereva de béns importants de la
família Martorell. Els seus germans van pledejar i van arribar a desafiar a Ausiàs March. També en
una ocasió Joanot Martorell va desafiar al seu cosí Joan de Montpalau que pel que sembla havia
jagut en amors amb una germana seva, promès matrimoni i es va negar a complir la seva
promesa. A partir del 1433 es data com el primer nomenament de Joanot com a cavaller. Ell era
dels quals buscaven baralles ja que li agradaven molt les renyines entre cavallers, ja fora per raons
d'honor o per interessos més materials, i a més com és el que feien tots els cavallers ja se sentia a
gust. De totes les seves batalles entre cavallers tenim informació a partir de lletres de batalles que
Martorell va escriure durant tota la seva vida. Després de la venda dels seus senyorius, es va
incrementar la ruïna econòmica. Martí Joan de Galba, instal·lat a València, li prestava molts diners
perquè passava moltes necessitats. La data de la seva mort se situa entre març i abril de 1468.

4. Datació i autoria de “Tirant lo Blanc”.

Martorell començà a escriure la novel·la el 2 de gener de 1460. No va tardar més de 5 anys en
escriure-la, ja que va morir al 1465. En aquella època, el manuscrit de Tirant, el tenia Martí Joan
de Galba, a qui l'havia donat com a penyora d'un préstec. La impremta a València no va arribar fins
al 1474. Però no va ser fins el 1489 que Joan de Galba va començar a fer passos per poder publicar
la novel·la. Quan per fi es va començar a imprimir l'obra, Joan de Galba morí, i no veié el llibre
imprès.

La novel·la impresa va sortir de la impremta de Nicolau Spindeler el 20 de novembre de 1490. i
se'n va fer una tirada de 715 exemplars, a partir de llavors es van començar a fer impressions a
Barcelona, Valladolid, etc.

Sobre la seva autoria, existeixen dues teories:

-Que té dos autors. Aquesta teoria es basa en:

•que l'obra té dos estils de reacció: un, que és molt més culta i un altre de més senzill.

• i que el final ocorre molt ràpid.

-Que l'obra té un autor i que Martí Joan de Galba nomes va separar-los en capítols. Els dos estils
d'escriptura són justificats dient que Joanot Martorell ho va voler així.

5. Fonts d'inspiració de l'autor.

Les fonts d'inspiració de l'autor són dos:

- els llibres que a llegir (clàssics, Ramon Llull, cròniques, Ausiàs March, contes orientals...)

-Tot allò que ha viscut (viatges, batalles,...)

6. L'estructura de l'obra.

L'obra original esta dividida en capítols, en total 487, però aquets capítols es poden dividir en 5
episodis ficticis i lineals.

Aquets capítols són:

-TIRANT A ANGLATERRA

Va des del capítol 1 al 97. Explica com és Tirant. Tirant és bretó i es desplaça cap a Gran Bretanya.
En el seu camí, s'adorm a sobre dels cavall i va a parar a una ermita. Allà trobarà a Guillem de
Varoic, un antic cavaller que va voler alliberar-se de tot el món cavalleresc, l'ermità que viu a
l'ermita. Aquest ensenyarà a Tirant a comportar-se com un bon cavaller amb l'ajuda del llibre
“L'ordre de cavalleries”. Un cop preparat, Tirant segueix el seu camí cap a Anglaterra. Allà lluita,
guanya i es nombrat pel rei d'Anglaterra cavaller.

Els personatges principals són: el vell ermità anomenat Guillem de Varoic, els contrincants de
Tirant i el propi Tirant lo Blanc.

-TIRANT A SICILIA I A RODES

Va des del capítol 98 al 114. Explica com Tirant, el rei de Sicília i el príncep Felip se'n van a Rodes
a lluitar contra els turcs. Tirant aconsegueix alliberar l'illa de Rodes de les mans de Soldà i
paral·lelament ajuda a que l'Infant Felip i la princesa Ricomana estiguin promesos. Però finalment
aconseguir aquesta acció només ho pot aconseguir l'Infant Felip.

-TIRANT A CONSTANTINOBLE
Va des del capítol 115 al 269. és la part més extensa de l'obra i la més important. Es mou sempre
entre 2 histories:

-Batalles contra els Turcs.

-Vida amorosa a Palau.

El rei de Constantinoble dóna permís a Tirant perquè obri les finestres de la cambra on es troben
l'emperadriu i la princesa Carmesina les quals ploren per la mort del seu fill i germà. Per la calor
que feia en aquella cambra quan Tirant obra les finestres veu els pits de Carmesina i des de aquell
moment queda enamorat d' ella. Tirant es declara a Carmesina mitjançant un mirall i li diu:
“Senyora , la imatge que hi veureu em donaria mort o vida. Però la Viuda Reposada també vol
aconseguir a Tirant, i tot i que Plaerdemavida ajuda a Tirant i a Carmesina trobar-se i es jurem
amor etern, la Viuda Reposada amb enganys fa que els enamorats pensin que l'altre no els estima.
Però Plaerdemavida ho descobreix i ho explica a Carmesina i li vol explicar a tirant però aquet ha
de marxar a una de les seves batalles, a salvar el poble del Duc de Macedònia que ha estat atac pel
Gran Turc i el Saldà. Així que decideix seguir-lo es posa en el vaixell, però amb tanta mala sort que
aquet naufraga i Plaerdemavida s'agafa ben fort a una fusta i arribà a la costa d'Àfrica tota nua. Un
moro li dona unes robes perquè es pugui vestir i decideix anar a buscar a Tirant.

-TIRANT AL NORD D'ÀFRICA

Va des del capítol 297 al 407. és la part on passen més successos surrealistes. Desprès de que el
vaixell on Tirant hi anava, Plaerdemavida, disfressada de mora, el busca i troba la tenda on
s'allotja. Entra a la tenda de Tirant. Aquest la reconeix i anuncia la seva arribada i la de la noia a
Constantinoble. La Viuda Reposada en assabentar-se es suïcida amb un bregatge. A Constantinoble
es fan grans festes i finalment els reis cedeixen el seu imperi a Tirant i la mà de la seva filla
Carmesina.

-RETORN A L'IMPERI GREC

Va des del capítol 408 al 487. Tirant lluita contra els Turcs i guanya. La boda entre Carmesina i
Tirant no és possible ja que varen fer bodes sordes, a més, Tirant mor de una malaltia quan torna
d'una batalla. El rei també mor i Carmesina, al veure que els dos homes més importants de la seva
via han mort, mor de pena i dolor. L'emperadriu i Hipòlit és casaran i quedaran com a reis.

7. Tirant lo blanc, considerada novel·la total

És una novel·la total per què apareixen tots els temes possibles i per que treballa amb tots els
elements possibles. En podem trobar:

*

Canvi de narrador i punt de vista.
*

Diversos tipus de diàleg.
*

Caracterització dels personatges profunda.
*

Gran descripció.
Inclou temàtiques molt diverses i juga molt amb les tècniques narratives.

8. Informació sobre la llengua i l'estil utilitzat a Tirant lo Blanc

Llengua ! A la dedicatòria de l'epíleg del Tirant lo Blanc el lector topa amb una afirmació
sorprenent: la novel·la, se'ns diu, és escrita en “llengua vulgar valenciana”,

Martorell hi modernitza el lèxic i el dota de trets dialectals valencians. En síntesi, i a més dels
valencianismes específics, la llengua del Tirant elimina radicalment els arcaismes i incorpora
arabismes, castellanismes i mots francesos vinculats al vocabulari cavalleresc.

Estil ! Estilísticament, dos nivells es juxtaposen al Tirant la Blanc. D'una banda, un estil culte i
retòric, l'estil de la prosa valenciana,introduït a la literatura pel corrent humorístic. Es tracta d'una
prosa recargolada, utilitzada per pràcticament tots els personatges, que és present als parlaments,
als conhorts, a les lamentacions i als diàlegs ampul·losos i erudits i que intenta de reflectir,
morfològicament i sintàcticament, la prosa llatina.

El segon nivell estilístic és el nivell col·loquial. Cal relacionar-lo amb el propòsit de Martorell
d'incorporar la realitat quotidiana a l'obra, propòsit que és aconseguit amb la utilització de la parla
viva i popular de la seva època: refranys, frases fetes, interjeccions, exclamacions.

Està escrit en llengua catalana del segle XV que segueix el model d'estil de la conselleria reial que
inclou trets dialectals valencians i arabismes.

9. El temps

La seva durada és indeterminada per que en cap moment concret diu cap data.

10. Personatges

Els personatges més importants dels diversos capítols són:

*

Primera part: el vell ermità anomenat Guillem de Varoic, els contrincants de Tirant, el propi Tirant
lo Blanc, Agnès i Diafèbus.
*

Segona part: el Rei de Sicília, l' Infant Felip, Diafebus, la reina de Sicília, el mariner Cataquefaràs i
Tirant.
*

Tercera part: Emperador de l'imperi Grec(Frederic), la senyora Emperadriu, la princesa Carmesina,
Duc de Macedònia, Diafebus, Hipòlit, la Viuda Reposada, Plaerdamavida, el Gran Turc i el Soldà,
Estefania, Tirant i Carmesina.
*

Quarta part: Plaerdemavida, Tirant lo Blanc,Soldà, Viuda Reposada, els Reis de Constantinoble i
Carmesina.
*

Cinquena part: Tirant, Diafebus, Hipòlit, Carmesina, el Rei Escariano, el Rei de Fes.

11. Descripció dels personatges
Els trets físics dels personatges principals són:

Tirant: un noi ben plantat, intel·ligent i amb totes les característiques d'u cavaller de l'època. Fins
que coneix a Carmesina. Llavors apareixen els seus trets més humans i sentimentals.

Carmesina: és una princesa de 14 anys i la seva única preocupació és conservar la virginitat.
Representava l'anatomia física de l'època: rossa i de pell blanca.

Plaerdemavida: la donzella més noble de la cort de la princesa i al millor amiga d'aquesta. És
intel·ligent, desvergonyida i farà tot lo possible perquè la relació entre Tirant i Carmesina surti bé.

La Viuda Reposada: té 18 anys i quan veu a Tirant, ràpidament s'enamora d'ell i intenta que la
relació de Carmesina i Tirant s'espatlli.
AIXI NO US L HEU DE LLEGIR.

Recomendados

1r batx b tirant von
1r batx b tirant1r batx b tirant
1r batx b tirantEnric Marques
805 views44 Folien
0013b comentari literari tirant von
0013b comentari literari tirant0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirantjmpinya
5.6K views29 Folien
Tirant lo blanc von
Tirant lo blancTirant lo blanc
Tirant lo blancDolors Taulats
2.4K views22 Folien
Tirant Lo Blanc von
Tirant Lo BlancTirant Lo Blanc
Tirant Lo Blancguestfa50c3
60.2K views14 Folien
Presentació Tirant lo blanc-Joanot Martorell von
Presentació Tirant lo blanc-Joanot MartorellPresentació Tirant lo blanc-Joanot Martorell
Presentació Tirant lo blanc-Joanot Martorelljoanpol
314 views24 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Tirant lo blanc von
Tirant lo blancTirant lo blanc
Tirant lo blancAndreea ...
12.2K views6 Folien
Exposició tirant lo blanc von
Exposició tirant lo blancExposició tirant lo blanc
Exposició tirant lo blancRafael Julià
1.5K views26 Folien
Joanot martorell – tirant lo blanc von
Joanot martorell – tirant lo blancJoanot martorell – tirant lo blanc
Joanot martorell – tirant lo blancRafa Gallego Carrasco
918 views6 Folien
Tirant lo blanc versemblança david, quim, marta, marc definitiu von
Tirant lo blanc versemblança david, quim, marta, marc definitiuTirant lo blanc versemblança david, quim, marta, marc definitiu
Tirant lo blanc versemblança david, quim, marta, marc definitiuimsosu
4.3K views6 Folien
Tirant versemblança marta, marc, david, quim von
Tirant versemblança marta, marc, david, quimTirant versemblança marta, marc, david, quim
Tirant versemblança marta, marc, david, quimimsosu
2.2K views13 Folien
Novel·La Cavalleresca Catalana O K 1 von
Novel·La Cavalleresca Catalana O K 1Novel·La Cavalleresca Catalana O K 1
Novel·La Cavalleresca Catalana O K 1carme_d
6K views12 Folien

Was ist angesagt?(20)

Tirant lo blanc von Andreea ...
Tirant lo blancTirant lo blanc
Tirant lo blanc
Andreea ...12.2K views
Exposició tirant lo blanc von Rafael Julià
Exposició tirant lo blancExposició tirant lo blanc
Exposició tirant lo blanc
Rafael Julià1.5K views
Tirant lo blanc versemblança david, quim, marta, marc definitiu von imsosu
Tirant lo blanc versemblança david, quim, marta, marc definitiuTirant lo blanc versemblança david, quim, marta, marc definitiu
Tirant lo blanc versemblança david, quim, marta, marc definitiu
imsosu4.3K views
Tirant versemblança marta, marc, david, quim von imsosu
Tirant versemblança marta, marc, david, quimTirant versemblança marta, marc, david, quim
Tirant versemblança marta, marc, david, quim
imsosu2.2K views
Novel·La Cavalleresca Catalana O K 1 von carme_d
Novel·La Cavalleresca Catalana O K 1Novel·La Cavalleresca Catalana O K 1
Novel·La Cavalleresca Catalana O K 1
carme_d6K views
La prosa catalana del segle xv nacho alessandri von NachoAlessandri
La prosa catalana del segle xv nacho alessandriLa prosa catalana del segle xv nacho alessandri
La prosa catalana del segle xv nacho alessandri
NachoAlessandri253 views
Tirant lo blan cfinal personatges femenins marta p., ariadna p., júlia, sílvi... von imsosu
Tirant lo blan cfinal personatges femenins marta p., ariadna p., júlia, sílvi...Tirant lo blan cfinal personatges femenins marta p., ariadna p., júlia, sílvi...
Tirant lo blan cfinal personatges femenins marta p., ariadna p., júlia, sílvi...
imsosu19.6K views
Tirant lo blanc la versemblança paula c, andrea, rebeca, cristina, sandra, ga... von imsosu
Tirant lo blanc la versemblança paula c, andrea, rebeca, cristina, sandra, ga...Tirant lo blanc la versemblança paula c, andrea, rebeca, cristina, sandra, ga...
Tirant lo blanc la versemblança paula c, andrea, rebeca, cristina, sandra, ga...
imsosu3.1K views
Joanot Martorell von lisa lobato
Joanot MartorellJoanot Martorell
Joanot Martorell
lisa lobato3.4K views
La novel·la cavalleresca: Curial e Güelfa von guestf610e697
La novel·la cavalleresca: Curial e GüelfaLa novel·la cavalleresca: Curial e Güelfa
La novel·la cavalleresca: Curial e Güelfa
guestf610e6976.7K views
Joan Martorell: Tirant lo blanc von nereaamb
Joan Martorell: Tirant lo blancJoan Martorell: Tirant lo blanc
Joan Martorell: Tirant lo blanc
nereaamb1.6K views
Tirant lo blanc von Andreea ...
Tirant lo blancTirant lo blanc
Tirant lo blanc
Andreea ...2.1K views
Tirant lo blanc personatges femenins, l. palahí, sònia, a. cateura, jessica, ... von imsosu
Tirant lo blanc personatges femenins, l. palahí, sònia, a. cateura, jessica, ...Tirant lo blanc personatges femenins, l. palahí, sònia, a. cateura, jessica, ...
Tirant lo blanc personatges femenins, l. palahí, sònia, a. cateura, jessica, ...
imsosu8.5K views

Similar a 1

La narrativa medieval von
La narrativa medievalLa narrativa medieval
La narrativa medievalEnric Estellé
6.2K views15 Folien
Tirant lo Blanc von
Tirant lo BlancTirant lo Blanc
Tirant lo BlancLa Banyera Voladora
38.6K views41 Folien
Wordtirant nou bet, anna, judit, cristina, tayisiya von
Wordtirant nou bet, anna, judit, cristina, tayisiyaWordtirant nou bet, anna, judit, cristina, tayisiya
Wordtirant nou bet, anna, judit, cristina, tayisiyaimsosu
646 views10 Folien
La_prosa_medieval.pptx von
La_prosa_medieval.pptxLa_prosa_medieval.pptx
La_prosa_medieval.pptxMiguelRecaFigueras
3 views23 Folien
La narrativa al segle XV von
La narrativa al segle XVLa narrativa al segle XV
La narrativa al segle XVguestf610e697
1.9K views2 Folien
La prosa catalana del segle xv (2) von
La prosa catalana del segle xv (2)La prosa catalana del segle xv (2)
La prosa catalana del segle xv (2)anabelmg5
367 views13 Folien

Similar a 1(20)

Wordtirant nou bet, anna, judit, cristina, tayisiya von imsosu
Wordtirant nou bet, anna, judit, cristina, tayisiyaWordtirant nou bet, anna, judit, cristina, tayisiya
Wordtirant nou bet, anna, judit, cristina, tayisiya
imsosu646 views
La narrativa al segle XV von guestf610e697
La narrativa al segle XVLa narrativa al segle XV
La narrativa al segle XV
guestf610e6971.9K views
La prosa catalana del segle xv (2) von anabelmg5
La prosa catalana del segle xv (2)La prosa catalana del segle xv (2)
La prosa catalana del segle xv (2)
anabelmg5367 views
La prosa catalana del segle xv (2) von anabelmg5
La prosa catalana del segle xv (2)La prosa catalana del segle xv (2)
La prosa catalana del segle xv (2)
anabelmg5391 views
La prosa catalana del segle xv von tessesptrav
La prosa catalana del segle xvLa prosa catalana del segle xv
La prosa catalana del segle xv
tessesptrav608 views
La narrativa medieval fins barroc von Pilar Gobierno
La narrativa medieval fins barrocLa narrativa medieval fins barroc
La narrativa medieval fins barroc
Pilar Gobierno1.3K views
Prosa del segle XV von mariosf
Prosa del segle XVProsa del segle XV
Prosa del segle XV
mariosf302 views
Tirant von fran_l_m
TirantTirant
Tirant
fran_l_m1.4K views
Joanot martorell biografia de l'autor jordina, rocío, maria, asma von imsosu
Joanot martorell biografia de l'autor jordina, rocío, maria, asmaJoanot martorell biografia de l'autor jordina, rocío, maria, asma
Joanot martorell biografia de l'autor jordina, rocío, maria, asma
imsosu791 views
La prosa catalana del segle XV von Sumy El Amri
La prosa catalana del segle XVLa prosa catalana del segle XV
La prosa catalana del segle XV
Sumy El Amri552 views
Bernat metge. Lo Somni von Eliiana Gb
Bernat metge. Lo SomniBernat metge. Lo Somni
Bernat metge. Lo Somni
Eliiana Gb5.7K views
Prosa segle XV von valeen00
Prosa segle XVProsa segle XV
Prosa segle XV
valeen00534 views
Literatura catalana medieval von Lluis Rius
Literatura catalana medievalLiteratura catalana medieval
Literatura catalana medieval
Lluis Rius81.9K views

1

 • 1. 1. Context històric del s.XV a la corona d'Aragò. L'any 1348 sorgeix la pesta negra. Es produeix una crisi i això provocarà un canvi radical a la societat de l'època. La pesta acaba amb 2/3 de la població i això produeix: -Crisi demogràfica ! crisi econòmica ! crisi social (pèrdua del poder de la noblesa.) Formalment el segle XV comprèn els anys 1401-1500 ambdós inclosos. És cridat "segle de les innovacions" i obre l'era dels descobriments. Per a la història occidental és l'últim segle de l'edat Mitjana i el primer de l'edat Moderna, prenent-se convencionalment com moment de divisió entre elles l'any 1492 (Descobriment d'Amèrica) o el 1453 (presa de Constantinoble pels turcs i invenció de la impremta) 2. Situació en que es troba l'estament cavalleresc El nobles tenien una sola funció: fer la guerra. Però, amb la pesta, la guerra s'acaba i els nobles tenen que buscar-se una justificació del seu ser. Llavors, creen una institució anomenada ordre de cavalleria, la qual és extreta dels llibres de cavalleries. Aquesta institució nomes en poden formar part els nobles i poden tenir armes, cavalls i armadures. La seva finalitat és: -Aconseguir la pau. -La conquesta de la terra promesa, Jerusalem. -L'expulsió dels Turcs de les terres Cristianes. 3. Biografia del Joanot Martorell El seu naixement se situa entre el 1405 i el 1410 en la ciutat de València en una noble família originària de Gandía, però establerta a València des de 1400. Va ser senyor dels llocs de Murla i Benibraf. Va tenir una vida agitada, saltejada de llancis cavallerescos i assumptes amorosos així com nombrosos viatges. En un d'aquells va viatjar a Anglaterra, on, de passada, va traduir el poema del segle XII Guy de Warwick. El seu avi va ser conseller real, i el seu pare va ser majordom del rei Martín l'Humà. Joanot mai es va casar i no va tenir descendència. De la seva manera de vida dóna fe l'episodi que no va participar, sinó que va ser protagonitzat pels seus germans. La seva germana, Isabel Martorell, havia casat amb el també cavaller-poeta Ausiàs March, i aquella va morir al segon any de matrimoni. Ella era hereva de béns importants de la família Martorell. Els seus germans van pledejar i van arribar a desafiar a Ausiàs March. També en una ocasió Joanot Martorell va desafiar al seu cosí Joan de Montpalau que pel que sembla havia jagut en amors amb una germana seva, promès matrimoni i es va negar a complir la seva promesa. A partir del 1433 es data com el primer nomenament de Joanot com a cavaller. Ell era dels quals buscaven baralles ja que li agradaven molt les renyines entre cavallers, ja fora per raons d'honor o per interessos més materials, i a més com és el que feien tots els cavallers ja se sentia a gust. De totes les seves batalles entre cavallers tenim informació a partir de lletres de batalles que Martorell va escriure durant tota la seva vida. Després de la venda dels seus senyorius, es va incrementar la ruïna econòmica. Martí Joan de Galba, instal·lat a València, li prestava molts diners perquè passava moltes necessitats. La data de la seva mort se situa entre març i abril de 1468. 4. Datació i autoria de “Tirant lo Blanc”. Martorell començà a escriure la novel·la el 2 de gener de 1460. No va tardar més de 5 anys en escriure-la, ja que va morir al 1465. En aquella època, el manuscrit de Tirant, el tenia Martí Joan
 • 2. de Galba, a qui l'havia donat com a penyora d'un préstec. La impremta a València no va arribar fins al 1474. Però no va ser fins el 1489 que Joan de Galba va començar a fer passos per poder publicar la novel·la. Quan per fi es va començar a imprimir l'obra, Joan de Galba morí, i no veié el llibre imprès. La novel·la impresa va sortir de la impremta de Nicolau Spindeler el 20 de novembre de 1490. i se'n va fer una tirada de 715 exemplars, a partir de llavors es van començar a fer impressions a Barcelona, Valladolid, etc. Sobre la seva autoria, existeixen dues teories: -Que té dos autors. Aquesta teoria es basa en: •que l'obra té dos estils de reacció: un, que és molt més culta i un altre de més senzill. • i que el final ocorre molt ràpid. -Que l'obra té un autor i que Martí Joan de Galba nomes va separar-los en capítols. Els dos estils d'escriptura són justificats dient que Joanot Martorell ho va voler així. 5. Fonts d'inspiració de l'autor. Les fonts d'inspiració de l'autor són dos: - els llibres que a llegir (clàssics, Ramon Llull, cròniques, Ausiàs March, contes orientals...) -Tot allò que ha viscut (viatges, batalles,...) 6. L'estructura de l'obra. L'obra original esta dividida en capítols, en total 487, però aquets capítols es poden dividir en 5 episodis ficticis i lineals. Aquets capítols són: -TIRANT A ANGLATERRA Va des del capítol 1 al 97. Explica com és Tirant. Tirant és bretó i es desplaça cap a Gran Bretanya. En el seu camí, s'adorm a sobre dels cavall i va a parar a una ermita. Allà trobarà a Guillem de Varoic, un antic cavaller que va voler alliberar-se de tot el món cavalleresc, l'ermità que viu a l'ermita. Aquest ensenyarà a Tirant a comportar-se com un bon cavaller amb l'ajuda del llibre “L'ordre de cavalleries”. Un cop preparat, Tirant segueix el seu camí cap a Anglaterra. Allà lluita, guanya i es nombrat pel rei d'Anglaterra cavaller. Els personatges principals són: el vell ermità anomenat Guillem de Varoic, els contrincants de Tirant i el propi Tirant lo Blanc. -TIRANT A SICILIA I A RODES Va des del capítol 98 al 114. Explica com Tirant, el rei de Sicília i el príncep Felip se'n van a Rodes a lluitar contra els turcs. Tirant aconsegueix alliberar l'illa de Rodes de les mans de Soldà i paral·lelament ajuda a que l'Infant Felip i la princesa Ricomana estiguin promesos. Però finalment aconseguir aquesta acció només ho pot aconseguir l'Infant Felip. -TIRANT A CONSTANTINOBLE
 • 3. Va des del capítol 115 al 269. és la part més extensa de l'obra i la més important. Es mou sempre entre 2 histories: -Batalles contra els Turcs. -Vida amorosa a Palau. El rei de Constantinoble dóna permís a Tirant perquè obri les finestres de la cambra on es troben l'emperadriu i la princesa Carmesina les quals ploren per la mort del seu fill i germà. Per la calor que feia en aquella cambra quan Tirant obra les finestres veu els pits de Carmesina i des de aquell moment queda enamorat d' ella. Tirant es declara a Carmesina mitjançant un mirall i li diu: “Senyora , la imatge que hi veureu em donaria mort o vida. Però la Viuda Reposada també vol aconseguir a Tirant, i tot i que Plaerdemavida ajuda a Tirant i a Carmesina trobar-se i es jurem amor etern, la Viuda Reposada amb enganys fa que els enamorats pensin que l'altre no els estima. Però Plaerdemavida ho descobreix i ho explica a Carmesina i li vol explicar a tirant però aquet ha de marxar a una de les seves batalles, a salvar el poble del Duc de Macedònia que ha estat atac pel Gran Turc i el Saldà. Així que decideix seguir-lo es posa en el vaixell, però amb tanta mala sort que aquet naufraga i Plaerdemavida s'agafa ben fort a una fusta i arribà a la costa d'Àfrica tota nua. Un moro li dona unes robes perquè es pugui vestir i decideix anar a buscar a Tirant. -TIRANT AL NORD D'ÀFRICA Va des del capítol 297 al 407. és la part on passen més successos surrealistes. Desprès de que el vaixell on Tirant hi anava, Plaerdemavida, disfressada de mora, el busca i troba la tenda on s'allotja. Entra a la tenda de Tirant. Aquest la reconeix i anuncia la seva arribada i la de la noia a Constantinoble. La Viuda Reposada en assabentar-se es suïcida amb un bregatge. A Constantinoble es fan grans festes i finalment els reis cedeixen el seu imperi a Tirant i la mà de la seva filla Carmesina. -RETORN A L'IMPERI GREC Va des del capítol 408 al 487. Tirant lluita contra els Turcs i guanya. La boda entre Carmesina i Tirant no és possible ja que varen fer bodes sordes, a més, Tirant mor de una malaltia quan torna d'una batalla. El rei també mor i Carmesina, al veure que els dos homes més importants de la seva via han mort, mor de pena i dolor. L'emperadriu i Hipòlit és casaran i quedaran com a reis. 7. Tirant lo blanc, considerada novel·la total És una novel·la total per què apareixen tots els temes possibles i per que treballa amb tots els elements possibles. En podem trobar: * Canvi de narrador i punt de vista. * Diversos tipus de diàleg. * Caracterització dels personatges profunda. * Gran descripció.
 • 4. Inclou temàtiques molt diverses i juga molt amb les tècniques narratives. 8. Informació sobre la llengua i l'estil utilitzat a Tirant lo Blanc Llengua ! A la dedicatòria de l'epíleg del Tirant lo Blanc el lector topa amb una afirmació sorprenent: la novel·la, se'ns diu, és escrita en “llengua vulgar valenciana”, Martorell hi modernitza el lèxic i el dota de trets dialectals valencians. En síntesi, i a més dels valencianismes específics, la llengua del Tirant elimina radicalment els arcaismes i incorpora arabismes, castellanismes i mots francesos vinculats al vocabulari cavalleresc. Estil ! Estilísticament, dos nivells es juxtaposen al Tirant la Blanc. D'una banda, un estil culte i retòric, l'estil de la prosa valenciana,introduït a la literatura pel corrent humorístic. Es tracta d'una prosa recargolada, utilitzada per pràcticament tots els personatges, que és present als parlaments, als conhorts, a les lamentacions i als diàlegs ampul·losos i erudits i que intenta de reflectir, morfològicament i sintàcticament, la prosa llatina. El segon nivell estilístic és el nivell col·loquial. Cal relacionar-lo amb el propòsit de Martorell d'incorporar la realitat quotidiana a l'obra, propòsit que és aconseguit amb la utilització de la parla viva i popular de la seva època: refranys, frases fetes, interjeccions, exclamacions. Està escrit en llengua catalana del segle XV que segueix el model d'estil de la conselleria reial que inclou trets dialectals valencians i arabismes. 9. El temps La seva durada és indeterminada per que en cap moment concret diu cap data. 10. Personatges Els personatges més importants dels diversos capítols són: * Primera part: el vell ermità anomenat Guillem de Varoic, els contrincants de Tirant, el propi Tirant lo Blanc, Agnès i Diafèbus. * Segona part: el Rei de Sicília, l' Infant Felip, Diafebus, la reina de Sicília, el mariner Cataquefaràs i Tirant. * Tercera part: Emperador de l'imperi Grec(Frederic), la senyora Emperadriu, la princesa Carmesina, Duc de Macedònia, Diafebus, Hipòlit, la Viuda Reposada, Plaerdamavida, el Gran Turc i el Soldà, Estefania, Tirant i Carmesina. * Quarta part: Plaerdemavida, Tirant lo Blanc,Soldà, Viuda Reposada, els Reis de Constantinoble i Carmesina. * Cinquena part: Tirant, Diafebus, Hipòlit, Carmesina, el Rei Escariano, el Rei de Fes. 11. Descripció dels personatges
 • 5. Els trets físics dels personatges principals són: Tirant: un noi ben plantat, intel·ligent i amb totes les característiques d'u cavaller de l'època. Fins que coneix a Carmesina. Llavors apareixen els seus trets més humans i sentimentals. Carmesina: és una princesa de 14 anys i la seva única preocupació és conservar la virginitat. Representava l'anatomia física de l'època: rossa i de pell blanca. Plaerdemavida: la donzella més noble de la cort de la princesa i al millor amiga d'aquesta. És intel·ligent, desvergonyida i farà tot lo possible perquè la relació entre Tirant i Carmesina surti bé. La Viuda Reposada: té 18 anys i quan veu a Tirant, ràpidament s'enamora d'ell i intenta que la relació de Carmesina i Tirant s'espatlli. AIXI NO US L HEU DE LLEGIR.